Tài liệu ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 – Lê Văn Đoàn

Giới thiệu Tài liệu ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 – Lê Văn Đoàn

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Tài liệu ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 – Lê Văn Đoàn.

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Tài liệu ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 – Lê Văn Đoàn

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 12 tại đây

ÔN THI GIỮA KÌ 1 LỚP 12 Năm học: 2020 – 2021. Lưu hành nội bộ. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 1. Các dạng toán thường gặp. 2. Bộ 10 đề cơ bản. 3. Các bài toán vận dụng & vận dụng cao thường gặp. www.facebook.com/NhómToán-Thầy-Lê-Văn-Đoàn112798047209867/ 0933.755.607 thầy Đoàn 0983.047.188 thầy Nam Nhomtoanlevandoan @gmail.com MỤC LỤC Trang PHẦN 1. NHỮNG DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ………………………………………………………………………… 1 PHẦN 2. BỘ 10 ĐỀ CƠ BẢN …………………………………………………………………………………………………………. 17 ĐỀ SỐ 01 ………………………………………………………………………………………………………………………. 17 ĐỀ SỐ 02 ………………………………………………………………………………………………………………………. 24 ĐỀ SỐ 03 ………………………………………………………………………………………………………………………. 31 ĐỀ SỐ 04 ………………………………………………………………………………………………………………………. 38 ĐỀ SỐ 05 ………………………………………………………………………………………………………………………. 45 ĐỀ SỐ 06 ………………………………………………………………………………………………………………………. 52 ĐỀ SỐ 07 ………………………………………………………………………………………………………………………. 59 ĐỀ SỐ 08 ………………………………………………………………………………………………………………………. 66 ĐỀ SỐ 09 ………………………………………………………………………………………………………………………. 73 ĐỀ SỐ 10 ………………………………………………………………………………………………………………………. 81 PHẦN 3. NHÓM BÀI TOÁN VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO THƯỜNG GẶP …………………….. 89 BẢNG ĐÁP ÁN ………………………………………………………………………………………………………….. 110 ĐỊA CHỈ GHI DANH  TRUNG TÂM THẾ VINH – 45A LÊ THÚC HOẠCH – Q. TÂN PHÚ (ĐỐI DIỆN TRƯỜNG TRẦN PHÚ).  TRUNG TÂM HOÀNG GIA – 56 PHỐ CHỢ – P. TÂN THÀNH – Q. TÂN PHÚ (SAU CHỢ TÂN PHÚ).  71/25/10 PHÚ THỌ HÒA – P. PHÚ THỌ HÒA – Q. TÂN PHÚ – TP. HỒ CHÍ MINH. ĐIỆN THOẠI GHI DANH  0983.047.188 – Zalo (Thầy Nguyễn Đức Nam) – Face: https://www.facebook.com/marion.zack/  0933.755.607 – Zalo (Thầy Lê Văn Đoàn) – 0929.031.789 – Face: https://www.facebook.com/levan.doan.902 NHÓM TOÁN THẦY LÊ VĂN ĐOÀN Ths. Lê Văn Đoàn – Ths. Trương Huy Hoàng – Ths. Nguyễn Tiến Hà – Thầy Bùi Sỹ Khanh – Thầy Nguyễn Đức Nam – Thầy Châu Văn An – Thầy Đỗ Minh Tiến – Thầy Nguyễn Duy Tùng – Thầy Trần Nguyễn Vĩnh Nghi – Thầy Hoàng Minh Thiện – Thầy Trần Quốc Tuấn. §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 PHẦN 1. NHỮNG BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP  Bài mẫu số 01 Bài mẫu số 02 Cho đồ thị hàm số y  f (x ) như hình vẽ sau: Cho đồ thị của hàm số y  f (x ) như hình vẽ sau: a) Tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số y  f (x ) ? ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. b) Tìm điểm cực đại, điểm cực tiểu của hàm số ? Tìm điểm cực đại, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y  f (x ) ? a) Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số f (x ) : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. b) Điểm cực đại, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y  f (x ) : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Bài mẫu số 03 Bài mẫu số 04 Cho hàm số y  f (x ) xác định và liên tục trên  Cho hàm số y  f (x ) xác định và liên tục trên  ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Các khoảng đồng biến của hàm số f (x ) là  Các khoảng đồng biến của hàm số f (x ) là ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Các khoảng nghịch biến của hàm số f (x ) là  Các khoảng nghịch biến của hàm số f (x ) là ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Hàm số đạt cực đại tại điểm: ………………………..  Hàm số đạt cực đại tại điểm: ………………………..  Hàm số đạt cực tiểu tại điểm: ……………………….  Hàm số đạt cực tiểu tại điểm: ………………………. và có f (x )  x (x  1)(x  2) , x  . 2 3 và có f (x )  x 3 (1  x )2 (2  x )3 (3  x )4 , x  . Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn -1- §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 05 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 06 Cho đồ thị hàm số y  f (x ) như sau: Cho đồ thị hàm số y  f (x ) như sau: a) Xét hàm số g(x )  f (x )  2x . Hãy tìm: a) Xét hàm số g(x )  f (x )  3x . Hãy tìm: ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Các khoảng đồng biến của hàm số g(x ) là:  Các khoảng đồng biến của g(x ) trên (1; 2): ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Các khoảng nghịch biến của hàm số g(x ) là: …………………………………………………………………………..  Hàm số g(x ) đạt cực đại tại điểm: ………………..  Hàm số đạt cực tiểu tại điểm: ………………………. b) Tìm tham số m để hàm số h(x )  f (x )  mx  Các khoảng nghịch biến g(x ) trên (1; 2): …………………………………………………………………………..  Trên [1; 2), hàm số đạt cực đại tại: …………..  Trên [1; 2), hàm số đạt cực tiểu tại:………….. ………………………………………………………………………….. b) Tìm tham số m để hàm số h(x )  f (x )  mx ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Không có điểm cực trị ?  Có đúng 1 điểm cực trị ? ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Có 2 điểm cực trị ?  Có đúng 3 điểm cực trị ? ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 1 c) Xét hàm số k (x )  f (x )  x 3  2x 2  2x . 3 Tìm khoảng đơn điệu và cực trị của k (x ) ?  Có 3 điểm cực trị ? ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 2 c) Xét hàm số k (x )  f (x )  x 3 . Tìm các khoảng 3 đơn điệu và cực trị của k (x ) ? ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn -2- §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 07 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 08 Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho mx  m  2 mx  5m  6 nghịch biến trên khoảng số y  đồng biến trên từng khoảng hàm số y  x m x m (3; ) ? xác định của nó ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Bài mẫu số 09 Bài mẫu số 10 Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số y  (m  1) x  1  2 x 1 m nghịch biến (17; 37) ? số y  3x 2 3x m đồng biến trên (13; 1) ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Bài mẫu số 11 Bài mẫu số 12 Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm    3  cos x  2 (m  1)sin x  2 ;  ? số y  nghịch biến 0;  ? số y  đồng biến  2   2  cos x  m sin x  m  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn -3- §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 13 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 14 Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho 1 1 số y  x 3  mx 2  (m  2)x  1 đồng biến trên hàm số y  (m  1)x 3  (m  1)x 2  x nghịch 3 3 khoảng (; ) ? biến trên khoảng (; ) ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Cần nhớ: Định lí dấu tam thức bậc hai:  …………….  ax 2  bx  c  0, x     .   …………….   Bài mẫu số 15  …………….  ax 2  bx  c  0, x     .   …………….   Bài mẫu số 16 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho 1 1 hàm số y  x 3  x 2  mx  2020 đồng biến hàm số y  x 3  (m  1)x 2  (m 2  2m )x  30 3 3 trên khoảng (1; ) ? nghịch biến trên khoảng (0;1) ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Cần nhớ:  m  g(x ), x  D  m…………………….  m  g(x ), x  D  m  ……………………… Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn -4- §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 17 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 18 Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số g(x )  f (2x  1)  12x, biết hàm số y  f (x ) có g(x )  f (1  2x )  12x, biết hàm số y  f (x ) có đạo hàm f (x )  x 2  x , x  . đạo hàm f (x )  x  x 2 , x  .  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Bài mẫu số 19 Bài mẫu số 20 Cho hàm số y  f (x ) có bảng xét dấu đạo hàm: x f (x )   0  2 1  0  Cho hàm số y  f (x ) có bảng xét dấu đạo hàm: x f (x )  1 1 2 4   0  0  0  0  Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số g (x )  f (x 2  2) ? Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. g(x )  f (1  2x ) ? Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn -5- §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 21 Bài mẫu số 22 Cho đồ thị của hàm số y  f (x ) như hình vẽ: y y  f (x ) 1 O ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Cho đồ thị của hàm số y  f (x ) như hình vẽ: 4 x 1 Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số g(x )  f (2  x ) ? g(x )  f (2x  4) ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Bài mẫu số 23 Bài mẫu số 24 Cho đồ thị của hàm số y  f (x ) như hình vẽ: y Cho đồ thị của hàm số y  f (x ) như hình vẽ: 1 1 O 1 2 x 1 Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số g(x )  f (x )  x ? g (x )  2 f (x )  x 2 ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn -6- §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 25 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 26 Cho đồ thị của hàm số y  f (x ) như hình vẽ: Cho đồ thị của hàm số y  f (x ) như hình vẽ: y 1 –2 O 4 x –2 Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số g (x )  f (1  2x )  x 2  x ? g (x )  3 f (1  2x )  8x 3  21x 2  6x ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Bài mẫu số 27 Bài mẫu số 28 Cho đồ thị của hàm số y  f (2  x ) như hình vẽ: Cho đồ thị của hàm số y  f (3x  1) như hình: Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số y  f (x ) ? y  f (x ) ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn -7- §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 29 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 30 Cho hàm f (x ) có f (x )  x (x  1)2 (x 2  mx  9). Cho hàm f (x ) có f (x )  x 2 (x  1)(x 2  mx  5). Tìm m để hàm số g (x )  f (3  x ) đồng biến trên Tìm m để hàm số g (x )  f (x 2 ) đồng biến trên khoảng (3; ) ? khoảng (1; ) ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Bài mẫu số 31 Bài mẫu số 32 Cho hàm số f (x ) có bảng biến thiên của f (x ) : Cho hàm số f (x ) có bảng biến thiên của f (x ) : Số điểm cực trị của hàm số g (x )  f (4x 2  4x ) là Số điểm cực trị của hàm số g (x )  f (x 2  2x ) là bao nhiêu ? bao nhiêu ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn -8- §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 33 Bài mẫu số 34 Cho hàm số bậc bốn f (x ) có bảng biến thiên: Số điểm cực trị của hàm số g(x)  x ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 4 Cho hàm số bậc bốn f (x ) có bảng biến thiên:  f (x 1) là Số điểm cực trị của hàm số g(x )  x 4  f (x  1) 2     2 là bao nhiêu ? bao nhiêu ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Bài mẫu số 35 Bài mẫu số 36 Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên: Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên: Tìm số điểm cực đại và số điểm cực tiểu của hàm Tìm số điểm cực đại và số điểm cực tiểu của hàm số y  f 2(2x )  6 f (2x )  9 ? số y  f 2 (2x )  2 f (2x )  1 ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn -9- §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 37 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 38 1 3 x3 x  mx 2  (m 2  m  1)x  1. Cho hàm y   (m  1)x 2  (m 2  3m  2)x . 3 3 Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại điểm x  1 ? Tìm m để hàm số đạt cực đại tại điểm x  0 ? Cho hàm số y   Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Cần nhớ: Cho hàm số bậc ba y  ax 3  bx 2  cx  d .  ………………  Hàm số đạt cực đại tại x  x 0     ………………   Bài mẫu số 39  ………………  Hàm số đạt cực tiểu tại x  x 0     ………………   Bài mẫu số 40 1 3 1 x  mx 2  (m  6)x  1. Tìm Cho hàm y  mx 3  (m  1)x 2  mx  7. Tìm 3 3 tham số m sao cho hàm số có: tham số m sao cho hàm số có: Cho hàm số y  ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  2 điểm cực trị ?  2 điểm cực trị ? ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  0 điểm cực trị ?  0 điểm cực trị ? ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  2 điểm cực trị nằm hai bên trục tung ?  2 điểm cực trị nằm hai bên trục tung ? ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Cần nhớ: Hàm số có n điểm cực trị  y   0 có n nghiệm phân biệt. Các bài toán thường liên quan đến Viét (hai nghiệm dương, hai nghiệm âm,…) Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 10 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 41 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 42 1 3 1 x  mx 2  x  m  1. Tìm Cho hàm số y  x 3  mx 2  x  1. Tìm tham số 3 3 tham số m để hàm số có 2 điểm cực trị x 1 và x 2 m sao cho hàm số có 2 điểm cực trị x 1 và x 2 thỏa Cho hàm số y  thỏa mãn x 12  x 22  2. mãn x 12  x 22  x 1x 2  7.  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Bài mẫu số 43 Bài mẫu số 44 2 3 1 x  (m  1)x 2  (m 2  4m  3)x . Cho hàm số y  x 3  mx 2  (m  2)x  1. Tìm 3 3 Tìm tham số m để đồ thị hàm số có 2 điểm cực tham số m để đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị trị nằm bên phải trục tung ? nằm bên phải trục tung ? Cho f (x )   Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 11 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 45 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 46 Cho hàm số y  x 3  3x 2  m. Tìm tham số m Cho hàm số y  x 3  3mx 2  2. Tìm tham số m để hàm số có hai điểm cực trị A, B sao cho tam để hàm số có hai điểm cực trị A, B sao cho ba điểm A, B, M (1; 2) thẳng hàng ? giác OAB vuông tại gốc tọa độ O ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Bài mẫu số 47 Bài mẫu số 48 Cho hàm số y  x 4  2mx 2  1. Tìm tham số m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị A(0;1), B, C thỏa mãn BC  4 ? Cho hàm số y  x 4  2(m  1)x 2  m. Tìm tham số m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị A(0; m ), B, C thỏa mãn OA  BC ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 12 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 49 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 50 Biết M (0;2) và N (2; 2) là các điểm cực trị của Biết đồ thị hàm số y  ax 4  bx 2  c có hai điểm đồ thị hàm số y  ax 3  bx 2  cx  d . Tính giá trị cực trị là M (0;2) và N (2; 14). Tính giá trị của của hàm số tại x  2. hàm số tại x  3.  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..   f (x 0 )  0  Cần nhớ: M (x 0 ; y 0 ) là điểm cực trị của đồ thị hàm số y  f (x )   .   M ( x ; y )  y  f ( x ) 0 0   Bài mẫu số 51 Bài mẫu số 52 Cho hàm số y  3x 4  4x 3  12x 2  m . Tìm m Cho hàm y  x  (2m  1)x 2  (3  m ) x  2. để hàm số đã cho có 7 điểm cực trị ? 3 Tìm m để hàm số đã cho có 3 điểm cực trị ?  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Cần nhớ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 13 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 53 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 54 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 1 1 x3 y  3  trên khoảng (0; ) ? y  2x 2  3x  4 trên đoạn [4; 0] ? x x 3  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Bài mẫu số 55 Bài mẫu số 56 mx  1 Cho hàm số y  x 3  3m 2x  6. Tìm tham số m Cho hàm số y   Tìm m để hàm số có x m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [0; 3] giá trị nhỏ nhất trên đoạn [1;2] bằng m  2. bằng 42.  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..   f (x )  f (a ) min [a ;b ]  y  f (x ) đồng biến [a;b ]   .   max f (x )  f (b )  [ a ; b ]   Bài mẫu số 57 Cho đồ thị của hàm số y  f (x ) như hình sau:   f (x )  f (b) min [a ;b ]  y  f (x ) nghịch biến [a;b ]   .   max f (x )  f (a )  [ a ; b ]   Bài mẫu số 58 Cho đồ thị của hàm số y  f (x ) như hình sau: Hãy tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số Hãy tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  f ( f (x )) trên đoạn [1;1] ? y  f (3 sin2 x  2).  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 14 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Bài mẫu số 59 Bài mẫu số 60 Tìm m sao cho giá trị lớn nhất của của hàm số Cho hàm số y  (x 3  3x  m)4 . Tìm tham số m y  x 3  3x  m trên đoạn [0; 3] bằng 16. sao cho min y  1. [1;1]  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Bài toán: Xác định GTLN & GTNN của hàm số y  f (x ) trên [;  ] (hoặc hàm f 2n (x )).  Bước 1. Tìm GTLN là A và GTNN là a của hàm số không có trị tuyệt đối y  f (x ).  Bước 2. Xét hàm số trị tuyệt đối y  f (x ) trên đoạn [;  ] :    max f (x )  max A ; a    ;  A  a  A a 2   A  a  A  a  khi Aa .  0.   min f ( x )  2 ;     0 khi Aa . 0  Bài mẫu số 61 Bài mẫu số 62 Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ: Tìm m để giá trị lớn nhất của y   f (x )  m  1   trên đoạn [1;1] bằng 9. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ: 2 Tìm m để giá trị nhỏ nhất của y   f (x )  m    trên đoạn [1;1] bằng 9. 2  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 15 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Bài mẫu số 63 Bài mẫu số 64 Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên: x y y  1 0   0   1  1 Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên:   5 2 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 3 Tìm tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số đã cho ? Số đường tiệm cận đứng của y  bao nhiêu ? 1 là f (x )  f (x ) 2  Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..  Cần nhớ:  Tìm đường TCN: lim y   (1 số cụ thể)  y   là tiệm cận ngang. x   Tìm đường TCĐ: lim y    TCĐ: x  x 0 (thường x  x 0 hoặc trong BBT thì x 0 tại ). x x 0 Bài mẫu số 65 Tìm m để đồ thị hàm số y  đường tiệm cận đứng ? x 2 có hai 2 x  mx  1 Bài mẫu số 66 2x 2  3x  m  Tìm tham số m x m để đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng ? Cho hàm số y   Lời giải. ………………………………………………………..  Lời giải. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 16 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 PHẦN 2. BỘ 10 ĐỀ CƠ BẢN  ĐỀ SỐ 01 Câu 1. Cho hàm số y  f (x ) có bảng xét dấu đạo hàm bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? x  y A. B. C. D. Câu 2. 1  0 0  Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (2; 0). Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (; 0). Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (0;2). Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (;2).  2  0  Cho đồ thị hàm số y  f (x ) như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng ? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2). B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (1; 0), (2; 3). C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (; 0), (2; ). D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (; 0), (2; ). Câu 3. Cho hàm số f (x ) xác định trên  và có đồ thị hàm số y  f (x ) là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (1;2). B. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (2;1). C. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (1;1). D. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (0;2). Câu 4. Cho hàm số y  x 3  3x 2  4. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (0;2). B. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (;2). C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (0; ). D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (0;2). Câu 5. Cho hàm số f (x ) có f (x )  (x  1)2 (x  1)3 (2  x ), x . Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng A. (2; ). C. (1;2). Câu 6. D. (; 1). mx  2  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên x m 3 từng khoảng xác định của nó ? Cho hàm số y  A. 1  m  2. C. 1  m  2. Câu 7. B. (1;1). B. m  1. D. m  2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  (10;10) để hàm số y  biến trên khoảng (3; ). A. 2. C. 12. mx  6m  5 đồng x m B. 3. D. 11. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 17 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Câu 8. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số y  biến trên khoảng (; ) ? A. 4. Câu 9. 1 3 x  mx 2  4x  m đồng 3 B. 3. C. 2. D. Vô số. A. m  1. B. m  1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  x 3  3x 2  3mx  201 nghịch biến trên khoảng (0; ). C. m  1. D. m  1. Câu 10. Cho hàm số f (x ) có bảng biến thiên như hình dưới. Tìm giá trị cực đại yCĐ và giá trị cực tiểu yCT của hàm số đã cho. A. yCĐ  3, yCT  2. B. yCĐ  2, yCT  0. C. yCĐ  2, yCT  2. D. yCĐ  3, yCT  0. Câu 11. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y  x 4  2x 2  5 là A. A(1;6). B. x  0. C. 5. D. B(0;5). Câu 12. Hàm số f (x ) xác định và liên tục trên  và có đạo hàm f (x )  2(x  1)2 (x  1). Hỏi khẳng định nào sau đây đúng ? A. Hàm số f (x ) đạt cực đại tại điểm x  1. B. Hàm số f (x ) đạt cực tiểu tại điểm x  1. C. Hàm số f (x ) đạt cực đại tại điểm x  1. D. Hàm số f (x ) đạt cực tiểu tại điểm x  1. Câu 13. Đồ thị hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số y  f (x )  3x  2020 có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 0. Câu 14. Hàm số y  x 3  3x 2  mx  2 đạt cực tiểu tại điểm x  2 khi A. m  0. C. m  0. B. m  0. D. m  0. Câu 15. Cho hàm số y  x 3  3mx 2  3mx  m 2 . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  (5; 5) để hàm số có 2 điểm cực trị ? A. 5. C. 7. B. 6. D. 4. Câu 16. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số f (x )  x 3  3x 2  m với m là tham số thực khác 0. Tìm tham số m để trọng tâm tam giác OAB thuộc đường thẳng 3x  3y  8  0 ? Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 18 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 A. m  5. B. m  2. C. m  6. D. m  4. Câu 17. Cho hàm số f (x ) có bảng biến thiên bên dưới. Trên khoảng ( 5, 5) thì hàm số y  f (x 2 ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ? A. x  2. B. x   2. C. x  0. D. x  2. Câu 18. Cho hàm số y  f (x ) xác định và liên tục trên [2; 3] có bảng biến thiên như hình bên. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [2; 3]. Tổng M  m bằng A. 1. B. 3. C. 1. D. 4. Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số f (x )  x 4  2x 2  3 trên đoạn [0; 3] bằng B. 8 3. A. 9. C. 6. D. 1. Câu 20. Biết hàm số f (x )  x  2020  P  x o  2020 bằng A. 4036. 1 đạt giá trị lớn nhất trên khoảng (0; 4) tại x o . Giá trị của x B. 2020. C. 2021. D. 2019. Câu 21. Cho hàm số y  f (x ) xác định và liên tục trên [2;2], có đồ thị y  f (x ) như hình vẽ bên dưới. Tìm giá trị x  để hàm số y  f (x ) đạt giá trị lớn nhất trên [2;2]. A. x   2. B. x   1. C. x   2. D. x   1. y x 2 1 O 1 2 Câu 22. Cho hàm số y  x 3  3m 2x  6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [0; 3] bằng 42. A. m  1. B. m  1. C. m  1. D. m  2. m 2x  4 (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp số nguyên m thỏa mãn x 1 3 max y  2 min y  4. Số phần tử của S là Câu 23. Cho hàm số y  [1;3] [1;3] A. 0. B. 3. C. 4. D. 5. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 19 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 24. Cho hàm số y  f (x ) xác định trên D   {1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên: x f (x ) f (x )  0  0  1   5 2 0  3 Hỏi mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. Hàm số có 2 đường tiệm cận. B. Giá trị cực tiểu của hàm số là yCT  3. C. Giá trị cực đại của hàm số là yCD  5. D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là y  0, y  5 và tiệm cận đứng là x  1. 3  2x  x 1 D. x  2, y  1. Câu 25. Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  A. x  1, y  2. B. x  1, y  2. C. x  1, y  2. 4  x2 Câu 26. Đồ thị hàm số y  2 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ? x  3x  4 A. 0. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 27. Tìm tham số m để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  A. m  4. C. m  6. B. m  1. x 3 đi qua điểm A(5;2). x  m 1 D. m  4. Câu 28. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y  tiệm cận đứng là A. (; 4]  [4; ). C. (; 4)  (4; ) {5}. x 4 có hai đường x  mx  4 2 B.  {5}. D. (; 4)  (4; ). Câu 29. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào ? A. y  x 4  2x 2 . B. y  x 4  2x 2 . C. y  x 4  2x 2  1. D. y  x 4  2x 2 . Câu 30. Cho hàm số y  ax 3  bx 2  cx  d có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào đúng ? A. a  0, b  0, c  0, d  0. B. a  0, b  0, c  0, d  0. C. a  0, b  0, c  0, d  0. D. a  0, b  0, c  0, d  0. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 20 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 31. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm của phương trình 2 f 2 (x )  3 f (x )  1  0 là A. 6. B. 0. C. 3. D. 2. Câu 32. Cho đồ thị hàm số y  x 3  3x  1. Tìm tất cả tham số m để phương trình x 3  3x  m  0 có đúng 2 nghiệm phân biệt ? A. m  1, m  5. B. m  4, m  0. C. 0  m  4. D. m  4. Câu 33. Đồ thị hàm số y  x 4  x 2  2 và đồ thị của hàm số y  4 có tất cả bao nhiêu điểm chung ? A. 0. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 34. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  (20;20) để đường thẳng d : y  m  3x cắt đồ thị hàm số y  2x  1 tại hai điểm phân biệt ? x 1 A. 12. B. 28. C. 9. D. 18. Câu 35. Cho hình chóp S .ABC có SA  (ABC ). Tam giác ABC vuông tại C , AB  a 3, AC  a, SC  a 5. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng A. 6a 3  6 B. 6a 3  4 2a 3 10a 3  D.  3 6 Câu 36. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB  a, AC  5a. Hai mặt bên (SAB ) và (SAD ) cùng vuông góc với đáy, cạnh bên SB tạo với đáy một góc bằng 60. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. A. 2 2a 3 . B. 4 2a 3  3 2 2a 3 C. 6 2a . D.  3 Câu 37. Cho hình chóp S .ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, mặt phẳng (SAB ) vuông góc với mặt phẳng (ABC ) và tam giác SAB vuông cân tại S . Thể tích khối chóp S .ABC bằng 3 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 21 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) A. a3 3  12 B. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 a3 3  24 a3 3 a3 3  D.  3 4 Câu 38. Cho khối chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 3a. Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Thể tích hình chóp đã cho bằng C. A. 9a 3 3. B. 9a 3 3  2 9a 3  2 Câu 39. Khối tứ diện đều có cạnh là 3 thì thể tích bằng C. 9a 3 . A. 2. C. 4 2  9 D. B. 2 2. D. 9 2  4 Câu 40. Cho khối chóp tam giác đều S .ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng a 3. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng 35a 3  24 A. B. 3a 3  6 2a 3 2a 3  D.  6 2 Câu 41. Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Thể tích của khối chóp đã cho bằng C. A. 4 7a 3 . B. 4 7a 3  9 4a 3 4 7a 3  D.  3 3 Câu 42. Thể tích khối lập phương cạnh 2 bằng C. A. 6. B. 8. C. 4. D. 2. Câu 43. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A B C D  có AB  a, AD  a 2, AB   a 5. Thể tích của khối hộp đã cho bằng A. a 3 10. C. a 3 2. 2a 3 2 B.  3 D. 2a 3 2. Câu 44. Tính thể tích V của vật thể với các kích thước được cho trong hình vẽ dưới đây ? A. V  6600cm 3 . B. V  5700cm 3 . C. V  6400cm 3 . D. V  7800cm 3 . Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 22 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021  Câu 45. Cho lăng trụ đứng ABC .A B C  có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BAC  60, AB  a và AA  a 3. Thể tích khối lăng trụ bằng 3a 3 A.  2 C. a3 3  3 2a 3 B.  3 D. a3 3  9 Câu 46. Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều ABC .A B C  có AC   5a và đáy là tam giác đều cạnh 4a bằng A. 12a 3 . B. 20a 3 3. C. 20a 3 . D. 12a 3 3. Câu 47. Cho hình lăng trụ ABC .A B C  có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC  2a. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt (ABC ) là trung điểm H của cạnh AB và A A  a 2. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng a3 6  6 B. 2a 3 2. a3 6 C.  2 D. a 3 3. A. Câu 48. Cho hình chóp S .ABC có A, B  lần lượt là trung điểm của SA, SB. Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của khối chóp S .A B C và S .ABC . Tỉ số 1  8 B. V  3 B. A. a3  6 B. a3  2 C. a3  4 D. a3  3 A. V1 V2 bằng 1  4 1 1  D.  2 3 Câu 49. Cho hình chóp tứ giác S .ABCD có thể tích bằng V . Lấy điểm A trên cạnh SA sao cho SA  3SA. Mặt phẳng qua A và song song với đáy của hình chóp cắt các cạnh SB, SC , SD lần lượt tại B , C , D . Thể tích khối chóp S .A B C D  bằng C. A. V  81 V V   D. 9 27 Câu 50. Cho hình lập phương ABCD.A B C D  cạnh a. Gọi E và E  lần lượt là trung điểm CD, A B . Thể tích của khối đa diện ABEDD A E  bằng C. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 23 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 ĐỀ SỐ 02  Câu 1. Cho đồ thị hàm số y  f (x ) như hình vẽ. Chọn đáp án đúng ? y 4 A. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (0;2). B. Hàm số f (x ) đồng biến trên các khoảng (1; 0), (2; 3). C. Hàm số f (x ) đồng biến trên các khoảng (; 0), (2; ). D. Hàm số f (x ) nghịch biến trên các khoảng (; 0),(2; ). Câu 2. 1 O 2 3 x Cho hàm số f (x ) xác định, liên tục trên  và có đồ thị của hàm số f (x ) là đường cong như hình vẽ bên dưới. Hỏi khẳng định nào đúng ? A. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (0;2). B. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (2;2). C. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (; 1). D. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (; 0). Câu 3. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên như hình. Hỏi mệnh đề nào sai ? x y  1  0  2   A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (2; ). B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (3; ). C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (;1). D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (0; 3). Câu 4. Cho hàm số f (x )  x 3  3x 2  2. Hỏi mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ? A. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (2; ). B. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (; 0). C. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (0;2). D. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (0; ). Câu 5. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm f (x )  x 2  1, x  . Mệnh đề nào đúng ? A. Hàm số nghịch biến trên (; 0). C. Hàm số nghịch biến trên (1;1). Câu 6. D. Hàm số đồng biến trên khoảng (; ). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số y  khoảng xác định của nó ? A. 2. C. 5. Câu 7. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; ). mx  4 nghịch biến trên từng x m B. 3. D. Vô số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  (20;20) để hàm số y  khoảng (;2). A. 16. C. 17. x 1 nghịch biến trên x m B. 19. D. 18. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 24 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Câu 8. 1 Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y   x 3  mx 2  (3m  2)x  1 3 nghịch biến trên khoảng (; ). A. 2. B. 4. C. 7. Câu 9. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 D. Vô số. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  khoảng (1; ). A. m  1. C. m  3. 1 3 x  x 2  mx  2021 đồng biến trên 3 B. 1  m  3. D. m  3. Câu 10. Cho y  f (x ) liên tục trên  {1} và có bảng biến thiên bên dưới. Chọn câu đúng ? A. Hàm số có 3 cực trị. B. x CĐ  1, x CT  0. C. x CĐ  1, x CT  0. D. max y  1, min y  1.   Câu 11. Giá trị của tiểu của hàm số y  x 4  2x 2  2 bằng A. 2. C. (1; 3). Câu 12. B. (0;2). D. 3. Cho đồ thị của hàm số f (x ) như hình vẽ Hỏi khẳng định nào đúng ? A. Hàm số y  f (x ) đạt cực đại tại điểm x  4/3. B. Hàm số y  f (x ) đạt cực tiểu tại điểm x  0. C. Hàm số y  f (x ) đạt cực tiểu tại điểm x   2. D. Hàm số y  f (x ) đạt cực đại tại điểm x  4/3. Câu 13. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số y  f (x ) có bao nhiêu cực trị ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 14. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số y  f ( x ) có bao nhiêu cực trị ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 15. Cho hàm số y  x 3  3x 2  (m  1)x  2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  (10;10) để hàm số có 2 điểm cực trị ? A. 9. C. 11. Câu 16. B. 10. D. 12. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  mx 3  x 2  (m 2  6)x  1 đạt cực tiểu tại điểm x  1 ? Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 25 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) A. m  1. C. m  2. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 B. m  4. D. m  2. Câu 17. Cho hàm số y  x 4  ax 2  b. Biết rằng đồ thị hàm số nhận điểm A( 1; 4) là điểm cực tiểu. Tổng 2a  b bằng A. 1. B. 0. C. 1. D. 2. Câu 18. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có bảng biến thiên trên đoạn [1; 4] như hình dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [1; 3]. Giá trị của M  m bằng A. 4. B. 28. C. 12. D. 20. Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số y  x 4  4x 2  5 trên đoạn [2; 3] bằng A. 50. B. 5. C. 1. D. 122. Câu 20. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  A. 0;  C. 1; 0. 4  3 4 ; 0. 3 D. 0;  1. 2 cos x  2 lần lượt là cos x  2 B. Câu 21. Cho hàm số f (x ) có đạo hàm trên  và có đồ thị y  f (x ) như hình vẽ. Biết rằng f (0)  f (3)  f (2)  f (5). Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của f (x ) trên [0;5] lần lượt là A. f (0), f (5). B. f (2), f (0). C. f (1), f (3). D. f (2), f (5). Câu 22. Cho hàm số y  f (x ) xác định, liên tục trên đoạn [2;2] và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  f ( f (x )) trên đoạn [1;1]. Giá trị của M  m bằng A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. m 2 tan x  2 với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để tan x  1   giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  0;  bằng 3 ?  4   A. 0. B. 1. Câu 23. Cho hàm số y  C. 2. D. 3. Câu 24. Cho hàm số f (x ) xác định, liên tục trên D   {1} và có bảng biến thiên như sau: Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 26 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) x f (x ) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 1   f (x )  2   1   0  0 Khẳng định nào sau đây là sai ? A. Hàm số không có đạo hàm tại x  1. B. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại x  1. C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. Câu 25. Cho hàm số y  3 có đồ thị (C ). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ? x 1 A. Hàm số không có điểm cực trị. B. Đồ thị (C ) nhận I (1; 0) làm tâm đối xứng. C. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định. D. Đồ thị (C ) không có tiệm cận ngang. Câu 26. Tìm tất cả các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  A. y  1. x2  1  x B. y  1. C. y  1, y  1. D. y  0. (2m  1)x  3 có đường tiệm cận ngang đi qua điểm A(2; 7) khi giá trị x 1 tham số bằng bao nhiêu ? Câu 27. Đồ thị hàm số y  A. m  3. C. m  3. B. m  1. D. m  1. x 3  Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số chỉ có x 2  6x  m một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang ? Câu 28. Cho hàm số y  A. 1. B. 3. C. 2. D. Vô số. Câu 29. Cho hàm số y  ax 3  bx 2  cx  d có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào đúng ? A. a  0, b  0, c  0, d  0. B. a  0, b  0, c  0, d  0. C. a  0, b  0, c  0, d  0. D. a  0, b  0, c  0, d  0. Câu 30. Cho đồ thị hàm số y  ax  b như hình vẽ. Khi đó a  3b  2c bằng x c Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 27 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 A. 12. B. 7. C. 10. D. 9. Câu 31. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ được cho bên dưới. Số nghiệm của phương trình 2 f (x )  3  0 là A. 4. B. 2. C. 0. D. 3. Câu 32. Cho bảng biến thiên của hàm số y  f (x ) bên dưới. Tập hợp tham số m để phương trình f (x )  m  0 có 3 nghiệm phân biệt là A. [2; 4]. B. (2; 4). C. (2; 4]. D. (; 4]. 3 2 Câu 33. Biết đường thẳng y  2x  4 cắt đồ thị hàm số y  x  x  4 tại điểm duy nhất (x  ; y  ). Tìm x   y  . A. x   y  6. B. x   y  2. C. x   y  10. D. x   y  8. Câu 34. Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y  m cắt đồ thị hàm số y  x 4  2x 2  3 tại bốn điểm phân biệt ? A. 4  m  3. B. m  4. C. m  3. D. 4  m  2. Câu 35. Cho tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA  2a, OB  3a, OC  4a. Thể tích khối tứ diện O.ABC bằng A. 8a 3 . B. 4a 3 . C. 3a 3 . D. 6a 3 . Câu 36. Hình chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, cạnh AB  a, BC  2a, chiều cao SA  a 6. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng A. 2a 3  2 B. 6a 3  3 2a 3  D. 2 6a 3 . 3 Câu 37. Cho khối chóp S .ABCD có đáy là hình chữ nhật, hai mặt phẳng (SAB ) và (SAD ) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD ). Biết AB  3a, AD  2a, SB  5a. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 28 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) 8a 3 A.  3 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 B. 24a 3 . 10a 3  D. 8a 3 . 3 Câu 38. Cho khối chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 3a. Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Thể tích hình chóp đã cho bằng C. A. 9a 3 3  2 B. 9a 3 . 9a 3  2 Câu 39. Cho hình chóp S .ABC có tam giác ABC vuông tại B, BC  a, AC  2a, tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp S .ABC bằng C. 9a 3 3. D. a3 3  4 B. A. a3 3  3 a3 a3 6 C.  D.  6 2 Câu 40. Cho khối chóp tam giác đều S .ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng A. 13a 3  12 B. 11a 3  12 11a 3 11a 3 C.  D.  6 4 Câu 41. Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 60. Thể tích khối chóp S .ABCD bằng A. a3 6  2 B. a3 6  6 a3 a3 6  D.  6 3 Câu 42. Thể tích của khối lập phương ABCD.A B C D , có đường chéo AC   a bằng C. B. 3a 3  3 a3 C.  27 D. 3a 3  9 A. 2a 3 . B. A. 3 3a 3 . Câu 43. Tính thể tích khối chữ nhật ABCD.A B C D , biết AB  a, AD  2a và AC   a 14. a 3 14  3 a 3 10  3 Câu 44. Tính thể tích V của khối có 2 mặt là tam giác cân bằng nhau, 5 mặt hình chữ nhật và hai mặt là hình vuông với các kích thước cùng đơn vị đo được cho như hình vẽ. C. 6a 3 . D. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 29 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 A. V  12150 (đvtt). C. V  9450 (đvtt). B. V  10125 (đvtt). D. V  11125 (đvtt). Câu 45. Cho lăng trụ đứng ABC .A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a 3 và A B  3a. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng 9a 3 2 A.  4 C. 6a 3 . 7a 3 B.  2 D. 7a 3 . Câu 46. Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A B C D  có cạnh đáy bằng a. Biết đường chéo của mặt bên là a 3. Thể tích của khối lăng trụ ABCD.A B C D  bằng A. 3a 3 . B. 5a 3 . 2a 3 . D. 2a 3 . Câu 47. Cho hình lăng trụ ABC .A B C  có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, AA  3a /2. Biết hình chiếu vuông góc của A lên (ABC ) là trung điểm BC . Thể tích khối lăng trụ bằng C. A. a 3 . B. 2a 3  3 3 2a 3 a3 6  D.  8 2 Câu 48. Cho khối chóp O.ABC . Trên ba cạnh OA, OB, OC lần lượt lấy ba điểm A, B , C  sao cho C. 2OA  OA, 4OB   OB, 3OC   OC . Tỉ số VO .AB C  VO .ABC bằng 1 1   B. 24 16 1 1   C. D. 12 32 Câu 49. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và có thể tích bằng 1. Trên cạnh SC lấy điểm E sao cho SE  2EC . Thể tích của khối tứ diện SEBD bằng A. 1  3 1  C. 12 A. 1  6 2 D.  3 B. Câu 50. Cho lăng trụ đứng ABC .A B C . Tỉ số 1  6 1 C.  2 A. VABB C  VABC .AB C  bằng 2  3 1 D.  3 B. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 30 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 ĐỀ SỐ 03  Câu 1. Cho hàm số f (x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ? A. (; 1). Câu 2. B. (0;1). C. (1; 0). Cho đồ thị hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y  f (x ) đồng biến trên khoảng y nào dưới đây ? 2 A. (2; ). B. (2;2). 1 O C. (; 0). 1 2 x 2 D. (0;2). Câu 3. D. (; 0). Cho hàm số f (x ) xác định, liên tục trên  và có đồ thị hàm số y  f (x ) là đường cong như hình vẽ. Hỏi mệnh đề nào đúng ? A. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (1; 0). B. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (; 1). C. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (1; ). D. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (2;2). Câu 4. 4 3 x  2x 2  x  3. Khẳng định nào đúng ? 3 1  A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;     2 Cho hàm số y  1  B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;    2   1 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;    2  D. Hàm số đồng biến trên khoảng (; ). Câu 5. Tìm khoảng đồng biến của hàm số f (x ), biết f (x )  (x  1)(x 2  5x  4), x  . A. (1; 4). C. (1; ). Câu 6. B. (4; ). D. (; 4). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số y  từng khoảng xác định của nó ? A. 8. C. 3. Câu 7. mx  7m  8 đồng biến trên x m B. 5. D. Vô số. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y  mx  6 nghịch biến trên khoảng (1;1). 2x  m  1 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 31 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) A. 4  m  3. 4  m  3 C.  . 1  m  3 Câu 8. B. 1  m  4. 4  m  3 D.  . 1  m  3 x3 Tìm tất cả tham số m sao cho hàm số f (x )  (m  2)  (m  2)x 2  (m  8)x  m 2  1 3 luôn nghịch biến trên (; ). A. m  2. C. m  2. Câu 9. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 B. m  2. D. m  . Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số y  x 3  3x 2  mx  4 nghịch biến trên khoảng (0; ). A. m  0. C. m  0. B. m  0. D. m  0. Câu 10. Cho hàm số y  f (x ) xác định, liên tục trên đoạn [2;2] và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f (x ) đạt cực đại tại điểm A. x   2. B. x   1. C. x  1. D. x  2. Câu 11. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên như hình. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng A. 2. B. 2. C. 4. D. 4. Câu 12. Điểm cực đại của đồ thị hàm số y  x 4  4x 2  3 là A. (0; 1). B. (0; 3). C. ( 2; 1). D. ( 2; 1). Câu 13. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm trên . Đồ thị hàm số y  f (x ) như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số g(x )  f (x )  3x có bao nhiểu điểm cực trị ? A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Câu 14. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có đồ thị hàm số f (x ) như hình bên dưới. Hàm số 1 g (x )  f (x )  x 3  x 2  x  2 đạt cực đại tại điểm 3 A. x  1. B. x  0. C. x  1. D. x  2. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 32 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 15. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  (9;9) sao cho hàm số y  x 4  (m  1)x 2  4 có 3 điểm cực trị ? A. 6. C. 7. B. 8. D. 9. Câu 16. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y  điểm x  3 ? A. m  1. C. m  5. 1 3 x  mx 2  (m 2  4)x  3 đạt cực tiểu tại 3 B. m  1. D. m  7. Câu 17. Biết điểm M (0; 4) là điểm cực đại của đồ thị hàm số f (x )  x 3  ax 2  bx  a 2 . Tính f (3). A. f (3)  17. C. f (3)  34. B. f (3)  49. D. f (3)  13. Câu 18. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên đoạn [ 1; 3] và có đồ thị như hình. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [0;2]. Giá trị của M  m bằng y 3 A. 0. B. 1. 2 1 C. 4. 1 D. 5. 2 O x 3 2 Câu 19. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x )  x 5  5x 4  5x 3  1 trên [1;2] là A. 4. C. 4. B. 8. D. 8. Câu 20. Giá trị lớn nhất của hàm số y  cos3 x  2 sin2 x  cos x bằng 58  27 C. max y  2. A. max y  B. max y  3. D. max y  2. Câu 21. Trên khoảng (0;1) hàm số y  x 3  A. 1  2 B. 1 4 3  Câu 22. Giá trị lớn nhất của hàm số y  1 đạt giá trị nhỏ nhất tại x  bằng x C. 1 3 3  D. 1 3  x  m2 trên đoạn [0;1] bằng x 1 1  m2 1  m2 m2  1 2 A.  B. m . C.  D.  2 2 2 Câu 23. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình bên dưới. Có bao nhiêu số nguyên của tham số m  y 1 x để phương trình f   1  x  m có nghiệm thuộc đoạn [2;2] ? 6   3 2 A. 8. B. 9. C. 10. 2 O 2 4 x 2 4 D. 11. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 33 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 24. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên như sau: x f (x )   1   f (x )  2 2  Khẳng định nào dưới đây là đúng ? A. Hàm số có tiệm cận đứng là y  1. C. Hàm số đồng biến trên . B. Hàm số không có cực trị. D. Hàm số có tiệm cận ngang là x  2. Câu 25. Gọi I là giao điểm hai tiệm cận của đồ thị hàm số y   3 A. I 2;     2  B. I (1;2). C. I (2;1). D. I (2;2). Câu 26. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  A. 0. C. 3. B. 1. D. 2. Câu 27. Tìm tham số m để đồ thị hàm số y  A. m  2. C. m  0. 5  2 D. m  1. 2x  3  Tìm tọa độ của I . 2x x  3 2 là bao nhiêu ? x2 1 (m  1)x  5m có tiệm cận ngang là đường thẳng y  1. 2x  m B. m  Câu 28. Tìm các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y  x2  x  2 có 2 tiệm cận đứng ? x 2  2x  m A. m  1 và m  8. B. m  1 và m  8. C. m  1 và m  8. D. m  1. Câu 29. Cho đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị là của hàm số nào dưới đây ? A. y  x 3  3x 2  3x  1. B. y  x 3  2x 2  x  2. C. y  x 3  3x  1. D. y  x 3  3x 2  3x  1. Câu 30. Cho đồ thị hàm số y  ax 4  bx 2  c như hình vẽ bên dưới. Tìm mệnh đề đúng ? A. a  0, b  0, c  0. B. a  0, b  0, c  0. C. a  0, b  0, c  0. D. a  0, b  0, c  0. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 34 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 31. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên dưới. Tìm số nghiệm của f 2 (x )  4  0. A. 3 nghiệm. B. 5 nghiệm. C. 1 nghiệm. D. 2 nghiệm. Câu 32. Cho đồ thị hàm số y  x 3  3x  1 như hình vẽ. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình x 3  3x  m  0 có đúng 3 nghiệm phân biệt ? A. 2  m  3. B. 2  m  2. C. 2  m  2. D. 1  m  3. 2x  1 và đường thẳng y  x  1 cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B. x 5 Tìm hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng AB . Câu 33. Đồ thị hàm số y  A. x I  1. B. x I  2. C. x I  2. D. x I  1. Câu 34. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y  x 4  2mx 2  m  2 cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt ? A. m  (2; ). B. m  (;1). C. m  (; 1)  (2; ). D. m  (0; ). Câu 35. Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Biết SA  (ABCD ), SC  a 3. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng a3 A.  3 C. a3  2 a3 B.  6 D. 2a 3  3 Câu 36. Cho hình chóp S .ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AB  a, BC  a 3, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa SC và (ABC ) bằng 60. Thể tích khối chóp S .ABC bằng A. 3a 3 . C. a . 3 B. D. a3  3 3a 3  3 Câu 37. Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB  a, AD  a 3, hai mặt phẳng (SAB ) và (SAD ) cùng vuông góc với đáy (ABCD ). Biết mặt phẳng (SBC ) tạo với đáy một góc 60. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng a3 A.  2 C. a 3 . B. 3a 3  3 D. 3a 3 . Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 35 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 38. Cho hình chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a, tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng a3 A.  2 B. a 3 . 3a 3  D. 3a 3 . 2 Câu 39. Cho hình chóp tứ giác S .ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB  2a, AD  a. Mặt bên (SAB ) là tam giác cân và nằm trong mặt phẳng vuống góc với đáy. Đường thẳng SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 45. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. 2a 3 A.  3 2 2a 3 B.  3 a3 3a 3  D.  3 2 Câu 40. Cho hình chóp tam giác đều S .ABC có cạnh đáy a và mặt bên hợp với đáy một góc 60. Thể tích của hình chóp S .ABC bằng C. A. C. 3a 3  12 a3  3 a3 B.  6 D. 3a 3  24 Câu 41. Cho hình chóp đều S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh mặt đáy bằng 45. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng A. 2 6a 3 . 6a, góc giữa cạnh bên và B. 6 3a 3 . 6a 3  D. 2 3a 3 . 2 Câu 42. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A B C D  có AB  2cm, AD  3cm, AC   7cm. Thể tích của khối hộp ABCD.A B C D  bằng C. A. 42cm 3 . B. 36cm 3 . C. 24cm 3 . D. 12cm 3 . Câu 43. Cho hình lập phương ABCD.A B C D  có cạnh bằng a 5 và tâm đối xứng I . Thể tích của khối chóp I .ABCD bằng A. 5 5a 3  3 B. 5 5a 3  6 5 5a 3 5 5a 2  D.  2 6 Câu 44. Thể tích của khối lăng trụ đứng ABC .A B C  có đáy ABC là tam giác vuông tại C , AB  2a, AC  a, BC   2a bằng C. 4a 3  3 A. 3a 3  6 B. C. 3a 3  2 D. 4a 3 . Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 36 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021  Câu 45. Cho lăng trụ đứng ABCD.A B C D  có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và BAD  60 , AB  hợp với đáy (ABCD ) một góc 30. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng a3 A.  2 3a 3 B.  2 a3 2a 3  D.  6 6 Câu 46. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC .A B C  có cạnh đáy bằng 2, diện tích tam giác A BC bằng 3. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng C. A. 2 5  3 B. 2 5. C. 5 2  3 D. 3 2. A. 8  3 B. 16  3 C. 8 3  3 D. 16 3  3 Câu 47. Cho lăng trụ tam giác ABC .A B C  có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh AC  2 2. Biết AC  tạo với mặt phẳng (ABC ) một góc 60 và AC   4. Thể tích của khối đa diện ABCB C  bằng Câu 48. Hình chóp S .ABC có M , N , P lần lượt trung điểm của SA, SB, SC . Gọi V1 là thể tích khối MNP .ABC và V2 là thể tích khối S .ABC . Tỉ số A. 1  8 B. 8. 1  16 B. V1 V2 bằng 7 8   D. 8 7 Câu 49. Cho hình chóp S .ABCD. Gọi A, B , C , D  theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC , SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp S .A B C D  và S .ABCD bằng C. A. C. 1  8 D. 1  4 1  2 Câu 50. Cho lăng trụ đứng ABC .A B C . Gọi M là trung điểm AA. Tỉ số A. C. 1  6 1  12 B. D. VM .ABC VABC .AB C  bằng 1  3 1  2 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 37 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 ĐỀ SỐ 04  Câu 1. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào ? A. (2; ). B. (2; 3). C. (3; ). D. (; 2). Câu 2. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? A. B. C. D. Câu 3. (0;1). (;1). (1;1). (1; 0). Cho hàm số đa thức f (x ) có đồ thị y  f (x ) như hình vẽ bên dưới. Tìm khẳng định đúng ? A. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (; 0). B. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (0; ). C. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (1; ). D. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (; 1). Câu 4. Cho hàm số f (x )  x 4  2x 2  2018. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (0;1). B. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (1; 0). C. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (0;1). D. Hàm số f (x ) nghịch biến trên (; 1). Câu 5. Tìm khoảng đồng biến của hàm số y  f (x ), biết f (x )  x 2 (x 2  4)(x  2)2 , x  . A. (; 2). C. (2; ). Câu 6. mx  2m  3 với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên x m của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S ? C. 3. B. Vô số. D. 5. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y  A. m  1. C. 1  m  2. Câu 8. D. (0;2). Cho hàm số y  A. 4. Câu 7. B. (2;2). (m  1)x  2m  2 nghịch biến trên (1; ) ? x m B. m  1 hoặc m  2. D. 1  m  2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  đồng biến trên (; ). A. 1. C. 0. m 3 x  mx 2  (3  2m )x  m 3 B. Vô số. D. 2. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 38 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Câu 9. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số y  x 3  6x 2  (4m  9)x  4 nghịch biến trên khoảng (; 1) là A. (; 0].  3 C. ;     4  B. [0; ).  3  D.  ;     4   Câu 10. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên như hình vẽ. Giá trị cực đại của hàm số bằng A. 0. B. 2. C. 1. D. 5. Câu 11. Điểm cực đại của đồ thị hàm số y  x 3  3x 2  1 là A. x  0. C. N (0;1). B. M (2; 19). D. x  2. Câu 12. Cho hàm số f (x ) có đạo hàm là f (x )  (ex  1)(x 2  x ) với mọi x  . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 13. Cho đồ thị của hàm số f (x ) như hình vẽ. Hỏi khẳng định nào đúng ? A. Hàm số y  f (x ) đạt cực tiểu tại các điểm x  1. B. Hàm số y  f (x ) đạt cực tiểu tại điểm x  0. C. Hàm số y  f (x ) đạt cực đại tại điểm x  2. D. Hàm số y  f (x ) đạt cực đại tại điểm x  2. Câu 14. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm trên  và có đồ thị hàm số f (x ) như hình vẽ. Hàm số g (x )  2 f (x )  x 2 đạt cực đại tại điểm A. x  1. B. x  0. C. x  1. D. x  2. Câu 15. Biết hàm số y  x 3  3x 2  m có yCĐ  2. Hỏi giá trị của tham số m thuộc khoảng nào ? A. (1;5). B. (; 2). C. (2;1). D. (5; ). Câu 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số y  mx 4  (m  2)x 2  1 có 3 điểm cực trị ? A. 1. C. 5. B. 3. D. 7. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 39 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 17. Giá trị của tham số thực m để hàm số y  mx 3  (m 2  1)x 2  2x đạt cực tiểu tại x  1 là A. m  0. B. m  1. C. m  2. D. m  3  2 Câu 18. Giá trị lớn nhất của hàm số y  x 3  3x  1 trên khoảng (0; ) bằng A. 5. B. 1. C. 1. D. 3. Câu 19. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x )  x 5  x 4  3x 3  9 trên đoạn [2;1] bằng A. 5. C. 10. B. 10. D. 5. Câu 20. Cho hàm số y  f (x ) xác định, liên tục trên đoạn [2;2] và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [1;2]. Giá trị của M  m bằng A. 0. B. 6. C. 8. D. 2. Câu 21. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên đoạn [1; 3] và có đồ thị như hình. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  f ( f (x )) trên đoạn [1; 0]. Giá trị M  m bằng A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 22. Cho hàm số f (x )  x 3  3x 2 . Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số g (x )  f (1  2 sin x )  1 . Giá trị của biểu thức M  m bằng A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Câu 23. Cho hàm số y  x 4  ax 3  bx 2  1 (a, b các tham số) đạt giá trị nhỏ nhất tại x  0. Khi a  b đạt giá trị lớn nhất thì b 4  ab 3  b 3  1 bằng A. 9. B. 7. C. 5. D. 6. Câu 24. Cho hàm số y  f (x ) phù hợp bảng biến thiên bên dưới. Tổng số đường tiệm cận là Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 40 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 25. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  A. Tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  1. 2x  1 ? x 1 B. Tiệm cận đứng y  1, tiệm cận ngang y  2. C. Tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  2. D. Tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang x  2. Câu 26. Cho hàm số y  A. 3. C. 1. x2 1 Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là bao nhiêu ? x 3  2x 2  3x B. 2. D. 4. 4mx  3m  Với giá trị nào của m thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang x 2 của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 2016. Câu 27. Cho hàm số y  A. m  1008. C. m  252. Câu 28. Cho hàm số y  B. m  504. D. m  1008. x 3  Tìm các giá trị tham số m để đồ thị hàm số có 3 tiệm cận ? x  4x  m 2 A. m  4 và m  3. B. m  4. C. m  4 và m  3. D. m  . Câu 29. Cho đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị là của hàm số nào ? A. y  x 3  x 2  1. B. y  x 4  x 2  1. C. y  x 3  x 2  1. D. y  x 4  x 2  1. Câu 30. Cho đồ thị hàm số y  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d  ) như hình vẽ. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ? A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 31. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên bên dưới. Số nghiệm thực của phương trình 5 f (1  2x )  1  0 là A. 0. B. 1. C. 3. D. 2. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 41 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 32. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f (x )  1  m có bốn nghiệm phân biệt ? A. B. C. D. 0  m  2. 2  m  3. 0  m  1. 1  m  2. Câu 33. Đồ thị hàm số y  A. 5  2 2x  1 cắt các trục tọa độ tại A, B. Dộ dài đoạn AB bằng x 1 B. 1  2 2 5  D.  2 4 Câu 34. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng d : y  m  1 cắt đồ thị hàm số C. y  x 3  3x 2 tại ba điểm phân biệt ? A. B. C. D. 7. 5. 3. 9.  Câu 35. Cho khối chóp S .ABC có SA  (ABC ), SA  a, AB  a, AC  2a và BAC  120. Thể tích khối chóp S .ABC bằng A. a3 3  3 C. a 3 3. B. a3 3  2 D. a3 3  6 Câu 36. Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình vuông, SA  (ABCD ), SA  a 3. Biết tam giác SBD là tam giác đều. Thể tích khối chóp S .ABCD bằng A. 3a . 3 B. 3a 3  6 2 3a 3 3a 3   D. 3 3 Câu 37. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB  a, AC  5a. Hai mặt bên (SAB ) và (SAD ) cùng vuông góc với đáy, cạnh bên SB tạo với đáy một góc bằng 60. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. A. 2 2a 3 . B. 8 2a 3  3 4 2a 3  3 Câu 38. Tính thể tích khối chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy ? C. 6 2a 3 . A. a3 3  2 D. B. a 3 3. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 42 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) C. a3 3  3 D. a3  8 B. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 a3 3  6  Câu 39. Cho hình chóp S .ABC có đáy là tam giác cân tại A, AB  AC  a, BAC  120. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng A. C. a 3 . a3  2 D. 2a 3 . Câu 40. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a 3 và cạnh bên tạo với đáy một góc 60. Thể tích của khối chóp đó bằng A. 3a 3  4 B. a3 2  6 B. a3 3  12 a3 a3  D.  12 4 Câu 41. Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD có cạnh đáy bằng a, mặt bên tạo với mặt đáy một góc 45. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. A. a3  6 a3 a3  D.  3 4 Câu 42. Hình lập phương ABCD.A B C D  có AD   3a thì thể tích bằng C. A. 3 3a 3 . B. 9a 3  2 27a 3 2  4 Câu 43. Cho lăng trụ đứng ABC .A B C  có cạnh BC  2a, góc giữa hai mặt phẳng (ABC ) và (A BC ) bằng 60. Biết diện tích của tam giác A BC bằng 2a 2 . Thể tích của khối lăng trụ bằng C. 2 2a 3 . D. a3 3  3 B. A. C. a 3 3. 2a 3  3 D. 3a 3 .  Câu 44. Tính thể tích khối lăng trụ đứng ABCD.A B C D  có đáy là hình thoi cạnh a, góc BAD  60 và cạnh bên AA bằng a. A. 9 3 a . 2 B. 1 3 a . 2 3 3 a . D. 3a 3 . 2 Câu 45. Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều ABC .A B C  có AC   5a và đáy là tam giác đều cạnh 4a bằng C. A. 12a 3 . B. 20a 3 3. C. 20a 3 . D. 12a 3 3. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 43 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 46. Cho lăng trụ đều ABC .A B C  có cạnh đáy bằng 2a, diện tích xung quanh bằng 6 3a 2 . Thể tích của khối lăng trụ ABC .A B C  bằng A. a3  4 B. a 3 . 3a 3 C.  D. 3a 3 . 4 Câu 47. Cho hình lăng trụ tam giác ABC .A B C  có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB  a, AC  a 3. Hình chiếu vuông góc của A lên (ABC ) là trung điểm của BC . Góc giữa AA và (ABC ) bằng 60. Thể tích của khối lăng trụ ABC .A B C  bằng A. a3  2 B. a3 3  2 3a 3 3 3a 3   D. 2 2 Câu 48. Cho khối tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi B , C  lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC . Thể tích của khối tứ diện AB C D bằng C. A. 3a 3  48 B. 2a 3  48 2a 3 a3   D. 24 24 Câu 49. Cho khối chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, gọi M là trung điểm của SC . Mặt phẳng chứa AM và song song với BD cắt SB, SD lần lượt tại P, Q. Biết thể tích khối chóp C. S .ABCD bằng 6a 3 . Tính thể tích khối chóp S .APMQ. A. 3a 3  2 C. 2a . 3 B. a 3 . 3a 3 D.  4 Câu 50. Cho hình lăng trụ ABC .A B C  có thể tích bằng 48cm 3 . Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm các cạnh CC , BC , B C . Thể tích của khối chóp A MNP bằng A. C. 16 cm 3 . 3 17 cm 3 . 3 B. 8cm3 . D. 24cm 3 . Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 44 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 ĐỀ SỐ 05  Câu 1. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây ? A. (1;1). B. (1; 0). C. (; 1). D. (0;1). Câu 2. Cho hàm số f (x ) có đồ thị f (x ) như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng ? y A. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (2; 0). B. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (0; ). C. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (; 3).  3 2 O x D. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (3; 2). Câu 3. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên như hình. Hàm số đồng biến trên khoảng A. (1; 3). B. (0; ). C. (; 0). D. (2; 3). Câu 4. Cho hàm số y  x 4  2x 2  4. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (; 1) và (0; ). B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (1; 0) và (1; ). C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (; 1) và (0;1). D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (1; 0) và (1; ). Câu 5. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số f (x ), biết f (x )  x (x  1)2 (x  1)3 , x  . A. (; 1). C. (0;1). Câu 6. C. 0  m  4. mx  4m nghịch biến trên từng khoảng xác định ? x m B. 0  m  4. D. m  4. Tìm tất cả các giá trị tham số m để hàm số y  A. 3  m  2. C. m  2. Câu 8. D. (1; ). Tìm tất cả giá trị m để hàm số y  A. m  0. Câu 7. B. (1; 0). B. 3  m  2. mx  9 đồng biến trên khoảng (2; ) ? x m D. 2  m  3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  biến trên khoảng (; ) ? A. 5. C. 4. 1 3 1 x  mx 2  x  2020 đồng 3 2 B. 3. D. 2. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 45 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Câu 9. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Có bao nhiêu giá trị nguyên không âm của m để hàm số y  x 4  (2m  3)x 2  m nghịch biến trên đoạn [1;2]. A. 3. B. 2. C. 4. D. Vô số. Câu 10. Cho hàm số y  f (x ) xác định, liên tục trên đoạn [2;2] và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f (x ) đạt cực đại tại điểm A. x  2. B. x  1. C. x  1. D. x  2. Câu 11. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên như hình. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng A. 2. B. 2. C. 4. D. 4. Câu 12. Giá trị cực đại của hàm số y  A. 0. B. 2. C. 3. D. A. 3. B. 4. 3  2x  x 2 bằng 3. Câu 13. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  (5;5) để đồ thị hàm số y  x 3  4x 2  (1  m 2 )x  1 có hai điểm cực trị nằm về hai phía so với trục tung Oy ? C. 5. D. 6. 1 3 1 2 x  (m  1)x 2  (3m  2)x  m đạt cực đại tại x  1 ? 3 2 B. m  2. Câu 14. Tìm tham số m để hàm số y  A. m  2. C. m  1. D. m  1. Câu 15. Biết đồ thị hàm số y  x 4  2mx 2  1 có ba điểm cực trị A(0;1), B, C thỏa mãn BC  4. Khi đó tham số m bằng A. 4. B. 2. C. 2. D. 2. Câu 16. Cho hàm số f (x ) có bảng biến thiên bên dưới. Trên khoảng ( 5, 5) thì hàm số y  f (x 2 ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ? A. x  2. B. x   2. C. x  0. D. x  2. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 46 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 17. Cho hàm số f (x ) có đạo hàm trên . Đồ thị hàm số y  f (x ) như hình vẽ. Tìm m để hàm số y  f (x )  mx có ba điểm cực trị ? A. 0  m  4. B. 0  m  4. C. m  4. D. m  0. Câu 18. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm trên  và có bảng biến thiên của y  f (x ) như sau: Hàm số g (x )  f (x 2  4x  2) có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số f (x )  A. 5. C. 1/3. B. 1/3. 3x  1 trên đoạn [0;2] bằng x 3 D. 5. Câu 20. Giá trị lớn nhất của hàm số y  x 3  3x  1 trên khoảng (0; ) bằng A. 5. B. 1. C. 1. D. 3. Câu 21. Cho hàm số y  f (x ) xác định và liên tục trên  có đồ thị bên dưới. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [1; 3]. Giá trị của M  m bằng A. 4. B. 6. C. 2. D. 4. Câu 22. Cho hàm số y  f (x ) xác định, liên tục trên đoạn [5; 3] và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  f ( f (x )) trên đoạn [4; 0]. Giá trị của M  m bằng A. 3. B. 7. C. 4. D. 6. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 47 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Câu 23. Tập hợp các giá trị của các tham số m để hàm số y  [1;2] bằng m  2 là A. {3;1}. B. {3}. C. {1;5}. D. {5}. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 mx  1 có giá trị nhỏ nhất trên đoạn x m Câu 24. Cho hàm số f (x ), hàm số f (x ) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Bất phương trình f (x )  2x  m nghiệm đúng với mọi x  (0;2) khi và chỉ khi A. m  f (2)  4. B. m  f (0). C. m  f (0). D. m  f (2)  4. Câu 25. Cho hàm số y  f (x ) phù hợp bảng biến thiên bên dưới. Tổng số đường tiệm cận là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 26. Hỏi phương trình nào sau đây lần lượt là đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị 2x  3 hàm số y   x 1 A. y  2, x  1. B. x  1, y  2. C. x  1, y  2. D. y  2, x  1. Câu 27. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  A. 2. B. 1. C. 0. D. 3. x  3 2 là zbao nhiêu ? x2 1 ax  b ; biết rằng đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm M (0;1) và đồ thị cx  d có giao điểm hai đường tiệm cận là I (1; 1). Câu 28. Xác định hàm số y  A. y  C. y  x 1  x 1 2x  1  x 1 B. y  D. y  x 2  x  2 x 1  1x Câu 29. Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số y  A. m  0. C. m  1. B. m  0, m  1. 2x 2  3x  m không có tiệm cận đứng ? x m D. m  1. Câu 30. Cho đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị là của hàm số nào dưới đây ? A. y  x 2  x  1. B. y  x 3  3x  1. C. y  x 4  x 2  1. D. y  x 3  3x  1. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 48 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 31. Cho đồ thị hàm số y  ax 4  bx 2  c như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng ? A. a  0, b  0, c  0. B. a  0, b  0, c  0. C. a  0, b  0, c  0. D. a  0, b  0, c  0. Câu 32. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên dưới. Số nghiệm của phương trình f 2 (x )  4  0 là A. 3 nghiệm. B. 5 nghiệm. C. 1 nghiệm. D. 2 nghiệm. Câu 33. Cho đồ thị hàm số f (x )  ax 4  bx 2  c như hình vẽ bên dưới. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f (x )  m có 4 nghiệm phân biệt ? y A. 3  m  1. 1 B. m  0. x O C. m  0 hoặc m  3. D. 1  m  3. 3 Câu 34. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y  x  1 cắt đồ thị hàm số y 2x  m tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương ? x 1 A.  2  m  1. B. m  1. C.  2  m   1. D. m   1. Câu 35. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y  x 4  2mx 2  m cắt đường thẳng y  2 tại 4 điểm phân biệt là A. (2; ). B. (;1). C. (0; ). D. (; 1)  (2; ). Câu 36. Cho khối chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt bên (SAB ) và (SAC ) cùng vuông góc với đáy. Biết SC  a 3, thể tích khối chóp S .ABC bằng A. 2 6a 3  9 B. 6a 3  12 3a 3 3a 3   D. 2 4 Câu 37. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SAB đều cạnh a nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD ). Biết mặt phẳng (SCD ) tạo với mặt phẳng (ABCD ) một góc bằng 30 Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. a3 3  A. 8 C. a3 3  2 a3 3  B. 4 D. a3 3  3 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 49 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 38. Cho hình chóp tam giác đều S .ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Thể tích của khối chóp S .ABM bằng A. a 3 11  12 B. a 3 11  24 C. a 3 11  8 D. a 3 11  6 Câu 39. Cho hình chóp đều S .ABCD có chiều cao bằng a 2 và độ dài cạnh bên bằng a 6. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng A. 8 2a 3  3 B. 10 2a 3  3 C. 8 3a 3  3 D. 10 3a 3  3 Câu 40. Cho hình chóp S .ABCD, đáy là hình chữ nhật tâm O, AB  a, AD  a 3, SA  3a. Biết rằng SA  SB  SC  SD. Thể tích khối chóp S .ABC bằng A. a 3 6. B. 2a 3 6. 2a 3 6 a3 6   D. 3 3 Câu 41. Cho hình chóp S .ABC , có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB  a, các cạnh bên SA  SB  SC  a. Thể tích của khối S .ABC bằng C. A. C. a3  12 2a 3  4 B. 2a 3  12 D. 2a 3  6 Câu 42. Thể tích của khối lập phương ABCD.A B C D , có đường chéo B D  a 3 bằng A. a 3 . B. 2a 3 . C. 8a 3 . D. 4a 3 . Câu 43. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A B C D  có đáy là hình vuông, cạnh bên AA  3a và đường chéo AC   5a. Thể tích của khối hộp ABCD.A B C D  bằng A. 8a 3 . B. 4a 3 . C. 12a 3 . D. 24a 3 . Câu 44. Tính thể tích V của khối có 4 mặt tam giác cân bằng nhau, 4 mặt là hình chữ nhật và đáy cũng là hình chữ nhật với các kích thước cùng đơn vị đo được cho như hình. A. V  5400 (đvtt). C. V  1800 (đvtt). B. V  128(9  73) (đvtt). 3 D. V  128(3  73) (đvtt). Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 50 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 45. Cho lăng trụ đứng ABC .A B C  có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB  a và BC  a 2. Mặt phẳng (A BC ) hợp với đáy (ABC ) góc 30. Thể tích của khối lăng trụ ABC .A B C  bằng A. a3 6  12 B. a3 6  3 a3 6  D. a 3 6. 6 Câu 46. Cho lăng trụ đều ABC .A B C . Biết rằng góc giữa (A BC ) và (ABC ) bằng 30, tam giác A BC có diện tích bằng 8. Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C  bằng C. A. 8 3. B. 3 3. 8 2 8   D. 3 3 Câu 47. Cho hình lăng trụ ABC .A B C  có đáy là tam giác đều cạnh 3a, hình chiếu của A trên mặt phẳng (ABC ) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Cạnh AA hợp với mặt phẳng đáy một góc 45. Thể tích của khối lăng trụ ABC .A B C  bằng C. A. 3a 3  4 B. a3  6 B. V  3 B. 27a 3  6 9a 3 27a 3  D.  4 4 Câu 48. Cho hình chóp S .ABC có SA  (ABC ), tam giác ABC vuông cân tại B, AC  2a và SA  a. Gọi M là trung điểm cạnh SB. Thể tích khối chóp S .AMC bằng C. A. a3  3 a3 a3 C.  D.  9 12 Câu 49. Cho hình chóp tứ giác S .ABCD có thể tích bằng V . Lấy điểm A trên cạnh SA sao cho SA  3SA. Mặt phẳng qua A và song song với đáy của hình chóp cắt các cạnh SB, SC , SD lần lượt tại B , C , D . Thể tích khối chóp S .A B C D  bằng A. C. V  9 D. 7 cm 3 . 3 B. V  81 V  27 Câu 50. Cho hình hộp ABCD.A B C D  có thể tích 16cm 3 . Gọi M , N , K lần lượt là trung điểm của BC , CD, D A. Thể tích của khối tứ diện AMNK bằng A. C. 6cm3 . 8 cm 3 . 3 D. 2cm3 . Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 51 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 ĐỀ SỐ 06  Câu 1. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên bên dưới. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ? A. B. C. D. Câu 2. (0;1). (; 0). (1; ). (1; 0). Cho hàm số f (x )  x 2  Mệnh đề nào dưới đây đúng ? x 1 A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (; 1). B. Hàm số đồng biến trên khoảng (; 1). C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (; ). D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; ). Câu 3. Cho hàm số f (x )  2x 3  3x 2  3x và 0  a  b. Mệnh đề nào sau đây sai ? A. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (; ). B. f (a )  f (b ). C. f (b )  0. D. f (a )  f (b ). Câu 4. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số f (x ), biết f (x )  (x  3)2 (x 3  8), x  . A. (; 3). C. (2; 3). Câu 5. B. (3; ). D. (;2). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  xác định ? A. 1. C. 5. Câu 6. B. 3. D. 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho hàm số y  khoảng (3; ). A. 1  m  3. C. 1  m  5. Câu 7. mx  6m  5 đồng biến trên x m B. 1  m  5. D. 1  m  3. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số y  biến trên khoảng (; ). A. 4. Câu 8. m 2x  4 đồng biến trên các khoảng x 1 1 3 x  mx 2  4x  m đồng 3 B. 3. C. 2. D. Vô số. A. 2  m  2. C. 2  m  2. B. m  2 hoặc m  2. D. m  2 hoặc m  2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y  x 3  3x 2  3(m 2  1)x đồng biến trên khoảng (1;2). Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 52 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Câu 9. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm f (x )  x 2  2x , x  . Khoảng đồng biến của hàm số g (x )  f (x 2  1)  3x 2 là A. (0; 2). B. (1; ). C. ( 2; 0). D. (;  2). Câu 10. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên , có đồ thị (C ) như hình. Tìm khẳng định đúng ? A. Giá trị lớn nhất của hàm số là 4. B. Tổng các giá trị cực trị của hàm số bằng 7. C. Đồ thị (C ) không có điểm cực đại nhưng có hai điểm cực tiểu. D. Đồ thị (C ) có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác cân. Câu 11. Cho hàm số f (x ) có đạo hàm trên  và đồ thị hàm số y  f (x ) trên  như hình vẽ. Mệnh đề nào đúng ? A. Hàm số y  f (x ) có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu. B. Hàm số y  f (x ) có 2 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu. C. Hàm số y  f (x ) có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu. D. Hàm số y  f (x ) có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu. Câu 12. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số y  f (x ) như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số y  f (x )  4x là A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 13. Điểm cực tiểu của hàm số y  x 3  3x 2  9x  2 là A. x  11. C. x  7. B. x  3. D. x  1. Câu 14. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  (5;5) để hàm số y  m 2x 4  (m  4)x 2  m có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại ? A. 6. C. 7. B. 8. D. 5. Câu 15. Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số y  cực tiểu tại x  1 ? A. m  2. C. m  3. 1 3 1 x  (2m  3)x 2  (m 2  3m  4)x đạt 3 2 B. m  3 hoặc m  2. D. m  2 hoặc m  3. Câu 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số y  hai điểm cực trị nằm bên trái trục tung Oy ? A. 2. C. Vô số. 1 3 x  mx 2  (m  2)x có 3 B. 3. D. 0. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 53 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 17. Đồ thị hàm số y  x 3  ax 2  bx  c đi qua điểm A(1; 0) và có điểm cực trị M (2; 0). Giá trị của biểu thức a 2  b 2  c 2 bằng A. 25. B. 1. C. 7. D. 14. Câu 18. Giá trị lớn nhất của hàm số y  x  2  x 2 bằng A. 2 2. B. 2 2. C. 3 10. D. 2. Câu 19. Cho hàm số y  cos 3 x  2 sin2 x  cos x . Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng A. 9  4 B. 2. C. 58  27 D. 2. Câu 20. Cho hàm số y  x 4  ax 3  bx 2  1 (a, b các tham số) đạt giá trị nhỏ nhất tại x  0. Khi a  b đạt giá trị lớn nhất thì b 4  ab 3  b 3  1 bằng A. 9. B. 7. C. 5. D. 6. Câu 21. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số y  x 4  8x 2  m trên đoạn [1; 3] bằng 2018 ? A. 0. B. 2. C. 4. D. 6. Câu 22. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Tổng tất cả các giá trị của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số y   f (x )  m  1 trên đoạn [1;1] bằng 9 là   A. 2. 2 B. 0. C. 1. D. 2. Câu 23. Cho hàm số y  f (x ) liên tục, có đạo hàm trên  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số y  f (2 sin x )  6 sin x  3 có giá trị lớn nhất trên khoảng (0; ) bằng A. 5. B. 8. C. 7. D. 9. Câu 24. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên như sau: Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 54 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) x y  ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021  1  2 5 3 Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. 2x  1 có đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là x 1 A. x  1, x  2. B. x  1, y  2. C. x  1, y  2. D. y  1, y  2. Câu 25. Đồ thị hàm số y  Câu 26. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y  A. 1. B. 2. C. 3. x 2  5x  4  x2 1 D. 4. ax  1 1  Tìm S  a  b để đồ thị hàm số có x  1 là tiệm cận đứng và y  bx  2 2 là tiệm cận ngang. Câu 27. Cho hàm số y  A. S  3. B. S  3. C. S  1. Câu 28. D. S  8. Biết rằng đường x  1 và y  0 lần lượt là tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị y (a  2b)x 2  bx  1  Tính S  a  b. x2  x b A. S  6. B. S  7. C. S  8. D. S  10. Câu 29. Cho hàm số bậc bốn trùng phương y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm của phương trình 1  f (x )  2 là 1  f (x ) A. 3. C. 2. B. 1. D. 4. Câu 30. Cho đồ thị hàm số y  x 3  3x  1 như hình bên dưới. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x 3  3x  m  0 có đúng 3 nghiệm phân biệt ? A. 2  m  3. B. 1  m  3. C. 1  m  3. D. 2  m  2. Câu 31. Cho hàm số y  ax 3  bx 2  cx  2 có bảng xét dấu bên dưới. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng ? A. a  0, b  0, c  0. B. a  0, b  0, c  0. C. a  0, b  0, c  0. D. a  0, b  0, c  0. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 55 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 32. Cho đồ thị hàm số bậc ba y  ax 3  3x 2  cx  d như hình vẽ bên dưới. Tổng a  c  d bằng A. 2. B. 3. C. 0. D. 3. Câu 33. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số y  x 4  2x 2  m 2  1 với trục hoành (với m là tham số) A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 34. Cho hàm số bậc bốn f (x )  ax 4  bx 2  c (a, b, c  , a  0) có bảng biến thiên bên dưới. Phương trình f (2  f (x ))  f (16a  4b  c) có bao nhiêu nghiệm ? A. 6. B. 5. C. 3. D. 4. Câu 35. Cho khối chóp S .ABC có SA vuông góc với đáy ABC , SA  4, AB  6, BC  10 và CA  8. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng A. 40. C. 32. B. 192. D. 24. Câu 36. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA  a 2 và SA vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác SBD là tam giác đều. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng A. 2 2a 3  3 B. 2 2a 3 . 2a 3  D. 2a 3 . 3 Câu 37. Cho hình tứ diện S .ABC có SA, SB, SC vuông góc với nhau từng đôi một và diện tích các tam giác SAB, SBC , SAC lần lượt là 18, 24, 26. Thể tích của khối tứ diện S .ABC bằng C. A. 48 39. B. 24 39. C. 4 39. D. 8 39. Câu 38. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a, AD  2a. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Đường thẳng SC tạo với đáy một góc 60. Khi đó thể tích của khối chóp S .ABCD bằng A. a 3 51  3 B. a 3 17  3 a 3 17 a 3 17  D.  9 6 Câu 39. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên (SAD ) là tam giác đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối chóp S .ABCD, biết rằng mặt phẳng (SBC ) tạo với mặt phẳng đáy một góc 30. C. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 56 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) A. 3a 3  2 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 B. 2 3a 3 . 2 3a 3 4 3a 3  D.  3 3 Câu 40. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy một góc 60. Thể tích của khối chóp đó bằng C. A. 3a 3  12 B. 3a 3  6 2a 3 3a 3  D.  12 4 Câu 41. Cho hình chóp đều S .ABCD có đường chéo AC  2a, góc giữa mặt phẳng (SBC ) và mặt phẳng (ABCD ) bằng 45. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. A. a3 2  3 C. a 3 2. Câu 42. B. 2 3a 3  3 D. a3  2 Tổng diện tích các mặt một hình lập phương bằng 96cm2 . Thể tích khối lập phương bằng A. 48cm 3 . B. 64cm 3 . C. 91cm 3 . D. 84cm 3 . A. 8. B. Câu 43. Cho hình hộp ABCD.A B C D  có thể tích bằng 32 và I là tâm của hình hộp đó. Thể tích của khối chóp I .ABC bằng 8  3 16  3 Câu 44. Cho lăng trụ đứng ABC .A B C  có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC  2a, A B  3a. Thể tích của khối lăng trụ ABC .A B C  bằng C. 16. D. A. 2a 3  3 B. 2a 3 . C. 10a 3  3 D. 7a 3 . a2 3  Mặt phẳng (A BC ) 4 hợp với mặt phẳng đáy một góc 60. Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C  bằng Câu 45. Cho lăng trụ tam giác đều ABC .A B C  có diện tích đáy bằng 3a 3 3 A.  8 a3 3 B.  8 5a 3 3 3a 3 2  D.  12 8 Câu 46. Tính thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều ABCD.A B C D , biết độ dài cạnh đáy của lăng trụ bằng 2, đồng thời góc tạo bởi A C và đáy (ABCD ) bằng 30. C. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 57 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) A. 8 6  3 B. 24 6. C. 8 6  9 D. 8 6. 9  8 B. 3 3. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 47. Lăng trụ tam giác ABC .A B C  có đáy tam giác đều diện tích bằng 3, góc giữa cạnh bên và đáy bằng 30. Hình chiếu của A lên mặt phẳng (ABC ) là trung điểm I của BC . Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C  bằng A. 3  D. 3. 3 Câu 48. Cho hình chóp S .ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc và SA  SB  SC  a. Gọi B , C  lần lượt là hình chiếu vuông góc của S trên AB, AC . Thể tích của hình chóp S .AB C  bằng C. A. a3  48 B. a3  12 a3 a3 C.  D.  6 24 Câu 49. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh SB, SC . Biết thể tích khối chóp S .ABCD bằng a 3 . Thể tích khối chóp S .AMND bằng A. a3  4 B. a3  8 a3 3a 3 C.  D.  2 8 Câu 50. Cho khối hộp ABCD.A B C D  có thể tích bằng 2018. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Mặt phẳng (MB D ) chia khối chóp ABCD.A B C D  thành hai khối đa diện. Thể tích phần khối đa diện chứa đỉnh A bằng 5045  6 7063  B. 6 10090  C. 17 7063  D. 12 A. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 58 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 ĐỀ SỐ 07  Câu 1. x 2  Mệnh đề nào dưới đây đúng ? x 1 A. Hàm số nghịch biến trên (;1)  (1; ). Cho hàm số y  B. Hàm số nghịch biến trên  {1}. C. Hàm số nghịch biến trên (;1) và (1; ). D. Hàm số nghịch biến trên với x  1. Câu 2. Cho hàm số f (x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? A. (1;1). B. (; 0) và (4; ). C. (1;2). D. (; 1) và (1; ). Câu 3. Cho hàm số hàm số f (x ) có f (x )  (x  2)(x  5)(x  1), x  . Hỏi hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? A. (2; ). C. (0;1). Câu 4. B. (2; 0). D. (6; 1). Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. f (x )  0, x  (2;2). B. f (x )  0, x  (0;2). C. f (x )  0, x  (1; ). D. f (x )  0, x  (; 0). Câu 5. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm f (x )  x 2  4x , x  . Khoảng nghịch biến của hàm số g (x )  f (1  3x )  36x là A. (0; ). C. (1; ). Câu 6.  5  B.  ;1   3   5  D.  ;     3 Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  xách định ? A. 2. C. 4. Câu 7. x m đồng biến trên các khoảng mx  4 B. 3. D. 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số f (x )  khoảng (;1). A. 3  m  1. C. 3  m  3. mx  9 luôn nghịch biến trên x m B. 3  m  1. D. 3  m  3. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 59 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Câu 8. 1 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số y   x 3  (m  1)x 2  (2m  5)x nghịch biến trên 3 khoảng (; ). A. m  2. B. 2  m  2. D. 2  m  2. C. m  2. Câu 9. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y  x 3  6x 2  (3m  6)x  23 đồng biến trên khoảng (0; ). A. m  2. B. m  2. C. m  . D. m  2. Câu 10. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình. Mệnh đề nào đúng ? A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2. B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2. C. Hàm số đạt cực đại tại x  0 và cực tiểu tại x  2. D. Hàm số có ba điểm cực trị. Câu 11. Cho hàm số y  f (x ) có tập xác định D   {0} và bảng xét dấu của đạo hàm như hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 12. Cho hàm số y  x 4  2x 2  1. Điểm cực tiểu của hàm số là A. x  1. B. A(0; 1). D. x  0. C. x  1. Câu 13. Hàm số y  x  3(m  1)x 2  3(m  1)2 x  2020. Hàm số đạt cực trị tại điểm có hoành độ x  1 khi 3 A. m  1. C. m  4. B. m  0; m  4. D. m  0; m  1. Câu 14. Biết đồ thị hàm số y  x 4  2mx 2  1 có ba điểm cực trị A(0;1), B, C thỏa mãn BC  4. Khi đó tham số m bằng A. 4. C. 2. B. 2. D. 2. Câu 15. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị y  điểm cực trị nằm bên phải trục tung Oy ? 2x 3  (m  1)x 2  (m 2  4m  3)x có 2 3 A. 1. B. 3. C. 5. D. Vô số. Câu 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m với m  10 sao cho hàm số y  x 3  (m  2)x 2  mx  m 2 có 3 điểm cực tiểu ? Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 60 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 A. 9. B. 10. C. 8. D. 16. Câu 17. Cho hàm số f (x ) có bảng biến thiên của y  f (x ) như hình vẽ bên dưới. Xét trên khoảng (; 2), số điểm cực trị của hàm số y  2 f (sin x )  3 sin x là A. 5. B. 3. C. 7. D. 9. Câu 18. Giá trị lớn nhất của hàm số y  A. 5. C. 1  3 B. 5. 3x  1 trên đoạn [0;2] bằng x 3 1 D.   3 Câu 19. Cho hàm số y  x 3  3x 2  x  1. Tìm tổng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [1;2] ? A. 21. B. 21  6  9 6 4 6  D. 21   9 9 Câu 20. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên đoạn [1; 3] và có đồ thị như hình. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  f ( f (x )) trên đoạn [1; 0]. Giá trị M  m bằng C. 19  A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 21. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  A. 11  2 C. 7. B. 19  3 1  m trên (0; ) bằng 3 thì m bằng x D. 5. Câu 22. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Giá trị lớn nhất của hàm số y  f (sin x )  3 sin x với mọi x  (0; ) bằng A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 23. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  có đồ thị y  f (x ) cho như hình dưới đây. Đặt g (x )  2 f (x )  (x  1)2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 61 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 A. min g (x )  g (1). [ 3;3] B. max g (x )  g (1). [  3;3] C. max g (x )  g (3). [  3;3]  max g (x ). D.  [ 3;3] Câu 24. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên bên dưới. Tổng số đường tiệm cận là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 25. Đồ thị hàm số y  1 3 A. M  ;   2 2   1 3 C. P  ;     2 2  Câu 26. Đồ thị hàm số y  A. 2. 3x  1 có tâm đối xứng là điểm nào sau đây ? 2x  1 1 3 B. N  ;     2 2   1 3 D. Q  ;    2 2  x 2  3x  2 có bao nhiêu đường tiệm cận ? x 3  4x 2  4x B. 1. C. 3. D. 5. ax  4 . Biết rằng đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là y  2 và tiệm bx  1 cận đứng là đường thẳng x  1. Giá trị của tổng a 2  2ab bằng Câu 27. Cho hàm số y  A. 2. C. 3. B. 1. D. 0. Câu 28. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y   m  1 A.  .   m  8    m  1 C.  .   m   8   x2  x  2 có 3 tiệm cận ? x 2  2x  m B. m  1. D. m  1. Câu 29. Cho đồ thị hàm số y  ax 4  bx 2  c như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng ? A. a  0, b  0, c  1. B. a  0, b  0, c  1. C. a  0, b  0, c  1. D. a  0, b  0, c  0. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 62 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 ax  b như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng ? x c A. a  0, b  0, c  0. Câu 30. Cho đồ thị hàm số y  B. a  0, b  0, c  0. C. a  0, b  0, c  0. D. a  0, b  0, c  0. Câu 31. Cho hàm số y  f (x ) xác định trên , có bảng biến thiên dưới. Số nghiệm của phương trình 2(f (x ))2  3 f (x )  1  0 là A. 0. B. 6. C. 2. D. 3. Câu 32. Cho hàm số bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   và a  0) có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình f ( f (x ))  1 có bao nhiêu nghiệm ? A. 5. B. 6. C. 7. D. 9. Câu 33. Số giao điểm của đường cong y  x 4  5x 2  2 và trục hoành là bao nhiêu ? A. 2. C. 4. B. 0. D. 3. Câu 34. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  (10;10) để đồ thị của hai hàm số y  x 3  3x 2  mx  m  2 cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt ? A. 2. B. 18. C. 17. D. 16. Câu 35. Khối tứ diện đều có cạnh là 2a thì thể tích bằng 2a 3 2 2a 3 2 3a 3 4a 3  B.  C.  D.  12 3 3 3 Câu 36. Thể tích hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều là a bằng A. A. a3 2  6 B. a3 2  2 a3 a3 2  D.  6 3 Câu 37. Cho hình chóp S .ABC có AB  3a, AC  4a, BC  5a và SA  SB  SC  6a. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng C. A. 119a 3 . B. 4 119a 3 . C. 119a 3  3 D. 4 119a 3  3 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 63 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 38. Cho hình chóp S .ABCD có ABCD là hình chữ nhật với AB  2a, BC  a, SA vuông góc với mặt đáy, cạnh SC hợp đáy một góc 30. Thể tích khối chóp S .ABCD bằng A. 2 15a 3  3 B. 15a 3  3 15a 3 2 15a 3 C.  D.  9 9 Câu 39. Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, hai mặt (SAC ) và (SAB ) cùng vuông với đáy. Góc giữa (SCD ) và (ABCD ) bằng 60. Thể tích khối chóp đã cho bằng A. 6a 3  3 C. 6a 3  6 B. 3a 3  6 D. 3a 3  3 Câu 40. Cho hình chóp S .ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A và AB  AC  a 2. Tam giác SBC có diện tích bằng 2a 2 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp bằng 4a 3 A.  3 a3 B.  3 2a 3  3 Câu 41. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa mặt phẳng (SBC ) và mặt phẳng (ABCD ) bằng 30. Thể tích khối chóp S .ABCD bằng C. 2a 3 . A. 3a 3  2 D. B. 2 3a 3 . 2 3a 3 4 3a 3 C.  D.  3 3 Câu 42. Cho hình lập phương ABCD.A B C D  với O  là tâm hình vuông A B C D . Biết tứ diện O BCD có thể tích bằng 6a 3 . Thể tích của khối lập phương ABCD.A B C D  bằng A. 12a 3 . B. 36a 3 . C. 54a 3 . D. 18a 3 . Câu 43. Một hình hộp chữ nhật có diện tích ba mặt bằng 20cm2, 28cm2, 35cm2 . Thể tích của hình hộp chữ nhật đó bằng A. 160cm 3 . B. 140cm 3 . C. 165cm 3 . D. 190cm 3 . Câu 44. Cho lăng trụ đứng ABC .A B C  đáy là tam giác vuông cân tại B, AC  a 2, biết góc giữa mặt phẳng (A BC ) và đáy bằng 60. Thể tích của khối lăng trụ ABC .A B C  bằng A. a3 3  6 B. a3 6  6 C. a3 3  3 D. a3 3  2 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 64 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 45. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC .A B C  có cạnh đáy bằng a 2 và mỗi mặt bên có diện tích bằng 4a 2 . Thể tích khối lăng trụ đó bằng A. 2a 3 6. B. a 3 6. 2a 3 6 C.  3 a3 6 D.  2 Câu 46. Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A B C D  có cạnh đáy 4 3 (m). Biết mặt phẳng (D BC ) hợp với đáy một góc 60. Thể tích khối lăng trụ ABCD.A B C D  bằng A. 478m 3 . B. 648m 3 . C. 325m 3 . D. 576m 3 . Câu 47. Cho hình lăng trụ ABC .A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a, góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 30. Hình chiếu của A xuống mặt phẳng (ABC ) là trung điểm BC . Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C  bằng a3 3 A.  8 a3 B.  8 a3 3 a3 3  D.  24 4 Câu 48. Cho hình chóp S .ABC có (SAB ), (SAC ) cùng vuông góc với đáy, cạnh bên SB tạo với đáy một góc 60, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với BA  BC  a. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SB, SC . Thể tích của khối đa diện ABMNC bằng C. A. 3a 3  4 B. 3a 3  6 3a 3 3a 3  D.  24 8 Câu 49. Cho hình chóp S .ABC có thể tích bằng V . Gọi G là trọng tâm tam giác SBC . Mặt phẳng () đi qua hai điểm A, G và song song với BC . Mặt phẳng () cắt các cạnh SB, SC lần lượt tại các điểm M và N . Thể tích khối chóp S .AMN bằng C. V  9 B. A. 34 3  12 B. 21 3  5 C. 63 3  16 D. 45 3  16 A. V  2 4V V   D. 9 4 Câu 50. Cho lăng trụ đều ABC .A B C  có độ dài tất cả các cạnh bằng 3. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và AC . Thể tích của khối đa diện AMNA B C  bằng C. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 65 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 ĐỀ SỐ 08  Câu 1. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây ? A. B. C. D. Câu 2. Cho hàm số y  A. B. C. D. Câu 3. Câu 4. (2; ). (2; 3). (3; ). (; 2). Hàm số đồng biến trên  {1}. Hàm số đồng biến trên khoảng (;2). Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; ). Hàm số đồng biến trên khoảng (1; ). C. y  x 4  3x 2 . D. y  O x x 2  x 1 Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm f (x )  (x  2)2 (x  1)5 (2  x )3 , x  . Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? B. (1;1). D. (; 1). Tìm các tham số m để hàm số y  C. m  2. B. m  2. x m đồng biến trên từng khoảng xác định của nó ? x 2 D. m  2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  khoảng (0; ). A. 3. C. 8. B. 6. D. 7. A. m  0. B. m  0. mx  7m  8 đồng biến trên x m Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  mx 3  mx 2  (m  1)x  3 đồng biến trên khoảng (; ). C. m  Câu 8. 1 B. y  2x 3  5x  1. A. m  2. Câu 7. 1 A. y  3x 3  3x  2. C. (1;2). Câu 6. 2 Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng (; ) ? A. (2; ). Câu 5. ax  b (ad  bc  0) có đồ thị như hình vẽ dưới. Khẳng định nào đúng ? cx  d y 3  2 D. 0  m  3  2 Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  (30; 30) để hàm số y  x 3  6x 2  mx  12 đồng biến trên khoảng (0; ). A. 29. B. 18. C. 19. D. 28. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 66 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Câu 9. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Cho hàm số đa thức y  f (x ). Hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Hàm số g (x )  f (3  2x )  2019 nghịch biến trên khoảng A. (1;2). B. (2; ). C. (;1). D. (1;1). Câu 10. Cho hàm số f (x ) có bảng biến thiên bên dưới. Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm A. x  2. B. x  2. C. x  1. D. x  1. Câu 11. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y  x 3  3x  1. Độ dài đoạn thẳng AB bằng A. 2 2. B. 3 2. C. 3 5. D. 2 5. Câu 12. Cho hàm số y  x 2  x  20. Mệnh đề nào sau đây sai ? A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (; 4). B. Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm x  5. C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (5; ). D. Hàm số đã cho không có cực trị. Câu 13. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số y  x 3  x 2  (m 2  3m )x  4 có hai điểm cực trị nằm về hai phía so với trục tung Oy ? A. 2. C. 7. B. 5. D. Vô số. 1 3 x  mx 2  (m 2  4)x  3 đạt cực tiểu tại x  3 ? 3 B. m  1. Câu 14. Tìm tham số m để hàm số y  A. m  1. C. m  5. D. m  7. 3 2 x  18x  2m  1 có hai điểm cực trị (x 1; y1 ), (x 2 ; y2 ) thỏa mãn 2 x 1  x 2 . Tìm tham số m sao cho y1  4y2  10 ? Câu 15. Cho hàm số y  x 3  21  2 C. m  11. A. m   25  2 D. m  12. B. m   Câu 16. Biết đồ thị hàm số y  x 4  2mx 2  1 có ba điểm cực trị A(0;1), B, C sao cho trung điểm I của BC thuộc đường thẳng d : y  1  0. Khi đó m thuộc tập hợp nào sau đây ? A. {4; 0; 4}. B. { 2; 0; 2}. C. {1; 0;1}. D. {2; 0;2}. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 67 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 1 3 x  mx 2  (m 2  1)x . Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để đồ thị 3 hàm số có hai điểm cực trị là A và B sao cho A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng d : y  5x  9. Tích các phần tử của S bằng Câu 17. Cho hàm số y  B. 27. A. 27. D. 9. C. 9. Câu 18. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x )  x 3  21x trên đoạn [2;19] bằng B. 14 7. A. 14 7. C. 36. D. 34. Câu 19. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  A. 2  2. B. 2  3. C. 2  1. D. 2  2. 1  2 trên khoảng (1; ) bằng x 1 Câu 20. Cho hàm số f (x ) liên tục trên đoạn [1; 3] và có bảng biến thiên bên dưới. Giá trị lớn nhất của hàm số y  f (3 sin x  1) bằng A. B. C. D. 4. 3. 2. 1. Câu 21. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên [2;2] và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M , m lần lượt là giá  4 sin x  1  7   trên khoảng 0;  . Giá trị của trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  3 f    6  3  2M  m bằng A. 4. B. 2. C. 5. D. 6. Câu 22. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y  f (cos x )  4 cos x có giá trị lớn nhất    trên khoảng  ;  bằng  2 2  A. B. C. D. 2. 5. 3. 4. x m (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao x 1 cho max f (x )  min f (x )  2. Số phần tử của S là Câu 23. Cho hàm số f (x )  [0;1] [0;1] A. 6. B. 2. C. 1. D. 4. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 68 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 24. Cho hàm số phù hợp với bảng biến thiên sau: x y y   0   0 3 1 2 Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. B. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng. C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  2. D. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là y  1, y  2. Câu 25. Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số nào dưới đây nằm trên đường thẳng (d ) : y  x ? A. y  2x  1  x 3 B. y  x 4  x 1 C. y  2x  1  x 2 D. y  Câu 26. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  A. 0. C. 2. Câu 27. B. 1. D. 3. Biết đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  nào sau đây đúng ? A. m  [0; 4). C. m  [4; ). A. T  10. C. T  10. x 2  4x  3 là x 1 x 3 đi qua điểm A(5;2). Hỏi khẳng định x  m 1 B. m  (3; 0). D. m  (10; 3). Câu 28. Biết đồ thị hàm số y  Tính T  a  b. 1  x 3 (4a  b )x 2  ax  1 nhận trục hoành và trục tung làm hai tiệm cận. x 2  ax  b  12 B. T  2. D. T  15. Câu 29. Cho đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị đã cho là của hàm số nào ? A. y  x 4  3x 2  2. B. y  x 4  x 2  1. C. y  x 4  3x 2  1. D. y  x 4  2x 2  1. Câu 30. Cho hàm số y  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d  , a  0) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. a  0, b  0, c  0, d  0. B. a  0, b  0, c  0, d  0. C. a  0, b  0, c  0, d  0. D. a  0, b  0, c  0, d  0. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 69 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 31. Cho hàm số bậc bốn y  ax 4  bx 3  cx 2  dx  e với a  0 có đồ thị như hình vẽ. Trong các số a, b, c, d và e có bao nhiêu số dương ? A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 32. Cho đồ thị của hàm số y  f (x ). Tìm số nghiệm của phương trình 4 f (x )  3  0 ? A. 4. B. 3. C. 5. D. 0. Câu 33. Cho bảng biến thiên của hàm số y  f (x ). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f (x )  m có 3 nghiệm phân biệt ? A. 4  m  0. B. 4  m  0. C. 7  m  0. D. 4  m  0. Câu 34. Đường thẳng y  x  1 cắt đồ thị hàm số y  B (x 2 ; y 2 ). Tính S  y1  y2 . A. S  1. B. S  4. C. S  3. D. S  0. 2x  2 tại hai điểm phân biệt A(x 1 ; y1 ) và x 1 Câu 35. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng d : y  m cắt đồ thị hàm số y  x 3  3x 2  2 tại ba điểm phân biệt ? A. 1. B. 3. C. 5. D. 7. Câu 36. Cho hình chóp S .ABC có đáy là tam giác vuông tại B, cạnh SA vuông góc với đáy và AB  a, SA  AC  2a. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng A. 2 3a 3  3 B. 2a 3  3 3a 3  D. 3a 3 . 3 Câu 37. Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, hai mặt (SAB ), (SAD ) cùng vuông với đáy, SC tạo với đáy một góc bằng 60. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. A. a3 2  3 B. a3 6  3 C. 2a 3 6  3 D. 4a 3 6  3 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 70 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 38. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông với đáy (ABCD ). Thể tích khối chóp S .ABCD bằng A. a3 3  6 B. a3 3  4 a3 3 C.  D. a 3 3. 2 Câu 39. Cho hình chóp đều S .ABC có cạnh đáy là a, cạnh bên 3a. Thể tích khối chóp S .ABC bằng A. 26a 3  12 B. 78a 3  12 26a 3 78a 3  D.  3 3 Câu 40. Cho hình chóp S .ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, AB  a, AC  2a. Mặt bên (SAC ) là tam giác cân và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa SB và đáy bằng 60. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng C. A. C. 3a 3  2 a3  4 B. D. a3  2 2a 3  12 AD  a. Tam 2 giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S .ACD bằng Câu 41. Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B, AB  BC  A. a3  2 B. a3  3 C. a3 2  6 D. a3 3  6 Câu 42. Cho hình lập phương ABCD.A B C D  có diện tích tam giác ACD  bằng hình lập phương đã cho bằng A. 3 3a 3 . B. 2 2a 3 . C. a 3 . D. 8a 3 . 3a 2 . Thể tích của Câu 43. Một khối có 4 mặt tam giác cân bằng nhau, 5 mặt hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ. Thể tích khối trên gần nhất giá trị nào trong các giá trị sau đây ? A.  1420cm 3 . B.  1518, 6cm 3 . C.  1521, 5cm 3 . D.  2350cm 3 . Câu 44. Cho lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng a và khoảng cách giữa hai đáy của lăng trụ bằng 4a. Thể tích của lăng trụ đã cho bằng A. 3 3a 3 . B. 6 3a 3 . C. 2 3a 3 . D. 9 3a 3 . Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 71 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 45. Một khối lăng trụ tam giác có đáy là tam giác đều cạnh bằng 3. Cạnh bên bằng 2 3 và tạo với mặt phẳng đáy một góc 30. Khi đó thể tích khối lăng trụ bằng A. 9  4 B. 27  4 27 3 9 3  D.  4 4 Câu 46. Cho hình lăng trụ đứng ABC .A B C  có đáy là tam giác vuông với AB  AC  a, góc giữa BC  và mặt phẳng (ABC ) bàng 45. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng C. a3 2 A.  2 B. a 3 . a3 a3  D.  6 2 Câu 47. Cho lăng trụ tam giác đều ABC .A B C  có cạnh đáy là bằng 4, diện tích tam giác A BC bằng 8. Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C  bằng C. A. 2 3. B. 10 3. C. 4 3. D. 8 3. Câu 48. Cho tứ diện ABCD có các cạnh BA, BC , BD đôi một vuông góc với nhau và có BA  3a, BC  BD  2a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AD. Thể tích của khối chóp C .BDNM bằng A. 5a 3  2 B. 8a 3 . C. 3a 3  2 D. 2a 3  3 Câu 49. Cho hình chóp S .ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân ở B, AC  a 2, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC ) và SA  a. Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC . Một mặt phẳng đi qua hai điểm A, G và song song với BC cắt SB, SC lần lượt tại B  và C . Thể tích khối chóp S .AB C  bằng A. 2a 3  27 B. a3  9 C. 4a 3  27 D. 2a 3  9 Câu 50. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC .A B C  có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và B C . Mặt phẳng (A MN ) cắt cạnh BC tại P . Thể tích của khối đa diện MBP .A B N bằng A. 3a 3  24 7 3a 3 C.  96 B. a3  2 7 3a 3 D.  32 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 72 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 ĐỀ SỐ 09  Câu 1. Cho hàm số y  f (x ) có bảng xét dấu đạo hàm. Mệnh đề nào dưới đây sai ? A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (2; ). B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (3; ). C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (;1). D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (0; 3). Câu 2. Cho hàm số f (x ) xác định, liên tục trên  và có đồ thị của hàm số f (x ) là đường cong như hình vẽ bên dưới. Hỏi khẳng định nào đúng ? A. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (0;2). B. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (2;2). C. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (; 1). D. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (; 0). Câu 3. Cho hàm số f (x )  x 4  2x 2  2018. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (0;1). B. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (1; 0). C. Hàm số f (x ) đồng biến trên khoảng (0;1). D. Hàm số f (x ) nghịch biến trên khoảng (; 1). Câu 4. Tìm tất cả các khoảng nghịch biến của hàm số y  A. (4;2). B. (; 1) và (1; ). C. (4; 1) và (1;2). Câu 5. x 2  3x  5  x 1 D. (; 4) và (2; ). Hàm số f (x ) có đạo hàm f (x )  x 2 (x  1)2 (x  2), x  . Khẳng định nào sau đây đúng ? A. Hàm số đồng biến trên khoảng (2; ). B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (2; 1), (0; ). C. Hàm số đồng biến trên khoảng (; 2). D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (; 2), (0; ). Câu 6. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y  định của nó ? A. (; 6). C. (6; ). Câu 7. mx  5m  6 nghịch biến trên các khoảng xác x m B. (1; ). D. (6;1). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  A. (1;2). C. [1;2]. B. [1;2). D. (1;2]. mx  4 nghịch biến trên (3;1) ? m x Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 73 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Câu 8. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y  trên khoảng (; ). 1  m  0. 4 C. m  0. A.  Câu 9. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 m 3 x  (m  1)x 2  (m  2)x  3 nghịch biến 3 1 B. m    4 D. m  0. Tìm các giá trị nguyên của tham số m  [2017;2019] để hàm số y  nghịch biến trên (1; ). mx 3  7mx 2  14x  m 3 A. 2021. B. 2018. C. 2019. D. 2020. Câu 10. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên sau: Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. Hàm số đạt cực đại tại x  2. C. Hàm số đạt cực đại tại x  2. B. Hàm số đạt cực đại tại x  3. D. Hàm số đạt cực đại tại x  4. 1 2 Câu 11. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y   x 3  x   Tọa độ trung điểm của 3 3 AB là  2 A. 0;   . 3    1 2 B.  ; .  3 3  C. (0;1). D. (1; 0). Câu 12. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y  điểm x  1 ? A. m  2. C. m  1. 1 3 x  mx 2  (m 2  m  1)x  1 đạt cực đại tại 3 B. m  3. D. m  0. Câu 13. Tham số m thuộc khoảng nào sau đây thì hàm số y  x 3  3x  1  m có giá trị cực tiểu (yCT ) thỏa mãn 2yCT  8  0 ? A. (2;5). C. (; 0). B. (0; 3). D. (5;9). Câu 14. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số y  x 3  6x 2  m  1 có hai điểm cực trị nằm hai bên trục hoành Ox ? A. 7. C. 31. B. 9. D. 33. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 74 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 15. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị đạo hàm f (x ) như hình vẽ bên dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (12;12) sao cho hàm số y  f (x )  mx  12 có đúng 1 điểm cực trị ? A. 5. B. 18. C. 20. D. 12.  1  Câu 16. Cho hàm f (x ) có đạo hàm f (x )  x 2  2x , x  . Hàm số y  f 1  x   4x có bao 2   nhiêu điểm cực trị ? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 17. Cho hàm số bậc ba y  f (x ) có đồ thị trong hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  f 2 (x )  2 f (x )  m có 9 điểm cực trị ? A. 24. B. Vô số. C. 25. D. 23. Câu 18. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x )  x 3  30x trên đoạn [2;19] bằng A. 20 10. B. 63. C. 52. D. 20 10. Câu 19. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  3  A. max y  5. B. max y  6. C. max y  4. D. max y  7. [4;2) [ 4;2) 1 trên nửa khoảng [4; 2). x 2 [4;2) [4;2) Câu 20. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên đoạn [1; 3] và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số y  f (3 cos2 x  1) bằng A. 0. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 21. Cho hàm số y  f (x ) nghịch biến trên  và thỏa  f (x )  x  f (x )  x 6  3x 4  2x 2, x  .   M  max f ( x ), m  min f ( x ). Kí hiệu Giá trị của 3M  m bằng [1;2] [1;2] Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 75 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 A. 4. B. 28. C. 3. D. 33. Câu 22. Cho hàm số y  (x 3  3x  m  1)4 . Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [1;1] bằng 81 là A. 2. B. 0. C. 1. D. 2. Câu 23. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình bên. Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số y   f (x )  m  trên đoạn [1;1] bằng 9 là   A. 3. 2 B. 1. C. 2. D. 4. Câu 24. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là A. x  1. y B. x  2. 2 C. y  2. 1 O 1 2 x D. y  1. Câu 25. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  3  A. y  3. B. x  3. D. y  3. C. x  3. Câu 26. Đồ thị hàm số y  A. 2. x 2  4x  3 có bao nhiêu đường tiệm cận ? x 4  4x 2  3 B. 4. C. 3. D. 5. Câu 27. Tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  A. x  1. B. x  2. C. y  2. Câu 28. Cho hàm số y  tiệm cận đứng ? 2x  1 4x 2  1 ? D. y  1. x 1 (m là tham số). Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số đã cho có mx  1 A. m   {0;1}. C. m   {1}. 1  x 3 B. m   {0}. D. m  . Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 76 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 x 2  6x  m Câu 29. Tập hợp các tham số m để hàm số y  không có tiệm cận đứng là 4x  m A. {2}. B. {1}. C. {16}. D. {0; 8}. Câu 30. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào ? A. y  x 4  2x 2 . B. y  x 4  2x 2 . C. y  x 4  2x 2  1. D. y  x 4  2x 2 . ax  1 (a, b, c  ) có bảng biến thiên bên dưới và đồ thị cắt trục hoành tại bx  c điểm có hoành độ âm. Tìm khẳng định đúng ? Câu 31. Cho hàm số y  A. a  0, b  0, c  0. B. a  0, b  0, c  0. C. a  0, b  0, c  0. D. a  0, b  0, c  0. Câu 32. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình. Hỏi phương trình f (x )  x có bao nhiêu nghiệm ? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.  5  Câu 33. Cho hàm số f (x ) có bảng biến thiên bên dưới. Số nghiệm thuộc đoạn 0;  của phương trình  2   f (sin x )  1 là A. 7. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 34. Gọi M , N là giao điểm của đường thẳng y  x  1 và đường cong y  trung điểm I của đoạn thẳng MN . A. I (1;2). B. I (2; 3). C. I (1; 3). D. I (2; 3). 2x  4  Tìm tọa độ x 1 Câu 35. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x 4  2x 2  m  3  0 có hai nghiệm phân biệt ? A. m  (3; ). B. m  [3; ). C. m  (3; )  {2}. D. m  {2; 3}. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 77 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 36. Cho hình chóp S .ABC có khoảng cách từ đỉnh S đến mặt phẳng đáy (ABC ) bằng a và biết  AB  a, BC  a 3, ABC  60. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng A. 3a 3  12 a3 B.  4 C. 3a 3  4 D. a3  2 Câu 37. Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a 3. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng A. 2 3 a . 3 B. 11 3 a . 6 2 6 3 10 3 a . D. a . 9 6 Câu 38. Cho hình chóp tam giác đều cạnh đáy bằng a và các mặt bên đều tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 60. Thể tích khối chóp bằng C. A. a3 3  12 B. a3 3  4 a3 3 a3 3 C.  D.  24 8 Câu 39. Cho hình chóp tứ giác S .ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB  2a, AD  a. Hình chiếu của đỉnh S trên mặt phẳng đáy (ABCD) là trung điểm H của AB, SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 45. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng 2a 3 A.  3 2 2a 3 B.  3 3a 3 a3 D.   3 2 Câu 40. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và SA  (ABCD ). Góc giữa (SCD ) và (ABCD) bằng 60. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. A. 6a 3  3 B. 3a 3  3 3a 3 6a 3  D.  6 6 Câu 41. Cho hình chóp S .ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a . Hai mặt phẳng (SAB ) và (SAD ) cùng vuông góc với đáy, góc giữa hai mặt phẳng (SBC ) và (ABCD) bằng 30. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. A. 3 3 a . 2 B. 3a 3 . 8 3 3 8 3 3 a . D. a . 9 3 Câu 42. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S lên mặt phẳng đáy trùng với trọng tâm của tam giác ABD. Cạnh SD tạo với đáy một góc 60. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 78 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) A. a 3 15  3 B. a 3 15  27 C. a 3 15  9 D. a3  3 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 43. Cho hình lập phương ABCD.A B C D  có diện tích tam giác B AC bằng 2 3a 2 . Thể tích của hình lập phương đã cho bằng A. 8a 3 . B. 8a 2. C. 16a 2. D. 3 3a 3 . Câu 44. Khối hộp chữ nhật có độ dài các đường chéo của các mặt lần lượt là của khối hộp chữ nhật đó bằng 5, 10, 13 thì thể tích A. 4. B. 5. C. 6. D. 8. Câu 45. Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC .A B C  có đáy là một tam giác vuông cân tại A, AC  AB  2a, góc giữa AC  và mặt phẳng (ABC ) bằng 30. Thể tích khối lăng trụ bằng 4a 3 A.  3 4a 3 3 B.  3 2a 3 3 4a 2 3  D.  3 3 Câu 46. Cho lăng trụ tam giác đều ABC .A B C  có cạnh đáy bằng a và góc giữa đường thẳng A C và mặt phẳng đáy bằng 60. Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C  bằng C. A. C. 3a 3  4 B. a3  12 3a 3  4 D. a3  4 3. B. 3 3. Câu 47. Lăng trụ tam giác ABC .A B C  có đáy tam giác đều diện tích bằng 3, góc giữa cạnh bên và đáy bằng 30. Hình chiếu của A lên mặt phẳng (ABC ) là trung điểm I của BC . Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C  bằng A. 3 9  D.  3 8 Câu 48. Cho khối tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi B , C  lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC . Thể tích của khối tứ diện AB C D bằng C. A. C. 3a 3  48 a3  24 B. 2a 3  48 D. 2a 3  24 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 79 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 49. Cho hình chóp S .ABCD có thể tích bằng 18, đáy là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SD sao cho SM  2MD . Mặt phẳng (ABM ) cắt SC tại N . Thể tích khối chóp S .ABNM bằng A. 9. B. 10. C. 12. D. 6. Câu 50. Cho khối hộp ABCD.A B C D . Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Mặt phẳng (MB D ) chia khối hộp thành hai phần. Tính tỉ số thể tích hai phần đó (phần nhỏ chia phần lớn) ? A. B. C. D. 5  12 7  17 7  24 5  17 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 80 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 ĐỀ SỐ 10  Câu 1. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (4; ). y B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;2). O 2 x C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; ). D. Hàm số đồng biến trên khoảng (4; 0). Câu 2. 4 Cho hàm số y  f (x ) có bảng xét dấu đạo hàm: Mệnh đề nào sau đây đúng ? A. Hàm số đồng biến trên khoảng (2; 1). B. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 3). C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;1). D. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;1). Câu 3. 1 Cho hàm số f (x )   x 3  x 2  x  2. Khẳng định nào đúng ? 3 A. f (x ) luôn đồng biến trên (; ). B. f (x ) luôn nghịch biến trên (; ). C. f (x ) chỉ đồng biến trên khoảng (1; ). D. f (x ) chỉ nghịch biến trên (1; ). Câu 4. x2  x  1  Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ? x 1 A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (0;1). Cho hàm số y  B. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (1;2). C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (0;1). D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (1; 3). Câu 5. Cho hàm số y  f (x ) có f (x )  (x 2  1)(x  1)(5  x ) x  . Mệnh đề nào sau đây đúng ? A. f (1)  f (4)  f (2). B. f (1)  f (2)  f (4). C. f (2)  f (1)  f (4). D. f (4)  f (2)  f (1). Câu 6. Tất cả các giá trị m sao cho hàm số f (x )  A. m  1. C. m  1. Câu 7. B. m  1. x m đồng biến trên từng khoảng xác định là x 1 D. m  1. Tập hợp tất cả các tham số m để hàm số y  (1; ) là (m  1)x  2m  2 nghịch biến trên khoảng x m Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 81 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) A. (1;2). C. [1;2). Câu 8. B. [1; ). D. (;1)  (2; ). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số f (x )  biến trên  ? A. 5. C. 3. Câu 9. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 1 3 x  mx 2  4x  3 đồng 3 B. 4. D. 2. 2x 2  3x  m Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số y  đồng biến trên khoảng x 1 (0; ). A. m  1. B. m  1. C. 0  m  1. D. m  1. Câu 10. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có bảng biến thiên: Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. Hàm số có đúng hai điểm cực trị. B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1 và 1. C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng 3. D. Hàm số đạt cực đại tại x  0. Câu 11. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị trong hình bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng A. 1. B. 3. C. 0. D. 2. Câu 12. Cho hàm số y  x 3  3x 2  2 có đồ thị là (C ). Gọi A, B là các điểm cực trị của (C ). Độ dài đoạn thẳng AB bằng A. 2 5. B. 5. C. 4. D. 5 2. Câu 13. Cho hàm số f (x )  x 3  3mx 2  3(m 2  1)x . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số f (x ) đạt cực đại tại x o  1 ? A. m  0 và m  2. B. m  2. C. m  0. D. m  0 hoặc m  2. A. 2. B. 2. Câu 14. Tính tổng các giá trị của tham số m sao cho hàm số y  x 3  3x 2  m 2  2m có giá trị cực đại bằng 3. C. 3. D. 3. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 82 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 15. Tìm k để đồ thị của hàm số y  x 4  2kx 2  k có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác nhận  1 điểm G 0;  làm trọng tâm ?  3  1    A. k    ;1 .  3       1  B. k   1;  .  2     1   C. k    ;1 .  2       1  D. k   1;  .  3    Câu 16. Cho hàm số f (x ) có đạo hàm trên . Đồ thị hàm số y  f (x ) như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  f (x )  mx có 3 điểm cực trị ? A. 0  m  4. B. 0  m  4. C. m  4. D. m  0. Câu 17. Cho hàm số bậc bốn y  f (x ) có bảng biến thiên bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số g (x )  x 4  f (x  1) là 2 A. 7. B. 5. C. 9. D. 11. Câu 18. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x )  x 3  33x trên đoạn [2;19] bằng A. 72. B. 22 11. C. 58. D. 22 11. Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số y    4  cos 3 x  cos2 x  3 cos x  1 trên  ;  bằng 3 3  3   A. max y  65  24 B. max y  C. max y  2  3 2 D. max y      4  3  ;    4   ;  3 3      4   ;  3 3      4   ;  3 3    5  24 3 3    Câu 20. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có đồ thị là hình bên. Gọi M , m theo thứ tự là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  f (x )  2  3  f (x )  2  5 trên đoạn [1; 3].   Tích số M .m bằng 3 2 A. 2. B. 3. C. 54. D. 55. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 83 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 21. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên [2; 3] và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  f (2cos 5x  1). Giá trị của M  2m bằng A. 10. B. 3. C. 7. D. 5. Câu 22. Tìm tham số m để hàm số y  A. m  1. C. m  3. Câu 23. Cho hàm số y  A. m  0. mx  1 1 đạt giá trị lớn nhất bằng trên đoạn [0;2]. x m 3 B. m  1. D. m  3. 2x  m 16 thỏa mãn min y  max y   Mệnh đề nào đúng ? 1;2 1;2 x 1 3     B. m  4. C. 0  m  2. D. 2  m  4. Câu 24. Cho hàm số f (x ) xác định, liên tục trên D   {1} và có bảng biến thiên như sau: x f (x ) f (x )  1   2  1 0     0 Hỏi khẳng định nào sau đây là sai ? A. Hàm số không có đạo hàm tại x  1. B. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại x  1. C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. Câu 25. Đường thẳng y  2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau đây ? 2x  2  x 1 1  2x C. y   2x A. y  B. y  x 3  3x 2  1. D. y  x4  2x 2  1. 4 Câu 26. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  A. B. C. D. 4. 1. 2. 3. x 1 là x 3  4x 2  5x  2 2x  1 với trục hoành. Gọi d1, d2 lần lượt là khoảng 2x  3 cách từ điểm M đến đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang. Tích số d1d2 bằng Câu 27. Gọi M là giao điểm của đồ thị (C ) : y  A. 4. C. 8. B. 6. D. 2. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 84 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 x2  m Câu 28. Các giá trị m   để đồ thị hàm số y  2 có đúng một đường tiệm cận đứng ? x  3x  2 A. m  {1; 4}. C. m  1. B. m  {1; 4}. D. m  4. Câu 29. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên dưới. Tìm số nghiệm của f (x )  0. A. 3. B. 0. C. 1. D. 2. Câu 30. Gọi M , N là giao điểm của đường thẳng y  x  1 và đường cong y  trung điểm I của đoạn thẳng MN . A. I (1;2). B. I (2; 3). C. I (1; 3). D. I (2; 3). 2x  4  Tìm tọa độ x 1 Câu 31. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho dường thẳng y  1 cắt đồ thị hàm số y  x 4  (3m  2)x 2  3m tại bốn điểm phân biệt ?   m  1 A.   3   m 1     m   1 C.   3   m0   B. 1  m  0.  m   1 D.    m  0 3  Câu 32. Cho đồ thị hàm số y  A. B. C. D. 12. 7. 10. 9. ax  b như hình vẽ. Khi đó a  3b  2c bằng x c Câu 33. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình f  f (x )  1  0 là A. 4. B. 7. C. 6. D. 9. Câu 34. Cho hàm số y  f (x ) xác định, liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f (x 2  2x  2)  3m  1 có nghiệm thuộc [0;1] là A. [0; 4]. B. [1; 0]. C. [0;1].  1  D.  ;1   3    Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 85 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 35. Cho tứ diện ABCD có AB, AC , AD đôi một vuông góc với nhau và AB  a, AC  b, AD  c. Thể tích của khối tứ diện ABCD bằng A. abc  2 B. abc  6 abc D. abc.  3 Câu 36. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành có với AB  a, AD  2a và   BAD  60. Hai mặt phẳng (SAB ) và (SAD ) cùng vuông góc với đáy, SCA  60. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng C. A. 21a 3  3 B. 7a 3 . 2 21a 3  D. 2 7a 3 . 3 Câu 37. Cho hình chóp S .ABC có đáy là tam giác vuông cân đỉnh A, AB  AC  a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC ) là trung điểm H của đoạn BC . Mặt phẳng (SAB ) hợp với mặt phẳng đáy một góc bằng 60. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng C. A. 2a 3  12 B. 3a 3  4 3a 3 3a 3 C.  D.  6 12 Câu 38. Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AD, cạnh SB hợp với đáy một góc 60. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng a 3 15 A.  2 C. a3 5  4 a 3 15 B.  6 D. a 3 15 6 3  Câu 39. Cho hình chóp S .ABC có đáy là tam giác vuông tại A, AB  a, AC  2a . Biết mặt bên (SAB ) hợp với mặt đáy một góc 60 và SA  SB  SC . Thể tích khối chóp S .ABC bằng A. 1 3 a . 3 B. 3a 3 . 3 3 a . D. a 3 . 3 Câu 40. Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Thể tích của khối chóp đã cho bằng C. A. 4 7a 3 . B. 4 7a 3  9 4 7a 3 4a 3 C. D.   3 3 Câu 41. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 2a và mặt bên tạo với mặt đáy một góc 45. Thể tích của khối chóp đó bằng Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 86 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) A. 8a 3 3  9 B. 4a 3 3  3 C. 8a 3 3  3 D. a3  3 ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 42. Cho khối lăng trụ đứng ABCD.A B C D  có đáy là hình vuông, biết AC  a 2, A C tạo với mặt đáy một góc bằng 60o. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng A. 6a 3 . B. 2a 3 . C. a3 6  3 2a 3  3 Câu 43. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC .A B C  có AB  2a, góc giữa đường thẳng A C và mặt phẳng (ABC ) bằng 45. Thể tích khối lăng trụ ABC .A B C  bằng D. a3 3  12 A. 2a 3 3. B. a3 3 C.  6 a3 3 D.  4 A. 6. B. Câu 44. Cho hình hộp chữ nhật có đường chéo AC   21. Độ dài ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội q  2. Thể tích khối hộp chữ nhật bằng 8  3 4  3 Câu 45. Ba kích thước của một hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 2 và thể tích của khối hộp đó bằng 1728. Tìm ba kích thước đó. C. 8. D. A. 2; 4; 8. B. 8; 16; 32. C. 6; 12; 24. D. 2 3; 4 3; 8 3. Câu 46. Cho lăng trụ đứng ABC .A B C  đáy là tam giác vuông cân tại B, AC  a 2, biết góc giữa (A BC ) và đáy bằng 60. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng A. a3 3  2 B. a3 3  3 a3 3 a3 6 C.  D.  6 6 Câu 47. Cho lăng trụ tam giác ABC .A B C , có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của A xuống (ABC ) là tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Biết AA hợp với đáy (ABC ) một góc 60. Thể tích của khối lăng trụ ABC .A B C  bằng Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 87 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) A. 3a 3  12 B. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 3 3a 3  4 3a 3 3a 3  D.  4 36 Câu 48. Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V và G là trọng tâm của tam giác BCD, M là trung điểm CD. Thể tích V  của khối chóp AGMC bằng . C. A. C. V  18 V  6 B. D. V  9 V  3 Câu 49. Cho hình chóp S .ABC có đáy ABC là vuông cân ở B, AC  a 2, SA  (ABC ) và SA  a. Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC , mặt phẳng () đi qua AG và song song với BC chia khối chóp thành hai phần. Gọi V là thể tích của khối đa diện không chứa đỉnh S . Giá trị của V bằng A. 5a 3  54 B. 2a 3  9 4a 3 4a 3 D.   27 9 Câu 50. Cho khối hộp ABCD.A B C D . Gọi M là trung điểm của AB . Mặt phẳng (MB D ) chia khối hộp thành hai phần. Tỉ số thể tích của phần nhỏ và phần lớn bằng C. A. B. C. D. 7  24 1  2 7  17 5  17 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 88 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 PHẦN 3. NHÓM BÀI TOÁN VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO THƯỜNG GẶP  Câu 1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  A. 3  m  2. mx  9 đồng biến trên khoảng (2; ). x m B. 3  m  2. C. m  2. D. 2  m  3. Câu 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  sin x  2 đồng biến trên khoảng sin x  m    0;    2  A. m  0 hoặc 1  m  2. B. m  0. C. 1  m  2. D. m  2. Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên không âm của m để hàm số y  x 4  (2m  3)x 2  m nghịch biến trên đoạn [1;2]. A. 3. B. 2. C. 4. D. Vô số. Câu 4. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số y  trên khoảng (0;1). 1 3 x  (m  1)x 2  (m 2  2m )x  3 nghịch biến 3 A. [1; ). B. (; 0]. C. [0;1]. D. [1; 0]. Câu 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  (10;10) để hàm số y  x 2  (5  2m )x  đồng biến trên khoảng (1; ). 1 3 x 1 A. 10. B. 11. C. 12. D. 13. Câu 6. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y  x 2  64 x  m  2  mx đồng biến trên tập xác định của nó ? A. 32. B. 33. C. 64. D. 28. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 89 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) Câu 7. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hàm số y  (m 3  3m )x 4  m 2x 3  mx 2  x  1 đồng biến trên . A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số. Câu 8. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m  5 để hàm số y  trên khoảng (0, ) ?  3 1 2 x  x  x  m đồng biến 3 2 A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. Câu 9. Cho hàm số f (x )  x 2  2mx  m  2 . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [9;9] để hàm số đồng biến trên khoảng (0;2) ? A. 3. B. 2. C. 16. D. 9. Câu 10. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  2x 3  mx  1 đồng biến trên khoảng (1; ) ? A. 2. B. 6. C. 3. D. 4. Câu 11. Cho hàm số y  x 3  (2m  5)x  2018 . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [2019;2019] để hàm số đồng biến trên khoảng (1; 3) ? A. 3032. B. 4039. C. 0. D. 2021. 1 1 2 Câu 12. Cho hàm số f (x )   x 3  (2m  3)x 2  (m 2  3m )x  . Có bao nhiêu giá trị nguyên 3 2 3 của tham số m thuộc [  9; 9] để hàm số nghịch biến trên khoảng (1;2) ? A. 3. B. 2. C. 16. D. 9. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 90 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 13. Cho hàm số y  x 4  ax 2  b với a, b là hai số thực dương. Hỏi hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 3. C. 6. B. 4. D. 5. Câu 14. Cho hàm số y  (a  b)x 4  ax 2  b với a, b là hai số thực dương. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 3. C. 6. B. 4. D. 5. Câu 15. Tìm tập hợp giá trị thực của tham số m để hàm số y  (m  2)x 3  3x 2 mx  5 có hai điểm cực trị với hoành độ dương. A. (3; 2). B. (2; 3). C. (1;1). D. (2;2). Câu 16. Cho hàm số y  2 3 x  (m  1)x 2  (m 2  4m  3)x  3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của 3 tham số m để đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị nằm bên phải trục tung. A. 1. B. 3. C. 5. D. 7. Câu 17. Có bao nhiêu số nguyên của tham số m để hàm số y  x 3  3x 2  mx  4 có hai điểm cực trị thuộc khoảng (3; 3). A. 12. B. 11. C. 13. D. 10. Câu 18. Cho hàm số y  x 3  3mx 2  4m 3 . Tìm m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A và B sao cho AB  2 5. A. m   1. B. m   2. C. m  1; m  2. D. m  1. Câu 19. Tìm tham số m để đồ thị hàm số y  2x 3  6mx 2  m 3 có hai điểm cực trị A và B thỏa mãn AB  20. A. m   3. B. m  1. C. m   2. D. m  4. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 91 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 20. Tìm m để đồ thị hàm số y  x 4  2mx 2  1 có ba điểm cực trị A(0;1), B, C thỏa mãn BC  4. A. m  4. B. m  2. C. m  4. D. m   2. Câu 21. Tìm m để đồ thị của hàm số y  x 3  3mx 2  4m 3 có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4, với O là gốc tọa độ. A. m   1 4 B. m  1. C. m  1. D. m  0. 2  Câu 22. Tìm m để đồ thị hàm số y  x 4  8m 2x 2  1 có 3 cực trị nằm trên các trục tọa độ. A. m  1. 1 B. m    2 1 C. m   2 1 D. m    2 Câu 23. Tìm các giá trị thực của tham số m để tất cả các điểm cực trị (nếu có) của đồ thị hàm số y  mx 4  (m  1)x 2  m  1 nằm trên các trục tọa độ.    3      1 C.  0; 1;    3     1 A.  0;   {1}      3  1 B. 1;      1  D. 1; 0      3    Câu 24. Tìm m để hàm số y  x 4  2mx 2  2m 2  1 có giá trị cực tiểu bằng 2. A. m  2 hoặc m  1. 2 2 hoặc m  1. 2 C. m   1 hoặc m  0. B. m  D. m   1 hoặc m  1.  8  4a  2b  c  0 Câu 25. Cho hàm số f (x )  x 3  ax 2  bx  c với a, b, c   và  . Hàm số   8  4a  2b  c  0   g (x )  f (x ) có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 5. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 92 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 x  m2 23 Câu 26. Cho hàm số y  thỏa mãn min y  max y    Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị     x 1 6 2;3 2;3 nguyên của m. Tìm số phần tử của S . A. 5. B. Vô số. C. 3. D. 0. m 2x  4 (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp số nguyên m thoả mãn x 1 2 max y  min y  12. Số phần tử của S là Câu 27. Cho hàm số y  [1;3] [1;3] A. 0. B. 1. C. 2. D. 4. m 2x  4  Gọi S là tập hợp số nguyên của tham số m thỏa mãn x 1 3 max y  2 min y  4. Số phần tử của S là Câu 28. Cho hàm số y  [1;3] [1;3] A. 0. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 29. Một chất điểm chuyển động theo quy luật s  t 3  6t 2  17t, , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Khi đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất bằng A. 17 (m/s). B. 36 (m/s). C. 26 (m/s). D. 29 (m/s). Câu 30. Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời v(t ) phụ thuộc vào thời gian t theo hàm số v(t )  t 4  8t 2  500 (m/s). Trong khoảng thời gian t  0 (s) đến t  5 (s) chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào ? A. t  4. B. t  2. C. t  0. D. t  1. Câu 31. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được xác định bởi G (x )  0, 024x 2 (30  x ), trong đó x là liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp (x : mg). Tìm lượng thuốc để tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp để huyết áp giảm nhiều nhất ? A. 20mg. B. 0, 5mg. C. 2,8mg. D. 15mg. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 93 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 32. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày t4 (người). Nếu xem f (t ) là tốc 2 độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t . Tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày thứ mấy ? xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là f (t )  4t 3  A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. Câu 33. Chu vi của một tam giác là 16cm, biết độ dài một cạnh của tam giác là a  6cm. Tính độ dài hai cạnh còn lại của tam giác sao cho tam giác đó có diện tích lớn nhất. A. 5cm, 5cm. B. 3cm, 7cm. C. 2cm, 8cm. D. 4cm, 6cm. Câu 34. Trong các tam giác vuông có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền là a (a  0), tam giác có diện tích lớn nhất là A. C. a2 5 6 a2 6 5  B.  D. a2 3 6 a2 6 3   Câu 35. Ông Bình xây một hồ nước dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 18m 3 , đáy hồ là một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây hồ là 500000 đồng cho mỗi mét vuông. Chi phí thấp nhất để xây hồ là A. 19 triệu đồng. B. 18 triệu đồng. C. 16 triệu đồng. D. 20 triệu đồng. Câu 36. Ông A dự định sử dụng hết 5m 2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm). A. 1, 01 m 3 . B. 0, 96 m 3 . C. 1, 33 m 3 . D. 1, 51 m 3 . Câu 37. Cho hàm số bậc ba y  f (x ) có đồ thị là đường cong hình bên. Đồ thị hàm số g (x )  có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng ? A. B. C. D. x 2 f (x )  1 0. 1. 2. 3. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 94 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 38. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm trên , dấu của đạo hàm được cho bởi bảng dưới đây: x f (x )  0 0  2 0  Hàm số y  f (2x  2) nghịch biến trong khoảng nào ? A. B. C. D.   (1;1). (2; ). (1;2). (; 1). Câu 39. Cho hàm số y  f (x ) có bảng xét dấu đạo hàm: x f (x )   2 0  0 0  2 0   Hàm số y  f (x 2  2) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ? A. (; 2). B. (0;2). C. (2; ). D. (2; 0). Câu 40. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên . Biết hàm số y  f (x ) có bảng xét dấu sau: Hỏi trên khoảng ( 5, 5) thì hàm số g (x )  f (x 2 ) đạt cực đại tại điểm A. x  2. B. x   2. C. x  0. D. x  2. Câu 41. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên . Biết hàm số y  f (x ) có bảng xét dấu sau Hàm số g (x )  f (x 2  2x  4) có bao nhiêu điểm cực tiểu ? A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 42. Cho hàm số y  f (x ). Hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình bên. Hàm số y  f (2  x ) đồng biến trên khoảng A. (1; 3). B. (2; ). C. (2;1). D. (; 2). Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 95 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 43. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị hàm số y  f (x ) như hình vẽ. Hàm số y  f (1  2x ) đồng biến trên khoảng A. (1; 0). B. (;0). C. (0;1). D. (1; ). Câu 44. Cho hàm f (x ) có đồ thị f (x ) có đồ thị như hình. Hàm số y  f (x 2  2) có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 5. B. 7. C. 3. D. 9. Câu 45. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị hàm số y  f (x ) như hình vẽ. Hàm số g (x )  2 f (x )  x 2 đồng biến trên khoảng A. (; 2). B. (2;2). C. (2; 4). D. (2; ). Câu 46. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm trên  và có đồ thị hàm số f (x ) như hình vẽ. Hàm số g (x )  2 f (x )  x 2 đạt cực đại tại điểm A. x  1. B. x  0. C. x  1. D. x  2. Câu 47. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có đồ thị hàm số f (x ) như hình bên dưới. Hàm số g (x )  f (x )  1 3 x  x 2  x  2 đạt cực đại tại điểm 3 A. x  1. B. x  1. C. x  0. D. x  2. Câu 48. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có đồ thị hàm số f (x ) như hình bên dưới. Hỏi hàm số y  f (x )  A. (; 2). 1 3 3 2 3 x  x  x  2020 đồng biến trên khoảng 3 4 2 B. (3; 1). C. (1;1). D. (1; ). Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 96 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 49. Cho hàm số f (x ) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: x f (x )   1 0  2 0  3 0  4 0   Hàm số y  3 f (x  2)  x 3  3x đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? A. (1; ). B. (; 1). C. (1; 0). D. (0;2). Câu 50. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm trên  và bảng xét dấu của đạo hàm: Hàm số g (x )  3 f (x  3)  x 3  12x nghịch biến trên khoảng A. (; 1). B. (1; 0). C. (0;2). D. (2; ).  1  Câu 51. Cho hàm f (x ) có đạo hàm f (x )  x 2  2x , x  . Hàm số g (x )  f 1  x   4x có bao  2  nhiêu điểm cực trị ? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 52. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm f (x )  x 2  2x , x  . Hàm số y  f (x 2  8x ) có bao nhiêu điểm cực trị ? A. B. C. D. 6. 3. 5. 2. Câu 53. Cho hàm số f (x ) có đạo hàm f (x )  x 3  2x 2, x  . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số g(x )  f (x )  mx  3 có 3 điểm cực trị. A. B. C. D. 1. 2. 3. 4. Câu 54. Cho hàm số f (x ) có đạo hàm f (x )  (x 2  3)(x 2  1), x  . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  f (x )  mx có 4 điểm cực trị ? A. B. C. D. 0. 1. 2. 3. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 97 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 55. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị của y  f (x ) như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m đề hàm số g (x )  4 f (x  m )  x 2  2mx đồng biến trên khoảng (1;2). A. 2. B. 3. C. 0. D. 1. Câu 56. Cho hàm số y  f (x ) có đạo hàm liên tục trên . Biết f (0)  0 và đồ thị hàm số y  f (x ) như hình vẽ bên dưới. Hàm số g (x )  4 f (x )  x 2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây A. (0; 4). B. (2; 0). C. (4; ). D. (; 2). Câu 57. Cho hàm số f (x ) liên tục trên  có f (1)  0 và có đồ thị hàm số y  f (x ) như hình vẽ. Hàm số g (x )  2 f (x  1)  x 2 đồng biến trên khoảng A. (3; ). B. (1;2). C. (0; ). D. (0; 3). Câu 58. (Đề tham khảo – Bộ GD & ĐT năm 2020 câu 46) Cho hàm số bậc bốn y  f (x ) có đồ thị như hình dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số g (x )  f (x 3  3x 2 ) là A. 5. B. 3. C. 7. D. 11. Câu 59. Cho hàm số bậc bốn y  f (x ) có đồ thị như hình dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số g (x )  f (x 3  3x 2 ) là A. 5. B. 6. C. 7. D. 9. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 98 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 60. Cho hàm số y  f (x ) là hàm số bậc ba xác định, liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số y  2019 f (x 2  2x )  2020 có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 61. Cho hàm số bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   và a  0) có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình f ( f (x ))  1 có bao nhiêu nghiệm ? A. 5. B. 6. C. 7. D. 9. Câu 62. Cho hàm số bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   và a  0) có đồ thị như hình vẽ. y Hỏi phương trình f ( f (x ))  2 có bao nhiêu nghiệm ? 2 A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. -2 -1 O -2 1 2 x y = f(x) Câu 63. Cho hàm số bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   và a  0) có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình f ( f (x ))  0 có bao nhiêu nghiệm ? A. 5. B. 6. C. 7. D. 9. Câu 64. Cho hàm số bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   và a  0) có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình f (2  f (x ))  0 có bao nhiêu nghiệm ? A. 5. B. 6. C. 7. D. 9. Câu 65. Cho hàm số bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   và a  0) có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình f (1  f (x ))  0 có bao nhiêu nghiệm ? A. 5. B. 6. C. 7. D. 4. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 99 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 66. Cho hàm số bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   và a  0) có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình f ( x 2  4x  3)  2 có bao nhiêu nghiệm ? A. 1. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 67. Cho hàm số bậc bốn f (x )  ax 4  bx 2  c (a, b, c  , a  0) có bảng biến thiên bên dưới. Phương trình f (1  2 f (x ))  f (c ) có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt ? A. 6. B. 5. C. 3. D. 4. Câu 68. Cho hàm số bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   và a  0) có đồ thị như hình vẽ. y Phương trình f ( f (x ))  f ( f (a  b  c  d )) có bao nhiêu nghiệm ? 2 A. 3. B. 4. -2 -1 O 1 2 x C. 5. D. 6. -2 y = f(x) Câu 69. Cho hàm số bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   và a  0) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f (1  2 f (x ))  f (a  b  c  d ) có bao nhiêu nghiệm ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 70. Cho hàm số bậc bốn f (x )  ax 4  bx 2  c (a, b, c  , a  0) có bảng biến thiên bên dưới. Phương trình f (2  f (x ))  f (16a  4b  c ) có bao nhiêu nghiệm ? A. 6. B. 5. C. 3. D. 4. Câu 71. Cho hàm số đa thức bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   ) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình f  f (x )  2  f (x )  f (d ) là A. 6. B. 7. C. 4. D. 5. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 100 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 72. Cho hàm số f (x ) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn [;2 ] của phương trình 2 f (sin x )  3  0 là A. 4. B. 6. C. 3. D. 8. Câu 73. Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn [0;2 ] của phương trình f (cos x )  2  0 là A. 3. B. 0. C. 2. D. 1. Câu 74. Cho hàm số y  f (x ) xác định, liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm của phương trình f (2 sin x )  1 trên đoạn [0;2 ] là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 75. Cho hàm số y  ax 4  bx 2  c, (a  0) như hình vẽ bên dưới. Có bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn nghiệm của phương trình f ( f (cos 2x ))  0. A. 1. B. 3. C. 4. D. Vô số. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 101 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 76. Cho hàm số bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   và a  0) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f (x 3  3x )  A. 4. 3 có bao nhiêu nghiệm ? 2 B. 3. C. 8. D. 7. Câu 77. Cho hàm số bậc ba f (x )  ax 3  bx 2  cx  d (a, b, c, d   và a  0) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f (x 4  2x 2 )  2 có bao nhiêu nghiệm ? A. 9. B. 10. C. 8. D. 7. Câu 78. Cho hàm số y  ax 4  bx 2  c, (a  0) như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm x  [0;2) của phương trình f (cos 2x )  1 bằng A. 4. B. 3. C. 8. D. 6. Câu 79. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình f  f (x )  m   1  f (x )  m có đúng 3 nghiệm phân biệt trên đoạn [1;1]. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 80. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình bên dưới. Có bao nhiêu số nguyên của tham số m để  y 1  x phương trình f   1  x  m có nghiệm thuộc đoạn [2;2]. 6 3 2  A. 8. B. 9. C. 10. D. 11. 2 O 2 4 x 2 4 Câu 81. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình f (sin x )  3 sin x  m có nghiệm thuộc khoảng (0; ). Tổng các phần tử của S bằng A. 9. B. 10. C. 6. D. 5. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 102 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 82. Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị như hình vẽ. Có mấy giá trị nguyên của m để phương trình 2 f  f (x )  m có đúng 4 nghiệm phân biệt x  [4; 0]. A. 1. B. 2. C. 7. D. 5. Câu 83. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình f (x )  f (m ) có đúng hai nghiệm phân biệt ? A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 84. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình f (1  sin x )  f (m ) có nghiệm. A. m  {1; 0;1;2}. B. m  {0;1;2}. C. m  . D. m  {1;2}. Câu 85. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên dương m để phương trình m 3  4m 8 f 2 (x )  1  f 2 (x )  2 có bốn nghiệm phân biệt thuộc đoạn [2; 6]. A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 86. Cho hàm số y  f (x ) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Tìm tham số m để phương trình 4m 3  m 2 f (x )  5 2 A. m   B. m  C. m  D. m   f 2 (x )  3 có ba nghiệm phân biệt ? 37  2 3 3  2 37  2 3  2 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 103 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 87. Cho hàm số y  x 3  3x  4  m và y  2  m. Gọi A, B là giao điểm của hai đồ thị hàm số  trên. Tổng các giá trị của m để tan OAB  2 bằng A. 3. B. 2. C. 4. D. 3. 1 3 x  x 2  3x  2  m và y  m  7. Gọi A, B là giao điểm của hai đồ thị 3  7 hàm số trên. Tính tổng các giá trị của m để tan OAB   3 A. 14. 49 B.  2 C. 14/3. Câu 88. Cho hàm số y  D.  49  2 1 4 9 2 x  x  m  12 và y  m  2. Gọi A, B là giao điểm của hai đồ thị 8 8  hàm số trên. Tính tổng các giá trị của m để tan OAB  4. Câu 89. Cho hàm số y  A. 4. B. 14. C. 18. D. 32. Câu 90. Biết rằng đường thẳng d : y  (3m  1)x  6m  1 cắt đồ thị hàm số y  x 3  3x 2  1 tại ba điểm phân biệt sao cho một giao điểm cách đều hai giao điểm còn lại. Tìm khẳng định đúng ? A. 2  m  0. B. 0  m  2. C. 2  m  4. D. m  4. Câu 91. Biết rằng đường thẳng d : y  x  m cắt đồ thị hàm số y  x 3  3x 2 tại ba điểm phân biệt sao cho có một giao điểm cách đều hai giao điểm còn lại. Khi đó m thuộc khoảng nào dưới đây ? A. (2; 4). B. (2; 0). C. (0;2). D. (4; 6). Câu 92. Cho hàm số y  x 3  3x 2  m  1 có đồ thị (C ). Biết đồ thị (C ) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt lập có hoành độ lập thành cấp số cộng. Khi đó m thuộc khoảng nào dưới đây ? A. (2; 4). B. (2; 0). C. (5; 2). D. (4;10). Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 104 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 93. Biết rằng đồ thị hàm số y  x 3  3x 2  2m  1 cắt trục hoành tại ba điểm có hoành độ lập thành cấp số cộng. Khẳng nào sau đây đúng ? A. 0  m  1. B. m  1. C. 1  m  3. D. m  3. Câu 94. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số y  x 3  mx 2  x  m cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt, đồng thời phần diện tích phía trên Ox và diện tích phái dưới Ox , giới hạn bởi đồ thị và trục Ox bằng nhau. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 95. Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD, gọi M là trung điểm SB. Tính thể tích của khối chóp S .ABCD, biết tam giác MAC là tam giác đều cạnh 2a. 2a 3 11  A. 3 a3 2  B. 12 a3 3  C. 6 D. 2a 3 33  3 Câu 96. Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD. Gọi M là trung điểm SB. Tính thể tích khối chóp S .ABCD, biết tam giác MAC là tam giác đều có diện tích bằng a 2 3. 2a 3 11  A. 3 a3 2  B. 12 C. D. a 3 33  6 a 3 33 . 3 Câu 97. Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD, gọi M là trung điểm SB, tam giác MAC là tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng a 2. Tính thể tích của khối chóp S .ABCD. 2a 3 11  A. 3 B. C. 2a 3 3  3 a3 3  6 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 105 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) D. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 2a 3 33  3 Câu 98. Cho hình chóp tứ giác đều S .ABCD cạnh bên bằng 2a, gọi M là trung điểm SB, tam giác MAC là tam giác vuông. Tính thể tích của khối chóp S .ABCD. A. B. C. D. 2a 3 11  3 a3 2  12 2a 3 3  3 2a 3 33  3 Câu 99. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA  (ABCD ) và SA  a 3. Biết rằng tam giác SBD đều. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng A. a3  3 B. a 3 3. C. 3a 3 3. D. a3 3  3  Câu 100. Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình thoi có góc ABC  60, SA  (ABCD ) và SA  2a 2. Biết rằng tam giác SBD đều. Thể tích của khối chóp S .ABCD bằng A. B. a3 6  6 4a 3 6  3 C. 4a 3 6. D. a3 6  2 Câu 101. Cho khối chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, SBA  SCA  90 và AB  a, góc giữa hai mặt phẳng (SAB ) và (SAC ) bằng 60. Thể tích khối chóp đã cho bằng A. a 3 . a3  3 C. 2a 3 . a3 D.  6 Câu 102. Cho hình chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với BA  BC  5a, B.   SCB   90. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC ) và (SBA) bằng  với cos   9  SAB 16 Thể tích của khối chóp S .ABC bằng Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 106 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 50a 3 A.  3 B. 125 7a 3  9 C. 125 7a 3  18 D. 50a 3  9   Câu 103. Cho hình chóp S .ABC có BC  2BA  4a, ABC  BAS  90. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC ) và (SBA) bằng 60 và SC  SB. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng A. 32a 3  3 8a 3 B.  3 16a 3 C.  3 16a 3 D.  9   Câu 104. Cho hình chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SAB  SCB  90 và góc giữa hai mặt phẳng (SAB ) và (SCB ) bằng 60. Thể tích của khối chóp S .ABC bằng A. a3 3  24 a3 2 B.  24 C. a3 2  8 D. a3 2  12 Câu 105. Cho hình chóp S .ABC có AB  2a, AC  a, BC    SCA   90. Hai mặt 3a, SBA phẳng (SAB ) và (SAC ) tạo với nhau một góc  sao cho cos   chóp S .ABC bằng A. 2a 3  12 B. 2a 3  2 C. 2a 3  3 D. 2a 3  6 3  Thể tích của khối 3 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 107 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 Câu 106. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, SA  BC và SA vuông góc với đáy. Gọi E , F lần lượt là hình chiếu của A lên các cạnh SB, SC và M là trung điểm của SA, G là trọng tâm tam giác ABC . Tỉ số VM .AEF VG .AEF bằng 1  2 2 B.  3 3  C. 4 3  D. 2 A.  Câu 107. Cho hình chóp S .ABC có BAC  90, SA  2BC và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC ). Gọi E , F lần lượt là hình chiếu của A lên các cạnh SB, SC và M , N lần lượt là trung điểm của SA, BC và G là trung điểm MN . Tỉ số VG .AEF VN .AEF bằng 3  8 3  B. 4 3 C.  2 1 D.  2 A.   ADC   90, SA  AC và SA vuông góc với mặt phẳng Câu 108. Cho hình chóp S .ABCD có ABC (ABCD ). Gọi E , F lần lượt là hình chiếu của A lên các cạnh SB, SD và M là trung điểm của SA. Tỉ số VM .AEF VC .AEF bằng 1  8 1  B. 4 3  C. 8 1 D.  2 A. Câu 109. Cho hình chóp đều S .ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60. Gọi M , N , P, Q lần lượt là trọng tâm của các mặt bên và S  là điểm đối xứng của S qua mặt đáy. Thể tích khối chóp S .MNPQ bằng A. B. 3a 3  81 4 3a 3  81 Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 108 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) C. D. ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 3a 3  27 4 3a 3  27 Câu 110. Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình bình hành và có thể tích a 3 . Gọi G là trọng tâm tam giác SAB và là trung điểm SO. Thể tích khối chóp G .ICD bằng a3  8 a3 B.  4 a3 C.  3 a3 D.  6 Câu 111. Cho khối lăng trụ ABC .A B C , đáy là tam giác vuông tại A. Hình chiếu H của A lên mặt phẳng (ABC ) thuộc đoạn AB thỏa BH  2AH , cosin của góc giữa CC  và (ABC ) bằng A. 6  Mặt phẳng (P ) đi qua H và vuông góc với CC  chia khối lăng trụ làm hai phần. Tỉ số 6 thể tích giữa phần chứa điểm A và phần còn lại bằng 1  26 4  B. 77 4  C. 81 2  D. 25 A. Câu 112. Cho khối lăng trụ ABC .A B C , đáy là tam giác vuông tại A . Hình chiếu của A lên mặt 6  2 Mặt phẳng (P ) đi qua H và vuông góc với BB  chia khối lăng trụ làm hai phần. Tỉ số thể tích giữa phần chứa điểm A và khối lăng trụ đã cho bằng phẳng (ABC ) là trung điểm H của đoạn AB, tang của góc giữa AA và (A B C ) bằng 3  8 1 B.  6 5  C. 36 25  D. 48 A. Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 109 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 01 1.C 2.D 3.D 4.A 5.C 6.C 7.A 8.C 9.A 10.D 11.D 12.A 13.A 14.B 15.C 16.A 17.C 18.A 19.C 20.C 21.B 22.C 23.D 24.D 25.C 26.D 27.A 28.C 29.D 30.C 31.D 32.A 33.D 34.D 35.C 36.A 37.B 38.D 39.D 40.C 41.D 42.B 43.D 44.A 45.A 46.D 47.C 48.B 49.D 50.B BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 02 1.D 2.C 3.D 4.D 5.D 6.B 7.D 8.A 9.C 10.B 11.A 12.C 13.D 14.B 15.C 16.A 17.C 18.C 19.A 20.A 21.D 22.D 23.C 24.D 25.D 26.C 27.A 28.C 29.A 30.D 31.A 32.B 33.C 34.A 35.B 36.A 37.D 38.D 39.A 40.B 41.B 42.D 43.C 44.B 45.A 46.B 47.C 48.A 49.A 50.D BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 03 1.C 2.D 3.D 4.D 5.B 6.A 7.D 8.C 9.A 10.B 11.D 12.B 13.C 14.C 15.C 16.A 17.D 18.C 19.D 20.A 21.B 22.C 23.A 24.B 25.D 26.B 27.D 28.A 29.C 30.D 31.B 32.B 33.D 34.A 35.B 36.C 37.A 38.B 39.B 40.D 41.D 42.B 43.B 44.C 45.A 46.D 47.D 48.C 49.C 50.A BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 04 1.B 2.D 3.C 4.C 5.A 6.C 7.D 8.D 9.C 10.D 11.C 12.A 13.C 14 15.A 16.A 17.D 18.D 19.D 20.B 21.B 22.A 23.C 24.B 25.C 26.A 27.C 28.C 29.B 30.B 31.D 32.B 33.A 34.C 35.D 36.A 37.A 38.D 39.A 40.A 41.B 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.C 48.B 49.C 50.B Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 110 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 05 1.B 2.B 3.C 4.D 5.C 6.B 7.A 8.B 9.A 10.B 11.D 12.B 13.C 14.A 15.A 16.C 17.A 18.C 19.C 20.D 21.D 22.B 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.D 29.B 30.D 31.B 32.B 33.C 34.C 35.A 36.B 37.B 38.B 39.A 40.D 41.B 42.A 43.A 44.B 45.C 46.A 47.D 48.A 49.D 50.D BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 06 1.A 2.B 3.D 4.D 5.B 6.A 7.C 8.C 9.C 10.D 11.A 12.D 13.B 14.C 15.C 16.D 17.A 18.D 19.C 20.C 21.B 22.A 23.B 24.C 25.B 26.B 27.B 28.A 29.D 30.D 31.C 32.D 33.B 34.B 35.C 36.A 37.D 38.A 39.B 40.C 41.A 42.B 43.B 44.D 45.A 46.A 47.B 48.D 49.D 50.D BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 07 1.C 2.D 3.A 4.B 5.C 6.B 7.B 8.B 9.B 10.C 11.D 12.D 13.C 14.A 15.A 16.C 17.D 18.C 19.D 20.B 21.D 22.A 23.B 24.C 25.D 26.C 27.D 28.A 29.A 30.D 31.D 32.C 33.A 34.B 35.B 36.A 37.A 38.D 39.D 40.D 41.C 42.B 43.B 44.A 45.B 46.D 47.A 48.D 49.D 50.C BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 08 1.B 2.D 3.A 4.C 5.C 6.C 7.C 8.B 9.A 10.D 11.D 12.B 13.A 14.A 15.B 16.B 17.B 18.B 19.B 20.C 21.B 22.C 23.B 24.D 25.B 26.A 27.D 28.D 29.D 30.A 31.C 32.A 33.B 34.B 35.B 36.C 37.B 38.A 39.A 40.B 41.D 42.B 43.B 44.B 45.B 46.A 47.D 48.C 49.C 50.C Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 111 – §iÖn tho¹i ghi danh: 0983.047.188 (ThÇy Nam) – 0933.755.607 (ThÇy §oµn) ¤n thi gi÷a kú 1 líp 12 n¨m 2020 – 2021 BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 09 1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.D 7.B 8.B 9.B 10.A 11.A 12.A 13.A 14.C 15.C 16.B 17.A 18.D 19.D 20.D 21.A 22.A 23.B 24.A 25.D 26.B 27.D 28.A 29.D 30.D 31.C 32.D 33.C 34.A 35.C 36.B 37.D 38.C 39.B 40.B 41.C 42.C 43.C 44.C 45.B 46.A 47.B 48.B 49.B 50.B BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 10 1.B 2.D 3.B 4.D 5.B 6.B 7.C 8.A 9.D 10.D 11.B 12.A 13.B 14.A 15.C 16.A 17.C 18.B 19.C 20.D 21.D 22.B 23.B 24.D 25.C 26.D 27.D 28.A 29.A 30.A 31.D 32.D 33.D 34.D 35.B 36.B 37.D 38.B 39.C 40.D 41.D 42.A 43.A 44.C 45.C 46.A 47.A 48.C 49.A 50.C BẢNG ĐÁP ÁN PHẦN VẬN DỤNG & VẬN DỤNG CAO 1.A 2.A 3.A 4.D 5.C 6.D 7.C 8.B 9.A 10.C 11.A 12.B 13.D 14.A 15.A 16.A 17.B 18.A 19.C 20.C 21.A 22.B 23.C 24.B 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.B 31.A 32.A 33.A 34.D 35.B 36.A 37.D 38.C 39.C 40.C 41.B 42.C 43.D 44.C 45.B 46.A 47.A 48.C 49.C 50.D 51.B 52.C 53.A 54.C 55.A 56.A 57.D 58.C 59.C 60.B 61.C 62.C 63.D 64.A 65.C 66.A 67.B 68.C 69.D 70.B 71.C 72.B 73.A 74.C 75.C 76.C 77.C 78.C 79.A 80.A 81.B 82.A 83.A 84.A 85.C 86.C 87.C 88.A 89.A 90.B 91.D 92.C 93.A 94.C 95.A 96.D 97.B 98.C 99.B 100.B 101.D 102.C 103.B 104.B 105.D 106.D 107.C 108.D 109.B 110.A 111.B 112.B Ths. Lª V¨n §oµn – Ths. Tr­¬ng Huy Hoµng – Ths. NguyÔn TiÕn Hµ – Bïi Sü Khanh – Ch©u V¨n An – NguyÔn §øc Nam – §ç Minh TiÕn – 112 –
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top