Tài liệu tự học Toán 9 – Nguyễn Chín Em (Tập 1)

Giới thiệu Tài liệu tự học Toán 9 – Nguyễn Chín Em (Tập 1)

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Tài liệu tự học Toán 9 – Nguyễn Chín Em (Tập 1).

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Tài liệu tự học Toán 9 – Nguyễn Chín Em (Tập 1)

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Tài liệu tự học Toán 9 – Nguyễn Chín Em (Tập 1)

MỤC LỤC
PHẦN I

ĐẠI SỐ

1

CHƯƠNG 1 CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA
1

2

3

3

CĂN BẬC HAI

3

A

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

3

1

Căn bậc hai của một số

3

2

So sánh các căn bậc hai số học

3

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

3

1

Ví dụ minh họa

3

2

Bài tập tự luyện

6

CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

p

A2 = | A|

10

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

10

B

CÁC DẠNG TOÁN

10

1

Phá dấu trị tuyệt đối

10

2

Điều kiện để

3

Sử dụng hằng đẳng thức

4

Phương trình – Bất phương trình

14

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

15

p

A có nghĩa
p

10
A2 = | A|

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

11

21

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

21

1

Định lí

21

2

Khai phương một tích

21

3

Nhân các căn thức bậc hai

21

B

CÁC DẠNG TOÁN

21

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

26

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/
4

5

6

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

32

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

32

B

DẠNG TOÁN

32

1

Khai phương một thương

32

2

Chia hai căn thức bậc hai

32

C

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

32

D

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

36

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

41

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

41

1

Đưa một thừa số ra ngoài dấu căn

41

2

Đưa một thừa số vào trong dấu căn

41

3

Khử mẫu của biểu thức lấy dấu căn

41

4

Trục căn thức ở mẫu

41

B

CÁC DẠNG TOÁN

41

1

Đưa một thừa số vào trong hoặc ra ngoài dấu căn

41

2

Khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn-Phép nhân liên hợp

43

3

Sử dụng các phép biến đổi căn thức bậc hai cho bài toán rút gọn và chứng minh
đẳng thức
44

4

Sử dụng các phép biến đổi căn thức bậc hai giải phương trình

47

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

48

RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN BẬC HAI

54

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

54

B

CÁC DẠNG TOÁN

54

1

Thực hiện phép tính rút gọn biểu thức có chứa căn bậc hai

54

2

Giải phương trình

62

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

63

Th.s Nguyễn Chín Em

2

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/
7

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

CĂN BẬC BA – CĂN BẬC n

67

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

67

1

Căn bậc ba

67

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

67

1

Thực hiện các phép tính với căn bậc 3 và bậc n

67

2

Khử mẫu chứa căn bậc ba

74

3

Giải phương trình chứa căn bậc ba

74

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

75

CHƯƠNG 2 HÀM SỐ BẬC NHẤT
1

2

77

NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ

77

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

77

1

Khái niệm hàm số và đồ thị

77

2

Tập xác định của hàm số

77

3

Hàm số đồng biến, nghịch biến

77

B

CÁC DẠNG TOÁN

77

1

Sự xác định của một hàm số

77

2

Tìm tập xác định của hàm số

78

3

Xét tính chất biến thiên của hàm số

82

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

85

HÀM SỐ BẬC NHẤT

96

A

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

96

1

Định nghĩa

96

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

96

C

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

98

Th.s Nguyễn Chín Em

3

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/
3

4

5

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT

101

A

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

101

1

Đồ thị của hàm số y = ax với a 6= 0

101

2

Đồ thị của hàm số y = ax + b, a 6= 0

101

3

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất

101

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

102

C

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

106

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

110

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

110

C

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

114

HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

118

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

118

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

118

1

Hệ số góc của đường thẳng

118

2

Lập phương trình đường thẳng biết hệ số góc

119

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

122

PHẦN II

HÌNH HỌC

125

CHƯƠNG 1 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
1

110

127

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC VUÔNG

127

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

127

1

Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền

127

2

Một số hệ thức liên quan tới đường cao

127

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

127

1

Giải các bài toán định lượng

128

2

Giải các bài toán định tính

128

Th.s Nguyễn Chín Em

4

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/
C
2

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

129

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC

134

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

134

1

Tỉ số lượng giác

134

2

Giá trị lượng giác của các cung đặc biệt

134

3

Hàm số lượng giác của hai góc phụ nhau

134

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

134

1

Giải các bài toán định lượng

134

2

Giải các bài toán định tính

135

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

135

CHƯƠNG 2 ĐƯỜNG TRÒN
1

2

139

SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN – TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

139

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

139

1

Nhắc lại về đường tròn

139

2

Cách xác định đường tròn

139

3

Tâm đối xứng – Trục đối xứng

140

B

CÁC DẠNG TOÁN

140

1

Chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn

140

2

Quỹ tích điểm là một đường tròn

142

3

Dựng đường tròn

144

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

145

ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CUNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

152

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

152

1

So sánh độ dài của đường kính và dây

152

2

Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

152

Th.s Nguyễn Chín Em

5

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

3

4

5

6

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

152

1

Giải bài toán định tính và định lượng

152

2

Giải bài toán dựng hình

154

3

Giải bài toán quỹ tích

154

C

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

155

LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

158

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

158

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

158

C

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

158

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

160

A

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

160

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

160

C

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

162

TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

166

A

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

166

1

Các tính chất của tiếp tuyến

166

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

166

1

DỰNG TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

166

2

GIẢI BÀI TOÁN ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

168

3

Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

170

4

Sử dụng tính chất tiếp tuyến để tìm quỹ tích

172

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

173

TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

181

A

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

181

1

ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC

181

2

ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC

181

Th.s Nguyễn Chín Em

6

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

7

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

182

C

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

183

D

HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

184

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

187

A

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

187

1

Hai đường tròn có hai điểm chung

187

2

Hai đường tròn chỉ có một điểm chung

188

3

Hai đường tròn không có điểm chung

189

4

Một số tính chất

190

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

191

C

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

195

PHẦN

I
ĐẠI SỐ

1

CHƯƠNG

1

CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA
BÀI

1.

A

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1

CĂN BẬC HAI CỦA MỘT SỐ

CĂN BẬC HAI

Định nghĩa 1. Căn bậc hai số học của một số a ≥ 0 là một số x không âm mà bình phương của nó
bằng a. Ký hiệu

p

a.
x=

p

a⇔


x ≥ 0
 x2 = a

, với a ≥ 0.

Tổng quát trên R:
1 Mọi số dương a > 0 có hai căn bậc hai là hai số đối nhau.

p

a > 0 gọi là căn bậc hai số học hay còn gọi là căn bậc hai dương của a.
p
− a < 0 gọi là căn bậc hai âm của a. 2 Số 0 có căn bậc hai duy nhất là 0. 3 Số âm không có căn bậc hai. 2 SO SÁNH CÁC CĂN BẬC HAI SỐ HỌC p p Định lí 1. Với hai số a, b không âm, ta có a < b ⇔ a < b. B PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1 VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ 1. Tính p p p 16; 1,44; (−8)2 . – Lời giải. Ta có p 16 = 4 vì 4 > 0 và 42 = 16.
p
2
1,44 = 1,2 vì 1,2 > 0 và (1,2)2 = 1,44.
p
p
3
(−8)2 = 64 = 8 vì 8 > 0 và 82 = 64.
1

4 Rất nhiều học sinh nhầm lẫn công thức
!

p
Cần chú ý rằng

p

a2 = |a|, do đó

a2 = a, dẫn tới cho rằng

p

(−8)2 = −8.

p

(−8)2 = | − 8| = 8.
ä

Ví dụ 2. Tính giá trị của các biểu thức sau

p
4
0,16 +
.
1


2

25

– Lời giải.
p
1
0,16 +

4
=
25

µ

4
10

¶2
+

µ ¶2
2
2 2 4
= + = .
5
5 5 5
3

3

1 p
− 0,36.
16

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/


2

1 p
3 − 0,36 =
16

µ ¶2
7

4

µ

6
10

¶2
=

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

7 3 23
− =
.
4 5 20
ä

Ví dụ 3. Trong các số

p
p
p
(−3)2 ; 32 ; − (−3)2 ; − 32 số nào là căn bậc hai số học của 9.

p

– Lờipgiải.

9 = 3, mà

Ta có

p

(−3)2 = | − 3| = 3 > 0.

p
• − 32 = −|3| = −3 < 0. p • − Vậy p p 32 = |3| = 3 > 0.

(−3)2 = −| − 3| = −3 < 0. p (−3)2 ; 32 là căn bậc hai số học của 9. ä Ví dụ 4. Tìm x, biết 1 x2 = 16 . 9 2 ( x − 1)2 = 1 . 9 – Lời giải. 1 16 9 µ ¶2 4 x2 = 3 4 4 x = hoặc x = − . 3 3 Vậy tập nghiệm của phương trình là ½ ¾ 4 4 S= − ; . 3 3 Ta có x2 = 2 1 9 µ ¶2 1 ( x − 1)2 = 3 1 1 x − 1 = hoặc x − 1 = − 3 3 4 2 x = hoặc x = 3 3 Vậy tập nghiệm của phương trình là ½ ¾ 4 2 S= − ; . 3 3 Ta có ( x − 1)2 = ä Nhận xét. Như vậy, thông qua ví dụ trên chúng ta đã làm quen được với việc sử dụng khái niệm căn bậc hai để tìm nghiệm của phương trình. Tuy nhiên chúng ta chỉ mới bắt đầu với phương trình dạng x2 = a2 hoặc cần biến đổi đôi chút để có được dạng này hoặc sử dụng hằng đẳng thức, cụ thể µ ¶µ ¶ 4 4 16 16 4 4 2 x = ⇔x − =0⇔ x− x+ = 0 ⇔ x = hoặc x = − . 9 9 3 3 3 3 2 Ví dụ tiếp theo sẽ nâng mức tiếp cận cho chúng ta. Ví dụ 5. Tìm x, biết p 1 x 2 = 4 − 2 3. 2 (2 x − 1)2 = |1 − 2 x|. – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 4 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI p Ta có x2 = 4 − 2 3 2 Đặt t = |2 x − 1| ≥ 0, ta có phương trình ³p ´2 x2 = 3 − 1 p p x = 3 − 1 hoặc x = 1 − 3. Vậy tập nghiệm của phương trình là np p o 3 − 1; 1 − 3 . S= t2 − t = 0 t( t − 1) = 0 t = 0 hoặc t = 1. 1 • t=0⇒x= . 2 • t = 1 ⇒ x = 0 hoặc x = 1. Vậy tập nghiệm của phương trình là ½ ¾ 1 S = 0; ; 1 . 2 ä p p Ví dụ 6. So sánh các số x = 4 3 và y = 3 4. – Lời giải. Ta có p p p • x = 4 3 = 42 · 3 = 48. p p p • y = 3 4 = 32 · 4 = 36. Vì 48 > 36 nên x > y.

ä

Ví dụ 7. Tìm giá trị của x, biết
1 x2 < 25. 2 x2 + 2 x − 3 > 0.

– Lời giải.
1 Ta có x2 < 25 ⇔ x2 < 52 ⇔ −5 < x < 5. 2 Ta có x2 + 2 x − 3 > 0 ⇔ x2 + 2 x + 1 > 4
⇔ ( x + 1)2 > 22
·
·
x+1 > 2
x>1


x + 1 < −2 x < −3. ä 4 Với a > 0 ta có
!


• x2 < a2 ⇔ − a < x < a. • x2 > a2 ⇔ 

x>a
x < −a. Các em học sinh cần cẩn trọng khi giải bài này vì có thể mặc phải sai lầm dẫn đến làm mất nghiệm ( x2 > 42 ⇔ x > 4) hoặc thừa ( x2 < 5 ⇔ x < 5). Ví dụ 8. Tìm giá trị của x, biết 1 x 2 + 2 x − 3 > 0.

2 4 x 2 − 4 x < 8. – Lời giải. Ta có · x+1 > 2
x>1
1 x + 2 x − 3 > 0 ⇔ x + 2 x + 1 > 4 ⇔ ( x + 1) > 2 ⇔

x + 1 < −2 x < −3. 2 Th.s Nguyễn Chín Em 2 2 2 5 · https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 2 4 x2 − 4 x < 8 ⇔ (2 x)2 − 4 x + 1 < 9 ⇔ (2 x − 1)2 < 32 ⇔ −3 < 2 x − 1 < 3 ⇔ −1 < x < 2. ä 4 Từ định nghĩa về căn bậc hai, chúng ta mở rộng ! • p A=B⇔  B ≥ 0 •  A = B2 . p A= p B⇔  A ≥ 0  A = B. Ví dụ 9. Giải các phương trình sau 1 p x − 1 = 3. 2 p x2 − 3 x + 2 = p 2 x2 − 3 x + 1 – Lời giải. Ta có 1 p x − 1 = 3 ⇔ x − 1 = 32 . ⇔ x−1 = 9 ⇔ x = 10. Vậy tập nghiệm của phương trình là 2 S = {10} . p p x2 − 3 x + 2 = 2 x2 − 3 x + 1 . ( 2 x − 3x + 2 ≥ 0 ⇔ 2 x − 3 x + 2 = 2 x2 − 3 x + 1 ( 2 x − 3x + 2 ≥ 0 ⇔ 2 x =1 ⇔ x = 1 hoặc x = −1. Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {−1; 1} . ä 2 BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1. Thực hiện phép tính 7 1 (−5) · − 5 2 µ ¶2 3 2 (−0,25) : 100 2 . µ ¶2 . – Lời giải. Ta có ¶ 7 2 . 1 (−5) · − 5 µ ¶ 7 2 = (−5) · = 72 = 49. (−5) 2 ¶ 3 2 2 (−0,25) : 100 µ ¶2 µ ¶ 100 2 25 = · 100 3 ¶2 µ ¶2 µ 25 100 25 625 = · = = . 100 3 3 9 µ 2 µ ä Bài 2. Tìm x, biết 1 x 2 = 9. 2 x2 = (−2)2 . p p 4 x 2 + 1 = 6 − 2 6. 3 4 x 2 + 1 = 8 − 2 6. – Lời giải. Ta có Th.s Nguyễn Chín Em 6 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 1 x 2 = 9 ⇔ x 2 = 32 2 x2 = (−2)2 ⇔ x = 2 hoặc x = −2. Vậy S = {−2; 2}. ⇔ x = 3 hoặc x = −3. Vậy S = {−3; 3}. p p 3 4 x2 + 1 = 8 − 2 6 4 x2 + 1 = 6 − 2 6 p ⇔ (2 x)2 = 7 − 2 6 p ⇔ (2 x)2 = ( 6 − 1)2  p 6−1 x =  2p ⇔  1− 6 . x= ( 2 p p ) 1− 6 6−1 Vậy S = ; . 2 2 p ⇔ x2 = 5 − 2 6 p p ⇔ x2 = ( 3 − 2)2  p p x = 3− 2 ⇔ p p x = 2 − 3. p ª p p ©p Vậy S = 2 − 3; 3 − 2 . ä Bài 3. So sánh các cặp số sau 1 0,3 và 0,2(5). … 1 và 2 2 … 1 . 3 … 2 và 7 7 … 2 . 6 2 4 p p 3 2 3 và 3 2. 4 6 – Lời giải. 1 0,3 > 0,2(5).

p
p
p
3 2 3 = 22 · 3 = 12.
p
p
p
3 2 = 32 · 2 = 18.
p
p
Vì 18 > 12 nên 3 2 > 2 3.

1 1
2 Vì 4 > 2 và > nên 4
2 3

1
>2
2

1
.
3

2 2
4 Vì 6 < 7 và < nên 6 7 6 … 2 <7 7 … 2 . 6 ä Bài 4. Chứng minh rằng các bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x. 1 x2 + 1 ≥ 2 x. 2 2 x2 + 2 x − 1 ≥ −15. 3 x2 ( x2 − 1) ≥ x2 − 1. 4 x2 + 6ax + 9a2 − 4 > 0,

với a là hằng số.

– Lời giải.
1

Giả sử x2 + 1 ≥ 2 x

2

⇔ x2 − 2 x + 1 ≥ 0

⇔ 4 x2 + 4 x + 1 ≥ −27

⇔ ( x − 1)2 ≥ 0 (luôn đúng).

⇔ (2 x + 1)2 ≥ −27 (luôn đúng).

Vậy ta có điều chứng minh.
3

Giả sử 2 x2 + 2 x − 1 ≥ −15

Vậy ta có điều chứng minh.

Giả sử x2 ( x2 − 1) ≥ x2 − 1

4

⇔ x2 ( x2 − 1) − ( x2 − 1) ≥ 0

Giả sử 9 x2 + 6ax + a2 + 8 > 0
⇔ (3 x + a)2 > −8 (luôn đúng).

⇔ ( x2 − 1)2 ≥ 0 (luôn đúng).

Vậy ta có điều chứng minh.

Vậy ta có điều chứng minh.
Th.s Nguyễn Chín Em

7

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

ä

Bài 5. Tìm giá trị của x, biết
1 x2 ≥ 25; x2 < 25. 2 x2 + 2 x − 5 ≥ 0. 3 x2 − 1 < 9. 4 x2 + 6ax + 9a2 − 4 > 0, a

là hằng số.

– Lời giải.
1

Ta có
x2 ≥ 25 ⇔ x2 ≥ 52 ⇔ x ≥ 5 hoặc x ≤ −5.
x2 < 25 ⇔ x2 < 52 ⇔ −5 < x < 5. Vậy không tìm được x thỏa các điều kiện đề cho.  p p 6 x ≥ 6−1 2 x2 + 2 x − 5 ≥ 0 ⇔ ( x + 1)2 ≥ 6 ⇔  p ⇔ p x+1 ≤ − 6 x ≤ − 6 − 1.  x+1 ≥ 3 x2 − 1 < 9 ⇔ x2 < 32 ⇔ −3 < x < 3.  4 x2 + 6ax + 9a2 − 4 > 0 ⇔ ( x + 3a)2 > 22 ⇔ 

x + 3a > 2
x + 3a < −2  ⇔ x > 2 − 3a
x < −2 − 3a. ä p Bài 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 8 + x2 + 3 x − 4. – Lời giải. ¶ 3 2 25 Ta có A = 8 + x+ − ≥ 8. 2 4  µ ¶2 3 25  x = 1 Đẳng thức xảy ra khi x + ⇔ = 2 4 x = −4. µ Vậy A min = 8. ä p Bài 7. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = 11 − x2 + 7 x + 4. – Lời giải. ¶ 7 2 25 Ta có A = 11 − x+ − ≤ 11. 2 4  µ ¶ 7 2 25  x = −1 Đẳng thức xảy ra khi x + = ⇔ 2 4 x = −6. µ Vậy A max = 11. ä Bài 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1 A = 5+ 3 C= p p x 2 − 3 x + 9. 2 B= p x 2 − 7 x + 5. 4 D = x2 − 6 x + 11. x2 − 7 x + 6 − 25. – Lời giải. Ta có Th.s Nguyễn Chín Em 8 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI p 27 3 3 + 1 A = 5+ ≥ 5+ . 4 2 3 3 Đẳng thức xảy ra khi x − = 0 ⇔ x = . 2 2 p 3 3 Vậy A min = 5 + . 2 ¶ µ 7 2 25 − − 25 ≥ −25. 3 C= x− 2 4 µ ¶ 7 2 25 Đẳng thức xảy ra khi x − = . 2 4 Vậy Cmin = −25. µ 3 x− 2 ¶2 ¶2 29 ≥ 0. 4 ¶ µ 7 2 29 = . Đẳng thức xảy ra khi x − 2 4 Vậy Bmin = 0. µ 2 B= 7 x− 2 − 4 D = ( x − 3)2 + 2 ≥ 2. Đẳng thức xảy ra khi x − 3 = 0 ⇔ x = 3. Vậy D min = 2. ä Bài 9. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 1 A = 15 − 3 C = 12 − p p x2 − 4 x + 13. 2 B = −3 x2 + 6 x − 15. x 2 − 2 x + 1. 4 D = 17 + 10 x − x2 . p ( x − 2)2 + 9 ≤ 5 − 9 = 12. 2 B = −3( x − 1)2 − 12 ≤ −12. – Lời giải. Ta có 1 A = 15 − p Đẳng thức xảy ra khi x − 2 = 0 ⇔ x = 2. Đẳng thức xảy ra khi x − 1 = 0 ⇔ x = 1. Vậy A max = 12. p Vậy Bmax = −12. 4 D = −[( x − 5)2 − 48] = −( x − 1)2 + 48 ≤ 42. ( x − 1)2 ≤ 12. 3 C = 12 − Đẳng thức xảy ra khi x − 1 = 0 ⇔ x = 1. Đẳng thức xảy ra khi x − 1 = 0 ⇔ x = 1. Vậy Cmax = 12. Vậy Bmax = 42. ä Bài 10. Giải các phương trình sau 1 3 p 2 x − 1 = 1. p x2 − 4 = p 2 p x2 + 5 = x + 1. x2 − 2 x. – Lời giải. 1 Ta có p 2 x − 1 = 1 ⇔ 2 x − 1 = 1 ⇔ x = 1. Vậy S = {1}. 2 Ta có p x2 + 5 = x + 1 ⇔  x + 1 ≥ 0  x2 + 5 = ( x + 1)2 ⇔   x ≥ −1 2 x = 4 ⇔ x = 2. Vậy S = {2}. 3 Ta có p x2 − 4 = p x2 − 2 x ⇔   x2 − 4 ≥ 0  x2 − 4 = x2 − 2 x ⇔   x2 − 4 ≥ 0 2 x = 4 ⇔ x = 2. Vậy S = {2}. ä Th.s Nguyễn Chín Em 9 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ BÀI A 2. Tài liệu tự học Toán 9 – HKI CĂN THỨC BẬCpHAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC A2 = | A| TÓM TẮT LÍ THUYẾT p A có nghĩa p A có nghĩa khi và chỉ khi A ≥ 0. 1 Điều kiện để B CÁC DẠNG TOÁN 1 PHÁ DẤU TRỊ TUYỆT ĐỐI 2 Hằng đẳng thức p ( A2 = | A| = p A2 = | A| A nếu A ≥ 0 − A nếu A < 0. Ví dụ 1. Tính | x − 1|. – Lời giải. Ta có | x − 1| = ( ( x − 1 nếu x − 1 ≥ 0 − ( x − 1) nếu x − 1 < 0 = x − 1 nếu x ≥ 1 ä 1 − x nếu x < 1. Ví dụ 2. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức: C = | x − 1| + 2| x + 2| + 3. – Lời giải. Nhận xét rằng x − 1 = 0 ⇔ x = 1 và x + 2 = 0 ⇔ x = −2. Do đó để bỏ được dấu giá trị tuyệt đối của C ta cần xét các trường hợp sau 1 Nếu x ≤ −2 ta được C = −( x − 1) − 2( x + 2) + 3 = −3 x. 2 Nếu −2 ≤ x ≤ 1 ta được C = −( x − 1) + 2( x + 2) + 3 = x + 8. 3 Nếu x > 1 ta được C = ( x − 1) + 2( x + 2) + 3 = 3 x + 6.

2

ĐIỀU KIỆN ĐỂ

p

ä

A CÓ NGHĨA

Ví dụ 3. Tìm điều kiện của x để

p
−2 x + 1 tồn tại.

– Lời giải.

p
1
−2 x + 1 tồn tại, điều kiện là −2 x + 1 ≥ 0 ⇔ 2 x − 1 ≤ 0 ⇔ x ≤ .
2
p
1
Vậy −2 x + 1 tồn tại khi và chỉ khi x ≤ .
2
Để

ä

Ví dụ 4. Tìm các giá trị của x để các biểu thức sau có nghĩa
1 A=p

1

5 x + 10

p
2x + 1
2 B=
.
3 x2 − 5 x + 2

.

– Lời giải.
1 Để A có nghĩa, điều kiện là 5 x + 10 > 0 ⇔ x > −2. Vậy với x > −2 thì A có nghĩa.


1


x ≥ −
2
2 Để B có nghĩa, điều kiện là

2
2

3 x − 5 x + 2 6= 0 
 x 6= 1; x 6= .
3
1
2
Vậy, với x ≥ − và x 6= 1, x 6= thì B có nghĩa.
2
3
(
2x + 1 ≥ 0

ä
Th.s Nguyễn Chín Em

10

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Ví dụ 5. Tìm các giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa
1 A=

p

x2 − 36.

2 B=

p


x2 − 4 x + 3.

3 C=

2− x
.
x−3

– Lời giải.
a) Để A có nghĩa, điều kiện là x2 − 36 ≥ 0 ⇔ x2 ≥ 62 ⇔ | x| ≥ 6.
Vậy, với | x| ≥ 6 thì A có nghĩa.
b) Để B có nghĩa, điều kiện là

·
x−2 ≥ 1
x≥3
x − 4 x + 3 ≥ 0 ⇔ x − 4 x + 4 ≥ 1 ⇔ ( x − 2) ≥ 1 ⇔ | x − 2| ≥ 1 ⇔

x − 2 ≤ −1
x ≤ 1.
2

2

·

2

Vậy, với x ≥ 3 hoặc x ≤ 1 thì B có nghĩa.
c) Để C có nghĩa, điều kiện là

2− x
≥ 0. Ta lập bảng xét dấu, dựa trên
x−3
2− x = 0 ⇔ x = 2

x−3 = 0 ⇔ x = 3
như sau

x

3

2

2−x

+

x−3

2− x
x−3

0

0

+

0

+

2− x
≥ 0 ⇔ 2 ≤ x < 3. x−3 Vậy, với 2 ≤ x < 3 thì C có nghĩa. Từ đó suy ra p 3 SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC ä A2 = | A| Ví dụ 6. Tính: p (0,09)2 1 2 »¡p ¢2 3−2 . – Lời giải. p a) Ta có b) Ta có (0,09)2 = |0,09| = 0,09. »¡p 3−2 ¢2 p p p = | 3 − 2| = 2 − 3, vì 3 − 2 < 0. ä Ví dụ 7. Tính: 1 p x6 3 x+ p 2 x2 − 2 x + 1 p x2 − 4 x + 4 4 x+ y+ p ( x − y)2 . – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 11 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 Ta có 2 Ta có p p ( x6 = p ( x 3 )2 3 = |x | = Tài liệu tự học Toán 9 – HKI x3 nếu x3 ≥ 0 − x3 nếu x3 < 0 ( x2 − 4 x + 4 = ( p ( x − 2)2 = | x − 2| = = x3 nếu x ≥ 0 − x3 nếu x < 0. ( x − 2 nếu x − 2 ≥ 0 − ( x − 2) nếu x − 2 < 0 = x − 2 nếu x ≥ 0 2 − x nếu x < 2. 3 Ta có ( p x + x2 − 2 x + 1 = x + p ( x − 1)2 = x + | x − 1| = ( 4 Ta có x + y + p ( x − y)2 = x + y + | x − y| = x + x − 1 nếu x − 1 ≥ 0 x − ( x − 1) nếu x − 1 < 0 x + y + x − y nếu x − y ≥ 0 x + y − ( x − y) nếu x − y < 0 = = ( 2 x − 1 nếu x ≥ 1 1 nếu x < 1. ( 2 x nếu x ≥ y 2 y nếu x < y. ä Ví dụ 8. Chứng minh rằng » p x+2 x−1+ » p x−2 x−1 =  p 2 x − 1 nếu x ≥ 2 2 nếu 1 ≤ x < 2. – Lời giải. Ta có p x+2 x−1+ x−2 x−1 »p »p = ( x − 1 + 1)2 + ( x − 1 − 1)2 p p = x − 1 + 1 + | x − 1 − 1| (p p p x − 1 + 1 + x − 1 − 1 nếu x − 1 − 1 ≥ 0 = p p p x − 1 + 1 − x − 1 + 1 nếu x − 1 − 1 < 0 ( p p 2 x − 1 nếu x − 1 ≥ 1 = p nếu x − 1 < 1 ( p 2 x − 1 nếu x − 1 ≥ 1 = 2 nếu 0 ≤ x − 1 < 1 ( p 2 x − 1 nếu x ≥ 2 = 2 nếu 1 ≤ x < 2. P = Vậy ta đã chứng minh được p » p x+2 x−1+ p p » ( p p 2 x − 1 nếu x ≥ 2 x−2 x−1 = 2 nếu 1 ≤ x < 2. ä p 9 x2 − 6 x + 1 Ví dụ 9. Cho biểu thức A = . 9 x2 − 1 1 Tìm tập xác định của A . 2 Rút gọn biểu thức A . 3 Tính giá trị của A tại x = 1. 4 Tìm giá trị của x để A = . 5 Tìm giá trị của x để A < 0. 1 3 – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 12 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 1 Điều kiện để biểu thức A có nghĩa ( 2 9x − 6x + 1 ≥ 0 2 9 x − 1 6= 0 ⇔ ( (3 x − 1)2 ≥ 0 1 ⇔ x 6= ± . 3 (3 x − 1)(3 x + 1) 6= 0 2 Ta có p p 9 x2 − 6 x + 1 (3 x − 1)2 |3 x − 1| A= = = 2 (3 x − 1)(3 x + 1) 9 x2 − 1  9x − 1 1   nếu 3 x − 1 > 0

= 3x + 1
1


−
nếu 3 x − 1 < 0  3x + 1 1 1   nếu x >

3 .
= 3x + 1
1
1


−
nếu x < 3x + 1 3 3 Với x = 1 ta được A = 1 1 = . 3·1+1 4 1 , ta có hai trường hợp: 3   1 1   =  3 = 3 x + 1 2 3 x + 1 3 + Trường hợp 1: Nếu ⇔x= . ⇔ 1 1  x >
3

x >
3
3


1
−1


=

 − 3 = 3x + 1
4
+ Trường hợp 2: Nếu 3 x + 1 3 ⇔
⇔x=− .
1
1

x < 3  x < 3 3 2 4 1 Vậy với x = hoặc x = − thì A = . 3 3 3 p ( 3 x − 1 6= 0 (3 x − 1)2 1 1 1 5 A<0⇔ < 0 ⇔ ⇔ 9 x2 − 1 < 0 ⇔ | x| < ⇔ − < x < . 2 2 3 3 3 9x − 1 9x − 1 < 0 1 1 Vậy với − < x < thì A < 0. 3 3 4 Để A = 4 Ở câu1này ta có thể làm cách khác nhanh hơn nhờ việc đánh giá được: |3x − 1| > 0 (Tập xác
!

định: x 6= ± ).
3

Do đó 9 x2 − 1 < 0 ⇔ | x| < 1 1 1 ⇔− 0 ⇔ 

x>2

. Vậy tập xác định D = (−∞; −2) ∪ (2; +∞);

x < −2.   2 x + 4 ≥ 0  x ≥ −2 3 Để C có nghĩa thì ⇔ ⇔ −2 ≤ x 6= 3.  x2 − 6 x + 9 6= 0  x 6= 3 Vậy tập xác định D = [−2; +∞) {3}; 4 Để D có nghĩa thì x2 + 123 > 0 (đúng ∀ x ∈ R). Vậy tập xác định D = R.
ä

Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau:
p
p

p

x2 + 2 3 x + 3
;
x2 − 3

1 A=

2 B=

x2 − 5 x + 6
;
p
x−2

p

( x − 4)2

3 C= 2
;
x − 5x + 4

4 D=p

3x + 1

9 x2 + 6 x + 1

.

– Lời giải.
1

p

Điều kiện xác định: x2 − 3 6= 0 »
⇔ x 6= ± 3.
p
p ¢2
¡
p

p
| x + 3|
Ta có A =
= 2
.
x2 − 3
x −3
Ta xét hai trường hợp:
p
p
p
x+ 3
1
TH1: Nếu x + 3 > 0 ⇔ x > − 3 thì A = ¡ p ¢ ¡ p ¢ =
p .
x− 3
x+ 3 x− 3
p ¢
¡
p
p
− x+ 3
1
TH2: Nếu x + 3 < 0 ⇔ x < − 3 thì A = ¡ p ¢ ¡ p ¢ = − p . x+ 3 x− 3 x− 3 x2 + 2 3 x + 3 = x2 − 3 2 x+ 3 Điều kiện xác p định: x ≥ 2. p Ta có B = x2 − 5 x + 6 = p x−2 Th.s Nguyễn Chín Em ( x − 2)( x − 3) p = x − 3. p x−2 15 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 3 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 2 Điều kiện xác x + 4 6= 0 ⇔ x 6= 1, x 6= 4. p định: x − 5p Ta có C = ( x − 4)2 ( x − 4)2 | x − 4| = = . x2 − 5 x + 4 ( x − 1)( x − 4) ( x − 1)( x − 4) Ta xét hai trường hợp: 1 x−4 = . ( x − 1)( x − 4) x − 1 −( x − 4) 1 TH2: Nếu x − 4 < 0 ⇔ x < 4 thì C = =− . ( x − 1)( x − 4) x−1 TH1: Nếu x − 4 > 0 ⇔ x > 4 thì C =

4

1
3

Điều kiện xác định: 9 x2 + 6 x + 1 > 0 ⇔ (3 x + 1)2 > 0 ⇔ x 6= − .
Ta có D = p

3x + 1

9 x2 + 6 x + 1

=

Ta xét hai trường hợp:

3x + 1
3x + 1
=
.
2
| 3 x + 1|
(3 x + 1)

3x + 1
1
= 1.
3
3x + 1
1
3x + 1
TH2: Nếu 3 x + 1 < 0 ⇔ x < − thì D = = −1. 3 −(3 x + 1) TH1: Nếu 3 x + 1 > 0 ⇔ x > − thì D =

ä

Bài 3. Giải các phương trình sau:
p
p
1
x + 2 x + 1 = 3;
p
p
p
3
x − 2 x + 1 = x − 1;

p
4 x2 − 4 x + 1 = 1 − 2 x;
p
p
p
4
x − 2 x − 2 − 1 = x − 2 − 1.
2

– Lời giải.
1

Biến đổi tương đương về dạng
»
p

p
p
p
x + 2 x + 1 = 3 ⇔ | x + 1| = 3 ⇔ x + 1 = 3 ⇔ x = 2 ⇔ x = 4.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 4.
2

Biến đổi tương đương về dạng
p

1
(2 x − 1)2 = 1 − 2 x ⇔ |2 x − 1| = 1 − 2 x ⇔ 1 − 2 x ≤ 0 ⇔ x ≥ .
2
1
Vậy phương trình đã cho có nghiệm x ≥ .
2

3

Biến đổi tương đương về dạng
q
¡p

x−1

¢2

=

p

p
p
p
p
x − 1 ⇔ | x − 1| = x − 1 ⇔ x − 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1 ⇔ x ≥ 1.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x ≥ 1.
4

Biến đổi tương đương về dạng

³p

x−2−1

´2

=

p

x−2−1

p
p
⇔ | x − 2 − 1| = x − 2 − 1
p

x−2−1 ≥ 0
p

x−2 ≥ 1
⇔ x−2 ≥ 1
⇔ x ≥ 3.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x ≥ 3.
Th.s Nguyễn Chín Em

16

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

ä
p

Bài 4. Cho biểu thức A = 6 x − 1 + x2 − 4 x + 4.
1

Rút gọn biểu thức A ;

3

Tìm giá trị của x để biểu thức A = 1.

2

Tính giá trị biểu thức A với x = 5;

– Lời giải.
1

Điều kiện xác định: x2 − 4 x + 4 ≥ 0 ⇔ ( x − 2)2 ≥ 0 (đúng ∀ x ∈ R).
p
p
Ta có A = 6 x − 1 + x2 − 4 x + 4 = 6 x − 1 + ( x − 2)2 = 6 x − 1 + | x − 2|.
Ta xét hai trường hợp:
TH1: Nếu x − 2 ≥ 0 ⇔ x ≥ 2 thì A = 6 x − 1 + ( x − 2) = 7 x − 3.
TH2: Nếu x − 2 < 0 ⇔ x < 2 thì A = 6 x − 1 − ( x − 2) = 5 x + 1. 2 Với x = 5, ta có A = 7 · 5 − 3 = 32. 3 Để A = 1, ta có 4 7 TH2: Với x < 2 thì 5 x + 1 = 1 ⇔ x = 0, thỏa mãn. TH1: Với x ≥ 2 thì 7 x − 3 = 1 ⇔ x = , không thỏa mãn. Vậy x = 0 thỏa yêu cầu bài toán. ä p Bài 5. Cho biểu thức A = x + 8 − x2 − 6 x + 9. 1 Rút gọn biểu thức A ; 3 Tìm giá trị của x để biểu thức A = 0. 2 Tính giá trị biểu thức A với x = −1; – Lời giải. 1 Điều kiện: x2 − 6 x + 9 ≥ 0, luôn đúng. p Ta có A = x + 8 − x2 − 6 x + 9 = x + 8 − Ta xét hai trường hợp: p ( x − 3)2 = x + 8 − | x − 3|. TH 1. Nếu x − 3 ≥ 0 ⇔ x ≥ 3 thì A = x + 8 − ( x − 3) = 11. TH 2. Nếu x − 3 < 0 ⇔ x < 3 thì A = x + 8 − (3 − x) = 2 x + 5. 2 Với x = 3, ta tính được A = 11. 3 Để A = 0 với x < 3, ta có 2 x + 5 = 0 ⇔ x = − . 5 2 5 2 Vậy x = − thỏa mãn điều kiện đầu bài. ä Bài 6. Tìm x, biết: 1 p 2 x − 1 + 1 = 2 x; 2 p 3 x − 2 + 4 ≤ 6 x. – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 17 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 Điều kiện có nghĩa 2 x − 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1 2 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI (∗). Biến đổi phương trình về dạng p p ¡p ¢2 p ¡p ¢ 2x − 1 = 2x − 1 ⇔ 2x − 1 = 2x − 1  ⇔ 2x − 1 2x − 1 − 1 = 0 p p 1 2x − 1 = 0 2x − 1 = 0 x = 2 thỏa mãn (∗). ⇔ p ⇔ ⇔ p 2x − 1 − 1 = 0 2x − 1 = 1 x=1 1 Vậy phương trình có hai nghiệm x = và x = 1. 2 2 Điều kiện có nghĩa 3 x − 2 ≥ 0 ⇔ x ≥ 2 3 (∗). Biến đổi bất phương trình về dạng p p ¡p ¢2 3 x − 2 ≤ 2(3 x − 2) ⇔ 3 x − 2 ≤ 2 3 x − 2 p ¡ p ¢ ⇔ 3x − 2 2 3x − 2 − 1 ≥ 0   p 2 3x − 2 = 0 x= 3x − 2 = 0   3 , thỏa mãn (∗).  ⇔ p ⇔ p 1 ⇔ 3 2 3x − 2 − 1 ≥ 0 3x − 2 ≥ x≥ 2 4 2 3 Vậy bất phương trình có nghiệm x = hoặc x ≥ . 3 4 ä Bài 7. Giải phương trình: 1 p x2 − 5 x + 8 = 2; 2 p p x + 1 − 2 − x = 0; – Lời giải. 1 Ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày sau: Cách 1. Giải theo kiểu đặt điều kiện có nghĩa rồi biến đổi. ¶ 5 2 7 Điều kiện: ∀ x ∈ R do x − 5 x + 8 = x − + ≥ 0. 2 4  p p x=1 Ta có x2 − 5 x + 8 = 2 ⇔ x2 − 5 x + 8 = 2 ⇔ x2 − 5 x + 8 = 4 ⇔  x = 4. Vậy phương trình có hai nghiệm là x = 1 và x = 4. 2 µ Cách 2. Giải theo kiểu biến đổi tương đương.  x2 − 5 x + 8 = 4 ⇔ x2 − 5 x + 4 = 0 ⇔  x=1 . x=4 Vậy phương trình có hai nghiệm là x = 1 và x = 4. 2 Ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày sau: Cách 1. Giải theo kiểu  đặt điều kiện có nghĩa rồi biến đổi. x + 1 ≥ 0 ⇔ −1 ≤ x ≤ 2. 2 − x ≥ 0 p p p p Ta có x − 1 − 2 − x = 0 ⇔ x − 1 = 2 − x 1 ⇔ x + 1 = 2 − x ⇔ 2x = 1 ⇔ x = . 2 Điều kiện: Th.s Nguyễn Chín Em 18 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 1 2 Vậy phương trình có một nghiệm x = . Cách 2. Giải theo kiểu biến đổi tương đương. p x−1 = p 2− x ⇔ x+1 = 2− x ≥ 0 ⇔  x + 1 ≥ 0 x + 1 = 2 − x ⇔ 1 2    x ≥ −1 1  x = . 2 Vậy phương trình có một nghiệm là x = . ä Bài 8. Giải phương trình: 1 p x2 − x + 1 = x + 1; 2 p x2 − 2 x + 3 = x + 5. – Lời giải. 1 Ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày sau: Cách 1. Giải theo kiểu đặt điều kiện có nghĩa rồi biến đổi. ¶ 1 2 3 + ≥ 0. Điều kiện ∀ x ∈ R do x − x + 1 = x − 2 4 p Ta có x2 − x + 1 = x + 1 ⇔ x2 − x + 1 = ( x + 1)2 x2 − x + 1 = x2 + 2 x + 1 ⇔ 3 x = 0 ⇔ x = 0. µ 2 Vậy phương trình có một nghiệm x = 0. Cách 2. Giải theo kiểu biến   đổi tương đương. x + 1 ≥ 0  x2 − x + 1 = ( x + 1)2 ⇔  x ≥ −1 3 x = 0 ⇔ x = 0. Vậy phương trình có một nghiệm x = 0. 2 Ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày sau: Cách 1. Giải theo kiểu đặt điều kiện có nghĩa rồi biến đổi. Điều kiện ∀ x ∈ R do x2 − 2 x + 3 = ( x − 1)2 + 2 ≥ 0. p Ta có x2 − 2 x + 3 = x + 5 ⇔ x2 − 2 x + 3 = ( x + 5)2 ⇔ x2 − 2 x + 3 = x2 + 10 x + 25 ⇔ 12 x = −22 ⇔ x = − Vậy phương trình cho một nghiệm là x = − Cách 2. 11 . 6 Giải  đương.  theo kiểu biến đổi tương x + 5 ≥ 0  x2 − 2 x + 3 = ( x + 5)2 ⇔  x ≥ −5 12 x = −22 ⇔x=− Vậy phương trình có một nghiệm là x = − 11 . 6 11 . 6 11 . 6 ä Bài 9. Giải phương trình: p p 1 5 x − 2 = x + 2; 2 3 2 x − 1 = 2 x − 5. – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 19 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Đề nghị các em học sinh giải theo hai cách đã biết. Cách 1. Giải theo kiểu đặt điều kiện có nghĩa rồi biến đổi. Cách 2. Giải theo kiểu biến đổi tương đương. Ở đây trình bày theo cách đặt ẩn phụ để các em làm quen. 1 Điều kiện có nghĩa x − 2 ≥ 0 ⇔ x ≥ 2. Viết phương trình dưới dạng p p ¡p ¢2 x − 2 − 5 x − 2 + 4 = 0 ⇔ x − 2 − 5 x − 2 + 4 = 0. (1) p Đặt t = x − 2, điều kiện t ≥ 0. Khi đó phương trình (1) có dạng t2 − 0p ⇔ ( t − 1)( t − 4) = 0 5 t + 4 =  x−2 = 1 x=3 t=1 ⇔ ⇔ . ⇔ p x−2 = 4 x = 18 t=4 Vậy phương trình có nghiệm x = 3 và x = 18. 2 1 2¢ p p ¡p 2 2 x − 1 − 3 2 x − 1 − 4 = 0 ⇔ 2 x − 1 − 3 2 x − 1 − 4 = 0. (1) p Đặt t = 2 x − 1, điều kiện t ≥ 0. Khiđó phương trình (1) có dạng t = −1 (loại) t2 − 3 t − 4 = 0 ⇔ ( t + 1)( t − 4) = 0 ⇔  t=4 p 17 . ⇔ 2 x − 1 = 4 ⇔ 2 x − 1 = 16 ⇔ x = 2 17 Vậy phương trình có nghiệm x = . 2 Điều kiện có nghĩa 2 x − 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ . Viết phương trình dưới dạng ä Th.s Nguyễn Chín Em 20 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ BÀI 3. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG A TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1 ĐỊNH LÍ Định lí 1. Với A ≥ 0, B ≥ 0 thì 2 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI p A·B = p p A · B. KHAI PHƯƠNG MỘT TÍCH Quy tắc khai phương một tích: Muốn khai phương một tích các biểu thức không âm ta có thể khai phương từng biểu thức rồi nhân kết quả với nhau. NHÂN CÁC CĂN THỨC BẬC HAI 3 Quy tắc nhân các căn thức bậc hai: Muốn nhân các căn thức bậc hai của các biểu thức không âm ta có thể nhân các biểu thức dưới dấu căn với nhau rồi lấy căn bậc hai của kết quả đó. B CÁC DẠNG TOÁN Ví dụ 1. Sử dụng quy tắc khai phương một tích, tính 1 p 25 · 49. 2 p 9 · 16 · 36. 3 p 27 · 48. 4 p 81a2 . – Lời giải. p p p 25 · 49 = 25 · 49 = 5 · 7 = 35. p p p p 2 9 · 16 · 36 = 9 · 16 · 36 = 3 · 4 · 6 = 72. p p p p p 3 27 · 48 = 27 · 3 · 16 = 81 · 16 = 81 · 16 = 9 · 4 = 36. p p p 4 81a2 = 81 · a2 = 9|a|. 1 Nhận xét. Trong câu thứ ba, nếu chúng ta vận dụng một cách máy móc quy tắc khai phương một tích sẽ không nhận được kết quả gọn. ä Ví dụ 2. Sử dụng quy tắc nhân các căn thức bậc hai, tính 1 3 p p 2 · 18. pp 2−1· pp 2 + 1. 2 p p p 1,1 · 44 · 10. 4 p p 27a · 3a, với a > 0.

– Lời giải.

p p
p
p
2 · 18 = 2 · 18 = 36 = 6.
p
p
p
p
p
2
1,1 · 44 · 10 = 1,1 · 44 · 10 = 11 · 11 · 4 = 11 · 2 = 22.
»¡p
pp
pp
¢ ¡p
¢ p
3
2−1·
2+1 =
2−1
2 + 1 = 2 − 1 = 1.
1

4 Với a > 0 ta có

p
p
p
p
27a · 3a = 27a · 3a = 81a2 = 9|a| = 9a.

Nhận xét. Trong câu thứ ba, chúng ta đã sử dụng hằng đẳng thức (a − b)(a + b) = a2 − b2 .
ä
Th.s Nguyễn Chín Em

21

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Ví dụ 3. Rút gọn các biểu thức sau
p
1
a4 (3 − a)2 , với a ≥ 3.

