Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức

Giới thiệu Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức CHƯƠNG SỐ PHỨC.

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức
CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC TRÊN TẬP SỐ PHỨC A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Căn bậc hai của số phức: Cho số phức w . Mỗi số phức z thỏa mãn z 2 = w được gọi là một căn bậc hai của w . • . 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực Cho phương trình bậc hai ax 2 + bx = + c 0 ( a, b, c ∈ ; a ≠ 0 ) . Xét ∆= b 2 − 4ac , ta có • ∆ =0 : phương trình có nghiệm thực x = − b . 2a • ∆ > 0 : phương trình có hai nghiệm thực được xác định bởi công thức: x1,2 = −b ± ∆ . 2a • ∆ < 0 : phương trình có hai nghiệm phức được xác định bởi công thức: x1,2 = −b ± i | ∆ | . 2a  Chú ý.  Mọi phương trình bậc n : Ao z n + A1 z n −1 + ... + An −1 z + An = 0 luôn có n nghiệm phức (không nhất thiết phân biệt).  Hệ thức Vi–ét đối với phương trình bậc hai với hệ số thực: Cho phương trình bậc hai ax 2 + bx + = c 0 ( a ≠ 0 ) có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 (thực hoặc phức). Ta có hệ thức Vi–ét b  − x1 + x2 =  S = a  c  P x= = 1 .x2  a B. KỸ NĂNG CƠ BẢN 1. Dạng 1: Tìm căn bậc hai của một số phức • Trường hợp w là số thực: Nếu a là một số thực + a < 0, a có các căn bậc hai là ±i | a | . + a = 0 , a có đúng một căn bậc hai là 0. + a > 0 , a có hai căn bậc hai là ± a . Ví dụ 1: Ta có hai căn bậc hai của – 1 là i và −i . Hai căn bậc hai của −a 2 ( a là số thực khác 0) là ai và −ai . • Trường hợp w =+ a bi ( a, b ∈ , b ≠ 0 ) Gọi z = x + yi ( x, y ∈  ) là một căn bậc hai của w khi và chỉ khi z 2 = w , tức là  x2 − y 2 = a ( x + yi ) =a + bi ⇔ x − y + 2 xyi =a + bi ⇔  2 xy = b Mỗi cặp số thực ( x; y ) nghiệm đúng hệ phương trình trên cho ta một căn bậc hai x + yi của số 2 2 2 phức w= a + bi . Ví dụ 2: Tìm các căn bậc hai của w =−5 + 12i . Gọi z = x + yi ( x, y ∈  ) là một căn bậc hai của số phức w =−5 + 12i .  x = 2 2    = x 4  x2 − y 2 = −5  2  y = 3 Ta có z 2 =w ⇔ ( x + yi ) =−5 + 12i ⇔  ⇔ 6 ⇔  x = −2 2 xy = 12 y =  x    y = −3 Vậy w =−5 + 12i có hai căn bậc hai là 2 + 3i và −2 − 3i . 2. Dạng 2: Giải phương trình bậc hai với hệ số thực và các dạng toán liên quan Trang 1/21 • Giải các phương trình bậc hai với hệ số thực Ví dụ 3: Giải phương trình bậc hai sau: z 2 − z + 1 = 0 2 Ta có ∆ = b − 4ac = −3 < 0 1± i 3 Phương trình có hai nghiệm phức phân biệt là x1,2 = . 2 • Giải phương trình quy về phương trình bậc hai với hệ số thực Phương pháp 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: – Bước 1: Nhẩm 1 nghiệm đặc biệt của phương trình. + Tổng các hệ số trong phương trình là 0 thì phương trình có một nghiệm x = 1 . + Tổng các hệ số biến bậc chẵn bằng tổng các hệ số biến bậc lẻ thì phương trình có một nghiệm x = −1 . + Định lý Bơdu: Phần dư trong phép chia đa thức f ( x ) cho x − a bằng giá trị của đa thức f ( x ) tại x = a. Tức là f ( x ) = ( x − a) g ( x) − f (a) Hệ quả: Nếu f ( a ) = 0 thì f ( x ) ( x − a ) Nếu f ( x ) ( x − a ) thì f ( a ) = 0 hay f ( x ) = 0 có một nghiệm x = a. – Bước 2: Đưa phương trình về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai bằng cách hân tích đa thức ở vế trái của phương trình thành nhân tử (dùng hẳng đảng thức, chia đa thức hoặc sử dụng lược đồ Hoocne) như sau: Với đa thức f ( x= ) an x n + an−1 x n−1 + ... + a1 x + a0 chia cho x − a có thương là g= ( x ) bn−1 x n−1 + bn−2 x n−2 + ... + b1 x + b0 dư r an a bn −1 = an an −1 an − 2 a2 a1 a0 = bn − 2 abn −1 + an − 2 = bn −3 abn − 2 + an −3 = b1 ab2 + a2 = b0 ab1 + a1 = r ab0 + b0 – Bước 3: Giải phương trình bậc nhất hoặc bậc hai, kết luận nghiệm Phương pháp 2: Đặt ẩn phụ: – Bước 1: Phân tích phương trình thành các đại lượng có dạng giống nhau. – Bước 2: Đặt ẩn phụ, nêu điều kiện của ẩn phụ (nếu có). – Bước 3: Đưa phương trình ban đầu về phương trình bậc nhất, bậc hai với ẩn mới. – Bước 4: Giải phương trình, kết luận nghiệm. C. KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH 1. Chọn chế độ tính toán với số phức: MODE 2 màn hình hiện CMPLX. Nhập số thuần ảo i : Phím ENG 2. Tìm các căn bậc hai của một số phức Ví dụ 5: Khai căn bậc hai số phức z =−3 − 4i có kết quả: Cách 1: – Mode 2 (CMPLX) – Nhập hàm X 2 – Sử dụng phím CALC, nhập