Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – Hoàng Trọng Tấn

Giới thiệu Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – Hoàng Trọng Tấn

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – Hoàng Trọng Tấn CHƯƠNG MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU.

Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – Hoàng Trọng Tấn

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – Hoàng Trọng Tấn

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – Hoàng Trọng Tấn
GV : Hoàng Trọng Tấn , Tân Phú , TPHCM Face : Hoàng Trọng Tấn Tel : 0909520755 , Page : Trắc Nghiệm Toán PP GIẢI NHANH BÀI TOÁN MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP HOÀNG TRỌNG TẤN 0909520755,TÂN PHÚ,TPHCM GV : Hoàng Trọng Tấn , Tân Phú , TPHCM Face : Hoàng Trọng Tấn Tel : 0909520755 , Page : Trắc Nghiệm Toán PP tính nhanh bán kính mặt cầu ngoại tiếp các loại Loại 1 : Hình chóp có các đỉnh nhìn đoạn thẳng nối 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc vuông. Gọi d là độ dài đoạn thẳng trên thì ta có bán kính mặt cầu ngoại tiếp là: R d 2 Ví dụ : Cho hình chóp SABC có tam giác ABC vuông tại B , SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SC=2a . Tính diện tích và thể tích mặt cầu ngoài tiếp hình chóp trên Giải : Dễ thấy tam giác SAC vuông tại A , tam giác SBC vuông tại B từ đó hình chóp này loại 1 nên R SC 2 2a 2 a Ví dụ : Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông , SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SC=2a . Tính diện tích và thể tích mặt cầu ngoài tiếp hình chóp trên Giải : Dễ thấy tam giác SAC vuông tại A , tam giác SBC vuông tại B và giác SDC vuông tại D từ đó hình chóp này loại 1 nên : R Loại 2 : Hình chóp đều SC 2 2a 2 a GV : Hoàng Trọng Tấn , Tân Phú , TPHCM Face : Hoàng Trọng Tấn Tel : 0909520755 , Page : Trắc Nghiệm Toán Gọi h là độ cao hình chóp và k là chiều dài cạnh bên thì ta có bán kính mặt cầu là : k2 2h R Ví dụ : Cho hình chóp tam giác đều S.ABC , có AB=a và cạnh bên SA=2a , tính diện tích và thể tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp trên Giải : gọi G là trọng tâm tam giác thì ta có SG vuông góc với mặt phẳng (ABC) Thế thì SA k,SG h nên R mặt cầu : R SA2 2SG SA2 R 2 SA2 AG 2 SA2 R 3 AB 3 2 SA2 2 2 33 a 11 Ví dụ: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD , có AB=a và cạnh bên SA=2a , tính diện tích và thể tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp trên Giải : gọi O là tâm hình vuông ABCD thì ta có SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Thế thì SA k,SO h nên R mặt cầu : R R SA2 2SO SA2 2 SA2 AO 2 SA2 R 2 SA2 AB 2 2 2 Loại 3 : Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 2 14 a 7 GV : Hoàng Trọng Tấn , Tân Phú , TPHCM Face : Hoàng Trọng Tấn Tel : 0909520755 , Page : Trắc Nghiệm Toán Gọi h là chiều cao hình chóp và Rd là bán kính của đáy thì bán kính mặt cầu : R Rd h 2 2 2 Ví dụ : cho hình chóp SABCD có cạnh SA vuông góc với đáy , ABCD là hình chữ nhật có đường chéo dài a 5 , SA=2a . Tính diện tích và thể tích mặt cầu ngoại tiếp SABCD Giải : Ta có : Rday AC và SA=hÁp dụng công thức ta có : 2 AC 2 R a 5 2 R 2 2 SA 2 2a a 2 2 a 21 2 Ví dụ : cho hình chóp SABC có cạnh SA vuông góc với đáy , ABC là tam giác đều cạnh = a , SA dài 2a . Tính diện tích và thể tích mặt cầu ngoại tiếp SABCD Giải : Ta có Rday 2 AM 3 2 3 AB. 3 2 3 AB và SA=h 3 Áp dụng công thức ta có : 2 3 AB 6 R R 2 SA 2 2 a 3 3 Ví dụ : cho hình chóp SABC có cạnh SA vuông góc với đáy , ABC là tam giác vuông tại A và BC=2a , SA dài 2a . Tính diện tích và thể tích mặt cầu ngoại tiếp SABCD Giải : Ta có Rday BC và SA=h .