Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân

Giới thiệu Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân CHƯƠNG TỔ HỢP XÁC XUẤT.

Tài liệu môn Toán và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm về môn Toán.

Text Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân
TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020 Vấn đề 1 PHÉP ĐẾM – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN A. PHÉP ĐẾM Quy tắc cộng, quy tắc nhân và hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp  Quy tắc nhân: Để hoàn thành công việc cần chia ra k giai đoạn  Sử dụng quy tắc nhân.  Quy tắc cộng: Để hoàn thành công việc bằng nhiều trường hợp  Sử dụng quy tắc cộng.  Hoán vị: Xếp n phần tử theo thứ tự  Sử dụng hoán vị Pn  n !  n (n  1)(n  2)…3.2.1  Tổ hợp: Chọn k phần tử trong n phần tử tùy ý  Sử dụng tổ hợp C nk  n! (n  k )!.k !  Chỉnh hợp: Chọn k phần tử trong n phần tử và xếp  Sử dụng chỉnh hợp Ank  n! (n  k )! CÂU HỎI CÙNG MỨC ĐỘ ĐỀ MINH HỌA Câu 1. Từ một nhóm học sinh gồm 6 nam và 8 nữ, có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh? A. 14 . B. 48 . C. 6 . D. 8 . Câu 2. Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh? A. C102 . B. A102 . C. 102 . Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là A. 27 . B. A72 . C. C 72 . Câu 3. Câu 4. Câu 5. D. 210 . D. 7 2 . Số cách chọn 2 học sinh từ 5 học sinh là 5 A. 52 . B. 2 . C. C52 . D. A52 . Số cách chọn 2 học sinh từ 8 học sinh là A. C82 . B. 82 . C. A82 . D. 28 . Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là A. A62 . B. C62 . C. 2 6 . D. 6 2 . Câu 7. Trên mặt phẳng cho 2019 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ, khác vectơ – không có điểm đầu và điểm cuối được lấy từ 2019 điểm đã cho? 2 2 A. 22019 . B. 2019 2 . C. C 2019 . D. A2019 . Câu 8. Trong hộp có 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 6 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 3 viên bi. Số cách chọn là A. 9 . B. C 43  C53  C 63 . C. C153 . D. A153 . Câu 9. Một tổ có 12 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh trong tổ làm nhiệm vụ trực nhật. A. 132 . B. 66 . C. 23 . D. 123 . Câu 10. Lớp 11A có 32 học sinh, giáo viên chủ nhiệm muốn chọn ra 3 học sinh trong đó một bạn làm lớp trưởng, một bạn làm lớp phó, một bạn làm sao đỏ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn. A. 6 . B. 3 . C. C 323 . D. A323 . Câu 11. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc? A. 120 . B. 25 . C. 15 . D. 10 . Câu 6. Câu 12. Cần chọn 4 người đi công tác trong một tổ có 30 người, khi đó số cách chọn là: 4 A. C30 . B. A304 . C. 304 . D. 430 . Câu 13. Cho tập hợp A có 20 phần tử. Hỏi A có bao nhiêu tập con gồm 6 phần tử? A. C206 . B. 20. C. P6 . D. A206 . https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 1 NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 Câu 14. Một hộp chứa 10 quả cầu phân biệt. Số cách lấy ra từ hộp đó cùng lúc 3 quả cầu là: A. 720 . B. 120 . C. 103 . D. 310 . Câu 15. Giả sử ta dùng 6 màu để tô cho 4 nước khác nhau trên bản đồ và không có màu nào được dùng hai lần. Số các cách để chọn những màu cần dùng là A. A64 . B. 10 C. C64 . D. 64. Câu 16. Tập hợp M có 12 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của M là A. A128 . B. A122 . C. C122 . D. 122 . Câu 17. Trong một hộp bánh có 6 loại bánh nhân thịt và 4 loại bánh nhân đậu xanh. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 bánh để phát cho các em thiếu nhi? A. A106 . B. 6!. C. 10 6. D. C106 . Câu 18. Có bao nhiêu cách trao 4 phần quà khác nhau cho 4 học sinh? A. 8 . B. 256 . C. 16 . D. 24 . Câu 19. Cho 3 cái quần và 4 cái áo. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một cái quần hoặc một cái áo từ số quần áo đã cho? A. 3  4. B. A72 . C. C72 . D. 3.4. Câu 20. Từ một lớp có 14 học sinh nam và 16 học sinh nữ, có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh? A. 224 . B. 16 . C. 14 . D. 30 . Câu 21. Một lớp có 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ có khả năng như nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh làm ban cán sự lớp? A. A353 . B. C153 . C. C203 . D. C353 . Câu 22. Nam muốn qua nhà Lan để cùng Lan tới trường. Từ nhà Nam tới nhà Lan có 3 con đường, từ nhà Lan đến trường có 5 con đường. Hỏi Nam có bao nhiêu cách chọn đường đi từ nhà đến trường? A. 8 . B. 243 . C. 15 . D. 10 . Câu 23. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k  n . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? k ! n  k  ! n! n! n! A. Ank  . B. Ank  . C. Ank  . D. Ank  . k ! n  k  ! n! k!  n  k ! Câu 24. Có bao nhiêu số tự nhiên n thỏa mãn An3  9 An2  1152 ? A. 0. B. 1. C. 2 . D. 3 . Câu 25. Tìm giá trị x   thỏa mãn C 1x 1  3C x2 2  C x31. A. x  12 . B. x  9 . C. x  16 . D. x  2 . Câu 26. Tìm giá trị n   thỏa mãn An2 .Cnn1  48. A. n  4. B. n  3. D. n  12. C. n  7. Câu 27. Có bao nhiêu các sắp xếp 10 bạn học sinh thành một hàng ngang ? A. P10 . B. C101 . C. A101 . D. C1010 . Câu 28. Tính số các chỉnh hợp chập 5 của 7 phần tử ? A. 21 . B. 2520 . D. 120 . C. 5040 . Câu 29. Cho tập A  1;2;3; 4;5;6 , có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A ? A. A63 . B. P6 . C. P3 . D. C 63 . Câu 30. Từ các chữ số 1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau? A. 120 . B. 5 . C. 625 . D. 24 . Câu 31. Cho tập hợp M có 30 phần tử. Số tập con gồm 5 phần tử của M là A. A304 . B. 305 . C. 305 . D. C305 . Trang 2 https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020 Câu 32. Từ 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau? A. 74 . B. P7 . C. C74 . D. A74 . Câu 33. Một tổ có 10 học sinh. Số cách chọn ra 2 học sinh từ tổ đó để giữ 2 chức vụ tổ trưởng và tổ phó là A. C102 . B. A108 . C. 102 . D. A102 . Câu 34. Cho 20 điểm phân biệt cùng nằm trên một đường tròn. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các điểm này? A. 8000. B. 6480. C. 1140. D. 600. Câu 35. Một tổ có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ. Cần lập một đoàn đại biểu gồm 5 người, hỏi có bao nhiêu cách lập? A. 25. B. 455. C. 50. D. 252. Câu 36. Số cách chọn 5 học sinh trong một lớp có 25 học sinh nam và 16 học sinh nữ là 5 A. C25 B. C255 . C. A415 . D. C415 .  C165 . Câu 37. Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là A. 35 . B. 120 . C. 240 . D. 720 . Câu 38. Từ các số 1, 2 , 3 , 4 , 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau. A. 60 . B. 10 . C. 120 . D. 125 .  Câu 39. Số véctơ khác 0 có điểm đầu, điểm cuối là 2 trong 6 đỉnh của lục giác ABCDEF là A. P6 . B. C62 . C. A62 . D. 36 . Câu 40. Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là: A. 121 . B. 66 . C. 132 . D. 54 . B. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN  Cấp số cộng: Một dãy số được gọi là cấp số cộng nếu số liền sau trừ số liền trước bằng một hằng số không thay đổi, hằng số không thay đổi đó được gọi là công sai d u  uk 1 n  uk  uk 1  d.  uk  k 1   un  u1  (n  1)d.  Sn  (u1  un ). 2 2  Cấp số nhân: Một dãy số được gọi là cấp số nhân nếu số liền sau chia số liền trước bằng một hằng số không thay đổi, hằng số không thay đổi đó được gọi là công bội q.  uk 1 uk Câu 1. 2 n1  q.  uk  uk 1.uk 1.  un  u1.q .  Sn  u1 1  qn  1 q CÂU HỎI CÙNG MỨC ĐỘ ĐỀ MINH HỌA Cho cấp số nhân  un  với u1  2 và u2  6 . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng A. 3 . B.  4 . C. 4 . D. 1 . 3 Câu 2. Cho cấp số cộng  un  với u1  3 ; u2  9 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng Câu 3. A. 6. B. 3. C. 12. D. -6. Cho cấp số cộng  un  với u1  2 và u7  10 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng Câu 4. A. 2 . B. 3 . C. 1 . D. 2 . Cho cấp số cộng  un  với u1  4 và d  8 . Số hạng u20 của cấp số cộng đã cho bằng Câu 5. A. 156 . B. 165 . C. 12 . D. 245 . Cho cấp số cộng  un  với u1  3 và d  3 . Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho bằng A. 26 . B. 26 . C. 105 . D. 105 . FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 3 NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 Câu 6. Câu 7. Cho cấp số cộng 2;5;8;11;14… Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A.  3 . B. 3 . C. 2 . D. 14 . Công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng với công sai d và số hạng đầu u1 là A. un  nu1  n  n  1 d . B. un  u1   n  1 d . C. un  u1  Câu 8. n  n  1 n  n  1 d . D. un  nu1  d. 2 2 Cho cấp số cộng  un  với u1  5; u2  10 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 5 . Câu 9. C. 2 . B. 5 . Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân? A. 1;  3; 9;  27; 54 . B. 1; 2; 4; 8; 16 . C. 1;  1; 1;  1; 1 . D. 15 . D. 1; 2;4;  8;16 . 1 và công bội q  2 . Giá trị của u10 bằng 2 1 37 B. 29 . C. 10 . D. . 