2

1 p 6
a (a − b)2 , với a < b < 0. a−b – Lời giải. 1 Với a ≥ 3 thì 3 − a ≤ 0, ta có p a4 (3 − a)2 = p a4 · p (3 − a)2 = a2 |3 − a| = a2 (a − 3). 2 Với a < b < 0 thì a − b < 0, ta có 1 p 6 a (a − b)2 = a−b = 1 p 6 p 1 · a · ( a − b )2 = · | a3 | · | a − b | a−b a−b 1 3 3 · (−a ) · ( b − a) = a . a−b ä Ví dụ 4. Thực hiện phép tính 1 A= p ¢p p ¡p 8 + 72 − 2 2. ¡ p 3 C = 3 5+ 2 B= ³p p p ´2 p 4+ 7− 4− 7 . p ¢¡ p p ¢ 2 3 5− 2 . – Lời giải. 1 A= ³p p ´p p p p p p p p p p p 8 + 72 − 2 2 = 8 · 2 + 72 · 2 − 2 · 2 = 16 + 144 − 4 = 4 + 12 − 2 = 14. µ» » p ¶2 µ» p ¶2 » p » p µ» p ¶2 p 2 B= 4+ 7− 4− 7 = 4+ 7 −2 4+ 7 4− 7+ 4− 7 …³ p = 4+ 7−2 ¡ p 3 C = 3 5+ p ´³ p ´ p p 4 + 7 4 − 7 + 4 − 7 = 8 − 2 16 − 7 = 8 − 2 · 3 = 2. p ¢¡ p p ¢ ¡ p ¢2 2 3 5 − 2 = 3 5 − 2 = 45 − 2 = 43. Nhận xét. Như vậy trong câu thứ ba, bằng việc sử dụng hằng đẳng thức chúng ta đã giảm được đáng kể độ phức tạp. ä Ví dụ 5. p p p 16 + 4 với 16 + 4. 1 So sánh 2 Chứng minh rằng p a+b ≤ p p a + b, với mọi a, b không âm. – Lời giải. p ¢2 ¡p ¡p ¢2 16 + 4 = 20 và 16 + 4 = (4 + 2)2 = 36. p ¢2 p p p ¡p ¢2 ¡p Cho nên 16 + 4 < 16 + 4 , do đó 16 + 4 < 16 + 4. 1 Ta có 2 Hai vế của bất đẳng thức luôn không âm nên bình phương hai vế, ta được ³p a+b ´2 ≤ ³p p ´2 p p a + b ⇔ a + b ≤ a + 2 ab + b ⇔ 2 ab ≥ 0 (luôn đúng). Dấu “=” 0 hoặc b = 0. p xảy ra khi p a =p Do đó a + b ≤ a + b, với mọi a, b không âm. Th.s Nguyễn Chín Em 22 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Nhận xét. Cách đặt vấn đề của ví dụ trên, giúp chúng ta tiếp cận với bất đẳng thức trước khi đi chứng minh nó. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề theo kiểu ngược lại, chúng ta sẽ được quyền sử dụng bất đẳng thức này để đưa ra đánh giá cho phép so sánh. ä Ví dụ 6. p (a2 + b2 )( c2 + d 2 ) (Bất đẳng thức Bu-nhi-a-cốp-ki). 1 Chứng minh rằng |ac + bd | ≤ 2 Biết x2 + y2 = 52. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức A = 3 x + 2 y. – Lời giải. 1 Hai vế của bất đẳng thức luôn không âm nên bình phương hai vế, ta được (ac + bd )2 ≤ (a2 + b2 )( c2 + d 2 ) ⇔ a2 c2 + 2acbd + b2 d 2 ≤ a2 c2 + a2 d 2 + b2 c2 + b2 d 2 ⇔ a2 d 2 − 2adbc + b2 c2 ≥ 0 ⇔ (ad − bc)2 ≥ 0 (luôn đúng). Dấu “=” xảy ra khi bc = ad hay a = kc, b = kd . Vậy bất đẳng thức được chứng minh. p (32 + 22 )( x2 + y2 ). p p Mà (32 + 22 )( x2 + y2 ) = 13 · 52 = 13 · 13 · 4 = 13 · 2 = 26. Do đó | A | ≤ 26, suy ra −26 ≤ A ≤ 26. Dấu “=” xảy ra khi x = 3 k và y = 2 k, do đó 2 Ta có p| A | = |3 x + 2 y| ≤ x2 + y2 = 52 ⇔ (3 k)2 + (2 k)2 = 52 ⇔ 13 k2 = 52 ⇔ k2 = 4 ⇔ k = ±2. Vậy A max = 26 khi ( x; y) = (6; 4). A min = −26 khi ( x; y) = (−6; −4). ä 2 x2 − ax − 3a2 Ví dụ 7. Cho biểu thức A = 2 . 2 x − 5ax + 3a2 1 Rút gọn biểu thức A . 2 ¡ p Chứng minh rằng A = a + a + 1 p ¢2 khi x = a2 + 1. – Lời giải. 1 Điều kiện xác định x 6= a và x 6= Ta có A = = 3a . 2 2 x2 − ax − 3a2 2 x2 + 2ax − 3ax − 3a2 2 x( x + a) − 3a( x + a) = = 2 x2 − 5ax + 3a2 2 x2 − 2ax − 3ax + 3a2 2 x( x − a) − 3a( x − a) ( x + a)(2 x − 3a) x + a = . ( x − a)(2 x − 3a) x − a p a2 + 1 vào biểu thức rút gọn trên ta được ³p ´ ³p ´ ³ ´2 p p 2 +1+a 2 +1+a 2 +1 ³ ´2 p a a a + a 2 a +1+a 2 +1 . ´ ³p ´= A=p = ³p = a + a a2 + 1 − a2 a2 + 1 − a a2 + 1 − a a2 + 1 + a 2 Thay x = ä Th.s Nguyễn Chín Em 23 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI p p p a + b − ab a− b−1 Ví dụ 8. Cho biểu thức A = p . p − a−b a a+b b 1 Rút gọn biểu thức A . 2 Tính giá trị của A , biết a − b = 1. – Lời giải.   a ≥ 0 1 Điều kiện xác định là b ≥ 0   a 6= b. ´ p p ´³ p ¡p ¢3 ³p ´3 ³p p Ta có a a + b b = a + b = a + b a − ab + b . Khi đó p p p p p 1 a + b − ab a− b−1 a− b−1 =p A = ³p p − p ´³ p ´− a−b a−b a+ b a + b a + b − ab ³p ´ p p p p p p p a − b − a − b − 1 a− b a− b−1 1 = − = = . a−b a−b a−b a−b 2 Với a − b = 1, suy ra A = 1. ä p p p Ví dụ 9. Cho hai biểu thức A = x2 − 3 x + 2 và B = x − 1 x − 2. 1 Tìm x để A có nghĩa. 2 Tìm x để B có nghĩa. 3 Với giá trị nào của x thì A = B? 4 Với giá trị nào của x thì chỉ A có nghĩa còn B không có nghĩa? – Lời giải. p p x2 − 3 x + 2 = ( x − 1)( x − 2). Biểu thức A có nghĩa khi ( x − 1)( x − 2) ≥ 0. Ta lập bảng xét dấu của ( x − 1)( x − 2). 1 Ta có A = x − 1 = 0 ⇔ x = 1. x − 2 = 0 ⇔ x = 2. Bảng xét dấu x 1 x−1 − x−2 − ( x − 1)( x − 2) + 0 0 2 + − + 0 + − 0 + Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy ( x − 1)( x − 2) ≥ 0 khi x ≤ 1 hoặc x ≥ 2. Vậy A có nghĩa khi x ≤ 1 hoặc x ≥ 2. 2 Biểu thức B có nghĩa khi ½ ½ x−1 ≥ 0 x≥1 ⇔ ⇔ x ≥ 2. x−2 ≥ 0 x≥2 Vậy B có nghĩa khi x ≥ 2. Th.s Nguyễn Chín Em 24 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 3 Khi A = B, tức là p ( x − 1)( x − 2) = p p ½ x−1 ≥ 0 x≥1 x−1 x−2 ⇔ ⇔ ⇔ x ≥ 2. x−2 ≥ 0 x≥2 ½ Vậy với x ≥ 2 thì A = B. 4 Dựa vào điều kiện có nghĩa của A và B ta có ngay với x ≤ 1 thì chỉ A có nghĩa còn B không có nghĩa. ä Ví dụ 10. Cho a, b, c và a0 , b0 , c0 là số đo các cạnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng. Chứng p p p p minh rằng aa0 + bb0 + cc0 = (a + b + c)(a0 + b0 + c0 ). – Lời giải. Giả sử hai tam giác đồng dạng với tỉ số k, suy ra  0  a = ka a b c = = = k ⇔ b0 = kb  a b c  0 c = kc. 0 0 0 Khi đó, ta biến đổi biểu thức cần chứng minh về dạng p p p p ka2 + kb2 + kc2 = (a + b + c)( ka + kb + kc) p p p p ⇔ a k + b k + c k = k(a + b + c)2 p p ⇔ k(a + b + c) = k(a + b + c) (luôn đúng). Vậy ta có điều phải chứng minh. Nhận xét. Như vậy, trong lời giải trên để chứng minh đẳng thức chúng ta đã sử dụng cách “Biến đổi tương đương đẳng thức về đẳng thức đúng”. Tuy nhiên, ta cũng có thể sử dụng cách biến đổi một vế thành vế còn lại, cụ thể p p p p p p p p p aa0 + bb0 + cc0 = ka2 + kb2 + kc2 = a k + b k + c k p p p = k(a + b + c) = k(a + b + c)2 = (a + b + c)( ka + kb + kc) = p (a + b + c)(a0 + b0 + c0 ) (đpcm). Qua cách biến đổi trên, chúng ta thấy ngay rằng việc sử dụng quy tắc khai phương một tích có thể giúp làm xuất hiện nhân tử chung trong một biểu thức. Nhận định này sẽ giúp chúng ta trong việc biến đổi biểu thức về dạng tích và được sử dụng nhiều trong dạng toán “Giải phương trình chứa căn bậc hai”. ä Ví dụ 11. Giải phương trình p p x 2 − 9 − x − 3 = 0. – Lời giải. Điều kiện xác định là ( ( x2 − 9 ≥ 0 x2 ≥ 9 ⇔ ⇔ x ≥ 3. x−3 ≥ 0 x≥3 Biến đổi phương trình đã cho về dạng p Th.s Nguyễn Chín Em p p x−3 x+3− x−3 = 0 25 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI ³p ´ x−3 x+3−1 = 0 “p x−3 = 0 ⇔ p x+3 = 1 · x=3 ⇔ x = −2. ⇔ p Kết hợp điều kiện xác định ta được x = 3 là nghiệm của phương trình đã cho. Nhận xét. Như chúng ta đã biết, phương trình trên còn có thể được giải bằng phương pháp biến đổi tương đương, cụ thể p x2 − 9 − x − 3 = 0 p p ⇔  x2 − 9 = x − 3 x − 3 ≥ 0 ⇔  x2 − 9 = x − 3  x ≥ 3 ⇔ ( x − 3)( x + 3) = x − 3  x ≥ 3 ⇔ ( x − 3)( x + 2) = 0   x≥3    ⇔ x=3      x = −2 p ⇔ x = 3. Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 3. ä C BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1. Tính 1 p 49 · 100. 2 p 24 · (−9)2 . 3 p 72 · 32. 4 p 12,1 · 490. – Lời giải. 1 2 p p p 49 · 100 = 49 · 100 = 7 · 10 = 70. p 24 · (−9)2 = p p 24 · (−9)2 = 22 · | − 9| = 36. 3 p p p p 72 · 32 = 36 · 2 · 32 = 36 · 64 = 6 · 8 = 48. 4 p p p p p 12,1 · 490 = 12,1 · 49 · 10 = 121 · 49 = 121 · 49 = 11 · 7 = 77. ä Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau 1 p 27 · 48(a − 3)2 . 2 p 48 · 75a2 . – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 26 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI p p p p 27 · 48(a − 3)2 = 27 · 3 · 16 · (a − 3)2 = 81 · 16 · (a − 3)2 = 9 · 4 · |a − 3| = 36|a − 3|. p p p p p p 2 48 · 75a2 = 16 · 3 · 25 · 3 · a2 = 16 · 9 · 25 · a2 = 4 · 3 · 5 · |a| = 60|a|. 1 p ä Bài 3. Rút gọn các biểu thức sau 1 p … a· 9 , với a > 0.
a

2

p
p
8a2 · 18a4 , với a < 0. – Lời giải. … … 9 p 9 1 Với a > 0 ta có a ·
= a · = 9 = 3.
a
a
p
p
p
p
p
p
2 Với a < 0 ta có 8a2 · 18a4 = 8a2 · 18a4 = 144 · a6 = 144 · a6 = 12|a3 | = −12a3 . p ä Bài 4. Thực hiện phép tính … p p 1 A = 72 · 18. µ… 3 C= 9 + 2 … 2 B= 25 · 7 … 7 . 16 ¶ 3 p p − 2 2. 2 – Lời giải. 1 A= p p p p p p 72 · 18 = 36 · 2 · 9 · 2 = 36 · 4 · 9 = 6 · 2 · 3 = 36. … 25 · 7 … 7 = 16 … … 25 7 25 5 2 B= · = = . 7 16 16 4 Ã… ! … … … … … p p p 9 3 p p 9 p 3 p 9 3 + − 2 2= · 2+ · 2− 2· 2 = ·2+ ·2− 2·2 3 C= 2 2 2 2 2 2 p p p p p = 9 + 3 − 4 = 3 + 3 − 2 = 1 + 3. ä Bài 5. Thực hiện phép tính p ¡p ¢ ¡p ¢ 5+ 2+1 5−1 . ³p p p ´2 p 3 C= 4− 3− 4+ 3 . 1 A= 2 B= p ¢ ¡p p ¢ ¡p 2+1+ 3 2+1− 3 . – Lời giải. ³p ´ ³p ´ ³p ´ ³p ´ p ³p ´ p 5+ 2+1 5−1 = 5+1 5−1 + 2 5−1 p p p p p = 5 − 1 + 2 · 5 − 2 · 1 = 4 + 10 − 2. 1 A= p p p ¢ ¡p p ¢ ¡p ¡p ¢2 ¡p ¢2 2+1+ 3 2 + 1 − 3 = 2 + 1 − 3 = 2 + 2 2 + 1 − 3 = 2 2. µ» » p ¶2 » p » p p p p 4− 3− 4+ 3 = 4− 3−2 4− 3 4+ 3+4+ 3 3 C= 2 B= = 8−2 …³ p ´ p p p ´³ 4 − 3 4 + 3 = 8 − 2 16 − 3 = 8 − 2 13. ä Bài 6. Chứng minh các đẳng thức sau Th.s Nguyễn Chín Em 27 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI p p p p 5 + 3 = 8 + 2 15. 1 2 p p p 5 + 2 = 9 + 4 5. – Lời giải. 1 VP = p »¡p p ¢ p p p p p p 2 8 + 2 15 = 5 + 2 5 · 3 + 3 = 5 + 3 = 5 + 3 = V T. 2 VP = p »¡p p p p ¢2 p 9+4 5 = 5+2 5·2+4 = 5 + 2 = 5 + 2 = V T. ä Bài 7. Cho a > 0. Chứng minh rằng

p

a+1 >

p

a + 1.

– Lời giải.
Với a > 0, hai vế luôn dương nên bình phương hai vế của bất đẳng thức ta được
¡p

Vậy

p

a+1 >

p

a+1

¢2

>

³p

a+1

´2

p
p
⇔ a + 1 + 2 a > a + 1 ⇔ 2 a > 0 (luôn đúng).

a + 1, với mọi a > 0.

Bài 8. Cho a ≥ 1. Chứng minh rằng

ä
p

a−1 < p a. – Lời giải. Với a ≥ 1, tức là a − 1 ≥ 0, hai vế luôn không âm nên bình phương hai vế của bất đẳng thức ta được ³p p ´2 ¡p ¢ 2 a − 1 < a ⇔ a − 1 < a ⇔ −1 < 0 (luôn đúng). p a, với mọi a ≥ 1. p p p Bài 9. Chứng minh rằng 6 − 1 > 3 − 2.

Vậy

a−1 < ä – Lời³giải. ´ p p p 2 Ta có 6 − 1 = 6 − 2 6 + 1 = 7 − 2 6. ³p p ´2 p p p 3 − 2 = 3 − 2 3 · 2 + 2 = 5 − 2 6. p p p p p Dễ thấy 7 − 2 6 > 5 − 2 6. Do đó 6 − 1 > 3 − 2.

ä

Bài 10. Tính giá trị của biểu thức
1 A = x2 + 2 x + 16 với x =

p

p
2 − 1.

2 B = x2 + 12 x − 14 với x = 5 2 − 6.

– Lời giải.
1

Ta có A = x2 + 2 x + 16 = x2 + 2 x + 1 + 15 = ( x + 1)2 + 15.
p

Khi x = 2 − 1 thì A =
2

¡p
¢2
2 − 1 + 1 + 15 = 2 + 15 = 17.

Ta có B = x2 + 12 x − 14 = x2 + 2 · x · 6 + 62 − 50 = ( x + 6)2 − 50.
p

¡ p

¢2

Khi x = 5 2 − 6 thì B = 5 2 − 6 + 6 − 50 = 50 − 50 = 0.
ä
p
p
p
Bài 11. Cho hai biểu thức A = 2 x2 − 3 x + 1 và B = x − 1 2 x − 1.
1

Tìm x để A có nghĩa.

2

Tìm x để B có nghĩa.

3

Với giá trị nào của x thì A = B?

4

Với giá trị nào của x thì chỉ A có nghĩa còn B
không có nghĩa?

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

28

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/
1

p

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

p

Ta có A = 2 x2 − 3 x + 1 = ( x − 1)(2 x − 1).
Biểu thức A có nghĩa khi ( x − 1)(2 x − 1) ≥ 0. Ta lập bảng xét dấu của ( x − 1)(2 x − 1).
x − 1 = 0 ⇔ x = 1.
1
2x − 1 = 0 ⇔ x = .
2

Bảng xét dấu
1
2

x
x−1

2x − 1

0

( x − 1)(2 x − 1)

+

0

1

+

Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy ( x − 1)(2 x − 1) ≥ 0 khi x ≤
Vậy A có nghĩa khi x ≤
2

0

1
hoặc x ≥ 1.
2

+
+

0

+

1
hoặc x ≥ 1.
2

Biểu thức B có nghĩa khi

x − 1 ≥ 0
2 x − 1 ≥ 0x ≥ 1

1

x ≥
2

⇔ x ≥ 1.

Vậy B có nghĩa khi x ≥ 1.
3

Khi A = B, tức là
p

( x − 1)(2 x − 1) =

p

p
x − 1 2x − 1 ⇔


x − 1 ≥ 0
2 x − 1 ≥ 0x ≥ 1

1

x ≥
2

⇔ x ≥ 1.

Vậy với x ≥ 1 thì A = B.
4

Dựa vào điều kiện có nghĩa của A và B ta có ngay với x ≤

1
thì chỉ A có nghĩa còn B không có nghĩa.
2
ä

Bài 12. Biết x2 + y2 = 117. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức A = 2 x + 3 y.
– Lời giải.
p
Ta có | A | = |2 x + 3 y| ≤ (22 + 32 )( x2 + y2 ).
p
p
p
Mà (22 + 32 )( x2 + y2 ) = 13 · 117 = 13 · 13 · 9 = 13 · 3 = 39.
Do đó | A | ≤ 39, suy ra −39 ≤ A ≤ 39.
Dấu “=” xảy ra khi x = 2 k và y = 3k, do đó
x2 + y2 = 117 ⇔ (2 k)2 + (3 k)2 = 117 ⇔ 13 k2 = 117 ⇔ k2 = 9 ⇔ k = ±3.

Vậy A max = 39 khi ( x; y) = (6; 9).

ä

A min = −39 khi ( x; y) = (−6; −9).

Bài 13. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác, p là một nửa chu vi. Chứng minh rằng
p
p
p
p
p
p< Th.s Nguyễn Chín Em p−a+ p−b+ 29 p−c ≤ 3 p. https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ – Lời³giải. Ta có Suy ra p p−a+ p p−b+ ³p p p−c p−a+ ´2 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI ³ p ´2 p p = 1· p−a+1· p−b+1· p− c . p p−b+ p p−c ´2 ≤ (12 + 12 + 12 )( p − a + p − b + p − c) ´2 p p − b + p − c ≤ 3p p p p p ⇔ p − a + p − b + p − c ≤ 3 p. p p p p−b p−a p−c Đẳng thức xảy ra khi = = hay a = b = c. 1 p 1 p p1 p Ta tiếp tục chứng minh p < p − a + p − b + p − c. ³p ⇔ p−a+ p Ta có p p< p p−a+ p p−b+ p p−c ⇔ p < p−a+ p−b+ p− c+2 ⇔ 2 Vậy p p< p p p ( p − a)( p − b) + 2 p−a+ p p−b+ p p p ( p − a)( p − b) + 2 p ( p − b)( p − c) + 2 p−c ≤ p ( p − b)( p − c) + 2 ( p − c)( p − a) ( p − c)( p − a) > 0 (luôn đúng).

p

3 p.

ä

Bài 14. Giải các phương trình sau
p
3x + 2
= 2 x + 2.
1 p
x+2

2

p
p
4 x 2 − 1 − 2 2 x + 1 = 0.

– Lời giải.
1

Điều kiện xác định là x > −2.
Biến đổi phương trình đã cho về dạng
3x + 2 = 2

³p

x+2

´2

⇔ 3 x + 2 = 2( x + 2) ⇔ x = 2.

Kết hợp điều kiện xác định ta được x = 2 là nghiệm của phương trình đã cho.
2

Điều kiện xác định là


1
1

2

x≥
x ≥

4 ⇔
2


1
1
2 x + 1 ≥ 0


x ≥ −
x=− .
2
2

4 x 2 − 1 ≥ 0

Biến đổi phương trình đã cho về dạng
p
p

p
(2 x − 1)(2 x + 1) − 2 2 x + 1 = 0
³p
´
p
2x + 1 2x − 1 − 2 = 0

p
2x + 1 = 0
⇔ p
2x − 1 = 2

1
x = − 2
⇔ 

5
x= .
2

p

4 x2 − 1 − 2 2 x + 1 = 0 ⇔

1
2

Kết hợp điều kiện xác định ta được x = − , x =
Th.s Nguyễn Chín Em

5
là các nghiệm của phương trình đã cho.
2

30

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

ä

Bài 15. Giải các phương trình sau

1

p

p
2
x − 2 + 4x − 8 −
5

25 x − 50
= 4.
4

p

2

p
p
x + 4 − 1 − x = 1 − 2 x.

– Lời giải.
1

Điều kiện xác định là x ≥ 2.
Biến đổi phương trình đã cho về dạng
p

2 25
( x − 2) = 4
x − 2 + 4( x − 2) −
5
4
p
p
p

x−2+2 x−2− x−2 = 4
p

x−2 = 2

p

⇔ x−2 = 4
⇔ x = 6.

Kết hợp điều kiện xác định, phương trình đã cho có nghiệm x = 6.
2

Điều kiện xác định làx ≥ −4


x+4 ≥ 0


1
1 − x ≥ 0 ⇔ x ≤ 1 ⇔ −4 ≤ x ≤ .


21
1 − 2 x ≥ 0 

x ≤
2

Phương trình đã cho được viết lại là
p
p
p
1 − x + 1 − 2x = x + 4
⇔ 1 − x + 1 − 2x + 2

p

(1 − x)(1 − 2 x) = x + 4

p

(1 − x)(1 − 2 x) = 2 x + 1

2 x + 1 ≥ 0

(1 − x)(1 − 2 x) = (2 x + 1)2


x ≥ − 1
2


2 x 2 + 7 x = 0

1


x≥−2


x=0


7

 x=−
2
⇔ x = 0.

Kết hợp điều kiện xác định, phương trình đã cho có nghiệm x = 0.
ä

Th.s Nguyễn Chín Em

31

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

BÀI
A

4.

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI
PHƯƠNG

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Định lí 1. Với A ≥ 0, B > 0 thì

p
A
A
=p
B
B

B

DẠNG TOÁN

1

KHAI PHƯƠNG MỘT THƯƠNG
A
của hai biểu thức A ≥ 0, B > 0, ta
B
có thể khai phương lần lượt biểu thức bị chia A và biểu thức chia B. Sau đó lấy kết quả thứ nhất chia cho kết
quả thứ hai.

Quy tắc khai phương một thương: Muốn khai phương một thương

2

CHIA HAI CĂN THỨC BẬC HAI
Quy tắc chia hai căn thức bậc hai: Muốn chia hai căn thức bậc hai của hai biểu thức không âm A cho căn
thức bậc hai của biểu thức dương B, ta có thể chia biểu thức A cho biểu thức B rồi lấy căn bậc hai của thương
đó.

C

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
Ví dụ 1. Thực hiện phép tính
1 A=

p
p
72 : 2
p

p

2 B = ( 12 −

p

3 C = (5 3 + 3 5) :

– Lời giải.
1 Ta có ngay A =

p
p
p
27 + 3) : 3

p
15.

p
p
p
p
72 : 2 = 72 : 2 = 36 = 6.

2 Ta có ngay:

p
p
p
p
p
p
p
p
p
B = ( 12 − 27 + 3) : 3 = 12 : 3 − 27 : 3 + 3 : 3 = 4 − 9 + 1 = 0.
3 Ta viết C dưới dạng:

p
p
p
p
p p
p
p
5 3
3 5
C = (5 3 + 3 5) : 3 · 5 = p p + p p = 5 + 3.
3· 5
3· 5
ä

Nhận xét.
Trong các câu a) và b), chúng ta thực hiện phép bằng bằng việc sử dụng ngay quy tắc chia hai căn
thức bậc hai. Tuy nhiên, câu b) có thể thực hiện theo cách biến đổi:
p
p p
p
p
p p
p
p
p
p
12 − 27 + 3 = 4 · 3 − 9 · 3 + 3 = 2 3 − 3 3 + 3 = 0
⇒ B = 0.

Trong câu c), chúng ta thực hiện tách
p

C=(

Th.s Nguyễn Chín Em

52 · 3 +

p

p
p p
15 = 3 · 5. Tuy nhiên, cũng có thể thực hiện như sau:

32 · 5) :

p
15 =

32

52 · 3
+
15

p
32 · 5 p
= 5 + 3.
15

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Ví dụ 2. Rút gọn biểu thức:
p
p
1 A=

p
3+ 5
p
2

p

9−4 5
p
2− 5

2 B=

– Lời giải.
1 Ta có ngay:

p
p
p
p
p
p
p
9−4 5
4 − 2 · 2 5 + ( 5)2
(2 − 5)2 |2 − 5|
=
=
=
p
p
p
p = −1.
2− 5
2− 5
2− 5
2− 5

p
A=
2 Ta có ngay:

B=

p
3+ 5
=
2

p
pp
p
p
p
6+2 5
5+2 5+1
( 5 + 1)2
5+1
=
=
=
.
4
2
2
2
ä

Nhận xét.
p

Trong lời giải câu 1 , các em học sinh cần chú ý tới dấu của 2 − 5 < 0 để xác định được đúng giá trị cho A . Trong lời giải câu 2 , bằng việc nhân cả tử và mẫu với 2 chung ta đạt được hai mục đích: – Mẫu số trở thành số chính phương. – Tử số được biến đổi về dạng bình phương một nhị thức. Ví dụ 3. Rút gọn các biểu thức: 1 A= a2 · b a6 , với b > 0.
b3

2 B = b5

a2 + 6 a + 9
.
b8

– Lời giải.
1 Trước hết ta sử dụng quy tắc nhân hai căn bậc hai, rối biến đổi tiếp:

A=

a2
·
b

a6
=
b3

a2 a6
·
=
b b3

a8 a4
= .
b4 b2

2 Ta biến đổi:

(a + 3)2
| a + 3|
B = b5
= b5 ·
= b · |a + 3|
8
b
b4
(
(
b(a + 3)
nếu a + 3 ≥ 0
b(a + 3)
=
=
− b(a + b) nếu a + 3 < 0 − b(a + 3) nếu a ≥ −3 . nếu a < −3 ä Nhận xét. Như vậy, trong câu 1 nếu chúng ta vận dụng quy tắc khai phương một thương một cách máy móc sẽ không nhân được kết quả gọn. Ví dụ 4. Rút gọn biểu thức: Th.s Nguyễn Chín Em 33 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI p a−b a + b − 2 ab 1 A=p p − p p a+ b a− b p x + y+2 xy 2 B= p p . p p x x− y y+ x y− y x – Lời giải. 1 Ta có: p p p p p p ( a − b)( a + b) ( a − b)2 A = − p p p p a+ b a− b p p p p = ( a − b ) − ( a − b ) = 0. 2 Ta có: B = = p p p x + y+2 xy ( x + y)2 p p = p p p p p p x x − y y + x y − y x x( x + y) − y( y + x) p p p p ( x + y)2 ( x + y) 1 = p p p p p p =p p . ( x + y)( x − y) ( x − y)( x + y) x− y ä Nhận xét. Trong lời giải câu 1 , chúng ta đã lựa chọn cách đơn giản từng biểu thức, dựa trên việc phân tích tử số thành các hằng đẳng thức. Tất nhiên, biểu thức cũng có thể được đơn giản bằng quy đồng mẫu số, xong cách giải này phức tạp hơn. Trong lời giải câu 2 , chúng ta đánh giá được tử số là một hằng đẳng thức, tuy nhiên mẫu số không phải là hằng đẳng thức, dó đó chúng ta sử dụng phương pháp nhóm số hạng để phân tích nó thành tích. Ví dụ 5. p p p 25 − 16 với 25 − 16. 1 So sánh 2 Chứng minh rằng với a > b > 0 luôn có:

p

a−b >

p

p
a − b.

– Lời giải.
p
p
p
p
25 − 16p= 9 = 3 và 25 − 16 = 5 − 4 = 1.
p
25 − 16 > 25 − 16.

1 Ta p
nhận thấy:

2 Hai
thức không âm nên bình phương
hai vế, ta được:
p vế của bất đẳng p
p

p
2
( ap
− b)2 > ( a − p b)p
⇔ ap
−b > a+b−2 a·b
⇔ 2 a · b > 2 b ⇔ b( a − b) > 0, luôn đóng với a > b > 0.

ä

Nhận xét. Cách đặt vấn đề của ví dụ trên, giúp chúng ta tiếp cận với bất đẳng thức trước khi đi chứng minh
nó. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề theo kiểu ngược lại, chúng ta sẽ được quyền dùng bất đẳng thức này để đưa
ra đánh giá cho phép so sánh.
Ví dụ 6. Cho biểu thức A = p
1

p

x3 − x
+
+
.
p
p
p
p
x−1
x−1− x
x−1+ x
1

1

Tìm điều kiện để biểu thức A có nghĩa.

Th.s Nguyễn Chín Em

34

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

2

Rút gọn biểu thức.

3

Tính giá trị của biểu thức A khi x =

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

53
p .
9−2 7

– Lời giải.
x ≥ 1
x − 1 ≥ 0
1 Điều kiện để biểu thức A có nghĩa: x ≥ 0
⇔ x ≥ 0 ⇔ x > 1.p
x 6= 1
x − 1 6= 0
Vậy, tập xác định của A là x > 1.
2 Ta có:

A =
=

p
p
p
p
p
( x − 1 + x) + ( x − 1 − x) | x|( x − 1)
+ p
p
p p
p
x−1
( x − 1 − x)( x − 1 + x)
p
p
p
p
2 x−1
+ x = −2 x − 1 + x = ( x − 1) − 2 x − 1 + 1 = ( x − 1 − 1)2 .
x−1− x

3 Trước hết, ta đi đơn giản biểu thức với giá trị của x, bằng cách:

p
p
p
53(9 + 2 7)
53(9 + 2 7)
53
x=
= 9 + 2 7.
p =
p
p =
81 − 28
9 − 2 7 (9 − 2 7)(9 + 2 7)
Khi đó:

»
p
p
2
A = ( 9 + 2 7 − 1 − 1) = ( 8 + 2 7 − 1)2
»
»p
p
p
2
= ( 7 + 2 7 + 1 − 1) = [ ( 7 + 1)2 − 1]2 = ( 7 + 1 − 1)2 = 7.
»

Vậy, với x =

53
p thì A = 7.
9−2 7
ä

Nhận xét.
Trong lời giải câu 2 , ở bước biến đổi thứ hai, ta bỏ được dấu trị tuyệt đối do điều kiện x > 1 đã xác
định ở câu 1 .
Trong lời giải câu 3 , để nhận được kết quả A = 7, chúng ta đã phải thực hiện hai công việc:
p

– Đơn giản biểu thức giá trị của x, bằng cách nhân cả tử và mẫu với 9 + 2 7. Bản chất của việc
làm này được gọi là “Phép nhân liên hợp” và chúng ta sẽ nghiên cứu kĩ trong chủ đề sau.
p

p

– Đơn giản biểu thức giá trị của A , bằng cách tách 8 + 2 7 thành 7 + 2 7 + 1 để nhận được một
nhị thức bình phương, từ đó khử được căn thức.

Ví dụ 7. Cho hai biểu thức A =

p
x−1
x−1
và B = p
.
x−3
x−3

1

Tìm x để A có nghĩa.

2

Tìm x để B có nghĩa.

3

Với giá trị nào của x thì A = B?

4

Với giá trị nào của x thì chỉ A có nghĩa, còn
B không có nghĩa?

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

35

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

x−1
≥ 0.
x−3
Ta lập bản xét dấu, dựa trên: x − 1 = 0 ⇔ x = 1; x − 3 = 0 ⇔ x = 3 như sau:

1 Để A có nghĩa điều kiện là

x

3

1

x−1

x−3

x−1
x−3

+

+

0

+

0

0

+
+

x−1
≥ 0 ⇔ x ≤ 1 hoặc x > 3.
x−3
Vậy, với x ≤ 1 hoặc x > 3 thì A có nghĩa.
½
½
x−1 ≥ 0
x≥1

⇔ x > 3.
2 Để B có nghĩa điều kiện là:
x−3 > 0
x>3
Vậy, với x > 3 thì B có nghĩa.

p
½
½
x−1 ≥ 0
x≥1
x−1
x−1
=p

3 Để có A = B, tức là:

⇔ x > 3.
x−3 > 0
x>3
x−3
x−3
Vậy, với x > 3 thì A = B.
Từ đó, suy ra:

4 Ta có ngay với x ≤ 1 thì chỉ có A có nghĩa, còn B không có nghĩa.

ä

D

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Thực hiện phép tính:
1 A=

p
p
72 : 18
µ…

3 C=

2

5

2 B=

p
p
52 : 117


p
p
18
+ 2 5 · 5.
5

– Lời giải.
p

p

p

p

Ta có: A = 72 : 18 = 72 : 18 = 4 = 2.p
p
52
52 : 13
4 2
=
=
= .
2 Ta có: B = 52 : 117 =
1

117

3

117 : 13

9

3

Ta có:
Ã…

C=

2

5

!


p
p
p
p p
p
18
2·5
18 · 5
+2 5 5 =

+ 2 5 · 5 = 2 − 3 2 + 2 = 2 − 2 2.
5
5
5
ä

Bài 2. Rút gọn biểu thức:
p
3− 3
1 A= p
3
p
6+2 5
p
5+1

p
4 D=

p
p
2 2+ 6
2 B=
p
4 + 24
p
p
5+2 6
5 E= p
p
2+ 3

p
1 − a3
3 C=
a−1
p
7−4 3
.
p
3−2

p
6 F=

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

36

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

p
3− 3 p
= 3 − 1.
1 Ta có: A = p
3
p
p
p
p
p
2 2+ 6
2(2 + 3)
2
2 Ta có: B =
=
.
=
p
p
2
2(2 + 3)
4 + 24
3

Ta có:
p
p
p
p
p
p
1 − a3 (1 − a)(1 + a + a) −( a − 1)(1 + a + a) −(1 + a + a)
= p
C=
=
=
.
p
p
p
p
a−1
( a − 1)( a + 1)
( a − 1)( a + 1)
a+1

»¡p
p
¢2
p
p
5+1
6+2 5
6+2 5
4 Ta có: D = p
= p
= p
= 1.
5+1
5+1
5+1
p
p
pp p
p
p
5+2 6
2+2 6+3
( 2 + 3)2
5 Ta có: E = p
= p
= 1.
p = p
p
p
2+ 3
2+ 3
2+ 3
p
p
pp
p
p
p
7−4 3
3−2·2 3+4
( 3 − 2)2 | 3 − 2|
=
= p
= p
= −1.
6 Ta có: F = p
p
3−2
3−2
3−2
3−2
p

ä

Bài 3. Rút gọn các biểu thức
1 A = 3·

12(a − 2)2
27


2 B = (a − b) ·

ab
.
(a − b)2

– Lời giải.
1

Ta biến đổi
4(a − 2)2
2| a − 2|
= 3·
= 2|a − 2|
A = 3·
9
3


2(a − 2)
nếu a − 2 ≥ 0 2(a − 2)
=
=
 − 2(a − 2) nếu a − 2 < 0  − 2(a − 2) 2 nếu a ≥ 2 . nếu a < 2 Ta biến đổi p  ab ab B = (a − b) · = p |a − b|  − ab p p  ab = p nếu a − b < 0  − ab nếu a − b > 0

nếu a > b
nếu a < b. ä p Bài 4. Cho biểu thức A = x2 − x 10. Tính giá trị biểu thức A với x = – Lời giải. … 2 + 5 … 5 . 2 … 5 21 vào A , ta được A = . 2 10 “µ… !# µ ¶ Ã… ¶ a b a b Bài 5. Cho biểu thức: A = −1 +1 : − b a b a Thay x = 1 2 + 5 … Rút gọn biểu thức A . 2 ä Cho b = 1, tìm a để biểu thức A = 2. – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 37 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Ta có: Ã… … ! µ … … ¶ a b a b b a A = − + −1 : − b a a b b a Ã… ! µ ! µ … … … … ¶ Ã ¶ a b a b a b b a b a = · − + −1 : − = 1− + −1 : − b a a b b a a b b a Ã… … ! “Ã… … ! Ã… … !# p 1 a b a b a b ab = − : − · + =… . … = b a b a b a a b a+b + b a 2 Với b = 1 được A = 2, vậy: p 1 p =2⇔ 1 a+ p a p p a = 2 ⇔ a = 2(a + 1) ⇔ 2a − a + 2 = 0. a+1 (1) Ta thấy: p p p 1 p 1 17 (1) ⇔ ( 2 a)2 − 2 · 2 · p a+ + =0 8 8 2 2 µ ¶ p 1 2 17 17 ⇔ 2a − p ≥ > 0.
+
8
8
2 2

Do đó, (1) không thỏa mãn.
Vậy, không có giá trị nào của a để với b = 1 thì A = 2.
ä

p


¶ µ
1
2 x−2
2
1
.
Bài 6. Cho biểu thức: A = p
− p

: p
p
x+1 x x− x+ x−1
x−1 x−1
µ

1

Rút gọn biểu thức A .

2

1
5

Tìm x để A = .

– Lời giải.
1

Ta có
A =
=
=
=

2

Ta có:

p
p

Vậy, với x =

p
2 x−2

¶ µ

1
2
−p
− p
: p
p
p
x+1
x( x − 1) + ( x − 1)
x − 1 ( x − 1)( x + 1)
p
p
µ

1
2 x−2
x+1−2
: p

p
p
p
x + 1 ( x − 1)( x + 1) ( x − 1)( x + 1)
p
p
p
p
x−1−2 x+2
x+1−2
x−2 x+1
x−1
: p
=
: p
p
p
p
p
( x − 1)( x + 1) ( x − 1)( x + 1) ( x − 1)( x + 1) ( x − 1)( x + 1)
p
p
p
p
( x − 1)2
1
x−1
x−1
:p
= p
· ( x + 1) = p
.
p
2
( x − 1)( x + 1)
x + 1 ( x + 1)
x+1
µ

1

x−1
x+1

=

p
p
p
p
1
6
9
⇔ 5( x − 1) = x + 1 ⇔ 4 x − 6 = 0 ⇔ x = ⇔ x = .
5
4
4

9
1
thì A = .
4
5


Bài 7. Cho hai biểu thức: A =
Th.s Nguyễn Chín Em

ä

p

x−1
x−1
và B = p
.
2x − 3
2x − 3
38

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

1

Tìm x để A có nghĩa.

2

Tìm x để B có nghĩa.

3

Với giá trị nào của x thì A = B?

4

Với giá trị nào của x thì chỉ A có nghĩa, còn B
không có nghĩa?

– Lời giải.
1

x−1
≥ 0 ta lập bảng xét dấu, dựa trên:
2x − 3
3
x − 1 = 0 ⇔ x = 1; 2 x − 3 = 0 ⇔ x = như sau:
2

Để A có nghĩa điều kiện là

x

3
2

1

x−1

2x − 3

x−1
2x − 3

+

+

0

+
+

0

0

+

x−1
3
≥ 0 ⇔ x ≤ 1 hoặc x > .
2x − 3
2
3
Vậy với x ≤ 1 hoặc x > thì A có nghĩa.
2x − 1 ≥ 0
x ≥ 1
3
2 Để B có nghĩa điều kiện là
⇔x> .

3
2 x − 3 > 0 
2
x >
2
3
Vậy với x > thì B có nghĩa.
2p


x ≥ 1
x−1 ≥ 0
x−1
x−1
3

=p

⇔x> .
3 Để có A = B tức là
3
2x − 3
2
2 x − 3 2 x − 3 > 0 
x >
2
3
Vậy với x > thì A = B.
2

Từ đó, suy ra

4

Ta có ngay, với x ≤ 1 thì chỉ A có nghĩa, còn B không có nghĩa.
à pp

Bài 8. Cho biểu thức: A = pp
1

Tìm x để A có nghĩa.

x−1
x+1

pp
+ pp
2

ä

x+1
x−1

!

:p

1

x−1

Rút gọn biểu thức A .

3

Tính giá trị của biểu thức với
p
x = 19 − 8 3.

– Lời giải.
x

0
x≥0
p
p
1 Để A có nghĩa điều kiện là
x−1 > 0 ⇔
x > 1 ⇔ x > 1.


x − 1 > 0
x > 1
2

Biến đổi A về dạng
Ãp
Ãp p
!
!
pp
p
( x − 1)2 + ( x + 1)2
1
| x − 1| + | x + 1|
1
A =
:p
=
:p
pp
pp
pp
x−1
x−1
x+1·
x−1
x2 − 1
p
p
p
x−1+ x+1 p
=
· x − 1 = 2 x.
p
x−1

Th.s Nguyễn Chín Em

39

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/
3

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

p

Với x = 19 − 8 3, ta có:
»
p
p
x=

19 − 8 3 =

p

»

»
p
p
p
p
p
42 − 2 · 4 · 3 + ( 3)2 = (4 − 3)2 = |4 − 3| = 4 − 3

p

do đó: A = 2(4 − 3) = 8 − 2 3.
ä

Th.s Nguyễn Chín Em

40

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

BÀI

5.

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN
THỨC BẬC HAI

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1

ĐƯA MỘT THỪA SỐ RA NGOÀI DẤU CĂN
Ta có:

p

p
A 2 B = | A | B, với B ≥ 0

.

ĐƯA MỘT THỪA SỐ VÀO TRONG DẤU CĂN

2

Ta có:

p
p
| A | B = A 2 B, với B ≥ 0

. Ta có hai trường hợp:

p

p

A 2 B, với B ≥ 0.
p
p
p
2 Nếu A < 0 thì A B = − | A | B = − A 2 B, với B ≥ 0. 1 Nếu A ≥ 0 thì A B = 3 KHỬ MẪU CỦA BIỂU THỨC LẤY DẤU CĂN Ta có: … A = B … 1 p A·B = A · B, với A · B ≥ 0, B 6= 0 2 |B | B . 4 TRỤC CĂN THỨC Ở MẪU Trục căn thức ở mẫu, ta lựa chọn một trong hai cách sau: 1 Phân tích nhân tử và mẫu ra thừa số chung chứa căn rồi rút gọn thừa số đó. 2 Nhân tử và mẫu với thừa số thích hợp để làm mất căn thức mẫu. Có các dạng cơ bản sau: p A A B (B > 0).
p =
B
B
p
p
p
p
1
A− B
A− B
, với A > 0, B > 0, A 6= B.
p
p = ³p
p ´ ³p
p ´=
A−B
A+ B
A+ B
A− B
p
p
p
A+ B
A+ B
, với A > 0, B > 0, A 6= B.
p
p = ³p
p ´ ³p
p ´=
A−B
A− B
A+ B
A− B

1

p

Hai phép biến đổi dạng 2 và dạng 3 gọi là phép nhân liên hợp.

B

CÁC DẠNG TOÁN

1

ĐƯA MỘT THỪA SỐ VÀO TRONG HOẶC RA NGOÀI DẤU CĂN
Ví dụ 1. Viết gọn các biểu thức sau:
1 A=

p
25 · 90

2 B=

p
75 · 54

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

41

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

1 A=

p
p
p
p
25 · 90 = 25 · 9 · 10 = 5 · 3 · 10 = 15 · 10.

2 B=

p
p
p
p
75 · 54 = 25 · 3 · 9 · 6 = 5 · 3 3 · 2 · 3 = 45 · 2.
ä

Ví dụ 2. Rút gọn biểu thức sau: A =

¢
2 » 8¡ 2
· 2a a − 4a + 4
a−2

– Lời giải.
Ta biến dổi A về dạng:

2 p 8
· 2a (a − 2)2
ap
−2
2 2 · a 4 · | a − 2|
=
 pa − 2
 2 2a4 · (a − 2)


nếu a − 2 > 0
p a −42
=

2 2a · (a − 2)

 −
nếu a − 2 < 0 a−2 ½ p 4 2a nếua > 2
2 p
=
.
−2 2a4 nếua < 2 A= ä Nhận xét. Như vậy, ở trong A có thể đưa được a8 và (a − 2)2 ra ngoài dấu căn. Tuy nhiên, ta thấy rằng: »¡ ¢ p 2 a8 = a4 = a4 , bởi a4 ≥ 0 với mọi a. p (a − 2)2 = |a − 2|, bởi ta chưa xác định được dấu của a − 2. Ví dụ 3. Chứng minh rẳng: a−b b2 a2 b 4 = |a|, với a > b.
a2 − 2ab + b2

– Lời giải.
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau:
Cách 1: Sử dụng quy tắc đưa một thừa số vào trong dấu căn.
a−b
Vì a > b nên
> 0, do đó:
b2
p
a−b
a2 b 4
( a − b )2
a2 b 4
=
·
= a 2 = | a |.
2
2
2
4
2
2
b
a − 2 qb + b
b
a − 2ab + b
Cách 2: Sử dụng quy tắc đưa một thừa số ra ngoài dấu căn.
Ta có:
a−b
a2 b 4
a−b
a2 b 4
a − b | a| · b 2 a − b | a| · b 2
=
=
·
= 2 ·
= | a |.
(a − b)
b2
a2 − 2ab + b2
b2
( a − b )2
b2 |a − b|
b

ä

Nhận xét. Như vậy, phép biến đổi đưa thừa số vào trong dấu căn đã giúp chúng ta có thể chứng minh
được đẳng thức. Ngoài ra, nó còn rất cần thiết trong các phép tính toán, thí dụ:
1

p
p
31 và 2 27, ta biến đổi:
p
p
p
p
2 7 = 22 · 7 = 28 < 31. 2 Khi tính 3 2: Để so sánh p Th.s Nguyễn Chín Em 42 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI p 2 ≈ 1, 41 (sai chưa đến 0, 01) rồi nhân 3 thì sai số sẽ gấp 3 lần sai số của giá trị p gần đúng của 2 mà ta đã lấy. p p p p Còn nếu ta thực hiện 3 2 = 32 · 2 = 18, rồi dùng bảng tìm giá trị gần đúng của 18 thì sai Nếu ta tính số không bị nhân lên 3 lần như làm cách trên. p p p p Ví dụ 4. Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 6 2, 4 5, 2 13, 3 7. – Lời giải. Sử trong dấu pdụngpquy tắcpđưa một p thừapsố vàop p căn,pta viết lại dãy số dưới dạng: 6 2 = 72, 4 5 = p80, 2p 13 = 52 , 3 p p 7 = 63. Do đó, ta có sắp xếp 4 5, 6 2, 3 7, 2 13. 2 ä KHỬ MẪU CỦA BIỂU THỨC DƯỚI DẤU CĂN-PHÉP NHÂN LIÊN HỢP Ví dụ 5. Khử mẫu số của các biểu thức dưới dấu căn: … … 7 1 1 1 . 2 − 2. a 12 a – Lời giải. p 7·3 21 1 Ta biến đổi: = . 36 6 p … … 1 1 a−1 a−1 − 2= = . 2 Ta biến đổi: 2 | a| a a a … 7 = 12 … 7 = 4·3 … ä Ví dụ 6. Trục căn thức ở mẫu p a+1 1 p . a2 − 1 2 p a−1+1 a−1−1 a2 − b 2 p . a+ b . 3 p 4 1−a p . 1+ a p – Lời giải. p p a+1 (a + 1) a2 − 1 a2 − 1 = = . 1 Ta biến đổi: p a−1 a2 − 1 a2 − 1 p ¢2 ¡p ¢2 ¡p ¢2 a−1+1 a−1+1 a−1+1 2 Ta biến đổi: p = ¡p = . ¢ ¡p ¢= a−1−1 a−2 a−1−1 a−1−1 a−1+1 a−1+1 ¡p 3 Ta biến đổi: 2 ³p 2 a −b (a − b)(a + b) (a − b)(a + b) = p = p = p p p p a+ b a+ b a+ b ³p p ´ = a − b (a + b). p ´ ³p p ´ a− b a + b (a + b) p p a+ b hoặc có thể biến đổi: ³ p ´ p ´ ¡ 2 ¢ ¡ 2 ¢³ 2 p 2 p ³p 2 2 a − b a − b a − b a − b p ´ a −b ³ ´ ³ ´ = = = a + b a − b . ( ) p p p p p p a−b a+ b a+ b a− b Th.s Nguyễn Chín Em 43 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 4 Ta biến đổi: p p ¡ p ¢ p p ¡ p ¢ p p (1 − a) 1 + a · 1 − a (1 − a) 1 + a (1 − a) 1 + a · 1 − a 1−a ¡ = = p p = p p ¢¡ p ¢ 1−a 1+ a 1+ a 1− a 1+ a » p ¡ p ¢ = 1+ a· 1− a . ä Nhận xét. Trong lời giải câu 2 , chúng ta phải đi trục căn thức hai lần. Các em học sinh có thể thực hiện theo chiều ngược lại. Ví dụ 7. Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn P=p p 1 a+ b+ p c a = . Hãy trục căn thức ở mẫu của biểu thức: b d p c+ d – Lời giải. a c = , ta được a = bt và c = dt. b d Khi đó, biểu thức được viết lại dưới dạng: Đặt t = ³p 1 p ´ ¡p ¢ b− d t−1 1 p = ³p p ´ ¡p ¢= ( b − d ) ( t − 1) bt + b + dt + d b+ d t+1 ¶ µ… ³p p ´ a p ´ ³p p ´ p ³p −1 b− d b b− d a− b b ³a ´ = = ( b − d ) (a − b) (b − d ) − 1 b P=p p p ä Nhận xét. Trong cuốn toán nâng cao 8 chúng ta đã từng thấy khẳng định của Pô-li-a rằng yếu tố phụ như một nhịp cầu để nối nối bài toán cần tìm ra cách giải với bài toán đã biết cách giải và ở đây chúng ta có thể khẳng định thêm rằng việc đưa yếu tố phụ còn có tác dụng như một chiếc đòn bẩy, giúp ta giải bài toán nhẹ nhàng hơn. 3 SỬ DỤNG CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI CĂN THỨC BẬC HAI CHO BÀI TOÁN RÚT GỌN VÀ CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC 4 3 p +p p . 7− 3 5+ 3 Ví dụ 8. Rút gọn biểu thức: A = p – Lời giải. Ta có: 4 3 A=p p +p p 7− 3 5+ 3 p ¢ p ¢ ¡p ¡p 4 7+ 3 2 5− 3 = ¡p p ¢ ¡p p ¢ + ¡p p ¢ ¡p p ¢ 7− 3 7+ 3 5+ 3 5− 3 p ¢ p ¢ ¡p ¡p 2 5− 3 4 7+ 3 = + p 7− p3 p p5−3 = 7+ 3+ 5− 3 p p = 7 + 5. ä Th.s Nguyễn Chín Em 44 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Nhận ¡p xét. Nếu hiện theo pháp”quy đồng mẫu số”, ta được: p ¢thực ¡p p ¢phương p p p A= 4 5+ 3 +2 7− 3 4 5+2 3+2 7 p ¢ ¡p p ¢ = ¡p p ¢ ¡p p ¢. ¡p 7− 3 5+ 3 7− 3 5+ 3 bài toán sẽ dừng lại ở đây. p p ³p p ´2 a a+b b p Ví dụ 9. Chứng minh rằng: p p − ab = a − b , với a, b > 0.
a+ b

– Lời giải.

´
p
p ´³
p
¡p ¢3 ³p ´3 ³p
p
Nhận xét rằng: a a + b b = a + b = a + b a − ab + b .
Từ đó, suy ra:
³p
´
p ´³
p
p
p
a
+
b
a

ab
+
b
p
a a+b b p
³p
− ab
p − ab =
p
p ´
a+ b
a+ b
p
p
= a − ab + b − b
p
= a − 2 ab + b
³p ´2
p
¡p ¢2
= a − 2 ab + b
³p
p ´2
= a− b .
ä

Nhận xét. Trong lời giải trên, chúng ta dựa trên hằng đẳng thức để phân tích tử số ra thừa số chung từ đó
rút gọn được căn thức ở mẫu. Tất nhiên, chúng ta có thể lựa chọn phép nhân liên hợp xong cách giải này
phức tạp hơn.
Ví dụ 10. Chứng minh rằng:

p
1
1
1
= 2009 − 1.
p
p +p
p +···+ p
2008 + 2009
1+ 2
2+ 3

– Lời giải.
Nhận xét rằng:

p
p
2−1
2−1 p
1
= 2−1
p =¡
p ¢ ¡p
¢=
2−1
1+ 2
1+ 2
2−1
p
p
p
p
p
1
3− 2
3− 2 p
= 3− 2
p
p ¢=
p = ¡p
p ¢ ¡p
3−2
2+ 3
2+ 3
3− 2


p
p
1
= 2009 − 2008.
p
p
2008 + 2009
Thực hiện phép cộng theo vế và rút gọn, ta được:
p
1
1
1
= 2009 − 1 (đpcm).
p +p
p
p +···+ p
2008 + 2009
1+ 2
2+ 3

ä

Nhận xét. Trong lời giải trên, để chứng minh đẳng thức chúng ta lựa chọn phép nhân liên hợp để khử căn
thức ở mẫu cho từng phân số. Và ở đây chúng ta sử dụng phép biến đổi cục bộ.
¶ µ

p
3
3
Ví dụ 11. Cho biểu thức: A = 1 − x + p
: 1+ p
.
1+ x
1 − x2
µ

1

Tìm điều kiện để A có nghĩa.

Th.s Nguyễn Chín Em

2

45

Rút gọn A .

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

p
3
3 Tính giá trị của A khi x =
p .
2+ 3

4

p

Tìm x để

A > A.

– Lời giải.
1 Điều
nghĩa:
 kiện để A có 

 1− x ≥ 0
 x≤1
1 + x > 0 ⇔ x > −1
⇔ −1 < x < 1.   −1 < x < 1 1 − x2 > 0
Vậy, điều kiện tồn tại của A là −1 < x < 1. 2 Biến đổi biểu thức về dạng:p p (1 − x)(1 + x) + 3 A= : p 1+ x 1 − x2 + 3 = p 1 − x2 (*) p p p 1 − x2 + 3 1 − x2 = 1 − x. ·p p 1+ x 1 − x2 + 3 3 Trước tiên, dạng: p lại p ¡ta viết ¢ x dưới p p 3 2− 3 2 3−3 = 2 3 − 3. p ¢¡ p ¢= 4−3 2+ 3 2− 3 Khi đó, ta suy ra: »¡ p ¢ ¯ p ¯ p » ¡ p p ¢ p 2 1 − 3 = ¯1 − 3 ¯ = 3 − 1 . A = 1− 2 3−3 = 1−2 3+3 = x= ¡ p A > A , điều kiệnplà: A < 1 ⇔ Vậy, với 0 < x < 1 thì A > A .

4 Để

p
1 − x < 1 ⇔ 1 − x < 1 ⇔ x > 0.

ä


Ví dụ 12. Cho biểu thức: A = ( x − 3)

x
.
9 − x2

1

Tìm điều kiện để A có nghĩa.

2

Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức A khi x = 1.

– Lời giải.
(
x
x
≥0

0
2
1 Điều kiện để A có nghĩa:
⇔ (3 − x)(3 + x)
.
9− x
9 − x2 6= 0
(3 − x)(3 + x) 6= 0
Lập bảng xét dấu từ đó thu được x < −3 hoặc 0 ≤ x < 3. Vậy, điều kiện tồn tại của A là x < −3 hoặc 0 ≤ x < 3. ( 2 Từ kết quả câu a), suy ra x − 3 < 0, do đó: x x x( x − 3)2 | | A = ( x − 3) = − x − 3 = − =− 2 (3 9 − x2 …9 − x …− x)(3 + px) 1(3 − 1) 2 2 Thay x = 1 vào A , ta được: A = − =− =− . 3+1 4 2 … … … x(3 − x) . 3+ x ä Nhận xét. Bài toán sẽ có một kết quả sai nếu các em học sinh không đánh giá điều kiện 0 ≤ x < 3, dẫn đến sai lầm trong quá trình biến đổi. … x( x − 3)2 = (3 − x)(3 + x) … x(3 − x) . 3 + xp 2 Với biến đổi như vậy thì kết quả câu b) sẽ là A = . 2 A = ( x − 3) x = 9 − x2 Th.s Nguyễn Chín Em 46 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 4 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI SỬ DỤNG CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI CĂN THỨC BẬC HAI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH Ví dụ 13. Với giá trị nào của x thì ta có: 1 p p 3 x 2 = x 3. 2 p p a(1 − 3 x)2 = (3 x − 1) a (với a > 0).

– Lời giải.
p
p
p
3 x 2 = x 3 ⇔ | x | 3 ⇔ | x | = x ⇔ x ≥ 0.
Vậy, với x ≥ 0 ta có đẳng thức đã cho.

1 Ta biến đổi tương đương:

2 Ta biến đổi tương đương:

p
a(1 − 3 x)2 = (3 x − 1) a
p
p
⇔ |1 − 3 x| a = (3 x − 1) a
⇔ |1 − 3 x | = 3 x − 1
⇔1 − 3 x ≥ 0
1
⇔x ≥ .
3

p

(do a > 0)

1
Vậy, với x ≥ , ta có được đẳng thức đã cho.
3
ä

Ví dụ 14. Giải phương trình:

3p
4x − 8 − 9
2

x−2
= 6.
81

– Lời giải.
Ta biến đổi phương trình về dạng:

3p
x−2
4x − 8 − 9
=6
2
92
3 p
1p
⇔ ·2 x−2−9·
x−2 = 6
2p
9
p
⇔3 x − 2 − x − 2 = 6
p
p
⇔2 x − 2 = 6 ⇔ x − 2 = 3
⇔x − 2 = 9
⇔ x = 11.
Vậy, phương trình có nghiệm x = 11.

