Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ – Nhóm Toán

Giới thiệu Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ – Nhóm Toán

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ – Nhóm Toán CHƯƠNG MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU.

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ – Nhóm Toán

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ – Nhóm Toán

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ – Nhóm Toán
THỂ TÍCH – MẶT CẦU – MẶT NÓN – MẶT TRỤ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Bài 1. Khái niệm khối đa diện. Câu 1. Số cạnh của một khối chóp có đáy là một tam giác là: A. 5 Câu 2. B. 6 B. 8 C. 10 D. 12 Số đỉnh của một khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác là: A. 5 Câu 4. D. 8 Số đỉnh của một khối hộp chữ nhật là: A. 7 Câu 3. C. 7 B. 6 C. 7 D. 8 Cho khối tứ diện ABCD. Lấy một điểm M nằm giữa A và B, một điểm N nằm giữa C và D. Bằng hai mặt phẳng MCD  và NAB  ta chia khối tứ diện đã cho thành bốn khối tứ diện: A. AMCN, AMND, AMCD, BMCN B. AMCD, AMND, BMCN, BMND C. AMCD, AMND, BMCN, BMND D. BMCD, BMND, AMCN, AMDN Câu 5. Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ cắt d khi và chỉ khi: A. d cắt (P). B. d nằm trên (P). C. d cắt (P) nhưng không vuông góc với (P). D. d song với (P). Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều. * Nhận biết Câu 1. Số đỉnh của một tứ diện đều là: A. 5 Câu 2. B. 4 B. 10 B. 8 D. 12 C. 12 D. 10 C. 8 D. 9 Số cạnh của một khối chóp tứ giác đều là: A. 6 Câu 5. C. 6 Số đỉnh của một hình bát diện đều là: A. 6 Câu 4. D. 7 Số cạnh của một khối lập phương là: A. 8 Câu 3. C. 6 B. 7 Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? A. Hình lập phương là đa diện lồi. B. Tứ diện là đa diện lồi. C. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một hình đa diện lồi. D. Hình hộp là đa diện lồi. Câu 6. A. 3 Câu 7. Có bao nhiêu loại khối đa diện đều? B.5 C.20 D.Vô số 1 Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều? A. Thập nhị diện đều B. Nhị thập diện đều C. Bát diện đều D. Tứ diện đều Nhóm Toán | 2016-2017 Câu 8. Kim Tự Tháp ở Ai Cập có hình dáng của khối đa diện nào sau đây A. Khối chóp tam giác đều B. Khối chóp tứ giác C. Khối chóp tam giác D. Khối chóp tứ giác đều Câu 9. Mỗi đỉnh của bát diện đều là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh? A. 3 B. 5 C. 8 D. 4 Câu 10. Khối chóp đều S.ABCD có mặt đáy là: A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình vuông Câu 11. Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là: A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. Câu 12. Số mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều là: A. 3. B. 6. C. 9. D. 12. Câu 13. Số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều là: A. 1 B. 2 C. 6 D. 3 Câu 14. Nếu không sử dụng thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành A. Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác giác đều B. Năm tứ diện đều C. Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều D. Năm hình chóp tam giác giác đều, không có tứ diện đều Bài 3. Thể tích khối đa diện * Nhận biết Câu 1. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là: A. V Câu 2. 1 Bh 2 C. V D.V 2Bh 1 Bh 3 Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là: A. V Câu 3. B. V Bh B. V Bh 1 Bh 2 C. V 2Bh D. V 1 Bh 3 Gọi a, b, c lần lượt là ba kích thước của một khối hộp chữ nhật H và V là thể tích của khối hộp chữ nhật H . Khi đó V được tính bởi công thức: 1 abc 3 1 abc C. V abc D. V 3abc 2 Câu 4. Cho hình lăng trụ đứng ABC .A ‘ B ‘C ‘ có tất cả các cạnh bằng a . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC .A ‘ B ‘C ‘ . A. V A. V a3 2 B. V B. V a3 3 2 C. V a3 3 4 D. V a3 2 3 Nhóm Toán | 2016-2017 2 Câu 5. Cho hình chóp tam giác S .ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB AC 2a , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA S .ABC . a a . Tính thể tích V của khối chóp a3 a3 a3 A. V B. V C. V D.V a 2 3 4 Câu 6. Cho hình chóp tam giác S .ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA a . Tính thể tích V của khối chóp S .ABC . 3 A. V Câu 7. a3 3 a3 3 D.V 3 4 Cho hình chóp tứ giác S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA 2 3 a 3 B. V a3 3 12 C. V vuông góc với mặt đáy và SA A. V Câu 8. a3 2 6 B. V a 2 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD . a3 2 4 C. V a 3 2 a3 2 3 D.V Cho hình chóp tam giác S .ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SB a 5 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABC . A. V a3 3 3 Câu 9. Cho hình chóp tứ giác S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a 2 , cạnh bên SA B. V vuông góc với mặt đáy và SC a3 3 a3 3 2 C. V a3 3 6 D. V a 5 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD a3 4a 3 3 A. V B. V C. V D. V 2a 3 3 Câu 10. Cho hình chóp tứ giác S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc 2a 3 3 với mặt đáy và SA A. V AC a3 2 3 a 2 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD B. V a3 6 9 C. V a3 2 D. V a3 6 3 Câu 11. Câu 30. Cho hình chóp tam giác đều S .ABC có cạnh đáy a 3 , cạnh bên bằng 2a . Tính thể tích V của khối chóp S .ABC . a3 3 4 a3 3 2 3a 3 3 a3 Câu 12. A. V B. V C. V D. V 4 4 Câu 13. Câu 31. Cho hình chóp S .ABC .Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A ‘, B ‘,C ‘ khác với S . Khẳng định nào sau đây là đúng. A. VS .A ‘ B ‘C ‘ VS .ABC V C. S .A ‘ B ‘ C ‘ VS .ABC SA SB SC . . SA ‘ SB ‘ SC ‘ SA ‘ SB ‘ SC ‘ . . SA SB SC B. VS .ABC VS .A ‘ B ‘C ‘ V D. S .ABC VS .A ‘ B ‘C ‘ 1 SA ‘ SB ‘ SC ‘ . . . 