Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)

Giới thiệu Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1) CHƯƠNG Khối Đa Diện.

Tài liệu môn Toán và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm về môn Toán.

Text Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
PHÂN LOẠI DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TẬP 01 HÌNH CHÓP Biên Hòa – ��y 10 �� ng 07 năm 2017 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Phần 01 : HÌNH CHÓP – KHỐI CHÓP 1. Định nghĩa : Cho đa giác A1 A2 An và điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa đa giác đó . Hình gồm n tam giác và đa giác A1 A2 An là hình chóp S. A1 A2 An . • Tứ diện là hình chóp tam giác . S • Tứ diện đều là hình chóp tam giác có tất cả các cạnh bằng nhau h + Thể tích khối chóp C A S là diện tích đa giác đáy, H h : là đường cao của hình chóp B Ví dụ : (Trích đề minh họa lần 3 – BGD-ĐT): Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt . A. 6 . B. 10 . C. 12 . D. 11 . 2. Hình chóp đều : S • Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau . • Hình chóp đều khi và chỉ khi đáy của nó là đa giác đều và đường cao của nó qua tâm của đáy A ( tâm đường tròn ngoại tiếp , nội tiếp ) • Hình chóp đều khi và chỉ khi đáy của nó là đa giác đều và các cạnh bên tạo với đáy các góc bằng nhau . D B O C Gv cần file word xin liên hệ trực tiếp qua zalo – facebook – sđt : 0914449230 1 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP HÌNH VẼ MỘT SỐ HÌNH CHÓP ĐẶT BIỆT Hình chóp tam giác đều S Hình chóp tam giác đều: Đáy là tam giác đều Các mặt bên là những tam giác cân Đặc biệt: Hình tứ diện đều có: A  Đáy là tam giác đều Vẽ đáy ABC Dựng trọng tâm H C H Các mặt bên là những tam giác đều Cách vẽ: h  I B Vẽ trung tuyến AI Vẽ SH  (ABC) S  Ta có: SH là chiều cao của hình chóp Góc giữa cạnh bên và mặt đáy là: SAH   . Góc mặt bên và mặt đáy là: SIH   Hình chóp tứ giác đều A D Hình chóp tứ giác đều:   Đáy là hình vuông  Các mặt bên là những tam giác cân I H B C Cách vẽ:  Vẽ đáy ABCD  Dựng giao điểm H của hai đường chéo AC & BD S Vẽ SH  (ABCD)  Ta có: SH là chiều cao của hình chóp Góc giữa cạnh bên và mặt đáy là: SAH   . Góc mặt bên và mặt đáy là: SIH    A  C B 2 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy S Loại 1 : đáy là tam giác ABC SA  (ABC) Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy là: SBA    A  Góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy là: SCA   D  B C Loại 2 : đáy là hình vuông ABCC SA  (ABCD) Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy là: SBA   Góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy là: SCA   S Góc giữa cạnh bên SD và mặt đáy là: SDA   B’ TỈ SỐ THỂ TÍCH C’ A’ C S A M B C M  SC, ta có : A B TỔNG HỢP LẠI MỘT SỐ HÌNH CƠ BẢN HAY GẶP TRONG ĐỀ THI (SƢU TẦM) HÌNH 1 Hình chóp S.ABC, SA vuông góc với đáy  Đáy là tam giác ABC .  Đường cao SA . S  Cạnh bên SB, SC, SA .  SAB, SAC là các tam giác vuông tại A . C A  Góc giữa cạnh SB với đáy ABC là góc SBA .  Góc giữa cạnh SC với đáy ABC là góc SCA . B 3 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Ví dụ minh họa Hình 1 : Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc mới mặt phẳng  ABC  , AC  AD  4a , AB  3a , BC  5a . Thể tích khối tứ diện ABCD là A. 4a3 . B. 3a 3 . C. 8a 3 . D. 6a 3 . Hƣớng dẫn giải :Ta có BC 2  25a2  16a2  9a2  AC 2  AB2 nên ABC vuông tại A . S ABC  1 1 AB. AC  .3a.4a  6a 2 . 2 2 1 1 Vậy VABCD  . AD.S ABC  .4a.6a 2  8a3 . Chọn C 3 3 HÌNH 2 Hình chóp tam giác đều S.ABC S  Đáy là tam giác đều ABC .  Đường cao SG , với G là trọng tâm tam giác ABC .  Cạnh bên SA, SB, SC hợp với đáy một góc bằng nhau. A C  Góc giữa cạnh bên với đáy bằng SAG (hoặc SCG, SBG ).  Mặt bên SAB, SBC, SCA hợp với đáy một góc bằng nhau. G M B  Góc giữa mặt bên với đáy là góc SMG . Ví dụ minh họa Hình 2 : Cho hình chóp đều S. ABC có SA  2a ; AB  a . Thể tích khối chóp S. ABC là. a3 a3 3 a 3 11 a 3 11 A. . B. . C. . D. . 12 4 12 12 Hƣớng dẫn giải : Gọi I là trung điểm của BC , O là trọng tâm tam giác ABC . Ta có tam giác ABC đều cạnh a nên S ABC  3 2 a . 4 4 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP AI  2 3 3 a ; AO  AI  a. 3 2 3 Xét tam giác SAO vuông tại O có SO  SA2  AO 2  4a 2  a2 33  a. 3 3 1 1 33 3 2 11 3 Vậy thể tích khối chóp S. ABC là VS . ABC  SO.S ABC  . a. a  a . 3 3 3 4 12 Chọn C HÌNH 3 Hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật (hoặc hình vuông) và SA vuông góc với đáy S  Đáy là hình chữ nhật (hình vuông) ABCD .  Đường cao SA .  Cạnh bên SB, SC, SD, SA . A B  SAB, SAC, SAD là các tam giác vuông tại A .  Góc giữa cạnh SB với đáy ABCD là góc SBA . D C  Góc giữa cạnh SC với đáy ABCD là góc SCA .  Góc giữa cạnh SD với đáy ABCD là góc SDA . Ví dụ minh họa Hình 3 : Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  a . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 450 và SC  2a 2 . Thể tích khối chóp S. ABCD bằng: A. a3 . 3 B. 2a 3 . 3 C. 2a 3 3 . 3 D. a3 3 . 3 Hƣớng dẫn giải : Vì SA   ABCD  suy ra AC là hình chiếu vuông góc của SC lên  ABCD    SC,  ABCD    SCA  45o . SAC vuông tại A có: SA  AC  SC.sin 45o  2 2a. 2  2a . 2 ABC vuông tại B có: BC  AC 2  AB2  4a 2  a 2  3a . 5 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP S ABCD  AB.BC  a.a 3  3a 2 . 1 1 2 3 3 Vậy VS . ABCD  SA.S ABCD  .2a. 3a 2  a . Chọn C 3 3 3 HÌNH 4 Hình chóp tứ giác đều S.ABCD S  Đáy là hình vuông ABCD .  Đường cao SO , với O là giao điểm của AC và BD .  Cạnh bên SA, SB, SC, SD hợp với đáy một góc bằng nhau. A B  Góc giữa cạnh bên với đáy bằng SBO (hoặc SAO, SCO, SDO )  Mặt bên SAB, SBC, SCA hợp với đáy một góc bằng nhau. D M O C  Góc giữa mặt bên với đáy là góc SMG Ví dụ minh họa Hình 4 (THPT Chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam): Một hình chóp tứ giác đều có góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng 60 và diện tích xung quanh bằng 8a 2 . Tính diện tích S của mặt đáy hình chóp. A. S  4a 2 3 . B. S  2a 2 3 . C. S  4a 2 . D. S  2a 2 . Hƣớng dẫn giải : Gọi H là trung điểm của AB . Vì S. ABCD là hình chóp tứ giác đều nên  SH  AB .  OH  AB   SAB  ;  ABCD    SH ; OH   SHO (1). Trong SOH vuông tại O , có SH  OH  2.OH  AB cos 60 Diện tích xung quanh của hình chóp S xp  4.SSAB  2.SH . AB  2 AB 2 Mà S xq  8a 2 nên 2 AB2  8a2  AB  2a 6 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Vậy diện tích đáy của mặt chóp là S  AB2  4a 2 . Chọn C B I TẬP MINH HỌA PHƯƠNG PHÁP CHUNG TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Phƣơng pháp trực tiếp: Sử dụng trực tiếp công thức PHƢƠNG PH[ P TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Tính thể tích bằng cách chia nhỏ Phƣơng pháp gián tiếp Tính thể tích bằng cách bổ sung Tính thể tích bằng tỉ số thể tích Bài 1. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a, AC  2a. Cạnh bên SA vuông góc với  ABCD  . Tính thể tích khối chóp S. ABCD trong các trường hợp sau: a) Biết SA  3a. b) Biết SB  a 5 . c) Biết góc giữa SC với mặt đáy bằng 60o . Hƣớng dẫn giải S a)  BC  AC 2  AB2  4a2  a 2  a 3.  Diện tích đáy: S ABCD  AB.BC  a 2 3 3a  Đường cao: SA  3a  Thể tích khối chóp S. ABCD là: 1 1 VS . ABCD  .S ABCD .SA  .a 2 3.3a  a3 3. 3 3 D C S a 5  Đường cao SA  SB2  AB2  5a 2  a 2  2a. a A  Thể tích khối chóp S. ABCD là: VS . ABCD B 2a D S C c)  Diện tích đáy S ABCD  AB.BC  a 2 3  Góc giữa SC với  ABCD  bằng góc SCA  60o B 2a b)  Diện tích đáy S ABCD  AB.BC  a 2 3 1 1 2 3 3  .S ABCD .SA  .a 2 3.2a  a . 3 3 3 a A a A 2a D 60o C 7 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) B 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP SA  SA  AC.tan 60 o  2 3 a. AC  SAC vuông tại A  tan SCA   Thể tích khối chóp S. ABCD là: 1 1 VS . ABCD  .S ABCD .SA  .a 2 3.2 3a  2a3. 3 3 Bài 2. Cho hình chóp tam giác đều S. ABC có cạnh đáy bằng a và góc giữa SC với  ABC  bằng 60o . Tính thể tích khối chóp S. ABC . Hƣớng dẫn giải  SABC  S a2 3 .  Góc giữa SC với đáy bằng SCG  60o 4 a 3 2 a 3 a 3  CG  .  2 3 2 3  SGC vuông tại G , suy ra:  CK  60o A SG a 3 tan 60   SG  CG.tan 60o  . 3  a. CG 3  Thể tích khối chóp S. ABC là: o 2 C G K B 3 1 1 a 3 3a . V  SABC .SG  . .a  3 3 4 12 Bài 3. Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD có cạnh đáy bằng a. Tính thể tích khối chóp S. ABCD trong các trường hợp sau: a) Biết cạnh bên SB  a 2 . b) Biết góc giữa cạnh bên SB với đáy bằng 45o . c) Biết góc giữa mặt bên SBC với đáy bằng 60o . Hƣớng dẫn giải S a)  Diện tích đáy ABCD là S ABCD  a 2 .  