ä

Nhận xét. Như vậy, với phương trình trong câu trên, chúng ta sử dụng quy tắc đưa một thừa số ra ngoài
p
dấu căn để biến đổi nó về dạng f = g. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể sử dụng quy tắc đưa một thừa số
vào trong dấu…
căn để giải, cụ thể:

p
3p
1
4x − 8 = 3
(4 x − 8) = 3 x − 2.
2…
… 4
x−2
81( x − 2) p
9
=
= x − 2.
81
81

Xong cách biến đổi kiểu này rất thụ động.
Ví dụ 15. Giải các phương trình sau:
1 p

1

x2 + 1 + x

−p

1

x2 + 1 − x

p

2 2 x − 5a x − a + 2a2 − 2a = 0,

+ 2 = 0.

với a > 0.

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

47

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

1 Biến đổi phương trình về dạng:

p

³p
´
x2 + 1 − x − x2 + 1 + x
³p
´ ³p
´ +2 = 0
x2 + 1 + x
x2 + 1 − x

−2 x

x2 + 1 − x2

+2 = 0

⇔ − 2x + 2 = 0
⇔2 x = 2
⇔ x = 1.
Vậy, phương trình có nghiệm x = 1.
p
2 Đặt t = x − a, điều kiện t ≥ 0. Suy ra t2 = x − a ⇔ x = t2 + a.
Khi đó, phương trình có dạng:
¡
¢
2 t2 + a − 5at + 2a2 − 2a =

⇔2 t2 − 5at + 2a2 = 0
⇔ ( t − 2a) (2 t − a) = 0
·
t − 2a = 0

2t − a = 0

t = 2a
a

t=
2
” p
x − a = 2a
a
⇔ p
x−a =
2

x − a = 4 a2


(do a > 0)
a2
x−a =
4

2
x = 4a + a
⇔
a2 + 4 a
x=
4
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 4a2 + a và x =

a2 + 4 a
.
4
ä

Nhận xét. Như vậy
1

Với phương trình trong câu a), chúng ta sử dụng phép quy đồng cục bộ vì nhận thấy mẫu số của phân
số thứ nhất là liên hợp của mẫu số của phân số thứ hai.

2

Với phương trình trong câu b), chúng ta sử dụng phép đặt ẩn phụ để nhận được một phương trình bậc
hai, từ đó sử dụng kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử để biến đổi nó về dạng tích và nhận
được hai nghiệm t = 2a và t =

C

a
(lưu ý rằng cả hai nghiệm này đều thỏa mãn t ≥ 0 do giả thiết a > 0).
2

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. So sánh các cặp số sau:
p

p

3p
4p
5 và
7.
4
9
4
3
4 p
p và p
p .
7− 3
6− 3

1 4 7 và 3 13.

p

3

p

2 5 11 và 3 21.

Th.s Nguyễn Chín Em

48

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

– Lời giải.
1

Ta có:

3

Ta có:

p
p
p
4 7 = 42 · 7 = 112,
p
p
p
3 13 = 32 · 13 = 117.
p
p
Vậy, ta được 4 7 < 3 13. p p p 2 Ta có: 5 11 = 52 · 11 = 275, p p p 3 21 = 32 · 21 = 189. p p Vậy, ta được 5 11 > 3 21.


µ ¶2
3
45
·5 =
,
4
16

µ ¶2
4
112
·7 =
.
9
81
3p
4p
Vậy, ta được
5>
7.
4
9
3p
5=
4
4p
7=
9

4

Ta có:

p ¢
p ¢
¡p
¡p
p
p
7+ 3
4 7+ 3
= 7+ 3
p
p = ¡p
p ¢ ¡p
p ¢=
7−3
7− 3
7− 3
7+ 3
p ¢
p ¢
¡p
¡p
p
p
3 6+ 3
3 6+ 3
3
= 6 + 3.
p
p = ¡p
p ¢ ¡p
p ¢=
6−3
6− 3
6− 3
6+ 3
4
3
Vậy, ta được p p > p p .
7− 3
6− 3

4

4

ä
p
15
4
12
Bài 2. So sánh các cặp số sau: A = p
+p
và B =
p + 6.
6+1
6−2
3− 6

– Lời giải.
Ta có:

4
15
+p
A=p
6+1
6−2
¡p
¢
¡p
¢
4 6+2
15 6 − 1
= ¡p
¢ ¡p
¢ + ¡p
¢ ¡p
¢
6+1
6−1
6−2
6+2
¡p
¡p
¢
¢
15 6 − 1
4 6+2
=
+
6

1
³p
´
³p 6 − 4´
= 3 6−1 +2 6+2
p
= 5 6 + 1.
p
12
B=
p + 6
3− 6
p ¢
¡
12 3 + 6

p ¢¡
p ¢
3− 6 3+ 6
p ¢
¡
12 3 + 6
=
³ 9 −p6 ´
= 4 3+ 6 .

Vậy, ta được A < B. ä Bài 3. Trục căn thức ở mẫu: Th.s Nguyễn Chín Em 49 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI p 1−a a 1 A= p . 1− a p p a+3+ a−3 3 C=p . p a+3− a−3 p 2 4 D= p p . 1+ 2− 3 1 p . p 18 + 8 − 2 2 2 B= p – Lời giải. ¢ ¡ p p ¢¡ p 1− a 1+ a+a p 1−a a 1 Ta có: A = = 1 + a + a. p = p 1− a 1− a 1 1 =p . p p 18 18 + 8 − 22 · 2 2 Ta có: B = p 3 Ta có: p p ¢ ¡p ¢ a+3+ a−3 a+3+ a−3 C = ¡p p p ¢ ¡p ¢ a+3− a−3 a+3+ a−3 p ¢2 ¡p a+3+ a−3 = (a + 3) − (a − 3) p p a+3+2 a+3 a−3+a−3 = p a+3−a+3 2 a + 2 a2 − 9 = . 6 ¡p 4 Ta có: p 2 D= p p 1+ 2− 3 p p ¡ p ¢ 2 1+ 2+ 3 =¡ p p p ¢¡ p ¢ 1+ 2− 3 1+ 2+ 3 p p ¡ p ¢ 2 1+ 2+ 3 = ¡ p ¢2 1+ 2 −3 p ¡ p p ¢ 2 1+ 2+ 3 = ¡ p ¢ 1+2 2+2 −3 p ¡ p p ¢ 2 1+ 2+ 3 = p 2 2 p p 1+ 2+ 3 = . 2 ä Bài 4. Rút gọn biểu thức: 1 p p 2+1 2−2 2 B= p − p . 2−1 1− 2 1 p +p p . 7−2 3 7+2 3 1 A=p – Lời giải. p p p p p p 2 7 7+2 3+ 7−2 3 2 7 1 Ta có: A = ¡p =− p ¢ ¡p p ¢= 7−4·3 5 7−2 3 7+2 3 Th.s Nguyễn Chín Em 50 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 2 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Ta có: ¡ p ¢ ¡p ¢ p p p p p 2 2−1 2+1 2+1+ 2−2 2 2−1 2·2+2 2− 2−1 B= = p = ¡p p ¢ ¡p ¢ = 2−1 2−1 2−1 2−1 2+1 p = 3+ 2 ä Bài 5. Với giá trị nào của x thì ta có: 1 p p 7 x 2 = − x 7. 2 p p a( x − 2)2 = (2 − x) a (với a > 0).

– Lời giải.
1

Ta biến đổi tương đương:

p
p
p
p
7 x 2 = − x 7 ⇔ | x | 7 = − x 7 ⇔ | x | = − x ⇔ x ≤ 0.

Vậy, với x ≤ 0 ta có được đẳng thức đã cho.
2

Ta biến đổi tương đương:
p
p

p
p
a( x − 2)2 = (2 − x) a ⇔ | x − 2| a = (2 − x) a ⇔ | x − 2| = 2 − x ⇔ 2 − x ≤ 0 ⇔ x ≥ 0.

Vậy, với x ≥ 2 ta có được đẳng thức đã cho.
ä

Bài 6. Chứng minh rằng:
p
a+b
a
b
1 p
, với a, b > 0 và a 6= b.
p −p
p =
a− b
a+ b a−b
³ p
´ ³p
p ´Ã
p
a b+b
a+ b
ab + b2 − 2 ab3
³
2
= b, với a > b > 0.
p ´
a−b
a a+2 b +b
p

– Lời giải.
1

Thực hiện phép quy đồng mẫu
³ số cho´vế trái³(VT), ta được:
´
p

p

p

p

a
b
p −p
p =
a− b
a+ b

2 Nhận
³ p

xét ´rằng:
³

a b+b

p

p ´
a+ b

a−b

Ã

p
ab + b2 − 2 ab3
³
=
p ´
a a+2 b +b

a

p
p p
p
a+ b − b a− b
a+b
³p
=
.
p ´ ³p
p ´
a−b
a− b
a+ b

p

p ³
p ´ ³p
p ´
b a+ b
a+ b
=

.

a−b
³p ´2 ¸
¡p ¢2
p p
b
a −2 a b+ b

Œ ·

³p ´2
p
a2 + 2 a b + b

p ´2 p ³p
p ´
a− b
b a− b
.
p
³
p ´2 =
a+ b
a+ b

Õ ³
p
b

=

Do đó:p ³
VT =

³p
p ´ ³p
p ´ p ³p
p ´
p ´ ³p
p ´
b a+ b
a+ b
b a− b
b a+ b
a− b
·
=
= b.
p
a−b
a−b
a+ b
ä

Bài 7. Giải các phương trình sau:
Th.s Nguyễn Chín Em

51

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

1

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

p
p
1p
4 x − 16 + x − 4 −
9 x − 36 = 4.
3

2

p
p
p
p
9 x − 9 − 4 x − 4 + 16 x − 16 − 3 x − 1 = 16.

– Lời giải.
1

Biến đổi phương trình về dạng:

2

Biến đổi phương trình về dạng:

p
p
p
p
p
2 x − 4 + x − 4 − x − 4 = 4 ⇔ 2 x − 4 = 4 ⇔ x − 4 = 2 ⇔ x − 4 = 4 ⇔ x = 8.
p
p
p
p
p
p
3 x − 1 − 2 x − 1 + 4 x − 1 − 3 x − 1 = 16 ⇔ 2 x − 1 = 16 ⇔ x − 1 = 8
⇔ x − 1 = 64 ⇔ x = 65.
ä

Bài 8. Giải các phương trình sau:
1 p

1

x+1+1

−p

1

x+1−1

p
2x
2x
= 5 + 1.
p −p
5− 3
3+1

+ 2 = 0.

2 p

– Lời giải.
1 Biến
p

đổi phương
¡p trình về¢ dạng:

x+1−1− x+1+1
−2
2
+ 2 = 0 ⇔ = 2 ⇔ x = 1.
¡p
¢ ¡p
¢ +2 = 0 ⇔
x+1−1
x
x+1+1
x+1−1
Vậy, phương trình có nghiệm x = 1.

2

Nhận xét rằng:

p ¢
p ¢
¡p
¡p
p ¢
¡p
2x 5 + 3
2x 5 + 3
2x
= x 5+ 3 .
p
p = ¡p
p ¢ ¡p
p ¢
5−3
5− 3
5− 3
5+ 3
¡p
¢
¡p
¢
¡p
¢
2x 3 − 1
2x 3 − 1
2x
= x 3−1 .
= ¡p
p
¢ ¡p
¢=
3−1
3+1
3+1
3−1

Do đó, phương trình được chuyển về dạng:

p ¢
p
p
¡p
¡p
¢ p
¡p
¢ p
5+ 3 − x 3−1 = 5+1 ⇔ x 5+ 3− 3+1 = 5+1
¡p
¢ p
⇔ x 5 + 1 = 5 + 1 ⇔ x = 1.

x

Vậy, phương trình có nghiệm x = 1.
ä

Bài 9. Giải các phương trình sau:
p

p

1 2 x − 7 x + 5 = 0.

2 x − 6 x − 3 − 10 = 0.

– Lời giải.
1

p

Đặt t = x, điều kiện t ≥ 0.
Khi đó phương trình
t2 − 7 t + 5 = 0 ⇔
 có dạng: 2
 ( t − 1)(2 t − 5) = 0

p
t=1
x=1
x=1

⇔
5 ⇔ p
5 ⇔
25 .
2t − 5 = 0
t=
x=
x=
2
2
4
25
Vậy, phương trình có hai nghiệm x = 1 và x = .
4
p
2
2 Đặt t = x − 3, điều kiện t ≥ 0. Suy ra: t = x − 3 ⇔ x = t2 + 3

t−1 = 0

Khi đó phương trình có dạng:

t2 + 3 − 6 t − 10 = 0 ⇔ t2 − 6 t − 7 = 0 ⇔ ( t + 1)( t − 7) = 0 ⇔

Th.s Nguyễn Chín Em

52

t+1 = 0

(vô nghiệm)

t−7 = 0
https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

⇔t=7⇔

p

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

x − 3 = 7 ⇔ x − 3 = 49 ⇔ x = 52.

Vậy, phương trình có nghiệm x = 52.
p

2

Bài 10. Cho biểu thức: A =

ä

p

x + x
2x + x
− p
+1
p
x− x+1
x

1

Tìm điều kiện để A có nghĩa.

2

Rút gọn A .

4

Tìm x để A = 2.

5

Tìm giá trị nhỏ nhất của A .

3

So sánh | A | với A , biết x > 1.

– Lời giải.
(
1

Điều kiện để A có nghĩa:

2

Nhận xét rằng: x>0
x>0
µ

⇔ x > 0.

p
p
1 2 3

x − x + 1 6= 0
+ 6= 0
x−

2
4

i p ¡p
¢ p h¡p ¢3
¢¡
¢
p ¡ p
p
p
x +1 = x x+1 x− x+1 .
x2 + x = x x x + 1 = x
¢
p
p ¡ p
2x + x = x 2 x + 1 .

Do đó,
¡p thức¢ ¡A được
¢ đổi
¡ dạng:
¢
p biểu
p biến
p về
p

4

x

x+1 x− x+1

p
x− x+1

¢ ¡ p
¢
x 2 x+1
p ¡p
p
+ 1 = x x + 1 − 2 x + 1 + 1 = x − x.
p
x
p
p
3 Nhận xét rằng, với x > 1, ta có ngay: x > x ⇔ x − x > 0 ⇔ A > 0 ⇒ | A | = A

A=

p

p

Để A = 2, điều kiện là: x − x = 2 ⇔ x − x − 2 = 0.
p

Đặt t = x, điều kiện t ≥ 0.
Khi đó, phương trình có dạng:

2

t − t − 2 = 0 ⇔ ( t + 1)( t − 2) = 0 ⇔

p

t+2 = 0

(vô nghiệm)

t−2 = 0

⇔t=2

x = 2 ⇔ x = 4.

Vậy, điều kiện là x = 4.
5

Ta có: A = x − x =

µ

p

1
x−
2

¶2

1
1
≥− .
4
4
p
1
1
1
Do đó A M in = − ; đạt được khi: x − = 0 ⇔ x = .
4
2
4
p

ä

Th.s Nguyễn Chín Em

53

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

BÀI

6.

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN BẬC HAI

Để rút gọn biểu thức có chứa căn bậc hai ta thực hiện theo các bước:
Bước 1: Thực hiện các phép biến đổi đơn giản:
1 Đưa một thừa số ra ngoài dấu căn.
2 Đưa một thừa số vào trong dấu căn.
3 Khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn.
4 Trục căn thức ở mẫu.

Bước 2: Thực p
hiện phép
p tính. p

p
Ta có kết quả: a A − b A + c A + d = (a − b + c) A + d với A ≥ 0 và a, b, c, d ∈ R.

B

CÁC DẠNG TOÁN

1

THỰC HIỆN PHÉP TÍNH RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN BẬC HAI
Ví dụ 1. Thực hiện phép tính:

p
p
1 3 8 − 18 − 5

2

1 p
+ 50
2

2
p +p
3−1
3− 2

2 p −p

2

1

– Lời giải.
1 Ta biến đổi:

p
p
3 8 − 18 − 5

p
p
1 p
2 p
+ 50 = 3 4 · 2 − 9 · 2 − 5
+ 25 · 2
2
22
p
p
p
5p
= 6 2−3 2−
2+5 2
µ
¶2
p
5
= 6−3− +5 2
2
p
11 2
=
.
2

2 Ta biến đổi từng thành phần trong biểu thức:

¡p ¢2
p
2
2
p = p = 2, ở đây ta sử dụng phép phân tích tỉ số.
2
2
p
p
p
p
p
1
3+ 2
3+ 2 p
= 3 + 2.
p = ¡p
p ¢ p
p =
p
3−2
3− 2
3 − 2 ( 3 + 2)
¡p
¢ ¡p
¢
p
3−1
3+1
2
3−1
=p
=
= 3 + 1.
p
p
3−1
3−1
3−1
p
p ¢ p
¡p
2
1
2
Như vậy: p − p
= 2 − 3 + 2 + 3 + 1 = 1.
p +p
3−1
2
3− 2
ä

Nhận xét. Như vậy, với yêu cầu “Thực hiện phép tính” của các biểu thức chứa căn bậc hai chúng ta cần
linh hoạt sử dụng bốn quy tắc biến đổi đã biết, cụ thể:
p

Ở câu 1 , chúng ta đã sử dụng quy tắc đưa một thừa số ra ngoài dấu căn cho 3 8,
Th.s Nguyễn Chín Em

54

p
p
18, 50. Còn

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/


đối với 5

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

1
ta biến đổi nó về dạng mẫu số bình phương là 5
2

p
1
5
5 2
=p =
.
5
2
2
2

2
, tất nhiên cũng có thể biến đổi:
22

Ở câu 2 mỗi thành phần đều có nhiều cách biến đổi, cụ thể ngoài cách đã trình bày trong lời giải
trên chúng
pra còn có
p thể thực hiện như sau:

2
2 2
2 2 p
= 2.
p =p p =
2
2
2· 2
p ¢ ¡p
p ¢
¡p
p
p
3− 2
3+ 2
1
3−2
= 3 + 2.
p =p
p =
p
p
p
3− 2
3 − 2¢
3− 2
¡p
¢
¡p
2 3+1
2
p
¡p
¢ ¡p
¢ = 3+1 .
3−1 3−1
3+1

Ví dụ 2. Thực hiện phép tính:
µ…
1 A = 15

3
+
5

… ¶
5
.

2 B=

3

p
p
7− 6
p
p −
7+ 6

p
p
7+ 6
p
p .
7− 6

– Lời giải.
µ…
1 Ta có: A = 15

3
+
5

… ¶

µ

p
5
1p
1p
8p
= 15
15 +
15 = 15 ·
15 = 8 15.
3
5
3
15

2 Ta có thể làm theo hai cách:

Cách 1: Sử dụng phương pháp quy đồng mẫu số, ta có:

sp

sp p
pp p
pp p
p
7− 6
7+ 6
7− 6
7+ 6
B= p
p − p
p = pp
p − pp
p
7+ 6
7− 6
7+ 6
7− 6
³pp
p ´2 ³pp
p ´2
7− 6 −
7+ 6
p
=
= −2 6.
pp p pp p
7+ 6·
7− 6
Cách 2: Sử dụng phương pháp trục căn thức ở mẫu, ta có:

sp

sp p
p
7− 6
7+ 6
p
p − p
p =
7+ 6
7− 6

B=


=

³p
p ´2
7− 6 −

Ã

p ¢2
¡p
7− 6
p ¢ ¡p
p ¢−
¡p
7+ 6
7− 6

Ã

p ¢2
¡p
7+ 6
p ¢ ¡p
p ¢
¡p
7+ 6
7− 6

³p
p ´2 p
p
p
p
p
7 + 6 = 7 − 6 − 7 − 6 = −2 6.
ä

Nhận xét. Các em học sinh cần phải linh hoạt trong việc lựa chọn cách biến đổi. Trong nhiều bài toán việc
trục căn thức ở mẫu sẽ làm cho các bược quy đồng đơn giản hơn nhiều.
Ví dụ 3. Rút gọn các biểu thức sau:
p
p
p
p
p
1 A = 2 3 x + 27 x − 8 x + 50 x + x.

2 B=

x p
x
+ xy+
y
y

y
, với x, y > 0.
x

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

55

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

1 Ta biến đổi:

p
p
p
p
p
A = 2 3x + 3 3x − 2 2x + 5 2x + x
p
p
p
= (2 + 3) 3 x + (−2 + 5) 2 x + x
p
p
p
= 5 3x + 3 2x + x
´p
³ p
p
= 5 3 + 3 2 + 1 x.
2 Với x, y > 0 ta biến đổi:

xy p
x xy
B=
+ xy+
2
y x2
y
1 p
x p
p
= ¯ ¯ xy+ xy+ ¯ ¯
xy
¯ y¯
¯ x¯ y
1p
x p
p
=
xy+ xy+
xy
y
xy
µ

1
1 p
xy
=
+1+
y
y
p
( y + 2) x y
=
.
y

ä

Nhận xét. Như vậy, với yêu cầu “Rút gọn” các biểu thức chứa căn bậc hai chúng ta vẫn linh hoạt sử dụng
bốn quy tắc biến đổi đã biết. Tuy nhiên trong câu b) chúng ta lưu ý tới
phá dấu trị tuyệt đối.

p

¯ ¯
a2 = ¯a¯, từ đó thực hiện thêm việc

p !2 Ã
p !2
p
5+2 6
5−2 6
Ví dụ 4. Chứng minh rằng: p p
− p
= 4 6.
p
3+ 2
3− 2
Ã

– Lời giải.
Nhận xét rằng:

³p ´2
³p ´2 ³p
p ´2
p
p p
5+2 6 = 3 +2 3 2+ 2 = 3+ 2 .
³p ´2
³p ´2 ³p
p ´2
p p
p
5−2 6 = 3 −2 3 2+ 2 = 3− 2 .
Suy ra:

p ¢2 !2
p !2 Ã ¡p
³p
p ´2
p
3+ 2
5+2 6
3
+
2 = 5 + 2 6.
=
=
p
p
p
p
3+ 2
3+ 2
Ã
p ¢2 !2
p !2 Ã ¡p
³p
p ´2
p
3− 2
5−2 6
= p
= 3 − 2 = 5 − 2 6.
p
p
p
3− 2
3− 2

Ã

p
p ¢
p
¡
Do đó V T = 5 + 2 6 − 5 − 2 6 = 4 6.

ä
p ¢2
p
p
¡p
Nhận xét. Đối với biểu thức đã cho, nếu không khéo léo đánh giá được 5 + 2 6 = 3 + 2 và 5 − 2 6 =
p ¢2
¡p
3 − 2 mà thực hiện phép nhân liên hợp để khử mẫu thì sẽ nhận được kết quả rất phức tạp.

Th.s Nguyễn Chín Em

56

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Ví dụ 5. Cho a, b, c, d , A , B, C , D là các số thực dương thỏa mãn:
a
b
c
c
= = =
A B C D
p
p
p
p
p
Chứng minh rằng: aA + bB + cC + dD = (a + b + c + d )( A + B + C + D ).

– Lời giải.


a = Atb
c
c
a
b = Bt
.
Đặt t = = = = , suy ra
c = Ct

A B C D


d = Dt
Khi đó đẳng thức được viết lại dưới dạng:

p

A2 t +

p

B2 t +

p

p

p

C 2 t + D 2 t = ( At + Bt + Ct + Dt)( A + B + C + D )
p
p
⇔ ( A + B + C + D) t = ( A + B + C + D) t
(luôn đúng).
ä

Ví dụ 6. Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn x + y + z = x yz. Chứng minh rằng:
p
p
p
p
p
p

(1 + y2 )(1 + z2 ) − 1 + y2 − 1 + z2
(1 + z2 )(1 + x2 ) − 1 + z2 − 1 + x2
+
+
yz
zx
p
p
p
(1 + x2 )(1 + y2 ) − 1 + x2 − 1 + y2
= 0.
xy

– Lời giải.

1
1
1
Đặt a = , b = , c = . Ta được đẳng thức điều kiện là:
x
y
z
1 1 1
a
+ + =
⇔ bc + ca + ab = 1
(1).
a b c abc
Và khi đó đẳng thức cần chứng minh có dạng:

p

(1 + b2 )(1 + c2 ) +

p

=( b + c)

p

(1 + c2 )(1 + a2 ) +

p

1 + a2 + ( c + a)

p

(1 + a2 )(1 + b2 )

p

1 + b2 + (a + b)

1 + c2 .

Nhận xét rằng:

1 + a2 = bc + ca + ab + a2 = (a + b)(a + c).
1 + b2 = bc + ca + ab + b2 = ( b + c)( b + a).
1 + c2 = bc + ca + ab + c2 = ( c + b)( c + a).
Từ đó suy ra:

p

(1 + b2 )(1 + c2 ) = ( b + c)

p

p

( b + a)( c + a) = ( b + c)

1 + a2

(2).

Tương tự ta có:

p

p

p

p

(1 + c2 )(1 + a2 ) = ( c + a)

1 + b2 .

(1 + a2 )(1 + b2 ) = (a + b)

1 + c2 .

(3)
(4)

Cộng theo vế (2), (3), (4) ta nhận được đẳng thức cần chứng minh.

ä

p
p
¶ µ p

2 x
x
3x + 3
2 x−2
Ví dụ 7. Cho biểu thức: P = p
+p

: p
−1
x−9
x+3
x−3
x−3
1
1 Rút gọn biểu thức P .
2 Tìm x để P < − . 2 µ Th.s Nguyễn Chín Em 57 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 3 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P . – Lời giải. 1 Điều kiện: 0 ≤ x 6= 9. Ta có: p p p p p p 2 x( x − 3) + x( x + 3) − 3 x − 3 2 x − 2 − x + 3 P= : p x−9 x−3 p p p 2x − 6 x + x + 3 x − 3x − 3 x+1 = :p x−9 x−3 p p p p −3 x − 3 −3 x + 1 −3( x + 1) x−3 = :p = ·p =p . x−9 x−9 x−3 x+1 x+3 1 −3 1 −3 1 ⇔p <− ⇔ p + <0 2 x+3 x+3 2 p 2 p p −6 + x + 3 ⇔ < 0 ⇔ x − 3 < 0 ⇔ x < 3 ⇔ 0 ≤ x < 9. p 2( x + 3) 1 Vậy với 0 ≤ x < 9 thì P < − . 2 2 Ta có P < − −3 3 Ta có P = p x+3 . Nhận xét: x ≥ 0 ⇔ p x≥0⇔ p x+3 ≥ 3 ⇔ p 1 ≤ 1 3 x+3 −3 ⇔p ≥ −1 ⇔ P ≥ −1. Vậy, suy ra P min = −1 đạt được khi x = 0. x+3 ä Ví dụ 8. Tính giá trị của biểu thức: S = p p p trình: 4 x2 + 2 x − 2 = 0. a+1 a4 + a + 1 − a2 , trong đó a là nghiệm dương của phương (1) – Lời giải. p p Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu nên ta có: 4a2 + 2a − 2 = 0, với a > 0.
1−a
1 − 2 a + a2
Suy ra a2 = p và a4 =
.
8
2 2
Khi đó:

S=p

a+1

=

p

a4 + a + 1 − a2
a+3 1−a p
= p + p = 2.
2 2 2 2

a4 + a + 1 + a2 =

1 − 2 a + a2 + 8 a + 8 1 − a
+ p
8
2 2

ä
p
¶ µ

1−a a p
1+a a p
Ví dụ 9. Cho biểu thức: P =
p + a ·
p − a .
1− a
1+ a
µ

1

p

Rút gọn biểu thức P .

2

p

Tìm a để P < 7 − 4 3. – Lời giải. 1 Điều kiện: 0 ≤ x 6= 1. Th.s Nguyễn Chín Em 58 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Ta có: p p ¶ µ ¶ 1−a a p 1+a a p P= p + a · p − a 1− a 1+ a p p p p µ ¶ µ ¶ (1 + a)(1 − a + a) p (1 − a)(1 + a + a) p = + a · − a p p 1− a 1+ a p p p p = (a + a + a + a)(1 − a + a − a) p p p p = (1 + 2 a + a)(1 − 2 a + a) = (1 + a)2 (1 − a)2 = (1 − a)2 . µ p p p 2 Ta có P < a )2 < p 4 − 2 · 2 3 + ( 3)p2 ⇔ (1 − a)2 < (2 − p7 − 4 3 ⇔ (1 −p p 2 3) ⇔ −2 +p 3 < 1 − a < 2 −p 3 ⇔ 3 − 1 0
x x − 1 6= 0 ⇔
.
1 Điều kiện để biểu thức A có nghĩa:
x=
6 1

x − 1 6= 0
2 Ta có:

p
p

x+2
x+1
x+1
+

A=1: p
p
x−1
x x−1 x+ x+1
p
p
·
¸
x+2
x+1
x+1
=1: p
+
− p
p
p
p
( x − 1)( x + x + 1) x + x + 1 ( x + 1)( x − 1)
p
·
¸
x+2
x+1
1
=1: p
+
−p
p
p
x − 1)( x + x + 1) x + x + 1
x−1
p
p
p
·
¸
x + 2 + ( x + 1)( x − 1) − ( x + x + 1)
=1:
p
p
( x − 1)( x + x + 1)
p
·
¸
x+2+ x−1− x− x−1
=1:
p
p
( x − 1)( x + x + 1)
p
·
¸
x− x
=1: p
p
( x − 1)( x + x + 1)
p p
p
·
¸
x( x − 1)
x+ x+1
=1: p
=
.
p
p
( x − 1)( x + x + 1)
x
µ

p
x+ x+1
3 Xét hiệu A − 3 =
−3 =
p
x
 p
½
 (p x − 1)2 ≥ 0
x≥0
Nhận thấy:


0 < x 6= 1 Do đó A − 3 ≥ 0 ⇔ A ≥ 3. p p p x + x + 1 − 3 x ( x − 1)2 = . p p x x p p ( x − 1)2 (p x − 1)2 ≥ 0 ⇔ ≥ 0. p x>0
x

ä
Th.s Nguyễn Chín Em

59

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Nhận xét. Ta có thể thực hiện rút gọn biểu thức A với cách khác như sau:
Đặt

p

x = a, 0 < a 6= 1. Ta được ¶ a2 + 2 a+1 a+1 A = 1: 3 + − a − 1 a2 + a + 1 a2 − 1 ¸ · a+1 1 a2 + 2 + − = 1: (a − 1)(a2 + a + 1) a2 + a + 1 a − 1 · ¸ a2 − a ¡ ¢ = 1: (a − 1) a2 + a + 1 µ a2 + a + 1 a = Thay a = p p x+ x+1 x vào biểu thức A , ta được A = . p x Chúng ta đã biết ( A + B + C )2 = A 2 + B2 + C 2 + 2 ( AB + BC + C A ) . . Việc chứng minh xin dành cho bạn đọc, còn trong mục này ta sẽ đi vào khai thác nó, cụ thể: µ ¶ ¶ µ 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 + + + + = + + +2 a b c ab bc ca a2 b 2 c 2 1 1 1 a+b+c , (1) = + + + 2 · abc a2 b 2 c 2 Như vậy, nếu có điều kiện a + b + c = 0, ta sẽ nhận được ¯ … ¯ µ ¶ ¯1 1 1¯ 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 + + = 2 + 2 + 2 ⇔ ¯¯ + + ¯¯ = + 2+ 2 2 a b c a b c a b c a b c (2) Khi đó Nếu thay c = −(a + b), ta sẽ nhận được ¯ ¯ ¯1 1 ¯ ¯ + − 1 ¯= ¯a b a+b¯ 1 1 1 + 2+ . 2 a b ( a + b )2 (3) µ ¶ 1 1 1 1 Nếu thay a, b, c bởi bộ ba số , , − + , ta sẽ nhận được a b a b ¯ ¯ ¯ ¯ ¯a + b − ab ¯ = ¯ a+b¯ a2 + b 2 + a2 b 2 . ( a + b )2 (4) Yêu cầu: Các em học sinh sử dụng ý tưởng trên để khai thác cho các hằng đẳng thức: ( A + B − C )2 = A 2 + B2 + C 2 + 2 ( AB − BC − C A ) . ( A − B − C )2 = A 2 + B2 + C 2 + 2 (− AB + BC − C A ) . ( A + B + C )3 , ( A + B − C )3 . Ví dụ 11. Rút gọn biểu thức s S= Th.s Nguyễn Chín Em 1 a2 + b 2 + 1 + (a + b)2 60 1 1 1 + 4+ 2 . 4 a b (a + b2 ) https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI – Lời giải. Sử dụng (2) bằng cách thay a, b, c bởi bộ ba số a2 , b2 , −(a2 + b2 ), ta sẽ nhận được ¯ ¯ ¯1 1 1 1 1 1 ¯¯ 1 1 1 ¯ + 4+ 2 =¯ 2 + 2 − 2 = 2+ 2− 2 . ¯ 4 2 2 a b (a + b ) a b a +b a b a + b2 Khi đó S được chuyển về dạng S = 1 a2 + b 2 + 1 1 1 1 + 2+ 2− 2 2 (a + b) a b a + b2 1 1 1 + 2+ 2 a b (a + b)2 ¯ ¯ ¯1 1 1 ¯¯ ¯ = ¯ + − , theo (3). a b a+b¯ = ä Ví dụ 12. Cho a, b, c là các số hữu tỉ đôi một khác nhau. Chứng minh rằng S= 1 1 1 + + (a − b)2 ( b − c)2 ( c − a)2 là số hữu tỉ. – Lời giải. Sử dụng (2) bằng cách thay a, b, c bởi bộ ba số (a − b), ( b − c), ( c − a), ta sẽ nhận được ¯ ¯ ¯ 1 1 1 ¯¯ ¯ S=¯ + + . a− b b− c c−a¯ Vậy S là sỗ hữu tỉ do giả thiết a, b, c là các số hữu tỉ đôi một khác nhau. Ví dụ 13. Cho biểu thức … Sn = 1 1 1+ 2 + 2 + 2 3 … 1+ 1 1 + 2 +···+ 2 3 4 ä 1+ 1 1 + 2. 2 ( n − 1) n 1 Tính S2016 . 2 Chứng minh rằng với mọi n ≥ 3 thì S n là số hữu tỉ nhưng không thể là số nguyên. – Lời giải. 1 Tính S 2016 . Sử dụng (2) bằng cách thay a, b, c bởi bộ ba số 1, ( n − 1), − n, ta sẽ nhận được ¯ ¯ 1 1 ¯¯ 1 1 1 ¯¯ 1 1+ + 2 = ¯1 + − ¯ = 1+ − . 2 n−1 n n−1 n ( n − 1) n Từ đó suy ra ¶ µ ¶ µ ¶ 1 1 1 1 1 1 − Sn = 1 + − + 1 + − + · · · + 1 + 2 3 3 4 n−1 n 1 1 1 1 1 3 = 1 + 1 + · · · + 1 + − = ( n − 2) · 1 + − = n − − . 2 n 2 n n 2 . 1 3 2010513 Suy ra S 2016 = 2016 − − = . 2016 2 1003 µ Th.s Nguyễn Chín Em 61 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 2 Chứng minh rằng với mọi n ≥ 3 thì S n là số hữu tỉ nhưng không thể là số nguyên. Dễ thấy ngay được khẳng định “S n là số hữu tỉ nhưng không thể là số nguyên” ä 2 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH p p Ví dụ 14. Giải phương trình 3 2 x − 18 x3 + 4 … x 1p 128 x = 0. − 2 4 – Lời giải. Điều kiện x ≥ 0. Biến đổi phương trình về dạng p p p p p 3 2 x − 3 x 2 x + 2 2 x − 2 2 x = 0 ⇔ 3 2 x(1 − x) = 0 ⇔ “p 2x = 0 1− x = 0 · ⇔ x=0 x=1 thỏa mãn điều kiện. Vậy phương trình có các nghiệm x = 0 và x = 1. ä p p 2 x−7 p 3 x−5 Ví dụ 15. Giải phương trình + x− = 1. 3 2 – Lời giải. Điều kiện x ≥ 0. Phương trình đã cho tương đương 2p 7 p 3p 5 x− + x− x+ =1 3 ¶ 2 2 µ3 2 3 p 7 5 ⇔ +1− x = 1+ − 3 2 3 2 1p 5 ⇔ x= 6 6 p ⇔ x = 5 ⇔ x = 25. Nghiệm của phương trình là x = 25. ä p Ví dụ 16. Tìm tất cả các số hữu tỉ x để số P = x2 + 19 x + 93 là số hữu tỉ. – Lời giải. Ta có kết quả “Nếu x, y ∈ Q thì x − y ∈ Q”, từ đó suy ra p x2 + 19 x + 93 − x = y ∈ Q. Khi đó, ta được p x2 + 19 x + 93 = x + y ⇒ x2 + 19 x + 93 = x2 + y2 + 2 x y ⇒ x(19 − 2 y) = y2 − 93. Ta xét hai trường hợp  19   y = 2 µ ¶2 • Trường hợp 1: Nếu 19 − 2 y = 0, khi đó ta được , hệ này vô nghiệm.  19  0 = − 93 2 y2 − 93 • Trường hợp 2: Nếu 19 − 2 y 6= 0, khi đó, ta được x = . 19 − 2 y Th.s Nguyễn Chín Em 62 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Thử lại, với x = Tài liệu tự học Toán 9 – HKI y2 − 93 19 , và y 6= , ta có: 19 − 2 y 2 s p x2 + 19 x + 93 µ = = = = Vậy, với các số x có dạng x = y2 − 93 19 − 2 y ¶2 + 19( y2 − 93) + 93 19 − 2 y y4 − 38 y2 + 547 y2 − 353 y + 8649 (19 − 2 y)2 s¡ ¢2 y2 − 19 y + 93 (19 − 2 y)2 y2 − 19 y + 93 ∈ Q. |19 − 2 y| y2 − 93 19 , và y 6= thỏa mãn điều kiện đã cho. 19 − 2 y 2 ä C BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1. Thực hiện các phép tính: p p p 6 + 2 5 − 6 − 2 5. 1 A= p 2 B= p µ… 3 C = 12 2 + 6 p 4 D = 72 + 4,5 p p p 7 + 4 3 − 7 − 4 3. … ¶ 6 . 2 … 2 2 − 3 … p 1 5 + 2 27. 3 – Lời giải. 1 Ta có: » p p A = 1+2 5+5− 1−2 5+5 » » p p 2 = (1 + 5) − (1 − 5)2 p p = 1 + 5 − ( 5 − 1) » = 2. 2 Ta có B = = = = 3 » p p 7+4 3− 7−4 3 » » p p 4+2·2 3+3− 4−2·2 3+3 » » p p (2 + 3)2 − (2 − 3)2 p p p 2 + 3 − (2 − 3) = 2 3. » Ta có ! 1 p C = 12 + 3 3 p p p = 4 3 + 12 3 = 16 3. Ã… ä Bài 2. Rút gọn biểu thức Th.s Nguyễn Chín Em 63 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 A=p 2 B= p 1 x−1 −p 1 x+1 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI + 1. 3 C=p 10 − x . x−2+ p x+2 4 D= p 2 x+3 xy− −p … 1 x−3 p + x p . 9− x 1 x + p +2 y xy … y . x – Lời giải. 1 Điều kiện xác định 0 ≤ x 6= 1. A = = 2 p p p p ( x + 1) − ( x − 1) + ( x − 1)( x + 1) p p ( x − 1)( x + 1) 2+ x−1 x+1 = . x−1 x−1 Điều kiện xác định 0 ≤ x. p p 6 10 − x + ( x + 2)( x − 2) 10 − x + x − 4 = =p . B= p p x+2 x+2 x+2 3 Điều kiện xác định 0 ≤ x 6= 3 C = = = p x −p + p p x+3 x − 3 (3 − x)(3 + x) p p p 2(3 − x) + (3 + x) + x p p (3 − x)(3 + x) 9 . 9− x p 2 1 p ¶ µ ¶ p x−3 x 9− x x−3 x+2 Bài 3. Cho biểu thức A = −1 : p −p . +p p x−9 ( x + 3)( x − 2) x−2 x+3 p µ 1 Rút gọn biểu thức A . 2 ä Tìm x để A < 1. – Lời giải.     x ≥ 0 x≥0       1 Điều kiện x − 9 6= 0 ⇔ x 6= 9      p x − 2 6= 0   x 6= 4. Ta có A = = = = 2 Để A < 1 ⇔ p 3 p p p p p x − 3 x − ( x − 9) 9 − x + ( x − 3)( x + 3) − ( x + 2)( x − 2) : p p x−9 ( x + 3)( x − 2) p 9−3 x 9− x+ x−9− x+4 : p p x−9 ( x + 3)( x − 2) p −3( x − 3) 4− x : p p x−9 ( x + 3)( x − 2) p 3 x+3 3 ·p =p . p x+3 x+2 x+2 p x > 1 ⇔ x > 1.
x+2
Vậy với x > 1 và x 6= 9 thì A < 1. Th.s Nguyễn Chín Em <1⇔ 64 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI ä p p p 15 x − 11 3 x − 2 2 x + 3 Bài 4. Cho biểu thức A = + . p p − p x+2 x−3 1− x x+3 1 Rút gọn biểu thức A . 2 1 2 Tìm x để A = . 3 2 3 Chứng minh A ≤ . – Lời giải. Điều kiện x ≥ 0  x 6= 1. 1 Ta có A = = = = = p p p 15 x − 11 3 x−2 2 x+3 + p p p − p ( x − 1)( x + 3) 1 − x x+3 p p p p p 15 x − 11 − (3 x − 2)( x + 3) − (2 x + 3)( x − 1) p p ( x − 1)( x + 3) p −5 x + 7 x − 2 p p ( x − 1)( x + 3) p p ( x − 1)(−5 x + 2) p p ( x − 1)( x + 3) p −5 x + 2 . p x+3 p p 1 −5 x + 2 1 1 2 Để A = , ta có p = ⇔ 11 x = 1 ⇔ x = (thỏa mãn điều kiện). 2 2 121 x+3 1 1 thì A = . Vậy với x = 121 2 p p −5 x + 2 2 −17 x − = p . 3 Xét hiệu p 3 3( x + 3) xp+ 3 Nhận thấy 3(p x + 3) > 0.
2
−17 x
≤0⇒ A≤ .
Do đó p
3
3( x + 3)
ä

µp

Bài 5. Cho biểu thức A =
1

p
¶2 µ p

a
1
a−1
a+1
− p
−p
.
p
2
2 a
a+1
a−1

Rút gọn biểu thức A .

2

Tìm a để A = −2.

3

Tìm a để A < 0. – Lời giải. 1 Điều kiện  a > 0
a 6= 1.

Ta có
p
p
p
¶ µ p

a − 1 2 ( a − 1)( a − 1) − ( a + 1)( a + 1)
A =
·
p
p
p
2 a
( a + 1)( a − 1)
p
p
µ

(a − 1)2 a − 2 a + 1 − a − 2 a − 1
=
·
4a
a−1
a−1
= − p .
a
µ

Th.s Nguyễn Chín Em

65

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

2

1−a

Để A < 0 ⇔ p a Tài liệu tự học Toán 9 – HKI < 0 ⇔ 1 − a < 0 ⇔ a < 1. Kết hợp với điều kiện, suy ra 0 < a < 1. p p a = 1+ 2 p 1−a 3 Để A = −2, ta có p = −2 ⇔ a − 2 a − 1 = 0 ⇔ p p a a = 1 − 2 (loại). p ¢2 ¡ Vậy a = 1 + 2 . ä Bài 6. Chứng minh rằng biểu thức sau là hằng số với mọi giá trị x và y p p p ¶ p 2 x+ y x y− y x x P= p − p · p . p xy− y xy− x ( x + y)2 µ p – Lời giải. Ta có p p ¶ p p p x y( x − y) 2 x+ y . · p p p p p −p p p y( x − y) x( y − x) ( x + y)2 p x +2 xy+ y = 1. p p ( x + y)2 p µ P = = x ä Bài 7. Giải các phương trình 1 ¡p ¢ p x − 3 (4 − x) = 9 − x. 2 3 3 + = 0. p p x + 2 x3 + 1 x − 2 x3 + 1 p p 4+ x x+3 =p . 3 p x+5 x−2 – Lời giải. 1 p p Điều kiện x ≥ 0. Ta có − x + 7 x − 12 = 9 − x ⇔ 7 x = 21 ⇔ x = 9 (thỏa mãn). …    x ≥ − 3 1 2 ⇔ 2 Điều kiện  x2 − 2 x3 + 1 6= 0   (1 − x)(2 x2 + x + 1) 6= 0. Ta có, phương trình đã cho tương đương 6 x = 0 ⇔ x = 0 (thỏa mãn). 2 x 3 + 1 ≥ 0 3 Điều kiện xác định x > 2, bình phương hai vế, ta được x = −
Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

23
(không thỏa mãn).
6
ä

Th.s Nguyễn Chín Em

66

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

BÀI

7.

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1

CĂN BẬC BA

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

CĂN BẬC BA – CĂN BẬC N
p
3

Định nghĩa 1. Căn bậc ba của một số a, ký hiệu
x=

p
3

Tổng quát, với mọi a ∈ R luôn tồn tại
Nếu a > 0 thì
Nếu a < 0 thì Nếu a = 0 thì p 3 p 3 p 3 p a ⇔ x3 = a (suy ra ( 3 a)3 = a). p 3 a. a > 0.
a < 0. a = 0. 4 Ta đều biết rằng a ! a, là một số mà lũy thừa bậc ba của nó bằng a. 3 = b3 ⇔ a = b, do đó, ta ghi nhận kết quả như sau … p 3 p p p a 3 a 3 3 3 , với b 6= 0. a · b = ab và p = 3 b b Định nghĩa 2. Căn bậc n (n ∈ N, n ≥ 2) của một số a, là một dãy mà lũy thừa n bằng a. Tổng quát: Đối với căn bậc lẻ n = 2 k + 1: Mọi số đều có một căn bậc lẻ duy nhất. Căn bậc lẻ của số dương là số dương, của số 0 là 0, của số âm là số âm. Ký hiệu p 2 k+1 a là giá trị của căn bậc lẻ. Đối với căn bậc lẻ n = 2k: Số âm không có căn bậc chẵn. Số 0 có căn bậc chẵn là 0. Số dương có căn bậc chẵn là hai số đối nhau. p p p Ký hiệu 2k a và − 2k a (trong đó 2k a ≥ 0) là giá trị của các căn bậc chẵn của một số a không âm. B PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1 THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH VỚI CĂN BẬC 3 VÀ BẬC N Ví dụ 1. Thực hiện phép tính … p 1 p 3 3 3 1 − · 18 − −3. p 3 2 – Lời giải. … p 3 2 ( −2 + 1)( 4 + p 3 2 + 1) … p p 1 p 1 3 3 3 3 − · 18 − −3 = − · 18 · (−3) = 27 = 3. 1 2 2 h¡ p ¢2 p i ¡ p ¢3 p p p p 3 3 3 3 3 3 3 2 ( −2 + 1)( 4 + 2 + 1) = ( −2 + 1) −1 − −2 + 1 = −1 + 1 = −2 + 1 = −1. 3 ä Nhận xét. Như vậy 1. Trong lời giải của câu 1 , chúng ta sử dụng kết quả p 3 Th.s Nguyễn Chín Em a· p 3 b· 67 p 3 c= p 3 abc https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 2. Trong lời giải của câu 2 , chúng ta đã sử dụng hằng đẳng thức a3 + b3 = (a + b)(a2 − ab + b2 ) = (a + b)3 − 3ab(a + b) Nhớ rằng, ngoài ra ta còn có: a3 − b3 =(a − b)(a2 + ab + b2 ) = (a − b)3 + 3ab(a − b) (a + b)3 =a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3 (a − b)3 =a3 − 3a2 b + 3ab2 − b3 Ví dụ 2. Thực hiện các phép tính p 3 1 ( 3+ p p p p 3 3 3 3 2)( 9 − 6 + 4). 2 (1 − p p 3 3 3)3 + (1 + 3)3 . – Lời giải. p 3 1 A = ( 3+ p p p p p p 3 3 3 3 3 3 2)( 9 − 6 + 4) = ( 3)3 + ( 2)3 = 3 + 2 = 5. 2 p p 3 3 3)3 + (1 + 3)3 p p p p p p 3 3 3 3 3 3 = (1 − 3 + 1 + 3)3 − 3(1 − 3)(1 + 3)(1 − 3 + 1 + 3) p p 3 3 = 23 − 3[1 − ( 3)2 ] · 2 = 8 − 6 + 6 9 p 3 = 2+6 9 B = (1 − ä Ví dụ 3. Thực hiện phép tính 1 A= p p 4 3 81 − 27. 2 B= p p p 7 − 4 3 + 2 − 3. p 4 – Lời giải. p p p p 4 3 4 3 81 − 27 = 3 · 3 · 3 · 3 − 3 · 3 · 3 = 0. p p p p 4 3+ 2− p 3 2 B = p4 − 2 · 2 3 +p p p p p p p p 4 B = (2 − 3)2 + 2 − 3 = 2 − 3 + 2 − 3 = 2 · 2 − 3. 1 A= ä p 5−1 p 3 p Ví dụ 4. Chứng minh rằng = 5 − 2. 2 – Lời giải. Ãp !3 p p p p 5−1 5 5 − 15 + 3 5 − 1 8 5 − 16 p 5−1 p 3 p Ta có = = = 5−2 ⇔ = 5 − 2. 2 8 8 2 ä p 3 3 3 3 3 a Ví dụ 5. Biết rằng nếu a = b thì a = b và ngược lại a = b thì a = b. Chứng minh p = 3 b b 6= 0. … 3 a , với b – Lời giải. ¢3 … p µp ¶3 ¡ p 3 3 3 a a a a 3 a Ta có p = ³ p ´3 = ⇔ p = (đpcm). 3 3 b b 3 b b b Th.s Nguyễn Chín Em ä 68 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Ví dụ 6. Tính giá trị biểu thức » B= 3 » p p 3 1620 + 12 17457 + 1620 − 12 17457 – Lời giải. Để phép biến đổi được gọn ta đặt »  p  b = 3 1620 + 12 17457 p 1 3 » ⇒ b b = 16202 − 122 · 17457 = 48. 1 2 p  3 b 2 = 1620 − 12 17457 Khi đó B = b1 + b2 ⇔B3 = ( b 1 + b 2 )3 = b31 + b32 + 3 b 1 b 2 ( b 1 + b 2 ) ⇔B3 = 3240 + 3 · 48 · B = 3240 + 144B ⇔B3 − 144B − 3240 = 0 ⇔(B − 18)(B2 + 18B + 180) = 0 ⇔ B − 18 = 0 ⇔B = 18. Vậy B = 18. ä Nhận xét. Như vậy, trong lời giải của bài toán trên để tính giá trị của biểu thức B, chúng ta sử dụng phép lũy thừa trong trường hợp B là tổng của hai biểu thức liên hợp. Phương pháp đó được tổng quát như sau Với hai biểu thức liên hợp dạng M1 = » 3 » p p 3 a + b c và M2 = a − b c Khi đó, để tính giá trị biểu thức B = M1 + M2 , chúng ta thực hiện như sau B3 = ( M1 + M2 )3 = M13 + M23 + 3 M1 M2 ( M1 + M2 ) p p p 3 = a + b c + a − b c + 3 a2 − b 2 c · B ⇔ B3 − 3 p 3 (?) a 2 − b 2 c · B − 2 a = 0. Tới đây, chúng ta thực hiện việc giải phương trình (?) sẽ nhận được giá trị biểu thức B. Phương pháp trên được mở rộng tương tự với B = M1 − M2 . Với kết quả tìm được B = 18, chúng ta thấy ngay ví dụ trên còn có thể được phát biểu dưới dạng “Chứng minh rằng B là một số tự nhiên.” Chúng ta sẽ minh họa bằng bài toán sau Ví dụ 7. Chứng minh rằng số x = – Lời  giải. 3 … 3+ 125 9+ − 27 3 … −3 + 9+ 125 là một số hữu tỷ. 27 … 125 5 … 27 ⇒ x1 x2 = . Đặt  3 125    x2 = −3 + 9 + 27     x1 = 3 + 9+ Th.s Nguyễn Chín Em 69 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Khi đó x = x1 − x − 2 ⇔ x3 = ( x1 − x2 )3 = x13 − x23 − 3 x1 x2 ( x1 − x2 ) = 6 − 5 x ⇔ x3 + 5 x − 6 = 0 ⇔( x − 1)( x2 + x + 6) = 0 ⇔ x = 1. Vậy ta được x = 1 là số hữu tỷ. Ví dụ 8. Cho x = 3 ä a+1 a+ 3 Chứng minh rằng với mọi a ≥ – Lời  giải.      x1 = 3 a+1 a+ 3 … … 8a − 1 + 3 3 a+1 a− 3 … 8a − 1 . 3 1 thì x là một số tự nhiên. 8 8a − 1 3 2a − 1 ⇒ x1 x2 = . …  3   a + 1 8 a − 1 3   a− 3 3 Khi đó x = x1 + x2 ⇔ x3 = ( x1 + x2 )3 = x13 + x23 − 3 x1 x2 ( x1 + x2 ) = 2a + (1 − 2a) x ⇔” x3 + (2a − 1) x − 2a = 0 ⇔ ( x − 1)( x2 + x + 2a) = 0 x=1 . ⇔ 2 x + x + 2a = 0 1 Với giả thiết a ≥ , ta nhận thấy phương trình x2 + x + 2a = 0 có biệt số ∆ = 1 − 8a, do đó 8 Đặt Với a = 1 thì ∆ = 0 nên phương trình có nghiệm là x = 1. 8 Với a >

1
thì ∆ < 0 nên phương trình vô nghiệm. 8 Vậy a ≥ 1 thì phương trình có nghiệm x = 1 là số tự nhiên. 8 ä Ví dụ 9. Tính giá trị biểu thức 3 A = x + 15 x tại x = » p 3 5( 6 + 1) − » p 3 5( 6 − 1). – Lời giải.»  p a = 3 5( 6 + 1) p 1 » p Đặt ⇒ a 1 a 2 = 3 25(6 − 1) = 5.  3 a 2 = 5( 6 − 1) Khi đó x = a 1 + a 2 ⇔ x3 = (a 1 − a 2 )3 = a31 − a32 − 3a 1 a 2 (a 1 − a 2 ) = 10 − 3 · 5 · x = 10 − 15 x ⇔ x3 + 15 x = 10 ⇔ A = 10. Vậy ta được A = 10. ä Ví dụ 10. Với |a| > 2, hãy rút gọn biểu thức
P=

3

p
a3 − 3a + (a2 − 1) a2 − 4
+
2

3

p
a3 − 3a − (a2 − 1) a2 − 4
2

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

70

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Đặt


 M1 =
 M2 =

3

3

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

p
a3 − 3a + (a2 − 1) a2 − 4
2
⇒ M 1 M 2 = 1.
p
3
2
2
a − 3a − (a − 1) a − 4
2

Khi đó
P = M1 + M2 ⇔ P 3 = ( M1 + M2 )3 = M13 + M23 + 3 M1 M2 ( M1 + M2 ) = a3 − 3a + 3P
⇔ P 3 − 3P − a3 + 3a = 0 ⇔ (P − a)(P 2 + aP + a2 − 3) = 0
(?).
Với giải thiết |a| > 2, ta có
³
a ´2 3 2
2
2
P + aP + a − 3 = P +
+ (a − 4) > 0
2
4
do đó, phương trình (?) tương đương với P − a = 0 ⇔ P = a. Vậy ta được P = a.