2 2 Câu 10. Cho cấp số nhân  un  với u1  A. 28 . Câu 11. Xác định x để 3 số x  1; 3; x  1 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân: A. x  2 2. B. x  5. C. x  10. D. x  3. Câu 12. Cho cấp số nhân  un  với u1  3; u2  1 . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng A. 1 . 3 C. 3 B. 2 D. 2 1 Câu 13. Cho cấp số nhân  un  với u1   ; u6  16 . Tìm q ? 2 A. q  2 . B. q  2 . C. q  2 . D. q  33 . 10 Câu 14. Cho cấp số nhân  un  với u2  8 và công bội q  3 . Số hạng đầu tiên u1 của cấp số nhân đã cho bằng A. 24 . Câu 15. Cho cấp số nhân có A. u5  6. B. 8 . 3 u1  3 , q  2 . Tính B. u5  5. 3 . 8 C. 5 . D. C. u5  48. D. u5  24. u5 Câu 16. Cho cấp số cộng  un  với u1  1 và u4  26 . Công sai của  un  bằng A. 27 . B. 9 . C. 26 . D. 3 26 . Câu 17. Một cấp số nhân có số hạng đầu u1  3 , công bội q  2 . Biết S n  21 . Tìm n ? A. n  10 . B. n  3 . C. n  7 . D. Không có giá trị của n . Câu 18. Cho cấp số cộng  un  có số hạng đầu u1  11 và công sai d  4 . Giá trị của u5 bằng A. 15 . B. 27 . C. 26 . D. 2816 . Câu 19. Cho cấp số cộng  un  có số hạng đầu u2  2 và u3  5 . Giá trị của u5 bằng A. 12 . B. 15 . C. 11 . D. 25 . Câu 20. Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  2 và công bội q  2 . Giá trị của u6 bằng A. 32 . B. 64 . Trang 4 https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ C. 42 . D. 64 . TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020 Câu 21. Cho cấp số cộng  un  có số hạng đầu u3  1 và u4  2 . Công sai d bằng A. 3 . B. 3 . C. 5 . D. 2 . Câu 22. Cho cấp số nhân un  biết u1  3n . Công bội q bằng 1 A. 3 . B. . C. 3 . 3 D. 3 . Câu 23. Cho cấp số cộng  un  có số hạng đầu u1  3 và công sai d  2 . Tổng của 2019 số hạng đầu bằng A. 4 080 399 . B. 4 800 399 . C. 4 399 080 . D. 8 154 741 . Câu 24. Cho dãy số  un  với un  2n  1 số hạng thứ 2019 của dãy là A. 4039 . B. 4390 . C. 4930 . D. 4093 . Câu 25. Cho cấp số nhân  u n  có số hạng đầu u1  2 và công bội q  3 . Giá trị u2019 bằng A. 2.32018 . B. 3.22018 . C. 2.32019 . D. 3.22019 . Câu 26. Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  2 và u6  486 . Công bội q bằng A. q  3 . B. q  5 . C. q  3 . 2 D. q  2 . 3 Câu 27. Cho cấp số cộng  un  có u1  11 và công sai d  4 . Hãy tính u99 . A. 401 . B. 403 . C. 402 . D. 404 . Câu 28. Cho cấp số cộng  un  với u1  2 ; d  9 . Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy? A. 226 . Câu 29. Cho cấp số cộng  un  A. S10  110 . B. 225 . C. 223 . D. 224 . u  1 S  u  u  u 1 2 3 …..  u10 bằng có 1 và công sai d  2 . Tổng 10 B. S10  100 . C. S10  21 . D. S10  19 . Câu 30. Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  2 và u6  486 . Công bội q bằng A. q  3 . B. q  5 . C. q  3 . 2 D. q  2 . 3 Câu 31. Cho cấp số nhân  un  có u1  3 , công bội q  2 . Khi đó u5 bằng A. 24 . B. 11. C. 48 . D. 9 . Câu 32. Cho cấp số cộng  u n  , với u1  2 , u5  14 . Công sai của cấp số cộng là A. 3 . B. 3 . C. 4 . D. 4 . Câu 33. Cho cấp số nhân  un  biết u1  2, u2  1 . Công bội của cấp số nhân đó là A. 2 . 1 B.  . 2 C. 1 . 2 D. 2 . Câu 34. Cho cấp số cộng  un  có u1  3 , d  2 . Số hạng thứ 10 của cấp số cộng đó là: A. 5 . B. 15 . C. 15 . D. 5 . Câu 35. Cho cấp số nhân  un  có u2  2, u6  32 . Công bội của cấp số nhân đó là A. 2 . B. 2 . C. 2 . 1 D.  . 2 Câu 36. Cho cấp số nhân  un  có u1  5, q  2 .Số hạng thứ 6 của cấp số nhân đó là A. 1 . 160 B. 25 . C. 32 . D. 160 . Câu 37. Cho cấp số cộng  un  với u1  2 và u2  6 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 5 NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 A. 4. B. 4 . C. 8 . D. 3. Câu 38. Cho cấp số cộng  un  với u1  1 và u2  4 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 4 . B. 3 . C. 3 . D. 5 . Câu 39. Cho cấp số cộng (un) với u1  3 và u2  9 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 6 . B. 3 . C. 12 . D. 6 . Câu 40. Cho cấp số cộng  un  với u1  2 và u2  8 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 10 . B. 6 . Trang 6 https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ C. 4 . D. 6 . TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020 Vấn đề 1 PHÉP ĐẾM – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN A. PHÉP ĐẾM Quy tắc cộng, quy tắc nhân và hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp  Quy tắc nhân: Để hoàn thành công việc cần chia ra k giai đoạn  Sử dụng quy tắc nhân.  