ABCD là hình vuông  BD  a 2  BO  a 2 BD a 2  2 2 a2 a 6  SBO vuông tại O  SO  SB  OB  2a   . 2 2 2 2  Thể tích khối chóp S. ABCD là: 2 O D b)  Diện tích đáy ABCD là S ABCD  a 2 . C D 45o a A  Góc giữa SB với đáy bằng góc SBO  45o a 2  Đường cao SO  BO.tan 45  . 2 B S 1 1 a 6 a3 6 VS . ABCD  S ABCD .SO  .a 2 .  . 3 3 2 6 o a A O B C 8 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP  Thể tích khối chóp S. ABCD là: S 1 1 a 2 a3 2 VS . ABCD  S ABCD .SO  .a 2 .  . 3 3 2 6 c)  Diện tích đáy ABCD là S ABCD  a 2 . a A  Góc giữa mặt bên SBC với đáy bằng góc SIO  60o a a 3  Đường cao SO  IO.tan 60o  . 3  . 2 2 B 600 I O D C 3  Thể tích khối chóp S. ABCD là: 1 1 a 3 a 3 VS . ABCD  S ABCD .SO  .a 2 .  . 3 3 2 6 Bài 4. (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) Cho khối tứ diện OABC với OA , OB , OC vuông góc từng đôi một và OA  a , OB  2a , OC  3a . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AC, BC . Thể tích của khối tứ diện OCMN tính theo a bằng. 3a 3 A. . 4 a3 D. . 4 2a 3 C. . 3 3 B. a . Hƣớng dẫn giải C Ta có thể tích VOABC Ta có: 1 1    OA.OB  .OC  a 3 (đvtt). 3 2  VOCMN CM .CN 1   VOCAB CA.CB 4 Vậy thể tích VOCMN N 3a M 1 a3  VOABC  (đvtt). Chọn D 4 4 2a B O a A Bài 5. (THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi) hối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều A. Bát diện đều. B. h thập diện đều. C. Tứ diện đều. D. Thập nh diện đều. Hƣớng dẫn giải Bát diện đều có 8 mặt là các tam giác đều. Nh thập diện đều có 20 mặt là các tam giác đều. Tứ diện đều có 4 mặt là các tam giác đều. 9 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Thập nh diện đều có 12 mặt là các ngũ giác đều. Chọn D Bài 6. (THPT Chuyên Tuyên Quang) hối Cho khối chóp S. ABC , trên ba cạnh SA, SB, SC lần 1 1 1 lượt lấy ba điểm A, B, C sao cho SA  SA , SB  SB , SC  SC . Gọi V và V  lần lượt là thể 3 3 3 V tích của các khối chóp S. ABC và S. ABC . hi đó tỉ số là V 1 1 1 1 A. . B. . C. . D. . 27 3 9 6 Hƣớng dẫn giải: Ta có V  SA SB SC 1 1 1 1  . .  . .  V SA SB SC 3 3 3 27 Chọn B Bài 7. (THPT Chuyên Tuyên Quang) Cho hình chóp đều S. ABCD có chiều cao bằng a 2 và độ dài cạnh bên bằng a 6 . Tính thể tích khối chóp S. ABCD . A. 8a 3 2 . 3 B. 10a 3 2 . 3 C. 8a 3 3 . 3 D. 10a 3 3 . 3 Hƣớng dẫn giải: Ta có BO  SA2  SO2  2a . Vậy BD  4a , suy ra AB  2a 2 . 1 1 8a3 2 Vậy V  S ABCD .SO  AB 2 .SO  3 3 3 Chọn A Bài 8. (THPT Chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam) Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng  ABC  và SA  a 3 . Tính thể tích V của 3 khối chóp S. ABC . a3 A. V  . 8 a3 B. V  . 12 a2 C. V  . 4 a3 D. V  . 6 Hƣớng dẫn giải: a2 3 . 4 Vậy thể tích của khối chóp S.ABC là Vì ABC đều cạnh a  S ABC  1 1 a 3 a 2 3 a3 . Chọn B V  SA.S ABC     3 3 3 4 12 Bài 9. (THPT Chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam) Cho hình chóp S. ABC . Gọi M là trung điểm cạnh SA và N là điểm trên cạnh SC sao cho SN  3NC . Tính tỉ số k giữa thể tích khối chóp A.BMN và thể tích khối chóp S. ABC . 10 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 3 A. k  . 8 B. k  2 . 5 1 C. k  . 3 3 . 4 D. k  Hƣớng dẫn giải S Ta có: M là trung điểm SA nên VA.BMN  VS .BMN Ta có: M VS .BMN SM SN 1 3 3  .  .  . VS .BAC SA SC 2 4 8 N A V 3 Vậy: k  A.BMN  . Chọn A VS .BAC 8 C B Bài 10. (THPT Chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội) Cho khối chóp S. ABC có thể tích bằng 16 . Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA , SB , SC . Tính thể tích V của khối tứ diện AMNP . A. V  2 . B. V  6 . C. V  4 . D. V  8 . Hƣớng dẫn giải: 3 V SM SN SP  1  1 . .    Ta có S .MNP  VS . ABC SA SB SC  2  8 Do đó VS .MNP S P M 16  2. 8 N Do M là trung điểm SA , ta có d ( A,(MNP))  d (S ,(MNP)) C A Suy ra VAMNP  VS .MNP  2 . Chọn A. B Bài 11. (THPT Chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội) Tính thể tích V của khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2a , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60 . A. V  2 3 3 a . 3 B. V  4 3a3 . C. V  4 3 3 a . 2 D. V  4 3 3 a . 3 Hƣớng dẫn giải: S Gọi G là trung điểm của đoạn CD , dễ thấy CD  SG   SCD   CD  GO   ABCD  .   SCD    ABCD   CD Suy ra D  SCD  ,  ABCD   SGO  60 G O B C 11 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Vậy, trong tam giác vuông SGO , ta có tan 60  SO  SO  a 3 . OG 1 1 4 3 3 Vậy thể tích khối chóp là VSABCD  .SO.S ABCD  a 34a 2  a Chọn D. 3 3 3 Bài 12. (THPT Chuyên Thái Bình) Cho hình chóp đều S. ABCD , đáy ABCD là hình vuông cạnh a , các cạnh bên tạo với đáy góc 45 . Diện tích toàn phần của hình chóp trên theo a là A. 2 3a 2 . B.   3 1 a2 . C. 4a 2 . D.   3  1 a2 . Hƣớng dẫn giải: Gọi O là tâm của hình vuông ABCD . hi đó SO   ABCD  . Suy ra OB là hình chiếu của SB trên  ABCD  nên góc giữa SB và  ABCD  là SBO  45o . Ta có cos 45o  BO BO 2 2  SB  a : a o SB cos 45 2 2 Suy ra SB  SA  SC  SD  a hay SAB , SBC , SCD , SDA là các tam giác đều cạnh a . Diện tích toàn phần của hình chóp S. ABCD là S  SSAB  SSBC  SSCD  SSDA  S ABCD    a2 3 a2 3 a2 3 a2 3     a 2  1  3 a 2 . Chọn D. 4 4 4 4 Bài 13. (THPT Chuyên Phan Bội Châu– Nghệ An) Cho khối chóp S. ABC có đáy là tam giác vuông tại A , SB   ABC  , AB  a , ACB  30 , góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng  ABC  là 60 . Tính thể tích V của khối chóp S. ABC theo a. A. V  3a . 3 B. V  a . 3 3a 3 D. V  . 2 C. V  2a . Hƣớng dẫn giải: Ta có tam giác ABC vuông tại A và 3 S ACB  300  ABC  600 ; AB  a  BC  2a . Vì SB   ABC   góc giữa SC và  ABC  chính là góc SCB  600 . Vậy đường cao của hình chóp SB  BC.tan 600  2 3a 600 B 600 a A 12 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) C 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 1 AB. AC a.a 3.a 2 3 Thể tích hình chóp là V  . .SB   a3 Chọn B. 3 2 6 Bài 14. (THPT Chuyên Phan Bội Châu– Nghệ An) Cho khối chóp S. ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA   ABCD  , AB  3a , AD  2a , SB  5a. Tính thể tích V của khối chóp S. ABCD theo a. B. V  24a3 . A. V  8a 2 . Hƣớng dẫn giải: Ta có: VS . ABCD D. V  8a3 . C. V  10a3 . S 1  .SA.S ABCD 3 5a Xét tam giác vuông SAB có: SA  SB2  AB 2  4a Và S ABCD  AB. AD  6a 2 (ñvdt) ên VS . ABCD 3a A B 2a 1  .4a.6a 2  8a3 (ñvtt) Chọn D. 3 D C Bài 15. (THPT Chuyên Phan Bội Châu– Nghệ An) Cho tứ diện ABCD có AB, AC , AD đôi một vuông góc với nhau, AB  a, AC  b, AD  c. Tính thể tích V của khối tứ diện ABCD theo a , b , c A. V  abc . 2 B. V  abc . 6 C. V  abc . 3  AB  AC Hƣớng dẫn giải: Có :   AB   ACD   AB  AD B 1 11 Thể tích tứ diện ABCD là : VABCD  S ACD . AB  AC. AD. AB 3 32 Hay V  D. V  abc . D A abc Chọn B. 6 C Bài 16. (THPT Chuyên ĐH Vinh– Lần 3) Cho hình chóp S. ABC có SC  2a và SC   ABC  . Đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và có AB  a 2 . Mặt phẳng   đi qua C và vuông góc với SA,   cắt SA, SB lần lượt tại D, E . Tính thể tích khối chóp S.CDE . A. 4a 3 . 9 Hƣớng dẫn giải : Ta có B. 2a 3 . 3 C. 2a 3 . 9 D. a3 . 3 VS .CDE SD SE SD SE  .  VS .CDE  . .VS .CAB . VS .CAB SA SB SA SB 1 1 1 1 2a 3 VS .CAB  .SC. BA.BC  .2a. .2a 2  . 3 2 3 2 3 13 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Xét SAC ta có SC 2  SD.SA  SD SC 2 4a 2 1  2  2  . 2 SA SA 4a  4a 2 S Ta có AB   SBC   AB  CE  CE   SAB   CE  SB . Tương tự xét SBC ta có SC 2  SE.SB  2 D 2a 2 SE SC 4a 2   2  . 2 2 SB SB 4a  2a 3 E A C a 2 1 2 2a 3 2a 3 Vậy suy ra VS .CEF  . . . Chọn C  2 3 3 9 B Bài 17. (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm– Quảng Nam) Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng x . Diện tích xung quanh gấp đôi diện tích đáy. hi đó thể tích của khối chóp bằng: A. x3 . 3 . 6 B. Hƣớng dẫn giải x3 . 3 . 2 C. x3 . 3 . 12 D. x3 . 3 . 3 S ABCD  x2 ; Sxq  4.SSCD  2SI .x S Theo yêu cầu bài toán thì 2SI .x  x2  SI  x x2 3 SO  SI  OI  x  x 4 2 2 2 2 1 1 3 2 x3 . 3 VSABCD  SO.S ABCD  .x .x  Chọn A 3 3 2 6 A D I O B C Bài 18. (THPT Chuyên Thái Nguyên) Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác SAB đến mặt phẳng  SAC  . A. a 3 . 6 B. a 2 . 6 C. a 3 . 2 D. a 2 . 4 Hƣớng dẫn giải: Gọi M là trung điểm của AB và gọi AC cắt BD tại O . Ta có d  G,  SAC   d  M ,  SAC    d  G,  SAC     SG 2  SM 3 2 d  M ,  SAC   . 3 Gọi H là hình chiếu của M trên AC . 14 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP hi đó MH   SAC  nên d  M ,  SAC    MH  1 1 a 2 . BO  BD  2 4 4 2 a 2 a 2 . Chọn B. Vậy  d  G,  SAC    .  3 4 6 Bài 19. (THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An) Cho tứ diện ABCD . Gọi B ‘ và C ‘ lần lượt là trung điểm của AB và AC . Tính tỉ số thể tích của khối tứ diện AB ‘ C ‘ D và khối tứ diện ABCD . 