ä

Ví dụ 11. Chứng minh rằng các số sau là số vô tỷ
1 a=

p
p
3
3
4 + 2.

2 b=

p
p
3
3
3 + 2.

– Lời giải.

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4 + 2 ⇔ a3 = ( 4 + 2)3 = ( 4)3 + ( 2)3 − 3 4 · 2( 4 + 2) = 6 + 6a.
⇔ a3 − 6a − 6 = 0.
(?).
Số a là số vô tỉ vì giả sử trái lại a là số hữu tỷ thì a phải là số nguyên bỏi nó là nghiệm của một đa thức với hệ
số nguyên và hệ số bậc cao nhất bằng 1.
Mặt khác ta thấy ngay
p
p
3
3
2 < 4+ 2 < 4 ⇔ 2 < a < 4 ⇒ a = 3 1 a= tuy nhiên, a = 3 không phải là một nghiệm của phương trình (?). 2 Giả sửp trái lạipb là số hữu p có p tỷ. Ta p p p p p 3 3 3 3 3 3 3 3 3 b3 = ( 3 + 2)3 = ( 3) + ( 2)3 − 3 3 · 2( 3 + 2) = 5 + 3 6 b p b3 − 5 3 ⇔ 6= là một số hữu tỷ – Vô lý. 3b Điều đó chứng tỏ b là một số vô tỷ. ä Nhận xét. Qua lời giải của bài toán trên, chúng ta thấy 1. Với cả a và b ta đều sử dụng hằng đẳng thức dạng ( x + y)3 = x3 + y3 − 3 x y( x + y). 2. Trong lời giải của câu a) chúng ta sử dụng kết quả “Mọi nghiệm hữu tỉ của đa thức với hệ số nguyên x n + a n−1 x n−1 + · · · + a 1 x + a 0 đều là số nguyên. ” 3. Ta có được mệnh đề tổng quát sau “Nếu a và b là các số tự nhiên thì c = p 3 a+ p 3 b hoặc là một số tự nhiên hoặc là một số vô tỉ.” Thật vậy, dễ dàng kiểm tra được rằng c = p 3 sqrt[3]a + b là một nghiệm của đa thức với hệ số nguyên dạng ( x3 − a − b)3 − 27abx3 Do đó, câu b)có thể được trình bày theo cách sau p 3 3   1 < 3 < p 3 3 2 ⇒2< p Nhận xét sau 3 + 2 < 3. p 3  3 1 < 2 <  2 Giữa hai số tự nhiên 2 và 3 không có số tự nhiên nào, do đó suy ra a là số vô tỷ (theo kết quả trên). Th.s Nguyễn Chín Em 71 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 4. Chúng ta đã biết các số Tài liệu tự học Toán 9 – HKI p p 3 2, 5, · · · là các số vô tỉ. Tuy nhiên, dựa vào nhận xét thứ 2 chúng ta có thể chứng minh được một kết quả tổng quát hơn được trình bày trong bài toán sau. Ví dụ 12. Chứng minh rằng nếu a và n là hai số tự nhiên, n ≥ 2 thì một số vô tỉ. p n a hoặc là số nguyên hoặc là – Lời p giải. p Giả sử n a không phải là số nguyên. Dễ thấy c = n a là một nghiệm của đa thức với hệ p số nguyên x n − a. Đa thứcpnày nếu có nghiệm hữu tỷ thì nghiệm đó phải là số nguyên. Nhưng theo giả thiết n a không phải là số nguyên, do đó n a phải là số vô tỷ. ä 4 Dựa vào kết quả của định lý trên chúng ta mới có thể khẳng định được tính đúng đắn trong lời giải ! của nhiều bài toán. Ví dụ 13. Tìm số x yz biết rằng p 3 n x yz = ( x + y + z)4 . – Lời giải. Chúng ta xét hai trường hợp Trường hợp 1. Với n ≥ 1 và vì x ≥ 1 nên Nếu y = z = 0 thì p 3 x yz = p n 3 100 ∉ N, trong khi ( x + y + z)4 ∈ N – Vô lý. y + z ≥ 1 thì x + y + z ≥ 2, suy ra n ( x + y + z)4 ≥ 24 = 16 > 10 =

p
p
3
1000 > 3 x yz − Vô lý.

Vậy, với n ≥ 1 không thỏa mãn.

Trường hợp 2. Với n = 0 ta được,
p
3

x yz = x + y + z ⇔ x yz = ( x + y + z)3

(1)

Mặt khác ta thấy ngay

64 < x yz < 1000 ⇔ 64 < ( x + y + z3 )3 < 1000 ⇔ 4 < x + y + z < 10. (2) Ta có kết quả “Nếu a ∈ N thì a3 chia hết cho 9 có số dư là 0, 1, 8”, từ đó suy ra ( x + y + z)3 chia cho 9 có số dư là 0, 1, 8 ⇔ x yz chia cho 9 có số dư là 0, 1, 8. ⇔ x + y + z chia cho 9 có số dư là 0, 1, 8. (3) Từ (2) và (3) suy ra x + y + z = 8 hoặc x + y + z = 9. Với x + y + z = 8, suy ra x yz = ( x + y + z)3 = 83 = 512 = (5 + 1 + 2)3 (thỏa mãn). Với x + y + z = 9, suy ra x yz = ( x + y + z)3 = 93 = 729 6= (7 + 2 + 92)3 (mâu thuẫn). Vậy, ta được x yz = 512. ä Nhận xét. Lời giải trình bày tương đối dài với mục đích giúp các em học sinh khi tham khảo dễ hiểu. Để lý giải “Tạo sao em lại biết cách chia hai trường hợp n ≥ 1 và n = 0 ”chúng ta chỉ cần đánh giá đơn giản như sau 99 < x yz < 1000 (tốt hơn là 64 < x yz < 1000) ⇔ 4< p 3 x yz < 10 n ⇔ 4 < ( x + y + z)4 < 10. Th.s Nguyễn Chín Em 72 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Ví dụ 14. Với mỗi số tự nhiên k > 0, chứng minh rằng
p
p
( 2 + 3)2k
p

luôn viết được dạng a k + b k 6 với a k , b k nguyên dương.
Tìm hệ thức xác định dãy (a k ), dãy (b k ) với k = 1, 2, 3, . . .
Chứng minh rằng với mọi k ≥ 2 thì a k−1 · a k+1 − 6 b2k là một hằng số.
– Lời giải.
p

p 2k
p
3) = a k + b k 6.
• Với k = 1, mệnh đề đúng.
• Giả sử mệnh đề đúng với k, ta có

1 Ta chứng minh ( 2 +

p p 2k p p 2
p
p
p
p
( 2 + 3)2(k+1)=( 2+ 3) ( 2+ 3) = (a k + b k 6)(5 + 2 6).

Do

p
6 là số vô tỷ nên suy ra

a k+1 = 5a k + 12 b b+1 = 5a k+1 + 12(2a k + 5 b k )
µ

a k+1 − 5a k
= 5a k+1 + 12 2a k + 5
= 10a k+1 − a k với a 1 = 5, a 2 = 49.
12
Tương tự ta có b k+2 = 10 b k+1 − b k với b 1 = 2, b 2 = 20.
Từ đó ta có các hệ thức truy hồi xác định (a k ), ( b k ).
2 Từ (1), (2) ta có a k−1 = 5a k − 12 b k .

Vậy

a k−1 · a k+1 − 6 b2k = (5a k − 12 b k )(5a k + 12 b k ) − 6 b2k = 25(a2k − 6 b2k )
p
p
= 25(a k − 6 b k )(a k + 6 b k )
p
p
p
p
= 25( 2 − 3)2k ( 2 + 3)2k = 12k = 1.
Như vậy a k−1 · a k+1 − 6 b2k = 25, ∀ k ≥ 2.

ä
p
4

Ví dụ 15. Cho biểu thức A = p
4

x−2
x−1

1

Tìm x để A có nghĩa.

2

Tìm mọi giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

– Lời giải.
(

(
½
x≥0
x≥0
x≥0
⇔ p

⇔ 0 ≤ x 6= 1.
1 A có nghĩa khi và chỉ khi p
4
4
x 6= 1
x − 1 6= 0
x 6= 1
p
4
2 Ta có A =

1
x−1−1
= 1− p
.
p
4
4
x−1
x−1

1
Từ đó, muốn A là một số nguyên thì p
là một số nguyên,
4
x−1
p
p
khi đó, 4 x − 1 là ước số của 1 ⇔ 4 x − 1 = ±1 ⇔ x = 16, x = 0.
Vậy x = 16, x = 0 thì A là số nguyên.
ä
Th.s Nguyễn Chín Em

73

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Nhận xét. Câu hỏi hẳn sẽ được đặt ra ở đây là “Tại sao cần phải sử dụng định lý thì lời giải mới chính
xác?”. Để trả lời câu hỏi này các em hãy bắt đầu với trường hợp
Nếu

p
4

x−1 =

p
1
1
1
hoặc 4 x − 1 = , · · · thì p
vẫn là số nguyên, do đó A nguyên.
4
2
3
x−1

Vậy tại sao trong lời giải của ví dụ trên không xét những trường hợp này, rất đơn giản vì “nếu x là số tự
p
nhiên thì 4 x không thể là số hữu tỷ.”
2

KHỬ MẪU CHỨA CĂN BẬC BA
Phương pháp
a + b có liên hợp là a2 − ab + b2 và ngược lại.
a − b có liên hợp là a2 + ab + b2 và ngược lại.

Ví dụ 16. Khử căn thức ở mẫu
6
p
3
25 − 5 + 1

1

.
p
3
3− 2

1 p
3

2 p
3

– Lời giải.
Thực hiện phép nhân liên hợp, ta có
p
p
p
p
p
p
3
3
3
3
3
3
p
p
1
9+ 6+ 4
9+ 6+ 4 p
3
3
3
1 p
=
=
= 9 + 6 + 4.
p
p
p
p
p
p
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3 − 2 ( 3 − 2)( 9 + 6 + 4)
p
p
3
3
6
6( 5 + 1)
6( 5 + 1) p
3
= 5+1
2 p
=
=
p
p
p
p
3
3
3
3
3
5
+
1
25 − 5 + 1 ( 5 + 1)( 25 − 5 + 1)

ä

Nhận xét. Như vậy, trong lời giải của ví dụ trên để thực hiện khử căn thức ở mẫu chúng ta sử dụng phương
pháp nhân lượng liên hợp. Tuy nhiên, ta còn có thể trình bày theo phương pháp tách, cụ thể
p
p
p
p
p
3
3
3
3
3
p
p
3−2
( 3 − 2)( 9 + 6 + 4) p
3
3
3
=
=
= 9 + 6 + 4.
p
p
p
p
p
p
3
3
3
3
3
3
3− 2
3− 2
3− 2

1

3

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN BẬC BA
Ví dụ 17. Giải các phương trình sau
1

p
3
2 x + 1 = 3.

2

p
3

x+1 =

p
3

x2 − 1.

– Lời giải.

p
p
3
3
2 x + 1 = 3 ⇔ ( 2 x + 1)3 = 33 ⇔ 2 x + 1 = 27 ⇔ x = 13.
Vậy nghiệm của phương trình là x = 13.
p
p
p
p
3
3
3
3
2
x + 1 = x2 − 1 ⇔ ( x + 1)3 = ( x2 − 1)3
·
x = −1
2
⇔ x + 1 = x − 1 ⇔ ( x + 1)( x − 1 − 1) = 0 ⇔
.
x=2
Vậy nghiệm của phương trình là x = −1 và x = 2.
1

ä

Ví dụ 18. Giải các phương trình sau
1 x6 − 5 x3 − 24 = 0.

2

p
3
2x + 1 − 1 = 2x

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

74

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI


1 x6 − 5 x3 − 24 = 0 ⇔ x6 + 3 x3 − 8 x3 − 24 = 0 ⇔ ( x3 + 3)( x3 − 8) = 0 ⇔

p
3
trình có nghiệm là x = −3; 2.
p
p
p
3
3
3
2 x + 1 − 1 = 2 x ⇔ 2 x + 1 = 2 x + 1 ⇔ ( 2 x + 1)3 = (2 x + 1)3
2
⇔ 2 x + 1 = (2 x + 1)3 ⇔ (2 x + 1)[(2 x +1)2 − 1] = 0.

1

2x + 1 = 0
x = − 2
2x + 1 = 0⇔ 2 x − 1 = 1 ⇔  x = 0 .
2

(2 x + 1) = 1
2 x + 1 = −1
x = −1
1
Vậy phương trình có nghiệm là x = − ; 0; −1.
2

x3 = −3
x3 = 8

p
3
x = −3

. Vậy phương
x=2

ä

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Thực hiện phép tính
1 A=

p
p
p
3
3
3
64 − 1000 − 8.

2 B=

p
p
p
3
3
3
−125 − 128 − 2.

3 C=

p
p
p
3
3
3
81 − 27 − 3 3.

– Lời giải.
1 A=

p
p
p
3
3
3
64 − 1000 − 8 = 4 − 10 − 2 = −8.

2 B=

p
p
p
p
p
p
3
3
3
3
3
3
−125 − 128 − 2 = −4 + 4 2 − 2 = 3 2 − 5.

3 C=

p
p
p
p
p
3
3
3
3
3
81 − 27 − 3 3 = 3 3 − 3 − 3 = −3.
ä

Bài 2. Thực hiện phép tính
p
p
p
3

p
3

p
3

p
3

3 C = ( 3 − 1)( 9 +

p
3

2 B = ( 3 − 1)3 + ( 3 + 1)3 .

( 2 + 1)(3 + 2 2).

1 A=

p
3
3 + 1).

p
3

4 D = ( 3−

p
p
p
p
3
3
3
3
2)( 9 + 3 + 4)

– Lời giải.
1

Ta có
»p
3

»p
p
p
3
A = ( 2 + 1)(3 + 2 2) = ( 2 + 1)(2 + 2 2 + 1)
»p
»p
p
3
3
2
= ( 2 + 1)( 2 + 1) = ( 2 + 1)3
p
= 2+1
2

Ta có
p
p
3
3
B = ( 3 − 1)3 + ( 3 + 1)3
p
p
p
p
p
p
3
3
3
3
3
3
= ( 3 − 1 + 3 + 1)3 − 3( 3 − 1)( 3 + 1)( 3 − 1 + 3 + 1)
p
p
p
p
p
3
3
3
3
3
= (2 3)3 − 6 3( 9 − 1) = 24 − 18 + 6 3 = 6 + 6 3.
p
3

p
3

3 C = ( 3 − 1)( 9 +

p
3

4 D = ( 3−

p
p
3
3
3 + 1) = ( 3)3 − 1 = 3 − 1 = 2.

p
p
p
p
p
p
3
3
3
3
3
3
2)( 9 + 3 + 4) = ( 3)3 − ( 3)3 = 3 − 2 = 1.
ä

Th.s Nguyễn Chín Em

75

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Bài 3. Thực hiện phép tính
p

p

1 A = ( 3 a + 1)3 − ( 3 a − 1)3 .

2 B= p
3

1+a
.
p
2
a − 3 a+1

3 C=

p
3

1 − x3 + 3 x( x − 1).

– Lời giải.
p

p

p

p

p

p

1 A = [( 3 a + 1) − ( 3 a − 1)]3 + 3( 3 a + 1)( 3 a − 1)[( 3 a + 1) − ( 3 a − 1)] = 23 + 6(

p
3

p
3
a2 − 1) = 2 + 6 a2 .

p p
p
3
p
1+a
(1 + 3 a)( a2 − 3 a + 1)
=
= 1 + 3 a.
2 B= p
p
p
p
3
3
a2 − 3 a + 1
a2 − 3 a + 1
p
p
p
3
3
3
3 C = 1 − x3 + 3 x( x − 1) = 1 − 3 x + 3 x2 − x3 = (1 − x)3 = 1 − x.
ä

Bài 4. Giải các phương trình
1 2+
3
5

p
3
p
3

p
3

x + 5 = 0.

2 3−

x 6 + 6 x 4 = x 2 + 2.
x+5−

p
3

4

p
3

p
3
2 x − 7 = 0.

x − 1 + 1 = x.

x − 5 = 1.

– Lời giải.
1 2+

p
3

p
3
x + 5 = 0 ⇔ ( x + 5)3 = (−2)3 ⇔ x + 5 = −8 ⇔ x = −13.

Phương trình có nghiệm là x = −13.
2 3−

p
p
3
3
2 x − 7 = 0 ⇐ ( 2 x − 7)3 = 33 ⇔ 2 x − 7 = 27 ⇔ x = 17.

Phương trình có nghiệm là x = 17.
3

p
3

p
3
x6 + 6 x4 = x2 + 2 ⇔ ( x6 + 6 x4 )3 = ( x2 + 2)3

⇔ x6 + 6 x4 = x6 + 6 x4 + 12 x2 + 8 ⇔ 12 x2 + 8 = 0 (vô nghiệm).

Phương trình vô nghiệm.
4

5

p
3

x−1+1 = x ⇔ x
− 1 = ( x − 1)3 ⇔ ( x − 1)[( x − 1)2 − 1 = 0]

x=1

x−1 = 0

⇔
⇔ x = 2
( x − 1)2 = 1 
x = 0.
Vậy phương trình có ba nghiệm x = 0; 1; 2
p
3

p
3
x+5− x−5 = 1
p
p
3
3
⇔ ( x + 5)3 = (1 + x − 5)3
p
p
3
3
⇔ x + 5 = 1 + ( x − 5) + 3 · 1 · x − 5(1 + x − 5)
p
p
3
3
⇔ x−5· x+5 = 3
⇔ ( x − 5)( x + 5) = 27
⇔ x2 = 52
p
⇔ x = ± 52.

p

vậy nghiệm của phương trình là x = ± 52.
ä

Th.s Nguyễn Chín Em

76

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

CHƯƠNG

BÀI
A

1.

2

HÀM SỐ BẬC NHẤT

NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG KHÁI NIỆM VỀ HÀM
SỐ

TÓM TẮT LÍ THUYẾT
KHÁI NIỆM HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

1

Định nghĩa 1. Một hàm số f từ tập hợp số X đến tập hợp số Y là một quy tắc cho tương
ứng mỗi giá trị x ∈ X với một và một giá trị y ∈ Y . Kí hiệu là f ( x), x là biến số, y = f ( x) là giá
trị của hàm số f tại x.
2

TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ

Định nghĩa 2. Tập xác định của hàm số là tập hợp các giá trị của x sao cho biểu thức f ( x) có nghĩa.
Xuất phát từ định nghĩa trên ta có quy tắc:
Muốn tìm tập xác định của hàm số y = f ( x) ta phải đi tìm tất cả các giá trị của x sao cho biểu thức f ( x) có
nghĩa.

3
HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN
Định nghĩa 3.
1

Hàm số đồng biến Hàm số y = f ( x) là hàm số đồng biến trong khoảng (a; b) nếu với mọi x1 ; x2
thuộc khoảng (a; b) mà x1 < x2 thì f ( x1 ) < f ( x2 ). 2 Hàm số nghịch biến Hàm số y = f ( x) là hàm số đồng biến trong khoảng (a; b) nếu với mọi x1 ; x2 thuộc khoảng (a; b) mà x1 < x2 thì f ( x1 ) > f ( x2 ).

4 Trong định nghĩa trên, nếu (a; b) là tập xác định của hàm số, ta nói rằng hàm số đồng biến
!

(hoặc nghịch biến) trong tập xác định của nó.
B

CÁC DẠNG TOÁN

SỰ XÁC ĐỊNH CỦA MỘT HÀM SỐ
1
Muốn xét xem mối quan hệ f từ tập X vào tập Y có phải là hàm số không, chúng ta thường sử dụng định
nghĩa hàm số để đưa ra lời kết luận.
Ví dụ 1. Cho f là một quan hệ từ tập R đến tập R. Hỏi f có phải là hàm số không, nếu:
1

2

3

Bảng các giá trị tương ứng của chúng là:
x

−4

−2

0

1

3

5

7

f ( x)

−9

−5

−1

1

5

9

13

Bảng các giá trị tương ứng của chúng là:
x

−6

−2

−1

0

1

1

3

f ( x)

8

4

2

−1

1

6

8

Có công thức y2 = 4 x.

– Lời giải.
77

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

1 Có là hàm số, bởi vì mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng.
2 Không là hàm số, vì với x = 1 ta xác định được hai giá trị khác nhau của f ( x) là 1 và 6.
3 Không là hàm số, vì với x = 4 ta được y2 = 4 · 4 = 16 ⇔ y = ±4. tức là, với x = 4 ta xác định được hai giá trị

khác nhau của y là 4 và −4.

ä

Ví dụ 2. Cho hàm số y = f ( x) được cho bởi công thức f ( x) = |2 x − 3|.
1

Tính f (−2); f (8).

2

Tính các giá trị của x ứng với y = −1; y = 3.

– Lời giải.
1 Ta lần lượt có:

f (−2) =|2(−2) − 3| = | − 4 − 3| = | − 7| = 7,
f (8) =|2 x − 3| = |2 · 8 − 3| = |16 − 3| = 13.
2 Ta lần lượt có:

Với y = −1 thì |2 x − 3| = −1, vô nghiệm bởi |2 x − 3| ≥ 0.
·
·
·
2x − 3 = 3
2x = 6
x=3
Với y = 3 thì |2 x − 3| = 3 ⇔


2 x − 3 = −3
2x = 0
x = 0.

ä

Ví dụ 3. Cho hàm số y = 3 x − 1. Tìm các giá trị của x sao cho
1 y

nhận giá trị âm.

2 y

nhận giá trị lớn hơn 5.

– Lời giải.
1 Để y nhận giá trị âm điều kiện là 3 x − 1 < 0 ⇔ 3 x < 1 ⇔ x < Vậy, với x < 1 thì y nhận giá trị âm. 3 1 . 3 2 Để y nhận giá trị lớn hơn 5 điều kiện là 3 x − 1 > 5 ⇔ 3 x > 6 ⇔ x > 2.

Vậy, với x > 2 thì y nhận giá trị lớn hơn 5.

ä

2

TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ
Để tìm tập xác định của hàm số y = f ( x), ta lựa chọn một trong hai phương pháp sau:

Phương pháp 1. Tìm tập D của x để x có nghĩa, tức là tìm D = { x ∈ R| f ( x) ∈ R}.
Phương pháp 2. Tìm tập E của x để f ( x) không có nghĩa, khi đó tập xác định của hàm số là D = R E.

4 Thông thường f (x) cho bởi biểu thức đại số thì
!

1

2


 f 1 ( x), f 2 ( x) có nghĩa

Với f ( x) =

f 1 ( x)
điều kiện là
 f ( x) 6= 0.
f 2 ( x)
2

Với f ( x) =

p
2k

Th.s Nguyễn Chín Em

f 1 ( x) ( k ∈ Z) điều kiện là


 f 1 ( x) có nghĩa
 f ( x ) ≥ 0.
1

78

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Ví dụ 4. Tìm tập xác định của các hàm số sau.
x

x

.
1 y= 2
x +1

.
2 y= 2
x − 2x

– Lời giải.
1 Hàm số xác định khi x2 + 1 6= 0 luôn đúng.

Vậy tập xác định của hàm số là D = R.

(

(

x 6= 0
2 Hàm số xác định khi x2 − 2 x 6= 0 ⇔ x( x − 2) 6= 0 ⇔
x − 2 6= 0

x 6= 0
x 6= 2.
ä

Nhận xét.

1

Các hàm số trong câu a), b) đều có tử số luôn có nghĩa, do đó chỉ cần thiết lập điều kiện

cho mẫu số khác 0.
2

Trong câu b), nếu các em học sinh biến đổi hàm số về dạng y =
khi x − 2 6= 0 ⇔ x 6= 2

1
rồi khẳng định hàm số xác định
x−2

Và do đó tập xác đinh là D = R {2}. Đây là lời giải sai vì phép biến đổi hàm số không phải là phép
biến đổi tương đương.
Ví dụ 5. Tìm tập xác định của các hàm số sau.
1 y=

p
2 − x.

2 y=

p
p
3 + x + 6 − x.

– Lời giải.
1 Hàm số xác định khi 2 − x ≥ 0 ⇔ x ≤ 2.

Vậy, tập xác định của hàm số là D = (−∞; 2].
(
(
3+ x ≥ 0
x ≥ −3
2 Hàm số xác định khi

6− x ≥ 0
x≤6
Vậy, tập xác định của hàm số là D = [−3; 6].

⇔ −3 ≤ x ≤ 6.

ä

Nhận xét. Như vậy, ví dụ trên đã minh họa việc tìm tập xác định của hàm số có chứa căn bậc hai dạng đơn
giản (gồm việc giải các bất phương trình bậc nhất). Ví dụ tiếp theo sẽ minh họa cho các biểu thức phức tạp
hơn, và ở đây chúng ta cần sử dụng.
Tính chất:
– A · B ≥ 0 ⇔ A, B cùng dấu.
– A · B ≤ 0 ⇔ A, B trái dấu.
– Hoặc lập bảng xét dấu.
Ví dụ 6. Tìm tập xác định của các hàm số sau.
1 y=

p
− x 2 + 4 x − 3.

2 y=

p

p
x + 1 + x 2 − 3 x + 2.

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

79

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

1 Hàm số xác định khi

− x2 + 4 x − 3 ≥ 0 ⇔ x2 − 4 x + 3 ≤ 0 ⇔ − x2 − x − 3 x + 3 ≤ 0 ⇔ ( x − 1)( x − 3) ≤ 0
(
(
x−1 ≥ 0
x≥1


 x−3 ≤ 0
 x≤3
⇔
⇔
(
(
 x−1 ≤ 0
 x≤1
x−3 ≥ 0
x ≥ 3.
Vậy, tập xác định của hàm số là D = [1; 3]
2 Hàm số xác định khi

(

(

x+1 ≥ 0
x2 − 3 x + 2 ≥ 0

x ≥ −1
( x − 1)( x − 2) ≥ 0x(
≥ −1
x


1

(
 x ≥ 1
 x − 1 ≥ 0
⇔ 
⇔ 
( x ≥ 2
( x − 2 ≥ 0
 x≤1


 x−1 ≤ 0


x≤2
x−2 ≤ 0

·
·x ≥ −1
x≥2

x≥2 ⇔

− 1 ≤ x ≤ 1.
x≤1

Vậy, tập xác định của hàm số D = [−1; 1] ∪ [2; +∞).

ä

Nhận xét.
Như vậy, trong lời giải của ví dụ trên, để giải các bất phương trình bậc hai chúng ta sử dụng phương
pháp phân tích đa thức thành nhân tử và vận dụng điều kiện để A · B ≥ 0, A · B ≤ 0.
Các học sinh hãy kiểm tra lại kết quả đó bằng việc lập bảng xét dấu.
Ví dụ 7. Tìm tập xác định của các hàm số sau
p
1 y=

x−1
.
| x| − 4

2 y=

p

p
p
p
x + 3 + 2 x + 2+ 2 − x 2 + 2 1 − x 2 .

– Lời giải.
(

(
x≥0
x≥0
1 Hàm số xác định khi

| x| − 4 6= 0
x − 4 6= 0
Vậy, tập xác định của hàm số là D = [0; +∞] {4} .

⇔ 0 ≤ x 6= 4.

2 Biến đổi tương đương hàm số về dạng

y=
=
=
=
Th.s Nguyễn Chín Em

p

p
p
p
x + 2 + 2 x + 2 + 1 + 1 − x2 + 2 1 − x2 + 1
…³
»¡p
´2
p
¢2
x+2+1 +
1 − x2 + 1
p
p
| x + 2 + 1| + | 1 − x 2 + 1|
p
p
x + 2 + 1 − x 2 + 2.
80

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Hàm số xác định khi

(

(

x+2 ≥ 0
1 − x2 ≥ 0

x ≥ −2
(1 + x)(1 − x) ≥ 0x ≥ −2


(
 1 − x ≥ 0
1+ x ≥ 0
⇔ 
(

 1− x ≤ 0 1+ x ≤ 0x ≥ −2


(
 x ≤ 1
 x ≥ −1

(

 x≥1 x ≤ −1

−1 ≤ x ≤ 1.

Vậy tập xác định của hàm số là D = [−1; 1].

ä

Nhận xét. Như vậy
1

Trong lời giải của câu 1 , ngoài điều kiện để MS 6= 0 chúng ta còn cần tới điều kiện để

p

x có nghĩa.

Và trong hệ bất phương trình điều kiện, sỡ dĩ ta có biến đổi | x| − 4 6= 0 ⇔ x − 4 6= 0 là do điều kiện ở
trên ta có x ≥ 0.
1 , với các em học sinh chưa có kinh nghiệm sẽ thiết lập ngay điều kiện có nghĩa là

2 Trong
lời giải câux+2 ≥ 0

1 − x 2 ≥ 0
p


x+2 ≥ 0
x
+
3
+
2
p

2 − x 2 + 2 1 − x 2 ≥ 0 .

Ví dụ 8. Tìm tập xác định của các hàm số sau:
1 y=

p

x−1+ p

1

x2 − 9

p
4− x
2 y=
.
p
( x − 3) x − 1

.

– Lời giải.
1 Hàm
( số xác định khi
(

(
x−1 ≥ 0
x≥1
x≥1


2
x −9 > 0
( x − 3)( x + 3) > 0
x−3 > 0
Vậy, tập xác định của hàm số là D = (−∞; 3).

(

4 − x ≥ 0
1 0.
Vậy, tập xác đinh của hàm số là D = (1; 4] {3} .

⇔ x > 3.

ä

Nhận xét. Như vậy, trong lời giải của ví dụ trên, đối với các biểu thức x2 − 9 và x − 1 ngoài điều kiện để nó
có nghĩa trong căn bậc hai chúng ta còn ghép thêm điều kiện để nó có nghĩa khi là mẫu của một hàm phân
thức, do đó phải thiết lập x2 − 9 > 0 và x − 1 > 0.
Ví dụ 9. Cho hàm số y =

x+1
. Tìm m để hàm số xác định trên [−1; 1).
x−m+2

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

81

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Hàm số xác định khi: x − m + 2 6= 0 ⇔ x 6= m − 2.
Do đó tập xác định của hàm số D = R { m − 2}.
Để hàm số xác định·trên [−1; 1) điều·kiện là:
m − 2 < −1 m<1 m − 2 ∉ [−1, 1) ⇔ ⇔ m−2 ≤ 1 m ≥ 3. Vậy, với m < 1 hoặc m ≥ 3 thỏa mãn điều kiện đề bài. Ví dụ 10. Cho hàm số: y = ä x+1 x2 − 2( m − 1) x + m2 − 2 m Tìm m để hàm số xác định trên (0, 1). – Lời giải. Hàm số xác định khi x2 − 2( m − 1) x + m2 − 2 m 6= 0 ⇔ x2 − 2 mx + m2 + 2 x − 2 m 6= 0 ⇔( x − m)( x − m + 2) 6= 0 ( ( x − m 6= 0 x 6= m ⇔ ⇔ x − m + 2 6= 0 x 6= m − 2. Do đó tập xác định của hàm số là D = R { m − 2, m} . Để hàm số xác định trên   (0; 1) điều kiện là m≤0 m≤0   ⇔ m ≥ 3 m − 2, m ∉ (0; 1) ⇔  m − 2 ≥ 1 1 ≤ m ≤ 2. m − 2 ≤ 0 < 1 ≤ x ≤ 2. Vậy, với m ≤ 0 hoặc 1 ≤ m ≤ 2 hoặc m ≥ 3 thỏa mãn điều kiện đề bài. ä Nhận xét. Như vậy, trong lời giải ví dụ trên, để m − 2, m ∉ (0; 1) ta xác định được ba trường hợp là do đánh giá được m − 2 < m với mọi m, từ đó thiết lập: Hai điểm m − 2 và m nằm bên trái (0; 1) và trong trường hợp này chỉ cần m ≤ 0. Hai điểm m − 2 và m nằm bên phải (0; 1) và trong trường hợp này chỉ cần m ≥ 0. Điểm m − 2 nằm bên trái (0; 1) và điểm m nằm bên phải (0; 1) và khoảng cách giữa hai điểm m − 2 và m bằng 2 đơn vị. p Ví dụ 11. Cho hàm số y = − x + 2 m − 1 − p 1 x−m+2 . Tìm m để hàm số xác định trên (0; 1]. – Lời giải. Hàm ( số xác định khi ( − x + 2m − 1 ≥ 0 x ≤ 2m − 1 ⇔ ⇔ m − 2 < x ≤ 2 m − 1. x−m+2 > 0
x > m−2
Do đó tập xác định của hàm số D = ( m − 2; 2 m − 1]
Để hàm số xác định trên (0; 1] điều kiện là
(0; 1] ⊆ ( m − 2; 2 m − 1] ⇔ m − 2 ≤ 0 < 1 ≤ 2 m − 1 ⇔ 1 ≤ m ≤ 2. Vậy, với 1 ≤ m ≤ 2 thỏa mãn điều kiện đề bài. 3 ä XÉT TÍNH CHẤT BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ Để xét tính chất biến thiên của hàm số y = f ( x) trong (a; b), ta lựa chọn một trong hai phương pháp sau: Phương pháp 1: Sử dụng định nghĩa. Phương pháp 2: Thực hiện theo các bước. – Bước 1: Lấy x1 , x2 ∈ (a; b) với x1 6= x2 ta thiết lập tỉ số A = f ( x1 ) − f ( x2 ) . x1 − x2 – Bước 2: Khi đó * Nếu A > 0 với mọi x1 , x2 ∈ (a; b) và x1 6= x2 thì hàm số đồng biến trong (a; b).
* Nếu A < 0 với mọi x1 , x2 ∈ (a; b) và x1 6= x2 thì hàm số nghịch biến trong (a; b). Th.s Nguyễn Chín Em 82 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Ví dụ 12. Xét sự biến thiên của hàm số: y = f ( x) = x − 2. – Lời giải. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: Cách 1: Hàm số xác định trong R. Cho x các giá trị thực bất kì x1 , x2 sao cho x1 < x2 (ta được x1 − x2 < 0), ta đi so sánh f ( x1 ) với f ( x2 ) bằng cách xét: f ( x1 ) − f ( x2 ) = ( x1 − 2) − ( x2 − 2) = x1 − x2 < 0 ⇔ f ( x1 ) < f ( x2 ). Vậy hàm số đã cho đồng biến trong tập xác định của nó. Cách 2: Hàm số xác định trong R. Với x1 , x2 ∈ R và x1 6= x2 ta có A = Vậy, hàm số đã đồng biến trên R. 4 ! f ( x1 ) − f ( x2 ) ( x1 − 2) − ( x2 − 2) = = 1 > 0.
x1 − x2
x1 − x2
ä

Tổng quát: Xét sự biến thiên của hàm số y = f ( x) = ax + b, với a 6= 0.

– Lời giải.
Hàm số xác định trong R.
Với x1 , x2 ∈ R và x1 6= x2 ta có A =
Khi đó:

f ( x1 ) − f ( x2 ) (ax1 + b) − (ax2 + b)
=
= a.
x1 − x2
x1 − x2

Nếu a > 0 thì hàm số đồng biến trên R.
Nếu a < 0 thì hàm số nghịch biến trên R. ä Ví dụ 13. Xét sự biến thiên của hàm số: y = f ( x) = x2 . – Lời giải. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: Cách 1: Hàm số xác định trong R. Cho x các giá trị thực bất kì x1 , x2 sao cho x1 < x2 (ta được x1 − x2 < 0), ta đi so sánh f ( x1 ) với f ( x2 ) bằng cách xét: f ( x1 ) − f ( x2 ) = x12 − x22 = ( x1 − x2 )( x1 + x2 ). Khi đó: – Nếu x1 , x2 > 0 (tức là x ∈ (0; +∞)) thì:
x1 + x2 > 0 ⇒ ( x1 − x2 )( x1 + x2 ) < 0 ⇔ f ( x1 ) − f ( x2 ) < 0 ⇔ f ( x1 ) < f ( x2 ). Vậy hàm số đồng biến trong (0; +∞). – Nếu x1 , x2 < 0 (tức là x ∈ (−∞; 0)) thì: x1 + x2 < 0 ⇒ ( x1 − x2 )( x1 + x2 ) > 0 ⇔ f ( x1 ) − f ( x2 ) > 0 ⇔ f ( x1 ) > f ( x2 ).
Vậy hàm số nghịch biến trong (−∞; 0).

Cách 2: Hàm số xác định trong R.
Với x1 , x2 ∈ R và x1 6= x2 ta có A =

f ( x1 ) − f ( x2 ) x12 − x22
=
= x1 + x2 .
x1 − x2
x1 − x2

Khi đó
Nếu x1 , x2 > 0 thì A > 0 ⇒ hàm số đồng biến trên (0; +∞).
Nếu x1 , x2 < 0 thì A < 0 ⇒ hàm số nghịch biến trên (−∞; 0). ä Th.s Nguyễn Chín Em 83 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 4 Hàm số y = f (x) = ax , với a 6= 0. Ta có 2 ! 1 Với a > 0.
Nếu x1 , x2 > 0 thì A > 0 ⇒ hàm số đồng biến trên (0; +∞).
Nếu x1 , x2 < 0 thì A < 0 ⇒ hàm số nghịch biến trên (−∞; 0). 2 Với a < 0. Nếu x1 , x2 > 0 thì A < 0 ⇒ hàm số nghịch biến trên (0; +∞). Nếu x1 , x2 < 0 thì A > 0 ⇒ hàm số đồng biến biến trên (−∞; 0).

Ví dụ 14. Xét sự biến thiên của hàm số: y = f ( x) = − x3 .
– Lời giải.
Ta có thể trình bày theo hai cách sau đây:

Cách 1: Hàm số xác định trong R.
Cho x các giá trị thực bất kì x1 , x2 sao cho x1 < x2 (ta được x1 − x2 < 0), ta đi so sánh f ( x1 ) với f ( x2 ) bằng cách xét: f ( x1 ) − f ( x2 ) = (− x13 ) − (− x23 ) = x23 − x13 = ( x2 − x1 )( x22 + x1 x2 + x12 ) > 0 ⇔ f ( x1 ) > f ( x2 ) ⇔ hàm số nghịch
biến trong tập xác định của nó.

Cách 2: Hàm số xác định trong R.
Với x1 , x2 ∈ R và x1 6= x2 ta có:

A=

3
3
x3 − x23
( x1 − x2 )( x12 + x1 x2 + x22 )
f ( x1 ) − f ( x2 ) (− x1 ) − (− x2 )
=
=− 1
=−
x1 − x2
x1 − x2
x1 − x2
x1 − x2
2
= −( x2 + x1 x2 + x12 ) < 0. Vậy, hàm số nghịch biến trên R. 4 ! ä Tổng quát: Xét sự biến thiên của hàm số y = f ( x) = ax3 , với a 6= 0. – Lời giải. Hàm số xác định trong R. Với x1 , x2 ∈ R và x1 6= x2 ta có A= 3 3 f ( x1 ) − f ( x2 ) ax1 − ax2 a( x1 − x2 )( x12 + x1 x2 + x22 ) = = = a( x22 + x1 x2 + x12 ). x1 − x2 x1 − x2 x1 − x2 Khi đó Nếu a > 0 thì hàm số đồng biến trên R.
Nếu a < 0 thì hàm số nghịch biến trên R. ä p Ví dụ 15. Xét sự biên thiên của hàm số y = f ( x) = x2 + 1 trong (0; +∞). – Lời giải. Ta có thể trình bày theo hai cách sau: Th.s Nguyễn Chín Em 84 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Cách 1: Cho x các giá trị thực bất kì x1 , x2 ∈ (0; +∞) sao cho x1 < x2 (ta được x1 − x2 < 0), ta đi so sánh f ( x1 ) với f ( x2 ) bằng cách xét ³» f ( x1 ) − f ( x2 ) = » x12 + 1 − » ´ ³» ´ » » x12 + 1 − x22 + 1 x12 + 1 + x22 + 1 ³» ´ x22 + 1 = » x12 + 1 + x22 + 1 ¡ 2 ¢ ¡ ¢ x1 + 1 − x22 + 1 x12 − x22 =» =» < 0. » » x12 + 1 + x22 + 1 x12 + 1 + x22 + 1 Suy ra f ( x1 ) < f ( x2 ). Vậy, hàm số đồng biến trên tập xác định của nó. Cách 2: Với x1 , x2 ∈ (0; +∞) và x1 6= x2 ta có » » x12 + 1 − f ( x1 ) − f ( x2 ) A= = x1 − x2 x22 + 1 x1 − x2 ¢ ¡ ¢ x12 + 1 − x22 + 1 ³» ´ = » x12 + 1 + x22 + 1 ( x1 − x2 ) ¡ =» x1 + x2 x12 + 1 + » x22 + 1 > 0.

Vậy, hàm số đã cho đồng biến trong (0; +∞).

4 Trong lời giải trên, chúng ta đã sử dụng điều kiện x , x
!

1

Ví dụ 16. Xét sự biến thiên của hàm số: y = f ( x) =

ä
2

∈ (0; ∞) để nhận được kết quả x1 + x2 > 0.

x
trong (1; +∞).
x−1

– Lời giải.
Ta có thể trình bày theo hai cách sau

Cách 1: Cho x các giá trị thực bất kì x1 , x2 ∈ (1; +∞) sao cho x1 < x2 (ta được x1 − x2 < 0), ta đi so sánh f ( x1 ) với f ( x2 ) bằng cách xét x1 x2 x2 − x1 f ( x1 ) − f ( x2 ) = − = > 0.
x1 − 1 x2 − 1 ( x1 − 1)( x2 − 1)
Suy ra f ( x1 ) > f ( x2 ).
Vậy, hàm số đã cho nghịch biến trong (1; +∞).

Cách 2: Với x1 , x2 ∈ (1; +∞) và x1 6= x2 ta có
x1
x2

f ( x1 ) − f ( x2 ) x1 − 1 x2 − 1
1
A=
=
=−
< 0. x1 − x2 x1 − x2 ( x1 − 1) ( x2 − 1) Vậy, hàm số đã cho nghịch biến trong (1; +∞). 4 Trong lời giải trên, chúng ta sử dụng điều kiện x , x ! 1 2 ∈ (1; +∞) để nhận được kết quả x1 − 1 > 0, x2 − 1 >

0.
ä

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Cho X = {−3, −2, −1, 0, 3}, f là một quan hệ từ tập X đến tập R. Hỏi f có phải là hàm số không, nếu
bảng giá trị tương ứng của chúng là

Th.s Nguyễn Chín Em

x

−3

−2

−1

0

3

f ( x)

−6

−4

−2

0

6

85

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

– Lời giải.
f là một hàm số vì với mỗi x thuộc tập X chỉ có một giá trị f ( x) tương ứng thuộc tập R.

ä

Bài 2. Cho X = {−4, 3, 5, 7}, f là một quan hệ từ tập X đến tập R. Hỏi f có phải là hàm số không, nếu bảng
giá trị tương ứng của chúng là
x

−4

3

5

7

f ( x)

8

8

8

8

– Lời giải.
f là một hàm số vì với mỗi x thuộc tập X chỉ có một giá trị f ( x) tương ứng thuộc tập R.

ä

Bài 3. Cho X = {−4, −2, 0}, f là một quan hệ từ tập X đến tập R. Hỏi f có phải là hàm số không, nếu bảng
giá trị tương ứng của chúng là
x

−4

−4

−2

0

f ( x)

4

12

6

1

– Lời giải.
f không phải là một hàm số vì với x = −4 thuộc tập X có hai giá trị f ( x) tương ứng thuộc tập R là 4 và 12.
ä

Bài 4. Hàm số y = f ( x) được cho bởi công thức f ( x) =
1

36
.
x

Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số y = f ( x) vào bảng sau
x

−9

−6

3

12

y = f ( x)
2

1

Xác định f (−12), f (72).

– Lời giải.
1

Ta có kết quả

2 f (−12) =

x

−9

−6

3

12

36

36
y=
x

−4

−6

12

3

1

36
36 1
= −3, f (72) =
= .
−12
72 2
ä

Bài 5. Cho hàm số y = f ( x) được cho bởi công thức f ( x) = 2 x + 9.
a) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số y = f ( x) vào bảng sau.
x

−3

y = f ( x)

−1

2

6
27

b) Xác định f (−8), f (7).
– Lời giải.
a) Ta có bảng kết quả như sau
Th.s Nguyễn Chín Em

86

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

b)

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

x

−3

−1

2

6

9

y = f ( x)

3

7

13

21

27

f (−8) = 2 · (−8) + 9 = −7.
f (7) = 2 · 7 + 9 = 23.
ä

Bài 6. Cho hàm số y = f ( x) được cho bởi công thức f ( x) = x2 − 9.
a) Tính f (−4), f (−2), f (0), f (1), f (5).
b) Tính các giá trị của x ứng với y = −8, y = −5, y = 0, y = −10.
– Lời giải.
f (−4) = (−4)2 − 9 = 7.

a)

f (−2) = (−2)2 − 9 = −5.
f (0) = 02 − 9 = −9.
f (1) = 12 − 9 = −8.
f (5) = 52 − 9 = 16.

Với y = −8, ta có x2 − 9 = −8 ⇔ x2 = 1 ⇔ 

b)

Với y = −5, ta có x2 − 9 = −5 ⇔ x2 = 4 ⇔ 

Với y = 0, ta có x2 − 9 = 0 ⇔ x2 = 9 ⇔ 

x=1
x = −1.
x=2
x = −2.

x=3
x = −3.

Với y = −10, ta có x2 − 9 = −10 ⇔ x2 = −1.
Vậy không tồn tại giá trị của x để y = 10.
ä

Bài 7. Cho hàm số y = 2 x − 6. Tìm các giá trị của x sao cho
1 y

nhận giá trị dương.

2 y

nhận giá trị nhỏ hơn 3.

– Lời giải.
nhận giá trị dương ⇔ y > 0 ⇔ 2 x − 6 > 0 ⇔ x > 3.
Vậy với x > 3 thì y nhận giá trị dương.

1 y

2 y < 3 ⇔ 2x − 6 < 3 ⇔ x < Vậy với x < 9 thì y < 3. 2 9 . 2 ä Bài 8. Cho hàm số y = 6 − 5 x. Tìm các giá trị của x sao cho Th.s Nguyễn Chín Em 87 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 y Tài liệu tự học Toán 9 – HKI nhận giá trị âm. 2 y nhận giá trị lớn hơn 1. – Lời giải. a) Điều kiện để y nhận giá trị âm là 6 − 5x < 0 ⇔ x >

Vậy với x >

6
5

6
thì y nhận giá trị âm.
5

b) Điều kiện để y nhận giá trị lớn hơn 1 là
6 − 5x > 1 ⇔ x < 1 Vậy với x < 1 thì y nhận giá trị lớn hơn 1. ä Bài 9. Cho các hàm số f ( x) = 2 x2 − 3 x + 1 và g( x) = x2 − 1. µ ¶ 1 1 Tính f (−1) và g . 2 2 Tìm số a để f (a) = g(a). – Lời giải. µ ¶ µ ¶2 1 1 3 1 f (−1) = 2 · (−1) − 3 · (−1) + 1 = 6; g = −1 = − . 2 2 4  a=1 2 f ( a) = g ( a) ⇔ 2 a2 − 3 a + 1 = a2 − 1 ⇔ a2 − 3 a + 2 = 0  a = 2. 2 ä Bài 10. Tìm tập xác định của các hàm số sau x2 − 1 x−1 . 1 y= 2 x +1 2 y= 2 . x − x+3 – Lời giải. 1 Hàm số xác định khi x2 + 1 6= 0 (luôn đúng). Vậy tập xác định của hàm số là D = R. 2 Hàm số xác định khi µ ¶ 1 11 1 2 11 1 + x − x + 3 6= 0 ⇔ x − 2 · x + + 6= 0 ⇔ x − 6= 0 (luôn đúng). 2 4 4 2 4 2 2 Vậy tập xác định của hàm số là D = R. ä Bài 11. Tìm tập xác định của các hàm số sau 1 y= x−1 . 2x − 6 2 y= 2x + 1 . 2 x2 − x − 1 – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 88 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Hàm số xác định khi 2 x − 6 6= 0 ⇔ x 6= 3. Vậy tập xác định của hàm số là D = R {3}. 2 Hàm số xác định khi 2 x2 − x − 1 6= 0 ⇔    x 6= 1 1   x 6= − . 2 ¾ 1 Vậy tập xác định của hàm số là D = R − , 1 . 2 ½ ä Bài 12. Tìm tập xác định của các hàm số sau 1 y= p x + 2. 2 y= p p 2 − x + 7 + x. – Lời giải. 1 Hàm số xác định khi x + 2 Ê 0 ⇔ x Ê −2. Vậy tập xác định của hàm số là D = [−2; +∞). 2 Hàm số xác định khi  2 − x Ê 0 7 + x Ê 0 ⇔  x É 2  x Ê −7. Vậy tập xác định của hàm số là D = [−7; 2]. ä Bài 13. Tìm tập xác định của các hàm số sau 1 y= p − x 2 + 5 x − 6. 2 p p x + x 2 − x + 1. – Lời giải. 1 Hàm số xác định khi − x2 + 5 x − 6 ≥ 0 ⇔ x2 − 5 x + 6 ≤ 0 ⇔ ( x − 3)( x − 2) ≤ 0 ⇔ 2 ≤ x ≤ 3. Vậy tập xác định của hàm số là D = [2; 3]. 2 Hàm số xác định khi    x2 − x + 1 ≥ 0 x + p x2 − x + 1 ≥ 0 ⇔ p  −x<0  x>0

x2 − x + 1 ≥ − x ⇔   − x ≥ 0
⇔

x ≥ 0.
 x2 − x + 1 ≥ x2

Vậy tập xác định của hàm số là D = R .
ä

Bài 14. Tìm tập xác định của các hàm số sau
p
5 − 2x
2 y=
.
p
( x − 2) x − 1

p
1
1 y = 1− x+ p
.
x2 − 4
Th.s Nguyễn Chín Em

89

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

– Lời giải.


x≤1



Hàm số xác định khi


x < −2 ⇔ x < −2.  x2 − 4 > 0 ( x − 2)( x + 2) > 0  x>2

1 − x ≥ 0


x ≤ 1

Vậy tập xác định của hàm số là D = (−∞; 2) .x ≤ 5


5 − 2 x ≥ 0 

1 < x ≤ 5 2 2 Hàm số xác định khi x − 2 6= 0 ⇔ x 6= 2 ⇔         x 6= 2.  x − 1 > 0
x > 1
µ
¸
5
Vậy tập xác định của hàm số là D = 1; {2}.
2

ä

Bài 15. Tìm tập xác định của các hàm số sau
p
1 y= p

x

x| x| − 1

p
4 − x2
2 y= p
.
3
x+1

.