Quy tắc cộng: Để hoàn thành công việc bằng nhiều trường hợp  Sử dụng quy tắc cộng.  Hoán vị: Xếp n phần tử theo thứ tự  Sử dụng hoán vị Pn  n !  n (n  1)(n  2)…3.2.1  Tổ hợp: Chọn k phần tử trong n phần tử tùy ý  Sử dụng tổ hợp C nk  n! (n  k )!.k !  Chỉnh hợp: Chọn k phần tử trong n phần tử và xếp  Sử dụng chỉnh hợp Ank  n! (n  k )! Câu 1. Từ một nhóm học sinh gồm 6 nam và 8 nữ, có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh? A. 14 . B. 48 . C. 6 . D. 8 . Lời giải Chọn A Số cách chọn 1học sinh từ nhóm gồm 14 học sinh là 14 . Câu 2. Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh? A. C102 . B. A102 . C. 102 . D. 210 . Lời giải Chọn A Số cách chọn 2 học sinh từ nhóm gồm 10 học sinh là tổ hợp chập 2 của 10: C102 (cách). Câu 3. Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là A. 2 7 . B. A72 . C. C 72 . D. 7 2 . Lời giải Chọn C Mỗi cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 7 phần tử. Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là: C 72 . Câu 4. Số cách chọn 2 học sinh từ 5 học sinh là A. 52 . B. 25 . C. C 52 . D. A52 . Lời giải Chọn C Mỗi cách chọn 2 học sinh từ 5 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 5 phần tử. vậy có C 52 cách. Câu 5. Số cách chọn 2 học sinh từ 8 học sinh là A. C82 . B. 8 2 . C. A82 . Lời giải D. 28 . C. 2 6 . Lời giải D. 6 2 . Chọn A Số cách chọn 2 học sinh từ 8 học sinh là: C82 . Câu 6. Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là A. A62 . B. C62 . Chọn B Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là: C62 . FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 1 NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 Câu 7. Câu 8. Câu 9. Trên mặt phẳng cho 2019 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ, khác vectơ – không có điểm đầu và điểm cuối được lấy từ 2019 điểm đã cho? 2 2 A. 22019 . B. 20192 . C. C 2019 . D. A2019 . Lời giải Chọn D Để lập véc tơ, ta có 2019 cách chọn điểm đầu, ứng với mỗi cách chọn điểm đầu có 2018 cách chọn điểm cuối. 2 Vậy theo quy tắc nhân, ta có số vectơ thỏa mãn yêu cầu là 2019.2018  A2019 . Cách khác:   Qua 2 điểm phân biệt A, B có 2 vectơ là AB và BA . Vậy số vectơ, khác vectơ – không có điểm đầu và điểm cuối được lấy từ 2019 điểm đã cho là số 2 chỉnh hợp chập 2 của 2019 phần tử, bằng A2019 . Trong hộp có 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 6 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 3 viên bi. Số cách chọn là A. 9 . B. C 43  C53  C 63 . C. C153 . D. A153 . Lời giải Chọn C Tất cả có 4  5  6  15 viên bi. Vì lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 3 viên bi nên mỗi cách chọn là một tổ hợp chập 3 của 15 phần tử. Vậy số cách chọn bằng C153 . Một tổ có 12 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh trong tổ làm nhiệm vụ trực nhật. A. 132 . B. 66 . C. 23 . D. 123 . Lời giải Chọn B Mỗi cách chọn 2 học sinh trong tổ làm nhiệm vụ trực nhật là một tổ hợp chập 2 của 12 phần tử. Vậy số cách chọn là C122  66 cách. Lớp 11A có 32 học sinh, giáo viên chủ nhiệm muốn chọn ra 3 học sinh trong đó một bạn làm lớp trưởng, một bạn làm lớp phó, một bạn làm sao đỏ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn. A. 6 . B. 3 . C. C 323 . D. A323 . Lời giải Chọn D Mỗi cách chọn ra 3 học sinh trong 32 học sinh vào 3 vị trí: lớp trưởng, lớp phó, sao đỏ là một chỉnh hợp chập 3 của 32 phần tử. Vậy số cách chọn là A323 . Câu 11. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc? A. 120 . B. 25 . C. 15 . D. 10 . Lời giải Chọn A Mỗi cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc là một hoán vị của 5 phần tử. Vậy số cách sắp xếp là 5!  120 cách. Câu 10. Câu 12. Cần chọn 4 người đi công tác trong một tổ có 30 người, khi đó số cách chọn là: 4 4 A. C30 . B. A30 . C. 304 . D. 430 . Lời giải Chọn A 4 Số cách chọn 4 người đi công tác trong một tổ có 30 người là C30 . Câu 13. Cho tập hợp A có 20 phần tử. Hỏi A có bao nhiêu tập con gồm 6 phần tử? A. C206 . B. 20. C. P6 . D. A206 . Trang 2 -fanpage: https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020 Lời giải Chọn A Số tập con có 6 phần tử của tập A là: C266 . Câu 14. Một hộp chứa 10 quả cầu phân biệt. Số cách lấy ra từ hộp đó cùng lúc 3 quả cầu là: A. 720 . B. 120 . C. 103 . D. 310 . Lời giải Chọn B Số cách chọn cùng một lúc 3 quả cầu từ một hộp chứa 10 quả cầu phân biệt là C103 120 . Câu 15. Giả sử ta dùng 6 màu để tô cho 4 nước khác nhau trên bản đồ và không có màu nào được dùng hai lần. Số các cách để chọn những màu cần dùng là A. A64 . B. 10 C. C64 . D. 64. Lời giải Chọn A Vì không có màu nào được dùng 2 lần nên ta có: A64 cách Câu 16. Tập hợp M có 12 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của M là A. A128 . B. A122 . C. C122 . D. 122 . Lời giải Chọn C Số tập con thỏa mãn đề bài chính là số cách chọn 2 phần tử lấy trong tập hợp M có 12 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của tập hợp M có 12 phần tử là C122 . Câu 17. Trong một hộp bánh có 6 loại bánh nhân thịt và 4 loại bánh nhân đậu xanh. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 bánh để phát cho các em thiếu nhi? A. A106 . B. 6!. C. 10 6. D. C106 . Lời giải Chọn D Vì chỉ cần chọn ra 6 bánh từ 10 bánh nên ta có: C106 cách Câu 18. Có bao nhiêu cách trao 4 phần quà khác nhau cho 4 học sinh? A. 8 . B. 256 . C. 16 . D. 24 . Lời giải Chọn D Trao 4 phần quà khác nhau cho 4 học sinh có số cách là số hoán vị của 4. Vậy có 4!  24 cách. Câu 19. Cho 3 cái quần và 4 cái áo. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một cái quần hoặc một cái áo từ số quần áo đã cho? A. 3  4. B. A72 . C. C72 . D. 3.4. Lời giải Chọn A Áp dụng quy tắc cộng ta có: 3  4 cách. Câu 20. Từ một lớp có 14 học sinh nam và 16 học sinh nữ, có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh? A. 224 . B. 16 . C. 14 . D. 30 . Lời giải Chọn D Lớp có 14  16  30 học sinh. 1  30 cách chọn. Số cách chọn 1 học sinh từ 30 học sinh là C30 FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 3 NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 Câu 21. Một lớp có 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ có khả năng như nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh làm ban cán sự lớp? A. A353 . B. C153 . C. C203 . D. C353 . Lời giải Chọn D Cần chọn ra 3 học sinh từ tổng 35 học sinh nên ta có: C353 cách Câu 22. Nam muốn qua nhà Lan để cùng Lan tới trường. Từ nhà Nam tới nhà Lan có 3 con đường, từ nhà Lan đến trường có 5 con đường. Hỏi Nam có bao nhiêu cách chọn đường đi từ nhà đến trường? A. 8 . B. 243 . C. 15 . D. 10 . Lời giải Chọn C Có 3 cách đi từ nhà Nam tới nhà Lan. Sau đó đi từ nhà Lan tới trường có 5 cách. Vậy có 3.5  15 cách. Câu 23. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k  n . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? k ! n  k  ! n! n! n! A. Ank  . B. Ank  . C. Ank  . D. Ank  . k ! n  k  ! n! k!  n  k ! Lời giải Chọn C n! Theo lý thuyết công thức tính số chỉnh hợp chập k của n : Ank  .  n  k ! Câu 24. Có bao nhiêu số tự nhiên n thỏa mãn An3  9 An2  1152 ? A. 0. B. 1. C. 2 . Lời giải Chọn B Điều kiện: n  3 và n  . Ta có An3  9 An2  1152  D. 3 . n! n!  9.  1152  0  n  3 !  n  2  !   n  2  .  n  1 .n  9.  n  1 .n  1152  0  n3  6n 2  7 n  1152  0  n  9. . Câu 25. Tìm giá trị x   thỏa mãn C 1x 1  3C x2 2  C x31. A. x  12 . B. x  9 . C. x  16 . D. x  2 . Lời giải Chọn A  x  1!  3.  x  2 !   x  1! Điều kiện: x  2 và x  . Ta có C 1x 1  3C x2 2  C x31  1!. x! 2!.x! 3!.  x  2  !  x  1  3.  x  1 .  x  2    x  1 .x . x  1  1  3.  x  2    x  1 . x . 2 6 2 6  x  2  6  9 x  18  x 2  x  x 2  10 x  24  0    x  12 Câu 26. Tìm giá trị n   thỏa mãn An2 .Cnn1  48. A. n  4. B. n  3. C. n  7. Lời giải D. n  12. Chọn A Điều kiện: n  2 và n   . Ta có An2 .Cnn1  48  n! n! .  48 n  2! n 1!.1!  n 1 n .n  48  n3  n 2  48  0  n  4 . Trang 4 -fanpage: https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020 Câu 27. Có bao nhiêu các sắp xếp 10 bạn học sinh thành một hàng ngang ? A. P10 . B. C101 . C. A101 . D. C1010 . Lời giải Chọn A Mỗi cách xếp 10 học sinh thành một hàng ngang là một hoán vị của tập hợp có 10 phần tử. Suy ra số cách sắp xếp là P10 . Câu 28. Tính số các chỉnh hợp chập 5 của 7 phần tử ? A. 21 . B. 2520 . C. 5040 . Lời giải D. 120 . Chọn B Theo lý thuyết công thức tính số các chỉnh hợp chập 5 của 7 : A75  7!  2520 .  