3 SA SB SC 3. 3 SA ‘ SB ‘ SC ‘ . . SA SB SC Câu 14. Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là: Nhóm Toán | 2016-2017 A. V  1 Bh 3 C. V  B. V  Bh 1 Bh 2 D. V  3Bh 1 3 Câu 15. Khối đa điện nào sau đây có công thức tính thể tích là V  B.h A. Khối lăng trụ B. Khối chóp C. Khối lập phương D. Khối hộp chữ nhật Câu 16. Cho một khối chóp có thể tích bằng V . Khi giảm diện tích đa giác đáy xuống còn 1 diện 3 tích đa giác đáy ban đầu thì thể tích khối chóp lúc đó bằng: A. V 9 B. V 6 C. V 3 D. V Câu 17. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ: A. tăng 2 lần B. tăng 4 lần C. tăng 6 lần D. tăng 8 lần Câu 18. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a~. Biết SA   ABCD  và SA  a 3 . Thể tích của khối chóp S.ABCD là: A. a 3 3 a3 B. 4 a3 3 C. 3 a3 3 D. 12 Câu 19. Thể tích của chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 𝑎 là: √2 A. 𝑎3 12 B. 𝑎3 √2 4 C. 𝑎3 √2 6 D. 𝑎3 √2 2 Câu 20. Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng 𝑎, cạnh bên bằng 2𝑎. Thể tích của khối lăng trụ là: A. 𝑎3 √3 2 B. 𝑎3 √3 6 C. 𝑎3 D. 𝑎3 3 Câu 21. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a~. SA  (ABC) và SA  a 3 . Thể tích khối chóp S.ABC là : 3a 3 A. 4 a3 B. 4 3a 3 C. 8 3a 3 D. 6 Câu 22. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a~. SA  (ABCD) và SB  3 . Thể tích khối chóp S.ABCD là : a3 2 a3 2 D. 3 6 Câu 23. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B biết AB  a AC  2a . SA  A. a3 2 2 B. a3 2 C. (ABC) và SA  a 3 . Thể tích khối chóp S.ABC là : A. 3a 3 4 B. a3 4 C. 3a 3 8 D. 4 a3 2 Nhóm Toán | 2016-2017 Câu 24. Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a~. Thể tích khối lăng trụ đều là: A. 2a 3 2 3 B. a3 3 C. 2a 3 3 D. a3 3 4 * Thông hiểu Câu 1. Cho hình chóp tam giác S .ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB a, ACB 600 , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SB tạo với mặt đáy một góc 450 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABC . A. V Câu 2. a3 3 18 a3 B. V 2 3 Câu 3. a3 3 9 a3 6 B. V a3 2 C. V a3 3 Câu 4. a3 8 D. V Cho hình chóp tam giác S .ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, BC a3 3 3 2a 3 , 2a . Tính thể tích V của khối chóp a3 3 6 Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB 2a, AD B. V a3 3 a 2, a 3 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABC . BAC 1200 , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA S .ABC . A. V a3 3 6 D. V Cho hình chóp tam giác S .ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AC cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SB A. V C. V C. V a3 3 2 D. V a . Hình chiếu của S lên mặt phẳng ABCD là trung điểm H của cạnh AB , đường thẳng SC tạo với đáy một góc 450 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD . A. V Câu 5. 2 2a 3 3 B. V a3 3 C. V 2a 3 3 D. V 3a 3 2 Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 600 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD . A.V a3 6 2 a3 6 a3 3 a3 6 C.V D.V 3 2 6 Câu 6. Cho khối chóp S .ABCD c ó đáy ABCD là hình vuông cạnh a . SA vuông góc với đáy và SA = a . Gọi I là trung điểm của SC. Tính thể tích V của khối chóp I .ABCD A. V a3 6 Câu 7. A’ B B.V B. V a3 2 4 C. V a3 12 D. V 2a 3 9 Cho lăng trụ đứng ABC .A ‘ B ‘C ‘ có đáy là tam giác vuông cân tại A, BC 5 a 2, 3a . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC .A ‘ B ‘C ‘ . Nhóm Toán | 2016-2017 a3 2 a3 2 a3 2 A. V B. V C. V D. V a 2 3 4 2 Câu 8. Cho lăng trụ đứng ABC .A ‘ B ‘C ‘ có đáy là tam giác đều cạnh a . Gọi M là trung điểm 3 của BC , góc giữa AM và mặt phẳng đáy bằng 600 . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC .A ‘ B ‘C ‘ . 3a 3 3 8 a3 3 a3 3 3a 3 3 A. V B. V C. V D. V 6 4 2 Câu 9. Cho lăng trụ đứng ABC .A ‘ B ‘C ‘ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B BC a , góc giữa đường thẳng A ‘ B và mặt phẳng đáy bằng 600 . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC .A ‘ B ‘C ‘ . AB a3 3 2 a3 2 a3 3 a3 2 C. V D. V 3 6 6 Câu 10. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB đều và nằm A. V B. V trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD . Biết SD 2a 3 và góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD bằng 300 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD . a3 3 a3 3 4a 3 6 C. V DV 13 4 3 Câu 11. Cho hình chóp S .ABC có tam giác ABC đều cạnh 2a, cạnh bên SA vuông góc với mặt A. V 2a 3 3 7 phẳng đáy và SA B. V a 3 . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SB, SC . Tính thể tích V của khối chóp ABCNM . . A. V 3a 4 3 a3 4 B. V C. V a3 2 D. V Câu 12. Cho hình chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC a3 a 2 , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy , mặt bên SBC tạo với mặt đáy ABC một góc bằng 450 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABC . A. V a3 2 12 B. V a3 2 4 C. V a3 2 6 D. V a3 2 18 Câu 13. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thoi , hai đường chéo AC BD 2a 3 , 2a và cắt nhau tại O , hai mặt phẳng SAC và SBD cùng vuông góc với mặt phẳng ABCD . Biết khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng SAB bằng a 3 . Tính thể tích V của khối 4 chóp S .ABCD . A. V a3 3 6 B. V a3 3 3 C. V a3 3 12 D. V a3 2 6 Nhóm Toán | 2016-2017 6 Câu 14. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy ABCD . Mặt bên SCD hợp với đáy một góc 600 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD . a3 3 a3 3 a3 2 C. V D. V 3 12 6 Câu 15. Cho khối chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a ,cạnh bên SA vuông góc A. V a3 3 6 B. V với mặt phẳng đáy,góc giữa mặt phẳng SBD và mặt phẳng đáy bằng 600 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD . a3 3 a3 3 a3 3 C. V D. V 2 12 7 Câu 16. Cho khối chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a,cạnh bên SA vuông góc với A. V a3 6 6 B. V mặt phẳng đáy.Đường thẳng SD tạo với mặt phẳng SAB một góc 300 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD . a3 3 a3 3 a3 3 C. V D. V 4 12 3 Câu 17. Cho hình chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , A. V AB a3 3 2 B. V ABC góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABC bằng 300 .Gọi M là trung điểm a, SA của cạnh SC . Tính thể tích V của khối chóp S .ABM a3 3 12 a3 3 a3 3 2a 3 3 A. V B. V C. V D. V 24 36 9 Câu 18. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B AB BC a. SA a và vuông góc với mặt phẳng ABCD .Khoảng cách từ D đến mặt phẳng SAC bằng a 2 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD . a3 3 4 a3 2 Câu 19. Cho hình chóp SABC có SA A. V B. V C. V a3 3 6 D. V a3 3 a và vuông góc với đáy ABC .Biết rằng tam giác ABC đều và mặt phẳng SBC hợp với đáy ABC một góc 300 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABC . A. V a3 3 3 B. V 2a 3 3 C. V a3 3 12 D. V a3 3 Câu 20. Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích là V, thể tích của khối chóp C’.ABC là: 1 1 1 A. 2V B. V C. V D. V 2 3 6 Câu 21. Cho khối chóp S.ABC có thể tích là V. Gọi B’, C’ lần lượt là trung điểm của AB và AC. Thể tích của khối chóp S.AB’C’ sẽ là: Nhóm Toán | 2016-2017 7 1 1 1 1 B. V C. V D. V V 2 4 6 3 Câu 22. Cho khối chóp S.ABC, trên ba cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ sao cho A. SA’ = 1 1 1 SA ; SB’ = SB ; SC’ = SC , Gọi V và V’ lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABC và 2 3 4 S.A’B’C’. Khi đó tỉ số A. 12 V’ là: V B. 1 12 C. 24 D. 1 24 Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a, góc BAC  60o , SO   ABCD  và SO  3a Khi đó thể tích của khối chóp là: 4 a3 3 a3 2 a3 2 a3 3 A. B. C. D. 8 8 4 4 Câu 24. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là : 3a 3 3a 3 3a 3 a3 A. B. C. D. 4 3 2 3 Câu 25. Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a là : A. 2a 3 6 B. 3a 3 4 C. 3a 3 2 a3 D. 3 Câu 26. Cho khối chóp có thể tích bằng V, khi giảm diện tích đa giác đáy xuống còn 1 diện tích 3 đa giác đáy cũ thì thể tích khối chóp mới bằng: V V V V B. C. D. 3 4 5 6 Câu 27. Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật đều tăng lên 4 lần thì thể tích của nó tăng lên: A. A. 4 lần B. 16 lần C. 64 lần D. 192 lần Câu 28. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a là: a3 2 a3 3 a3 3 a3 3 B. C. D. 3 6 2 4 Câu 29. Kim tự tháp Kêốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. A. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thế tích của nó là: A. 2592100 m3 B. 2592100 m2 C. 7776300 m3 D. 3888150 m3 Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD). Thể tích của khối chóp S.ABCD là: a3 a3 3 a3 3 3 A. B. C. D. a 6 2 3 Câu 31. Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a; các cạnh bên đều có độ dài bằng 3a. Thể tích hình chóp S.ABCD bằng Nhóm Toán | 2016-2017 8 a 3 31 A. 3 a3 B. 3 a 3 31 C. 9 a3 6 D. 9 Câu 32. Cho một khối lập phương biết rằng khi tăng độ dài cạnh của khối lập phương thêm 2cm thì thể tích của nó tăng thêm 98cm3. Hỏi cạnh của khối lập phương đã cho bằng: A. 3 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 6 cm Câu 33. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC là tam giác đều cạnh a~. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AB, góc tạo bởi cạnh SC và mặt phẳng đáy (ABC) bằng 300. Thể tích của khối chóp S.ABC là: a3 3 A. 8 B. a3 2 a3 3 C. 4 8 a3 3 D. 2 Câu 34. Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là một tam giác vuông cân tại A~. Cho AC  AB  2a , góc giữa AC’ và mặt phẳng  ABC  bằng 30 0 . Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là 4a3 3 A. 3 2a3 3 B. 3 4a2 3 C. 3 4a 3 3 D. Câu 35. Một khối hộp chữ nhật  H  có các kích thước là a, b, c . Khối hộp chữ nhật  H   có các kích thước tương ứng lần lượt là , 2 3 , 4 . Khi đó tỉ số thể tích V H  V H  là 1 1 1 C. D. 12 2 4 Câu 36. Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, A. 1 24 a 2b 3c B. BC=2𝑎, góc giữa SB và (ABC) là 30o. Thể tích khối chóp S~.ABC là: A. 𝑎3 √6 9 B. 𝑎3 √6 3 C. 𝑎3 √3 3 D. 𝑎3 √2 4 Câu 37. Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC là tam giác vuông tại B. Biết SB=2𝑎, BC=𝑎 và thể tích khối chóp là 𝑎3 . Khoảng cách từ A đến (SBC) là: A. 6𝑎 B. 3𝑎 C. 3𝑎 2 D. 𝑎√3 4 Câu 38. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của C’ trên (ABC) là trung điểm I của BC. Góc giữa AA’ và BC là 30o. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’là: A. 𝑎3 4 B. 𝑎3 2 C. 3𝑎3 8 D. 𝑎3 8 Câu 39. Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a~. Hai mặt phẳng (SAC) và (SAB) cùng vuông góc với (ABCD). Góc giữa (SCD) và (ABCD) là 60o. Thể tích của khối chóp S.ABCD là: A. 𝑎3 √3 3 B. 𝑎3 √6 3 C. 𝑎3 √3 6 D. 𝑎3 √6 6 Nhóm Toán | 2016-2017 9 Câu 40. Cho hình lập phương có độ dài đường chéo bằng 10 3cm . Thể tích của khối lập phương là. A. 300 cm3 B. 900 cm3 C. 1000 cm3 D. 2700 cm3 Câu 41. Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy 4 3 dm. Biết mặt phẳng (BCD’) hợp với đáy một góc 600 . Thể tích khối lăng trụ là A. 325 dm3 B. 478 dm3 C. 576 dm3 D. 648 dm3 Câu 42. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ với AB = 10cm, AD = 16cm. Biết rằng BC’ hợp với đáy một góc  sao cho cos   A. 4800 cm3 8 . Thể tích khối hộp là 17 B. 5200 cm3 C. 3400 cm3 D. 6500 cm3 Câu 43. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết AB = 2a; AD = a~. Hình chiếu của S lên đáy là trung điểm H của cạnh AB ; góc tạo bởi SC và đáy là 450 .Thể tích của khối chóp S.ABCD là: a3 2a 3 2a 3 2 a3 3 B. C. D. 3 3 3 2 Câu 44. Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy là a; SA = 2a .Thể tích khối chóp S.ABC là : A. A. a3 3 3 B. 2a 3 3 3 C. 3a 3 3 7 D. a 3 11 12 Câu 45. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết AB = a; AD  a 3 . Hình chiếu S lên đáy là trung điểm H của cạnh AB; góc tạo bởi SD và đáy là 600 . Thể tích của khối chóp S.ABCD là: A. a 3 13 2 B. a3 2 C. a3 5 5 D. Đáp án khác Câu 46. Tổng diện tích các mặt của một hình lập phương bằng 96 cm 2 .Thể tích của khối lập phương đó là: A. 64 cm 3 B. 84 cm 3 C. 48 cm 3 D. 91 cm 3 Câu 47. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy một góc  . Thể tích của khối chóp đó bằng a 3 tan  A. 12 a 3 tan  B. 6 a 3 cot  C. 12 a 3 cot  D. 6 * Vận dụng Câu 01. Cho hình lăng trụ ABC .A ‘ B ‘C ‘ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , hình chiếu vuông góc của A ‘ lên măt phẳng ABC AA ‘ và BC là A. V a3 3 3 trùng với tâm G của tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa a 3 . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC .A ‘ B ‘C ‘ . 4 B. V a3 3 6 C. V a3 3 12 D. V a3 3 36 Nhóm Toán | 2016-2017 1 0 A’ C’ K H B’ A C G M B BC Gọi M là trung điểm B (A ‘ AM ) Gọi H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của G,M trên AA’ Vậy KM là đọan vuông góc chung củaAA’và BC, do đó d(AA’,BC) 2 KH 3 a AA’G vuông tại G,HG là đường cao, A ‘ G 3 AGH KM GH AMH VABC .A ‘ B ‘C ‘ 3 2 GH KM a 3 . 4 a 3 6 a3 3 12 SABC .A ‘G Câu 02. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB a, AD a 2, SA a ABCD . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AD và SC , I là giao điểm của BM và và SA AC . Tính thể tích V của khối tứ diện ANIB . A. V a3 3 12 B. V a3 2 36 C. V a3 3 16 D. V a3 3 Giải: Ta có VANIB Mà NH Vậy VANIB 1 NH .S 3 SA ;S 2 ABI a2 2 6 ABI 1 NH .S 3 ABI 1 1 a3 2 36 Nhóm Toán | 2016-2017 Câu 03. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D , AB AD 2a ,CD a 185 và hình chiếu của S trên mặt phẳng ABCD trùng 5 a , SC với trung điểm I của cạnh AD , góc hợp bởi hai mặt phẳng SBC và ABCD bằng 600 . Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD . A. V 3a 3 15 5 a3 2 15 B. V C. V 3a 3 5 15 D. V a3 3 Giải: Ta có: VS .ABCD Mà SABCD IK 3 5 a 5 Vậy VS .ABCD 1 .SI .SABCD 3 AB CD .AD 2 SI IK .tan 600 1 .SI .SABCD 3 2a a 2 .2a 3a 2 3 15 a 5 3 15 3 a 5 Câu 04. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B~. Biết SA  (ABC), AB = a, ACB  30o , góc giữa (SBC) và (ABC) bằng 60o . Thể tích của khối chóp S.ABC là: a3 A. 2 3a 3 B. 2 a3 C. 6 a3 D. 2 Hướng dẫn giải: Tính BC  a 3  S ABC  a2 3 2 Tính SA  a 3  VS . ABC  a3 2 Câu 05. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a~. Thể tích của khối chóp S.ABCD là: a3 2 A. 6 a3 2 B. 2 a3 C. 3 3 D. a 1 2 Hướng dẫn giải: Nhóm Toán | 2016-2017 S ABCD  a 2 a 2 (với O là tâm hình vuông) 2 Tính SO   VS . ABCD  a3 2 6 Câu 06. Cho ABCD.A’B’C’D’ là hình lập phương có cạnh a ~. Thể tích của tứ diện ACD’B’ bằng bao nhiêu ? a3 A. 3 a3 C. 4 a3 2 B. 3 a3 6 D. 4 Lược giải: Cho ABCD.A’B’C’D’ là hình lập phương có cạnh a . Thể tích của tứ diện ACD’B’ bằng bao nhiêu ? VA.A ‘ B ‘ D ‘ Ta có : VD ‘,ACD VC .B ‘C ‘ D ‘ 1 V 6 ABCD.A ‘ B ‘C ‘ D ‘ VB ‘.ABC B’ C’ A’ D’ Suy ra VACD ‘ B ‘ 1 V 3 ABCD.A ‘ B ‘C ‘ D ‘ 1 3 a 3 C B A D Câu 07. Một lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều ABC cạnh a ~. Cạnh bên bằng b và hợp với mặt đáy góc 60 . Thể tích hình chóp A’~.BCC’B’ bằng bao nhiêu? a 2b 4 a 2b 2 a 2b 3 2 4 3 Lược giải Một lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều ABC cạnh a . Cạnh bên bằng b A. B. C. a 2b D. và hợp với mặt đáy góc 60 . Thể tích hình chóp A’~.BCC’B’ bằng bao nhiêu? VA ‘.BCC ‘ B ‘ 2 V 3 ABC .A ‘ B ‘C ‘ A C B AH sin 60 AA ‘ 3 b 2 60° VABC .A ‘ B ‘C ‘ SA ‘ B ‘C ‘ .AH Suy ra VA ‘.BCC ‘ B ‘ a 2 2 3 2 . ab 3 8 3 3 b 4 2 a 2b 4 3 2 ab 8 A’ C’ H B’ Câu 08. 1 3 Nhóm Toán | 2016-2017 Người ta muốn xây một bồn chứa nước 1dm dạng khối hộp chữ nhật trong một phòng tắm. Biết chiều dài, chiều rộng, VH’ chiều cao của khối hộp đó lần lượt là 1dm 5m, 1m, 2m ( hình vẽ bên). Biết mỗi viên VH gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm. Hỏi người ta sử 2m dụng ít nhất bao nhiêu viên gạch để xây 1m bồn đó và thể tích thực của bồn chứa bao nhiêu lít nước? (Giả sử lượng xi 5m măng và cát không đáng kể ) A. 1180 vieân ;8820 lít B. 1180 vieân ;8800 lít C. 1182 vieân ;8820 lít D. 1182 vieân ;8800 lít Lược giải: Gọi V là thể tích khối hộp chữ nhật Ta có : V  5m.1m.2m  10m3 VH  0,1m.4,9m.2m  0,98m3 VH   0,1m.1m.2m  0,2m3 VH  VH   1,18m3 Thể tích mỗi viên gạch là VG  0,2m.0,1m.0,05m  0,001m3 Số viên gạch cần sử dụng là VH  VH  1,18   1180 viên VG 0, 001 Thể tích thực của bồn là : V  10m3  1,18m3  8,82m3  8820dm3  8820 lít Câu 09. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M và N theo thứ tự là trung điểm của SA và SB. Tỉ số thể V tích S .CDMN là: VS .CDAB 1 A. 2 Lược giải: 1 B. 4 5 C. 8 1 4 3 D. 8 Nhóm Toán | 2016-2017 Câu 10. Cho một tứ diện đều có chiều cao h. Ở ba góc của tứ diện người ta cắt đi các tứ diện đều bằng nhau có chiều cao x để khối đa diện còn lại có thể tích bằng một nửa thể tích tứ diện đều ban đầu (hình bên dưới). Giá trị của x là bao nhiêu? A. h 2 B. 3 h 3 3 C. h 4 3 D. h 6 3 Lược giải: 3 VS . A ‘ B ‘C ‘ SA ‘ SB ‘ SC ‘  x  1  . .    VS . ABC SA SB SC  h  6  x3  h3 h x 3 6 6 Câu 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a~. Mặt bên (SAB) là tam giác đều và vuông góc với đáy.Thể tích hình chóp S.ABCD là a3 a3 3 a3 3 A. B. C. 3 2 3 Lược giải: Gọi H là trung điểm AB suy ra SH  (ABCD) Tính: VS.ABCD = VS.ABCD = a 3 a3 3 D. 6 a 3 1 1 Bh = SABCD.SH * Tính: SABCD = a2 SH = (vì  SAB đều cạnh a) 2 3 3 ĐS: 3 6 Nhóm Toán | 2016-2017 1 5 MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU. * Nhận biết Câu 1. Giao tuyến của mặt nón tròn xoay với một mặt phẳng song song với trục của mặt nón là: A. một parabol B. một elip C. một hypebol D. một đường tròn Câu 2. Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là: A. 0 B. 1 C. 2 D. vô số Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông , SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khi đó tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là điểm nào ? A. S B. Tâm hình vuông ABCD C. A D. Trung điểm của SC. Câu 4. Trong các khối sau đây, khối nào có thể tích lớn nhất ? A. Khối cầu có đường kính bằng 1 B. Khối nón có chiều cao và đường kính mặt đáy đều bằng 1 C. Khối trụ có chiều cao và đường kính mặt đáy đều bằng 1 D. Khối tứ diện đều có độ dài các cạnh bằng 1 Câu 5. Một hình nón có bán kính mặt đáy bằng 3 cm, độ dài đường sinh bằng 4cm . Khối nón giới hạn bởi hình nón đó có thể tích bằng bao nhiêu ? A. 3 7 cm2 B. 12 cm2 C. 15 cm2 D. 2 7 cm2 Câu 6. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định SAI ? A. Quay đường tròn xung quanh một dây cung của nó luôn tạo ra một hình cầu B. Quay một tam giác nhọn xung quanh cạnh của nó không thể tạo ra hình nón C. Quay hình vuông xung quanh cạnh của nó luôn sinh ra hình trụ có r , h, l bằng nhau. D. Quay tam giác đều quanh đường cao của nó luôn tạo ra một hình nón Câu 7. Một hình trụ có bán kính mặt đáy bằng 5 cm, thiết diện qua trục của hình trụ có diện tích bằng 20 cm2 . Khi đó diện tích xung quanh của hình trụ bằng bao nhiêu ? A. 40 cm2 Câu 8. B. 30 cm2 C. 45 cm2 D. 15 cm2 Một hình nón có diện tích mặt đáy bằng 4 cm2 , diện tích xung quanh bằng 8 cm2 . Khi đó đường cao của hình nón đó bằng bao nhiêu ? A. 2 3 cm B. 2 5 cm C. 2 cm D. 3 cm Cho tam giác OAB vuông tại O có OA 4, OB 3. Quay tam giác OAB quanh cạnh OA thu được một hình nón tròn xoay. Diện tích toàn phần của hình nón bằng bao nhiêu ? A. 15 B. 12 C. 3 7 D. 20 Câu 10. Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều với cạnh bằng 4 thì có thể tích bằng bao nhiêu ? Câu 9. 8 3 4 3 B. 8 3 C. D. 4 3 3 3 Câu 11. Một hình trụ có bán kính bằng 3 và đường cao bằng 4 có diện tích xung quanh bằng bao A. nhiêu ? A. 24 B. 12 C. 15 Câu 12. Một mặt cầu có diện tích bằng 8 A. 8 2 3 B. 4 3 3 C. D. Kết quả khác. thì có thể tích bằng bao nhiêu ? 4 2 3 1 6 D. Kết quả khác. Nhóm Toán | 2016-2017 Câu 13. Diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là đường tròn ngoại tiếp hình vuông có cạnh bằng 4 và đường sinh l = 8 là :. B. 32 2 C. 32 2 D. 32 2 Câu 14. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 1,BC = 2.Thể tích hình trụ tròn xoay khi quay hình chữ nhật đó xung quanh trục AD là: A. 2 B. 2 C. 4 D. 8 Câu 15. Thể tích khối nón tròn xoay có đáy là đường tròn đường kính a, đường cao a: 1 1 3 A. a 3 B. a 2 C. D. 12a 3 a 12 12 A. 32 Câu 16. Thiết diện qua trục của một hình nón là tam giác đều có cạnh là: a 2 , khi đó diện tích xung quanh của hình nón là: 2 A. a 2 2 2 B. 2 a C. 3 a D. 4 a Câu 17. Cho tam giác ABC vuông tại B có AC 2a; BC a ; khi quay tam giác ABC quanh cạnh góc vuông AB thì đường gấp khúc ABC tạo thành một hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh bằng: A. 2 a 2 B. 4 a 2 C. a 2 D. 3 a 2 Câu 18. Một hình trụ có đường kính đáy là 10cm , khoảng cách 2 đáy bằng 7cm . Khi đó diện tích xung quanh là: A. 35 (cm 2 ) B. 70 (cm 2 ) C. 140 (cm 2 ) D. 175 (cm 2 ) Câu 19. Thiết diện qua trục của hình trụ là một hình vuông có cạnh bằng 2a . Khi đó thể tích khối trụ là: A. a 3 B. 2 a 3 C. 8 a 3 D. 4 a 3 Câu 20. Một khối cầu có đường kính là 2a 3 , Thể tích khối cầu đó là: A. 2 a 3 3 B. 3 a 3 3 C. 4 a3 3 3 D. 4 a 3 3 Câu 21: Cho khối trụ tòn xoay có bán kính mặt đáy là 2 (cm), chiều cao là 3 (cm). Thể tích của khối trụ tròn xoay này bằng: A. 12  cm3  B. 24  cm3  C. 4  cm3  D. 48  cm3  Câu 22: Thể tích của một khối cầu có độ dài bán kính bằng 2a là: 8 32 3 16 a A.  a 3 B.  a 3 C. D. 3 3 3 Câu 23: Trong không gian cho tam giác OIM vuông tại I , góc IOM  450 và cạnh IM  a . Khi quay tam giác OIM quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay. Khi đó diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay đó là A.  a2 2 2 B.  a 2 C.  a 2 3 D.  a 2 2 Câu 24: Cắt hình trụ có bán kính r = 5 và chiều cao h  5 3 bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm. Hãy tính diện tích của thiết diện được tạo nên A. 100 3 cm3 B. 20 3cm3 C. 80 3 cm2 D. 40 3 cm2 Nhóm Toán | 2016-2017 1 7 Câu 25: Thể tích khối nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy bằng 1 và độ dài đường sinh bằng 3 là 2 A. B. 3  3 3 C. D. Kết quả khác Câu 26: Cho hình lập phương ABCD. A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ có cạnh bằng a . Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ . Diện tích xung quanh của hình nón đó là: A.  a2 3 3 B.  a2 2 2 C.  a2 3 2 D.  a2 6 2 Câu 27: Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là r  2 và chiều cao bằng 2 3 . Khi đó diện tích xung quanh của hình trụ là A. 8 3 B. 4 3 C. 2 3 D. Kết quả khác Câu 28: Một khối cầu có độ dài bán kính là R . Nếu độ dài bán kính tăng lên 2 lần thì thể tích của khối cầu tăng lên là: A. 24 lần B. 16 lần C. 4 lần D. 8 lần Câu 29: Cho hình lăng trụ tam giác đều có các cạnh cùng bằnga~. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ là: A. 7 a 2 7 a 2 B. 2 7 a 2 7 a 2 C. D. 3 6 Câu 30: Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a~. Diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD và có chiều cao bằng chiều cao của tứ diện ABCD là:  a2 2 A. 3 2 a 2 2 B. 3 C.  a2 3 2 D.  a 2 3 Câu 31: Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có đường cao h = 20cm, bán kính r = 25cm có khoảng cách từ tâm của đáy đến mp chứa thiết diện bằng 12cm. Diện tích của thiết diện là: A. 250cm 2 B. 1250cm2 C. 1000cm2 D. 500cm2 Câu 32: Một hình nón có bán kính đáy bằng a, độ dài đường sinh bằng 2a. Độ dài đường cao của hình nón bằng: A. a 2 B. 2a 2 C. a 3 D. 3a 2 Câu 33: Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là: A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số. Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AC  a , biết SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 600 . Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng A. a 2 B. a C. a 3 D. 2a 3 Nhóm Toán | 2016-2017 1 8 Câu 35: Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Thể tích của khối nón trên là A. a3 3 a3 3 B. 8 12 C. a3 3 6 D. a3 3 24 Câu 36: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh cùng bằng a 3 a 2 B. 2 2 C. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó là: A. D. a 3 a 2 Câu 37: Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là A. Vô số B. 0 C. 1 D. 2 Câu 38: Thể tích của một khối cầu bằng 36 (cm3 ) . Đường kính của khối cầu bằng A. 3 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 4 cm Câu 39: Cho tứ diện ABCD có AD   ABC  và BD  BC . Khi quay tứ diện đó xung quanh trục là cạnh AB, có bao nhiêu hình nón được tạo thành? A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 * Thông hiểu Câu 1. Một hình trụ có diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh, thể tích của khối trụ tương ứng bằng 16 . Khi đó bán kính mặt đáy của hình trụ bằng bao nhiêu ? A. r 2 3 2 B. r 4 C. r 2 2 D. r 2 Câu 2. Một hình nón ngoại tiếp hình tứ diện đều với cạnh bằng 3 có diện tích xung quanh bằng bao nhiêu ? A. 3 3 B. 3 3 2 C. 2 3 D. 9 3 2 Câu 3. Một hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều với tất cả các cạnh bằng a có diện tích xung quanh bằng bao nhiêu ? 2 a2 3 4 a2 3 a2 3 A. B. C. D. a 2 3 3 3 3 Câu 4. Một hình nón có góc ở đỉnh bằng 120 và diện tích mặt đáy bằng 9 . Thể tích của hình nón đó bằng bao nhiêu ? A. 3 3 B. 2 3 C. 9 3 D. 3 . Câu 5. Thể tích hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh 2a bằng: 8 a3 9 4 2 a3 4 3 a3 8 6 a3 C. D. 9 9 27 Câu 6. Cho mặt cầu tâm I, bán kính R 10 . Một mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo theo một đường tròn có bán kính r 6 . Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) bằng: A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 7. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối lập phương cạnh 2a có độ dài bằng: A. A. a B. B. 2a C. a 2 D. a 3 Nhóm Toán | 2016-2017 1 9 Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB a, BC b . Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích các khối nón sinh ra khi quay tam giác ABC quanh trục AB và AC. Khi đó, tỉ số nào sau đây đúng ? V V V V a b a b a b A. 1 B. 1 C. 1 D. 1 V2 b V2 a V2 b V2 a Thiết diện qua trục của một hình nón là tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 2a , khi đó thể tích khối nón tương ứng là: 2 3 1 3 A. a 3 B. 2 a 3 C. D. a a 3 3 Câu 10. Cho hình trụ có đường sinh l 2a , đáy là hình tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh a . Thể tích khối trụ là 2 3 1 3 A. B. C. a 3 D. 2 a 3 a a 3 3 Câu 9. Câu 11. Cho hình trụ có đường cao h a , đáy là hình tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh a 2 . Thể tích khối trụ là A. 4 a 2 B. 6 a 2 C. a 2 D. 2 a 2 Câu 12. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’. Diện tích S là 2 2 Câu 13. Một hình trụ có hai đáy là hai đường tròn nội tiếp hai mặt của hình lập phương cạnh a.Thể tích của khối trụ đó là : 1 1 1 A. a 3 B. a 3 C. a 3 D. a 3 2 4 3 Câu 14. Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó la: 1 2 3 2 A. a 2 B. 2 a 2 C. D. a a 2 4 Câu 15. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, mặt bên hợp với mặt đáy một A. a 2 B. a 2 2 C. a 2 3 D. a 2 góc 450 . Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đều S.ABC là : 5 3a 5 3a 5 3a C. D. 4 12 3 Câu 16. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, mặt bên hợp với mặt đáy một A. 5 3a 6 B. góc 450 . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đều S.ABC là : 25 a 2 A. 12 25 a 2 25 a 2 25 a 2 B. C. D. 6 4 2 Câu 17. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, mặt bên hợp với mặt đáy một góc 450 . Thể tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đều S.ABC là : 125 3 a 3 125 3 a 3 215 3 a 3 512 3 a 3 B. C. D. 342 432 342 342 Câu 18. Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh 2a. Khi đó ta các phát biểu sau đây : 1.Bán kính của hình nón là 2a A. Nhóm Toán | 2016-2017 2 0 2.Độ dài đường sinh của hình nón là 2a 3.Chiều cao của hình nón là a 3 2 4.Diện tích xung quanh của hình nón là 2 a 2 5.Thể tích của khối nón là a3 3 3 Có bao nhiêu phát biểu sai : A. 1 B.2 C.3 D.4 Câu 19. Một hình trụ có bán kính bằng 5cm và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7 cm. Khi đó ta các phát biểu sau đây : 1.Hình trụ có độ dài đường sinh là 7 cm 2.Đường kính của hình trụ là 10 cm 3.Diện tích xung quanh của hình trụ là 70 (cm 2 ) 4.Thể tích của khối trụ là 157 (cm 3 ) 5.Diện tích của mặt đáy là 50 (cm 2 ) Có bao nhiêu phát biểu đúng : A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 20. Một hình trụ có thể tích là 175 (cm 3 ) , chiểu cao của hình trụ là 7 cm . Khi đó ta có các phát biểu sau : 1. Bán kính của hình trụ là 5 cm 2. Diện tích xung quanh hình trụ là 72 (cm 2 ) 3. Diện tích mặt đáy là 50 (cm 2 ) 4. Độ dài đường sinh của hình trụ là 7 cm Có bao nhiêu phát biểu đúng : A. 1 B.2 C.3 D.4 Câu 21: Một hình cầu có bán kính R=2m. Một mặt phẳng cắt mặt cầu theo một đường tròn có độ dài 2, 4 m . Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng là: A. 1,3m B. 1,5m C. 1,4m D. 1,6m Câu 22: Cho hình lập phương có cạnh bằng a và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi S1 là diện tích 6 mặt của hình lập phương, S 2 là diện tích xung quanh của hình trụ. Hãy tính tỉ số A.  2 B. 1 2 C.  6 S2 : S1 D.  Câu 23: Thể tích của khối trụ có bán kính r = 5 và chiều cao h  5 3 là: A. 125 3 cm3 B. 250 3 cm3 3 C. 125  3 cm3 3 D. 500 3 cm3 Câu 24: Diện tích xung quanh của một hình nón có độ dài đường sinh bằng a, bán kính mặt mặt đáy bằng a là: Nhóm Toán | 2016-2017 2 1 A. 3 a 2 B. 2 a 2 C.  a 2 D. 4 a 2 Câu 25: Cho mặt cầu  S1  bán kính R1 , mặt cầu  S2  bán kính R2 mà R2  2R1 . Tỉ số diện tích của mặt cầu  S2  và mặt cầu  S1  bằng: A. 1 2 B. 4 C. 2 D. 3 4 512 lần bán kính (cm3 ) , độ dài đường cao của khối nón bằng 3 3 đáy. Độ dài đường cao của khối nón là: Câu 26: Một khối nón có thể tích A. 6 cm B. 2 cm C. 4 cm D. 8 cm Câu 27: Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay khi quay hình vuông ABCD cạnh a quanh trục IH với I , H lần lượt là trung điểm của AB, CD là A. 2 a 2 B. 4 a 2 C.  a 2 D.  a2 2 Câu 28: Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều. Tỉ số thể tích của khối cầu ngoại tiếp và khối cầu nội tiếp khối nón là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 Câu 29: Một hình nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy bằng 3, chiều cao bằng 4. Khi đó diện tích xung quanh của hình nón đã cho là A. 12 B. Kết quả khác C. 24 D. 20 Câu 30: Diện tích của mặt cầu có độ dài bán kính R  2cm là: A. 16 (cm2 ) B. 32 (cm2 ) C. 24 (cm2 ) D. 8 (cm2 ) Câu 31: Thể tích của khối nón có đường cao h  20cm , bán kính r  25cm là: 3125 12500 A. 12500 cm3 B. C. 3125 41cm3 D.  41 cm3 cm3 3 3 Câu 32: Cho hình nón tròn xoay có đường cao bằng 2m, bán kính đáy 2,5m. Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón và có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 1,2m. Khi đó diện tích thiết diên là A. 500cm2 B. 5000cm2 C. 5cm2 D. 50000cm2 Câu 33: Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính r = 5 và chiều cao h  5 3 A. 25 3 cm2 B. 50 3 cm2 C. 100 3 cm2 D. 1000 cm2 Câu 34: Cho tứ diện ABCD có DA = 5a và vuông góc với mp(ABC),  ABC vuông tại B và AB = 3a, BC = 4a. Bán kính mặt cầu đi qua 4 điểm A, B, C, D là: A. 5a 2 a 3 B. 2 2 C. 5a 2 D. a 5 Câu 35: Thể tích của khối trụ có bán kính đáy bằng a, độ dài đường cao bằng 2a là: A. 2 a3 B. 3 a3 C. 4 a3 D.  a3 Nhóm Toán | 2016-2017 2 2 Câu 36: Mặt cầu tâm I bán kính R=2,6cm. Một mặt phẳng cắt mặt cầu và cách tâm I một khoảng 2,4 cm. Bán kính đường tròn do mặt phẳn cắt mặt cầu tạo nên là: A. 1,2cm B. 1,4cm C. 1cm D. 1,3cm Câu 37: Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a . Thể tích của khối trụ đó là: 1 1 1 A.  a 3 B.  a 3 C.  a 3 3 2 4 D.  a3 Câu 38: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA  (ABCD) và SA = a . Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hính chóp theo A. A. a 3 a B. 2 2 D. a 3 C. a Câu 39: Gọi S là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng AC’ của hình lập phương ABCD. A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ có cạnh b khi quay xung quanh trục AA ‘ . Diện tích S là: B.  b2 2 A.  b2 6 C.  b2 3 D.  b 2 Câu 40: Cho hình lập phương ABCD. A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ có cạnh bằng a . Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ . Diện tích S là: A.  a 2 2 C.  a 2 3 B.  a 2 D.  a2 2 2 * Vận dụng Câu 1. Một hình trụ có diện tích xung quanh là S. Khi đó diện tích của thiết diện qua trục bằng: S S 2S S A. B. C. D 2 2 S Lược giải: Ta có: Sxq 2 Rh Rh 2 S Mặt khác: Std 2Rh . Suy ra Std . Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 13, 14, 15. Một mặt cầu tâm O, bán kính R = 5 tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng chứa tam giác . A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Lược giải: Dùng công thức Hê-rông tính được S ABC 48 . Suy ra bán kính R2 r 2 3 . 4 . Suy ra d(O,(ABC )) Câu 3. Một hình lập phương có cạnh bằng 2a vừa nội tiếp hình lăng trụ (T ) vừa nội tiếp mặt r cầu (C ). Tính tỉ số thể tích A. V(C ) V(T ) 3 B. V(C ) V(T ) V(C ) V(T ) giữa khối cầu và khối lăng trụ giới hạn bởi (C ) vµ (T ) ? 