1 1 1 1 A. . B. . C. . D. . 8 4 2 6 Hƣớng dẫn giải: A   V AB AC 1 1 1 Ta có: ABC D      . VABCD AB AC 2 2 4 C B C D B Bài 20. (THPT Lƣơng Thế Vinh – Hà Nội) Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh 3 . Cạnh bên tạo với đáy một góc 60 . Tính thể tích V . A. V  9 2 . 2 B. V  9 3 . 2 C. V  9 6 . 2 D. V  3 6 . 2 Hƣớng dẫn giải : Gọi O là giao của AC và BD suy ra SO   ABCD  . Trong tam giác SAO có SO  OA.tan SAO  3 2 3 6 .tan 60  . 2 2 Diện tích đáy là S ABCD  AB2  9. 1 1 3 6 9 6 V  SO.S ABCD  . .9  . Chọn C 3 3 2 2 Bài 21. (THPT Lƣơng Thế Vinh – Hà Nội) Thể tích của khối tứ diện đều cạnh 1 là A. V  1. B. V  1. C. V  3 . 12 D. V  2 . 12 Hƣớng dẫn giải : 15 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Cách 1: + Gọi I là trung điểm CD , H là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC , ta có: AH  ( BCD) . 2 3 BI  . 3 3 6 AH  AB 2  BH 2  . 3 1 1 6 3 2 Vậy VABCD  AH .SBCD  . .  . 3 3 3 4 12 Cách 2: Có thể cho học sinh nhớ công thức: Thể tích khối tứ diện đều cạnh + Ta có: BH  a là V  Chọn D A B D H I C a3 2 2 , thay a  1 ta được V  . 12 12 Bài 22. (THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa) Hình chóp tứ giác S. ABCD có đáy là hình thoi cạnh bằng a , góc BAC  60 , SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và đáy bằng 60 . Thể tích hình chóp S. ABCD bằng a3 A. . 2 a3 B. . 6 a3 D. . 3 a3 3 C. . 2 Hƣớng dẫn giải : Đáy là hình thoi cạnh a và có góc BAC  60 nên ABC đều , S ACBD  2SABC  2. a2 3 a2 3  4 2 Góc giữa SC và đáy bằng 60 nên góc SCA  60 Suy ra SA  tan 60. AC  3.a Vậy thể tích hình chóp S. ABCD là : 1 1 a2 3 a3 Chọn A V  S ABCD .SA  .a 3  3 3 2 2 Bài 23. (THPT Hoàng Hoa Thám – Khánh Hòa) Cho hình chóp tam giác đều S. ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng A. V  a3 3 . 8 a 21 . Tính theo a thể tích khối chóp S. ABC . 6 B. V  a3 3 . 12 C. V  a3 3 . 24 D. V  a3 3 . 6 Hƣớng dẫn giải Gọi G là trọng tâm ABC 16 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP  AG  a 3 a  SG  SA2  AG 2  3 2 1 a 2 3 a a3 3 V  . .  3 4 2 24 Chọn C. Bài 24. (THPT Hoàng Hoa Thám – Khánh Hòa) Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD có cạnh đáy bằng 1 , cạnh bên hợp với mặt đáy một góc 600 . Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng  SBC  . A. 1 . 2 B. 2 . 2 C. 7 . 2 D. 42 . 14 Hƣớng dẫn giải  SC;  ABCD   SCO  60 0 OC  , 2 6  SO  OC tan 600  2 2 Gọi I là trung điểm BC , kẻ OH  SI tại H  OH   SBC   d  O;  SBC    OH 1 1 1 42 . Chọn D.  2  OH  2 2 OH OI SO 14 Bài 25. (THPT ISCHOOL NHA TRANG – Khánh Hòa) Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng a 3 . Tính thể tích V của khối chóp đó theo a . A. V  a3 2 . 3 B. V  a3 2 . 6 C. V  a3 10 . 6 D. V  Hƣớng dẫn giải Gọi O là giao điểm của AC và BD . Ta có AO  a3 . 2 S a 2 a 10  SO  SA2  AO 2  2 2 A D 3 1 a 10 Do đó VS . ABCD  SO.S ABCD  Chọn C. 3 6 O B C 17 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Bài 26. (THPT ISCHOOL NHA TRANG – Khánh Hòa) Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng  ABCD  trùng với trung điểm của cạnh AD ; M là trung điểm đoạn thẳng CD ; cạnh bên SB hợp với đáy một góc 60O . Tính thể tích V của khối chóp S. ABM . A. V  a3 15 . 3 B. V  a3 15 . 4 C. V  a3 15 . 6 D. V  a3 15 . 12 Hƣớng dẫn giải Ta có: BH  AB 2  AH 2   SH  BH tan 60O  SABM a 5 2 S a 15 2 A 1 1  S ABCD  a 2 2 2 B H D 1 a3 15 . Chọn D. VS . ABM  SH .S ABM  3 12 M C Bài 27. Cho khối chóp S. ABCD , hỏi hai mặt phẳng  SAC  và  SBD  chia khối chóp S. ABCD thành mấy khối chóp A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Hƣớng dẫn giải : Gọi O là giao điểm của AC và BD . Mặt phẳng  SAC  và  SBD  chia khối chóp S. ABCD thành 4 khối chóp, là các khối chóp sau S. ABO , S. ADO , S.CDO , S.BCO . Chọn A Bài 28. Cho hình chóp S. ABC có tam giác SAB đều cạnh a, tam giác ABC cân tại C . Hình chiếu của S lên  ABC  là trung điểm của cạnh AB ; góc hợp bởi cạnh SC và mặt đáy là 30o . Thể tích khối chóp S. ABC tính theo a là A. V  a3 3 . 4 Hƣớng dẫn giải : S SAB  B. V  a2 3 . 4 a3 2 . 8 C. V  a3 3 . 2 D. V  a3 3 . 8 S 18 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Gọi H là trung điểm AB . CH  AB    CH  ( SAB) . CH  SH ( vi` SH  ( ABC )  CH )  a 3 2  3a 2 3 3 2 1 1 a 3 3a a 3 3 VSABC  S SAB .HC  . .  . 3 3 4 2 8 Chọn D. SH SH tan 30o   HC   HC tan 30o Bài 29. Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh x . Góc tạo bởi mặt 4 bên và mặt đáy bằng 450 . Biết thể tích của khối chóp S. ABCD bằng a 3 , biểu thức thể hiện mối 3 liên hệ giữa x và a là A. x  a . B. x  2a . C. x  4a . D. x  a 2 . Hƣớng dẫn giải :Gọi H là tâm của hình vuông ABCD . Và K là trung điểm của BC . Suy ra BC   SHK  . hi đó  SBC  ,  ABCD   SK , KH  SKH  450 . Suy ra SHK vuông cân tại H nên SH  HK  Ta có VS . ABCD x . 2 1 1 4a 3 2  .SH .S ABCD  .SH .x  3 3 3 1 x 4a 3  . .x 2   x3  8a3  x  2a . Chọn B. 3 2 3 19 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP C]U H ỎI TRẮC NGHIỆM Câu 01 : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng nhau và bằng a thì thể tích V của khối chóp là A. a3 6 9 B. a3 2 6 C. a3 5 3 D. a3 6 2 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Vận dụng 1 : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng nhau và bằng 3a thì thể tích V của khối chóp là Vận dụng 2 : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng nhau và bằng a 5 thì thể tích V của khối chóp là Vận dụng 3 : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng nhau và bằng 2a 7 thì thể tích V của khối chóp là Vận dụng 4 : Một hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 6. Thể tích cả khối chóp này gần bằng số nào dưới đây nhất? A. 46 B. 48 C. 52 D. 50 Vận dụng 5 (Trích đề thi thử Chuyên Hạ Long – 2017) : Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng cạnh bên và bằng 2a. Tính thể tích khối chóp đã cho. A. a3 2 . 4 B. 4a 3 2 . 3 C. a3 3 . 12 D. a3 2 . 6 Câu 02 (TRƢỜNG AMSTERDAM – Giữa học kì 1) : Thể tích khối tứ diện đều cạnh a là A. a3 3 B. a3 2 3 C. a3 2 12 D. a 3 20 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Vận dụng 1 : Thể tích khối tứ diện đều cạnh 2a là Vận dụng 2 : Thể tích khối tứ diện đều cạnh 4a là Vận dụng 3 : Thể tích khối tứ diện đều cạnh a 2 là 2 Câu 03 : a/ Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc, OA  1 , OB  1, OC  2 . Khoảng cách từ O đến mặt phẳng  ABC  là A. 1 . 3 B. 1. C. 2 . 3 D. 10 . 5 b/ Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc và AC  AB  a , AD  a 2 . Khoảng cách từ A đến  BCD  là a 10 a 5 a 2 B. C. . . . 2 2 5 c/ (THPT lục Ngạn Số 3) : Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc. A. D. a 10 . 5 D. 12 . 61 OA  3, OB  4, OC  5 . Tính khoảng cách từ O đến ( ABC ) ? A. 60 . 469 B. 30 . 91 C. 60 . 769 d/ (THPT Minh Hà – Giữa kì 1) : Cho hình chóp S. ABC có AB, AC, SA đôi một vuông góc với nhau, AB  2a , AC  4a , SA  6a . Tính thể tích V của khối chóp S. ABCD . A. V  8a3 B. V  48a3 C. V  72a3 D. V  24a3 e/ (THPT Chuyên Quốc Học Huế) : Cho khối chóp O. ABC có ba cạnh OA , OB , OC đôi một vuông góc với nhau. Biết OA  1 , OB  2 và thể tích của khối chóp O. ABC bằng 3 . Tính OC . 3 9 A. . B. . C. 9 . D. 3 . 2 2 21 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 04 : a/ Cho hình chóp đều S.ABC có SA  2a; AB  a . Thể tích khối chóp S.ABC là: A. a3 3 12 B. a 3 11 12 C. 3a 3 2 2 D. a3 3 214 b/ Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng ? A. Tứ diện đều. B. Bát diện đều. C. Hình lập phương. D. Lăng trụ lục giác đều c/ (TRƢỜNG AMSTERDAM – Giữa học kì 1) : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và SA  ( ABCD), SA  2a. Thể tích của khối chóp S.ABC là a3 A. 4 a3 B. 3 2a 3 C. 5 a3 D. 6 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 22 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 05 : Khối chóp S.ABC có thể tích bằng 120. M là trung điểm của SC và là trung điểm của BM. Thể tích khối chóp N.ABC bằng bao nhiêu A. 30 B. 40 C. 60 D. hông tính được. ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 06 a/ (Trích đề thi thử Chuyên Hạ Long – 2017) : Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA  a 3. Tính thể tích khối chóp S.BCD. a3 3 a3 3 a3 3 a3 3 B. C. D. . . . . 4 2 6 3 b/ (Trích đề thi thử Chuyên Lê Hồng Phong – 2017) : Đáy của hình chóp S. ABCD là một hình A. vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và có độ dài là a . Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng: a3 A. . 4 a3 B. . 8 a3 C. . 