7  5! Câu 29. Cho tập A  1; 2;3;4;5;6 , có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A ? A. A63 . B. P6 . C. P3 . Lời giải D. C 63 . Chọn D Theo lý thuyết mỗi tập con gồm 3 phần tử của tập A là một tổ hợp chập 3 của 6 phần tử. Số các tập con gồm 3 phần tử của A là C 63 . Câu 30. Từ các chữ số 1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau? A. 120 . B. 5 . C. 625 . D. 24 . Lời giải Chọn A Mỗi số có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1;2;3;4;5 là một chỉnh hợp chập 4 của 5 phần tử. Số các số được tạo thành là: A54  120 Câu 31. Cho tập hợp M có 30 phần tử. Số tập con gồm 5 phần tử của M là A. A304 . B. 305 . C. 305 . D. C305 . Lời giải Chọn D Số tập con gồm 5 phần tử của M chính là số tổ hợp chập 5 của 30 phần tử, nghĩa là bằng C305 . Câu 32. Từ 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau? A. 74 . B. P7 . C. C74 . D. A74 . Lời giải Chọn D Mỗi số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là một chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử. Nên số tự nhiên tạo thành là: A74 (số). Câu 33. Một tổ có 10 học sinh. Số cách chọn ra 2 học sinh từ tổ đó để giữ 2 chức vụ tổ trưởng và tổ phó là A. C102 . B. A108 . C. 10 2 . D. A102 . Lời giải Chọn D Theo yêu cầu bài toán thì chọn ra 2 học sinh từ 10 học sinh có quan tâm đến chức vụ của mỗi người nên mỗi cách chọn sẽ là một chỉnh hợp chập 2 của 10 phần tử. Số cách chọn là A102 . Câu 34. Cho 20 điểm phân biệt cùng nằm trên một đường tròn. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các điểm này? FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 5 NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 A. 8000. B. 6480. C. 1140. Lời giải D. 600. Chọn C Chọn 3 điểm từ 20 điểm ta có một tam giác nên số tam giác tạo thành từ 20 điểm đã cho là C203  1140. . Câu 35. Một tổ có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ. Cần lập một đoàn đại biểu gồm 5 người, hỏi có bao nhiêu cách lập? A. 25. B. 455. C. 50. D. 252. Lời giải Chọn D Mỗi đoàn được lập là một tổ hợp chập 5 của 10 (người). Vì vậy, số đoàn đại biểu có thể có là 10! C105   252. 5!.5! Câu 36. Số cách chọn 5 học sinh trong một lớp có 25 học sinh nam và 16 học sinh nữ là 5 A. C 25 B. C255 . C. A415 . D. C415 .  C165 . Lời giải Chọn D Chọn 5 học sinh trong lớp có 41 học sinh là một tổ hợp chập 5 của 41 . Vậy số cách chọn 5 học sinh là C415 . Câu 37. Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là A. 35 . B. 120 . C. 240 . D. 720 . Lời giải Chọn B Cứ ba đỉnh của đa giác đều sẽ tạo thành một tam giác. Chọn 3 trong 10 đỉnh của đa giác đều, có C103  120 . Vậy có 120 tam giác xác định bởi các đỉnh của đa giác đều 10 cạnh. Câu 38. Từ các số 1, 2 , 3 , 4 , 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau. A. 60 . B. 10 . C. 120 . D. 125 . Lời giải Chọn A Có thể lập A53  60 số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau.  Câu 39. Số véctơ khác 0 có điểm đầu, điểm cuối là 2 trong 6 đỉnh của lục giác ABCDEF là A. P6 . B. C62 . C. A62 . D. 36 . Lời giải Chọn C  Số véctơ khác 0 có điểm đầu, điểm cuối là hai trong 6 đỉnh của lục giác ABCDEF là: A62 . Câu 40. Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là: A. 121 . B. 66 . C. 132 . D. 54 . Lời giải Chọn D Cứ 2 đỉnh của đa giác sẽ tạo thành một đoạn thẳng (bao gồm cả cạnh đa giác và đường chéo). Khi đó có C122  66 cạnh. Số đường chéo là: 66  12  54 . B. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN Trang 6 -fanpage: https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020  Cấp số cộng: Một dãy số được gọi là cấp số cộng nếu số liền sau trừ số liền trước bằng một hằng số không thay đổi, hằng số không thay đổi đó được gọi là công sai d u  uk 1 n  uk  uk 1  d.  uk  k 1   un  u1  (n  1)d.  Sn  (u1  un ). 2 2  Cấp số nhân: Một dãy số được gọi là cấp số nhân nếu số liền sau chia số liền trước bằng một hằng số không thay đổi, hằng số không thay đổi đó được gọi là công bội q.  uk 1 uk 2 n1  q.  uk  uk 1.uk 1.  un  u1.q .  Sn  u1 1  qn  1 q Câu 1. Cho cấp số nhân  un  với u1  2 và u2  6 . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng 1 A. 3 . B.  4 . C. 4 . D. . 3 Lời giải Chọn A u 6 Ta có u2  u1.q  q  2   3 . u1 2 Câu 2. Cho cấp số cộng  un  với u1  3 ; u2  9 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 6. B. 3. C. 12. Lời giải D. -6. Chọn A Cấp số cộng  un  có số hạng tổng quát là: un  u1   n  1 d ; (Với u1 là số hạng đầu và d là công sai). Suy ra có: u 2  u1  d  9  3  d  d  6 . Vậy công sai của cấp số cộng đã cho bằng 6. Câu 3. Cho cấp số cộng  un  với u1  2 và u7  10 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 2 . B. 3 . C. 1 . Lời giải D. 2 . Chọn D Ta có: u7  u1  6d  d  Câu 4. u7  u1 10  2 hay d   2 . 