từng giá trị vào, giá trị nào ra kết quả bằng z thì ta nhận. Cách 2: – Mode 1 (COMP) – Nhấn Shift + (Pol), ta nhập Pol ( −3; 4 ) – Nhấn Shift – (Rec), ta nhập Re c ( ) X 1;= Y 2. X , Y : 2 , ta thu được kết quả = – Vậy 2 số phức cần tìm là 1 + 2i và −1 − 2i . Trang 2/21 D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 0 có nghiệm là: Câu 1. Trong  , phương trình 2 x 2 + x + 1 = 1 1 1 1 x1 =1 + 7i ; x2 =1 − 7i −1 − 7i ; x2 = −1 + 7i A. x1= B. 4 4 4 4 1 1 1 1 −1 + 7i ; x2 = 1 − 7i C. x1= D. x1= 1 + 7i ; x2 = −1 − 7i 4 4 4 4 Câu 2. Khai căn bậc hai số phức z =−3 + 4i có kết quả: A. z1 =1 + 2i; z2 =−1 − 2i B. z1 = 1 + 2i; z2 = 1 − 2i C. z1 =1 + 2i; z2 =−1 + 2i D. z1 =−1 + 2i; z2 =−1 − 2i . ( ( Câu 3. ) ) ( ( ( ) ) ( B. z1 =2; z2 =−1 + 3i; z3 =−1 − 3i C. z1 =−2; z2 =−1 + 3i; z3 =−1 − 3i D. z1 = −2; z2 = 1 + 3i; z3 = 1 − 3i Câu 5. A. z =−3 + 4i B. z =−2 + 4i D. z =−5 + 4i C. z =−4 + 4i Hai giá trị x1 = a + bi ; x2 = a − bi là hai nghiệm của phương trình: Câu 8. Câu 9. ( A. z1 == 2; z2 1 + 3i; z3 = 1 − 3i Trong  , phương trình z + z = 2 + 4i có nghiệm là: Câu 7. ) ( ) 0 là: Trong  , nghiệm của phương trình z 3 − 8 = Câu 4. Câu 6. ) A. x 2 + 2ax + a 2 + b 2 = B. x 2 + 2ax + a 2 − b 2 = 0 0 2 2 2 2 2 2 C. x − 2ax + a + b = D. x − 2ax + a − b = 0 0 Trong  , phương trình z2 + 3iz + 4 = 0 có nghiệm là: z = i  z = 3i z = 1+ i B.  C.  D. A.   z = −4i  z = 4i  z = −3i Trong  , phương trình z 2 − z + 1 = 0 có nghiệm là:  2 + 3i z=  z i = + 3 5  2 A.  B.  C.  2 − 3i  z= 3 − 5i z = 2  Tính căn bậc hai của số phức z= 8 + 6i ra kết quả:  z= 3 + i  z= 3 − i A.  B.  C.  z =−3 − i  z= 3 + i  z= 2 − 3i z = 1+ i   1 + 5i z = 2   1 − 5i z = 2   1 + 3i z = 2 D.   1 − 3i z = 2   z =−3 + i  z= 3 − i   z= 3 − i D.   z =−3 − i Trong  , nghiệm của phương trình z 2 + 5 = 0 là: z = 5 A.   z = − 5  z = 4 5i B.   z = − 4 5i C. D. − 5i 5i Câu 10. Trong  , nghiệm của phương trình z 2 =−5 + 12i là:  z= 2 + 3i A.  B. z= 2 + 3i C. z= 2 − 3i  z =−2 − 3i Câu 11. Trong  , nghiệm của phương trình z 2 + 4 z + 5 = 0 là:  z =−2 − i A. z= 2 − i B. z =−2 − i C.   z =−2 + i Câu 12. Trong  , nghiệm của phương trình z 2 − 2 z + 1 − 2i =0 z = i − 2 z = 2 − i z = A.  1 B.  1 C.  1  z2 = −i  z2 = −i  z2= Câu 13. Cho z= 3 + 4i . Tìm căn bậc hai của z . A. −2 + i và 2 − i B. 2 + i là 2+i 2−i  z= 2 − 3i D.   z =−2 + 3i D. z =−2 + i z = 2 + i D.  1  z2 = −i và 2 − i Trang 3/21 ) C. 2 + i và −2 − i D. 3 + 2i và − 3 − 2i Câu 14. Cho z = 1 − i . Tìm căn bậc hai dạng lượng giác của z : 7π 7π  −π −π    4 A. 4 2  cos + i sin + i sin   và 2  cos 8 8  8 8    π π  2  cos + i sin  4 4  −π −π   C. 2  cos + i sin  4 4   π π −π −π    D. 4 2  cos + i sin  và 4 2  cos + i sin  8 8  8 8   Câu 15. Trong  , phương trình ( z 2 + i )( z 2 − 2iz − 1) = 0 có nghiệm là: B. 3 3 B. 1 − i ; −1 + i ; 2i (1 − 2i ) ; ( −2 + i ) ; 4i 2 2 2 (1 − i ) 2 A. , D. 1 − 2i ; −15i ; 3i ( −1 + i ) , i 2 2 Câu 16. Trong  , phương trình z 4 − 6 z 2 + 25 = 0 có nghiệm là: A. ±8; ± 5i B. ±3; ± 4i C. ±5; ± 2i C. Câu 17. Trong  , phương trình z + ( ) A. 1 ± 3 i 1 = 2i có nghiệm là: z ( ) B. 5 ± 2 i ( ) C. 1 ± 2 i D. ± ( 2 + i ) ; ± ( 2 − i ) ( ) D. 2 ± 5 i 0 có nghiệm là: Câu 18. Trong  , phương trình z 3 + 1 = 5±i 3 2±i 3 1± i 3 1± i 5 B. −1 ; C. −1 ; D. −1 ; 4 2 2 4 4 Trong  , phương trình z − 1 =0 có nghiệm là: A ±1; ± 2i B. ±2; ± 2i C. ±3; ± 4i D. ±1; ± i Trong  , căn bậc hai của −121 là: A. −11i B. 11i C. −11 D. 11i và −11i 2 Phương trình 8 z − 4 z + 1 = 0 có nghiệm là: 1 1 1 3 1 1 5 1 A z1 = B. z1 = + i; z 2 = − i + i; z 2 = − i 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 1 1 1 C. z1 = D. z1 = + i; z 2 = − i + i; z 2 = − i 4 4 4 4 4 4 4 4 Biết z1 ; z2 là hai nghiệm của phương trình 2 z 2 + 3 z + 3 = 0 . Khi đó giá trị của z12 + z22 là: A. −1 ; Câu 19. Câu 20. Câu 21. Câu 22. 9 9 B. 9 C. 4 D. − 4 4 Câu 23. Phương trình z 2 + az + b = 0 có một nghiệm phức là z = 1 + 2i . Tổng 2 số a và b bằng: A. 0 B. −3 C. 3 D. −4 2 Câu 24. Gọi z1 ; z2 là hai nghiệm phức của phương trình z − 4 z + 5 = 0 . Khi đó phần thực của z12 + z22 A. là: A. 5 B. 6 C. 4 D. 7 2 Câu 25. Gọi z1 ; z2 là hai nghiệm phức của phương trình z + 2 z + 4 = A | z1 |2 + | z2 |2 có giá 0 . Khi đó= trị là A. −7 B. – 8 C. −4 3 Câu 26. Phương trình z = 8 có bao nhiêu nghiệm phức với phần ảo âm? D. 8 Trang 4/21 A. 1 B. 2 C. 3 D. 0 2 Câu 27. Biết z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình 2 z + 3 z + 3 =. 