3 a3 D. . 6 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 07 : a/ Một hình chóp tam giác có các cạnh bên đều bằng 12; cạnh đáy bằng 6, 8, 10. Thể tích của khối chóp này bằng bao nhiêu A. 8 119 B. 12 119 C. 16 119 ; D. hông tính được. 23 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP b/ Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a và thể tích bằng a 3 . Tính chiều cao h của hình chóp đã cho. 3a 3a 3a . B. h  . C. h  . D. h  3a . 6 2 3 c/ Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O , độ dài cạnh đáy bằng a, góc A. h  BAC  60 . SO vuông góc mặt phẳng  ABCD  và SO  a 6 . Tính thể tích khối chóp S. ABC ? A. a3 2 4 B. 3a 3 2 2 C. a3 2 2 D. 3a 3 2 4 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 08 : a/ Cho khối chóp S. ABC có SA   ABC  , tam giác ABC vuông tại B , AB  a, AC  a 3. Tính thể tích khối chóp S. ABC biết rằng SB  a 5 A. a3 2 3 B. a3 6 4 C. a3 6 6 D. a 3 15 6 24 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP b/ (Chuyên KHTN – 2017) : Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SC tạo với mặt phẳng SAB một góc 30 . Thể tích của khối chóp đó bằng a3 2 a3 2 a3 2 a3 3 A. . B. . C. . D. . 4 2 3 3 c/ (Chuyên Thái Bình – 2017) : Cho hình chóp S. ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy  ABCD  . Biết góc giữa SC và mặt phẳng  ABCD  bằng 600 ,tính thể tích khối chóp S. ABCD . 6a 3 3a 3 2a 3 3 A. . B. 3a . C. . D. . 3 6 3 d/ (THPT Lục Ngạn số 3 – Bắc Ninh – 2017) : Hình chóp S. ABCD có đường cao là SA , đáy hình chữ nhật, AB  3a, BC  4a , góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 450 . Thể tích khối chóp S. ABCD là A. 12a 3 . 5 B. 20a3 . C. 10a3 . D. 10 2a 3 . e/ (THPT Lục Ngạn số 3 – Bắc Ninh – 2017) : Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a 3 . SA vuông góc với mặt phẳg đáy, SB tạo với đáy góc 600 . Thể tích khối chóp S. ABC là: A. 13a 3 3 4 B. a3 3 4 C. 6 a 3 3 D. 31a 3 4 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 25 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 09 (THPT Lục Ngạn số 3 – Bắc Ninh) : Cho khối chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hai mặt bên  SAB  và  SAC  cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết SC  a 3 : A. 2a 3 6 9 B. a3 6 12 C. a3 3 4 D. a3 3 2 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 10 : Cho hình chóp SABC có SB = SC = BC = CA = a . Hai mặt (ABC) và (ASC) cùng vuông góc với (SBC). Thể tích khối chóp là A. a3 3 12 B. a3 3 4 C. a3 3 6 D. a3 2 12 26 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 11 : Cho hình chóp SA BC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với AC = a biết SA vuông góc với đáy ABC và SB hợp với mặt đáy một góc 60o. Thể tích khối chóp là A. a3 6 24 B. a3 3 24 C. a3 6 8 D. a3 6 48 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 12 : a/ Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a biết SA vuông góc với đáy ABC và (SBC) hợp với đáy (ABC) một góc 60o. Thể tích khối chóp là a3 a3 3 a3 3 a3 3 A. B. C. D. 4 8 12 4 b/ (THPT Lục Ngạn số 3) : Cho hình chóp S. ABCD đáy ABCD là hình vuông có cạnh a và SA vuông góc đáy ABCD và mặt bên  SCD  hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích hình chóp S. ABCD . 2a 3 3 A. . 3 a3 3 B. . 3 a3 3 C. . 6 D. a3 3 . ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 27 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 13 : a/ Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh a và SA vuông góc đáy ABCD và mặt bên (SCD) hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABCD a3 3 2a 3 3 a3 3 B. C. D. a3 3 3 3 6 b/ (THPT Chuyên Lê hồng Phong – 2017) : Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác đều cạnh A. bằng a , SA vuông góc với đáy, mặt phẳng  SBC  tạo với đáy một góc 45 . Tính thể tích khối chóp S. ABC . A. a3 . 8 B. 2a 3 . 6 C. 3a 3 . 18 D. a3 . 27 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 28 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 14 : Cho khối chóp S. ABCD có đay ABCD là hình chữa nhật tâm O , AC  2 AB  2a, SA vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết SD  a 5 A. a3 5 3 B. a 3 15 3 C. a3 6 D. a3 6 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 15 : Cho khối chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a . Hai mặt phẳng  SAB  ,  SAD  cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết SC  a 3 A. a3 3 9 B. a3 3 3 C. a 3 D. a3 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 16 : Cho khối chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AD  2a, AB  a . Gọi H là trung điểm của AD , biết SH   ABCD  . Tính thể tích khối chóp biết SA  a 5 . A. 2a 3 3 3 B. 4a 3 3 3 C. 4a 3 3 D. 2a 3 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 29 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< Câu 17 : Cho khối chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a . Gọi H là trung điểm cạnh AB biết SH   ABCD  . Tính thể tích khối chóp biết tam giác SAB đều A. 2a 3 3 3 B. 4a 3 3 3 C. a3 6 D. a3 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< Câu 18 : a/ Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a và tạo với đáy một góc 600. Thể tích khối chóp là A. a3 6 9 B. a3 2 12 C. a3 6 6 D. a3 6 3 b/ (THPT Lê Quý Đôn – Bình Phƣớc) : Cho khối chóp đều S. ABCD . BD  a 6 , góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600 . Thể tích khối chóp S. ABCD là: 30 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP A. a3 2 2 B. 3a 3 2 2 C. 3a 3 6 2 D. 2a 3 3 2 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 19 : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a và mặt bên hợp với đáy góc 300 . Thể tích khối chóp là A. a3 2 18 B. a3 2 12 C. a3 3 18 D. a3 3 9 b/ (THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định) : Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và mặt bên tạo với đáy một góc 450 . Thể tích khối chóp tứ giác đều bằng: a3 A. 6 a3 B. 9 4a 3 C. 3 2a 3 D. 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 20 (Đề minh họa lần 01) : Cho hình chóp tứ giác S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA  a 2 . Tính thể tích V của khối chóp S. ABCD : a3 2 A. V  6 2a 3 B. V  4 C. V  2a3 D. V  2 3 a 3 31 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 2018 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 21 : a/ Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy là a và cạnh bên hợp với cạnh đáy góc 300. Thể a3 2 a3 3 a3 3 a3 3 tích của khối chóp là A. B. C. D. 12 36 9 6 b/ (THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định) : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, thể tích khối chóp bằng A. 300 a3 3 2 . Tính góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy. B. 600 C. 750 D. 450 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 32 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 22 : Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy là a . Khoảng cách từ một đỉnh của đáy đến mặt bên đối diện là A. a3 2 24 a 2 . Thể tích của khối chóp là 2 B. a3 3 9 C. a3 3 12 D. a3 3 36 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 23 : Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết BAC  1200 . Thể tích của khối chóp này là a3 2 A. 24 a3 3 B. 9 a3 3 C. 12 a3 2 D. 36 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 24 : Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mặt đáy và đáy ABCD là hình vuông cạnh a, góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) là 600 . Thể tích của khối chóp là A. a3 2 24 B. a3 6 6 C. a 3 11 6 D. a3 2 36 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 33 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 25 : Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 12 và G là trọng tâm tam giác BCD . Tính thể tích V của khối chóp AGBC . . A. V  3 . B. V  4 . C. V  6 . D. V  5 . ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 26 : Đáy của một hình chóp S.ABCD là một hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và có độ dài bằng a. Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng A. a3 4 B. a3 2 C. a3 6 D. a3 8 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 27 : Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông cân tại A, BC = 2a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm BC, mặt phẳng (SAC) tạo với (ABC) góc 600 . Thể tích khối chóp S.ABC theo a. A. a3 4 B. Đáp án khác C. a3 6 6 D. a3 3 8 34 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 28 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SC tạo với đáy một góc 450. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD A. a3 2 6 B. Đáp án khác C. a3 2 3 D. a3 2 5 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 29 : Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B. Cạnh SA vuông góc với đáy, góc ACB = 600, BC = a , SA = a. 3 . Gọi M là trung điểm của cạnh SB Tính thể tích khối tứ diện M.ABC A. a3 2 6 B. a3 4 C. a3 2 3 D. a3 2 5 35 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 30 : a/ Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng  SBC  vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S. ABC . a3 3 a3 3 a2 3 a2 3 . B. . C. . D. . 24 8 24 8 b/ (THPT Chuyên Lê hồng Phong – 2017) : Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác đều; A. mặt bên SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác SAB vuông tại S , SA  a 3 , SB  a . Tính thể tích khối chóp S. ABC . A. a3 . 3 B. a3 . 2 C. a3 . 4 D. a3 . 6 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 36 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 2018 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 31 (THPT Lục Ngạn 1 – Bắc Ninh) : Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a 3 , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp S. ABCD là: A. 12a3 B.14a 3 C. 15a3 D. 17a3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 32 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SD = 3a , hình chiếu vuông 2 góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của cạnh AB. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD a3 A. 3 a3 3 B. 24 a3 C. 6 D. a3 3 12 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 33 : Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  a, AD  2a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc giữa SD với đáy bằng 600. Tính theo a thể tích khối chóp S. ABCD . 37 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP A. 4a 3 3 3 B. a3 3 24 C. a3 6 D. a3 3 12 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 34 : Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  a, AD  2a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc giữa SD với đáy bằng 600. Tính theo a khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng  SBD  A. a 3 3 B. a 3 2 C. a3 6 D. a3 3 12 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. < <<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 35 : Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a. Diện tích xung quanh gấp đôi diện tích đáy . hi đó thể tích của hình chóp bằng ? A. a3 3 12 B. a3 3 3 C. a3 3 2 D. a3 3 6 38 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 36 (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bình Định) : Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB  a, BC  a 3, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa SC và  ABC  bằng 600 . Thể tích khối chóp S. ABC bằng: B. a3 3 . A. 3a 3 . C. a 3 . D. a3 3 . 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 37 : a/ Trong các hình dưới đây hình nào là khối đa diện A. . B. . C. . D. . b/ Khối chóp tam giác đều SABC với cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a có thể tích là: a3 3 A. 12 a 3 11 B. 11 a 3 11 C. 12 a3 D. 11 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 39 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 38 : a/ Cho hình chóp S. ABC có cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. BC  9m , AB  10m , AC  17m . Biết thể tích khối chóp S. ABC bằng 72m3 . Tính khoảng cách h từ điểm A đến mặt phẳng ( SBC ) . A. h  24 m. 5 B. h  42 m. 5 C. h  34m . D. h  18 m. 5 b/ Cho hình chóp tam giác có đường cao bằng 100 cm và các cạnh đáy bằng 20 cm, 21 cm, 29 cm. Thể tích của hình chóp đó bằng : A. 6000cm3 B. 6213cm3 C. 7000cm3 D. 7000 2cm3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 39 : Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , AB  a . Cạnh bên SA  a 2 , hình chiếu của điểm S lên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm của cạnh huyền AC . a/ Chọn đáp án đúng A. SM  a 6 3 B. ∆SAC cân D. SABC  C. ∆SAC đều a2 4 b/ Thể tích khối chóp S. ABC theo a là A. a3 6 12 B. a3 6 6 C. a3 6 8 D. a3 11 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 40 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 2018 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 40 (TRƢỜNG AMSTERDAM – Giữa học kì 1) : a/ Cho khối chóp S.ABCD có thể tích V với đáy ABCD là hình bình hành. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD. Thể tích của khối chóp S.AECF là: V V V V A. B. C. D. 5 2 4 3 b/ Cho hình chóp tam giác S.ABC có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và SB. Tỉ số VS .CMN 1 1 1 1 là: A. B. C. D. 8 3 2 4 VS .CAB ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 41 a/ (Đề thi THPT Quốc gia 2017) : Cho khối chóp S. ABC có SA vuông góc với đáy, SA  4 , AB  6 , BC  10 và CA  8 . Tính thể tích V của khối chóp S. ABC . A. V  24 . B. V  32 . C. V  192 . D. V  40 . b/ (TRƢỜNG AMSTERDAM – Giữa học kì 1) : Cho hình tứ diện ABCD có DA  BC  5, AB  3, AC  4. Biết DA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Thể tích của khối tứ diện ABCD là: A. V  10 B. V  20 C. V  30 D. V  60 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 41 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 42 : Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a tâm O , SA vuông góc với mặt phẳng  ABCD  và SA  a . a/ Chọn đáp án đúng a3 3 A. S ABCD  a 2 B. VS . ABCD  C. góc giữa SC và đáy là SCA D. Cả A, B, C đều đúng. b/ Tan của góc giữa SC với mặt phẳng  SAD  . A. 1 B. 2 2 C. 2 D. 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 43 : Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy, SB hợp với mặt đáy một góc 60 . a/ Thể tích của khối chóp S. ABCD theo a là A. VS . ABCD  C. VS . ABCD a3 3 3 a3 3  8 B. VS . ABCD  a3 3 6 D. Cả A, B, C đều sai 42 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP b/ Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng  SBC  A. d  D,  SBC   a 3 . 4 a 3 B. d  D,  SBC   . 3 a 3 C. d  D,  SBC    2 D. d  D,  SBC   a ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 44 : Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Cạnh SA vuông góc với đáy, góc giữa SC với đáy bằng 600 . a/ Thể tích của khối chóp S. ABCD là A. a3 3 6 B. a3 6 3 C. a3 6 4 D. a3 2 3 9 b/ Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng SB . Tính khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng  ADI  . A. a 41 . 7 B. a 42 . 7 C. a 3 7 D. a 21 . 7 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 43 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 45 (đề minh họa lần 3 – BGD-ĐT) : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng 300 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD. A. V  6a 3 18 B. V  3a3 C. V  6a 3 3 D. V  3a 3 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 46 : Cho hình chóp tam giác đều S. ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Góc giữa mặt bên với mặt đáy bằng 600 . a/ Thể tích khối chóp S. ABC . A. 9a 3 2 B. 7a 3 2 C. 5a 3 2 D. a3 3 24 b/ Gọi M , N lần lượt là hai điểm trên cạnh SA, SC sao cho AM  2SM , CN  2SN . Tính thể tích khối chóp S.BMN 3a 3 3 A. 2 a3 3 B. 216 3a 3 2 C. 2 a3 3 D. 214 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 44 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 47 : Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông, Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng   vuông góc với đáy. Biết diện tích của tam giác SAB là 9 3 cm2 . Thể tích khối chóp S.ABCD là: A. V  36 3  cm3  B. V  50 3  cm3  C. V  9 3  cm3  D. V  72 3  cm3  ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 48 : a/ Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC. Phát biểu nào sau đây là đúng. A. Hình chóp S.ABC là hình chóp đều. B. Hình chiếu của S trên (ABC) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC C. Hình chiếu của S trên (ABC) là trung điểm của cạnh BC D. Hình chiếu của S trên (ABC) là trọng tâm của tam giác AB b/ Cho khối chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a và có tâm O , h là chiều cao của khối chóp. Xét các mệnh đề: Thể tích khối chóp S. ABCD : V1  a 2 .h (I) Thể tích khối chóp S . AOB : V2  1 2 a .h (II) 12 Mệnh đề nào đúng A. (I) đúng, (II) sai B. (I) sai, (II) đúng C. Cả (I) và (II) đều đúng D. Cả (I) và (II) đều sai. ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 45 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 49 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  5 3 dm, AD 12 3 dm, SA (ABCD) . Góc giữa SC và đáy bằng 300 . Thể tích khối chóp B. 800 dm3 S.ABCD. A. 780 dm3 C. 860 dm3 D. 900 dm3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 50 : a/ Cho tứ diện ABCD có thể tích của khối ABCD bằng 126, hai tam giác ABC và ABD có diện tích cùng bằng 21. M là một điểm thuộc cạnh CD và d1, d2 là khoảng cách từ M tới mặt phẳng (ABC) và (ABD). Giá tr (d1 + d2) bằng: A. 18 B. 20 C. 22 D. 24 b/ Cho khối chóp S.ABC , trên ba cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A ', B ' và C ' sao cho: 1 1 1 SA '  SA; SB '  SB và SC '  SC . Tỉ số thể tích giữa khối tứ diện S. A ' B ' C ' và S. ABC bằng 5 6 7 1 1 1 107 A. B. C. D. . 630 420 210 210 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 46 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 51 : Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Diện tích toàn phần của hình chóp là:   A. 1  2 a 2   B. 1  3 a 2  3 2 C. 1   a  2     D. 1  2 3 a 2 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 52 : Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Mặt phẳng (MBC) chia khối chóp thành hai phần. Tỉ số thể tích của hai phần trên và dưới là: 3 3 A. B. C. 1 8 5 D. 5 8 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 53 (Đề thi THPTQG 2017) : Cho hình chóp đều S. ABCD có độ dài cạnh đáy bằng . Gọi là trọng tâm tam giác SAC . Mặt phẳng chứa AB và đi qua G cắt các cạnh SC, SD lần lượt tại M và N . Biết mặt bên của hình chóp tạo với đáy một góc bằng A. a3 3 . 8 B. 3a 3 3 . 16 C. . Thể tích khối chóp S. ABMN bằng: a3 3 . 4 D. a3 3 . 16 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 47 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 54 : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a , đường cao của hình chóp bằng a 3 . Góc giữa mặt bên và đáy bằng 2 A. 300 B. 600 C. 450 D. Đáp án khác ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 55 : Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC, trên đường thẳng (d) vuông góc với (P) tại A, lấy hai điểm M, N khác phía đối với (P) sao cho (MBC )  ( NCB) . Trong các công thức 1 (I). V  NB.S MBC ; 3 1 (II). V  MN.S ABC ; 3 1 (III). V  MC.S NBC , 3 thể tích tứ diện MNBC có thể được tính bằng công thức nào ? A. I B. II C. III D. Cả A, B, C 48 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 56 : Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Chứng minh rằng SABCD là chóp tứ giác đều. Tính cạnh của hình chóp này khi thể tích của nó bằng V  A. a B. 2a C. 3a 9a 3 2 2 D. 4a ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 57 : Cho hình chóp tứ giác đều có mặt bên hợp với đáy một góc 45o và khoảng cách từ chân đường cao của chóp đến mặt bên bằng a. Tính thể tích hình chóp A. a3 3 3 B. a3 5 2 C. 8a3 3 3 D. 3a3 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 58 : Cho hình chóp tam giác đều có đường cao h và mặt bên có góc ở đỉnh bằng 60o. Tính thể tích hình chóp. 49 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP h3 3 A. 8 h3 B. 4 h3 2 D. 12 h3 3 C. 3 Câu 45 : Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy a và ASB  60o . Tính thể tích hình chóp A. a3 2 6 B. a3 2 3 C. a3 3 3 D. a3 3 6 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 59 (Đề thi THPTQG 2017) : Cho khối chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc vơi đáy và khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  bằng đã cho A. a3 . 2 B. a3 . 3 a 2 . Tính thể tích của khối chóp 2 C. a 3 . D. 3a 3 . 9 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 50 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 60 : Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác cân tại A, AB = AC = a, BAC  1200 . Mặt bên (SAB) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC A. a3 8 B. a 3 C. a3 2 D. 2a3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 61 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 600 a/ Chọn đáp án đúng A. SCA  600 C. VS.ABCD  a3 6 3 B. SA  a 6 D. Cả A, B, C đều đúng b/ Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SB và SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp S.AMN và S.ABD. V 2 A. S . AMN  VS . ABD 8 C. VS . AMN 2  VS . ABD 9 B. VS . AMN 2  VS . ABD 3 D. Đáp án khác ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 51 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 62 : Cho hình chóp S.ABC có AB = 6a, AC = 8a, BC = 10a ; mặt bên (SBC) là tam giác đều và vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp này là A. 25a3 3 B. 20a3 3 C. 40a3 3 D. Đáp án khác ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 63 : Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA  a 6 . 2 a/ Khoảng cách x từ điểm A đến mp(SBC) a 2 a 3 B. x  2 2 b/ Thể tích khối chóp S.ABC A. x  a3 2 a3 3 B. 2 2 c/ Diện tích tam giác SBC. A. A. a2 2 8 B. a2 3 2 C. x  a 3 D. x  2a C. a3 2 8 D. a3 3 8 C. 3 2 a 4 D. a2 3 8 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 52 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 64 (THPT Chuyên Thái Bình – 2017): Một kim t tháp ở Ai C p được ây d ng vào khoảng 2500 trước Công nguyên. im t tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 150 m , cạnh đáy dài 220 m . Diện tích ung quanh của kim t tháp này là: A. 2200 346  m2  . B. 4400 346  m2  . C. 2420000  m3  . D. 1100 346  m2  ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 65 : Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a , góc BAD  1200 . Cạnh bên SA vuông góc với đáy  ABCD  và SD tạo với đáy  ABCD  một góc 600 .Thể tích khối chóp S. ABCD . A. 3 a 3 B. a3 2 C. 2a3 D. a3 2 4 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 53 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 66 : Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và S. ABC , AC  2a . Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt đáy là trung điểm H của đoạn thẳng AC và SH  a 3 . Thể tích khối chóp S. ABC . A. 3 a 3 B. a3 2 C. 2a3 D. a3 2 4 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 67 : Cho khối chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy, SA  2a . a/ Thể tích khối chóp S. ABCD . A. 3 a 3 B. a3 6 C. a 3 15 5 D. a 3 15 6 D. a 465 4 b/ Gọi I là trung điểm của AB . Khoảng cách từ I đến mặt phẳng  SAC  là A. a 465 62 B. a 465 6 C. a 465 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 54 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 2018 Câu 68 (Đề minh họa lần 01) : Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau: AB  6a , AC  7a và AD  4a . Gọi M , N , P tương ứng là các trung điểm các cạnh BC ,CD, DB Tính thể tích V của tứ diện AMNP. A. V  7 3 a 2 B. V  14a 3 C. V  28 3 a 3 D. V  7a 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 69 : Một hình chóp tứ giác đều có tổng diện tích các mặt bên bằng 72, mặt bên tạo với đáy một góc bằng 60o . Thể tích khối chóp này gần bằng số nào dưới đây nhất? A. 60 B. 62 C. 64 D. 66 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 70 : Một hình chóp tứ giác đều có đường cao bằng 5, khoảng cách hai trọng tâm của hai mặt bên kề nhau bằng 4. Thể tích khối chóp này bằng: 55 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP A. 100 B. 110 C. 120 D. không tính được ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 71 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nh t, AB  a; AD  2a; SA  a 3 . M là điểm trên SA sao cho AM  A. 2a 3 3 9 a 3 . VS.BCM  ? 