Áp dụng công thức ta có : 2 R BC 2 2 SA 2 2 R a 2 Ví dụ : cho hình chóp SABC có cạnh SA vuông góc với đáy , ABC là tam giác cân tại A và AB=a và góc A =120 độ , SA dài 2a . Tính diện tích và thể tích mặt cầu ngoại tiếp SABC GV : Hoàng Trọng Tấn , Tân Phú , TPHCM Face : Hoàng Trọng Tấn Giải : Ta có : Rday AB.BC .CA 4S ABC Áp dụng công thức ta có : R Diện tích : S 4 (a 2)2 a.a 3.a a và SA=2a 1 3 4. a.a. 2 2 Rday 2 Tel : 0909520755 , Page : Trắc Nghiệm Toán SA 2 2 a2 R 4 (a 2)3 3 8 a 2 , thể tích V a2 a 2 8 2 3 a 3 Loại 4: Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy Đối với loại này thì mặt bên vuông góc thường là tam giác vuông , tam giác cân hoặc đều Gọi h là chiều cao hình chóp và Rb , Rd là bán kính của mặt bên , mặt đáy , GT là độ dài giao tuyến của mặt bên và đáy thì bán kính mặt cầu : R Rb 2 Rd 2 GT 2 4 Ví dụ : cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy . Tính thể tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp GV : Hoàng Trọng Tấn , Tân Phú , TPHCM Face : Hoàng Trọng Tấn Tel : 0909520755 , Page : Trắc Nghiệm Toán AB , bán kính đáy Rd Giải : Giao tuyến của mặt bên và đáy là : GT kính mặt bên (SAB) là Rb a 2 , bán 2 AC 2 a 3 , Áp dung công thức ta có : 3 SG Rb 2 R a 3 3 R 2 GT 2 4 Rd 2 2 a 2 2 a2 4 a 21 6 Ví dụ : cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, tam giác SAB cân tại S và có cạnh SA=2a, Tính thể tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp Giải : Giao tuyến của mặt bên và đáy là : GT kính mặt bên (SAB) là Rb SA.SB.AB 4S SAB 4 15 a, 15 R a 4 15 15 R Rb 2 2 AB , bán kính đáy Rd AB 3 3 a 3 , bán 3 Áp dung công thức ta có : GT 2 4 Rd 2 a 3 3 2 a2 4 a 115 10 Các loại mặt cầu khác thì ta nên sử dụng hệ trục cho dễ xử lý hơn là làm thuần túy Bài Tập vận dụng Câu 1: Hình cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đều tam giác có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a là A. 4 3a 3 27 B. 3a 3 32 9 C. 32 2a 3 27 Câu 2: Cho hình chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB ; SA a 5 và SA 3a 3 27 a ; BC (ABC ) . Thể tích hình cầu ngoại tiếp hình chóp S .ABC là 27 a 3 3 a3 9 a3 B. C. 2 2 2 Câu 3: Thể tích của hình cầu nội tiếp hình lập phương cạnh bằng a là A. D. 32 D. 36 a 3 a 3 GV : Hoàng Trọng Tấn , Tân Phú , TPHCM Face : Hoàng Trọng Tấn Tel : 0909520755 , Page : Trắc Nghiệm Toán 3a 3 2a 3 a3 a3 B. C. D. 3 3 3 6 Câu 4: Thể tích hình cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là A. 2a 3 2a 3 4 a3 B. C. 12 3 3 Câu 5: Thể tích hình cầu ngoại tiếp hình tứ diện đều có cạnh bằng a là A. D. a3 6 3a 3 2a 3 2a 3 3a 3 B. C. D. 12 4 12 4 Câu 6: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC .A ‘ B ‘C ‘ có AB a , góc giữa hai mặt phẳng (A ‘ BC ) và (ABC ) bằng 600. Gọi G là trọng tâm tam giác A ‘ BC . Thể tích của hình cầu ngoại tiếp tứ diện GABC là 49 a 3 343 a 3 343 a 3 343 a 3 A. B. C. D. 108 432 5184 1296 Câu 7: Thể tích của hình cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh bằng a là A. 3a 3 4 a3 C. D. a 3 2 3 Câu 8. Mặt cầu nội tiếp hình lập phương cạnh a (mặt cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của hình lập phương) có thể tích bằng: A. 4 3a 3 a3 A. 6 B. 4 a3 B. 3 8 a3 C. 3 D. 2a3 Câu 9. Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Thể tích khối cầu ngoại tiếp ngoại tiếp khối lăng trụ đã cho là: A. 7 a2 3 B. 7 a3 3 C. 7 a 3 21 54 D. 7 a 3 21 96 Câu 10. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A, tam giác SBC vuông tại S, AB=SC=a, AC=SB = a 3 . Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp là: A. 4 a3 3 3 B. 4 a3 3 C. 4 a3 2 3 D. 2a3 Câu 11. Cho hình chóp S.ABCD đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng: 4 a2 A. 3 B. 4 a 2 2 C. a2 D. 2a2 Câu 12. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC = a 2 , SA(ABC), SC tạo với đáy một góc 450. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng: GV : Hoàng Trọng Tấn , Tân Phú , TPHCM Face : Hoàng Trọng Tấn A. a 2 B. a 2 2 Tel : 0909520755 , Page : Trắc Nghiệm Toán D. 2a 2 C. a Câu 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA(ABCD), SA =AC. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng: B. a 2 A. 2a D. 2a 2 C. a Câu 14. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a 3 , cạnh bên bằng 2a. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: A. 8 a3 2 3 B. 4 a3 2 3 C. 4 a3 3 3 D. 4 a3 3 Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = BC = a 3 , SAB SCB 900 và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng a 2 . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a. A. 2 a 2 B. 8 a 2 C. 16 a 2 D. 12 a 2 Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng: A. a 21 6 B. a 5 2 C. a 30 6 Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA D. a 30 3 ABCD . Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: A. Trung điểm cạnh SD. B. Trung điểm cạnh SC. C. Giao điểm của hai đường chéo AC và BD. D. Trọng tâm tam giác SAC. Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AB SA (ABC ) , SA A. 2 5cm 1cm, BC 3cm , 4 cm . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng: B. 5cm C. 2cm D. 19 cm 2 Câu 19: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: GV : Hoàng Trọng Tấn , Tân Phú , TPHCM Face : Hoàng Trọng Tấn A. 2 a 2 B. 2 a2 3 Tel : 0909520755 , Page : Trắc Nghiệm Toán C. 8 a 2 D. 4 a 2 Câu 20: Bán kính của mặt cầu nội tiếp hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy và cạnh bên cùng bằng a là: A. 2 2 1 3 a B. 2 4 1 3 a C. 3 2 1 3 a D. 3 4 1 3 a Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông với đường cao AB = a, BC = a, AD = 2a, SA ABCD và SA a 2 . Gọi E là trung điểm của AD. Kẻ EK SD tại K. Bán kính mặt cầu đi qua sáu điểm S, A, B, C, E, K theo a bằng: A. a B. 3 a 2 1 C. a 2 D. 6 a 2 Câu 22: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có AB = a, góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 600. Gọi G là trọng tâm tam giác A’BC. Diện tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện GABC theo a bằng: A. 7 2 a 6 B. 49 2 a 36 C. 49 a2 144 D. 49 a2 108 Câu 23: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và góc giữa mặt bên và đáy bằng 450 . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: A. 3 a2 4 B. 4 a2 3 C. 3 a2 2 D. 2 a2 3 Câu 24: Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có AB BC , BC CD,CD AB và AB = a, BC = b, CD = c là: A. a 2 1 2 a 2 b2 b2 c2 B. 1 2 a 2 b2 c2 C. abc D. c2 Câu 25: Cho tứ diện DABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt đáy. Biết AB = 3a, BC = 4a, DA = 5a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp DABC có bán kính bằng: A. 5a 2 2 B. 5a 2 3 C. 5a 3 2 D. 5a 3 3 GV : Hoàng Trọng Tấn , Tân Phú , TPHCM Face : Hoàng Trọng Tấn Tel : 0909520755 , Page : Trắc Nghiệm Toán Câu 26: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng a. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: A. 2 a 2 B. 4 a 2 C. a 2 D. 6 a 2 Câu 27: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD bằng: A. a3 6 8 B. a3 6 6 C. a3 6 4 D. a3 6 6
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top