0 Khi đó giá trị của z12 + z22 là: 9 C. 9 4 Câu 28. Phương trình sau có mấy nghiệm thực: z 2 + 2 z + 2 = 0 A. 0 B. 1 C. 2 Câu 29. Tìm các căn bậc hai của −9 . A. ±3i B. 3 C. 3i 4 0 có nghiệm là: Câu 30. Trong  , phương trình z + 4 = A. 4 B. D. − 9 4 D. Vô số nghiệm. D. −3 A. ± (1 − 4i ) ; ± (1 + 4i ) B. ± (1 − 2i ) ; ± (1 + 2i ) C. ± (1 − 3i ) ; ± (1 + 3i ) D. ± (1− i ) ; ± (1 + i ) Câu 31. Giải phương trình z 2 − 2 z + 7 = 0 trên tập số phức ta được nghiệm là: A. z = 1 ± 2 2i B. z = 1 ± 6i Câu 32. Căn bậc hai của số phức 4 + 6 5i là: ( A. − 3 + 5i ) ( B. 3 + 5i ) C. z = 1 ± 2i ( C. ± 3 + 5i ) Câu 33. Gọi z là căn bậc hai có phần ảo âm của 33 − 56i . Phần thực của z là: A. 6 B. 7 C. 4 3 2 Câu 34. Tập nghiệm trong  của phương trình z + z + z + 1 = 0 là: A. {−i;i;1; −1} B. {−i; i;1} C. {−i; −1} D. z = 1 ± 7i D. 2 D. –4 D. {−i; i; −1} Câu 35. Trên tập số phức, phương trình bậc hai có hai nghiệm α =4 + 3i; β =−2 + i là: A. z 2 + ( 2 + 4i ) z − (11 + 2i ) = 0 B. z 2 − ( 2 + 4i ) z − (11 + 2i ) = 0 0 C. z 2 − ( 2 + 4i ) z + (11 + 2i ) = 0 D. z 2 + ( 2 + 4i ) z + (11 + 2i ) = z 2 | z |2 + z ? Câu 36. Có bao nhiêu số phức thỏa mãn điều kiện = A. 3 B. 0 C. 1 D. 2 2 Câu 37. Phương trình ( 2 + i ) z + az += b 0 ( a, b ∈  ) có hai nghiệm là 3 + i và 1 − 2i . Khi đó a = ? A. −9 − 2i B. 15 + 5i C. 9 + 2i 6 Câu 38. Cho số phức z thỏa mãn z 2 − 6 z + 13 = 0 . Tính z + z +i D. 15 − 5i A. 17 và 4 B. 17 và 5 C. 17 và 3 D. 17 và 2 2 Câu 39. Gọi z1 , z2 là các nghiệm phức của phương trình z + (1 − 3i ) z − 2 (1 + i ) =. 0 Khi đó w = z12 + z22 − 3 z1 z2 là số phức có môđun là: A. 2 B. 13 C. 2 13 Câu 40. Số nghiệm của phương trình với ẩn số phức z: 4 z 2 + 8 | z |2 −3 =0 là: D. A. 3 B. 2 z2 . Câu 41. Tìm số phức z để z − z = A z = 0; z = 1 − i 0; z =+ 1 i; z =− 1 i C. z = D. 1 C. 4 20 B. z = 0; z = 1 + i 1 i; z =− 1 i D. z =+ Câu 42. Với mọi số ảo z, số z 2 + | z |2 là: A. Số thực âm B. Số 0 C. Số thực dương D. Số ảo khác 0 3 Câu 43. Trong trường số phức phương trình z + 1 = 0 có mấy nghiệm? A. 2 B. 3 C. 1 D. 0 2 Câu 44. Giá trị của các số thực b, c để phương trình z + bz + c = 0 nhận số phức z = 1 + i làm một nghiệm là: Trang 5/21 b = 2 A.  c = −2 b = −2 B.  c = −2 b = −2 C.  c = 2 b = 2 D.  c = 2 Câu 45. Trên tập hợp số phức, phương trình z 2 + 7 z + 15 = 0 có hai nghiệm z1 , z2 . Giá trị biểu thức z1 + z2 + z1 z2 là: A. –7 B. 8 C. 15 D. 22 3 Câu 46. Tìm số nguyên x, y sao cho số phức z= x + yi thỏa mãn z= 18 + 26i x = 3  x = −3 x = 3 x = 3 A.  B.  C.  D.   y = −1  y = ±1 y =1  y = ±1 4 Câu 47. Trên tập số phức, cho phương trình sau: ( z + i ) + 4 z 2 = 0 . Có bao nhiêu nhận xét đúng trong số các nhận xét sau? 1. Phương trình vô nghiệm trên trường số thực  . 2. Phương trình vô nghiệm trên trường số phức  . 3. Phương trình không có nghiệm thuộc tập số thực. 4. Phương trình có bốn nghiệm thuộc tập số phức. 5. Phương trình chỉ có hai nghiệm là số phức. 6. Phương trình có hai nghiệm là số thực A. 0 B. 1 C. 3 D. 2 6 3 Câu 48. Phương trình z − 9 z + 8 = 0 có bao nhiêu nghiệm trên tập số phức? A. 3 B. 4 C. 2 D. 6 2 Câu 49. Giả sử z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình z − 2 z + 5 = 0 và A, B là các điểm biểu diễn của z1 , z2 . Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là: A. I (1;1) B. I ( −1;0 ) C. I ( 0;1) D. I (1;0 ) Câu 50. Cho phương trình z 2 + mz − 6i = 0 . Để phương trình có tổng bình phương hai nghiệm bằng 5 ± ( a + bi )( a, b ∈  ) . Giá trị a + 2b là: thì m có dạng m = A. 0 B. 1 C. −2 D. −1 4 Câu 51. Gọi  z −1  z1 , z2 , z2 , z4 là các nghiệm phức của phương trình   = 1 . Giá trị của  2z − i  P= ( z12 + 1)( z22 + 1)( z32 + 1)( z42 + 1) là: 17i 17 17 9 B. C. D. 9 8 9 17 2 Câu 52. Trong tập số phức, giá trị của m để phương trình bậc hai z + mz + i =0 có tổng bình phương hai nghiệm bằng −4i là: A. A. ± (1 − i ) B. (1 − i ) C. ± (1 + i ) D. −1 − i Câu 53. Cho phương trình z 2 − mz + 2m − 1 =0 trong đó m là tham số phức. Giá trị của m để phương trình có hai nghiệm z1 , z2 thỏa mãn z12 + z22 = −10 là: A. m= 2 ± 2 2i B. m= 2 + 2 2i C. m= 2 − 2 2i D. m =−2 − 2 2i 2 Câu 54. Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình z + 2 z + 8 = 0 , trong đó z1 có phần ảo dương. Giá trị của số phức= w ( 2 z1 + z2 ) z1 là: A. 12 + 6i B. 10 C. 8 D. 12 − 6i 4 Câu 55. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình z − 1 =0 trên tập số phức là bao nhiêu? A. 3 B. 1 C. 2 D. 0 Câu 56. Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình z 2 − 2 z + 6 = 0 . Trong đó z1 có phần ảo âm. Giá trị biểu thức M =| z1 | + | 3 z1 − z2 | là: Trang 6/21 A. 6 − 2 21 B. 6 + 2 21 C. 6 + 4 21 D. 4 2 Câu 57. Phương trình x + 2 x − 24 x + 72 = 0 trên tập số phức có các nghiệm là: 6 − 4 21 A. 2 ± i 2 hoặc −2 ± 2i 2 B. 2 ± i 2 hoặc 1 ± 2i 2 C. 1 ± 2i 2 hoặc −2 ± 2i 2 D. −1 ± 2i 2 hoặc −2 ± 2i 2 Câu 58. Gọi z1 , z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2 + 3 z + 7 =. = z14 + z24 có giá trị 0 Khi đó A là: A. 23 B. 23 C. 13 D. 13 Trang 7/21 E. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I – ĐÁP ÁN 1.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A B A C B D B B A C D C A C D C B D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C D C B D A D A A D B C B D B A A B C C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 C B B C B C D D D D B A A C D B A A II –HƯỚNG DẪN GIẢI 2 Câu 1. Trong  , phương trình 2 x + x + 1 = 0 có nghiệm là: 1 1 1 1 −1 − 7i ; x2 = −1 + 7i x1 =1 + 7i ; x2 =1 − 7i A. x1= B. 4 4 4 4 1 1 1 1 −1 + 7i ; x2 = 1 − 7i C. x1= D. x1= 1 + 7i ; x2 = −1 − 7i 4 4 4 4 Hướng dẫn giải: Ta có: ∆ = b 2 − 4ac = 12 − 4.2.1 = −7 = 7i 2 < 0 nên phương trình có hai nghiệm phức là: −1 ± i 7 x1,2 == 4 Vậy ta chọn đáp án A. Câu 2. Khai căn bậc hai số phức z =−3 + 4i có kết quả: A. z1 =1 + 2i; z2 =−1 − 2i B. z1 = 1 + 2i; z2 = 1 − 2i C. z1 =1 + 2i; z2 =−1 + 2i D. z1 =−1 + 2i; z2 =−1 − 2i . Hướng dẫn giải: Giả sử w = x + yi ( x, y ∈  ) là một căn bậc hai của số phức z =−3 + 4i . ( ( ) ) ( ( ( ) ) ( ) ) ( ( ) Ta có: 1  x = 2    x =1  x2 − y 2 = −3  2  y = 2 w2 =z ⇔ ( x + yi ) =−3 + 4i ⇔  ⇔ 2⇔  x = −1 2 xy = 4 y = x     y = −2 Do đó z có hai căn bậc hai là: z1 = 1 + 2i z2 =−1 − 2i Câu 3. Ta chọn đáp án A. Trong  , nghiệm của phương trình z 3 − 8 = 0 là: A. z1 == 2; z2 1 + 3i; z3 = 1 − 3i B. z1 =2; z2 =−1 + 3i; z3 =−1 − 3i C. z1 =−2; z2 =−1 + 3i; z3 =−1 − 3i D. z1 = −2; z2 = 1 + 3i; z3 = 1 − 3i Hướng dẫn giải: Sử dụng hằng đẳng thức số 7, ta có: z = 2 z = 2 z3 − 8 = 0 ⇔ ( z − 2) ( z 2 + 2z + 4) = 0 ⇔  2 ⇔ 2 0 −3  z + 2z + 4 = ( z + 1) = =  z 2= z 2   ⇔  z + 1 = 3i ⇔  z =−1 + 3i  z + 1 =− 3i  z =−1 − 3i   Trang 8/21 ) Câu 4. Ta chọn đáp án A. Trong  , phương trình z + z = 2 + 4i có nghiệm là: A. z =−3 + 4i C. z =−4 + 4i Hướng dẫn giải: B. z =−2 + 4i D. z =−5 + 4i Đặt z =a + bi ( a, b ∈  ) ⇒ z = a 2 + b 2 . Thay vào phương trình: a 2 + b 2 + a + bi = 2 + 4i a = −3  a 2 + b 2 + a = 2 Suy ra  ⇔ b = 4 b = 4 Câu 5. Ta chọn đáp án A. Hai giá trị x1 = a + bi ; x2 = a − bi là hai nghiệm của phương trình: A. x 2 + 2ax + a 2 + b 2 = 0 2 2 2 C. x − 2ax + a + b = 0 Hướng dẫn giải: B. x 2 + 2ax + a 2 − b 2 = 0 2 2 2 D. x − 2ax + a − b = 0  S = x1 + x2 = 2a Áp dụng định lý đảo Viet :  . = x1.x= a 2 + b2 2 P Do đó x1 , x2 là hai nghiệm của phương trình: x 2 − Sx + P = 0 ⇔ x 2 − 2ax + a 2 + b 2 = 0 Câu 6. Ta chọn đáp án A. Trong  , phương trình z2 + 3iz + 4 = 0 có nghiệm là: z = i  z = 3i z = 1+ i B.  C.  A.   z = −4i  z = 4i  z = −3i Hướng dẫn giải: 2 ∆ = b 2 − 4ac = ( 3i ) − 4.1.4 = −25 < 0  z= 2 − 3i D.  z = 1+ i Nên phương trình có hai nghiệm phức là: −3i + 5i = z1 = i 2 −3i − 5i z2 = = −4i 2 Câu 7. Ta chọn đáp án A. Trong  , phương trình z 2 − z + 1 = 0 có nghiệm là:  z= 3 + 5i A.   z= 3 − 5i  2 + 3i z = 2 B.   2 − 3i z = 2   1 + 5i z = 2 C.   1 − 5i z =  2  1 + 3i z = 2 D.   1 − 3i z =  2 Hướng dẫn giải: 2 ∆ = b 2 − 4ac = ( −1) − 4.1.1 = −3 < 0 Nên phương trình có hai nghiệm phức là: 1 + 3i x1 = 2 1 − 3i x2 = 2 Câu 8. Ta chọn đáp án A. Tính căn bậc hai của số phức z= 8 + 6i ra kết quả: Trang 9/21  z= 3 + i  z =−3 + i  z= 3 − i  z= 3 − i A.  B.  C.  D.   z =−3 − i  z= 3 − i  z =−3 − i  z= 3 + i Hướng dẫn giải: Giả sử w = x + yi ( x, y ∈  ) là một căn bậc hai của số phức z= 8 + 6i .  x = 3  x2 = 9  x − y = 8  2 2  y = 1 ⇔ 3 ⇔ Ta có: w =z ⇔ ( x + yi ) =8 + 6i ⇔   x = −3 2 xy = 6 y =  x    y = −1  z1= 3 + i Do đó z có hai căn bậc hai là   z2 =−3 − i 2 Câu 9. 2 Ta chọn đáp án A. Trong  , nghiệm của phương trình z 2 + 5 = 0 là:  z = 4 5i z = 5 A.  