6 6 Cho cấp số cộng  un  với u1  4 và d  8 . Số hạng u 20 của cấp số cộng đã cho bằng A. 156 . B. 165 . C. 12 . Lời giải D. 245 . Chọn A Ta có: u20  u1  19d  4  19.8  156 . Câu 5. Cho cấp số cộng  un  với u1  3 và d  3 . Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho bằng A. 26 . B. 26 . C. 105 . Lời giải D. 105 . Chọn C Ta có: S10  10.u1  45.d  30  45.(3)  105 . Câu 6. Cho cấp số cộng 2;5;8;11;14… Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A.  3 . B. 3 . C. 2 . Lời giải D. 14 . FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 7 NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 Chọn B Theo định nghĩa ta có d  14  11  11  8  8  5  5  2  3 . Câu 7. Công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng với công sai d và số hạng đầu u1 là A. un  nu1  n  n  1 d . B. un  u1   n  1 d . C. un  u1  n  n  1 n  n  1 d . D. un  nu1  d. 2 2 Lời giải Chọn B Theo định nghĩa ta chọn đáp án un  u1   n  1 d . Câu 8. Cho cấp số cộng  un  với u1  5; u2  10 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 5 . B. 5 . C. 2 . Lời giải D. 15 . Chọn B Cấp số cộng  un  có số hạng tổng quát là: un  u1   n  1 d ; (Với u1 là số hạng đầu và d là công sai). Suy ra có: u 2  u1  d  10  5  d  d  5 . Vậy công sai của cấp số cộng đã cho bằng 5. Câu 9. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân? A. 1;  3; 9;  27; 54 . B. 1; 2; 4; 8; 16 . C. 1;  1; 1;  1; 1 . D. 1; 2;4;  8;16 . Lời giải Chọn A Dãy 1; 2; 4; 8; 16 là cấp số nhân với công bội q  2 . Dãy 1;  1; 1;  1; 1 là cấp số nhân với công bội q  1 . Dãy 1;  2; 4;  8; 16 là cấp số nhân với công bội q   2 . Dãy 1;  3; 9;  27; 54 không phải là cấp số nhân vì 3  1.(3);(27).(3)  81  54 1 và công bội q  2 . Giá trị của u10 bằng 2 1 37 B. 29 . C. 10 . D. . 2 2 Lời giải Câu 10. Cho cấp số nhân  un  với u1  A. 28 . Chọn A 1  1 9 u1  9 8 Ta có:  2  u10  u1.q  .2  2 . 2 q  2 Câu 11. Xác định x để 3 số x  1; 3; x  1 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân: A. x  2 2. B. x  5. C. x  10. Lời giải D. x  3. Chọn C Ba số x  1; 3; x  1 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân   x  1 x  1  32  x 2  10  x  10 Câu 12. Cho cấp số nhân  un  với u1  3; u2  1 . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng Trang 8 -fanpage: https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020 A. 1 . 3 D. 2 C. 3 B. 2 Lời giải Chọn A Ta có: u2  u1.q  q  u2 1  . u1 3 1 Câu 13. Cho cấp số nhân  un  với u1   ; u6  16 . Tìm q ? 2 A. q  2 . B. q  2 . C. q  2 . D. q  33 . 10 Lời giải Chọn C Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có un  u1q n 1  u6  u1.q 5  q 5  32  q  2 . Câu 14. Cho cấp số nhân  un  với u2  8 và công bội q  3 . Số hạng đầu tiên u1 của cấp số nhân đã cho bằng A. 24 . B. 8 . 3 C. 5 . D. 3 . 8 Lời giải Chọn B Ta có: u2  u1.q  u1  Câu 15. Cho cấp số nhân có A. u5  6. u2 8  . q 3 u1  3 , q  2 . Tính u5 B. u5  5. C. u5  48. Lời giải D. u5  24. Chọn C 4 Ta có: u5  u1.q 4  3  2   48. Câu 16. Cho cấp số cộng  un  với u1  1 và u4  26 . Công sai của  un  bằng A. 27 . B. 9 . C. 26 . Lời giải D. 3 26 . Chọn B Ta có u4  u1  3d  3d  u4  u1  26  1  27 . 27 d   9 . 3 Câu 17. Một cấp số nhân có số hạng đầu u1  3 , công bội q  2 . Biết S n  21 . Tìm n ? A. n  10 . B. n  3 . C. n  7 . D. Không có giá trị của n . Lời giải Chọn B Áp dụng công thức của cấp số nhân ta có: Sn  u1 1  q n  1 q  3. 1  2n  1 2  21  n  3 . Câu 18. Cho cấp số cộng  un  có số hạng đầu u1  11 và công sai d  4 . Giá trị của u5 bằng A. 15 . B. 27 . C. 26 . Lời giải D. 2816 . FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 9 NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 Chọn B u1  11  u5  u1  4d  27 . Ta có :  d  4 Câu 19. Cho cấp số cộng  un  có số hạng đầu u2  2 và u3  5 . Giá trị của u5 bằng A. 12 . B. 15 . C. 11 . Lời giải D. 25 . Chọn C Ta có: d  u3  u2  5  2  3  u4  u3  d  5  3  8  u5  u4  d  11 . Câu 20. Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  2 và công bội q  2 . Giá trị của u6 bằng A. 32 . B. 64 . C. 42 . Lời giải D. 64 . Chọn D Ta có: u6  u1.q 5  2( 2)5  64 . Câu 21. Cho cấp số cộng  un  có số hạng đầu u3  1 và u4  2 . Công sai d bằng A. 3 . B. 3 . C. 5 . Lời giải D. 2 . Chọn A Ta có: d  u4  u3  3 . Câu 22. Cho cấp số nhân un  biết u1  3n . Công bội q bằng 1 A. 3 . B. . C. 3 . 