– Lời giải.
Hàm số xác định khi


x ≥ 0
 x| x| − 1 > 0


x ≥ 0
x · x − 1 > 0


x ≥ 0
( x − 1)( x + 1) > 0


x ≥ 0
x − 1 > 0

⇔ x > 1.

Vậy tập xác định của hàm số là D = (1; +∞) .
Hàm số xác định khi


4 − x 2 ≥ 0
 x + 1 6= 0


( x − 2)( x + 2) ≤ 0
 x 6= −1


−2 ≤ x ≤ 2

.

 x 6= −1

Vậy tập xác định của hàm số là D = [−2; 2] {−1} .
p

Bài 16. Cho hàm số y = f ( x) = p

x+1
x−1

1

Tìm tập xác định của hàm số.

3

Tìm x để f ( x) = 3.

ä

.

p

p

2

Tính giá trị của f (4 + 2 3), f (a2 ) với a < −2. 4 Tìm x để f ( x) = f ( x2 ). – Lời giải.    x ≥ 0 x ≥ 0 x ≥ 0 ⇔ p ⇔ ⇔ 0 ≥ x 6= 1. 1 Hàm số xác định khi p  x − 1 6= 0  x 6= 1  x 6= 1 Vậy tập xác định của hàm số là D = (0; +∞) {1} . 2 p pp p p p p 4+2 3+1 ( 3 + 1)2 + 1 3+1+1 3+2 f (4 + 2 3) = p = p . =pp =p p 3+1−1 3 ( 3 + 1)2 − 1 4+2 3−1 p 2 f (a ) = p 3 a2 + 1 a2 − 1 = | a| + 1 − a + 1 a − 1 = = . | a| − 1 − a − 1 a + 1 p Để f ( x) = 3 thì p p p p p p x+1 p f ( x) = 3 ⇔ p = 3 ⇔ x+1 = 3· x− 3 x−1 p p p p p p 3+1 4+2 3 ⇔ ( 3 − 1) x = 3 + 1 ⇔ x = p ⇔x= p . 3−1 4−2 3 Th.s Nguyễn Chín Em 90 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 4 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Để f ( x) = f ( x2 ) thì p p p p p p x + 1 ( x + 1)( x − 1) x−1 f ( x) = f ( x ) ⇔ p = = ⇔p ⇔ x + 1 = ( x − 1)2 ⇔ x = 0 ⇔ x = 0. x+1 x−1 x+1 x−1 2 x+1 ä x+1 Bài 17. Tìm m để hàm số y = xác định trên [0; 1). x − 2m + 1 – Lời giải. Hàm số có nghĩa khi và chỉ khi x − 2m + 1 6= 0 ⇔ x 6= 2 m − 1. Suy ra, hàm số xác định trên [0; 1) khi và chỉ khi 1 m<  2 ⇔ 2 m − 1 ∉ [0; 1) ⇔  2m − 1 ≥ 1 m ≥ 1.   2m − 1 < 0 ä Bài 18. Tìm m để hàm số sau xác định trên (1; 3). y= p − x + 2m − 1 − – Lời giải. Hàm số có nghĩa khi và chỉ khi   − x + 2m − 1 ≥ 0 2 x − m > 0

1
.
2x − m


 x ≤ 2m − 1

x > m .
2

Suy ra, hàm số xác định trên (1; 3) khi và chỉ khi

m ≤ 2
m
≤ 1 < 3 ≤ 2m − 1 ⇔ ⇔m=2 m ≥ 2 2 . ä Bài 19. Xét sự biến thiên của các hàm số 1 y = f ( x ) = 2 x + 3; 2 y = f ( x) = 1 − 3 x; 3 y = f ( x) = ( m2 + 1) x − 2; 4 y = f ( x) = mx + 4, với m 6= 0. – Lời giải. 1 Vì a = 2 > 0 nên hàm số đồng biến trên R.

2

Vì a = −3 < 0 nên hàm số nghịch biến trên R. 3 Vì a = m2 + 1 > 0, ∀m nên hàm số đồng biến trên R.

4

Với m > 0, hàm số đồng biến trên R, m < 0 hàm số nghịch biến trên R. ä Bài 20. Xét sự biến thiên của các hàm số 1 y = f ( x) = 2 x2 2 y = f ( x) = −6 x2 trong (0; +∞); 3 y = f ( x ) = x 2 + 2 x + 3; trong (0; +∞); 4 y = f ( x ) = − x 2 + 4 x + 1. – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 91 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Với x1 , x2 ∈ (0; +∞) và x1 6= x2 ta có f ( x1 ) − f ( x2 ) 2 x12 − 2 x22 = = 2( x1 + x2 ) > 0, ∀ x1 , x2 ∈ (0; +∞).
x1 − x2
x1 − x2
Vậy hàm số đồng biến trên (0; +∞).
A=

2

Với x1 , x2 ∈ (0; +∞) và x1 6= x2 ta có

f ( x1 ) − f ( x2 ) −6 x12 + 6 x22
=
= −6( x1 + x2 ) < 0, ∀ x1 , x2 ∈ (0; +∞). A= x1 − x2 x1 − x2 Vậy hàm số đồng biến trên (0; +∞). 3 Với x1 , x2 ∈ (−1; +∞) và x1 6= x2 ta có f ( x1 ) − f ( x2 ) x12 + 2 x1 + 3 − x22 − 2 x2 − 3 = = x1 + x2 + 2 > 0, ∀ x1 , x2 ∈ (−1; +∞).
x1 − x2
x1 − x2
Vậy hàm số đồng biến trên (−1; +∞).
A=

Với x1 , x2 ∈ (−∞; −1) và x1 6= x2 ta có

f ( x1 ) − f ( x2 ) x12 + 2 x1 + 3 − x22 − 2 x2 − 3
A=
=
= x1 + x2 + 2 < 0, ∀ x1 , x2 ∈ (−∞; −1). x1 − x2 x1 − x2 Vậy hàm số nghịch biến trên (−∞; −1). 4 Với x1 , x2 ∈ (2; +∞) và x1 6= x2 ta có f ( x1 ) − f ( x2 ) − x12 + 4 x1 + 1 + x22 − 4 x2 − 1 = = − x1 − x2 + 4 < 0, ∀ x1 , x2 ∈ (2; +∞). x1 − x2 x1 − x2 Vậy hàm số đồng biến trên (2; +∞). A= Với x1 , x2 ∈ (−∞; 2) và x1 6= x2 ta có f ( x1 ) − f ( x2 ) − x12 + 4 x1 + 1 + x22 − 4 x2 − 1 = = − x1 − x2 + 4 > 0, ∀ x1 , x2 ∈ (−∞; 2).
x1 − x2
x1 − x2
Vậy hàm số nghịch biến trên (−∞; 2).
A=

ä

Bài 21. Xét sự biến thiên của các hàm số
1 f ( x) =

x+1
trong (1; +∞).
x−1

2 f ( x) =

x
trong (−∞; −2).
2x + 3

– Lời giải.
1

Với mọi x, y ∈ (1; +∞), x 6= y. Lập tỉ lệ
x+1 y+1

f ( x) − f ( y) x − 1 y − 1
−2
A=
=
=
< 0 (do x > 1, y > 1 nên ( x − 1)( y − 1) > 0).
x− y
x− y
( x − 1)( y − 1)

Do đó hàm số nghịch biến trên (1; +∞).
2

Với mọi x, y ∈ (−∞; −2), x 6= y, Lập tỉ lệ
x
y

f ( x) − f ( y) 2 x + 3 2 y + 3
3
B=
=
>0
x− y
x− y
(2 x + 3)(2 y + 3)

(do x < −2, y < −2 nên (2 x + 3)(2 y + 3) > 0.
Do đó hàm số đồng biến trên (−∞; −2).
ä

Bài 22. Xét sự biến thiên của các hàm số
Th.s Nguyễn Chín Em

92

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/
1 f ( x) =

p

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

x − 1.

2 y=

p
2 − x.

– Lời giải.
1

Tập xác định của hàm số [1; +∞).
Với mọi x, y ∈ [1; +∞), x 6= y, lập tỉ lệ
p

f ( x) − f ( y)
A=
x− y

=

x−1−

p

y−1

x− y
x− y

=

p
p
( x − 1 + y − 1)( x − y)
1
> 0.
p
p
x−1+ y−1

=

Do đó hàm số đồng biến trên tập xác định.
2

Tập xác định của hàm số (−∞; 2].
Với mọi x, y ∈ (−∞; 2], x 6= y, lập tỉ lệ
f ( x) − f ( y)
A=
x− y

p
p
2− x− 2− y

=

x− y
y− x

=

p
p
( 2 − x + 2 − y)( x − y)
−1
< 0. p p 2− x+ 2− y = Do đó hàm số nghịch biến trên tập xác định. ä Bài 23. Xét sự biến thiên của các hàm số 1 f ( x) = p 2 f ( x) = x2 + 4 x + 5 x2 + 3 trong (0; +∞). trong (−∞; −2). – Lời giải. 1 Với mọi x, y ∈ (0; +∞), x 6= y, lập tỉ lệ f ( x) − f ( y) A= x− y p = = = p x2 + 3 − y2 + 3 x− y ( x − y)( x + y) ³p ´ p x2 + 3 + y2 + 3 ( x − y) p x+ y x2 + 3 + p y2 + 3 > 0.

Do đó hàm số đồng biến trên (0; +∞).
2

Với mọi x, y ∈ (−∞; −2), x 6= y, lập tỉ lệ
A=

f ( x) − f ( y)
x− y

( x2 + 4 x + 5) − ( y2 + 4 y + 5)
x− y
( x − y)( x + y + 4)
=
x− y
= x + y + 4.
=

Do x < −2, y < −2 nên x + y + 4 < 0. Do đó hàm số nghịch biến trên (−∞; −2). Th.s Nguyễn Chín Em 93 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI ä Bài 24. Xét sự biến thiên của các hàm số 1 f ( x) = 3 x3 . 2 f ( x) = x3 − 3 x2 + 6 x + 1. 3 f ( x) = x3 + x + 1. 4 f ( x) = x3 + 2 x2 + 3 x + 1. – Lời giải. 1 Hàm số xác định trên R. Với mọi x, y ∈ R, x 6= y, lập tỉ lệ A= f ( x) − f ( y) x− y = = 3 x3 − 3 y3 x− y 3( x − y)( x2 + x y + y2 ) x− y = x2 + x y + y2 . y ´2 3 2 + y > 0 ∀ x, y ∈ R ( x, y không đồng thời bằng 0) nên A > 0.
2
4
Vậy hàm số đồng biến trên R.
³

Do x2 + x y + y2 = x +

2

Hàm số xác định trên R.
Với mọi x, y ∈ R, x 6= y, lập tỉ lệ
A=

f ( x) − f ( y)
x− y

=
=

( x3 − 3 x2 + 6 x + 1) − ( y3 − 3 y2 + 6 y + 1)
x− y
¡
¢ ¡
¢
3
( x − 1) + 3 x + 2 − ( y − 1)3 + 3 y + 2
¡

=

x− y
¢
( x − 1) − ( y − 1)3 + 3( x − y)
3

x− y
¢
( x − y) ( x − 1)2 + ( x − 1)( y − 1) + ( y − 1)2 + 3
¡

=

x− y
2

= ( x − 1) + ( x − 1)( y − 1) + ( y − 1)2 + 3.
·
¸2
1
3
2
2
Do ( x − 1) + ( x − 1)( y − 1) + ( y − 1) + 3 = ( x − 1) + ( y − 1) + ( y − 1)2 + 3 > 0 ∀ x, y ∈ R nên A > 0.
2
4
Vậy hàm số đồng biến trên R.
3

Hàm số xác định trên R.
Với mọi x, y ∈ R, x 6= y, lập tỉ lệ
A=

f ( x ) − f ( y)
x− y

=
=

( x3 + x + 1) − ( y3 + y + 1)
x− y
2
( x − y)( x + x y + y2 + 1)
x− y

= x2 + x y + y2 + 1 > 0.

Vậy hàm số đồng biến trên R.
4

Hàm số xác định trên R.
Với mọi x, y ∈ R, x 6= y, lập tỉ lệ
A=

Th.s Nguyễn Chín Em

f ( x) − f ( y)
x− y

=

( x3 + 2 x2 + 3 x + 1) − ( y3 + 2 y2 + 3 y + 1)
x− y
94

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

=
=
=

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

[( x + 1)3 − x2 ] − [( y + 1)3 − y2 ]
x− y
3
[( x + 1) − ( y + 1)3 ] − ( x2 − y2 )
x− y
( x − y)[( x + 1)2 + ( x + 1)( y + 1) + ( y + 1)2 + x + y]
x− y

= ( x + 1)2 + ( x + 1)( y + 1) + ( y + 1)2 − ( x + y)
= x 2 + x y + y2 + 2 x + 2 y + 3
µ
¶ µ
¶ µ
¶µ

2 2
2
2 2
2
5
+ y+
+ x+
= x+
y+ +
3
3
3
3
3

µ
¶¸2
µ
¶2
·µ
3
5
1
2
2
2
+
+ .
y+
y+
=
x+ +
3
2
3
4
3
3

Biểu thức cuối luôn dương với mọi x, y ∈ R. Do đó hàm số đồng biến trên R.
ä

Th.s Nguyễn Chín Em

95

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

BÀI
A

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1

ĐỊNH NGHĨA

2.

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

HÀM SỐ BẬC NHẤT

Định nghĩa 1. Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b, với a 6= 0, trong đó a
và b là các số thực xác định.

4 Nếu b = 0, hàm số có dạng y = ax là hàm số biểu thị sự tương quan tỷ lệ thuận.
!

Tính chất 1. Ta có:
Hàm số y = ax + b xác định với mọi giá trị x ∈ R.
Trong tập xác định R, hàm số y = ax + b
– Đồng biến nếu a > 0.
– Nghịch biến nếu a < 0. B PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Ví dụ 1. Cho hàm số y = mx − m2 − x + 1. 1 Tìm m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất. 2 Tìm m để hàm số nghịch biến trên R. 3 Tìm m để đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ. – Lời giải. Viết lại hàm dưới dạng y = ( m − 1) x − m2 − 1. 1 Hàm số trên là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi m − 1 6= 0 ⇔ m 6= 1. Vậy với m 6= 1 hàm số đã cho là hàm số bậc nhất. 2 Hàm số trên nghịch biến trên R khi và chỉ khi m − 1 < 0 ⇔ m < 1. Vậy với m < 1 hàm số nghịch biến trên R. 3 Ta biết gốc tọa độ O (0, 0), do đó đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ khi 0 = ( m − 1).0 − m2 + 1 ⇔ m2 = 1 ⇔ m = ±1 . Vậy với m = ±1 thì đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ. 4 Trong lời giải câu 3 , khi m = 1 hàm số không còn là hàm số bậc nhất. ä ! p Ví dụ 2. Cho hàm số y = mx − 1 − m. 1 Tìm m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất. 2 Tìm m để hàm số đồng biến trên R. – Lời giải. 1 Hàm số trên là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi: ½ m 6= 0 m 6= 0 ⇔ ⇔ 0 6= m ≤ 1. 1−m ≥ 0 m≤1 ½ (*) Vậy với 0 6= m ≤ 1 hàm số đã cho là hàm số bậc nhất. Th.s Nguyễn Chín Em 96 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 2 Hàm số đồng biến trên R khi m > 0. Kết hợp với điều kiện (∗) ta được 0 < m ≤ 1. Vậy, với 0 < m ≤ 1 hàm số đồng biến trên R. ä Nhận xét. Trong lời giải trên: Ở câu 1 nhiều em học sinh mắc sai lầm khi chỉ thiết lập điều kiện m 6= 0. Ở câu 2 nhiều em học sinh mắc sai lầm khi thiết lập điều kiện m > 0 nhưng lại không kết hợp với
điều kiện (∗) ở câu 1 .
Ví dụ 3. Cho hàm số y = f ( x) = ax, với a 6= 0.
1

Chứng minh rằng f (kx1 ) = k f ( x1 ) và f ( x1 + x2 ) = f ( x1 ) + f ( x2 ).

2

Các hệ thức trong câu a) còn đúng với hàm số y = g( x) = ax + b, với b 6= 0 hay không?

– Lời giải.
1 Ta có f ( kx1 ) = a( kx1 ) = k(ax1 ) = k f ( x1 ), đpcm.

f ( x1 + x2 ) = a( x1 + x2 ) = ax1 + ax2 = f ( x1 ) + f ( x2 ), đpcm.
2 Ta lần lượt xét

Với hệ thức: g( kx1 ) = k g( x1 ).
⇔ a( kx1 ) + b = k(ax1 + b) ⇔ akx1 + b = akx1 + bk ⇔ b( k − 1) = 0 ⇔ k = 1( b 6= 0).
Vậy hệ thức chỉ đúng với k = 1.
Với hệ thức g( x1 + x2 ) = g( x1 ) + g( x2 ).
⇔ a( x1 + x2 ) + b = (ax1 + b) + (ax2 + b) ⇔ ax1 + ax2 + b = ax1 + ax2 + 2 b ⇔ b = 0. Ta có b 6= 0, vậy
hệ thức không đúng.

ä

Ví dụ 4. Cho hai hàm số f ( x) = (m2 + 1) x − 4 và g( x) = mx + 2, với m 6= 0. Chứng minh rằng:
1

Các hàm số f ( x), f ( x) + g( x), f ( x) − g( x) là các hàm đồng biến.

2

Hàm số g( x) − f ( x) là hàm nghịch biến.

– Lời giải.
1 Ta lần lượt xét:

Hàm số f ( x) có hệ số a = m2 + 1 > 0 do đó nó là hàm đồng biến.
Hàm số f ( x) + g( x) = ( m2 + 1) x − 4 + ( mx + 2) = ( m2 + m + 1) x − 2, có hệ số:
µ

1 2 3
2
a = m +m+1 = m+
+ > 0, do đó nó là hàm đồng biến.
2
4
Hàm số f ( x) − g( x) = ( m2 + 1) x − 4 − ( mx + 2) = ( m2 − m + 1) x − 6, có hệ số:
µ

1 2 3
2
a = m −m+1 = m−
+ > 0, do đó nó là hàm đồng biến.
2
4
£ 2
¤
2 Hàm số: g( x) − f ( x) = ( mx + 2) − ( m + 1) x − 4 = −( m2 − m + 1) x + 6, có hệ số:
µ

1 2 3
2
a = −( m − m + 1) = − m −
− < 0, do đó nó là hàm nghịch biến. 2 4 ä Th.s Nguyễn Chín Em 97 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Ví dụ 5. Cho hàm số y = f ( x) = ax + b, với a 6= 0. 1 Chứng minh rằng với một giá trị x0 tùy ý cho trước, bao giờ cũng tìm được hai số m và n sao cho f (m) < f ( x0 ) < f (n). 2 Chứng minh rằng hàm số bậc nhất không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. – Lời giải. 1 Ta biết rằng với mỗi x0 tùy ý cho trước, bao giờ cũng có: x0 − 1 < x0 < x0 + 1. Ta xét hai trường hợp Trường hợp 1: Với a > 0, khi đó hàm số đồng biến, do đó f ( x0 − 1) < f ( x0 ) < f ( x0 + 1). Từ đó ta chọn m = x0 − 1, n = x0 + 1. Trường hợp 2: Với a < 0, khi đó hàm số nghịch biến, do đó f ( x0 − 1) > f ( x0 ) > f ( x0 + 1). Từ đó ta chọn
m = x0 + 1, n = x0 − 1.
2 Giả sử trái lại hàm số có:

Giá trị lớn nhất f ( x1 ) ứng với x1 .
Giá trị nhỏ nhất f ( x2 ) ứng với x2 .
Theo kết quả câu a., luôn tìm được hai số m và n sao cho:
f ( x1 ) < f ( n) ⇒ f ( x1 ) không phải là giá trị lớn nhất. f ( x2 ) > f ( m) ⇒ f ( x2 ) không phải là giá trị nhỏ nhất.

ä

C

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1. Một ô tô vận tốc 50 km/h khởi hành từ bến xe phía Nam cách Hà Nội 5 km và đi về phía Nghệ An
(Bến xe nằm trên đường Hà Nội – Nghệ An). Hỏi sau khi khởi hành x giờ, xe cách Hà Nội bao nhiêu?
– Lời giải.
Gọi y là khoảng cách từ ô tô đến Hà Nội sau x giờ. Ta có khoảng cách ban đầu khi xe chưa khởi hành là 5
km vì bến xe cách Hà Nội 5 km. Hơn nữa, sau mỗi giờ xe đi về phía Nghệ An sẽ cách Hà Nội thêm 50 km.
Vậy sau khi khởi hành x giờ, khoảng cách từ ô tô đến Hà Nội là y = 50 x + 5.
ä

Bài 2. Cho các hàm số
1 y = 5x +

p
3.

2 y = 2−

1
2

4 y = 3( x − 2) + x.

1
+ 3.
x

6 y = 2 x + 8.

3 y = − x + 6.
5 y=−

p
3
5 x.

p

Trong các hàm số trên, hàm nào là hàm số bậc nhất? Xét sự biến thiên của các hàm số bậc nhất đó.
– Lời giải.
p

1

Hàm số y = 5 x + 3 là hàm số bậc nhất và vì nó có a = 5 > 0 nên nó là hàm số đồng biến.

2

Hàm số y = 2 − 3 5 x là hàm số bậc nhất và vì nó có a = − 3 5 < 0 nên nó là hàm số nghịch biến. 3 Hàm số y = − x + 6 là hàm số bậc nhất và vì nó có a = − < 0 nên nó là hàm số nghịch biến 4 Hàm số y = 3( x − 2) + x = 4 x − 6 là hàm số bậc nhất và vì nó có a = 4 > 0 nên nó là hàm số đồng biến.

p

p

1
2

Th.s Nguyễn Chín Em

1
2

98

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

5

Hàm số đã cho không là hàm số bậc nhất vì không đúng dạng y = ax + b.

6

Hàm số đã cho không là hàm số bậc nhất vì không đúng dạng y = ax + b.
ä
p

Bài 3. Cho hàm số y = (m − 1) x + m.
1

Tìm m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất.

2

Tìm m để hàm số nghịch biến trên R.

– Lời giải.
1

Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi

 m − 1 6= 0

m≥0


 m 6= 1
m ≥ 0

(*)

⇔ 0 ≤ m 6= 1.

Vậy với 0 ≤ m 6= 1 hàm số đã cho là hàm số bậc nhất.
2

Hàm số đã cho nghịch biến trên R khi m − 1 < 0 ⇔ m < 1. Kết hợp với điều kiện (*) ta được 0 ≤ m < 1. Vậy với 0 ≤ m < 1 hàm số nghịch biến trên R. ä Bài 4. Tìm m để các hàm số sau là hàm bậc nhất. 2 y = m2 x + 1 y = mx + 6. 3 y = mx + p p 3 − x. 4 y = ( m2 − m) x2 + mx + 8. m + 2. – Lời giải. 1 Hệ số bậc nhất m 6= 0. 2 Viết lại y = m2 − 1 x + 3. Hệ số bậc nhất m2 − 1 6= 0 ⇔ m 6= ±1. 3 ¡ Ta có   ¢ m 6= 0 m + 2 ≥ 0 4 p ⇔ −2 ≤ m 6= 0. Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi:   m2 − m = 0  m 6= 0 ⇔   m( m − 1) = 0  m 6= 0 ⇔ m = 1. Vậy với m = 1 hàm số đã cho là hàm số bậc nhất. ä Bài 5. Cho hai hàm số f ( x) = (m2 + 5) x − 3 và g( x) = 2mx + 1, với m 6= 0. Chứng minh rằng 1 Các hàm f ( x), f ( x) + g( x), f ( x) − g( x) là các hàm đồng biến. 2 Hàm số g( x) − f ( x) là hàm nghịch biến. – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 99 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Hàm f ( x) có hệ số a = m2 + 5 > 0 nên nó là hàm số đồng biến.
Hàm f ( x) + g( x) có hệ số a = m2 + 2m + 5 = (m + 1)2 + 4 > 0 nên nó là hàm số đồng biến.
Hàm f ( x) − g( x) có hệ số a = m2 − 2m + 5 = (m − 1)2 + 4 > 0 nên nó là hàm số đồng biến.

2

Hàm g( x) − f ( x) có hệ số a = −m2 + 2m − 5 = −(m − 1)2 − 4 < 0 nên nó là hàm số nghịch biến. ä Bài 6. Cho hàm số y = (m − 1) x + 2 m − 3. 1 Tìm m để hàm số là đồng biến, nghịch biến, không đổi. 2 Chứng tỏ rằng khi m thay đổi đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định. – Lời giải. 1 Ta có Hàm số là đồng biến khi và chỉ khi: m − 1 > 0 ⇔ m > 1.
Hàm số là nghịch biến khi và chỉ khi: m − 1 < 0 ⇔ m < 1. Hàm số là hàm hằng khi và chỉ khi: m − 1 = 0 ⇔ m = 1. 2 Giả sử điểm M ( x0 ; y0 ) là điểm đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi m. Khi đó ta có m( x0 + 2) + ( x0 + y0 + 3) = 0 với mọi m. ⇔   x0 + 2 = 0 x + y + 3 = 0 0 0 ⇔   x0 = −2 Vậy khi m thay  y = −1 0 đổi thì đồ thị hàm số luôn đi qua điểm M (−2; −1) cố định. ä Th.s Nguyễn Chín Em 100 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ BÀI 3. Tài liệu tự học Toán 9 – HKI ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT TÓM TẮT LÝ THUYẾT A 1 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Y = A X VỚI A 6= 0 Đồ thị của hàm số y = ax(a 6= 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm A (1; a). Như vậy, để vẽ đồ thị hàm số y = ax(a 6= 0), ta thực hiện: Xác định vị trí điểm A (1; a). Nối O với A ta được đồ thị hàm số y = ax. y y y = ax A a 1 O Ta có minh họa: 1 x O a Đường thẳng y = ax (a > 0) nằm trong góc
phần tư (I) và phần tư (III)

x

A
y = ax

Đường thẳng
y = ax (a < 0) nằm trong góc phần tư (II) và phần tư (IV) 4 Ta có một số chú ý sau: ! Đồ thị hàm số y = x chính là đường phân giác của góc phần tư thứ I, III. Đồ thị hàm số y = − x chính là đường phân giác của góc phần tư thứ II, IV. 2 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Y = A X + B, A 6= 0 Đồ thị của hàm số y = ax + b, a 6= 0 là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b. Đường thẳng này: Song song với đường thẳng y = ax nếu b 6= 0. Trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0. Từ kết quả trên ta thấy: Nếu đã có đồ thị hàm số y = ax thì đồ thị hàm số y = ax + b, b 6= 0 được suy ra bằng cách: Xác định vị trí điểm M (0; b). Đường thẳng đi qua M song song với đường thẳng y = ax chính là đồ thị hàm số y = ax + b. 3 CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT Vì đồ thị hàm số bậc nhất là một đường thẳng nên muốn vẽ ta chỉ cần xác định hai điểm phân biệt bất kỳ trên đường thẳng đó. 4 Khi vẽ đồ thị hàm số y = ax + b, a 6= 0: ! Ta nên chọn hai điểm có tọa độ chẵn. Th.s Nguyễn Chín Em 101 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI ¶ µ b Thông thường ta chọn hai điểm A (0; b) và B − ; 0 theo thứ tự là giao điểm của đồ thị với a trục O y và Ox nếu hai điểm đó không nằm quá xa gốc tọa độ (thí dụ y = x + 2005) hoặc tọa độ p p của chúng không quá phức tạp trong tính toán (thí dụ y = 3 2 x + 89). B PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Ví dụ 1. Cho hàm số: y = − x + 3. 1 Xác định giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung và trục hoành. Vẽ đồ thị hàm số. 2 Gọi A và B theo thứ tự là hai giao điểm nói trên. Tính diện tích 4O AB (O là gốc tọa độ). 3 Gọi α là góc nhọn tạo bởi đồ thị hàm số với trục Ox. Tính tan α, suy ra số đo góc α. 4 Bằng đồ thị, tìm x để y > 0, y ≤ 0.

– Lời giải.
1 Đồ thị cắt trục O y tại A có:

x = 0 ⇒ y = −0 + 3 = 3 ⇒ A (0; 3)
y
Đồ thị cắt trục Ox tại B có:

y = 0 ⇒ 0 = − x + 3 ⇔ x = 3 ⇒ B(3; 0)

A 3

.

y = −x + 3

2 Ta có:

1
1
9
S ∆O AB = O A.OB = .3.3 =
2
2
2

B

.

O

3

x

ˆ = α, suy ra:
3 Trong 4O AB, ta có AOB
tan α =

OA 3
= = 1 ⇒ α = 45 o
OB 3

d) Từ đồ thị suy ra:

y > 0 ⇔ x < 3, ứng với phần đồ thị nằm phía trên trục Ox. y ≤ 0 ⇔ x ≥ 3, ứng với phần đồ thị phía dưới trục Ox. ä Ví dụ 2. Cho hàm số: y = ax − 3a 1 Xác định giá trị của a để đồ thị hàm số đi qua điểm A (0; 4). Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm được. 2 Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng tìm được trong a). – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 102 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 1 Đồ thị hàm số đi qua điểm A (0; 4) khi và chỉ khi: 4 4 = a.0 − 3a ⇔ 3a = −4 ⇔ a = − . 3 4 Vậy hàm số có dạng y = − x + 4. 3 Để vẽ đồ thị hàm số ta lấy thêm điểm B(3; 0). y 2 Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng. A 4 Trong tam giác 4O AB vuông tại O , ta có: 1 1 1 = + 2 2 OH OA OB2 O A.OB H 4. 3 12 ⇔ OH = p =p = . 5 O A 2 + OB2 42 + 32 B O 3 x ä Ví dụ 3. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Ox y đồ thị của các hàm số y = 3 x và y = −3 x. Có nhận xét gì về đồ thị của hai hàm số này? – Lời giải. y Để vẽ đồ thị hàm số y = 3 x, ta thực hiện: Xác định thêm một điểm A (1; 3). B A Nối O với A ta được đồ thị hàm số y = 3 x. Để vẽ đồ thị hàm số y = −3 x, ta thực hiện: Xác định thêm một điểm B(−1; 3). Nối O với B ta được đồ thị hàm số y = 3 x. −1 O 1 x Nhận xét rằng, đồ thị của hai hàm số này đối xứng với nhau qua O y. ä 4 Ta có một số nhận xét sau: ! 1 Ta biết rằng: |3 x| =   3 x khi x ≥ 0 −3 x khi x < 0 Do đó, nếu lấy hai phần đồ thị là: Phần đồ thị của hàm số y = 3 x trong góc phần tư thứ I. Phần đồ thị của hàm số y = −3 x trong góc phần tư thứ II. ta nhận được đồ thị của hàm số y = |3 x|. 2 Từ đó, để vẽ đồ thị hàm số y = |ax| ta thực hiện như sau: Vẽ tia O A , với A ( x A , a · x A ), x A > 0.

Th.s Nguyễn Chín Em

103

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Vẽ tia OB, với B(− x A , a · x A ).

Hoặc chỉ cần vẽ tia O A sau đó lấy đối xứng O A qua O y.

1
2

Ví dụ 4. Cho hai hàm số: y = 2 x và y = − .
1

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Ox y đồ thị của các hàm số. Có nhận xét gì về đồ thị của hai
hàm số này?

2

1
2

Xác định tọa độ điểm B thuộc đồ thị hàm số y = − x sao cho xB = 4 yB + 2.

– Lời giải.
1 Để vẽ đồ thị hàm số y = 2 x ta thực hiện:

y

Xác định thêm một điểm A (1; 2).
Nối O với A ta được đồ thị hàm số y = 2 x.
Nhận xét rằng đồ thị của hai hàm số này vuông góc với nhau.

1
2

2

1
2

A

2 B thuộc đồ thị hàm số y = − x, suy ra yB = − xB (*). Thay xB =

4 yB + 2 vào (*), ta được:
1
1
yB = − (4 yB + 2) ⇔ yB = −
2
3
1
1
⇒ xB = 4(− ) + 2 = −
3
3
µ

1 1
Vậy, điểm B − ; − là điểm cần tìm.
3 3

1

B
−2

−1

O

1

2 x

ä

Ví dụ 5. Cho các hàm số:
y = f ( x) = 2 x, y = g( x) = 2 x − 1, y = h( x) = 2 x + 2.
1

Với x = −2; 0; 1; 2; 3 hãy tính các giá trị tương ứng của f ( x), g( x), h( x).

2

Có nhận xét gì về giá trị của các hàm số f ( x), g( x), h( x) ứng với cùng một giá trị của biến số x,
từ đó đưa ra kết luận về đồ thị các hàm số y = g( x) và y = h( x).

– Lời giải.

1 Ta lập bảng:

x
f ( x)
g ( x)
h( x)
Th.s Nguyễn Chín Em

−2
−4
−5
−2
104

0
0
−1
2

1
2
1
4

2
4
3
6

3
6
5
8
https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

b) Từ bảng, ta nhận thấy với bất kỳ hoành độ nào thì

y

Tung độ tương ứng của điểm trên đồ thị hàm số y = 2 x − 1
cũng nhỏ hơn tung độ tương ứng của điểm trên đường thẳng
y = 2 x là 1 đơn vị.

y = 2x + 2
y = 2x

Tung độ tương ứng của điểm trên đồ thị hàm số y = 2 x + 2
cũng lớn hơn tung độ tương ứng của điểm trên đường thẳng
y = 2 x là 2 đơn vị.

2

y = 2x − 1

A

Vậy ta thấy:
Đồ thị hàm số y = 2 x − 1 là một đường thẳng song song
với đường thẳng y = 2 x và cắt trục tung tại điểm có tung
độ bằng −1.

x

1

O
−1

Đồ thị hàm số y = 2 x + 2 là một đường thẳng song song
với đường thẳng y = 2 x và cắt trục tung tại điểm có tung
độ bẳng 2.

ä

Ví dụ 6. Cho các hàm số:
y = 2 x − 1, y = 2 − x, y = 3 − 2 x.
1

Vẽ đồ thị của ba đường thẳng đó trên cùng một hệ trục tọa độ.

2

Có nhận xét gì về đồ thị của ba hàm số này?

– Lời giải.
y
1 Ta lần lượt vẽ:

y = 2x − 1
µ

Với đồ thị y = 2 x − 1 lấy hai điểm A (0; −1) và A 0


1
;0 .
2

Nối A và A 0 được đồ thị cần dựng.
Với đồ thị y = 2 − x lấy hai điểm B(0; 2) và B0 (2; 0). Nối
B và B0 được đồ thị cần dựng.
µ

3
Với đồ thị y = 3 − 2 x lấy hai điểm C (0; 3) và C 0 ; 0 .
2
Nối C và C 0 được đồ thị cần dựng.
2 Đồ thị của các hàm số này đồng quy tại điểm I (1; 1).

3 C
2 B
1

I

O
x

1
−1 A

y = 3 − 2x

ä

Ví dụ 7. Vẽ đồ thị các hàm số sau:
1 y = | x |.

2 y = | x − 2| .

3 | x − 1| + 2.

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

105

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

y
y = | x|
1

B

A

O

1 Ta biến đổi

−1
½

y = | x| =

x nếu x ≥ 0
− x nếu x ≤ 0

x

1

y=x

y = −x

Do đó đồ thị hàm số là hai tia O A với A (1; 1) và
OB với B(−1; 1).

y
2 B

b) Ta biến đổi

½

y = | x − 2| =

2 − x nếu x ≥ 2
x − 2 nếu x ≤ 2

O

I
2

Do đó đồ thị hàm số là hai tia I A với I (2; 0) và
A (4; 2) và IB với B(0; 2).

y

y = | x − 1| + 2 =

y = | x − 1| + 2
A

3 B
½

2

x + 1 nếu x ≥ 1
3 − x nếu x ≤ 1

Do đó đồ thị hàm số là hai tia I A với I (1; 2) và
A (2; 3) và IB với B(0; 3).

4 x

y = 2− x

y = x−2

c) Ta biến đổi

y = | x − 2|

A

I

O
1

2

x

y = x+1
y = 3− x
ä

C

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1. Vẽ đồ thị các hàm số:
1 y = 4 x.

2 y = x + 3.

3 y = − x + 6.

4 y = −3 x − 3.

1
2

5 y = − x + 1.

– Lời giải.
1

Xác định hai điểm O (0; 0) và A (1; 4). Đường thẳng đi qua hai điểm O, A là đồ thị hàm số cần vẽ.

2

Xác định hai điểm A (0; 3) và B(−3; 0). Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số cần vẽ.

3

Xác định hai điểm A (0; 6) và B(6; 0). Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số cần vẽ.

4

Xác định hai điểm A (0; −3) và B(−1; 0). Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số cần vẽ.

5

Xác định hai điểm A (0; 1) và B(2; 0). Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số cần vẽ.

Th.s Nguyễn Chín Em

106

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Học sinh tự vẽ hình.

ä

Bài 2. Cho hàm số y = ax. Hãy xác định hệ số a, biết:
1

Đồ thị hàm số đi qua điểm A (1; 8).


3
2 Đồ thị hàm só đi qua điểm B ; −3 .
4
µ

3

Đồ thị hàm số là đường phân giác của góc phần tư thứ I, III.

Vẽ đồ thị hàm số trong mỗi trường hợp.
– Lời giải.
1

Vì điểm A (1; 8) thuộc đồ thị hàm số nên 8.a = 1 ⇔ a = 8.
Vậy hàm số có dạng y = 8 x.


3
3
2 Vì điểm B ; −3 thuộc đồ thị hàm số nên −3 = a. ⇔ a = −4.
4
4
µ

Vậy hàm số có dạng y = −4 x.
3

Đồ thị hàm số là đường phân giác của góc phần tư thứ I, III, ta có ngay a = 1.

Học sinh tự vẽ hình.

ä

Bài 3. Cho hàm số y = (2a − 3) x. Hãy xác định a, để:
1

Hàm số luôn đồng biến? Nghịch biến?

3

Đồ thị hàm số đi qua điểm B( ; − ).

5
4

1
2

2

Đồ thị hàm số đi qua điểm A (2; 3).

4

Đồ thị hàm số là đường phân giác góc phần tư
thứ II, IV.

Vẽ đồ thị hàm số trong mỗi trường hợp 2 , 3 , 4 .
– Lời giải.
1

3
2

Hàm số luôn đồng biến khi và chỉ khi 2a − 3 > 0 ⇔ a > .
3
2

Hàm số luôn nghịch biến khi và chỉ khi 2a − 3 < 0 ⇔ a < . 2 9 4 Vì điểm A (2; 3) thuộc đồ thị hàm số nên 3 = (2a − 3)2 ⇔ 4a = 9 ⇔ a = . 9 4 Vậy hàm số có dạng y = x. ¶ 5 1 thuộc đồ thị hàm số nên: 3 Vì điểm B ; − 4 2 µ 1 5 13 − = (2a − 3) ⇔ 10a = 13 ⇔ a = . 2 4 10 2 5 Vậy hàm số có dạng y = − x. 4 Đồ thị hàm số là đường phân giác góc phần tư thứ II, IV, ta có: 2a − 3 = −1 ⇔ 2a = 2 ⇔ a = 1. Vậy hàm số có dạng y = − x. Th.s Nguyễn Chín Em 107 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Học sinh tự vẽ hình. ä Bài 4. Cho hàm số y = 2ax − 3a. 1 Xác định a biết rằng đồ thị hàm số trên đi qua điểm M (2; 3). 2 Vẽ đồ thị hàm số tìm được trong a). 3 Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng tìm được trong a). – Lời giải. 1 Vì điểm M (2; 3) thuộc đồ thị hàm số nên: 3 = 2.a.2 − 3a ⇔ a = 3. Do đó hàm số có dạng y = 6 x − 9. ¶ 3 2 Ta lấy hai điểm A (0; −9) và B ; 0 . 2 µ Đường thẳng nối hai điểm A, B là đồ thị cần vẽ. Học sinh tự vẽ hình. 3 Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng. Trong tam giác O AB vuông tại O ta có: 3 9 2 . = p µ ¶2 37 3 92 + 2 9 Vậy khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng bằng p . 37 1 1 1 O A · OB = = + ⇔ OH = p OH 2 O A 2 OB2 O A 2 + OB2 9· ä Bài 5. Cho hàm số y = ax + b. 1 Xác định a và b biết rằng đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng −4 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1. 2 Vẽ đồ thị hàm số tìm được trong a). 3 Tính diện tích tam giác được tạo bởi đồ thị hàm số trong a) và các trục tọa độ. – Lời giải. 1 Giao điểm của đồ thị với trục tung là A (0, −4), với trục hoành là B(1, 0). Ta có:  a · 0 + b = −4 a · 1 + b = 0 ⇔  a = 4 .  b = −4 2 Xác định các điểm A (0, −4) và B(1, 0). Đường thẳng đi qua hai điểm A, B là đồ thị hàm số cần vẽ. Học sinh tự vẽ hình. 3 Tam giác tạo bởi đồ thị hàm số và các trục tọa độ là 4O AB vuông tại O . 1 2 Vậy S = O A · OB = 2 (đvdt). ä Bài 6. Cho hàm số y = |a − 1| x. Hãy xác định a biết: Th.s Nguyễn Chín Em 108 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI ¶ 1 2 Đồ thị hàm số đi qua điểm B − ; 8 . 2 µ 1 Đồ thị hàm số đi qua điểm A (1; 3). Vẽ đồ thị của hàm số trong mỗi trường hợp. – Lời giải. ” 1 Vì điểm A (1; 3) thuộc đồ thị hàm số nên 3 = |a − 1| ⇔ a−1 = 3 a − 1 = −3 ” ⇔ a=4 a = −2 Vậy hàm số có dạng y = 3 x. µ ¶ 1 1 vô nghiệm. Vậy không tồn tại a. 2 Vì điểm B(− ; 8) thuộc đồ thị hàm số nên: 8 = |a − 1| · − 2 2 Học sinh tự vẽ đồ thị hàm số y = 3 x, là đường thẳng đi qua O (0; 0) và A (1; 3). ä Bài 7. Vẽ đồ thị của các hàm số sau: 1 y = | x |. 2 y = 2| x | − 1. 3 y = | x| + 2. ¯ ¯ ¯ ¯3 1 4 y = ¯¯ x + ¯¯. 4 4 ¯ x ¯ ¯ ¯ + 2 ¯. 2 5 y = ¯− – Lời giải. Học sinh tham khảo ví dụ 7 ä Bài 8. Tìm tập hợp các điểm M ( x; y) sao cho: 2 y ≤ − x + 1. 1 y < x + 2. 3 y ≥ −2 x + 2. 4     y≤x y ≤ −2 x + 4    y ≥ −x + 1 – Lời giải. Học sinh tự vẽ hình. 1 Thực hiện vẽ đồ thị hàm số y = x + 2. Khi đó tập hợp các điểm M ( x; y) thỏa mãn y < x + 2 nằm phía dưới đồ thị hàm số. 2 Thực hiện vẽ đồ thị hàm số y = − x + 1. Khi đó, tập hợp các điểm M ( x; y) thỏa mãn y ≤ − x + 1 nằm phía dưới đồ thị hàm số kể cả đồ thị hàm số. 3 Thực hiện vẽ đồ thị hàm số y = −2 x + 2. Khi đó, tập hợp các điểm M ( x; y) thỏa mãn y ≥ −2 x + 2 nằm phía trên đồ thị hàm số kể cả đồ thị hàm số. 4 Thực hiện vẽ các đồ thị hàm số y = x, y = −2 x + 4, y = − x + 1. Khi đó, tập hợp các điểm M ( x; y) thỏa mãn hệ thuộc phần mặt phẳng giới hạn bởi ba đồ thị trên. ä Th.s Nguyễn Chín Em 109 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ BÀI 4. Tài liệu tự học Toán 9 – HKI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU A TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1 Hai đường thẳng y = ax + b (a 6= 0) và y = a0 x + b0 (a0 6= 0) là: Song song với nhau nếu a = a0 và b 6= b0 . Trùng nhau nếu a = a0 và b = b0 . 2 Đường thẳng cắt nhau Hai đường thẳng y = ax + b và y0 = a0 x + b0 cắt nhau khi và chỉ khi a 6= a0 . Đặc biệt nếu a 6= a0 và b = b0 , chúng cắt nhau tại một điểm trên O y. 3 Vị trí của hai đường thẳng trên mặt phẳng tọa độ Cho hai đường thẳng ( d 1 ) : y = a 1 x + b 1 , ( d 2 ) : y = a 2 x + b 2 , ta có các kết quả sau: ( d 1 ) ≡ ( d 2 ) ⇔ a 1 = a 2 và b 1 = b 2 . ( d 1 ) ∥ ( d 2 ) ⇔ a 1 = a 2 và b 1 6= b 2 . ( d 1 ) ∩ ( d 2 ) = { A } ⇔ a 1 6= a 2 . ( d 1 ) ⊥ ( d 2 ) ⇔ a 1 · a 2 = −1. B PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Ví dụ 1. Cho hàm số y = ax + 2 1 Xác định a, biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = − x. 2 Vẽ đồ thị hàm số tìm được trong câu a). Tính diện tích tam giác được tạo bởi đồ thị hàm số trong câu a) và các trục tọa độ. – Lời giải. y 3 1 Vì đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = − x + 2 nên a = −1. Vậy hàm số có dạng y = − x + 2. 2 2 Để vẽ đồ thị hàm số ta lấy hai điểm A (0; 2) và B(2; 0). Nối A và B ta được đồ thị cần vẽ. Khi đó ta có S 4O AB = A 1 1 1 · O A · OB = · 2 · 2 = 2. 2 2 Chú ý. Ta có các kết quả sau: x B O −1 1 2 3 −1 Với điểm A (0; yA ) thì O A = | yA |. Với điểm A ( x A ; 0) thì O A = | x A |. Với điểm A ( x A ; yA ) thì O A = » x2A + y2A . ä Ví dụ 2. Cho hai đường thẳng (d1 ) : y = 2 x + 1, (d2 ) : y = x + 1. 1 Chứng tỏ rằng hai đường thẳng (d1 ) và (d2 ) cắt nhau. Xác định tọa độ giao điểm I của chúng và vẽ hai đường thẳng này trên cùng một hệ trục tọa độ. Th.s Nguyễn Chín Em 110 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 2 Lập phương trình đường thẳng (d ) đi qua I và song song với đường thẳng y = −4 x + 1. 3 Lập phương trình đường thẳng (d 0 ) đi qua I và song song với đường thẳng y = x + 9. 1 2 – Lời giải. 1 Nhận xét rằng: Đường thẳng ( d 1 ) có a 1 = 2 và b 1 = 1. y Đường thẳng ( d 2 ) có a 2 = 1 và b 2 = 1. y = x+1 3 y = 2x + 1 Suy ra a 1 6= a 2 và b 1 = b 2 ⇒ ( d 1 ) cắt ( d 2 ) cắt nhau tại điểm I trên O y. Giả sử giao điểm của hai đường thẳng có tọa độ I (0; y0 ) vì I thuộc ( d 1 ) nên y0 = 2 · 0 + 1 = 1 ⇒ I (0; 1). 2 1 x A −2 −1 B O 1 2 3 4 −1 2 Đường thẳng ( d ) song song với đường thẳng y = −4 x + 1, có phương trình ( d ) : y = −4 x + b. Vì I ∈ ( d ) nên 1 = −4 · 0 + b ⇔ b = 1. Vậy phương trình đường thẳng ( d ) : y = −4 x + 1. 3 Đường thẳng ( d 0 ) song song với đường thẳng y = Vì I ∈ d 0 nên 1 = 1 · 0 + b ⇔ b = 1. 2 Vậy phương trình đường thẳng ( d 0 ) : y = 1 1 x + 9 có phương trình ( d 0 ) : y = x + b, với b 6= 9. 2 2 1 x + 1. 2 Nhận xét. Trong lời giải của ví dụ trên Ở câu a) dựa trên nhận xét (d1 ) và (d2 ) cắt nhau tại điểm I trên O y nên ta mới giả sử I (0; y0 ). Trong trường hợp tổng quát với hai đường thẳng (d1 ) : y = a 1 x + b1 , (d2 ) : y = a 2 x + b2 với (a 1 6= a 2 ), ta giả sử tọa độ giao điểm I ( x0 ; y0 ) rồi nhận xét: – I ∈ (d1 ) ⇒ y0 = a 1 x0 + b1 (1). – I ∈ (d2 ) ⇒ y0 = a 2 x0 + b2 (2). Từ (1) và (2) suy ra a 1 x0 + b 1 = a 2 x0 + b 2 ⇔ x0 = b2 − b1 . a1 − a2 Thay x0 vào (1) hoặc (2) (tùy theo việc thay nào dễ hơn) ta nhận được giá trị của y0 , từ đó suy ra tọa độ điểm I . Ở câu b) và câu c), ta có thể khẳng định được b = 1 thông qua nhận định “Đường hẳng (d ) và (d 0 ) luôn cắt (d1 ) tại điểm I thuộc O y”. ä Ví dụ 3. Cho đường thẳng (∆) : y = x + 6. Lập phương trình đường thẳng (d ) song song với đường thẳng (∆) và 1 Đi qua điểm M (1; 2). Th.s Nguyễn Chín Em 111 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 2 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI p Khoảng cách từ O đến (d ) bằng 2 2. – Lời giải. Đường thẳng ( d ) song song với đường thẳng ∆ có phương trình ( d ) : y = x + b. 1 Vì M (1; 2) ∈ ( d ) nên 2 = 1 + b ⇔ b = 1. Vậy ta được phương trình đường thẳng ( d ) : y = x + 1. 2 Gọi A , B theo thứ tự là giao điểm của ( d ) với các trục O y, Ox, ta được: Với điểm A : x = 0 ⇒ y = 0 + b = b, do đó A (0; b). Với điểm B: y = 0 ⇒ 0 = x + b ⇔ x = − b, do đó B(− b; 0). Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng ( d ). Trong 4O AB vuông tại O , ta có 1 1 1 = + OH 2 O A 2 OB2 O A · OB ⇔ OH = p O A 2 + OB2 p | b| | b| · | − b| =p ⇔ 2 2= p 2 b2 + (− b)2 ⇔ | b| = 4 ⇔ b = ±4. y A H 1 x B O Khi đó 1 Với b = 4, ta được đường thẳng ( d 3 ) : y = x + 4 Với b = −4, ta được đường thẳng ( d 4 ) : y = x − 4. Vậy tồn tại hai đường thẳng ( d 3 ) và ( d 4 ) thỏa mãn điều kiện đề bài. Nhận xét. Qua lời giải của ví dụ trên, ta ghi nhận kết quả “Mọi đường thẳng song song với đường thẳng y = ax + m luôn có phương trình y = ax + b”. Khi đó, để xác định phương trình đường thẳng chúng ta chỉ cần xác định b. ä Ví dụ 4. Lập phương trình đường thẳng (d ) biết (d ) đi qua điểm M (1; 2) và chắn trên hai trục tọa độ những đoạn bằng nhau. – Lời giải. Đường thẳng ( d ) có phương trình ( d ) : y = ax + b. Vì M (1, 2) thuộc ( d ) nên 2 = a + b ⇔ a = 2 − b. (1) ¶ b Gọi A , B theo thứ tự là giao điểm của ( d ) với các trục O y, Ox, ta được A (0; b) và B − ; 0 . a Với điều kiện O A = OB suy ra ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ b ¯ ¯ b¯ ¯ ¯ ¯ ⇔ | b( b − 2)| = | b| ¯ | b | = ¯− ¯ ⇔ | b | = ¯ a b −2¯  ” 2 ” 2 b=0 b − 2b = b b − 3b = 0  ⇔ ⇔ 2 ⇔ b = 3 b2 − 2 b = − b b −b=0 b = 1. µ Khi đó: Với b = 0 thay vào (1) suy ra a = 2, ta được phương trình đường thẳng ( d 1 ) : y = 2 x. Với b = 3 thay vào (1) suy ra a = −1, ta được phương trình đường thẳng ( d 2 ) : y = − x + 3. Th.s Nguyễn Chín Em 112 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Với b = 1 thay vào (1) suy ra a = 1, ta được phương trình đường thẳng ( d 3 ) : y = x + 1. Vậy tồn tại ba đường thẳng ( d 1 ), ( d 2 ), ( d 3 ) thỏa mãn điều kiện đề bài. Tổng quát Cho điểm A ( x0 ; y0 ), ta dễ dàng chứng minh được rằng mọi đường thẳng ( d ) đi qua A luôn có phương trình ( d ) : y = a( x − x0 ) + y0 . ä Ví dụ 5. Cho họ đường thẳng (d m ) có phương trình (d m ) : y = − m−1 m+1 x+ . 2m − 3 2m − 3 1) Xác định m để (a) (d m ) đi qua A (2; 1). (b) (d m ) có hướng đi lên (hàm số đồng biến). (c) (d m ) song song với đường thẳng (4) : x − 2 y + 12 = 0. 2) Tìm điểm cố định mà họ (d m ) luôn đi qua. – Lời giải. Viết lại phương trình họ đường thẳng ( d m ) dưới dạng ( d m ) : ( m − 1) x + (2 m − 3) y − m − 1 = 0. 1) Ta lần lượt có (a) ( d m ) đi qua A (2; 1) khi và chỉ khi 2( m − 1) + (2 m − 3) − m − 1 = 0. (b) ( d m ) có hướng đi lên khi và chỉ khi nó có hệ số góc dương m−1 m−1 >0⇔
<0 2m − 3 2 m −3 m > 1
½

m−1 > 0
3

 2m − 3 < 0  m<   2 ⇔ ½ ⇔   m < 1  m−1 < 0   2m − 3 > 0
m > 3
2
3
⇔ 1 0 thì α < 90◦ . Nếu a < 0 thì α > 90◦ (khi đó α = 180◦ − ƒ
ABO ).