3 B. 2a 3 3 5 C. a3 3 6 D. a3 3 9 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 56 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 72 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Gọi H và K lần lượt là trung điểm của SB, SD. Tỷ số thể tích A. 1 8 VA.OHK bằng VS.ABCD B. 1 6 C. 1 4 D. 1 12 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 73 : Cho khối lăng trụ có thể tích V, chiều cao h, diện tích đáy là S. Diện tích đáy tính theo S là bao nhiêu nếu giữ nguyên thể tích V và chiều cao h tăng lên 3 lần? 1 A. S B. 3S C. S 2 D. 1 S 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 74 : Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, AC  a và nằm trong mp vuông góc với đáy. Biết SΔSAB A. a 39 12 B. a 39 2 a . Tam giác ∆SAB đều cạnh 2 a 2 39 . Khoảng cách từ C đến mp(SAB):  16 C. a 39 D. a 39 13 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 57 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 2018 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 75 : Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thang vuông tại A và D thỏa mãn AB = 2AD = 2CD và SA  (ABCD). Gọi O = AC  BD. hi đó góc hợp bởi SB và mặt phẳng (SAC) là: A. BSO B. BSC C. DSO D. BSA ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 76 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh C, cạnh góc vuông bằng a. 1 Mặt phẳng (SAB) vuông góc đáy. Biết diện tích tam giác SAB bằng a 2 . hi đó, chiều cao hình 2 chóp bằng A. a B. a 2 C. a 3 D. a 2 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 77 : a/ Cho hình chóp tam giác S. ABC với SA,S B, SC đôi một vuông góc và SA  SB  SC  a . hi đó, thể tích khối chóp trên bằng: 58 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 2a 3 a3 a3 a3 B. C. D. 9 6 3 3 0 b/ Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 45 . Gọi M, A. N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB và CD. Thể tích khối tứ diện AMNP bằng a3 A. 36 a3 B. 18 a3 C. 48 2a 3 D. 9 c/ Cho hình chóp S. ABC có SA   ABC  . Tam giác ABC vuông tại A và SA  a, AB  b, AC  c . Khi đó thể tích hình chóp bằng: 1 1 1 C. abc D. abc . abc 2 3 6 d/ Cho tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và có độ dài lần lượt là 1cm, 2cm, 3cm. A. abc B. hi đó khoảng cách từ O đến mp(ABC) là 11 7 A.  cm  B.  cm  6 6 C. 6  cm  7 D. 5  cm  . 6 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 78 : Kim T Tháp ở Ai C p có hình dáng của khối đa diện nào sau đây A. Khối chóp tam giác đều B. Khối chóp tứ giác C. Khối chóp tam giác D. Khối chóp tứ giác đều Câu 79 : Thể tích khối chóp có diện tích đáy là 3B và chiều cao h là: 1 1 A. V  Bh B. V  Bh C. V  Bh 3 2 Câu 80 : Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất: A. Hai mặt. B. Ba mặt. C. Bốn mặt. D. Năm mặt. Câu 81 : Cho một khối chóp có thể tích bằng V . Khi giảm diện tích đa giác đáy uống thể tích khối chóp lúc đó bằng: V V A. B. 9 6 C. V 3 D. V  3Bh 1 lần thì 3 D. V 27 59 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 2018 Câu 82 : Cho khối tứ diện ABCD. Lấy một điểm M nằm giữa A và B, một điểm N nằm giữa C và D. Bằng hai mặt phẳng  MCD  và  NAB  ta chia khối tứ diện đã cho thành bốn khối tứ diện: A. AMCN, AMND, AMCD, BMCN B. AMCD, AMND, BMCN, BMND C. AMCD, AMND, BMCN, BMND D. BMCD, BMND, AMCN, AMDN Câu 83 : Cho khối chóp S.ABC, trên ba cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ sao cho 1 1 1 SA'= SA ; SB' = SB ; SC' = SC . Gọi V và V’ lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABC và 2 3 4 V S.A’B’C’. hi đó tỉ số là: V 1 1 A. 12 B. C. 24 D. 12 24 Câu 84 : Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và mặt bên hợp với đáy góc α. hi đó chiều cao của hình chóp bằng A. a 9 tan 2   3 C. a 9 tan 2   3 6 B. a 9 tan 2   3 6 D. a 9 tan 2   3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 60 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 85 : Cho khối chóp S.ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA và SB. Tỉ số thể tích của hai khối chóp S.ACN và S.BCM là : 1 C. 1 D. hông ác định được 4 Câu 86 : Cho tứ diện S.ABC có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và AB  5 A. 12 B. , BC  6, CA  7 . hi đó thể tích tứ diện S.ABC bằng A. 210 B. 210 3 C. 95 3 D. 95 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 87 : Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. SA vuông góc với mặt đáy và SA = 3a. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB và SC. Thể tích khối chóp A.BCNM theo a là A. 19 3a 3 200 B. 19 3a 3 400 C. 3a 3 200 D. 2a 3 200 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 61 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Câu 88 : Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mp (ABC); AC = AD = 4cm; AB = 3cm ; BC = 5cm. a/ Khoảng cách từ điểm A đến mp (BCD) là 6 17 34 B. 34 34 b/ Thể tích khối tứ diện ABCD là A. A. 6 C. B. 7 6 34 17 D. C. 8 6 34 34 D. 9 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 89 : a/ Cho hình chóp tam giác O.ABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = a, OB = b, OC = c. Độ dài đường cao OH của hình chóp bằng ac A. B. a 2b 2  b 2 c 2  c 2 a 2 abc C. a b b c c a 2 2 2 2 2 D. 2 bc a 2b 2  b 2 c 2  c 2 a 2 ab a b  b2c 2  c 2 a 2 2 2 b/ Cho tứ diện OABC biết OA, OB, OC đôi một vuông góc. OA = 3, OB = 4 và VO. ABC  6 .Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) là: A. 1 3 B. 2 3 C. 1 27 D. 1 9 c/ Cho tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và có độ dài lần lượt là 1cm, 2cm, 3cm. hi đó thể tích V (cm3) của tứ diện là một nghiệm của phương trình : 62 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP B. V 2  5V  6  0 A. V 2  25  0 C. V 2  5V  6  0 D. V 2  V  3  0 . d/ Cho hình chóp tam giác SABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a , có SA vuông góc với (ABC). Để thể tích của khối chóp SABC là A. 600 a3 3 thì góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là 2 B. 450 C. 300 D. Đáp án khác ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 90 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D với AD  CD  a , AB = 3a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và cạnh bên SC tạo với đáy một góc 450. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a. 2 3a 3 B. 5 2 2a 3 A. 3 ♥ Giải : C. 2 3a 3 D. 3 2a 3 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 91 : Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA vuông góc với đáy, với AB = 3a, SA = 4a. khoảng cách từ điểm A tới mp(SBC) là: A. 12a 5 B. 2a 21 12 C. 2a 21 7 D. 12a 25 63 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 92 : Cho hình chóp tam giác đều SABC , AB  a . H là tr c tâm tam giác ABC, SH  a 2 . Thể tích khối chóp SABC là V, khi đó V a 3 2 : A. 3 12 B. a3 6 12 C. 3 24 D. 3 16 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 93 : Cho tứ diện ABCD . Gọi B ' và C ' lần lượt là trung điểm của AB và AC . hi đó tỉ số thể tích của khối tứ diện ABCD và khối tứ diện AB ' C ' D bằng bao nhiêu? 1 1 1 1 A. B. C. D. . 2 4 6 8 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 94 : Cho hình chóp S. ABCD . Gọi A ', B ', C ', D' lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD . Trong các kết quả sau, kết quả nào đúng? Tỉ số thể tích của hai khối chóp S. A ' B ' C ' D ' và S. ABCD bằng: 64 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP A. 1 2 B. 1 4 C. 1 6 D. 1 . 8 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 95 : Cho hình hộp ABCD.A ' B ' C ' D ' . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACBB ' và khối hộp ABCD.A ' B ' C ' D ' bằng: 1 1 1 A. B. C. 3 2 4 D. 1 . 6 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 96 : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD . Biết AB  a và góc giữa hai mặt bên và mặt đáy bằng a . hi đó, thể tích của khối chóp bằng A. a 3 tan  6 B. a 3 tan  3 C. a 3 tan  2 D. a 3 cot  . 6 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 97 : Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a biết SA vuông góc với đáy ABC và (SBC) hợp với đáy (ABC) một góc 60o. Thể tích khối chóp SABC là: 65 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP A. a3 3 12 B. a3 3 4 C. a3 3 6 D. a2 3 8 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< Câu 98 : Cho khối chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A , các cạnh bên SA = SB = SC = 3a và AB = 3a, AC = 4a, Thể tích của khối chóp S.ABC bằng A. a3 3 12 B. a3 3 4 C. 3a3 11 D. 6a3 11 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< Câu 99 : Cho hình chóp tứ giác S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a ; cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, đường thẳng SD tạo với ( ABC ) một góc 45 . Tính khoảng cách h từ điểm B đến mặt phẳng ( SCD) .A. h  2a . 2 B. h  6a . 3 C. h  a . 3 D. h  2a . 3 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. 66 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 100 : Cho hình chóp tứ giác S. ABC có BC  15a , AB  8a , AC  17a ; mặt bên ( SAB) nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết thể tích khối chóp S. ABC bằng 2017a3 . Tính khoảng cách h từ điểm C đến mặt phẳng ( SAB) . A. h  15a . B. h  120 a. 17 C. h  4a . D. h  113 a. 10 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< Câu 101 : Biết thể tích của khối tứ diện đều là a 3 và diện tích của một mặt của nó bằng 1 2 a . Tính 3 chiều cao của khối tứ diện đều đó . A .9a 1 B. a 9 C. 3a 1 D. a 3 Cho khối chóp có  là diện tích của mặt đáy khối chóp, h là chiều cao của khối chóp. Thể tích của khối chóp là: 1 A.  .h 3 1 B.  .h 2 C. 3 .h Câu 102 : Cho biết khối tứ diện đều có cạnh đáy bằng a sẽ có đường cao bằng D.  .h a 6 3 Như thế, nếu một khối tứ diện đều có thể tích bằng 18 2 thì đường cao của nó bằng: A. 6 B. 2 6 C. 3 6 D. Đáp số khác. 67 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 2018 ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. Câu 103 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC và tam giác vuông tại B với BC = 4a, AB = 3a. Mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy (ABC). Biết SB = 2a 3 và SBC  300 Thể tích của khối chóp S.ABC là A. 2a 3 2 7 B. a3 3 3 C. 2a 3 3 D. 2a 3 5 Câu 104 : Cho tứ diện ABCD có I là trung điểm của BC, diện tích tam giác ADI bằng 38, khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (ADI) bằng 6. Thể tích của khối tứ diện ABCD bằng bao nhiêu? A. 150 B. 152 C. 158 D. hông tính được. ♥ Giải : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<<. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....<<<<<<<<<<< 68 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP HỆ THỐNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN TAM GIÁC Diện tích của tam giác A 1 * SABC  . AB. AC.sin A 2 h 1 2 * SABC  .BC. AH B C H A Các tam giác đặc biệt : b c Tam giác vuông : 2 2 2 + Định lý pitago: BC  AB  AC + Diện tích tam giác vuông: C a B 1 SABC  . AB. AC 2 A Tam giác cân: + Đường cao AH cũng là đường trung tuyến + Tính đường cao và diện tích AH  BH .tan B SABC B 1  .BC. AH 2 C H A Tam giác đều + Đường cao của tam giác đều h  AM  AB. 3 ( đường cao h = cạnh x ) 2 3 2 + Diện tích : SABC  ( AB) . 4 3 2 G C B M A B TỨ GIÁC Hình vuông + Diện tích hình vuông : S ABCD  ( AB)2 O ( Diện tích bằng cạnh bình phương) D C 69 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP + Đường chéo hình vuông AC  BD  AB. 2 ( đường chéo hình vuông bằng cạnh x 2) + OA = OB = OC = OD Hình chữ nhật A + Diện tích hình vuông : S ABCD  AB. AD B ( Diện tích bằng dài nhân rộng) O + Đường chéo hình chữa nhật bằng nhau và OA = OB = OC = OD D C CÁC CÁCH XÁC ĐỊNH GÓC Cách xác định góc a Góc giữa đường thẳng A và mặt phẳng (P): + Tìm hình chiếu a’ của a lên mặt phẳng (P) + Khi đó góc giữa a và (P) là góc giữa a và a’ P a' Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) : + Xác định giao tuyến d của (P) và (Q) + Tìm trong (P) đường thẳng a  (d), trong mặt phẳng (Q) đường thẳng b  (d) a + Khi đó góc giữa (P) và (Q) là góc giữa hai đường thẳng a và b P b Q 70 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 2018 CÁC CÁCH XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM M ĐẾN MP(P)  M    ►Cách 1: Tìm một mặt phẳng   :  (xem hình 1)     P       P        Ke MH   tai H  MH   P  tai H  d  M ;  P    MH  MH      M d ►Cách 2: Tìm một đường thẳng  d  :  (xem hình 2) d / /  P  H d   d  M ;  P   d  N ;  P  (đổi khoảng cách, QUY VỀ khoảng cáchcủa điểm khác khác dễ tính hơn)  M d ►Cách 3: Tìm một đường thẳng  d  :  (xem hình 3) d   P   I   N d d  M ;  P   d  N ;  P    MI NI ►Cách 4: Ứng dụng “thể tích” để tính khoảng cách. 3V 1  VSABC  d  S ;  ABC   S ABC  d  S ;  ABC   SABC 3 S ABC + Hệ thức liên hệ trong tam giác vuông: 1 1 1  2 2 2 h b c với b, c là hai cạnh kề góc vuông, h - chiều cao từ góc vuông lên cạnh huyền tương ứng 71 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ỨNG DỤNG VÀO HÌNH HỌC CỤ THỂ Loại 1 Hình chóp tam giác S. ABC có cạnh bên SA  ( ABC ) . Xét 3 trường hợp: ABC vuông tại B ABC cân tại A (hoặc đều) S S ABC không cân tại A S H H A C H A C A C I B B d  A,(SBC )   AH B d  A,(SBC )   AH I d  A,(SBC )   AH (Nếu SA  ( ABC ) và  ABC vuông tại A thì H là trực tâm của  SBC ) Loại 2 Hình chóp tứ giác S. ABCD có cạnh bên SA  ( ABCD) . Xét các trường hợp: Đáy là hình chữ nhật Đáy là hình hình hành Đáy là hình thang vuông (hoặc hình vuông) (hoặc hình thoi) (tại A và B ) S S K S T K H H D A H D A D A F d  A,(SBC )   AH d  A,(SBC )   AH I C d  A,(SBC )   AH d  A,(SBC )   AK d  A,(SBC )   AT d  A,(SBC )   AK B B C E B C Đáy là hình vuông Đáy là hình chữ nhật (hoặc hình thoi) S (hoặc hình bình hành thường) S (tại A và B ) S H H A D A I O B Đáy là hình thang C d  A,(SBD)   AH B C d  A,(SBD)   AH D A B T I C d  A,(SBD)   AT 72 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) D 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Loại 3 Hình chóp tam giác đều S H A hình chóp tứ giác đều S H A C D O O B C d  O,(SCD)   OH B d  O,(SBC )   OH TÍNH CÁC ĐẠI LƯỢNG HÌNH HỌC Câu 1: Diện tích của tam giác ABC vuông tại A là: A. S  1 BC. AB 2 B. S  1 AB. AC 2 C. S  1 BC. AC 2 D. S  AC. AB AB 2 3 4 D. S  Câu 2: Diện tích của tam giác đều ABC là: A. S  AB 3 4 B. S  AB 2 3 2 C. S  BC 3 4 Câu 3: Diện tích của hình vuông ABCD là: A. S  1 AB. AC 2 B. S  AB 2 2 C. S  AB D. S  CD2 Câu 4: Đường cao của tam giác đều ABC là: A. h  BC 3 2 B. h  AB 2 3 2 BC 2 3 C. h  AB 3 4 D. h  C. d  AB 2 3 D. d  BC 3 Câu 5: Đường chéo của hình vuông ABCD là: A. d  BC 2 2 B. d  AC 2 Câu 6: Diện tích của hình thoi ABCD là: A. S  AB2 B. S  AC.BD 2 C. S  AC.BD D. S  AB 2 2 Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, tanC là: A. tan C  AB BC B. tan C  AB AC C. tan C  AC AB D. tan C  BC AB Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại B, sinA là: 73 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP A. sin A  BC AC B. sin A  AC BC C. sin A  AB AC D. sin A  AC AB XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có (SAB) và (SAD) cùng vuông góc (ABCD) , đường cao là A. SB B. SA C. SC D. SD Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạch a, M là trung điểm của AB,mặt phẳng SAB là tam giác đều vuông góc với đáy. Đường cao là: A. SA B. SB C. SC D. SM Câu 3: Cho hình chóp đều S.ABC gọi G là trọng tâm của tam giác ABC,đường cao là: A. SB B. SA C. SG D. SC Câu 4: Cho hình chóp S.ABC gọi I thuộc BC, hình chiếu vuông góc S lên mặt đáy trùng với I, đường cao là A. SI B. SA C. SC D. SB C. AC’ D. A’A. Câu 5: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đường cao là A. AB B. AB’ Câu 6: Cho lăng trụ ABCD .A’B’C’D’ hình chiếu vuông góc A’ lên ABCD trùng với trung I điểm AC, đường cao là A. A’A B. A’B C. A’ I D. A’C XÁC ĐỊNH GÓC Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy góc giữa SC là đáy là A. SBA B. SAC C. SDA D. SCA Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là tứ giác đều tâm O và (SAB) và (SAD) cùng vuông góc (ABCD) , góc giữa (SBD)và đáy là: A. SCO B. SOC C. SOA D. SCA Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. SA   ABCD  , SA  a . Tính góc giữa SD và (ABCD) A. 300 B. 600 C. 450 D. arctan2 Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. SA   ABCD  , SA  a . Tính góc giữa SB và (SAD) 74 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP A. 600 B. 300 C. 450 D. 900 Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. SA   ABCD  , SA  a . Tính góc giữa SC và (SAB) A. 450  2 B. arctan   2    C. 300 D. 600 KHOẢNG CÁCH Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. SA   ABCD  , SA  a . Tính d  SA, CD  A. 2 a 2 B. a C. 3 a 4 D. a 2 Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. SA   ABCD  , SA  a . Tính d  B,  SCD   A. 3 a 4 B. 3 a 2 C. a 2 D. 2 a 2 Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. SA   ABCD  , SA  a . Tính d  BD, SC  A. 6 a 6 B. 3 a 4 3 a 2 KHỐI ĐA DIỆN C. D. 6 a 4 Câu 1: Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh của một hình đa diện luôn …………..…… số mặt của hình đa diện ấy.” A. bằng B. nhỏ hơn hoặc bằng C. nhỏ hơn D. lớn hơn Câu 2: Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh của một hình đa điện luôn ……………… số đỉnh của hình đa diện ấy.” A. bằng B. nhỏ hơn C. nhỏ hơn hoặc bằng D. lớn hơn 75 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) 2018 Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – THỂ TÍCH HÌNH CHÓP Trường hợp CHÓP ĐỀ B bê =b S Công thức tính nhanh hchop x2  b  3 Vchop x 2 . 3b2  x 2  12 2 hchop  x.tan  3 Vchop  x3 .tan  12 hchop  x.tan  2 3 Vchop  x3 .tan  24 B b b h  A : B  x H :  C I x B hchop  x. Đ Vchop  2 3 2.x3 12 hchop  b 2  B bê =b x. Vchop  S b : D x Vchop  2.x3 .tan  6 hchop  x.tan  2 :  Vchop  x3 .tan  6   B 2.x.tan  2 B A I H x C Đ :b=x x 2 . 4b 2  2 x 2 6 hchop  B b x2 2 hchop  2.x 2 Vchop  2.x3 6 Gv cần file word xin liên hệ trực tiếp qua zalo – facebook – sđt : 0914449230 76 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook)
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top