B.   z = − 4 5i  z = − 5 Hướng dẫn giải: z2 + 5 = 0 ⇔ z 2 =− 5 ⇔ z =±i 4 5 C. 5i Ta chọn đáp án A. Câu 10. Trong  , nghiệm của phương trình z 2 =−5 + 12i là:  z= 2 + 3i A.  B. z= 2 + 3i C. z= 2 − 3i  z =−2 − 3i D. − 5i  z= 2 − 3i D.   z =−2 + 3i Hướng dẫn giải: Giả sử z = x + yi ( x, y ∈  ) là một nghiệm của phương trình. z 2 =−5 + 12i ⇔ ( x + yi ) =−5 + 12i ⇔ x 2 − y 2 + 2 xy =−5 + 12i 2 2  x = 2    4 x =  x2 − y 2 = −5   y = 3 ⇔ ⇔ 6 ⇔ 2 xy = 12 y =   x = −2 x     y = −3  z= 2 + 3i Do đó phương trình có hai nghiệm là   z =−2 − 3i Ta chọn đáp án A. Câu 11. Trong  , nghiệm của phương trình z 2 + 4 z + 5 = 0 là:  z =−2 − i A. z= 2 − i B. z =−2 − i C.   z =−2 + i Hướng dẫn giải: 2 z 2 + 4 z + 5 =0 ⇔ ( z + 2 ) =−1 ⇔ z + 2 =±i ⇔ z =−2 ± i Ta chọn đáp án A. Câu 12. Trong  , nghiệm của phương trình z 2 − 2 z + 1 − 2i =0 là z = i − 2 z = 2 − i z = 2 + i A.  1 B.  1 C.  1  z2 = −i  z2= 2 − i  z2 = −i D. z =−2 + i z = 2 + i D.  1  z2 = −i Hướng dẫn giải: Trang 10/21 z = 1+1+ i = 2 + i 2 z 2 − 2 z + 1 − 2i =0 ⇔ ( z − 1) =2i ⇔ z − 1 =± (1 + i ) ⇔   z =1 − 1 − i =−i Ta chọn đáp án A. Câu 13. Cho z= 3 + 4i . Tìm căn bậc hai của z . A. −2 + i và 2 − i B. 2 + i và 2 − i C. 2 + i và −2 − i D. 3 + 2i và − 3 − 2i Hướng dẫn giải: Giả sử w = x + yi ( x, y ∈  ) là một căn bậc hai của số phức z= 3 + 4i . Ta có: 2  x = 2    x =4  x2 − y 2 = 3  2  y = 1 w2 =z ⇔ ( x + yi ) =3 + 4i ⇔  ⇔ 2 ⇔  x = −2 2 xy = 4 y =  x    y = −1  z= 2 + i Do đó z có hai căn bậc hai là   z =−2 − i Ta chọn đáp án A. Câu 14. Cho z = 1 − i . Tìm căn bậc hai dạng lượng giác của z : −π −π  7π 7π    4 + i sin + i sin A. 4 2  cos  và 2  cos  8 8  8 8    π π  2  cos + i sin  4 4  −π −π   + i sin C. 2  cos  4 4   −π −π  π π   + i sin D. 4 2  cos + i sin  và 4 2  cos  8 8  8 8   Hướng dẫn giải:   π  π  Ta có z = 1 − i = 2 cos  −  + i sin  −   có các căn bậc hai là:  4    4 −π −π  7π 7π    4 + i sin + i sin w1 =4 2  cos  ; w2 = 2  cos  8 8  8 8    B. Ta chọn đáp án A. Câu 15. Trong  , phương trình ( z 2 + i )( z 2 − 2iz − 1) = 0 có nghiệm là: 3 3 (1 − 2i ) ; ( −2 + i ) ; 4i 2 2 2 (1 − i ) 2 A. , ( −1 + i ) , i 2 2 Hướng dẫn giải: C. B. 1 − i ; −1 + i ; 2i D. 1 − 2i ; −15i ; 3i ± (1 − i )   z 2 = −i z=  ⇔ ( z + i )( z − 2iz − 1) = 0 ⇔  z − i 2 = 2 ) 0  z = i (  2 2 Ta chọn đáp án A. Câu 16. Trong  , phương trình z 4 − 6 z 2 + 25 = 0 có nghiệm là: A. ±8; ± 5i B. ±3; ± 4i C. ±5; ± 2i D. ± ( 2 + i ) ; ± ( 2 − i ) Hướng dẫn giải: Trang 11/21 ± (2 + i) z = 2 z 4 − 6 z 2 + 25 = 0 ⇔ ( z 2 − 3) + 16 = 0 ⇔ z 2 − 3 = ±4i ⇔ z 2 = 3 ± 4i ⇔  ± (2 − i)  z = Ta chọn đáp án A. Câu 17. Trong  , phương trình z + ( ) 1 = 2i có nghiệm là: z ( A. 1 ± 3 i ) B. 5 ± 2 i ( ) C. 1 ± 2 i ( ) D. 2 ± 5 i Hướng dẫn giải: z+  z ≠ 0  z ≠ 0 z ≠ 0 1  z ≠ 0 = 2i ⇔  2 ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ z = 1± 2 i   2 z 2 1 i = ± + z 0 0  z − i =± 2i ( z − i ) + 2 =  z − 2iz + 1 =  ( ( ) Ta chọn đáp án A. 0 có nghiệm là: Câu 18. Trong  , phương trình z 3 + 1 = 2±i 3 2 Hướng dẫn giải: A. −1 ; B. −1 ; 1± i 3 2 C. −1 ; 1± i 5 4 D. −1 ; 5±i 3 4  z = −1  z = −1 z + 1 = 0 ⇔ ( z + 1) ( z − z + 1) = 0 ⇔  2 ⇔  1± 3 z = 0 z − z +1 =  2 3 2 Ta chọn đáp án A Câu 19. Trong  , phương trình z 4 − 1 =0 có nghiệm là: A ±1; ± 2i B. ±2; ± 2i C. ±3; ± 4i Hướng dẫn giải:  z 1= = z 1  4 2 −1 ⇔  z = −1 z −1 = 0 ⇔ ( z − 1)( z + 1) ( z + 1) = 0 ⇔ z =  z 2 + 1 =  z = ±i 0 D. ±1; ± i Ta chọn đáp án A. Câu 20. Trong  , căn bậc hai của −121 là: A. −11i B. 11i C. −11 D. 11i và −11i Hướng dẫn giải: 2 Ta có: z =−121 ⇔ z = (11i ) . Do đó z có hai căn bậc hai là z = 11i; z = −11i Ta chọn đáp án A. Câu 21. Phương trình 8 z 2 − 4 z + 1 = 0 có nghiệm là: 1 1 5 1 1 1 1 3 A z1 = B. z1 = + i; z 2 = − i + i; z 2 = − i 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 1 1 1 C. z1 = D. z1 = + i; z 2 = − i + i; z 2 = − i 4 4 4 4 4 4 4 4 Hướng dẫn giải: 2 ± 2i 1 i ∆ ' =b '2 − ac =4 − 8 =−4 < 0 ⇒ z1,2 = = ± 8 4 4 Ta chọn đáp án A. Câu 22. Biết z1 ; z2 là hai nghiệm của phương trình 2 z 2 + 3 z + 3 =. 