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG
Ví dụ 1. Cho đường thẳng (d ) : y = x + 8.
1

Vẽ đường thẳng (d ).

2

Tính hệ số góc của đường thẳng (d ).

– Lời giải.
y
1 Ta lấy hai điểm thuộc ( d ) là A (0; 8) và B(−8; 0).

Nối A và B ta nhận được đồ thị của ( d ).

8

2 Ta có ngay, đường thẳng ( d ) có hệ số bằng 1.

A

y = x+8
B

x

α

−8

O

ä

Ví dụ 2. Cho hai điểm A (3; 2) và B(5; 8) thuộc đường thẳng (d ).
1

Tính hệ số góc của đường thẳng (d ).

2

Xác định đường thẳng (d ) đó.

– Lời giải.
1 Giả sử phương trình của đường thẳng ( d ) có dạng y = ax + b.

Ta có

A (3; 2) ∈ ( d ) ⇒ 2 = 3a + b

(1).

B(5; 8) ∈ ( d ) ⇒ 8 = 5a + b

(2).

Lấy (1) trừ (2) suy ra: 2a = 6 ⇒ a = 3.
Vậy hệ số góc của ( d ) bằng 3.
2 Thay a = 3 vào (1) ta được 3 · 3 + b = 2 ⇔ b = −7.

Vậy phương trình đường thẳng ( d ) : y = 3 x − 7.
Tổng quát. Cho hai điểm A ( x1 ; y1 ) và B ( x2 ; y2 ) thuộc đường thẳng (d ) , trong đó x1 6= x2 .
Ta dễ dàng chứng minh được
Hệ số góc của đường thẳng ( d ) là: a =

y2 − y1
.
x2 − x1

Phương trình ( d ) được xác định bởi công thức:

y − y1
y2 − y1
=
x2 − x1 x2 − x1

(∗).

Trong nhiều bài toán việc sử dụng công thức (∗) để xác định đường thẳng ( d ) dễ dàng hơn nhiều.

ä
Th.s Nguyễn Chín Em

118

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

2

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG BIẾT HỆ SỐ GÓC
Phương pháp.

Ta ghi nhận kết quả: “Mọi đường thẳng có hệ số góc k luôn có phương trình y = kx + b”.
Khi đó để xác định phương trình đường thẳng ta chỉ cần xác định b.

Ví dụ 3. Lập phương trình đường thẳng (d ) có hệ số góc bằng

4

3

1

Đi qua điểm M (−1; −1).

2

Chắn trên hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 24.

– Lời giải.
Đường thẳng ( d ) có hệ số góc bằng

4
4
có phương trình là y = x + b.
3
3

1 Vì M (−1; −1) thuộc ( d ) nên −1 =

Vậy, ta được ( d ) : y =

4
x+1
3

4
· (−1) + b ⇔ b = 1.
3

2 Gọi A , B theo thứ tự là giao điểm của ( d ) với các trục O y, Ox ta được

Với điểm A , x = 0 ⇒ y =

4
· 0 + b = b, do đó A (0; b).
3

y

4
−3 b
Vơi điểm B, y = 0 ⇒ 0 = · x + b ⇔ x =
, do đó
3
4
µ

−3 b
B
;0 .
4

A

1

Diện tích 4O AB được cho bởi

x

B

¯
¯
¯ −3 b ¯ 3 b2
1
1
¯=
S 4O AB = · O A · OB ⇔ 24 = · | b| · ¯¯
2
2
4 ¯
8
2
⇔ b = 64 ⇔ b = ±8.

O

1

Khi đó

4
x + 8.
3
4
Với b = −8, ta được đường thẳng ( d 2 ) : y = x − 8.
3
Với b = 8, ta được đường thẳng ( d 1 ) : y =

Vậy tồn tại hai đường thẳng ( d 1 ) và ( d 2 ) thỏa mãn bài toán.

ä

Ví dụ 4. Lập phương trình đường thẳng (d ) có hệ số góc bằng
12
.
5

4
và khoảng cách từ O đến (d ) bằng
3

– Lời giải.

4
4
có phương trình là y = x + b.
3
3
Gọi A , B theo thứ tự là giao điểm của ( d ) với các trục O y, Ox ta được
Đường thẳng ( d ) có hệ số góc bằng

Với điểm A , x = 0 ⇒ y =

4
· 0 + b = b, do đó A (0; b).
3

µ

−3 b
4
−3 b
Vơi điểm B, y = 0 ⇒ 0 = · x + b ⇔ x =
, do đó B
;0 .
3
4
4
Th.s Nguyễn Chín Em

119

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng ( d ).
Trong 4O AB vuông tại O , ta có

1
1
1
=
+
2
2
OH
OA
OB2

y

O A · OB
⇔ OH = p
2
O A¯2 + OB
¯
¯ −3 b ¯
¯
| b| · ¯¯
12
3 | b|
4 ¯
=

=

µ
5
5
−3 b 2
b2 +
4
⇔ | b| = 4 ⇔ b = ±4.

A
H

1

x

B
O

1

Khi đó
Với b = 4, ta được đường thẳng ( d 3 ) : y =

4
x + 4.
3

4
x − 4.
3
Vậy tồn tại hai đường thẳng ( d 3 ) và ( d 4 ) thỏa mãn bài toán.
Với b = −4, ta được đường thẳng ( d 4 ) : y =

ä

Ví dụ 5. Lập phương trình đường thẳng (d ) biết (d ) cắt Ox, O y theo thứ tự tại A (a; 0), B(0; b) với
a, b 6= 0.

– Lời giải.
Giả sử phương trình đường thẳng ( d ) có dạng y = kx + m.
Vì B(0; b) thuộc ( d ) nên b = k · 0 + m ⇔ b = m.
Vì A (a; 0) thuộc ( d ) nên 0 = ka + m ⇔ ka = − m = − b ⇔ k =

−b
.
a

b
x y
Vậy phương trình ( d ) có dạng: y = − x + b ⇔ + = 1.
a
a b

Nhận xét.

Qua lời giải của hai ví dụ trên, ta ghi nhận kết quả “Mọi đường thẳng đi qua hai điểm

A (a; 0), B(0; b) với a, b 6= 0 luôn có phương trình

x y
+ = 1″.
a b

Phương trình trên được gọi là phương trình đoạn chắn.
ä
Ví dụ tiếp theo sẽ minh hoa việc sử dụng phương trình đoạn chắn để giải toán.

Ví dụ 6. Trên mặt phẳng tọa độ, cho diểm M (4; 1). Một đường thẳng (d ) luôn đi qua M cắt Ox, O y
theo thứ tự tại A (a; 0), B(0; b) với a, b > 0. Lập phương trình đường thẳng (d ) sao cho
1

Diện tích 4O AB nhỏ nhất.

2 O A + OB
3

nhỏ nhất.

1
1
+
nhỏ nhất.
2
OA
OB2

– Lời giải.

x y
+ = 1.
a b
4 1
4b
Vì M (4; 1) thuộc ( d ) nên + = 1 ⇔ a =
, với b > 1
a b
b−1

Từ giả thiết, ta được ( d ) :

Th.s Nguyễn Chín Em

120

(∗).
https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

1
ab
· O A · OB =
.
2
2
Từ (∗), sử dụng bất đẳng thức Cosi ta có

1 Diện tích 4O AB được cho bởi S =

4 1
1= + ≥2
a b

4
4 1
· =p
⇔ ab ≥ 16 ⇔ S ≥ 8.
a b
ab

½
a=8
4 1 1
Suy ra, ta được S min = 8, đạt được khi = = ⇔
b = 2.
a b 2
Vậy phương trình đường thẳng ( d ) có dạng

(d ) :

−1
x y
+ =1⇔ y=
x + 2.
8 2
4

2 Ta có

4b
4
+b=
+b+4
b−1
…b − 1
4
4
=
+b−1+5 ≥ 2
· ( b − 1) + 5 = 9.
b−1
b−1

O A + OB = |a| + | b| =

Suy ra, ta được (O A + OB)min = 9, đạt được khi

·
b=3
4
2
= b − 1 ⇔ ( b − 1) = 4 ⇔
⇒ b = 3, a = 6.
b = −1 (loại)
b−1
Vậy phương trình đường thẳng ( d ) có dạng

(d ) :

x y
−1
+ =1⇔ y=
x + 3.
6 3
2

1
1
1
1
+
= 2 + 2.
2
2
OA
OB
a
b
Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có

3 Ta có

¶ µ

µ
¡ 2
¢ 1
1
4 1 2
1
1
1
2
+
.
4 +1
+ 2 ≥
=1⇒ 2 + 2 ≥
2
a b
17
a
b
a
b
µ

1
1
1
Suy ra, ta được
, đạt được khi
+
=
2
2
OA
OB min 17


 4 + 1 = 1 a = 17

a b
4 .


b = 17
4a = b
Vậy phương trình đường thẳng ( d ) có dạng

(d ) :

x
y
−1
+
=1⇔ y=
x + 17.
17 17
4
4

Chú ý. Sai lầm thường gặp của học sinh trong câu b) là dùng lập luận:
p
O A + OB = a + b ≥ 2 ab ≥ 8.
Khi đó (O A + OB)min = 8 đạt được khi a = b = 5.

ä
Th.s Nguyễn Chín Em

121

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Ví dụ 7.
1

Lập phương trình được thẳng (d ) đi qua điểm A (−5; 5) sao cho (d ) tạo với tia Ox một góc α có
1
tan α = .
2

2

2
Tìm trên đường thẳng (d ) đi qua điểm M ( x M ; yM ) sao cho x2M + yM
nhỏ nhất.

– Lời giải.
1 Giả sử phương trình đường thẳng ( d ) có dạng y = ax + b.

1
1
nên a = tan α = .
2
2
15
1
.
Vì A (−5; 5) thuộc ( d ) nên 5 = a · (−5) + b = · (−5) + b ⇔ b =
2
2
1
15
Vậy phương trình đường thẳng ( d ) có dạng ( d ) : y = x + .
2
2
( d ) tạo với tia Ox một góc α có tan α =

2 Vì M ( x M ; yM ) thuộc ( d ) nên yM =

15
1
xM +
⇔ x M = 2 yM − 15. Khi đó
2
2
2
2
x2M + yM
= (2 yM − 15)2 + yM
2
= 5 yM
− 60 yM + 225

= 5 ( yM − 6)2 + 45 ≥ 45.
¡
¢
2
Suy ra, ta được x2M + yM
= 45 đạt được khi: yM = 6 ⇒ x M = 2 · 6 − 15 = −3.
min
Vậy ta tìm được M (−3; 6).

Nhận xét. Trong lời giải của ví dụ trên
Ở câu a), ta sử dụng kết quả ” Nếu đường thẳng (d ) : y = ax + b tạo với tia Ox một góc α có
tan α = a”.
Điểm M được tìm trong câu b) chính là tọa độ hình chiếu vuông góc của O lên (d ).
ä

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Lập phương trình đường thẳng (d ) , biết (d )
1

đi qua điểm M (1; 2) có hệ số góc bằng 3.

2

đi qua điểm A (−3; 2) và tạo với tia Ox một góc 45◦ .

3

đi qua điểm B(3; 2) và tạo với tia Ox một góc 60◦ .

– Lời giải.
Giả sử phương trình đường thẳng (d ) có dạng y = ax + b.
1

Vì đường thẳng (d ) có hệ số góc bằng 3 nên a = 3.
Vì điểm M (1; 2) thuộc (d ) nên 2 = a · 1 + b = 3 · 1 + b ⇔ b = −1.
Vậy phương trình đường thẳng (d ) : y = 3 x − 1.

2

Đường thẳng (d ) tạo với tia tia Ox một góc 45◦ nên a = tan 45◦ = 1.
Vì điểm A (−3; 2) thuộc điểm (d ) nên 2 = a · (−3) + b = 1 · (−3) + b ⇔ b = 5.
Vậy, phương trình đường thẳng (d ) : y = x + 5.

Th.s Nguyễn Chín Em

122

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/
3

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Ta xét hai trường hợp
Trường hợp 1. Đường thẳng (d ) tạo với tia Ox một góc 60◦ , ta được
a = tan 60◦ =

p
3.

p

p

Vì điểm B (3; 2)thuộc điểm (d ) nên 2 = a · 3 + b = 3 · 3 + b ⇔ b = 2 − 3 3.
p

p

Vậy, phương trình đường thẳng (d1 ) : y = 3 · x + 2 − 3 3.
Trường hợp2. Đường thẳng (d ) tạo với tia Ox một góc 60◦ , ta được
p
a = − tan 60◦ = − 3.

Vì điểm B(3; 2) thuộc điểm (d ) nên
p
p
2 = a · 3 + b = − 3 · 3 + b ⇔ b = 2 + 3 3.
p

p

Vậy phương trình đường thẳng (d2 ) : y = − 3 · x + 2 + 3 3.
Kết luận, có hai đường thẳng (d1 ) và (d2 ) thỏa mãn điều kiện đề bài.
ä

Bài 2. Lập phương trình đường thẳng (d ) có hệ số góc bằng

−4

3

1

Đi qua điểm M (1; −1).

2

Chắn hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 54.

3

Khoảng cách từ O đến (d ) bằng .

3
5

– Lời giải.
Đường thẳng (d ) có hệ số góc bằng
1

−4
−4
có phương trình là (d ) : y =
x + b.
3
3

4
3

Vì điểm M (1; −1) thuộc (d ) nên −1 = − 1 + b ⇔ b = 1.
4
3

Vậy, phương trình đường thẳng (d ) : y = − x + 1.
2

Gọi A , B theo thứ tự là giao điểm của (d ) với các trục Ox, O y, ta được
4
3
µ

4
3b
3b
Vơi điểm B, y = 0 ⇒ 0 = − · x + b ⇔ x = , do đó B
;0 .
3
4
4

Với điểm A , x = 0 ⇒ y = − · 0 + b = b, do đó A (0; b)

Diện tích 4O AB được cho bởi
¯ ¯
¯ 3 b ¯ 3 b2
1
1
S 4O AB = O A · OB ⇔ · | b| · ¯¯ ¯¯ =
⇔ b2 = 144 ⇔ b = ±12.
2
2
4
8

Khi đó
4
3

Với b = 12, ta được đường thẳng (d1 ) : y = − x + 12.
4
3

Với b = −12, ta được đường thẳng (d1 ) : y = − x − 12.
Vậy, tồn tại hai đường thẳng (d1 ) và (d2 ) thỏa mãn điều kiện đề bài.
Th.s Nguyễn Chín Em

123

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/
3

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Gọi A , B theo thứ tự là giao điểm của (d ) với các trục Ox, O y, ta được
4
3
µ

3b
3b
4
;0 .
Vơi điểm B, y = 0 ⇒ 0 = − · x + b ⇔ x = , do đó B
3
4
4

Với điểm A , x = 0 ⇒ y = − · 0 + b = b, do đó A (0; b).

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng (d ).
Trong 4O AB vuông tại O , ta có
1
1
1
=
+
2
2
OH
OA
OB2

0 A · 0B
⇔ OH = p
2
2
OA
¯ +¯ OB
¯ 3b ¯
| b| · ¯¯ ¯¯
3 | b|
3
4
=

=
µ ¶2
5
5
3b
2
b +
4
⇔ | b| = 1 ⇔ b = ±1.

Khi đó
4
3

Với b = 1, ta được đường thẳng (d3 ) : y = − x + 1.
4
3

Với b = −1, ta được đường thẳng (d4 ) : y = − x − 1.
Vậy tồn tại hai đường thẳng (d3 ) và (d4 ) thỏa mãn bài toán.
ä

Bài 3. Lập phương trình đường thẳng (d ) song song với đường thẳng (∆) : y = −3 x và đi điểm M (1; 3). Vẽ
đồ thị của (d ).
– Lời giải.
Đường thẳng (d ) song song với đường thẳng (∆) : y = −3 x nên (d ) có dạng y = −3 x + b

y
6

( b 6= 0).
Vì (d ) đi qua điểm M (1; 3) nên −3 + b = 3 ⇔ b = 6.
Vậy (d ) : y = −3 x + 6.

O

2

x
ä

Th.s Nguyễn Chín Em

124

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

PHẦN

II
HÌNH HỌC

125

CHƯƠNG

1

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
VUÔNG

BÀI

1.

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1

HỆ THỨC GIỮA CẠNH GÓC VUÔNG VÀ HÌNH CHIẾU CỦA NÓ TRÊN CẠNH HUYỀN

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO
CỦA TAM GIÁC VUÔNG

A

B

b

h

c
c0

b0
H

C

a

Định lí 1. Trong một tam giác vuông, bình phương của một cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền
và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền.
Như vậy, trong 4 ABC vuông tại A , ta nhận được

AB2 = BC · BH ⇔ c2 = a · c0 ,
AC 2 = BC · CH ⇔ b2 = a · b0 .

2

MỘT SỐ HỆ THỨC LIÊN QUAN TỚI ĐƯỜNG CAO
Định lí 2. Trong một tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình
chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.
Như vậy, trong 4 ABC vuông tại A , ta nhận được

AH 2 = BH · CH ⇔ h2 = b0 · c0 .

Định lí 3. Trong một tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường
cao tương ứng.
Như vậy, trong 4 ABC vuông tại A , ta nhận được

AB · AC = AH · BC ⇔ b · c = a · h.

Định lí 4. Trong một tam giác vuông, nghịch đảo bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng
tổng các nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông.
Như vậy, trong 4 ABC vuông tại A , ta nhận được

1
1
1
1
1
1
=
+
⇔ 2 = 2 + 2.
2
2
2
AH
AB
AC
h
b
c

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
127

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐỊNH LƯỢNG

1

Ví dụ 1. Cho 4 ABC vuông tại A , AB = 3cm, AC = 4cm, AH là đường cao. Tính độ dài các đoạn
thẳng BC, BH, CH, AH.
– Lời giải.
Ta lần lượt cóp
BC = AB2 + AC 2 = 5cm.

A

2

9
AB
= cm.
BC
5

CH =

AC 2 16
=
cm.
BC
5

AH =

p

4c

3c

m

BH =

B

C

H


BH · CH =

m

144 12
=
cm.
25
5

ä

Ví dụ 2. Cho 4 ABC vuông tại A , đường cao AH , biết BH = 3cm, CH =
1

Tính độ dài các cạnh của 4 ABC .

2

Tính độ dài AH .

16
cm.
3

– Lời giải.
1

A

16 25
=
cm.
3
3
25
AB2 = BH · BC = 3 ·
= 25 ⇔ AB = 5cm.
3
16 25 400
AC 2 = CH · BC =
·
=
3 3
9
20
⇔ AC =
cm.
3

BC = BH + CH = 3 +

2 AH 2 = BH · CH = 3 ·

B

16
cm
3

3cm
H

16
= 16 ⇔ AH = 4cm.
3

C

ä

Ví dụ 3. Cho 4 ABC vuông tại A , AB = 6cm, BC = 10cm. Tính độ dài đường cao AH .
– Lời giải. p

p
Ta có AB = BC 2 − AB2 = 100 − 36 = 8cm.
1
1
1
1
1
255
Suy ra
=
+
= 2+ 2=
2
2
2
576
AH
AB
AC
6
8
5
⇔ AH =
cm.
24

6c

m

A

B
H

C

10cm
ä

2

GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐỊNH TÍNH
Ví dụ 1. Cho 4 ABC vuông tại A , AH là đường cao, H, F lần lượt là các đường cao của
4 AHB, 4 AHC . Chứng minh rằng
1 BC 2 = 3 AH 2 + BE 2 + CF 2 .

Th.s Nguyễn Chín Em

2

128

p
3

BE 2 +

p
3

CF 2 =

p
3

BC 2 .

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

– Lời giải.
C

1 Ta có

3 AH 2 + BE 2 + CF 2 = 3 AH 2 + BH 2 − HE 2 + CH 2 − HF 2
= 3 AH 2 − EF 2 + (BH + CH )2 − 2 HB · HC

F

H

= 2 AH 2 + BC 2 − 2 AH 2 = BC 2 .
2 Trong 4 AHB ta có

A

2

4

4

BH
BH
BH
BH
⇒ BE 2 =
=
=
2
BA
BH · BC
BC
BA
Trong 4 AHC ta có
CH 4
CH 4
CH 3
CH 2
⇒ CF 2 =
=
=
CF =
CA
BC
C A 2 CH · BC
Từ (1) và (2) suy ra
BE =

p
3

BE 2 +

p
3

B

E

3

(1).

(2).

p
CH
BC
BH
3
+
=
=
CF 2 = p
BC 2 .
p
p
3
3
3
BC
BC
BC

Ví dụ 2. Cho 4 ABC , biết S =

1
· (a + b − c) · (a − b + c)
4

ä

(1). Chứng minh 4 ABC vuông.

– Lời giải.
Sử dụng công thức Hêrông, ta có

1
· (a + b − c) · (a − b + c)
4
p

p · ( p − a) · ( p − b ) · ( p − c ) = ( p − c ) · ( p − b )

(1) ⇔

p

p · ( p − a) · ( p − b ) · ( p − c ) =

p · ( p − a) · ( p − b) · ( p − c) = ( p − c)2 · ( p − b)2
p · ( p − a) = ( p − c ) · ( p − b )
( a + b + c ) · ( b + c − a) = ( a + b − c ) · ( a + c − b )

a2 + b 2 = c 2 .


ä

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

C

Bài 1. Cho 4 ABC vuông tại A , AB = 15, AC = 20, AH là đường cao.
1

Tính BC .

2

Tính BH .

3

Tính CH .

4

Tính AH .

– Lời giải.
Trong 4 ABC vuông tại A , ta có:
1 BC =

p

C

AB2 + AC 2 = 25.

2 AB2 = BC · BH ⇒ BH =

AB2
= 9.
BC

3 AC 2 = BC · CH ⇒ CH =

AC 2
= 16.
BC

4 AC · AB = AH · BC ⇒ AH =

H

A

AB · AC
= 12.
BC

p
p
6 13
Bài 2. Cho 4 ABC vuông tại A , AB < AC , biết rằng đường cao AH = cm, BC = 13cm. 13 1 Tính AB. 2 Tính AC . 3 Tính HB. 4 B ä Tính HC . – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 129 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Gọi độ dài các cạnh AB, AC ( AB < AC ) lần lượt là x, y với x > y > 0.

C(1)
x · y = 6
 AH · BC = AB · AC
Khi đó ta có hệ
1
1
1 ⇔  x2 + y2 13=
+
(2)
=
AH 2 AB2 AC 2
36
( x y)2
 x = AB = 2
Giải hệ (1) và (2) suy ra
 y = AC = 3.

H

B

A

Do đó
AB2
9
AB = BC · BH ⇒ BH =
= p cm.
BC
13
2

AC 2 = BC · CH ⇒ CH =

AC 2
4
= p cm.
BC
13
ä

3
và đường cao AH = 12cm.
4

Bài 3. Cho 4 ABC vuông tại A , tan C =

1

Tính BH .

2

Tính CH .

3

Tính AB.

4

Tính AC .

– Lời giải.
C

BH
1 tan C = cot B =
⇒ BH = AH · tan C = 9cm.
AH
2 tan C =

AH
AH
⇒ CH =
= 16cm.
CH
tan C

H

3 AB2 = BC · BH = (9 + 16) · 9 = 144 ⇒ AB = 12cm.

B

A

4 AC 2 = BC · CH = (9 + 16) · 16 = 400 ⇒ AC = 20cm.

ä
p

Bài 4. Cho 4 ABC vuông tại A , đường cao AH , biết BH = 1cm, AC = 2 5cm.
1

Tính BC .

2

Tính AB.

3

Tính AH .

– Lời giải.
Gọi độ dài cạnh CH là x với x > 0.

C

Khi đó ta có AC 2 = CH · BC ⇔ x( x + 1) = 20 ⇔ 

x = 4 (nhận)

.

x = −5 (loại).
H

Do vậy BC = BH + CH = 5cm.
AB2 = BH · BC = 5 ⇒ AB =

p
5cm.

A

B

AB · AC
AH · BC = AB · AC ⇒ AH =
= 2cm.
BC
ä

Bài 5. Cho 4 ABC vuông tại A , AB = 3cm, AC = 4cm, đường cao AH . Điểm I thuộc cạnh AB sao cho
I A = 2 IB, CI cắt AH tại E . Tính độ dài cạnh CE .

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

130

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Trong 4 ABC vuông tại A ta có
BC =
CH =

p

C

AB2 + AC 2 = 5cm, CI =

p

p
C A 2 + AI 2 = 2 5cm.

AB2 9
AC 2 16
=
cm, BH =
= cm
BC
5
BC
5
H

AB · AC 12
=
cm
AH · BC = AB · AC ⇒ AH =
BC
5

E
F
A

Kẻ IF ⊥ BC ⇒ IF ∥ AH .

I

BI
BF
1
9
=
⇒ BF = · BH =
cm.
BA BH
3
15
p
CE CH
CH · CI
CH · CI
16 5
⇒ 4CHE ∼ 4CF I nên
=
⇒ CE =
=
=
cm.
CI
CF
CF
BC − BF
11

B

⇒ 4BF I ∼ 4BH A nên

ä

p
2
Bài 6. Cho 4 ABC vuông tại A , AD là đường phân giác trong của góc A , khẳng định AD =
· bc là
b+c

đúng hay sai?
– Lời giải.

Vì AD là đường phân giác của góc A nên

C

DB
AB
DB AB
=

=
DC AC
DB + DC AB + AC
⇒ DB =

E

a· c
a·b
và DC =
.
b+c
b+c

D

A

B

2

Ta phải chứng minh AD = AB · AC − DB · DC .
 =D
ƒ
ƒ
Thật vậy, trên tia đối AD lấy E sao cho CBE
AC = D
AB
⇒ 4CED ∼ 4 ABD (g.g) suy ra DB · DC = AD · DE và ƒ
ABD = ƒ
AEC
⇒ 4 ABD ∼ 4 AEC (g.g) suy ra AB · AC = AD · AE

Do đó AB · AC − DB · DC = AD ( AE − DE ) = AD 2
Khi đó
AD 2 = AB · AC − DB · DC
³ ac ´ µ ab ¶
·
= bc −
b+c
b+c

µ
2
a
= bc · 1 −
( b + c)2

µ 2
b + c2 + 2 bc − a2
= bc
.
( b + c)2
2
2
2
Theo giả thiết 4 ABC vuông tại A
p nên b + c = a .

Do đó AD 2 =

2 b2 c2
2

AD
=
bc.
b+c
( b + c)2

ä

Bài 7. Cho 4 ABC vuông tại A , đường cao AH , r, r 1 , r 2 lần lượt là bán kính các đường tròn nội tiếp tam
giác vuông ABC , AHB, AHC . Chứng minh rằng
1 r1 = r ·

c
b
và r 2 = r · .
a
a

2 r 21 + r 22 = r 2 .

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

131

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

B

M

K

H

O

E

I

A

N

C

P

C ON IP
r
r2
IC
=
=

=
⇒ r2 = r ·
.
2 OC IC
OC IC
OC
HC
IC
=
. (2)
• 4CH I ∼ 4C AO ⇒
OC AC
HC AC
• 4 H AC ∼ 4 ABC ⇒
=
. (3)
AC BC
AC
b
• Từ (1), (2), (3) suy ra r 2 = r ·
= r· .
BC
a
MK
c
• Hoàn toàn tương tự suy ra r 1 = r ·
= r· .
OE
a
µ 2

b +c
b) Ta có r 21 + r 22 = r 2
= r2 .
a2

a) • sin

(1)

ä

Bài 8. Cho 4 ABC vuông tại A , D là hình chiếu của A trên BC , E và F lần lượt là hình chiếu của D xuống
AB và AC . Các khẳng định sau là đúng hay sai?

µ
AB 2 DB
1
=
.
AC
DC

µ
2

AB
AC

¶3
=

BE
.
CF

3 AD 3 = BC · EB · CF.

– Lời giải.
Tất cả các khẳng định trên đều đúng vì:

 AB2 = DB · BC


AB 2

1
=
 AC 2 = DC · BC
AC


µ
DB2 = BE · AB
DB 2

=
2
DC 2 = CF · AC
DC
µ

C

AB2 DB · BC DB
=
=
.
AC 2 DC · BC DC
DB2 BE · AB
=
.
DC 2 CF · AC

(1)

(2)

F

A

D

E

B

Từ (1) và (2) suy ra
µ

3

DB
DC

¶2

AB
=
AC
µ

¶4

µ

BE · AB
AB 3 BE
=
=

.
CF · AC
AC
CFAD 2 = DC · DB ⇒ AD 4 = DC 2 · DB2

DC 2 = CF · AC
(4)

(3)DB2 = BE · AB
(5)
 AC · AB = AD · BC (6)
Thay (4), (5), (6) vào (3) ta suy ra AD 3 = BC · BE · CF.

Th.s Nguyễn Chín Em

132

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

ä

Th.s Nguyễn Chín Em

133

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

BÀI
A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC

2.

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC

Cho 4 AOB vuông tại O , ta có

sin α =

B

cạnh đối
OB
.
=
cạnh huyền AB

tan α =

cạnh kề
OA
.
cos α =
=
cạnh huyền AB
2

cạnh đối OB
.
=
cạnh kề O A
O

cạnh kề O A
cot α =
=
.
cạnh đối OB

α

A

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT

3

Độ đo

0◦

sin α

0

cos α

1

tan α

0

cot α

30◦
1
2
p
3
2
1
p
p3
3

45◦
p
2
p2
2
2
1

60◦
p
3
2
1
2
p
3

90◦

1

1
p
3

0

1
0

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA HAI GÓC PHỤ NHAU
1 sin(90◦ − α) = cos α.

2 cos(90◦ − α) = sin α.

3 tan(90◦ − α) = cot α.

4 cot(90◦ − α) = tan α.

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐỊNH LƯỢNG
Ví dụ 1. Tính giá trị của biểu thức
1 A = 4 − sin2 45◦ + 2 cos2 60◦ − 3 cot3 45◦ .
2 B = tan 45◦ · cos 30◦ · cot 30◦ .

– Lời giải.
Ta có

à p !2
µ ¶2
2
1
+2
− 3 = 1.
1 A = 4−
2
2

Ãp !
3 p
3
3= .
2 B=1
2
2
ä

Ví dụ 2. Cho 4 ABC vuông tại A , tan C =
HB, HC, AB, AC .

2
và đường cao AH = 6. Tính độ dài các đoạn
3

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

134

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Ta thấy 4 AHB và 4CH A đồng dạng, do đó

C

AH AB
3
=
= tan C ⇒ HC = · AH = 9.
HC AC
2
BH AB
2
=
= tan C ⇒ BH = · AH = 4.
AH AC
3

H

Trong 4 ABC , ta có

B

A

p

p
AB2 = BH · BC ⇔ AB = BH · BC = 2 13.
p
p
AC 2 = CH · BC ⇔ AC = CH · BC = 3 13.

ä

Ví dụ 3. Cho 4 ABC cân tại A . Đường cao BH = a, ƒ
ABC = α. Tính các cạnh và đường cao còn lại.
– Lời giải.
Trong 4 HBC , ta được sin α =
Trong 4K AB, ta được

BH
a
BH
⇔ BC =
=
.
BC
sin α sin α

A

BC
BK
BK
a
cos α =
⇔ AB =
= 2 =
.
AB
cos α cos α 2 cos α

H

AK
a
a
sin α =
⇔ AK = AB · sin α =
· sin α =
.
AB
2 · sin α cos α
2 cos α

2

α
B

K

C

ä

GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐỊNH TÍNH
Ví dụ 4. Cho hai tam giác vuông 4 ABC và 4 A 1 B1 C1 vuông tại A và A 1 và đồng dạng. Chứng
minh rằng
1 aa 1 = bb 1 + cc 1 .

2

1
1
1
=
+
.
hh 1 bb 1 cc 1

– Lời giải.
1 Trong 4 ABC có b = a cos α, c = a sin α.

Trong 4 A 1 B1 C 1 có b 1 = a 1 cos α, c 1 = a 1 sin α.
Từ đó suy ra bb 1 + cc 1 = aa 1 cos2 α + aa 1 sin2 α = aa 1 .

h
h
, c=
.
sin α
cos α
h1
h1
Trong 4 A 1 B1 C 1 có b 1 =
, c1 =
.
sin α
cos α
1
1
1
1
sin2 α + cos2 α
1
Từ đó suy ra
+
=
+
=
=
.
hh 1
hh 1
bb 1 cc 1
hh 1
hh 1
sin2 α cos2 α

2 Trong 4 ABC có b =

ä

BÀI TẬP TỰ LUYỆN
C
Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức
1 A = 3a cos 0◦ + b sin 90◦ − a.
2 B = 4a2 sin2 45◦ − 3(a tan 45◦ )2 + (2a cos 45◦ )2 .

– Lời giải.
1 A = 3a + b − a = 2a + b.

Th.s Nguyễn Chín Em

135

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

à p !2
Ã
p !2
2
2
2 B = 4 a2 ·
− 3 a2 + 2 a ·
= 2 a2 − 3 a2 + 2 a2 = a2 .
2
2
ä
p

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức A = 8 − cos2 30◦ + 2 sin2 45◦ − 3 tan3 60◦ .
– Lời giải.

à p !2
à p !2
p ¡p ¢3
3
2
3
Ta có A = 8 −
+2·
− 3 3 =− .
2
2
4

ä

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức A = (a2 + 1) sin 0◦ + b cos 90◦ .
– Lời giải.
Ta có A = (a2 + 1) · 0 + b · 0 = 0.

ä

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức A =
– Lời giải.
Ta có A =

a2 sin 90◦ − b2 cos 0◦
.
a cot 45◦ − b − 2a cot 90◦

a2 − b 2
= a + b.
a−b

ä

Bài 5. Cho 4 ABC vuông tại A , biết AB = 3cm, AC = 4cm. Hãy giải 4 ABC .
– Lời giải.
Ta có

C

BC =

p

AB2 + AC 2 = 5cm.

tan B = cot C =

AC 4
= .
AB 3
B

A

ä

Bài 6. Cho 4 ABC vuông tại A , biết AB = 6cm, BC = 10. Hãy giải 4 ABC .
– Lời giải.
Ta có

C

AC =

p

BC 2 − AB2 = 8cm.

tan B = cot C =

AC 4
= .
AB 3
B

A

ä

Bài 7. Cho 4 ABC vuông tại A đường cao AH , biết BH = 4cm, CH = 1cm. Hãy giải 4 ABC .
– Lời giải.
Ta có

B

BC = BH + HC = 5cm.
AC 2 = BC · CH = 5 ⇒ AC =

p
5cm.

H

p
AB2 = BC · BH = 20 ⇒ AB = 2 5cm.

A

AC
tan B = cot C =
= 2.
AB

Th.s Nguyễn Chín Em

C

ä
136

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Bài 8. Cho 4 ABC vuông tại A đường cao AH , biết BH = 1cm, AH = 9cm. Hãy giải 4 ABC .
– Lời giải.
Ta có

B
2

AH
= 81 ⇒ BC = BH + CH = 82cm.
BH
p
AC 2 = BC · CH = 81 · 82 ⇒ AC = 9 82cm.
AH 2 = BH · CH ⇒ CH =

p
AB2 = BC · BH = 82 ⇒ AB = 82cm.

tan B = cot C =

H
C

A

AC
= 9.
AB

ä

Bài 9. Cho 4 ABC vuông tại A đường cao AH , biết BH = 4cm, AB = 6cm. Hãy giải 4 ABC .
– Lời giải.
Ta có

B

AB2
= 9cm.
BH
p
p
AC = BC 2 − AB2 = 45 ⇒ AC = 3 5cm.
p
5
AC
=
.
tan B = cot C =
AB
2
AB2 = BH · BC ⇒ BC =

Th.s Nguyễn Chín Em

H
A

C

ä

137

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Th.s Nguyễn Chín Em

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

138

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

CHƯƠNG

2

ĐƯỜNG TRÒN

BÀI

1.

A

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1

NHẮC LẠI VỀ ĐƯỜNG TRÒN

SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN – TÍNH CHẤT ĐỐI
XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Định nghĩa 1.
Đường tròn tâm O bán kính R (với R > 0) là hình gồm các điểm cách
O một khoảng bằng R .
R

O

M

Đường tròn như vậy được ký hiệu (O ; R ), trong trường hợp không cần chú ý đến bán kính có thể sử dụng ký
hiệu (O ).
Cho đường tròn (O ; R ) và điểm M , ta có
Nếu OM < R ⇔ M nằm trong đường tròn. M Nếu OM = R ⇔ M nằm trên đường tròn. O R M Nếu OM > R ⇔ M nằm ngoài đường tròn.
M

2

CÁCH XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN
Theo định nghĩa một đường tròn sẽ hoàn toàn được xác định khi biết tâm và bán kính, vậy với câu hỏi “Hãy
xác định tâm O của đường tròn”, biết
1

Đường tròn đi qua điểm A và có bán kính bằng R . Khi đó,
O A = R ⇔ O ∈ ( A ; R ) – Đường tròn tâm A , bán kính R .

O
R

O2
A

2

139

O1

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

B

Đường tròn đi qua hai điểm A và B. Khi đó,
O A = OB ⇔ O thuộc đường trung trực của đoạn AB.

O

O

A
3 Đường tròn đi qua ba điểm A , B và C không thẳng hàng. Khi đó,

O A = OB ⇔ O thuộc đường trung trực của đoạn AB.
O A = OC ⇔ O thuộc đường trung trực của đoạn AC .
OB = OC ⇔ O thuộc đường trung trực của đoạn BC .
Vậy tâm O là giao điểm của ba đường trung trực của ∆ ABC .
A

A
A
C

O

O

B

C
O

B

C

B

4 Trường hợp đặc biệt: Nếu 4 ABC vuông thì tâm của đường tròn ngoại tiếp 4 ABC là trung
!

điểm của cạnh huyền.
Hệ quả 1.
1

Một điểm O cho trước và một số thực R > 0 cho trước xác định một đường tròn (O ; R ).

2

Một đoạn thẳng AB cho trước xác định một đường tròn đường kính AB.

3

Ba điểm không thẳng hàng A, B, C xác định một và chỉ một đường tròn đi qua ba điểm đó, kí
hiệu ( ABC ).

3

TÂM ĐỐI XỨNG – TRỤC ĐỐI XỨNG
Ta có kết quả:
1 Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.
2 Bất kỳ đường kính bào cũng là trục đối xứng của đường tròn.

B

CÁC DẠNG TOÁN

1

CHỨNG MINH NHIỀU ĐIỂM CÙNG NẰM TRÊN MỘT ĐƯỜNG TRÒN
Phương pháp
Ta lựa chọn một trong hai cách sau
Cách 1: Sử dụng định nghĩa, ta chứng minh các điểm này cùng cách đều một điểm.
Cách 2: Sử dụng kết quả “Nếu ƒ
ABC = 90◦ thì B thuộc đường tròn đường kính AC ”.

Th.s Nguyễn Chín Em

140

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Ví dụ 1. Cho 4 ABC và điểm M là trung điểm của BC . Hạ MD, ME theo thứ tự vuông góc với AB
và AC . Trên tia BD và CE lần lượt lấy các điểm I, K sao cho D là trung điểm của BI , E là trung
điểm của CK . Chứng minh rằng bốn điểm B, I , K , C cùng nằm trên một đường tròn.
– Lời giải.
Ta có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày sau
Cách 1: (Sử dụng định nghĩa) Ta có

A

1
M là trung điểm BC nên MB = MC = BC. (1)
2

I

K

D

MD là trung trục cảu BI nên M I = MB. (2)
ME là trung trực của CK nên MK = MC. (3)

B

1
Từ (1), (2), (3) suy ra MB = MC = M I = MK = BC .
2
Vậy bốn điểm B, I , K , C cùng nằm trên đường tròn tâm M , bán kính
Cách 2: Ta có

E
M

C

1
BC .
2

MD là trung trực của BI nên:
1
M I = MB = BC ⇔ ∆BCI vuông tại I .
2
⇔ I thuộc đường tròn đường kính BC. (4)

ME là trung trực của CK nên:
1
MK = MC = BC ⇔ ∆BCK vuông tại K .
2
⇔ K thuộc đường tròn đường kính BC. (5)
Vậy bốn điểm B, I , K , C cùng nằm trên đường tròn tâm M , đường kính BC .

ä

Nhận xét. Trong lời giải trên, để chứng minh bốn điểm B, I , K , C cùng thuộc một đường tròn, ta có thể sử
dụng cả hai cách và
Ở cách 1, ta khẳng định điểm M (đã cho sẵn) cách đều bốn điểm B, I , K , C dựa trên tính chất đường
trung trực.
 = BK
ƒ
Ở cách 2 ta khéo léo chứng minh BIC
C = 90◦ dựa trên kết quả “Trong tam giác vuông trung

tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nữa cạnh huyền và ngược lại”. Tuy nhiên cách 2 được đề xuất
thông qua kết quả của cách 1.
Ví dụ 2. Chứng minh rằng qua ba điểm thẳng hàng không thể có một đường tròn.
– Lời giải.
Ta chứng minh bằng phản chứng.
Giả sử tồn tại đường tròn (O ) đi qua ba điểm thẳng hàng A , B, C .
Ta có

A, B ∈ (O ) ⇒ O A = OB ⇒ O thuộc trung trực Ex của AB.
B, C ∈ (O ) ⇒ OB = OC ⇒ O thuộc trung trực F y của BC .
suy ra O = Ex ∩ F y. (*)
Mặt khác, vì A , B, C thẳng hàng nên:
Th.s Nguyễn Chín Em

141

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

ExkF y, điều này mâu thuẫn với (*).
ä

Vậy qua ba điểm thẳng hàng không thể có một đường tròn.

4 Chú ý: Từ kết quả “Ba điểm không thẳng hàng A, B, C xác định một và chỉ một đường tròn đi qua ba
!

điểm đó”, chúng ta có thể khai thác thêm như sau:
1. Nếu các điểm A , B, C , D thuộc đường tròn (O ) và A , B, C , E thuộc đường tròn (O 0 ) thì (O ) ≡ (O 0 ), hay
nói cách khác ” Năm điểm A , B, C , D , E cùng thuộc một đường tròn ”.
2. Mở rộng hơn “Nếu ta có A , B, C , D thuộc đường tròn (O1 ) và A , B, C , E thuộc đường tròn (O2 ) và A ,
B, C , F thuộc đường tròn (O3 ) thì (O1 ) ≡ (O2 ) ≡ (O3 ) ≡ (O ) và (O ) là đường tròn ngoại tiếp 4DEF ”.

2

QUỸ TÍCH ĐIỂM LÀ MỘT ĐƯỜNG TRÒN
Phương pháp
Với yêu cầu “Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn tính chất K ”, ta cần trình bày lời giải gồm ba phần:
Phần thuận: Giả sử có điểm M thỏa mãn điều kiện K , ta khéo léo suy ra rằng M thuộc một đường tròn
(O ), thí dụ:
Chứng minh OM = r – không đổi.
ƒ = 90◦ , với O là trung điểm AB.
Chứng minh AMB
Phần đảo: Lấy M ∈ (O ) và đi chứng minh M có tính chất K .
Kết luận.

ƒ = 90◦ .
Ví dụ 3. Cho đoạn thẳng AB, tìm tập hợp các điểm M sao cho AMB

– Lời giải.
ƒ = 90◦ , ta được:
Gọi O là trung điểm AB, khi đó với điểm M thỏa mãn AMB

1
4 ABM vuông tại M ⇒ OM = AB

µ
1
⇔ M thuộc đường tròn O ; AB .
2

M

A

O

B

ä

4 Chú ý
!

1. Cách trình bày trên chỉ có tính minh họa, còn để có được lời giải đúng của một bài toán quỹ tích cần
thực hiện ba bước.
ƒ = 90◦ thì M thuộc đường tròn đường kính
2. Từ nay, chúng ta được quyền sử dụng kết quả “Nếu AMB

AB”.

Ví dụ 4. Cho đường tròn (O ) đường kính AB = R . C là một điểm chạy trên đường tròn đó. Trên tia
BC lấy một điểm M sao cho C là trung điểm của BM . Tìm quỹ tích của điểm M .

– Lời giải.

Th.s Nguyễn Chín Em

142

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Phần thuận: Giả sử có điểm M sao cho C là trung điểm của BM .
Vì C thuộc đường tròn đường kính AB
⇒ƒ
ACB = 90◦ ⇔ AC ⊥ BM
⇒ ∆ ABM cân vì có AC vừa là đường cao, vừa là trung tuyến. ⇒ AM =
AB = R ⇔ M ∈ ( A ; R ).

M
C

A

B

O

Phần đảo: Lấy một điểm M bất kỳ trên đường trò ( A ; R ), BM cắt (O ) tại C . Ta phải chứng minh C là trung điểm
của BM .
Thậy vậy,

AM = AB = R ⇒ 4 ABM cân tại A .
C ∈ (O ) ⇒ ƒ
ACB = 90◦ ⇔ AC ⊥ BM .
suy ra AC là đường cao ứng với cạnh đáy nên đồng thời là trung tuyến.
Vậy C là trung điểm của BM .
Kết luận: Quỹ tích của điểm M là đường tròn ( A ; R ).

ä

Nhận xét. Trong lời giải trên, để tìm tập hợp điểm M chúng ta đã tuân thủ đúng lượt đồ của bài toán quỹ
tích, cụ thể:
Phần thuận: Ta giả sử có điểm M sao cho C là trung điểm của BM , từ đó suy ra được M ∈ ( A ; R ).
Phần đảo: Ta lấy điểm M ∈ ( A ; R ) và đi chứng minh M thỏa mãn điều kiện C là trung điểm của BM .
Kết luận.
Ví dụ 5. Trên đường tròn (O ) lấy hai điểm B, C cố định. Điểm A di chuyển trên đường tròn, D là
trung điểm của BC . Gọi M là hình chiếu của B trên đường thẳng AD .
1

Tìm tập hợp điểm M khi A di chuyển trên (O ).

2

Tìm vị trí của điểm A trên (O ) để BM có độ dài ngắn nhất.

– Lời giải.
1

Hướng dẫn:
ƒ = 90◦
BM ⊥ DM ⇔ BMD
⇔ M di chuyển trên đường tròn đường kính BD trừ điểm B.
A
O
M
B

D

C

2 Ta có, trong đường tròn có đường kính BD thì BM ≤ BD (đường kính là dây cung lớn nhất).

Do đó, BM có độ dài lớn nhất bằng BD , đạt được khi M ≡ D ⇔ AD ⊥ BC ⇔ 4 ABC cân tại A .
⇔ A là giao điểm của đường tròn tâm O với đường trung trực của BC .

ä
Th.s Nguyễn Chín Em

143

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Nhận xét. Trong lời giải b), để chỉ ra được vị trí cần tìm của điểm A sao cho BM lớn nhất chúng ta đã bắt
đầu bằng bất đẳng thức

BM ≤ BD , trong đó BD là độ dài không đổi.
⇒ BM max = BD , đạt được khi M ≡ D ⇒ vị trí của A .

Nhu vậy, lập luận đó dựa trên tính chất “Đường kính là dây cung lớn nhất của đường tròn”, tuy nhiên, nếu
muốn, chúng ta có thể lập luận theo cách khác như sau:
BD 2 = BM 2 + DM 2 ⇒ BM max khi DM min .

Từ đó, suy ra BM max = BD đạt được khi DM min = 0 ⇔ M ≡ D .
3

DỰNG ĐƯỜNG TRÒN
Phương pháp
Để dựng một đường tròn ta cần biết tâm và bán kính và hãy nhớ lại “Tâm của đường tròn đi qua hai
điểm A và B cho trước nằm trên đường trung trực của đoạn AB ”.
để trình bày lời giải của một bài toán đựng hình, ta làm như sau
Phân tích: Giả sử đã dựng được đường tròn (O ), từ đây suy ra vị trí tâm và độ dài bán kính của
nó.
Cách dựng: Dựa vào kết quả của bước phân tích chúng ta suy ra phép dựng hình.
Chứng minh: Chứng minh đường tròn được đựng ở bước dựng hình thỏa mãn điều kiện đầu bài.
Biện luận: Số đường tròn thỏa mãn điều kiện đầu bài.

Ví dụ 6.

1

Hãy dựng một đoạn thẳng AB = 6 cm và ba đường tròn phân biệt nhận AB làm một

dây cung.
2

Trong tất cả các đường tròn nhận AB làm dây cung thì đường tròn nào có đường kính nhỏ nhất?
Giải thích tại sao?

– Lời giải.
1

Ta lần lượt thực hiện:
Dựng đoạn thẳng AB = 6cm.
Dựng trung trực d của AB. Trên d lấy bốn điểm (O1 ), (O2 ), (O3 ), I ( I
là trung điểm AB).
Dựng bốn đường tròn ung trực d của AB. Trên d lấy bốn điểm
(O1 ; O1 A ), (O2 ; O2 A ), (O3 ; O3 A ) và ( I ; I A ).

Th.s Nguyễn Chín Em

144

A

I

B

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

2 Gọi (O ) là một đường tròn nhận AB làm một dây cung.

Vẽ đường kính AC , ta có:

AC ≥ AB với AB là hằng số
Do đó, AC min = AB, đạt được khi C ≡ B.
Vậy đường tròn có đường kính nhỏ nhất là đường tròn đường kính AB.

ä

Ví dụ 7. Dựng một đường tròn (O ) có bán kính R cho trước và đi qua hai điểm A và B cho trước.
– Lời giải.
Phân tích: Giả sử đã dựng được đường tròn (O ) thỏa mãn điều kiện bài toán, ta có:
B

A ∈ (O ; R ) ⇒ O A = R ⇒ O ∈ ( A ; R ).
R

B ∈ (O ; R ) ⇒ OB = R ⇒ O ∈ (B; R ).
O0

O

Vậy tâm O là giao điểm của hai đường tròn ( A ; R ) và (B; R ).