3 Lời giải Chọn D u 3n1 q  n1  n  3 . un 3 D. 3 . Câu 23. Cho cấp số cộng  un  có số hạng đầu u1  3 và công sai d  2 . Tổng của 2019 số hạng đầu bằng A. 4 080 399 . B. 4 800 399 . C. 4 399 080 . Lời giải D. 8 154 741 . Chọn A Áp dụng công thức tổng n số hạng đầu của cấp số cộng ta có: n  u1  un  n  n  1 Sn   nu1  d  2019.3  2019.2018  4 080 399 . 2 2 Câu 24. Cho dãy số  un  với un  2n  1 số hạng thứ 2019 của dãy là A. 4039 . B. 4390 . C. 4930 . Lời giải D. 4093 . Chọn A Ta có: u2019  2.2019  1  4039 . Câu 25. Cho cấp số nhân  u n  có số hạng đầu u1  2 và công bội q  3 . Giá trị u2019 bằng A. 2.32018 . B. 3.22018 . C. 2.32019 . Lời giải D. 3.22019 . Chọn A Áp dụng công thức của số hạng tổng quát u n  u1.q n 1  2.32018 . Câu 26. Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  2 và u6  486 . Công bội q bằng Trang 10 -fanpage: https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020 A. q  3 . B. q  5 . C. q  3 . 2 D. q  2 . 3 Lời giải Chọn A u1  2 u1  2  Theo đề ra ta có:   q 5  243  35  q  3 . 5 u6  486 486  u1.q Câu 27. Cho cấp số cộng  un  có u1  11 và công sai d  4 . Hãy tính u99 . A. 401 . Chọn B B. 403 . C. 402 . D. 404 . Lời giải Ta có : u99  u1  98d  11  98.4  403 . Câu 28. Cho cấp số cộng  un  với u1  2 ; d  9 . Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy? A. 226 . B. 225 . C. 223 . Lời giải D. 224 . Chọn B Ta có: un  u1   n  1 d  2018  2   n  1 .9  n  225 . Câu 29. Cho cấp số cộng  u n  có u1  1 và công sai d  2 . Tổng S10  u1  u2  u3 …..  u10 bằng A. S10  110 . B. S10  100 . C. S10  21 . D. S10  19 . Lời giải Chọn B * Áp dụng công thức S n  n  2u1   n  1 d  ta được:   2 2 10  2  10  1 2  S10    100 . 2 n  un  u1  Câu 30. Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  2 và u6  486 . Công bội q bằng A. q  3 . B. q  5 . C. q  3 . 2 D. q  2 . 3 Lờigiải Chọn A u1  2 u1  2  Theo đề ta có:   q 5  243  35  q  3 . 5 u  486 486  u . q  6 1  Câu 31. Cho cấp số nhân  un  có u1  3 , công bội q  2 . Khi đó u5 bằng A. 24 . B. 11 . C. 48 . D. 9 . Lời giải Chọn C Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: un  u1.q n 1 . Do đó u5  3.2 4  48 . Câu 32. Cho cấp số cộng  u n  , với u1  2 , u5  14 . Công sai của cấp số cộng là A. 3 . B. 3 . C. 4 . Lời giải D. 4 . Chọn A FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 11 NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 Gọi cấp số cộng  u n  có công sai d , ta có: u5  u1  4d  4d  u5  u1  14  2  12  d  3 . Câu 33. Cho cấp số nhân  un  biết u1  2, u2  1 . Công bội của cấp số nhân đó là A. 2 . 1 B.  . 2 1 . 2 Lời giải C. D. 2 . Chọn C Vì  un  là cấp số nhân, nên ta có: u2  u1.d  d  u2 1  . u1 2 Câu 34. Cho cấp số cộng  un  có u1  3 , d  2 . Số hạng thứ 10 của cấp số cộng đó là: A. 5 . B. 15 . C. 15 . Lời giải D. 5 . Chọn B Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng: un  u1   n  1 d Ta có: u10  u1  9d  3  9.  2   15. Câu 35. Cho cấp số nhân  un  có u2  2, u6  32 . Công bội của cấp số nhân đó là A. 2 . B. 2 . C. 2 . 1 D.  . 2 Lời giải Chọn B Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: un  u1.q n 1 . u1.q  2 u2  2   q 4  16  q  2 . Ta có:  5 u  32 u . q  32  6  1 Câu 36. Cho cấp số nhân  un  có u1  5, q  2 .Số hạng thứ 6 của cấp số nhân đó là A. 1 . 160 B. 25 . C. 32 . D. 160 . Lời giải Chọn D Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: un  u1.q n 1 Ta có: u6  u1.q 5  5.25  160 . Câu 37. Cho cấp số cộng  un  với u1  2 và u2  6 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 4. B. 4 . C. 8 . Lời giải D. 3. Chọn A Ta có u2  6  6  u1  d  d  4 . Câu 38. Cho cấp số cộng  un  với u1  1 và u2  4 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 4 . B. 3 . C. 3 . Lời giải D. 5 . Chọn C Vì  un  là cấp số cộng nên u2  u1  d  d  u2  u1  4 1  3 . Câu 39. Cho cấp số cộng (un) với u1  3 và u2  9 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 6 . B. 3 . C. 12 . D. 6 . Lời giải Trang 12 -fanpage: https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU TỔNG ÔN TẬP TNTHPT 2020 Chọn D Ta có: d  u2  u1  6 . Câu 40. Cho cấp số cộng  un  với u1  2 và u2  8 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. 10 . B. 6 . C. 4 . Lời giải D. 6 . Chọn B Vì  un  là cấp số cộng nên ta có u2  u1  d  d  u2  u1  8  2  6 . FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang 13
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top