0 Khi đó giá trị của z12 + z22 là: 9 4 Hướng dẫn giải: A. B. 9 C. 4 D. − 9 4 Trang 12/21 )  b 3 − = − z1 + z2 =  S = a 2 Theo Viet, ta có:   P= z .z = c= 3 1 2  a 2 3 9 z12 + z22 =S 2 − 2 P = − 3 =− 4 4 Ta chọn đáp án A. Câu 23. Phương trình z 2 + az + b = 0 có một nghiệm phức là z = 1 + 2i . Tổng 2 số a và b bằng: A. 0 B. −3 C. 3 D. −4 Hướng dẫn giải: Vì z = 1 + 2i là một nghiệm của phương trình z 2 + az + b = 0 nên ta có: (1 + 2i ) 2 + a (1 + 2i ) + b = 0 ⇔ a + b + 2ai = 3 − 4i ⇔ a + b = 3 Ta chọn đáp án A. Câu 24. Gọi z1 ; z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 4 z + 5 =. 0 Khi đó phần thực của z12 + z22 là: A. 5 Hướng dẫn giải: B. 6 C. 4 D. 7 b  = + = − = S z z 4 1 2  a Theo Viet, ta có:   P= z .z = c= 5 1 2  a 2 2 2 z1 + z2 = S − 2 P = 16 − 2.5 = 6 Ta chọn đáp án A. Câu 25. Gọi z1 ; z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + 2 z + 4 =. A | z1 |2 + | z2 |2 có giá 0 Khi đó= trị là A. −7 B. – 8 C. −4 Hướng dẫn giải: 2 z 2 + 2 z + 4 = 0 ⇔ ( z + 1) + 3 = 0 ⇔ z = −1 ± 3i D. 8 ⇒ A= | z1 |2 + | z2 |2= 8 Ta chọn đáp án A. Câu 26. Phương trình z 3 = 8 có bao nhiêu nghiệm phức với phần ảo âm? A. 1 B. 2 C. 3 Hướng dẫn giải: 2 z 3 =8 ⇔ ( z − 2 ) ( z 2 + 2 z + 4 ) =0 ⇔ ( z − 2 ) ( z + 1) + 3 =0    z = 2 ⇔  z =−1 ± 3i Do đó phương trình chỉ có một nghiệm phức có phần ảo âm. D. 0 Ta chọn đáp án A. Câu 27. Biết z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình 2 z 2 + 3 z + 3 =. 0 Khi đó giá trị của z12 + z22 là: A. 4 Hướng dẫn giải: B. 9 4 C. 9 D. − 9 4 Trang 13/21  b 3 − = − z1 + z2 =  S = a 2 Áp dụng định lý Viet, ta có:   P= z z = c= 3 1 2  a 2 3 9 z12 + z22 =S 2 − 2 P = − 3 =− 4 4 Ta chọn đáp án A. Câu 28. Phương trình sau có mấy nghiệm thực: z 2 + 2 z + 2 = 0 A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số nghiệm. Hướng dẫn giải: ∆ ' =b'2 − ac =1 − 2 =−1 < 0 nên phương trình vô nghiệm trên tập số thực. Ta chọn đáp án A. Câu 29. Tìm các căn bậc hai của −9 . B. 3 C. 3i D. −3 A. ±3i Hướng dẫn giải: Ta có −9 = 9.i 2 nên −9 có các căn bậc hai là 3i và −3i . Ta chọn đáp án A. Câu 30. Trong  , phương trình z 4 + 4 = 0 có nghiệm là: A. ± (1 − 4i ) ; ± (1 + 4i ) B. ± (1 − 2i ) ; ± (1 + 2i ) C. ± (1 − 3i ) ; ± (1 + 3i ) D. ± (1− i ) ; ± (1 + i ) Hướng dẫn giải: ± (1 + i ) z =  z 2 = 2i 4 ⇔ z +4= 0⇔  2 ± (1 − i )  z = −2i  z = Ta chọn đáp án A. Câu 31. Giải phương trình z 2 − 2 z + 7 = 0 trên tập số phức ta được nghiệm là: A. z = 1 ± 2 2i B. z = 1 ± 6i C. z = 1 ± 2i Hướng dẫn giải: 2 z 2 − 2 z + 7 = 0 ⇔ ( z − 1) + 6 = 0 ⇔ z = 1 ± 6i Ta chọn đáp án A. Câu 32. Căn bậc hai của số phức 4 + 6 5i là: ( A. − 3 + 5i ) ( B. 3 + 5i ) ( C. ± 3 + 5i ) D. z = 1 ± 7i D. 2 Hướng dẫn giải: Giả sử w là một căn bậc hai của 4 + 6 5i . Ta có: ( w2 =+ 4 6 5i ⇔ w2 =3 + 5i ) 2 ( ) ⇔ w= ± 3+ 5 i. Ta chọn đáp án A. Câu 33. Gọi z là căn bậc hai có phần ảo âm của 33 − 56i . Phần thực của z là: A. 6 B. 7 C. 4 Hướng dẫn giải: 2 Ta có: 33 − 56i =( 7 − 4i ) ⇒ z = 7 − 4i Do đó phần thực của z là 7. Ta chọn đáp án A. Câu 34. Tập nghiệm trong  của phương trình z 3 + z 2 + z + 1 = 0 là: A. {−i;i;1; −1} B. {−i; i;1} C. {−i; −1} D. –4 D. {−i; i; −1} Hướng dẫn giải: Trang 14/21  z = −1 z 3 + z 2 + z + 1 = 0 ⇔ ( z + 1) ( z 2 + 1) = 0 ⇔   z = ±i Ta chọn đáp án A. Câu 35. Trên tập số phức, phương trình bậc hai có hai nghiệm α =4 + 3i; β =−2 + i là: A. z 2 + ( 2 + 4i ) z − (11 + 2i ) = 0 B. z 2 − ( 2 + 4i ) z − (11 + 2i ) = 0 C. z 2 − ( 2 + 4i ) z + (11 + 2i ) = 0 D. z 2 + ( 2 + 4i ) z + (11 + 2i ) = 0 Hướng dẫn giải:  S =α + β =2 + 4i Áp dụng định lý Viet, ta có:  . −11 − 2i α .β = P = Do đó α , β là hai nghiệm của phương trình: z 2 − Sz + P = 0 ⇔ z 2 − ( 2 + 4i ) z − (11 + 2i ) = 0 Ta chọn đáp án A. Câu 36. Có bao nhiêu số phức thỏa mãn điều kiện = z 2 | z |2 + z ? A. 3 B. 0 C. 1 Hướng dẫn giải: Gọi z = a + bi ( a, b ∈  ) là số phức thỏa mãn điều kiện trên. Ta có: D. 2 z 2 = | z |2 + z ⇔ ( a + bi ) = a 2 + b 2 + a − bi ⇔ a + 2b 2 − bi − 2abi = 0 ⇔ ( a + 2b 2 ) + ( −b − 2ab ) i = 0 2  a= b= 0 a + 2b 2 = 0    a = − 1 a + 2b 2 = 0  b = 0 ⇔ ⇔ ⇔   2  0 b + 2ab = a = − 1  1    b = ± 2 2   Vậy có 3 số phức thỏa mãn yêu cầu bài toán. Ta chọn đáp án A. Câu 37. Phương trình ( 2 + i ) z 2 + az += b 0 ( a, b ∈  ) có hai nghiệm là 3 + i và 1 − 2i . Khi đó a = ? A. −9 − 2i B. 15 + 5i C. 9 + 2i Hướng dẫn giải: Theo Viet, ta có: a S =z1 + z2 = − = 4−i ⇔ a = ( i − 4 )( i + 2 ) ⇔ a =−9 − 2i 2+i Ta chọn đáp án A. 6 Câu 38. Cho số phức z thỏa mãn z 2 − 6 z + 13 = 0 . Tính z + z +i A. 17 và 4 B. 17 và 5 C. 17 và 3 Hướng dẫn giải: 2 z 2 − 6 z + 13 = 0 ⇔ ( z − 3) + 4 = 0 ⇔ z = 3 ± 2i D. 15 − 5i D. 17 và 2 +) Nếu z= 3 + 2i : 6 6 9 + 15i −18 + 72i z+ =3 + 2i + = = =−1 + 4i z +i 3 + 3i 3 + 3i 18 6 ⇒ z+ = −1 + 4i = 17 z +i +) Nếu z= 3 − 2i : 6 6 13 − 9i 30 − 40i z+ =3 − 2i + = = =3 − 4i z +i 3−i 3−i 10 6 ⇒ z+ = 3 − 4i = 5 z +i Trang 15/21 Ta chọn đáp án A. Câu 39. Gọi z1 , z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2 + (1 − 3i ) z − 2 (1 + i ) = 0 . Khi đó w = z12 + z22 − 3 z1 z2 là số phức có môđun là: A. 2 Hướng dẫn giải: B. 13 C. 2 13 D. 20 b  = + =− =−1 + 3i S z z 1 2  a Theo Viet, ta có:  c P = −2 (1 + i ) z1.z2 ==  a w = z12 + z22 − 3 z1 z2 = S 2 − 5 P = ( −1 + 3i ) + 10 (1 + i ) = 2 + 4i 2 ⇒| w |= 4 + 16 = 20 Ta chọn đáp án A. Câu 40. Số nghiệm của phương trình với ẩn số phức z: 4 z 2 + 8 | z |2 −3 =0 là: A. 3 B. 2 C. 4 Hướng dẫn giải: Gọi z = a + bi ( a, b ∈  ) là nghiệm của phương trình. Ta có: D. 1 4 ( a + bi ) + 8 ( a 2 + b 2 ) − 3 = 0 ⇔ 4 ( a 2 − b 2 + 2abi ) + 8 ( a 2 + b 2 ) − 3 = 0 2 ⇔ 12a 2 + 4b 2 + 8abi − 3 = 0 2 2 2 12a = + 4b 3 4a= + b2 1 ⇒ ⇔ = ab 0= ab 0 ( 2a + b ) 4a 2 + 4ab + b 2 = 1  ⇒ ⇔ a = 0 ab = 0   b = 0 2 Vậy phương trình có 4 nghiệm phức Ta chọn đáp án A. 0 a =   = 1  b = ±1  ⇔  1 a = ± 4   b = 0 Câu 41. Tìm số phức z để z − z = z2 . A z = 0; z = 1 − i B. z = 0; z = 1 + i 1 i; z =− 1 i 0; z =+ 1 i; z =− 1 i C. z = D. z =+ Hướng dẫn giải: Gọi z = a + bi ( a, b ∈  ) là số phức thỏa mãn đẳng thức trên. Ta có:  a = 1 a 2 − b 2 = 0  a − b = 0 2  b = ±1 z−z = z 2 ⇔ a + bi − a + bi = ⇔ a = 1 ⇔ ( a + bi ) ⇔   a = 0 2ab = 2b  b = 0    b = 0 z = 0 ⇒  z =+ 1 i  z = 1 − i 2 2 Ta chọn đáp án A. Câu 42. Với mọi số ảo z, số z 2 + | z |2 là: A. Số thực âm Hướng dẫn giải: B. Số 0 C. Số thực dương D. Số ảo khác 0 Trang 16/21 Do z là số ảo nên z có dạng:= z bi ( b ∈  ) . Ta có: z 2 + | z |2 = 0. −b 2 + b 2 = ( bi ) + b2 = 2 Ta chọn đáp án A. Câu 43. Trong trường số phức phương trình z 3 + 1 = 0 có mấy nghiệm? A. 2 B. 3 C. 1 D. 0 Hướng dẫn giải: z = 1 3 2 z + 1 = 0 ⇔ ( z + 1) ( z − z + 1) = 0 ⇔  1 ± 3i z =  2 Vậy phương trình có ba nghiệm trong trường số phức. Ta chọn đáp án A. Câu 44. Giá trị của các số thực b, c để phương trình z 2 + bz + c = 0 nhận số phức z = 1 + i làm một nghiệm là: b = −2 b = −2 b = 2 b = 2 A.  B.  C.  D.  c = −2 c = 2 c = −2 c = 2 Hướng dẫn giải: Do z = 1 + i là một nghiệm của z 2 + bz + c = 0 nên ta có: b + c =0 b =−2 2 ⇔ (1 + i ) + b (1 + i ) + c = 0 ⇔ b + c + bi + 2i = 0 ⇒  −2 2 b = c = Ta chọn đáp án A. Câu 45. Trên tập hợp số phức, phương trình z 2 + 7 z + 15 = 0 có hai nghiệm z1 , z2 . Giá trị biểu thức z1 + z2 + z1 z2 là: A. –7 B. 8 C. 15 D. 22 Hướng dẫn giải: b  z1 + z2 = − = −7  S = a Theo Viet, ta có:  ⇒ z1 + z2 + z1 z2 =S + P =−7 + 15 =8 c  P= z z = = 15 1 2  a Ta chọn đáp án A. 3 Câu 46. Tìm số nguyên x, y sao cho số phức z= x + yi thỏa mãn z= 18 + 26i x = 3  x = −3 x = 3 x = 3 A.  B.  C.  D.   y = ±1  y = ±1  y = −1 y =1 Hướng dẫn giải: 3 z 3 =18 + 26i ⇔ ( x + yi ) =18 + 26i ⇔ x 3 + 3 x 2 yi − 3 xy 2 − y 3i =18 + 26i ⇔ ( x 3 − 3 xy 2 ) + ( 3 x 2 y − y 3 ) i =18 + 26i 3 2  x ( x2 − 3 y 2 ) = 18 18  x − 3 xy =  ⇒ 2 ⇔  3 2 2 26 26 3 x y − y =  y ( 3 x − y ) = Do x, y nguyên nên  x = 3 3  x =  2  2 6  x − 3 y =   y = ±1 18 ⇔  x ( x2 − 3 y 2 ) = ⇔ x = 6 x=6     ( loai )   x 2 − 3 y 2 =   y = ± 11 3 Mà y ( 3 x 2 − y 2 ) = 26 ⇒ x = 3; y = 1 Trang 17/21 Ta chọn đáp án A. 4 Câu 47. Trên tập số phức, cho phương trình sau: ( z + i ) + 4 z 2 = 0 . Có bao nhiêu nhận xét đúng trong số các nhận xét sau? 1. Phương trình vô nghiệm trên trường số thực  . 2. Phương trình vô nghiệm trên trường số phức  . 3. Phương trình không có nghiệm thuộc tập số thực. 4. Phương trình có bốn nghiệm thuộc tập số phức. 5. Phương trình chỉ có hai nghiệm là số phức. 6. Phương trình có hai nghiệm là số thực A. 0 B. 1 C. 3 Hướng dẫn giải: 4 4 −4 z 2 0 ( z + i) = ( z + i ) + 4 z 2 =⇔ D. 2 ( z + i ) 2 =  z = ±1  z = ±1 2iz  z 2 − 1 =0  ⇔ ⇔ ⇔ ⇔   2 2 0 ( z + i )2 =  z = −2 ± 3 i ( z + 2i ) + 3 = −2iz  z + 4iz − 1 =0 Do đó phương trình có 2 nghiệm thực và 4 nghiệm phức. Vậy nhận xét 4, 6 đúng. Ta chọn đáp án A. Câu 48. Phương trình z 6 − 9 z 3 + 8 = 0 có bao nhiêu nghiệm trên tập số phức? A. 3 B. 4 C. 2 D. 6 Hướng dẫn giải: Ta có: z 6 − 9 z 3 + 8 = 0 ⇔ ( z − 1)( z − 2 ) ( z 2 + z + 1)( z 2 + 2 z + 4 ) = 0 ( ) z = 1 z = 2  ⇔ 3  z =± −1 −1 ± i 3  Ta chọn đáp án A. Câu 49. Giả sử z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình z 2 − 2 z + 5 = 0 và A, B là các điểm biểu diễn của z1 , z2 . Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là: A. I (1;1) B. I ( −1;0 ) C. I ( 0;1) D. I (1;0 ) Hướng dẫn giải: 2 z 2 − 2 z + 5 = 0 ⇔ ( z − 1) + 4 = 0 ⇔ z = 1 ± 2i ⇒ A (1; 2 ) ; B (1; −2 ) Do đó tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là I (1;0 ) . Ta chọn đáp án A. Câu 50. Cho phương trình z 2 + mz − 6i = 0 . Để phương trình có tổng bình phương hai nghiệm bằng 5 ± ( a + bi )( a, b ∈  ) . Giá trị a + 2b là: thì m có dạng m = A. 0 B. 1 C. −2 Hướng dẫn giải: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình đã cho D. −1 b  − = −m z1 + z2 =  S = a Theo Viet, ta có:   P = z .z = c = −6i 1 2  a Theo bài cho, tổng bình phương hai nghiệm bằng 5. Ta có: Trang 18/21 5 ⇔ m2 = 5 − 12i ⇔ m 2 = z12 + z22 =S 2 − 2 P = m 2 + 12i = ( 3 − 2i ) 2 ⇒m= ± ( 3 − 2i ) ⇒ a =3; b =−2 ⇒ a + 2b =3 − 4 =−1 Ta chọn đáp án A. 4 Câu 51. Gọi  z −1  là các nghiệm phức của phương trình   = 1 . Giá trị của  2z − i  z1 , z2 , z2 , z4 P= ( z12 + 1)( z22 + 1)( z32 + 1)( z42 + 1) là: 17 8 Hướng dẫn giải: i Với mọi z ≠ , ta có: 2 A.  z −1  2z − i  z −1  1⇔    =  2z − i   z −1  2 z − i 4 B. 17 9 C. 9 17 D. 17i 9  z =−1 + i  1+ i = ±1  z = 3 ⇔  2 + 4i = ±i z = 5   z = 0  (1 + i )2   ( 2 + 4i )2  ( −1 + i ) + 1  ⇒P= + 1  + 1 ( z + 1)( z + 1)( z + 1)( z + 1) =   9 25      9 + 2i 13 + 16i 425 17 = = = . (1 − 2i ) 9 25 9.25 9 Ta chọn đáp án A. Câu 52. Trong tập số phức, giá trị của m để phương trình bậc hai z 2 + mz + i =0 có tổng bình phương hai nghiệm bằng −4i là: 2 1 2 2 A. ± (1 − i ) 2 3 2 2 4 B. (1 − i ) C. ± (1 + i ) D. −1 − i Hướng dẫn giải: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình.  z1 + z2  S = Theo Viet, ta có:   P= z .z = 1 2  = − b = −m a c = i a ⇒ z12 + z22 = S 2 − 2 P = m 2 − 2i Ta có: m 2 − 2i = −4i ⇔ m 2 = −2i ⇔ m 2 = (1 − i ) ⇔ m =± (1 − i ) 2 Ta chọn đáp án A. Câu 53. Cho phương trình z 2 − mz + 2m − 1 =0 trong đó m là tham số phức. Giá trị của m để phương trình có hai nghiệm z1 , z2 thỏa mãn z12 + z22 = −10 là: A. m= 2 ± 2 2i Hướng dẫn giải: B. m= 2 + 2 2i C. m= 2 − 2 2i D. m =−2 − 2 2i b  − = z1 + z2 = m  S = a Theo Viet, ta có:   P= z .z = c= 2m − 1 1 2  a 2 2 2 z1 + z2 = −10 ⇔ S − 2 P = −10 ⇔ m 2 − 2 ( 2m − 1) = −10 ⇔ m 2 − 4m + 12 = 0 ⇔ ( m − 2 ) + 8 = 0 ⇔ m = 2 ± 2 2i 2 Trang 19/21 Ta chọn đáp án A. Câu 54. Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình z 2 + 2 z + 8 = 0 , trong đó z1 có phần ảo dương. Giá trị của số phức= w ( 2 z1 + z2 ) z1 A. 12 + 6i Hướng dẫn giải: là: B. 10 C. 8 D. 12 − 6i  z =−1 + 7i 2 z 2 + 2 z + 8 = 0 ⇔ ( z + 1) + 7 = 0 ⇔ z = −1 ± 7i ⇒  1  z2 = 1 − 7i w = ( 2 z1 + z2 ) z1 =  2 −1 + 7i + 1 − 7i  −1 − 7i = −1 + 7i −1 − 7i = 1 + 7 = 8   ( ( ) ) ( )( ) Câu 55. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình z 4 − 1 =0 trên tập số phức là bao nhiêu? A. 3 B. 1 C. 2 D. 0 Hướng dẫn giải:  z = ±1 z4 −1 = 0 ⇔   z = ±i Do đó tổng bình phương các nghiệm của phương trình là 1 − 1 =0 Ta chọn đáp án A. Câu 56. Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình z 2 − 2 z + 6 =. 0 Trong đó z1 có phần ảo âm. Giá trị biểu thức M =| z1 | + | 3 z1 − z2 | là: A. 6 − 2 21 B. 6 + 2 21 C. Hướng dẫn giải: 2 z 2 − 2 z + 6 = 0 ⇔ ( z − 1) + 5 = 0 ⇔ z = 1 ± 5i 6 + 4 21 D. 6 − 4 21 ⇒ z1 =1 − 5i; z2 =1 + 5i ⇒ M = | z1 | + | 3 z1 − z2 |= 1 − 5i + 2 − 4 5i = 6 + 84 = 6 + 2 21 Ta chọn đáp án A. Câu 57. Phương trình x 4 + 2 x 2 − 24 x + 72 = 0 trên tập số phức có các nghiệm là: A. 2 ± i 2 hoặc −2 ± 2i 2 B. 2 ± i 2 hoặc 1 ± 2i 2 C. 1 ± 2i 2 hoặc −2 ± 2i 2 D. −1 ± 2i 2 hoặc −2 ± 2i 2 Hướng dẫn giải: x 4 + 2 x 2 − 24 x + 72 =0 ⇔ ( x 2 − 4 x + 6 )( x 2 + 4 x + 12 ) =0 ( x − 2 ) + 2 =  x = 2 ± 2i 0  x2 − 4 x + 6 = 0 ⇔ 2 ⇔ ⇔  ( x + 2 )2 + 8 = 0 0  x =−2 ± 2 2i  x + 4 x + 12 = 2 Ta chọn đáp án A. Câu 58. Gọi z1 , z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2 + 3 z + 7 = = z14 + z24 có giá trị 0 . Khi đó A là: A. 23 Hướng dẫn giải: B.  z1 + z2  S = Theo Viet, ta có:   P= z .z = 1 2  C. 13 23 = − D. 13 b = − 3 a c = 7 a A = z14 + z24 = ( S 2 − 2 P ) − 2 P 2 = ( 3 − 2.7 ) − 2.49 = 23 2 2 Ta chọn đáp án A. Trang 20/21
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top