R

A

Cách dựng: Ta lần lượt:
Dựng các đường tròn ( A ; R ) và (B; R ) và gọi O là giao điểm của hai đường tròn đó.
Dựng đường tròn (O ; R ).
Chứng minh: Theo cách dựng ta có: O A = OB = R ⇒ A, B ∈ (O ; R ).
Biện luận: Số nghiệm hình của bài toán phụ thuộc vào số giao điểm của hai đường tròn ( A ; R ) và (B; R ), ta có:
Nếu 2R > AB thì bài toán có hai nghiệm hình.
Nếu 2R = AB thì bài toán có một nghiệm hình.
Nếu 2R < AB thì bài toán không có nghiệm hình. ä Nếu 2R > AB

Nếu 2R = AB

Nếu 2R < AB O R R B A R A R O B A R R B O0 C BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1. Cho 4 ABC đều. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, C A . Chứng minh rằng các điểm B, M, P, C thuộc một đường tròn. – Lời giải. Ta có thể lựa chọn một trong ba cách trình bày sau: Th.s Nguyễn Chín Em 145 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Cách 1: Vì 4 ABC đều nên trung tuyến sẽ là đường cao, do đó: A ◦ ƒ = 90 ⇒ M thuộc đường tròn đường CM ⊥ AB ⇔ BMC M kính BC . P  = 90◦ ⇒ P thuộc đường tròn đường kính BP ⊥ AC ⇔ BPC B BC . C N Vậy bốn điểm B, M, P, C thuộc đường tròn đường kính BC . Cách 2: Ta có: 4BMD vuông tại M và có MN là trung tuyến nên MN = NB = NC 4BPC vuông tại P và có P N là trung tuyến nên P N = NB = NC (1). (2). Từ (1) và (2) suy ra NB = NC = N M = NP ⇔ B, C, M, P thuộc đường tròn ( N ; NB). Cách 3: Với 4 ABC đều có cạnh a, ta có: NB = NC = a 2 (3). MN là đường trung bình nên MN = 1 a AC = 2 2 (4). 1 a AB = (5). 2 2 ³ a´ a Từ (3), (4), (5) suy ra NB = NC = N M = NP = ⇔ B, C, M, P thuộc đường tròn N ; . 2 2 P N là đường trung bình nên P N = ä Bài 2. Cho 4 ABC cân tại A , đường cao AH = 1 cm, BC = 4 cm. Đường vuông góc với AC tại C cắt đường thẳng AH ở D . a) Chứng minh rằng các điểm B, C thuộc đường tròn đường kính AD . b) Tính độ dài AD . – Lời giải. a) Xét hai tam giác 4 ADC và 4 ADB, ta có: A AD chung. 2 1 c1 = A c2 , vì 4 ABC cân nên AH là phân giác. A B C AC = AB, vì 4 ABC cân tại A . Do đó 4 ADC = 4 ADB ⇒ ƒ ABD = ƒ ACD = 90◦ . Vậy B, C thuộc đường tròn đường kính AD . D b) Trong tam giác ABD vuông tại D , ta có: AH · AD = AB2 = AH 2 + BH 2 ⇔ AD = Vậy ta được AD = 5 cm. Th.s Nguyễn Chín Em BC 2 4 = 5 cm. AH AH 2 + 146 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI ä b = 90◦ . Gọi M, N, P,Q theo thứ tự là trung điểm của AB, BD, DC, C A . Bài 3. Cho tứ giác ABCD có Cb + D Chứng minh rằng bốn điểm M, N, P,Q cùng nằm trên một đường tròn. – Lời giải. b = 90◦ , suy ra Giả sử AD cắt BC tại E . Khi đó từ giả thiết Cb + D ◦ ¡ ¢ E ◦ b+D b = 180 − C b E  = 90 .  MN ∥ AD ∥ PQ Ta lần lượt có: do đó, dựa trên tính chất của góc B M  MQ ∥ BC ∥ P N A ƒ =E b = 90◦ . có cạnh tương ứng song song ta được à N MQ = NPQ Q N Vậy bốn điểm M, N, P,Q cùng nằm trên đường tròn đường kính NQ . D C P ä Bài 4. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, P,Q theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, D A . Chứng minh rằng bốn điểm M, N, P,Q cùng nằm trên một đường tròn. – Lời giải. Vì M, N, P,Q theo thứ tự là trung điểm của A AB, BC, CD,  D A nên theo tính chất của đường trung  MN ∥ AC ∥ PQ Q M bình ta có  MQ ∥ BD ∥ P N. Mặt khác, theo giả thiết AC và BD vuông góc với nhau B D E ƒ = 90◦ . nên à N MQ = NPQ Vậy ốn điểm M, N, P,Q cùng nằm trên đường tròn đường N P kính NQ . C ä b = 90◦ . Bài 5. Cho tứ giác ABCD có Bb = D a) Chứng minh rằng bốn đỉnh của tứ giác cùng thuộc một đường tròn. b) Chứng minh rằng BD ≤ AC . Tứ giác ABCD có thêm điều kiện gì để BD = AC . – Lời giải. a) A, B, C, D thuộc đường tròn đường kính AC . D b) Ta luôn có BD ≤ AC vì dây cung nhỏ hơn đường kính. Để có BD = AC ⇔ BD là đường kính ⇔ Ab = Cb = 90◦ ⇔ ABCD là hình chữ nhật. C A B ä Th.s Nguyễn Chín Em 147 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Bài 6. Cho đường tròn (O ; R ), điểm A cố định trên đường tròn, điểm B di chuyển trên đường tròn. Tìm quỹ tích trung điểm M của AB. – Lời giải. B Phần thuận: Giả sử có M là trung điểm của AB. Xét 4O AB, ta có: O A = OB = R ⇔ 4O AB cân tại O . Suy ra OM vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến. M ƒ = 90◦ ⇔ M thuộc đường tròn đường kính O A . Do đó AMO O A Phần đảo: Lấy một điểm M bất kỳ trên đường tròn (O A ), AM cắt O tại B. Ta phải chứng minh M là trung điểm của AB. ƒ = 90◦ ⇔ OM ⊥ AB. Thật vậy, M ∈ (O A ) ⇔ AMO Khi đó, trong 4O AB cân tại O ta có ngay OM là trung tuyến ⇔ M A = MB. Kết luận: Quỹ tích của điểm M là đường tròn (O A ). ä Bài 7. Cho đường tròn (O ; R ). Hai điểm A, B di chuyển trên đường tròn sao cho độ dài AB = 2` không đổi (` < R ). Tìm quỹ tích trung điểm M của đoạn AB. – Lời giải. B Phần thuận: Giả sử có M là trung điểm của AB. Xét 4OM A vuông tại M , ta có OM 2 = O A 2 − M A 2 = R 2 − `2 ⇔ OM = p R 2 − `2 . ³ p ´ Vậy M thuộc đường tròn O, R 2 − `2 . p ³ M A O ´ Phần đảo: Lấy một điểm M bất kỳ thuộc đường tròn O, R 2 − `2 , đường thẳng qua M vuông góc với OM cắt (O ; R ) tại A và B. Ta phải chứng minh M là trung điểm AB và AB = 2`. Thật vậy, ta thấy ngay M là trung điểm AB, ngoài ra p AB = 2 AM = 2 O A 2 − OM 2 = 2 ³ p » ¡ ¢ R 2 − R 2 − `2 = 2` ´ Kết luận: Quỹ tích của điểm M là đường tròn O, R 2 − `2 . ä Bài 8. Cho hình bình hành ABCD có cạnh AB cố định, đường chéo AC = 2 cm. Tìm quỹ tích điểm D . – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 148 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Gọi O là giao điểm của AC và BD . B Phần thuận: Giả sử có điểm D sao cho ABCD là hình O1 bình hành. 1 Ta có O A = AC = 1 cm. Do đó O ∈ ( A, 1). B1 O A 2 Giả sử ( A, 1) cắt đường thẳng AB tại O1 và O2 (cố C O2 định). Gọi B1 và B2 theo thứ tự là điểm đối xứng với B qua O1 và O2 .  ◦ á   O1 OO2 = 90 , góc chắn nửa đường tròn Ta có ngay: D  DB1 ∥ OO1 , tính chất đường trung bình    DB ∥ OO , tính chất đường trung bình. 2 B2 1 ◦ á Suy ra, B 1 DB2 = 90 ⇔ D thuộc đường tròn đường kính B1 B2 . Phần đảo: Lấy một điểm D bất kỳ trên đường tròn (B1 B2 ), BD cắt ( A, 1) tại O , lấy C đối xứng với A qua O . Ta phải chứng minh ABCD là hình bình hành và AC = 2 cm. Thật vậy, ta có ngay AC = 2 AO = 2 cm. Mặt khác, dựa trên hình vẽ cùng với nhận xét  ◦ O á 1 OO 2 = 90 B á DB = 90◦ 1 Trong 4BB1 D , ta có:  BO1 = B1 O1 DB ∥ OO 1 1 nên DB1 ∥ OO1 . 2 nên OO1 là đường trung bình ⇒ OB = OD . Khi đó, tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên nó là hình bình hành. Kết luận: Quỹ tích của điểm D là đường tròn (B1 B2 ). ä Bài 9. Cho đường tròn (O ; R ) đường kính BC . Điểm A di động trên (O ), gọi P,Q theo thứ tự là trung điểm của AB và AC . a) Chứng minh rằng PQ có độ dài không đổi khi A di động trên (O ). b) Tìm quỹ tích trung điểm M của PQ . – Lời giải. 1 2 a) Trong 4 ABC có PQ là đường trung bình, do đó PQ = BC = 1 · 2R = R (không đổi). 2 P b) Từ kết quả trên suy ra A, M, O thẳng hàng và M lൠtrung¶ điểm O A . 1 2 Do đó OM = O A = A R R ⇔ M thuộc đường tròn O, . 2 2 B Q M O C ä ƒ= Bài 10. Cho 4 ABC có ba góc nhọn, đường cao AD . Dựng điểm M thuộc đường thẳng AD sao cho BMC 90◦ . – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 149 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Phân tích: Giả sử đã dựng được điểm M thỏa mãn điều kiện đầu bài. A ƒ = 90◦ ⇒ M ∈ (BC ). Ta có, BMC Vậy M là giao điểm của đường thẳng AD với đường tròn (BC ). Cách dựng: Ta lần lượt M1 Dựng (BC ). B C D Đường thẳng AD cắt đường tròn (BC ) tại M . Khi đó, M là điểm cần dựng. M2 ƒ = 90◦ . Chứng minh: Ta thấy ngay BMC Biện luận: Vì đường thẳng AD cắt đường tròn (BC ) tại hai điểm M1 và M2 nên bài toán có hai nghiệm hình, đó là M1 và M2 . ä Bài 11. Cho đường thẳng d và một điểm A cách đường thẳng d la 1 cm. Dựng đường tròn (O ) có bán kính 1,5 cm đi qua điểm A và có tâm nằm trên d . – Lời giải. Phân tích: Giả sử đã dựng được đường tròn (O ) thỏa mãn điều kiện đề bài. d Ta có, O A = 1,5 cm ⇒ O ∈ ( A ; 1,5 cm). Vậy, tâm O là giao điểm của đường thẳng d với đường tròn ( A ; 1,5 cm). Cách dựng: Ta lần lượt O1 Dựng đường tròn ( A ; 1,5 cm). A d cắt đường tròn ( A ; 1,5 cm) tại O . O2 Dựng đường tròn (O ; 1,5 cm). Chứng minh: Ta thấy ngay (O ; 1,5 cm) thỏa mãn điều kiện đề bài. Biện luận: Vì đường thẳng d cắt đường tròn ( A ; 1,5 cm) tại hai điểm O1 và O2 nên bài toán có hai nghiệm hình, đó là hai đường tròn (O1 ; 1,5 cm) và (O2 ; 1,5 cm). ä Bài 12. Dựng một đường tròn (O ) đi qua hai điểm A và B cho trước và có tâm ở trên đường thẳng d cho trước ( A, B không thuộc d ). – Lời giải. Phân tích: Giả sử đã dựng được đường tròn (O ) thỏa mãn điều kiện đề bài. a Ta có: A, B ∈ (O ) ⇒ O nằm trên đường trung trực a của AB. Vậy tâm O là giao điểm của a và d . O Cách dựng: Ta lần lượt d Dựng đường trung trực a của AB. A B d cắt a tại O . Dựng đường tròn (O, O A ). Chứng minh: Ta thấy ngay (O, O A ) thỏa mãn điều kiện đề bài. Th.s Nguyễn Chín Em 150 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Biện luận: Vì với hai đường thẳng d và a ta có ba trường hợp về vị trí tương đối nên: Nếu a ≡ d ⇔ d là trung trực của AB thì bài toán có vô số nghiệm hình. Nếu a ∥ d ⇔ AB ⊥ d (d không là trung trực của AB) thì bài toán vô nghiệm. Nếu a cắt d thì bài toán có nghiệm hình duy nhất. ä Nếu d là trung trực của AB Nếu AB ⊥ d và d không là trung trực của AB Nếu AB không vuông góc với d a a O d A O B d B A A B Bài 13. Cho năm điểm A, B, C, D, E . Biết rằng qua bốn điểm A, B, C, D có thể vẽ được một đường tròn, qua bốn điểm B, C, D, E cũng vẽ được một đường tròn. Hỏi qua cả năm điểm A, B, C, D, E có thể vẽ được một đường tròn không? – Lời giải. Gọi (O ) là đường tròn ngoại tiếp 4 ABC . Với giả thiết: Bốn điểm A, B, C, D thuộc đường tròn (O1 ), suy ra (O1 ) ≡ (O ). Bốn điểm B, C, D, E thuộc đường tròn (O2 ), suy ra (O2 ) ≡ (O ). Vậy cả năm điểm A, B, C, D, E cùng thuộc đường tròn (O ). Th.s Nguyễn Chín Em 151 ä https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ BÀI 2. Tài liệu tự học Toán 9 – HKI ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CUNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN A TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1 SO SÁNH ĐỘ DÀI CỦA ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY Đường kính là dây cung lớn nhất của đường tròn. 2 QUAN HỆ VUÔNG GÓC GIỮA ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY Ta có các kết quả sau: Đường kính vuông góc với một dây thì chia dây ấy ra làm hai phần bằng nhau. Đường kính đi qua trung điểm của một dây (không đi qua tâm) thì vuông góc với dây ấy. B PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1 GIẢI BÀI TOÁN ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG Ví dụ 1. Cho đường tròn (O ; R ) và một dây cung AB = 2a (a < R ). Gọi I là trung điểm của AB. Tia OI cắt cung – AB tại M . Tính độ dài của dây cung M A . – Lời giải. Trong 4 AM I , ta có : AM 2 = AI 2 + M I 2 = a2 + M I 2 . Mặt khác: M I = OM − OI = R − OI . Trong tam giác O AI , ta có : p A B I OI 2 = O A 2 − AI 2 = R 2 − a2 ⇒ OI = ⇒ MI = R − Thay (2) vào (1), ta được: M (1) p O R 2 − a2 R 2 − a2 (2) ³ ´2 p AM 2 = AI 2 + M I 2 = a2 + R − R 2 − a2 = a2 + R 2 − 2 R » ⇒ AM = Vậy độ dài dây cung AM = 2R 2 − 2R p p R 2 − a2 + R 2 − a2 = 2 R 2 − 2 R p R 2 − a2 R 2 − a2 . p 2 R 2 − 2 R R 2 − a2 . p ä Nhận xét. Trong lời giải trên để tính độ dài dây cung AM chúng ta lựa chọn phương pháp trình bày theo hướng phát sinh yêu cầu rồi thực hiện yêu cầu này để đạt được mục đích cuối cùng là AM , cụ thể: AM 2 = AI 2 + M I 2 = a2 + M I 2 ⇒ cần xác định M I . M I = OM − OI = R − OI ⇒ cần xác định OI . OI được xác định dựa vào tam giác O AI . Từ đó thay ngược lại kết quả để nhận được AM . Cách trình bày như vậy sẽ rất dễ hiểu, tuy nhiên nó lại tỏ ra dài dòng, chính vì lý do này mà các em học sinh hãy lưu trữ nó trong suy nghĩ còn khi trình bày lời giải thì trình bày theo kiểu ngược lại, cụ thể: Th.s Nguyễn Chín Em 152 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Suy nghĩ Trình bày 1. Để tính AM cần xác định M I Trong tam giác O AI , ta có 2. Để tính M I cần xác định OI . 3. OI được xác định dựa vào 4O AI OI 2 = O A 2 − AI 2 = R 2 − a2 p ⇒ OI = R 2 − a2 p Suy ra M I = OM − OI = R − R 2 − a2 . Trong 4 AM I , ta có: AM 2 = AI 2 + M I 2 ´2 ³ p = a2 + R − R 2 − a2 p p ⇒ AM = 2R 2 − 2R R 2 − a2 . Các em học sinh có thể luyện tập bằng việc giải lại ví dụ trên trong trường hợp R = 5cm và a = 3cm. Ví dụ 2. Cho đường tròn (O ), dây AB = 2a và khoảng cách từ nó tới tâm bằng h. Gọi I là trung điểm của AB. Tia OI cắt đường tròn tại C . 1 Chứng minh rằng 4 ABC là tam giác cân. 2 tính khoảng cách từ O đến BC . – Lời giải. 1 Ta có: AI = IB = a ⇒ OI ⊥ AB. Suy ra 4 ABC có trung tuyến CI là đường cao nên là tan giác cân. 2 Hạ OH vuông góc với BC , ta có: 1 HB = HC = BC. 2 Trong tam giác OIB, ta có: C OB2 = IO 2 + IB2 = h2 + a2 ⇒ OB = Ta có: IC = IO + OC = IO + OB = h + p p a2 + h2 . H O a2 + h2 . Trong 4 IBC có : ³ ´2 ³ ´ p p BC 2 = IC 2 + IB2 = h + a2 + h2 + a2 = 2 a2 + h a2 + h2 + h2 A I B ´ p 2 a2 + h a2 + h2 + h2 q ³ ´ p 1 ⇒ HB = 2 a2 + h a2 + h2 + h2 . Trong tam giác OHB, ta có 2 ³p ´2 · 1 … ³ ´¸2 p 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a +h − 2 a +h a +h +h OH = OB − HB = 2 ´ p 1³ 2 = a + h a2 + h2 + h2 2 p a2 − h a2 + h2 + h2 ⇒ OH = 2 ⇒ BC = q ³ ä Th.s Nguyễn Chín Em 153 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Nhận xét. Trong lời giải trên : 1. Ở câu a) ta chỉ sử dụng kết quả “Đường kính đi qua trung điểm của một dây cung thì vuông góc với dây cung ấy”, từ đó dẫn tới tam giác có trung tuyến là đường cao do đó nó là tam giác cân. 2. Ở câu b) chúng ta đã lựa chọn phương pháp trình bày ngược sau suy nghĩ kiểu phát sinh yêu cầu, cụ thể ta nghĩ: Để tính OH cần xác định BH và OB. 1 BH = BC và BC được xác định thông qua 4 IBC nếu biết OC (tức là OB). 2 OB được xác định thông qua 4OIB. 3. Tất nhiên có thể tính OH thông qua sự đồng dạng của hai tam giác vuông là 4OHC và 4BIC . Bạn đọc tự làm. Các em có thể luyện tập bằng việc giải lại các ví dụ trên trong trường hợp a = 24cm và h = 7cm. Ví dụ 3. Cho một đường tròn (O ) và điểm P ở bên trong đường tròn. Chứng minh rằng trong tất cả các dây cung đi qua P thì dây cung vuông góc với bán kính qua P là dây cung ngắn nhất. – Lời giải. Gọi AB là dây cung qua P và vuông góc với OP và CD là dây bất kỳ đi qua P . Hạ OH vuông góc với CD , ta có ngay: OH ≤ OP , vì trong tam giác vuông cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền ⇒ AB ≤ CD ⇒ AB ngắn nhất. C A P B H O D ä 2 GIẢI BÀI TOÁN DỰNG HÌNH Ví dụ 4. Cho một đường tròn (O ) và một điểm P khác O ở bên trong đường tròn. Dựng một dây cung AB đi qua P sao cho P A = PB. – Lời giải. Phân tích: Giả sử đã dựng được dây AB đi qua P sao cho P A = PB, ta có: P A = PB ⇒ OP ⊥ AB A B P O . Cách dựng: Dựng đường thẳng (d ) qua P và vuông góc với OP cắt (O ) tại hai điểm A , B. Chứng minh: Vì OP ⊥ AB ⇒ P A = PB. Biện luận: Bài toán có một nghiệm hình. Lưu ý: Nếu P ≡ O , bài toán có vô số nghiệm hình. 3 ä GIẢI BÀI TOÁN QUỸ TÍCH Ví dụ 5. Cho đường tròn (O ; R ). Tìm quỹ tích trung điểm M của dây AB sao cho ƒ AOB = 120◦ – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 154 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Phần thuận: Giả sử có điểm M là trung điểm của dây AB sao cho ƒ AOB = 120◦ . Trong tam giác O AM , ta có: A B M ◦ ƒ = 60◦ ⇒ O ƒ AOM AM = 30 µ ¶ O R R 1 ⇒ OM = O A = ⇒ M ∈ O ; . 2 2 2 µ ¶ R Phần đảo: Lấy một điểm M bất kỳ trên đường tròn O ; , dựng dây cung AB qua M và vuông góc với OM . 2 ◦ ƒ Ta phải chứng minh AOB = 120 . Thật vậy, trong 4O AM vuông tại M , ta có: 1 ƒ ƒ = 60◦ OM = O A ⇒ O AM = 30◦ ⇔ AOM 2 ƒ = 120◦ . ⇔ ƒ AOB = 2 AOM µ ¶ R Kết luận: Quỹ tích điểm M là đường tròn O ; . 2 C ä BÀI TẬP RÈN LUYỆN Bài 1. Cho đường tròn (O ; R ) và hai bán kính O A , OB. Trên các bán kính O A , OB lần lượt lấy các điểm M , N sao cho OM = ON . Vẽ dây CD đi qua M và N ( M nằm giữa C và N ) 1 Chứng minh rằng CM = DN . 2 Giả sử ƒ AOB = 90◦ , hãy tính OM , ON theo R sao cho CM = MN = ND . – Lời giải. 1 Hạ OE vuông góc với AB cắt CD tại F . Trong tam giác O AB cân tại O , ta có: OM ON = ⇒ MN ∥ AB ⇔ OF ⊥ MN và MF = NF . OA OB Ta nhận xét thêm: E A B C F D N M OF ⊥ MN ⇔ OF ⊥ CD ⇔ CF = DF . Khi đó : CM = CF − MF = DF − NF = DN (đpcm). 2 O Đặt MF = x, suy ra CF = CM + MF = MN + MF = 3 MF = 3 x. OF = x, vì 4OMF vuông cân tại F . Trong tam giác OCF , ta có R OF 2 = OC 2 − CF 2 ⇔ x2 = R 2 − 9 x2 ⇔ 10 x2 = R 2 ⇔ x = p . 10 Khi đó ta được: p R p R ON = OM = OF 2 = p · 2 = p . 10 5 R Vậy với ON = OM = p thỏa mãn điều kiện bài toán. 5 ä Bài 2. Cho đường tròn (O ; R ) đường kính AB. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của O A và OB. Qua M và N lần lượt vẽ các dây cung CD và EF song song với nhau (C và E cùng nằm trên một nửa đường tròn đường kính AB). Th.s Nguyễn Chín Em 155 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI 1 Chứng minh tứ giác CDFE là hình chữ nhật. 2 Giả sử CD và EF cùng tạo với AB một góc nhọn là 30◦ , tính diện tích hình chữ nhật CDFE . – Lời giải. 1 Hạ OP vuông góc với CD cắt EF tại Q , suy ra: CP = DP , tính chất đường kính vuông góc với dây cung. OQ ⊥ EF vì EF ∥ CD . ⇒ EQ = FQ , tính chất đường kính vuông góc với dây cung. Xét hai tam giác vuông 4OP M và 4OQN , ta có: C 1 1 OM = O A = OB = ON 2 2 ƒ = NOQ ƒ (vì đối đỉnh) MOP E P do đó: 4OP M = 4OQN (cạnh huyền và góc nhọn) ⇒ OP = A N M B O OQ ⇔ CD = EF . Khi đó, tứ giác CDFE có CD ∥ EF và CD = EF nên CDFE là Q D hình bình hành. Trong hình bình hành CDFE , ta có: F PQ là đường trung bình ⇒ PQ ∥ CE ⇒ CD ⊥ CE ⇒ CDFE là hình chữ nhật. 2 Ta có: S CDFE = CD · CD . (1) ◦ ƒ = 30 , suy ra: Trong 4OP M vuông tại P , với OMP 1 1 1 R OP = OM = · O A = . 2 2 2 4 R CE = PQ = 2OP = . 2 Trong tam giác OPC vuông tại P , ta có: p 2 p R R 15 CP = OC 2 − OP 2 = R 2 − = . 16 4 p R 15 CD = 2CP = . 2 Thay (2), (3) vàop(1), ta được: p R R 15 R 2 15 S CDEF = · = . 2 2 4 (2) (3) ä Bài 3. Cho 4 ABC có ba góc nhọn. Ở phía ngoài tam giác vẽ các nửa đường tròn có đường kính theo thứ tự là AB, AC . Qua A vã đường thẳng (d ) cắt các nửa đường tròn trên theo thứ tự ở E và F . Chứng minh rằng 1 Nếu (d ) song song với BC thì BEFC là hình chữ nhật. 2 Nếu (d ) vuông góc với trung tuyến AM của tam giác ABC thì AE = AF . – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 156 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Rõ ràng nếu (d ) ∥ BC ⇒ EF ∥ CD nên tứ giác BCFE là C hình thang.  = 90◦ nên BEFC là hình chữ Mặt khác, ƒ EFC = FEB nhật. 2 M F Rõ ràng nếu (d ) ⊥ AM ⇒ AM ∥ EB ∥ FC vì cùng vuông góc với (d ). Vậy AM là đường trung bình của hình thang BEFC nên A là trung điểm của EF hay AE = AF . B A E ä Th.s Nguyễn Chín Em 157 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ BÀI A 3. Tài liệu tự học Toán 9 – HKI LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY TÓM TẮT LÍ THUYẾT Ta có các kết quả sau: 1 Trong một đường tròn hai dây bằng nhau khi và chỉ khi chúng cách đều tâm. 2 Trong hai dây không bằng nhau của một đường tròn dây lớn hơn khi và chỉ khi nó gần tâm hơn. l A B h O l A B h h C O h0 C l0 l D D Cả hai kết quả trên vẫn đúng với mọi trường hợp hai đường tròn có bán kính bằng nhau (gọi là hai đường tròn bằng nhau) và nó tỏ ra rất hiệu quả trong bài toán cực trị. B PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Ví dụ 1. Cho một đường tròn (O ) và điểm P ở bên trong đường tròn. Chứng minh rằng trong tất cả các dây cung đi qua P thì dây cung vuông góc với bán kính qua P là dây cung ngắn nhất. – Lời giải. Gọi AB là dây cung qua P và vuông góc với OP và CD là dây bất kỳ đi qua P . Hạ OH vuông góc với CD , ta có ngay: OH ≤ OP , vì trong tam giác vuông cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền ⇒ AB ≤ CD ⇒ AB là dây cung ngắn nhất. C A P H B O D ä C BÀI TẬP LUYỆN TẬP Bài 1. Cho đường tròn (O ) và hai dây AB, AC sao cho AB < AC và tâm O nằm trong góc ABC . Chứng ƒ ƒ minh rằng O AB > O
AC .

– Lời giải.
Hạ OE , OF theo thứ tự vuông góc với AB và AC .
Từ giả thiết: AB < AC ⇔ OE > OF .
Trên OE lấy F 0 sao cho OF 0 = OF , ta thấy ngay điểm F 0 nằm giữa O và E , suy ra:

E

A

F0
F

B

O

d
ƒ
ƒ
O
A>O
AF 0 = O
AF , vì 4O AF 0 = 4O AF (cạnh huyền và cạnh góc vuông)
ƒ
ƒ
⇔O
AB > O
AC (đpcm).
C

ä

Bài 2. Cho đường tròn (O ). Tìm quỹ tích trung điểm M của các dây AB sao cho ƒ
AOB = 60◦ .
– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

158

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Phần thuận: Giả sử M là trung điểm của dây AB sao cho ƒ
AOB = 60◦ .

B

A

M


ƒ
Trong tam giác O AB, ta có : p
O A = OB
p = R , AOB = 60 .
OA 3 R 3
⇒ 4O AB đều ⇒ OM =
=
2
2
Ã
p !
R 3
⇒ M ∈ O;
.
2

O

p !
R 3
, dựng dây cung AB qua M và vuông góc
Phần đảo: Lấy một điểm M bất kỳ trên đường tròn O ;
2
với OM . Ta phải chứng minh ƒ
AOB = 60◦ .
Ã

Thật vậy,ptrong tampgiác O AB cân tại O , ta có :

R 3 OA 3
=
⇒ 4O AB đều ⇒ ƒ
AOB = 60◦ .
2
2
Ã
p !
R 3
Kết luận: Quỹ tích của điểm M là đường tròn O ;
.
2
OM =

ä

Bài 3. Cho đường tròn (O ) và một điểm A ở bên trong đường tròn đó ( A 6= O ). Dựng hình thoi ABCD sao
cho B, C , D nằm trong đường tròn (O ).
– Lời giải.
Phân tích: Giả sử đã dựng được hình thoi ABCD thỏa mãn điều kiện

B1
B2

đầu bài, ta có:
AC là đường trung trực của BD ⇒ O ∈ AC .

Cách dựng: Ta lần lượt thưc hiện:
C2

I2
A

Nối AO cắt đường tròn (O ) tại C , lấy I là trung điểm của AC .
Dựng đường thẳng d qua I và vuông góc với AC cắt đường tròn
(O ) tại B và D .

I1
O

C1

D2
D1

Khi đó, ABCD là hình thoi cần dựng.
Chứng minh: Vì tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc và cắt
nhau tại trung điểm của mỗi đường nên nó là hình thoi.
Biện luận: Vì O A cắt đường tròn (O ) tại hai điểm C1 và C2 nên bài
toán có hai nghiệm hình.

Th.s Nguyễn Chín Em

ä

159

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

BÀI

4.

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ
ĐƯỜNG TRÒN

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

A

Vị trí tương đối của đường thẳng ( d ) và đường tròn (O ) được đánh giá thông qua số điểm chung của ( d ) với
(O ).

Bảng tóm tắt ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Vị trí tương đối
Số điểm chung Hệ thức giữa d và R
1. Đường thẳng và đường tròn không giao nhau
2. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
3. Đường thẳng cắt đường tròn

0
1
2

d > R.
d = R.
d < R. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN B Ví dụ 1. Cho đường thẳng (d ) và điểm O không thuộc (d ). Hãy nêu cách dựng một đường tròn tâm O sao cho 1 ( d ) không 2 ( d ) tiếp cắt (O ). xúc (O ). 3 ( d ) cắt (O ). – Lời giải. Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên ( d ). H A R O d (d) R H O B H R O d d (d) (d) 1 Lấy điểm A nằm giữa O và H , rồi vẽ đường tròn (O ; O A ). Khi đó, đường thẳng ( d ) không cắt đường tròn (O ; O A ) bởi R = O A < OH = d. 2 Vẽ đường tròn (O ; OH ). Khi đó, đường thẳng ( d ) tiếp xúc với đường tròn (O ; OH ) bởi R = OH = d. 3 Lấy điểm B nằm trên tia đối của tia HO , rồi vẽ đường tròn (O ; OB). Khi đó, đường thẳng ( d ) cắt đường tròn (O ; OB) bởi R = OB > OH > d.

Chú ý: Như vậy, để xác định được vị trí tương đối của đường thẳng (d ) với đường tròn (O ; R ) cho trước, ta cần thực
hiện các bước sau
Bước 1: Hạ OH vuông góc với đường thẳng (d ).
Bước 2: Tính độ dài đoạn OH .
Bước 3: Thực hiện so sánh OH với R , từ đó đưa ra kết luận.
Ngoài ra
1. Nếu ta có A ∈ ( d ) và A nằm trong (O ; R ) ⇒ ( d ) cắt (O ; R ) đánh giá này cho phép chúng ta nhận được lời giải
đơn giản hơn nhiều.
Th.s Nguyễn Chín Em

160

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

2. A ∈ ( d ), A ∈ (O ; R ) và O A ⊥ ( d ) thì ( d ) tiếp xúc với (O ).
3. A ∈ ( d ), A ∈ (O ; R ) và O A không vuông góc với ( d ) thì ( d ) cắt đường tròn (O ).

ä
y khác góc bẹt. Dựng đường tròn (O ; R ) sao cho tia A y qua O , đường thẳng Ax cắt
Ví dụ 2. Cho xA

(O ) tại hai điểm B và C sao cho BC = 2a với a < R . – Lời giải. Phân tích: Giả sử đã dựng được đường tròn (O ; R ) thỏa mãn điều kiện. Hạ OH ⊥ BC , ta có A0 A OH 2 = OC 2 − HC 2 = R 2 − a2 B p ⇒ OH = R 2 − a2 (không đổi) ⇒ O thuộc đường thẳng song song và cách Ax một khoẳng bằng OH . Cách dựng: Ta lần lượt thực hiện H O a R C y x z Dựng tia Az qua A và vuông góc với Ax (về phần mặt phẳng chứa tia A y). Trên tia Az lấy điểm A 0 sao cho A A 0 = p R 2 − a2 . Dựng đường thẳng ( d ) qua A 0 và song song với Ax, cắt tia A y ở O . Dựng đường tròn (O ; R ). Chứng minh: Trước hết theo cách dựng ta có (O ; R ) và O thuộc A y, ta phải chứng minh BC = 2a. Thậy vậy, hạ OH p ⊥ BC , ta có 0 OH = A A = p R 2 − a2 . p BC = 2CH = 2 OC 2 − OH 2 = 2 R 2 − (R 2 − a2 ) = 2a. Biện luận: Bài toán có một nghiệm hình. Yêu cầu: Các em học sinh hãy thực hiện lại ví dụ trên cho các trường hợp a = R , a > R .

ä

Ví dụ 3. Chứng minh rằng
1

Nếu đường thẳng x y không cắt đường tròn (O ; R ) thì mọi điểm của x y ở bên ngoài đường tròn
đó.

2

Nếu đường thẳng x y đi qua một điểm bên trong đường tròn (O ; R ) thì phải cắt đường tròn này
tại hai điểm phân biệt.

3

Nếu đường thẳng x y cắt đường tròn (O ; R ) tại hai điểm phân biệt A, B thì mọi điểm nằm giữa
hai điểm A và B đều nằm bên trong đường tròn, các điểm còn lại (trừ A, B) nằm bên ngoài
đường tròn đó.

– Lời giải.
Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng x y.
Th.s Nguyễn Chín Em

161

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

a) Từ giả thiết suy ra OH > R .
Gọi A là điểm biển bất kì trên x y, suy ra
O A ≥ OH (cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)
⇒ O A > R ⇔ A nằm ngoài đường tròn.
Vậy, mọi điểm bất kì của x y ở bên ngoài đường tròn (O ; R ).
H

d

R

O

d

O

A
xy

b) Gọi A là điểm ở bên trong đường tròn (O ; R ) mà đường thẳng x y đi qua,
ta có OH ≤ O A < R ⇔ x y và (O ; R ) cắt nhau tại hai điểm phân biệt. H A xy c) Gọi C là điểm nằm giữa hai điểm A và B đều nằm bên trong đường tròn. Gọi D là điểm bất kì nằm ngoài đoạn AB, ta có HD > H A ⇔ OD > O A = R
D nàm ngoài đường tròn (O ; R ).
Vậy, mọi điểm nằm ngoài đoạn AB đều nằm bên ngoài đường tròn.
Nhận xét: Trong lời giải trên ngoài việc sử dụng kết quả về vị trí tương đối của đường thẳng với
đường tròn, chúng ta còn sử dụng kết quả về vị trí tương đối của điểm với đường tròn, cụ thể với
đường tròn (O ; R ) và điểm M , ta có

xy

B

H

O

C
A

Nếu OM < R ⇔ M nằm trong đường tròn. D Nếu OM = R ⇔ M nằm trên đường tròn. Nếu OM > R ⇔ M nằm ngoài đường tròn.

ä

C

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

y khác góc bẹt.
Bài 1. Cho góc xA

1

Dựng đường tròn (O ; R ) có tâm O thuộc A y và tiếp xúc với đường thẳng Ax.

2

Dựng đường tròn (O ; R ) tiếp xúc với Ax và A y.

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

162

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

a) Ta thực hiện theo các bước

Phân tích: Giả sử đã dựng được đường tròn (O ; R ) thỏa mãn điều kiện đầu

A0

A

z

bài. Hạ OH ⊥ A y, ta có OH = R ⇒ O thuộc đường thẳng (d ) song song và
cách Ax một khoảng bằng OH ((d ) thuộc nữa mặt phẳng chứa Ax có bờ A y).
Cách dựng: Ta lần lượt thức hiện
H

R

O

Dựng tia Az qua A và vuông góc với Ax (về phần mặt phẳng chứa A y).
Trên Az lấy điểm A 0 sao cho A A 0 = R .

y

0

Dựng đường thẳng (d ) qua A và song song với Ax, cắt A y ở O .

x

(d)

Dựng đường tròn (O ; R ).
Chứng minh: Trước hết theo cách dựng ta có (O ; R ) và O thuộc A y, ta phải chứng minh (O ; R ) tiếp xúc với
Ax.

Thậy vậy, hạ OH ⊥ Ax ta có
OH = A A 0 = R ⇔ (O ; R ) tiếp xúc với Ax.
Biện luận: Bài toán có một nghiệm hình.
b) Ta thực hiện theo các bước

Phân tích: Giả sử đã dựng đường tròn (O ; R ) thỏa mãn điều kiện đầu bài.
Vì (O ; R ) tiếp xúc với Ax và A y nên tâm O thuộc tia phân giác At của góc

A0

A

z

y

y.
xA

Hạ OH ⊥ A y, ta có OH = R ⇒ O thuộc đường thẳng (d ) song song và cách
Ax một khoảng bằng OH (( d ) thuộc nửa mặt phẳng chứa Ax có bờ A y).

H

R

O

Cách dựng: Ta lần lượt thực hiện
t

y.
Dựng tia phân giác At của xA
x

Dựng tia Az qua A và vuông góc với Ax (về phần mặt phẳng chứa

(d)

A y).

Trên Az lấy điểm A 0 sao cho A A 0 = R .
Dựng đường thẳng (d ) qua A 0 song song với Ax, cắt tiao At ở O .
Dựng đường tròn (O ; R ).
Chứng minh: Trước hết theo cách dựng ta có (O ; R ) và O thuộc At, ta phải chứng minh (O ; R ) tiếp xúc với
Ax và A y.

Thật vậy, hạ OH ⊥ Ax, ta có OH = A A 0 = R ⇔ d(O, Ax) = d(O, O y) = R ⇔ (O ; R ) tiếp xúc với Ax và A y.
Biện luận: Bài toán có một nghiệm hình.

ä

y, điểm C thuộc tia Ax. Dựng đường tròn (O ) tiếp xúc với Ax tại C tâm O thuộc
Bài 2. Cho góc nhọn xA

tia A y.
– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

163

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Dựng đường thẳng (d ) đi qua C và vuông góc với tia Ax, (d ) cắt tia

x

A y tại O . Khi đó O là tâm đường tròn tiếp xúc với Ax tại C .

C

A

y

O

ä
y khác góc bẹt và một điểm B trên cạnh Ax. Hãy dựng đường tròn (O ) đi qua B và
Bài 3. Cho trước góc xA

tiếp xúc với A y tại A .
– Lời giải.

Dựng đường thẳng (d ) qua A và vuông góc với A y.
Dựng đường thẳng (d 0 ) là đường trung trực của AB, (d 0 ) cắt (d ) tại O . Khi
O

đó đường tròn tâm O đi qua B và tiếp xúc với A y tại A .
x

B
y

A

ä

Bài 4. Cho đường thẳng (d ), điểm A thuộc đường thẳng, điểm B nằm ngoài đường thẳng. Dựng đường tròn
(O ) đi qua B và tiếp xúc với đường thẳng ( d ) tại A .

– Lời giải.
Dựng đường thẳng (d 0 ) đi qua A và vuông góc với (d ).

(d 0 )

0

Dựng đường thẳng trung trực của AB cắt (d ) tại O .
Khi đó đường tròn tâm O đi qua B và tiếp xúc với đường thẳng (d ) tại
A.

B

O

x

I
A

(d)

ä

Bài 5. Cho 4 ABC vuông cân tại A . Vẽ phân giác BI .

1

Chứng minh rằng đường tròn ( I ; I A ) tiếp xúc với các đường thẳng AB và BC .

2

Cho biết AB = a, tính I A từ đó suy ra tan 22◦ 300 = 2 − 1.

p

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

164

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

a) Ta có I A ⊥ BA ⇔ I A = d( I, BA ) ⇔ ( I ; I A ) tiếp xúc với BA

A

tại A .
I

Mặt khác BI là tia phân giác góc ƒ
ABC do đó ( I ; I A ) tiếp xúc BC .
b) Sử dụng tích chất của tia phân giác trong 4 ABC , ta có
´
³p
p
IA
a
IC
AC − I A
IA a−IA
=
=
= p ⇔ 2 I A = a− I A ⇔ I A = p B = a 2 − 1 .
p ⇔
BA BC
a
BA 2
a 2
2+1

C

Khi đó, trong 4 ABI vuông tại A , ta có
p
I
A
a
(
2 − 1) p
=
tan ABI
⇔ tan 22◦ 300 =
= 2 − 1.(đpcm)
BA
a
ä

Bài 6. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Lấy O A làm đường kính vẽ nửa đường tròn cùng nằm
trên một nửa mặt phẳng bờ AB với nửa đường tròn (O ). Trên nửa đường tròn đường kính O A lấy một điểm
C (khác A và O ). Tia OC cắt nửa đường tròn (O ) tại D . Kẻ DH vuông góc AB. Chứng minh rằng tứ giác
AHCD là hình thang cân.

– Lời giải.
Gọi I là tâm đường tròn đường kính O A

D

1
⇒ IC = I A = IO = O A ⇒ 4 ACO vuông tại C .
2
Có 4 HOD và 4CO A bằng nhau, suy ra OH = OC
OC OH

=
⇒ HC ∥ AD ⇒ AHCD là hình thang cân.
OD O A

C
A

I H

O

B

ä

Bài 7. Gọi p, a, r và S lần lượt là nửa chu vi, cạnh huyền, bán kính đường tròn nội tiếp và diện tích của một
tam giác vuông. Chứng minh rằng
1 r = p − a.
2 S = p · r.

– Lời giải.
C
A0
B0

I
A

C0

B

Ta có r = AB0 = AC 0 . Đặt b0 = CB0 = C A 0 ; c0 = BA 0 = BC 0 .
1 2 p = a + b + c = c 0 + b 0 + r + c 0 + r + b 0 = 2 r + ( b 0 + c 0 ) = 2 r + 2 a ⇒ r = p − a.
2 S 4 ABC = S 4 I AB + S 4 IBC + S 4 IC A =

1
1
1
1
r · c + r · a + r · b = (a + b + c) · r = p · r .
2
2
2
2
ä

Th.s Nguyễn Chín Em

165

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

BÀI
A

5.

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Định nghĩa 1. Một đường thẳng được gọi là một tiếp tuyến của đường tròn nếu nó chỉ có một điểm
chung với đường tròn đó.
Nhận xét. Như vậy, ta có: (d ) là tiếp tuyến của (O ) ⇔ (d ) ∩ (O ) = {H }, khi đó ta nói “đường thẳng
( d ) là tiếp tuyến của đường tròn (O ) tại H ”.

1

CÁC TÍNH CHẤT CỦA TIẾP TUYẾN
Tính chất 1. Nếu một đường thẳng là một tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán
kính đi qua tiếp điểm.
Tính chất 2. Nếu đường thẳng vuông góc với bán kính tại mút nằm trên đường tròn thì đường thẳng
đó là một tiếp tuyến của đường tròn.
Nhận xét.
Như vậy, ta
 có: ( d ) là tiếp tuyến của (O ) tại H ⇔ ( d ) ⊥ OH .
Nếu H ∈ (O ) và H ∈ ( d )
hoặc viết
⇔ ( d ) là tiếp tuyến của (O ) tại H .
( d ) ⊥ OH

B

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

DỰNG TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

(d)

O

R

H

Phương pháp
Các yêu cầu dựng tiếp tuyến của đường tròn (O ) cho trước thường gặp phải giải quyết một trong ba
dạng sau
Dạng 1. Dựng tiếp tuyến đi qua điểm A cho trước.
Dạng 2. Dựng tiếp tuyến song song với đường thẳng a cho trước.
Dạng 3. Dựng tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng a cho trước.
Phương pháp thực hiện các dạng toán trên được trình bày trong ba dạng toán sau
Dạng 1. Từ một điểm A cho trước, hãy dựng tiếp tuyến với đường tròn (O )

(d)

cho trước, biết
1

Điểm A nằm trên đường tròn.

2

Điểm A nằm ngoài đường tròn.

O

R

A

Phương pháp dựng
1

Vì A nằm trên đường tròn nên tiếp tuyến là đương thẳng qua A và vuông góc với O A .

2

Ta thực hiện bốn phần

Th.s Nguyễn Chín Em

166

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Phân tích: Giả sử đã dựng được tiếp tuyến qua A với đường tròn (O ) và có
tiếp điểm B, ta có ƒ
ABO = 90◦ ⇒ B thuộc đường tròn đường kính O A .

B
O

A

Cách dựng: Ta thực hiện

B

Dựng đường tròn đường kính AO , kí hiệu ( AO ), đường tròn này cắt

A

O

I

(O ) tại B và B0 .

B0

Dựng đường thẳng AB và AB0 , đó chính là các tiếp tuyến cần dựng.
Chứng minh: Trong đường tròn ( AO ) ta có ngay
ƒ
ABO = 90◦ ⇒ AB là tiếp tuyến của đường tròn (O ).
0 O = 90◦ ⇒ AB0 là tiếp tuyến của đường tròn (O ).
ƒ
AB

Biện luận: Bài toán có hai nghiệm hình (tức là, qua A luôn kẻ được hai tiếp tuyến tới (O )).

4 Nếu điểm A nằm bên trong đường tròn (O) thì qua A không thể kẻ được tiếp tuyến tới
!

đường tròn (O ).

Ví dụ 1. Cho 4 ABC vuông tại A . Hãy nêu cách dựng tiếp tuyến với đường tròn ngoại tiếp 4 ABC ,
biết tiếp tuyến đi qua
1

điểm A .

2

điểm B.

– Lời giải.
Vì 4 ABC vuông tại A nên đường tròn ngoại tiếp 4 ABC có tâm O là trung điểm của
BC .

(a)

A

1 Tiếp tuyến qua A là đường thẳng (a) qua A và vuông góc với O A .
2 Tiếp tuyến qua B là đường thẳng ( b) qua B và vuông góc với OB.

B

C

O

(b)

ä

Dạng 2. Cho đường tròn (O ) và một đường thẳng (d ). Dựng tiếp tuyến của đường

H

tròn sao cho tiếp tuyến này song song với đường thẳng ( d ).

Phương pháp dựng
Phân tích: Giả sử đã dựng được tiếp tuyến ( t) của đường tròn (O ) và tiếp tuyến
song song với ( d ), gọi H là tiếp điểm, ta có OH ⊥ ( t) ⇔ OH ⊥ ( d ).
Vậy, với điểm H là giao điểm của đường tròn (O ) với đường thẳng qua O vuông góc
với ( d ).

Th.s Nguyễn Chín Em

167

(d)
(t)

O

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Cách dựng: Ta thực hiện

H1

Dựng đường thẳng xO y ⊥ ( d ) và cắt (O ) tại H .

(d)

Dựng đường thẳng ( t) qua H và vuông góc với OH , đó chính là tiếp tuyến cần
dựng.

(t 1 )

O

Chứng minh: Ta có ngay: ( t) ⊥ OH và (d ) ⊥ OH ⇒ ( t) ∥ (d ) ⇒ ( t) là tiếp tuyến

H2

cần dựng.

Biện luận: Bài toán có hai nghiệm hình.

(t 2 )

Ví dụ 2. Cho đường tròn đường kính AB. Hãy nêu các dựng tiếp tuyến với đường tròn, biếp tiếp
tuyến song song với AB.

– Lời giải.
Gọi O là trung điểm AB, ta thực hiện

H1

(a)

Dựng đường thẳng ( d ) qua (O ) và vuông góc với AB. Dựng đường thẳng này cắt
đường tròn tại hai điểm H1 và H2 .
Dựng hai đường thẳng (a), ( b) theo thứ tự đi qua hai điểm H1 , H2 và song song
với AB.
Khi đó (a), ( b) là hai tiếp tuyến cần dựng.

B

A

H2

(b)

ä

Dạng 3. Cho đường tròn (O ) và một đường thẳng (d ). Dựng tiếp tuyến của đường tròn sao cho tiếp tuyến này vuông
góc với đường thẳng ( d ).
Phương pháp dựng
Phân tích: Giả sử đã dựng được tiếp tuyến ( t) của đường tròn (O ) và tiếp tuyến vuông góc
với ( d ), gọi H là tiếp điểm, ta có OH ⊥ ( t) ⇔ OH ∥ ( d ).
Vậy, với điểm H là giao điểm của đường tròn (O ) với đường thẳng qua O song song với
( d ).

(d)

H

O

(t)

Cách dựng: Ta thực hiện
(d)

(t 1 )

H1

Dựng đường thẳng xO y ∥ ( d ) và cắt (O ) tại H .
Dựng đường thẳng ( t) qua H và vuông góc với OH , đó chính là tiếp tuyến cần
dựng.

O

Chứng minh: Ta có ngay: ( t) ⊥ OH và (d ) ∥ OH ⇒ ( t) ∥ (d ) ⇒ ( t) là tiếp tuyến cần
dựng.
(t 2 )

Biện luận: Bài toán có hai nghiệm hình.
2

H2

GIẢI BÀI TOÁN ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

Th.s Nguyễn Chín Em

168

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Phương pháp
1 Với bài toán cho trước đường thẳng ( d ) là tiếp tuyến của đường tròn (O ) tại H , ta sẽ nhận được ngay các

kết quả ( d ) ⊥ OH và OH = R .
2 Với bài toán cho trước AM và AN là hai tiếp tuyến của đường tròn (O ), ta sẽ nhận ngay được các kết

quả
+ AM ⊥ OM và AN ⊥ ON ,
ƒ
ƒ
+ AM = AN và M
AO = N
AO .
Dựa và các kết quả trên ta thực hiện các yêu cầu của bài toán.

Ví dụ 3. Cho đường tròn (O ; R ) và dây AB = 2a. Vẽ một tiếp tuyến song song với AB, nó cắt các tia
O A và OB theo thứ tự tại M và N . Tính diện tích 4 MON .

– Lời giải.
Gọi H là tiếp điểm và OH cắt AB tại I , ta có OH ⊥ MN và OH ⊥ AB.
AB
Trong 4O AI , ta có I A =
= a. OI 2 = O A 2 − I A 2 = R 2 − a2
2
p
⇒ OI = R 2 − a2 .
Vì 4O AI v 4OMH nên
IA
OI
I A · OH
a·R
2a · R
=
⇒ HM =
=p
⇒ MN = 2 HM = p
.
HM OH
OI
R 2 − a2
R 2 − a2
1
2a · R
a · R2
1
=p
.
Ta có S 4 MON = OH · MN = R · p
2
2
R 2 − a2
R 2 − a2

A

O

I

M

H

B

N

ä
Nhận xét: Trong lời giải trên chúng ta đã lựa chọn phương pháp trình bày ngược sau suy nghĩ theo kiểu phát sinh yêu
cầu, cụ thể ta nghĩ:

1
Để tính S 4 MON = OH · MN cần xác định MN , tức là cần xác định HM (vì MN = 2 HM ).
2

HM được xác định thông qua sự đồng dạng của 4O AI và 4OMH , từ đó cần xác định I A và OI .
AI =

1
AB còn OI được xác định thông qua 4OI A .
2

Ví dụ 4. Cho nửa đường tròn (O ) với đường kính AB. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax và B y. Qua
một điểm M thuộc nửa đường tròn này, kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax và B y lần lượt ở C
và D . Các đường thẳng AD và BC cắt nhau ở N . Chứng minh rằng
1 MN ∥ AC

2 CM · DB = CD · MN

– Lời giải.
x

y

M

D

C
N
A

O

B

1 Theo tính chất tiếp tuyến ta có ngay 4DBO = 4DMO ( ch − c gv) ⇒ DB = DM .

Tương tự ta có AC = MC .
Th.s Nguyễn Chín Em

169

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Mặt khác, vì Ax ∥ B y nên hai tam giác 4 ANC và 4DNB đồng dạng, suy ra

ND DB DM
=
=
⇒ MN ∥ AC (định lí Ta-lét đảo).
N A AC CM
2 Từ kết quả câu trên suy ra MN ∥ BD ⇒

CM MN
=
⇔ CM · DB = CD · MN (đpcm).
CD
BD
ä

Nhận xét. Trong lời giải trên
1

Ở ý đầu, để chứng minh MN ∥ AC , ta suy nghĩ theo điều kiện tương đương, tức là giả sử có
MN ∥ AC ⇔

ND MD MD =DB DB
=
=
N A MC MC = AC AC

luôn đúng vì Ax ∥ B y.
Do vậy khi trình bày lời giải chúng ta xuất phát từ kết quả DB = DM , C A = CM cùng với giả thiết
Ax ∥ B y.
2

Ở ý thứ hai, vẫn với suy nghĩ như trong ý đầu tiên, ta giả sử có
CM · DB = CD · MN ⇔

CM MN
=
⇔ MN ∥ BD ∥ AC
CD
BD

Do vậy, khi trình bày lời giải chúng ta xuất phát từ giả thiết Ax ∥ B y cùng kết quả vừa thu được ở ý
thứ nhất để có nhận xét MN ∥ BD .
3

CHỨNG MINH MỘT ĐƯỜNG THẲNG LÀ TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
Để chứng minh đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O ; R ) ta có thể lựa chọn một trong hai cách sau

Cách 1: Nếu biết một giao điểm A của d và (O ) thì ta chứng minh O A ⊥ d .
Cách 2: Hạ O A vuông góc với d , ta đi chứng minh O A = R .
Ví dụ 1. Cho 4 ABC cân tại A nội tiếp đường tròn tâm O . Vẽ hình bình hành ABCD . Tiếp tuyến tại
C của đường tròn cắt đường thẳng AD tại N . Chứng minh rằng
1

Đường thẳng AD là tiếp tuyến của đường tròn (O ).

2

Ba đường thẳng AC , BD và ON cùng đi qua một điểm.

– Lời giải.
A
D

N

I
O

B

Th.s Nguyễn Chín Em

C

170

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

1 Vì 4 ABC cân tại A nên O A ⊥ BC .

Vì ABCD là hình bình hành nên AD ∥ BC ⇒ AD ⊥ O A .
Điều này chứng tỏ AD là tiếp tuyến của đường tròn (O ).
2 Gọi I là giao điểm của AC và BD , suy ra I là trung điểm AC ⇒ OI ⊥ AC .

Mặt khác, 4 AON = 4CON ⇒ O A = OC và N A = NC .
Do đó NO là trung trực AC ⇒ ON ⊥ AC .
Vậy nên I ∈ ON , suy ra AC , BD , ON cùng đi qua điểm I .

ä

Nhận xét.

1

Như vậy, trong ví dụ trên để chứng minh AD là tiếp tuyến của đường tròn (O ), ta chỉ cần

chứng minh AD ⊥ O A bởi A ∈ (O ).
2

Với yêu cầu ngược lại “Tìm điều kiện để đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O ; R )” ta cần
có d(O, d ) = R .