2 C. V(C ) V(T ) 2 2 D. V(C ) V(T ) 3 2 2 3 Nhóm Toán | 2016-2017 Lược giải Xét hình trụ (T ) : AB h AA V(T ) 2a AC 2a 2 rT OA A’ a 2, ngoài ra 2a rT 2 2 h a 2 .2a B’ 4 a3 (1) C’ I Xét mặt cầu (C ) : A AC 2 2a 3 rc IC a 3 3 4 4 3 V(C ) rc a 3 4 3.a3 (2) 3 3 V(C ) (1) và (2) suy ra 3 V(T ) AC D’ AA 2 D O B C Câu 4. Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC ) và cạnh BD vuông góc với cạnh BC. Khi quay các cạnh tứ diện đó xung quanh trục là cạnh AB, có bao nhiêu hình nón được tạo thành A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Lược giải: Hình nón đỉnh A, đáy có bán kính bằng BC và hình nón đỉnh B, đáy có bán kính bằng BD Câu 5. Một hình trụ có trục OO 2 7, ABCD là hình vuông có cạnh bằng 8 có đỉnh nằm trên hai đường tròn đáy sao cho tâm của hình vuông trùng với trung điểm của OO . Thể tích của hình trụ bằng bao nhiêu ? A. 50 7 B. 25 7 C. 16 7 D. 25 14 Lược giải: Từ giả thiết h HB 4 r V r 2h D OO 2 7 suy ra OI OB 5 .52.2 7 50 7 7, IH 4 OH O’ 3 C I A O Câu 6. H Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao B bằng ba lần đường kính bóng bàn. Gọi S1 là tổng diện tích của ba quả bóng bàn, S 2 là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số A.1 S1 S2 bằng: B.2 C. 1,5 Lược giải: Gọi a là bán kính quả bóng bàn, ta có S1 Câu 7. D. 1,2 3.4 a 2 12 a 2 , S1 2 a.6 a 12 a 2 Cho hình chóp S .ABC , có SA vuông góc mặt phẳng (ABC ) ; tam giác ABC vuông tại B , Biết SA 2a; AB a; BC A. 2a 2 B. a 2 Lược giải: Ta có: SA (ABC ) BC SA; BC AB BC a 3 . Khi đó bán kính r mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là C. 2a 2 4 D. a SB Nhóm Toán | 2016-2017 A; B;C ; S cùng nằm trên mặt cầu có đường kính SC ; bán kính 1 SC 2 r Câu 8. 1 SA2 AB 2 BC 2 a 2 2 Cho hình nón đỉnh S , đường cao SO ; A; B là 2 điểm nằm trên đường tròn đáy hình 300 ; SAB nón sao cho khoảng các từ O đến AB bằng a . Góc SAO 600 . Khi đó độ dài đường sinh l của hình nón là: A. a B. 2a C. a 2 D. 2a 2 Lược giải: Gọi H là trung điểm AB. Ta có : OH a ; Tam giác SAB đều AO AO 2AO SA cos 300 3 cos SAO AO OH 2 AH 2 a AB 2 ( ) 2 2 a 2 SA2 4 SA2 4 2 a2 SA SA a 2 3 Câu 9. Cho hình trụ nội tiếp trong hình cầu bán kính r r1 để hình trụ có thể tích lớn nhất. A. h C. h 2 3; r1 B. h 6 2 3; r1 3 3; r1 3 . Xác định chiều cao h và bán kính 6 D. Một kết quả khác Lược giải Ta có V r12 9 V ‘(h ) Dễ thấy h h 2 9 h2 h 4 9 2 . Thể tích hình trụ: h3 4 9 h 3 2 h 4 0 h 2 3 2 3 là điểm cực đại của hàm V (h ) . Suy ra h 2 3; r1 6 Câu 10. Một công ty muốn thiết kế bao bì để đựng sữa với thể tích 1dm 3 . Bao bì được thiết kế bởi một trong hai mô hình sau: hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông hoặc dạng hình trụ và được sản xuất cùng một nguyên vật liệu. Hỏi thiết kế theo mô hình nào sẽ tiết kiệm được nguyên vật liệu nhất? Và thiết kế mô hình đó theo kích thước như thế nào? A. Hình trụ và chiều cao bằng bán kính đáy B. Hình trụ và chiều cao bằng đường kính đáy C. Hình hộp chữ nhật và cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy D. Hình hộp chữ nhật và cạnh bên bằng cạnh đáy Lược giải Xét mô hình hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông cạnh a, chiều cao h. Ta có: V1 tích xung quanh S1 2a 2 4ah 3 3. 2a 2.2ah.2ah 6 . Dấu “=” xảy ra khi a a 2h 1 và diện h Nhóm Toán | 2016-2017 2 5 r 2h Xét mô hình hình trụ có bán kính đáy là r và chiều cao là h . Ta có V2 xung quanh S2 2 r2 rh rh 3 33 2 3 2 3r 4h 2 1 và diện tích 6 . Dấu “=” xảy ra khi h 2r Câu 11: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có tất cả các cạnh bằng a . Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là A. a 6 4 B. a 6 16 C. a 6 12 D. a 6 8 Câu 12: Hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , có SA vuông góc với mặt phẳng  ABC  và có SA  a, AB  b, AC  c . Mặt cầu đi qua các đỉnh A, B, C, S có bán kính r bằng: 2a  b  c 1 2 A. B. 2 a 2  b2  c2 C. D. a 2  b2  c2 a  b2  c 2 3 2 Câu 13: Diện tích toàn phần của một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4 , thiết diện qua trục là hình vuông bằng: A. 10 B. 6 C. 8 D. 12 Câu 14: Một hính tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của hình nón, ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Khi đó điện tích xung quanh của hình nón là: 1 1 1 A.  a 2 3 B.  a 2 3 C.  a 2 3 D.  a 2 2 2 3 3 Câu 15: Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là: 1 A.  a 2 B. 2 a 2 C.  a 2 2 D. 3 2 a 4 Câu 16: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? A. Mặt trụ và mặt nón có chứa các đường thẳng. B. Mọi hình chóp luôn nội tiếp trong mặt cầu. C. Có vô số mặt phẳng cắt mặt cầu theo những đường tròn bằng nhau. D. Luôn có hai đường tròn có bán kính khác nhau cùng nằm trên một mặt nón. Câu 17: Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c . Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng: A. 1 2 a  b2  c 2 2 B. a 2  b2  c 2 C. 2  a 2  b2  c 2  D. a 2  b2  c2 3 Câu 18: Cắt hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh bằng 2a . Khi đó thể tích khối nón đó là A.  a3 3 B. 2 a3 C. Kết quả khác D.  a3 3 3 Câu 19: Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là r và chiều cao bằng 2r . Khi đó thể tích khối trụ tạo nên bởi hình trụ đã cho là Nhóm Toán | 2016-2017 2 6 A.  r 3 B. 2 r 3 C. Kết quả khác D. 2 r 3 3 Câu 20: Diện tích xung quanh của hình nón có đường cao h  20cm , bán kính r  25cm là: A. 500 cm 2 B. 250 41cm2 C. 125 41 cm2 D. 1000 41 cm2 2 7 Nhóm Toán | 2016-2017
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top