Ví dụ 2. Cho đường tròn (O ), đường kính AB. Vẽ CD vuông góc với O A tại trung điểm I của O A .
Các tiếp tuyến với đường tròn tại C và tại D cắt nhau ở M .
1

Chứng minh rằng ba điểm M , A , B thẳng hàng.

2

Tứ giác OC AD là hình gì?

3

ƒ.
Tính CMD

4

Chứng minh rằng đường thẳng MC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BI ).

– Lời giải.

D

M

I

A

O

B

C
K

1 Ta có AB là đường kính vuông góc với CD nên AB là đường trung trực của CD .

Ta lại có MC = MD (do 4 MDO = 4 MCO ) nên M thuộc trung trực của CD , tức là M ∈ AB.
Do đó M , A , B thẳng hàng.
2 Tứ giác OC AD có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường

nên OC AD là hình thoi.
3 Trong 4 AOC ta có O A = OC = C A ⇔ 4O AC là tam giác đều.

ƒ = 30◦ ⇒ CMD
ƒ = 60◦ .
Do đó ƒ
AOC = 60◦ ⇒ CMO
ƒ
ƒ
ƒ.
4 Hạ BK vuông góc với MC , ta có MC
A = DC
A = 30◦ ⇒ C A là phân giác của góc MCD
ƒ
Ta lại có AC ⊥ BC nên CB là phân giác góc K
CD ⇒ BI = BK .
Do đó MC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BI ).
Th.s Nguyễn Chín Em

171

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Nhận xét.

1

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Ở câu a), để chứng minh M , A , B thẳng hàng chúng ta xác định vị trí của chúng đối với

CD và cụ thể chúng nằm trên đường trung trực của CD do đó xuất phát từ nhận xét AB là trung trực

của CD chúng ta chỉ cần chứng minh M cũng thuộc trung trực của CD , điều này chỉ xảy ra khi và chỉ
khi MC = MD .
2

Ở câu b), chúng ta sử dụng kết quả “Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm
mỗi đường”.

3

Ở câu c), chúng ta sử dụng kết quả câu b) và tính chất của tiếp tuyến đường tròn.

4

Ở câu d) chúng ta sử dụng kết quả về vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn để đưa ra kết
luận cho tiếp tuyến MC và dễ thấy MD cũng là tiếp tuyến của (B; BI ).

5

Các kết quả ở câu a) và câu d) vẫn đúng nếu thay điều kiện “trung điểm I của O A ” bới “ I nằm giữa
ƒ
ƒ
O và A ”. Trong trường hợp này ta chứng minh MC
A=ƒ
ACD bằng nhận xét MC
A phụ với ƒ
ACO ,
ƒ
ƒ
ƒ
ACD phụ với C
AO , mà ƒ
ACO = C
AO .
ä

4

SỬ DỤNG TÍNH CHẤT TIẾP TUYẾN ĐỂ TÌM QUỸ TÍCH
Việc sử dụng tính chất của tiếp tuyến để tìm quỹ tích điểm M được hiểu là việc khai thác các tính chất đó để
chỉ ra tính chất của điểm M trong phần thuận của bài toán quỹ tích.

Ví dụ 1. Cho đường tròn (O ; 2 cm) và một điểm A chạy trên đường tròn đó. Từ A vẽ tiếp tuyến x y.
p
Trên tia Ax lấy điểm M , trên tia A y lấy điểm N sao cho AM = AN = 2 3 cm. Tìm quỹ tích các
điểm M và N .
– Lời giải.
M

N

A

O

Phần thuận: Với hai điểm M , N điểm A thỏa mãn điều kiện đầu bài.
Trong 4OMN ta có O A là đường cao vàp
trung tuyến nên 4OMN cân tại O . Suy ra OM = ON .
Trong 4O AM vuông tại A , ta có OM = O A 2 + M A 2 = 4 cm.
Do đó M , N cùng thuộc đường tròn (O ; 4 cm).
Phần đảo: Lấy điểm A bất kì trên (O ; 2 cm).
Từ A vẽ tiếp tuyến x y với đường
p tròn (O ; 2 cm) cắt đường tròn (O ; 4 cm) tại M và N .
Chứng minh AM
p = AN = 2 3 cm
p. Thật vậy, O A ⊥ MN nên
2
2
AM = AN = OM − O A = 2 3 cm.
Kết luận: Quỹ tích của các điểm M , N là đường tròn (O ; 4 cm).

ä

Ví dụ 2. Cho đường tròn (O ; R ). Tìm quỹ tích của điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC
ƒ = 60◦ .
đến (O ; R ) sao cho BAC

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

172

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

B

O

A

C

Phần thuận: Giả sử tồn tại điểm A thỏa mãn điều kiện đầu bài.
ƒ = 30◦ (do 4O AB = 4O AC ).
ƒ = 1 BAC
Trong 4O AB ta có BAO
2
1
Do đó OB = O A ⇒ O A = 2OB = 2R .
2
Vậy nên A thuộc đường tròn (O ; 2R ).
Phần đảo: Lấy điểm A bất kì trên đường tròn (O ; 2R ).
ƒ = 60◦ .
Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O ; R ). Ta cần chứng minh BAC
1
ƒ = 30◦ ⇒ BAC
ƒ = 2BAO
ƒ = 60◦ .
Trong 4O AB, ta có OB = O A ⇒ BAO
2
Kết luận: Quỹ tích của điểm A là đường tròn (O ; 2R ).

ä

Nhận xét.
1 Trong lời giải trên, dựa vào dạng đặc biệt của 4O AB vuông tại B, chúng ta tính được độ
ƒ.
dài đoạn O A bằng cách sử dụng hệ thức lượng giác cho góc BAO
2

Chúng ta sẽ đi giải bài toán tổng quát là
“Cho đường tròn (O ; R ). Tìm quỹ tích của điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC đến (O ; R )
ƒ = 2α”.
sao cho BAC
Ta sẽ lần lượt thực hiện:

Phần thuận: Giả sử tồn tại điểm A thỏa mãn điều kiện đầu bài.
1

ƒ = BAC
ƒ = α (do 4O AB = 4O AC ). Do đó OB = O A sin α ⇒ O A =
Trong 4O AB ta có BAO

R
Vậy nên A thuộc đường tròn O ;
.
sin α

R
.
sin α


µ
R
Phần đảo: Lấy điểm A bất kì trên đường tròn O ;
. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường
sin α
ƒ = 2α.
tròn (O ; R ). Ta cần chứng minh BAC
ƒ = OB = R = sin α ⇒ BAO
ƒ = α ⇒ BAC
ƒ = 2α.
Trong 4O AB, ta có sin BAO
R
OA
sin α µ

R
Kết luận: Quỹ tích của điểm A là đường tròn O ;
.
sin α

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Cho 4 ABC cân tại A . Hãy nêu cách dựng tiếp tuyến a của đường tròn ngoại tiếp 4 ABC tại A .
Chứng minh rằng a ∥ BC .
– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

173

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI
A

a

O

B

H

C

Cách dựng: Dựng đường thẳng qua A và vuông góc với O A .
Vì 4 ABC cân tại A nên tâm O của đường tròn ngoại tiếp 4 ABC thuộc đường cao AH .
Do đó AO ⊥ BC .
Mặt khác, a ⊥ O A nên a ∥ BC .

ä

Bài 2. Cho 4 ABC vuông cân tại A .
1

Hãy nêu cách dựng tiếp tuyến a của đường tròn ngoại tiếp 4 ABC tại A . Chứng minh rằng a ∥ BC .

2

Hãy nêu cách dựng các tiếp tuyến b, c của đường tròn ngoại tiếp 4 ABC tại B và C . Chứng minh rằng
b ∥ c.

– Lời giải.
a

A

B

O

c

b

1

C

Cách dựng: Dựng đường thẳng qua A và vuông góc với O A .
Vì 4 ABC vuông cân tại A nên tâm O của đường tròn ngoại tiếp 4 ABC là trung điểm BC và
AO ⊥ BC .

Mặt khác, a ⊥ O A nên a ∥ BC .
2

Cách dựng: Dựng đường thẳng b qua B và vuông góc với OB. Dựng đường thẳng c qua C và vuông
góc với OC .
Ta có b qua B và vuông góc với BC và c qua C và vuông góc BC .
Do đó b ∥ c.
ä

Bài 3. Cho 4 ABC đều.
1

Hãy nêu cách dựng tiếp tuyến a của đường tròn ngoại tiếp 4 ABC tại A . Chứng minh rằng a ∥ BC .

Th.s Nguyễn Chín Em

174

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/
2

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Hãy nêu cách dựng các tiếp tuyến b, c của đường tròn ngoại tiếp 4 ABC tại B và C . Giả sử b và c cắt
nhau tại D . Chứng minh rằng 4BCD đều.

– Lời giải.
A
a

O
B

C

D
1

Cách dựng: Dựng đường thẳng qua A và vuông góc với O A .
Vì 4 ABC đều nên tâm O của đường tròn ngoại tiếp 4 ABC thuộc đường cao AH .
Do đó AO ⊥ BC .
Mặt khác, a ⊥ O A nên a ∥ BC .

2

Cách dựng: Dựng đường thẳng b qua B và vuông góc với OB. Dựng đường thẳng c qua C và vuông
góc với OC .
Xét 4BCD , ta có
BD = DC (do 4OBD = 4OCD )
ƒ = OBD
ƒ − OBC
ƒ = 90◦ − 30◦ = 60◦ .
và CBD

Do đó 4BCD đều.
ä

Bài 4. Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O ; R ), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Trên cung
nhỏ BC lấy điểm D . Tiếp tuyến tại D của đường tròn cắt AB tại M , cắt AC tại N . Cho biết hình tính của
4 ABC và tính chu vi của 4 AMN trong các trường hợp sau:
p

1 O A = 2R .

2 O A = R 2.

– Lời giải.
B
M
D
O

A
N
C

Th.s Nguyễn Chín Em

175

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Ta có AB = AC (do 4O AB = 4O AC ) nên 4 ABC cân tại A .
Ta lại có MD = MB (do 4OMD = 4OMB) và ND = NC (do 4OND = 4ONC ).
Chu vi 4 AMN là
P = AM + AN + MN
= AM + AN + MD + ND
= AM + AN + MB + NC
= AB + AC
= 2 AB
ƒ
Ngoài ra sin O
AB =
1

OB
.
OA

ƒ
Với O A = 2R ta có sin O
AB =

R
1 ƒ
ƒ
= ⇒O
AB = 30◦ ⇒ C
AB = 60◦
2R 2

nên 4 ABC đều.
p
p
p
Khi đó P = 2 AB = 2 O A 2 − OB2 = 2 4R 2 − R 2 = 2R 3.
p
p
p
R
2
2 ƒ
ƒ
ƒ
AB = 90◦
2 Với O A = R 2 ta có sin O
AB =
=
⇒ O AB = 45◦ ⇒ C
2R
2
nên 4 ABC vuông cân tại A .
p
p
Khi đó P = 2 AB = 2 O A 2 − OB2 = 2 2R 2 − R 2 = 2R .
ä

Bài 5. Từ một điểm A ở bên ngoài đường tròn (O ), kẻ hay tiếp tuyến AB và AC với đường tròn. Từ một
điểm M trên cung nhỏ BC kẻ một tiếp tuyến thứ ba cắt hai tiếp tuyến kia tại P và Q . Khẳng định khi điểm
M di động trên cung BC thì chu vi 4 APQ có giá trị không đổi là đúng hay sai?
– Lời giải.
B
P
M
O

A
Q
C

Ta có AB = AC (do 4O AB = 4O AC ).
Ta lại có P M = PB (do 4OP M = 4OPB) và QM = QC (do 4OQM = 4OQC ).
Chu vi 4 APQ là
AP + AQ + PQ = AP + AQ + MP + MQ
= AP + AQ + PB + QC
= AB + AC
= 2 AB là không đổi.
ä
Th.s Nguyễn Chín Em

176

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Bài 6. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ một điểm M trên nửa đường tròn ta vẽ tiếp tuyến x y.
Vẽ AD và BC vuông góc với x y.
1

Khẳng định MC = MD là đúng hay sai?

2

Khẳng định AD + BC có giá trị không đổi khi M chuyển động trên đường tròn là đúng hay sai?

3

Khẳng định đường tròn đường kính CD tiếp xúc với ba đường thẳng AD , BC và AB là đúng hay sai?

4

Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn (O ) để diện tích tứ giác ABCD lớn nhất.

– Lời giải.

C

M
D

A
1

H

O

B

Xét tứ giác ABCD có AD ∥ BC (do cùng vuông góc với x y)
⇒ ABCD là hình thang
 vuông.
Mặt khác, ta lại có

 O A = OB
OM ∥ AD

⇔ OM là đường trung bình.

Do đó MC = MD .
2

Theo câu trên ta có AD + BC = 2OM = 2R không đổi.

3

Hạ MH vuông góc với AB, ta có ngay MH = MC .
Vậy đường tròn đường kính CD tiếp xúc với ba đường thẳng AD , BC và AB.

4

1
2

Ta có S ABCD = ( AD + BC ) · CD = R · CD .
Do đó S ABCD lớn nhất khi và chỉ khi CD lớn nhất.
Trong hình thang vuông ABCD , ta có nhận xét CD ≤ AB = 2R ⇒ CD max = 2R đạt được khi ABCD
là hình chữ nhật.
Điều này chỉ xảy ra khi M là điểm chính giữa của cung tròn đường kính AB.
ä

Bài 7. Cho 4 ABC vuông tại A , đường cao AH . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , d là
tiếp tuyến của đường tròn tại A . Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt d theo thứ tự ở D và E .
1

ƒ.
Tính DOE

2

Khẳng định DE = BD + CE là đúng hay sai?

3

Khẳng định BD · CE = R 2 là đúng hay sai? (R là bán kính đường tròn (O ))

4

Khẳng định BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính DE là đúng hay sai?

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

177

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

C
O

E

B

A

D

Vì 4 ABC vuông tại A nên O là trung điểm BC .

1

Ta có 4OD A = 4ODB ⇒
4OE A = 4OEC ⇒


D A = DB

DO
ƒ
ƒ
A = DOB

E A = EC

.

EO
ƒ
ƒ
A = EOC

1
2

ƒ = DO
ƒ
ƒ
Suy ra DOE
A + EO
A = (ƒ
AOB + ƒ
AOC ) =

1
· 180◦ = 90◦ .
2

2

Từ câu trên DE = D A + E A = DB + EC .

3

Ta có 4OBC v 4ECO ⇒

4

Gọi I là trung điểm DE , suy ra I là tâm đường tròn đường kính DE .

OB BD
=
⇒ BD · CE = OC · OC = R 2 .
EC OC

Trong hình thang vuông BCED ta có OI là đường trung bình
nên OI ∥ BD ⇒ OI ⊥ BC (do BC ⊥ BD ).
Do đó BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính DE .
ä

Bài 8. Cho 4 ABC cân tại A , các đường cao AD và BE cắt nhau ở H . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp
tam giác AHE .
1

Khẳng định BC = 2DE là đúng hay sai?

2

Khẳng định DE là tiếp tuyến của (O ) là đúng hay sai?

3

Tính độ dài DE biết DH = 2 cm, H A = 6 cm.

– Lời giải.
Th.s Nguyễn Chín Em

178

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

A

O

E

H

B

D

C

Vì 4 ABC cân tại A , đường cao AD , do đó D là trung điểm BC .
1

Trong 4BCE vuông tại E có ED là trung tuyến nên BC = 2ED .

2

Do 4OHE cân tại O và 4DCE cân tại D nên ta có
ƒ = OHE
ƒ = BHD
 = DEC
ƒ.
ƒ = BCE
OEH
ƒ = DEH
ƒ = HEC
ƒ = 90◦ . Từ đó có điều phải chứng minh.
ƒ + OEH
ƒ + DEC
Do đó DEH

3

Ta có H A = 6 ⇒ OH = 3 ⇒ OD = 5
p

mà OE = 3 nên DE = OD 2 − OE 2 = 4 (cm).
ä

Bài 9. Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O ; R ), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đường
thẳng vuông góc với OB tại O cắt tia AC tại N . Đường thẳng vuông góc với OC tại O cắt tia AB tại M .
1

Xác định hình tính của tứ giác AMON .

2

Điểm A phải cách O một khoảng là bao nhiêu để MN là tiếp tuyến của (O )?

– Lời giải.
B
M

I

A

O

N
C

1

Xét tứ giác AMON ta có


 AM ∥ ON

(cùng vuông góc với OB)

 AN ∥ OM (cùng vuông góc với OC )

Do đó AMON là hình bình hành.
Mặt
 khác, xét hai tam giác vuông 4OBM và 4OCN ta có
OB = OC = R

.

 MOB
ƒ = NOC
ƒ (cùng phụ với góc à
MON )
Th.s Nguyễn Chín Em

179

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Do đó 4OBM = 4OCN ⇒ OM = ON .
Vậy AMON là hình thoi.
2

Để MN tiếp xúc với (O ; R ) thì d(O ; MN ) = R ⇔ OI = R ⇔ AO = 2R .
ä

Th.s Nguyễn Chín Em

180

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

BÀI

6.

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

A

Với hai tiếp tuyến kẻ từ một điểm, ta có kết quả “Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một
điểm thì giao điểm này cách đều hai tiếp điểm và tia kẻ từ giao điểm đó qua tâm của đường tròn là
tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến”.
Như vậy:
AB(và AB0 là hai tiếp tuyến của (O )
AB = AB0
.

ƒ
ƒ
O
AB = O
AB0

B0

O

A

B

1

ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC

Định nghĩa 1. Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác.
Khi đó,
A

1 Tam giác đó gọi là tam giác ngoại tiếp đường tròn.
2 Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm

của ba đường phân giác của tam giác (trong thực tế
ta chỉ cần lấy giao điểm của hai đường phân giác bởi
trong một tam giác ba đường phân giác đồng quy).

O

B

2

C

ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC
Định nghĩa 2. Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác và các phần kéo dài của hai cạnh kia
gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác.
Như vậy, với 4 ABC tồn tại ba đường tròn bàng tiếp và tâm của một đường
tròn bàng tiếp là giao điểm của một đường phân giác trong với hai phân giác
ngoài.

O2

A
O3

B

C
O1

Th.s Nguyễn Chín Em

181

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

B

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
Ví dụ 1. Cho 4 ABC , biết BC = 6. Lấy E , F theo thứ tự thuộc AB, AC sao cho EF song song với
BC và tiếp xúc với đường tròn nội tiếp 4 ABC . Tính chu vi 4 ABC , biết EF = 2 cm.

– Lời giải.
Ta có hai 4 AEF và 4 ABC đồng dạng, do đó:
(1)
Ta có:

EF AE
=
.
BC AB
A

c = AB = AM + MB = AM + NB.
b = AC = AP + PC = AM + NC.
⇒ b + c = 2 AM + BC = 2 AM + 6.
1
⇔ AM = AP = ( b + c − a) = p − a. (2)
2
½

Q
F

E
M

P
O

AM = AE + EM = AE + EQ.
AM = AP = AF + FP = AF + FQ.
⇒ 2 AM = AE + AF + EF.
⇔ AM = AP = p 4 AEF . (3)
½

B

N

C

2 p−6
Thay (2), (3) vào (1), ta được: =
⇔ p = 9 cm.
6
p
Vậy chu vi của 4 ABC bằng 18 cm.

ä

Ví dụ 2. Cho 4 ABC có độ dài ba cạnh a, b, c và diện tích bằng S . Đường tròn nội tiếp 4 ABC tiếp
xúc với các cạnh BC, C A, AB theo thứ tự tại A 1 , B1 , C1 . Giả sử 4 A 1 B1 C1 có độ dài ba cạnh tương
ứng là a 1 , b1 , c 1 . Chứng minh rằng
µ

a1 b1
A
B
C
+
= 2 sin + sin
. sin .
a
b
2
2
2

– Lời giải.
Trong 4 A 1 B1 C 1 ta có:

a 1 = B1 C 1 = 2 r. sin A 1 = 2 r. sin

Tương tự ta được b 1 = 2 r. cos
Trong 4BIC , ta có:

à
B
π− A
A
1 IC 1
= 2 r. sin
= 2 r. cos .
2
2
2

B
.
2

B+C
A
r.
cos
B
C
2
2 .
a = BC = BA 1 + C A 1 = r. cot + r. cot = r.
=
B
C
B
C
2
2
sin . sin
sin . sin
2
2
2
2
sin

Th.s Nguyễn Chín Em

182

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Tương tự ta được

cos

b=
sin

B
2

C
A
. sin
2
2

A

.

Từ đó:

C1

I

µ

a1 b1
B
C
A
C
A
B
C
+ = 2 sin . sin +2 sin +sin = 2 sin + sin
. sin .
a b
2
2
2
2
2
2
2
B

A1

B1

C

ä

Ví dụ 3. Cho đường tròn (O ), còn B là điểm di động trên (O ). Các tiếp tuyến của (O ) tại A và B cắt
nhau tại C . Tìm tập hợp tâm đường tròn nội tiếp 4 ABC .
– Lời giải.
Gọi I là giao điểm của OC với (C ), ta có ngay AI là phân giác
góc A , từ đó suy ra I là tâm đường tròn nội tiếp 4 ABC .
Vậy tập hợp tâm I thuộc đường tròn (C ) ngoại trừ ba điểm
A, A 1 , A 2 , trong đó A 1 A 2 là đường kính vuông góc với O A .

B

I

O

C

A

C

ä

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1. Cho 4 ABC đều.
1

Hãy nêu cách dựng tiếp tuyến a của đường tròn ngoại tiếp 4 ABC , biết tiếp tuyến đi qua điểm A .

2

Khẳng định d ∥ BC đúng hay sai?

3

Hãy nêu cách dựng các tiếp tuyến b, c của đường tròn ngoại tiếp 4 ABC , biết rằng các tiếp tuyến này
theo thứ tự đi qua điểm B, C . Giả sử b cắt c tại D .

4

Khẳng định 4BCD đều là đúng hay sai?

Bài 2. Cho 4 ABC vuông tại A , AB = 6 cm, AC = 8 cm. Đường tròn ( I ) nội tiếp 4 ABC tiếp xúc với AB,
AC theo thứ tự ở D , E.
1

.
Tính BIC

2

Tính diện tích tứ giác AD IE .

Bài 3. Cho 4 ABC cân tại A , I là tâm đường tròn nội tiếp, K là tâm đường tròn bàng tiếp trong góc A , O
là trung điểm của IK .
1

Khẳng định bốn điểm B, I , C , K cùng thuộc một đường tròn tâm O là đúng hay sai?

2

Khẳng định AC là tiếp tuyến của đường tròn (O ) là đúng hay sai?

Bài 4. Cho (O ; R ) . Tìm quỹ tích của điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến vuông góc với nhau tới (O ; R ).
Th.s Nguyễn Chín Em

183

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Bài 5. Cho đường thẳngd và một điểm A ở trên đường thẳng đó. Tìm tập hợp tâm các đường tròn tiếp xúc
với đường thẳng (d ) tại điểm A .
Bài 6. Cho đường thẳng (d ). Tìm tập hợp tâm các đường tròn có bán kính bằng R và tiếp xúc với đường
thẳng (d ).
Bài 7. Cho hai đường thẳng cắt nhau a và b. Tìm tập hợp các đường tròn tiếp xúc với hai đường thẳng đó.
Bài 8. Cho đường tròn (O ; R ) và điểm A cố định trên đường tròn đó. Qua A , kẻ tiếp tuyến x y. Từ điểm M
trên x y vẽ tiếp tuyến MB với đường tròn (O ). hai đường cao AD VÀ BE của tam giác M AB cắt nhau tại
H.
1

Khẳng định ba điểm M, H, O thẳng hàng là đúng hay sai?

2

Xác định dạng của tứ giác AOBH .

3

Tìm quỹ tích của điểm H khi M chạy trên x y.

D

HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

Bài 1. – Lời giải.
Ta có ngay:

a

• Tiếp tuyến qua B là đường thẳng b qua B và vuông góc với OB.

A

• Tiếp tuyến qua C là đường thẳng c qua C và vuông góc với OC . Xét
4BCD , ta có:

O

B

BD = DC , tính chất hai tiếp tuyến với đường tròn cùng đi qua D .
ƒ = OBD
ƒ − OBC
ƒ = 90◦ − 30◦ = 60◦ .
CBD

C

Do đó 4BCD đều (tam giác cân có một góc bằng 60◦ ).
D

ä

Bài 2. – Lời giải.
1

Trong 4 IBC , ta có:

A

³

 = 180◦ − IBC
 + ICB

BIC

´
D

1 ¡ b b¢
B+C
2
1
= 180◦ − .90◦ = 135◦ .
2

E

= 180◦ −

2

B

O
C

Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp 4 ABC .
Xét tứ giác AD IE , ta có:
b=D
b = 90◦
A

ID = IE = r ⇒ AD IE

là hình vuông.

Do đó S4 AD IE = ID 2 = r 2 .
Th.s Nguyễn Chín Em

184

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Trong 4 ABC , ta có:
1
1
1
AB.AC = p.r = ( AB + AC + BC ) .r
2
2
2
AB.AC
6. 8
⇔ r=
= 2 cm.
=
p
p
AB + AC + AB2 + AC 2 6 + 8 + 62 + 82

S 4 ABC =

Vậy ta được: S AD IE = 22 = 4 cm2 .

ä

Bài 3. – Lời giải.
Đúng.

ä

Bài 4. – Lời giải.
Ta thực hiện theo các phần sau:
Phần thuận: Giả sử tồn tại điểm A thỏa mãn điều kiện đầu bài.
Trong 4O AB, ta có:

B

ƒ = 45◦ ⇒ BA = OB = R.
ƒ = 1 BAC
BAO
2

A 45

p
O A = OB2 + BA 2 = R 2.
p
⇒ A thuộc đường tròn (O ; R 2).

p

O
C

Phần đảo: Lấy điểm A bất kỳ trên đường tròn (O ; 2R ).
Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O ; R ). Ta phải chứng minh 4BAC = 60◦ .
Trong 4O AB, ta có:
p
OB
R
2
ƒ=
ƒ = 45◦ ⇒ BAC
ƒ = 2BAO
ƒ = 90◦ .
sin BAO
= p =
= sin 45◦ ⇒ BAO
OA R 2
2
p
Kết luận: Qũy tích của điểm A là đường tròn (O ; 2).

ä

Bài 5. – Lời giải.
Đáp số trắc nghiệm C.
Đường tròn (O ) tiếp xúc với d tại A ⇒ O A ⊥ d.
Vậy quỹ tích tâm các đường tròn tiếp xúc với d tại A là đường thẳng
đi qua A và vuông góc với d .
A

O

ä

Bài 6. – Lời giải.
Đáp số trắc nghiệm C.
a

Đường tròn (O ) tiếp xúc với d nếu d (O, a) = R.
Vậy quỹ tích tâm các đường tròn có bán kính R tiếp xúc với d là hai
đường thẳng a, b song song và khoảng cách từ chúng đến d bằng R .

R
R
O

Th.s Nguyễn Chín Em

185

b
d

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

ä

Bài 7. – Lời giải.
Đáp số trắc nghiệm D.

d2

Đường tròn (O ) tiếp xúc với a và b thì d (O, a) = d (O, b).
Vậy quỹ tích tâm các đường tròn tiếp xúc với a và b là hai đường phân
giác d1 và d2 của góc tạo bởi a và b.

a
O

d1

b

ä

Bài 8. – Lời giải.
1

Đáp số trắc nghiệm D .
• Vì M A , MB là tiếp tuyến nên M , O , I thẳng

hàng.
• Vì 4 M AB cân tại M nên M I là đường cao.

Do đó M , H , I thẳng hàng.
x

Vậy ba điểm M , H , O thẳng hàng.

A

y

E
M
I

H

O

D
B

2

Đáp số trắc nghiệm B.
Xét tứ giác AOBH , ta có:
AO ∥ BH , vì cùng vuông góc với M A .
AO ∥ OB, vì cùng vuông góc với MB.

Do đó AOBH là hình bình hành.
Mặt khác, ta có ngay O A = OB = R .
Vậy AOBH là hình thoi (vì nó là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau).
3

Đáp số trắc nghiệm A .
Theo kết quả câu a), ta có:
AH = O A = R ⇒ H ∈ ( A, R ).
ä

Hạn chế quỹ tích: Học sinh tự làm.

Th.s Nguyễn Chín Em

186

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

BÀI
A

7.

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung, bởi vì qua ba điểm thẳng hàng không thể có một
đường tròn, còn qua ba điểm không thẳng hàng chỉ có một đường tròn duy nhất.
Như vậy, hai đường tròn phân biệt chỉ có thể:
Có hai điểm chung.
Có một điểm chung duy nhất.
Không có điểm chung.

4 Hai đường tròn nếu có nhiều hơn hai điểm chung thì chúng trùng nhau.
!

1

HAI ĐƯỜNG TRÒN CÓ HAI ĐIỂM CHUNG

Cho hai đường tròn (O ; R ) và (O 0 ; r ) với R > r và d = OO 0 . Trường hợp này gọi là hai đường tròn cắt nhau,
mỗi điểm chung gọi là một giao điểm.

A

r

R

O0

d

O

Sử dụng bất đẳng thức tam giác trong 4 AOO 0 ta có

O A − O 0 A < OO 0 < O A + O 0 A, từ đó suy ra điều kiện R − r < d < R + r. 4 Nhận xét. ! Hai đường tròn cắt nhau A O0 O Có hai tiếp tuyến chung và chúng đồng quy với đường thẳng OO 0 . Nếu bài toán cần vẽ đường phụ, ta thường vẽ thêm dây chung của chúng. Th.s Nguyễn Chín Em 187 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Bài toán: Cho hai đường tròn (O ; R ) và (O 0 ; r ) với r < R cắt nhau tại A và B. Hãy dựng tiếp tuyến chung của hai đường tròn đó, biết OO 0 = d . Lời giải M M0 A O0 O N0 N Phân tích. Giả sử đã dựng được tiếp tuyến chung của hai đường tròn và M , M 0 theo thứ tự là tiếp điểm của tiếp tuyến chung với (O ; R ) và (O 0 , r ). Gọi A là điểm đồng quy của hai tiếp tuyến với OO 0 , ta có AO 0 O 0 M 0 r r rd = = ⇒ AO 0 = ( AO 0 + O 0 O ) · ⇔ AO 0 = . AO OM R R R−r ⇒ Xác định được vị trí điểm A . Khi đó Tiếp điểm M 0 là giao điểm của (O 0 ) và đường tròn đường kính AO 0 . Tiếp điểm M là giao điểm của đường thẳng AM 0 và đường tròn (O ). Cách dựng: Ta thực hiện Xác định điểm A trên tia OO 0 sao cho AO 0 = rd . R−r Dựng đường tròn đường kính AO 0 , đường tròn này cắt (O 0 ) tại M 0 . Dựng đường thẳng AM 0 , đó chính là tiếp tuyến chung cần dựng. 0 O = 90◦ ⇒ AM 0 là tiếp tuyến của đường tròn (O ). Ngoài ra, ta cũng có à Chứng minh. Ta có ngay AM rd 0 0 AO 0 AO 0 R−r = r = O M . = = rd AO AO 0 + O 0 O R OM +d R−r Suy ra OM ∥ O 0 M 0 ⇒ OM ∥ AM ⇒ AM 0 là tiếp tuyến của đường tròn (O 0 ). Biện luận. Bài toán có hai nghiệm hình (tức là tồn tại duy nhất hai tiếp tuyến chung của (O ) và (O 0 )). 2 HAI ĐƯỜNG TRÒN CHỈ CÓ MỘT ĐIỂM CHUNG Cho hai đường tròn (O ; R ) và (O 0 ; r ) với R > r và d = OO 0 . Trường hợp này gọi là hai đường tròn tiếp xúc
nhau và điểm chung duy nhất được gọi là tiếp điểm. Ta có hai khả năng tiếp xúc:
Tiếp xúc ngoài: d = R + r .

r
O

Th.s Nguyễn Chín Em

0

A

d

188

R
O

https://emncischool.wixsite.com/geogebra

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Tài liệu tự học Toán 9 – HKI

Tiếp xúc trong: d = R − r .

A

d
O0 O

4 Nhận xét:
!

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau có ba tiếp tuyến chung.

M

A
O

0

A

O

d

d
O

0

O

Hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau có một tiếp tuyến chung.
Hai đường tiếp xúc với nhau mà cần vẽ đường phụ, ta thường vẽ thêm tiếp tuyến chung của
chúng.
3

HAI ĐƯỜNG TRÒN KHÔNG CÓ ĐIỂM CHUNG

Cho hai đường tròn (O ; R ) và (O 0 ; r ) với R > r và d = OO 0 . Trường hợp này gọi là hai đường tròn không giao
nhau. Ta có hai khả năng
Ngoài nhau: d > R + r .

r
O

R

d

0

O

Trong nhau: d < R − r . Th.s Nguyễn Chín Em 189 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI d O0 O 4 Chú ý. ! Hai đường tròn phân biệt cùng tâm (d = 0) gọi là hai đường tròn đồng tâm. Hai đường tròn ngoài nhau có bốn tiếp tuyến chung, trong đó + Có hai tiếp tuyến chung cắt đoạn OO 0 . + Có hai tiếp tuyến chung không cắt đoạn OO 0 . A O0 O Hai đường tròn ở trong nhau không có tiếp tuyến chung. 4 MỘT SỐ TÍNH CHẤT Tính chất 1. Đường nối tâm là trục đối xứng của hình tạo bởi hai đường tròn. Tính chất 2. Nếu hai đường tròn cắt nhau thì dây cung vuông góc với đường nối tâm và bị đường này chia làm hai phần bằng nhau. Cụ thể, theo hình vẽ ta có: OO 0 ⊥ AB và I A = IB. A I O 0 O B Tính chất 3. Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm. Cụ thể, theo hình vẽ sau ta có O , O 0 , A thẳng hàng. Th.s Nguyễn Chín Em 190 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI A O B d 0 A O d O 0 O PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Ví dụ 1. Hai đường tròn (O ) và (O 0 ) cắt nhau tại A và B. Từ A vẽ đường kính AOC và AO 0 D . Chứng minh rằng ba điểm B, C , D thẳng hàng và AB vuông góc CD . – Lời giải. A I O D 0 O B C Gọi I là giao điểm của AB và OO 0 , suy ra I là trung điểm của AB. Trong tam giác ABC , ta có OI là đường trung bình nên OI ∥ BC . Trong tam giác ABD , ta có O 0 I là đường trung bình nên O 0 I ∥ BD . Suy ra OO 0 ∥ BC ∥ BD , nên ba điểm B, C , D thẳng hàng. Vì AB ⊥ OO 0 ⇒ AB ⊥ CD . 4 Nhận xét: ! Trong lời giải của ví dụ trên chúng ta đã tận dụng đầy đủ tính chất của hai đường tròn cắt nhau. Ví dụ tiếp theo sẽ minh họa việc sử dụng tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau. ä Ví dụ 2. Cho hai đường tròn (O ; R ) và (O 0 ; r ) tiếp xuca ngoài với nhau tại A . Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC (B thuộc đường tròn (O ), C thuộc đường tròn (O 0 ). 1 Chứng minh rằng 4 ABC là tam giác vuông. 2 à0 . Tính số đo góc OMO 3 Tính diện tích tứ giác BCO 0 O theo R và r . 4 Gọi I là trung điểm OO 0 . Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường tròn ( I, I M ). – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 191 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI B M C H O0 A I O 1 Qua A vẽ tiếp tuyến chung trong, cắt BC tại M , ta có ( M A = MB tính chất tiếp tuyến của (O ; R ) M A = MC tính chất tiếp tuyến của (O 0 , r ). 1 Suy ra M A = MB = MC = BC . 2 Tức là 4 ABC có trung tuyến AM ứng với cạnh BC bằng nửa cạnh đó nên là tam giác vuông. 2 Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có ƒ. MO là phân giác của góc AMB ƒ . Suy ra OMO à0 = 90◦ (vì nó hợp bởi hai tia phân giác của hau góc MO 0 là tia phân giác của góc AMC kề bù). 3 Tứ giác BCO 0 O có OB ∥ O 0 C (vì cùng vuông góc với BC ) nên tứ giác này là hình thang, do đó 1 S BCO0 O = (OB + O 0 C )BC. 2 Hạ O 0 D vuông góc với OB, suy ra tứ giác BCO 0 H là hình chữ nhật nên BC = O 0 H . Trong 4OO 0 H ta có p O 0 H 2 = OO 02 − OH 2 = (R + r )2 − (R − r )2 = 4Rr ⇒ O 0 H = 2 Rr. Vậy ta được p p 1 S BCO0 O = ( r + R ) · 2 Rr = Rr (R + r ). 2 4 Ta có ngay I M là đường trung bình của hình thang BCO 0 O , do đó I M ∥ OB ⇒ I M ⊥ BC . Vậy BC là tiếp tuyến của đường tròn ( I, I M ). 4 Nhận xét: ! Ta cũng có OO 0 là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính BC . Chúng ta đã biết rằng “Nếu đường thẳng d đi qua một điểm ở bên trong đường tròn (O ) thì nó cắt đường tròn này” và câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu thay đường thẳng d bằng một đường tròn thì kết luận được gì về vị trí tương đối của hai đường tròn này. Ví dụ tiếp theo sẽ minh họa nhận định này. ä Ví dụ 3. Chứng minh rằng nếu một đường tròn đi qua một điểm bên trong và một điểm bên ngoài một đường tròn khác thì hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm. – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 192 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI A B O0 d O Giả sử đường (O ) đi qua A và B, trong đó A ở ngoài (O 0 ), B ở bên trong (O 0 ). Gọi R , r theo thứ tự là bán kính các đường tròn (O ), (O 0 ). Ta có O A = OB = R , O 0 A > r và O 0 B < r . Xét 4OO 0 B ta có OO 0 ≤ OB + O 0 B < R + r . (1) Nếu R ≥ r thì trong 4OO 0 B, ta có OO 0 ≥ OB − O 0 B < R + r . (2) Nếu R ≤ r thì trong 4OO 0 A , ta có OO 0 ≥ O 0 A − O A > r − R .

(3)

Từ đó, ta được |R − r | < OO 0 < R + r ⇔ Hai đườn tròn (O ) và (O 0 ) cắt nhau. 4 Nhận xét. Như vậy trong lời giải trên chúng ta đã sử dụng các kiến thức ! Vị trí tương đối của một điểm với đường tròn. Hệ thức liên hệ giữa các cạnh của tam giác. Để từ đó nhận được bất đẳng thức |R − r | < OO 0 < R + r . ä Ví dụ 4. Cho đoạn thẳng AB và một điểm M không trung với A và B. Vẽ các đường tròn ( A ; AM ) và (B; BM ). Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn này, từ đó suy ra số tiếp tuyến chung của chúng. – Lời giải. Để xét vị trí tương đối của hai đường tròn ( A ; AM ) và đường tròn (B; BM ), ta phải xét các trường hợp vị trí của điểm M đối với đoạn thẳng AB. Trường hợp 1 Điểm M nằm giữa A và B, ta có AB = AM + MB ⇔ d = R + r. Vậy hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau và do đó chúng có ba tiếp tuyến chung. M N A d B Trường hợp 2: Điểm M nằm trên tia đối của AB (hoặc tia đối của BA ), ta có · Th.s Nguyễn Chín Em AB = BM − AM ⇔ d = R − r . AB = AM − BM ⇔ d = r − R 193 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ M Tài liệu tự học Toán 9 – HKI A B A B M Vậy hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau và do đó chúng có một tiếp tuyến chung. Trường hợp 3: Điểm M nằm ngoài đường thẳng AB, ta có | MB − M A | < AB < MB + M A ⇔ |R − r | < d < R + r. Vậy hai đường tròn cắt nhau và do đó chúng có hai tiếp tuyến chung. M C B A Nhận xét: Để tránh bỏ sót trường hợp, các em học sinh hãy nhớ lại vị trí tương đối của điểm và đường thẳng, cụ thể với điểm M và đường thẳng AB ( M không trùng với A , B) cho trước, ta có Nếu M thuộc đường thẳng AB, khi đó + M nằm giữa A và B. + A nằm giữa M và B. + B nằm giữa A và M . M không thuộc đường thẳng AB. ä Ví dụ 5. Cho hai đường tròn (O ; R ) và (O 0 ; r ) tiếp xúc với nhau tại A . Vẽ một cát tuyến qua A cắt hai đường tròn tại B và C . Chứng minh rằng các tiếp tuyên tại B và C song song với nhau. – Lời giải. Xét hai khả năng tiếp xúc của (O ; R ) và (O 0 , r ). Trường hợp 1: Nếu (O ; R ) và (O 0 ; R ) tiếp xúc trong với nhau. Trong tam giác O AC , ta có r O0 A O0 B = = ⇒ O 0 B ∥ OC. OC R O A Nên các tiếp tuyến tại B và C song song với nhau vì chúng vuông góc với O 0 B và vuông góc với OC . C B A Th.s Nguyễn Chín Em O0 O 194 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Trường hợp 2: Nếu (O ; R ) và (O 0 , r ) tiếp xúc ngoài với nhau. Ta có O0 B r O0 A = = ⇒ O 0 B ∥ OC. OC R O A Nên các tiếp tuyến tại B và C song song với nhau vì chúng vuông góc với O 0 B và vuông góc với OC . B A O 0 d O C 4 Nhận xét: Cũng với nhận xét như trong ví dụ trước, các em học sinh hãy nhớ rằng với giả thuyết ”Hai ! đường tròn tiếp xúc với nhau” chúng ta cần xét hai trường hợp, đó là Hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau. ä C BÀI TẬP LUYỆN TẬP Bài 1. Cho ba đường tròn tâm O1 , O2 , O3 có cùng bán kính R và tiếp xúc ngoài với nhau đôi một. Tính diện tích tam giác có ba đỉnh là ba tiếp điểm. – Lời giải. Xét 4O1 O2 O3 , ta có O1 O2 = O2 O3 = O1 O3 = 2R O1 nên 4O1 O2 O3 đều và có p cạnh bằng 2R . Vậy S4O1 O2 O3 = p (2R )2 3 = R 2 3. 4 O3 O2 ä Bài 2. Cho đoạn thẳng AB = 2a. gọi M là trung điểm AB. 1 Vẽ các đường tròn ( A ; a) và (B; a). Chứng minh rằng hai đường tròn này tiếp xúc ngoài với nhau. 2 Vẽ một đường tròn tâm M cắt hai đường tròn ( A ) và (B) lần lượt tại C , D , E , F (C và F cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ AB). Chứng minh rằng tứ giác CDEF là hình chữ nhật. 3 Xác định bán kính của đường tròn ( M ) để cho tứ giác CDEF là hình vuông. Th.s Nguyễn Chín Em 195 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI – Lời giải. c) Để CDEF là hình vuông điều kiện là C ƒ = 45◦ . CE ⊥ DF ⇔ AMC Khi đó, trong tam giác ACM cân tại A với F P p ƒ = 45◦ , ta được CM = a 2. AMC M A D B E ä Bài 3. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ đường tròn (B; OB) cắt đường tròn (O ) ở C , D . 1 Xác định dạng tứ giác OCDB. 2 Xác định dạng tam giác ACD . – Lời giải. 1 C Ta có ngay OC = OD = OB và BC = BD = BO . Suy ra OC = CB = BD = DO ⇔ OCBD là hình thoi. 1 ƒ= 2 Trong tam giác ABC vuông tại C , ta có BC = AB suy ra BAC 2 ƒ 30◦ ⇒ C AD = 60◦ nên 4 ACD đều. A H O B D ä Bài 4. Hai đường tròn (O ) và (O 0 ) cắt nhau tại A và B, trong đó O A là tiếp tuyến của đường tròn (O 0 ). Tính dây cung AB biết O A = 2cm, O 0 A = 15cm. – Lời giải. A I O 0 O B Gọi I là trung điểm AB, suy ra AB = 2 AI và AI ⊥ OO 0 . Trong tam giác vuông O AO 0 , ta có p 1 1 1 S 4O AO0 = O A · O A 0 = AI · OO 0 = AI · O A 2 + O 0 A 2 2 2 2 suy ra O A · O0 A 20 · 15 AI = p =p = 12 cm. O A 2 + O0 A 2 202 + 152 Vậy AB = 12 cm. Th.s Nguyễn Chín Em ä 196 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Bài 5. Cho hai đường tròn (O ; 17cm) và (O 0 ; 10cm) cắt nhau tại A và B. Biết OO 0 = 21cm. Tính AB. – Lời giải. A I O 0 O B Gọi I là trung điểm AB, suy ra AB = 2 AI và AI ⊥ OO 0 . p 1 Trong tam giác O AO 0 , ta có S4O AO0 = p( p − a)( p − b)( p − c) = AI · OO 0 . Suy ra 2 p AI = 2 p( p − a)( p − b)( p − c) OO 0 p 2 24 · 3 · 14 · 7 = 8 cm. = 21 Vậy ta được AB = 16 cm. ä Bài 6. Hai đường tròn (O ) và (O 0 ) cắt nhau tại A và B. Gọi M là trung điểm của OO 0 . Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AM , cắt các đường tròn (O ) và (O 0 ) tại C và D . Chứng minh rằng AC = AD . – Lời giải. Gọi E , F theo thứ tự là trung điểm AC , AD , suy ra OE ⊥ AC 0 và AE = CE ; O F ⊥ AD và AF = DF , do đó OE ∥ M A ∥ 0 O F. A E F D C 0 0 0 Khi đó, tứ giác OO FE có OE ⊥ O F ⇒ OO FE là hình thang. Từ đó AM là đường trung bình của OO 0 FE , suy ra M O O0 B E A = F A ⇔ 2E A = 2F A ⇔ AC = AD. ä N 1 3 Bài 7. Cho đường tròn (O ; O A ), điểm I thuộc bán kính O A sao cho AI = O A . Vẽ đường tròn ( I ; I A ). 1 Xác định vị trí của các đường tròn (O ) và ( I ). 2 Kẻ một đường thẳng qua A , cắt các đường tròn ( I ) và (O ) theo thứ tự ở B và C . Tính tỉ số AB . AC – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 197 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Ta có OI = O A − I A , suy ra (O ) và ( I, I A ) tiếp xúc trong với nhau. 2 Kẻ OH vuông góc với C A , ta có ƒ ABD = 90◦ nên BD ⊥ AB, suy ra BD ∥ OH . Suy ra O D I AB AD 2 AB 2 AB 1 = = ⇔ = ⇔ = . AH AO 3 2 AH 2 · 3 AC 3 A B H C ä Bài 8. Cho đường tròn (O ) và một điểm A trên đường tròn đó. Trên bán kính O A lấy điểm B sao cho 1 OB = O A . Vẽ đường tròn đường kính AB. 3 1 Chứng minh rằng đường tròn đường kính AB tiếp xúc với đường tròn (O ) cho trước. 2 Vẽ đường tròn đồng tâm O với đường tròn (O ) cho trước, cắt đường tròn đường kính AB tại C . Tia AC cắt hai đường tròn đồng tâm tại D và E (D nằm giữa C và E ). Chứng minh rằng AC = CD = DE . – Lời giải. 1 Gọi I là trung điểm AB, ta có OI = O A − I A nên (O ) và đường tròn đường kính AB tiếp xúc nhau. 2 Kẻ OH ⊥ CD , ta có CH = DH và AH = EH , do đó O AC = AH − CH = EH − DH = ED. B A Mặt khác, ta có H ◦ C ƒ ACB = 90 ⇔ BC ⊥ AC ⇒ BC ∥ OH AC AB 1 = = suy ra AC = 2CH = CD . CH BO 2 Vậy ta đã chứng minh được AC = CD = DE . nên E ä Bài 9. Cho đường tròn (O ) và đường thẳng a không giao nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên a. Tia đối của OH cắt đường tròn tại A . Vẽ đường thẳng b ⊥ a tại điểm B trên đường thẳng a. Đoạn thẳng AB cắt đường tròn tại C . Tia OC cắt b tại I . Chứng minh rằng đường tròn ( I ; IB) tiếp xúc với đường thẳng a và đường tròn (O ). – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 198 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Nhận xét rằng O A ∥ IB vì cùng vuông góc với a, suy ra 4O AC ∼ 4 IBC ⇒ A O A OC = hay IB IC IB O A = = 1 ⇔ IB = IC . Khi đó, vì IB ⊥ a nên ( I, IB) tiếp IC OC xúc với a. b O Vì IO = IC + OC = OC + IB nên ( I, IB) tiếp xúc với (O ). C I H B a ä Bài 10. Cho hình vuông ABCD . Vẽ đường tròn (D ; DC ) và đường tròn đường kính BC . Chúng cắt nhau tại một điểm thứ hai là E . Tia CE cắt AB tại M , tia BE cắt AD tại N . Chứng minh rằng M là trung điểm AB, N là trung điểm AD . – Lời giải. Gọi I là trung điểm AB. Xét hai tam giác vuông 4CD I và 4BCM , ta có I = BCM ƒ (góc có cạnh tương ứng CD = BC , vì hai cạnh hình vuông, CD vuông góc). Do đó, 4CD I = 4BCM (cạnh góc vuông và góc nhọn). 1 1 ⇒ BM = CI = BC = AB 2 2 M nên M là trung điểm AB. Chứng minh tương tự ta cũng có 4 ABN = 4BCM (cạnh góc vuông và I B A C E N D 1 2 góc nhọn). Suy ra AN = BM = AD ⇔ N là trung điểm AD . ä Bài 11. Cho đường tròn (O ) và một điểm A nằm trên đường tròn đó. Vẽ đường tròn ( I ) đi qua O và tiếp xúc trong với đường tròn (O ) tại A . Qua A vẽ tiếp tuyến chung x y với hai đường tròn. Dây AC của đường tròn (O ) cắt đường tròn ( I ) tại M . Tia CO cắt đường tròn tâm I tại N . Đường thẳng OM cắt x y và tia AN lần lượt tại B và D . Chứng minh rằng 1 M A = MC . 2 Tứ giác ABCD là hình thoi. – Lời giải. Th.s Nguyễn Chín Em 199 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ 1 Tài liệu tự học Toán 9 – HKI x A ƒ Nhận xét rằng OM A = 90◦ ⇒ OM ⊥ AC ⇒ M A = MC . 2 N B y I M ƒ Nhận xét rằng OM A = 90◦ ⇒ DM ⊥ AC ; O ƒ ON A = 90◦ ⇒ CN ⊥ AD . Suy ra O là trực tâm C D 4 ACD , do đó CD ⊥ AO ⇒ CD ∥ AB. Xét hai tam giác vuông 4 M AB và 4 MCD , ta có ƒ ƒ (so le trong), do đó M A = MC , M AB = MCD 4CD I = 4BCM (cạnh huyền, góc nhọn). Suy ra AB = AD . Như vậy tứ giác ABCD có AB = CD và AC ⊥ BD nên nó là hình thoi. ä Bài 12. Cho đoạn thẳng AB cố định. Vẽ đường tròn (O ) tiếp xúc với AB tại A , vẽ đường tròn O 0 tiếp xúc với AB tại B, hai đường tròn này luôn luôn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB và luôn tiếp xúc ngoài với nhau. Tìm quỹ tích điểm M của hai đường tròn. – Lời giải. d M O0 O A I B Phần thuận: Dựng tiếp tuyến chung d tại M của hai đường tròn, giả sử d cắt AB tại I . Trong tam giác M AB, ta có I A = I M , vì I A , I M đều là tiếp tuyến của (O ). IB = I M , vì IB, I M đều là tiếp tuyến của (O ). 1 Suy ra I M = AB. 2 ⇒ 4 M AB vuông tại M (vì có trung tuyến bằng nửa cạnh huyền). ⇒ M thuộc đường tròn ( AB). Phần đảo: Lấy điểm M bất kì trên đường tròn ( AB). Ta thực hiện dựng Dựng đường thẳng m qua M vuông góc với I M . Dựng tia phân giác I x của góc ƒ AI M , tia I x cắt m tại O . Dựng đường tròn (O, OM ), ta thấy ngay  ƒI = 90◦ ⇒ O A ⊥ AB hay (O, OM ) tiếp xúc với AB tại A . 4OM I = 4O AI (c.g.c) ⇒ O AI = OM Dựng tia phân giác I y của góc ƒ BI M , tia I y cắt m tại O 0 . Dựng đường tròn (O 0 , O 0 M ) ta thấy ngay 0 BI = O 0 M I = 90◦ ⇔ OB ⊥ AB hay (O 0 , O 0 M ) tiếp xúc với AB tại B. ƒ ƒ 4O 0 M I = 4O 0 BI (c.g.c) ⇒ O Th.s Nguyễn Chín Em 200 https://emncischool.wixsite.com/geogebra https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ Tài liệu tự học Toán 9 – HKI Trong cách dựng trên, ta thấy ngay (O ) và (O 0 ) tiếp xúc với nhau. Kết luận Quỹ tích điểm M là đường tròn ( AB). ä Th.s Nguyễn Chín Em 201 https://emncischool.wixsite.com/geogebra

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top