Phân dạng câu hỏi và bài tập đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019

Giới thiệu Phân dạng câu hỏi và bài tập đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Phân dạng câu hỏi và bài tập đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Phân dạng câu hỏi và bài tập đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây

Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa TÁCH 22 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 MỤC Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề Chủ đề LỤC 1. Mệnh đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tập hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Các phép toán tập hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Các tập hợp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Số gần đúng. Sai số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Hàm số bậc nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Hàm số bậc hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Các định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Tổng và hiệu của hai véc-tơ . . . . . . . . . . . . . . 11. Tích của véc-tơ với một số . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Hệ trục toạ độ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 1800 14. Tích vô hướng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Các hệ thức lượng trong tam giác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 8 . 10 . 15 . 19 . 20 . 33 . 40 . 66 . 68 . 73 . 86 . 95 . 99 . 104 1 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 1. Mệnh đề Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? A Không được làm việc riêng trong giờ học!. B Đi ngủ đi!. C Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. D Bạn học trường nào?. YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 2. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề? A 4 − 5 = 1. B x > 2. C Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. D 3 < 1. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 3. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề? A 1+3 = 5 . B Hôm qua trời rét quá!. C 7 là số vô tỉ. D 3 ∈N . 5 THPT Nguyễn Quang Phục Câu 4. Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định là mệnh đề? •“2 + 4 = 7” •Học, học nữa, học mãi. •Hình chữ nhật có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. •Tam giác có hai đường cao bằng nhau là tam giác cân. A 4. B 3. D 1. C 2. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 5. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề ? A Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. B 8là số chính phương. C Buồn ngủ quá!. D Bangkok là thủ đô của Myanmar. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 6. Cho các phát biểu sau: ○ " Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam". ○ "π2 < 9, 86 ". 2 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa ○ " Mệt quá!". ○ " Chị ơi;mấy giờ rồi?". Hỏi có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề? A 1. B 3. C 4. D 2. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 7. Trong các phát biểu sau;phát biểu nào là một mệnh đề? A Ngày mai bạn có đi du lịch không?. B Tam giác cân có 3 góc đều bằng 60◦ phải không?. C Số 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất. D Các em hãy cố gắng học tập!. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 ½ ¾ ª .. Câu 8. Cho hai tập hợp M = x ∈ R| x − 7 x + 6 = 0 , N = x ∈ N|6. x và 4 mệnh đề: © 2 ○ M∪N = N ○ M∩N = M ○ M N = {1; 6} ○ N M = {1; 2; 3; 4; 5; 6} Có mấy mệnh đề đúng trong 4 mệnh đề trên? A 1. B 3. C 4. D 2. kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 Câu 9. Câu nào sau đây không là mệnh đề? A 5 chia hết cho 3. B 5 lớn hơn 3. C Anh hùng Nguyễn Viết Xuân quê ở huyện Vĩnh Tường;tỉnh Vĩnh Phúc. D Đội nào vô địch AFF Cup năm 2018?. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 Câu 10. Trong các câu sau;câu nào không phải là mệnh đề ? A Huế là thủ đô của Việt Nam. B Số 4 là số chẵn. p C Chị ơi;mấy giờ rồi?. D 2 là số hữu tỉ. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 11. Cho mệnh đề chứa biến P (n) :00 n2 + 1 chia hết cho 500 . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A P (4). B P (2). D P (7). C P (3). THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 3 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 12. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề đúng? a) Số 2 là số nguyên tố. b) Số 32018 − 1 chia hết cho 2. c) Đường chéo của hình bình hành là đường phân giác của góc ở đỉnh nằm trên đường chéo của hình bình hành đó. d) Mọi hình chữ nhật luôn có chiều dài lớn hơn chiều rộng. e) Một số chia hết cho 28 thì chia hết cho 8. A 3. B 1. D 4. C 2. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A Với mọi số nguyên n, nếu n là số lẻ thì n2 + 1 cũng là số lẻ. B Với mọi số nguyên n, nếu n là số lẻ thì n2 cũng là số lẻ. C Với mọi số nguyên n, nếu n là số lẻ thì 3n − 1 cũng là số lẻ. D Với mọi số nguyên n, nếu n là số lẻ thì 3n + 1 cũng là số lẻ. kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 Câu 14. Cho mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A Nếu a ≥ b thì a2 ≥ b2 . B Nếu a chia hết cho 5, b chia hết cho 5 thì 2a + b không chia hết cho 5. C Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3. D Nếu một tam giác có một góc bằng 60◦ thì tam giác đó đều. THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 15. Hãy chọn mệnh đề sai ? A Nếu π > 3 thì π < 4 . C Nếu 5 > 3 thì 7 > 2 . B Nếu 5 < 3 thì 2 ≥ 7 . D Nếu 5 > 3 thì 2 > 7 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 16. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau p p A −π < −2 ⇔ π2 < 4 . B 23 < 5 ⇒ 2 23 < 10 .. p p C 23 < 5 ⇒ −2 23 > −10 .. D π < 4 ⇔ π2 < 16 . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 17. Mệnh đề nào sau đây sai? A Hai tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau. B Hai tam giác có 2 góc bằng nhau thì góc thứ 3 cũng bằng nhau. C Tam giác có 3 cạnh bằng nhau thì 3 góc bằng nhau. D Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 4 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 18. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? A Nếu x = y thì t.x = t.y . B Nếu x > y thì x3 > y3 . C Nếu số nguyên n có tổng các chữ số bằng 9 thì số tự nhiên n chia hết cho 3. D Nếu x > y thì x2 > y2 . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 19. Trong các mệnh đề sau;mệnh đề nào đúng? ” A x + y > 0 ⇒ x y > 0. B ( x + y)2 ≥ x2 + y2 . C x+ y>0⇒ x>0 y>0 . D x ≥ y ⇒ x2 ≥ y2 . KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 20. Tìm số mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau: I. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó có ba góc vuông. II. ∀ x ∈ R, x + 1 ≥2 x III. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng IV. [−3; 5) ∩ (2; 6] = (2; 5]. V. Hàm số y = A 4. | x + 3| + | x − 3| là hàm số chẵn. x B 2. C 3. D 5. thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 Câu 21. Cho định lý “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng? A Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau. B Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau. C Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau. D Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diên tích chúng bằng nhau. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 22. Cho S là mệnh đề “Nếu tổng các chữ số của một số n chia hết cho 6 thì n chia hết cho 6”. Một giá trị của n để khẳng định S sai là A 33. B 40. C 42. D 30. THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 23. Phủ định của mệnh đề ∃ x ∈ R, 5 x − 3 x2 = 1 là A ∀ x ∈ R, 5 x − 3 x2 6= 1 . B ∃ x ∈ R, 5 x − 3 x 2 ≥ 1 . C ∃ x ∈ R, 5 x − 3 x2 < 1 . D ∀ x ∈ R, 5 x − 3 x2 = 1 . 5 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 24. Mệnh đề phủ định của mệnh đề ∀ x ∈ R, x2 + x + 5 > 0 là: A ∀ x ∈ R, x2 + x + 5 < 0. B ∃ x ∈ R , x 2 + x + 5 ≤ 0. C ∀ x ∈ R, x2 + x + 5 ≤ 0. D ∃ x ∈ R , x 2 + x + 5 < 0. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 25. Cho mệnh đề P :” 9 là số chia hết cho 3”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là: A P :” 9 là ước của 3”. B P :” 9 là bội của 3”. C P :” 9 là số không chia hết cho 3”. D P :” 9 là số lớn hơn 3”. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 26. Cho mệnh đề "∀ x ∈ R, x2 − x < 0" . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho? C ∃ x ∈ R , x 2 − x ≥ 0. A ∀ x ∈ R, x2 − x ≥ 0. B ∃ x ∈ R, x2 − x < 0. D ∀ x ∈ R, x2 − x > 0. THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 27. Phủ định của mệnh đề ∃ x ∈ Q : 2 x2 − 5 x + 2 = 0 là A ∀ x ∈ Q : 2 x2 − 5 x + 2 6= 0 . B ∃ x ∈ Q : 2 x2 − 5 x + 2 > 0 . C ∃ x ∈ Q : 2 x2 − 5 x + 2 6= 0 . D ∀ x ∈ Q : 2 x2 − 5 x + 2 = 0 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 28. Cho mệnh đề “Có một học sinh trong lớp 10B không chấp hành luật giao thông”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là A Không có học sinh nào trong lớp 10B chấp hành luật giao thông. B Mọi học sinh trong lớp 10B đều chấp hành luật giao thông. C Có một học sinh trong lớp 10B chấp hành luật giao thông. D Mọi học sinh trong lớp 10B không chấp hành luật giao thông. THPT Nguyễn Quang Phục Câu 29. Cho mệnh đề P : “∀n ∈ N, (2n + 5)2 < 81”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là A ∃ n ∈ N, (2 n + 5)2 ≥ 81. B ∀n ∈ N, (2 n + 5)2 ≥ 81. D ∃ n ∈ N, (2 n + 5)2 > 81. C ∃ n ∈ N, (2 n + 5)2 ≤ 81. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 30. Cho mệnh đề P : “ ∀ x ∈ R, x2 − x − 1 < 0”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là A P : “ ∀ x ∈ R, x2 − x − 1 > 0”. B P : “ ∀ x ∈ R, x2 − x − 1 ≥ 0”. C P : “ ∃ x ∈ R, x2 − x − 1 ≥ 0”. D P : “ ∃ x ∈ R, x2 − x − 1 < 0”. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 6 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 31. Mệnh đề nào sau đây đúng? p A ∃ x ∈ (1; +∞) : x − 1 ≤ 0. C ∃ x ∈ R : x 2 < 0. 1 x D ∀ x ∈ (−∞; 0] : | x| = − x. B ∀x ∈ R : x > . KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 32. Cho mệnh đề 00 ∀ x ∈ R, x2 + x + 1 > 000 . Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là A 00 ∀ x ∈ R, x2 + x + 1 = 000 . B 00 ∀ x ∈ R, x2 + x + 1 < 000 . D 00 ∃ x ∈ R, x2 + x + 1 < 000 . C 00 ∃ x ∈ R, x2 + x + 1 ≤ 000 . KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 33. Cho mệnh đề "∀ x ∈ R, x2 − x + 7 < 0" . Hỏi mệnh đề nào là phủ định của mệnh đề trên? A "∀ x ∈ R, x2 − x + 7 > 0″. B “∃ x ∈ R, x2 − x + 7 > 0”. C “∃ x ∈ R, x2 − x + 7 ≥ 0”. D “∃ x ∈ R, x2 − x + 7 ≤ 0″. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 34. Mệnh đề phủ định của mệnh đề ” ∀ x ∈ R : x2 − x + 7 < 0 " là A " ∃ x ∈ R : x2 − x + 7 > 0 “. B ” ∃ x ∈ R : x2 − x + 7 ≥ 0 “. C ” ∀ x ∈ R : x2 − x + 7 ≥ 0 “. D ” ∃ x ∈ R : x2 − x + 7 < 0 ". THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 35. Cho mệnh đề “∀ x ∈ R, x2 − x + 7 < 0”. Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên? A M = {(4, 12); (5, 7); (8, 4)}. B ∀ x ∈ R, x2 − x + 7 < 0. C ∃ x ∈ R mà x2 − x + 7 ≥ 0. D x ∈ R, x2 − x + 7 < 0. THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 7 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 2. Tập hợp Câu 36. Cho X = x ∈ R /2 x2 − 5 x +½3 = 0¾ , khẳng định nào½ sau ¾ đây đúng © A X = {1}. ª B X = 1; 3 . 2 3 . 2 C X= D X = {0}. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 37. Cho hai tập hợp A = x ∈ Z|(2 x2 − x − 3)( x2 − 4) = 0 , B = { x ∈ N| x < 4} Viết lại các tập A và B bằng cách liệt kê các phần tử © ª THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 38. Có bao nhiêu cách cho một tập hợp ? A 2. B 4. C 3. D 1. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 39. Số tập con của tập hợp có n (n ≥ 1, n ∈ N) phần tử là: A 2n+2 . B 2n−1 . C 2n+1 . D 2n . YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 40. Cách viết nào sau đây là đúng? A a ⊂ [a; b]. B {a} ⊂ [a; b]. C {a} ∈ [a; b]. D a ∈ ( a ; b ]. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 41. Tập hợp X = {2; 5} có bao nhiêu phần tử? C 2. A 4. B Vô số. D 3. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 42. Cho tập hợp A = x ∈ Z| 2 x2 + 5 x + 2 x2 − 16 = 0 . Tập hợp A được viết dưới dạng liệt kê½là: ¾ © A −4; −1 ; −2; 4 . 2 ¡ B {−4; −2}. ¢¡ ¢ ª C {±4}. D {−4; −2; 4}. thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 Câu 43. Trong ¯các tập hợp ¯ n o sau, tập hợp nào rỗng? n o ¯ 2 ¯ A A = x ∈ N¯ x − 4 = 0 . B B = x ∈ R¯ x2 − 5 = 0 . n ¯ ¯ o C C = x ∈ Q¯ x2 + x − 12 = 0 . n ¯ ¯ o D D = x ∈ R¯ x2 + 2 x + 3 = 0 . THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 Câu 44. Cho tập hợp A = { x ∈ N| x ≤ 5} . Tập hợp A được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là: A A = {1; 2; 3; 4}. B A = {1; 2; 3; 4; 5}. C A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}. D A = {0; 1; 2; 3; 4}. 8 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 Câu 45. Cho tập hợp A = x2 + 1¯ x ∈ N∗ , x2 ≤ 5 . Khi đó tập A bằng tập hợp nào sau đây? A A = {1; 2; 3; 4}. B A = {0; 2; 5}. C A = {2; 5}. D A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}. © ¯ ª kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 Câu 46. Tìm số phần tử của tập hợp A = x ∈ R/ ( x − 1) ( x + 2) x3 − 4 x = 0 . A 5. B 3. C 2. D 4. ¡ © ¢ ª KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 47. Lớp 10A có 51 bạn học sinh trong đó có 31 bạn học tiếng Anh và 27 bạn học tiếng Nhật. Lớp 10A có bao nhiêu bạn học cả tiếng Anh và tiếng Nhật? A 7. B 9. C 5. D 12. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 48. Cho tập X = x ∈ N|( x2 − 4)( x − 1)(2 x2 − 7 x + 3) = 0 . Tính tổng S các phần tử của X . 9 A S= . B S=5 . C S=6 . D S=4 . © ª 2 YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 49. Cho tập hợp A = { x; y; z} và B = { x; y; z; t; u}. Có bao nhiêu tập X thỏa mãn A ⊂ X ⊂ B? A 16. B 4. C 8. D 2. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 50. Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn {1; 2} ⊂ X ⊂ {1; 2; 3; 4; 5}? A 8. B 1. C 3. D 6. THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 51. Cho tập hợp B = {1; 3; m} , C = x ∈ R : x2 − 4 x + 3 = 0 . Giá trị của số thực m để C ⊂ B là A m = 1. B m = 3. C m ∈ ∅. D m ∈ R. © ª THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 52. Cho tập A = {a; b; 5} . Số tập con của A là A 5. B 8. C 7. D 4. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 9 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 3. Các phép toán tập hợp Câu 53. Cho 2 tập A = { x ∈ R/ x + 3 < 4 + 2 x} và B = { x ∈ R/5 x − 3 < 4 x − 1}. Hỏi các số tự nhiên thuộc cả 2 tập A và B là những số nào? A 0. B Không có. C 1. D 0 và 1. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 54. Cho hai tập hợp A = {a; b; c; e}, B = {−2; c; e; f }. Khi đó tập A ∪ B là A A ∪ B = {a; b; c; e; f }. B A ∩ B = {a; −2}. C A ∪ B = { c; e}. D A ∪ B = {−2; a; b; c; e; f }. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 55. Cho hai tập hợp X = {1; 2; 4; 7; 9} và Y = {−1; 0; 7; 10} . Tập hợp X ∪ Y có bao nhiêu phần tử? A 9. B 7. D 10. C 8. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 56. Cho hai tập hợp X = {1;2;3;4;7;9} và Y = {-1;0;7;10} . Tập hợp X ∪ Y có bao nhiêu phần tử? A 7. B 8. C 9. D 10. THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 57. Cho hai tập hợp A = {1; 2; a; b};B = {1; x; y} với x, y khác a, b, 2, 1. Kết luận nào sau đây đúng? A A ∩ B = B. B A ∩ B = ∅. C A ∩ B = A. D A ∩ B = {1}. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 Câu 58. Cho hai tập hợp A = { x ∈ R| − 7 ≤ x ≤ 3} , B = { x ∈ R| − 1 < x < 5} . Tập hợp A ∩ B là: A [−1; 3) . B (−1; 3) . C (3; 5) . D (−1; 3] . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 59. Cho A = {a; b; c} , B = {b; c; d } và C = {a; b; d ; e} Hãy chọn khẳng định đúng A A ∪ (B ∩ C ) = ( A ∪ B) ∩ ( A ∪ C ). B A ∪ (B ∩ C ) = ( A ∪ B ) ∩ C . C ( A ∪ B) ∩ C = ( A ∩ B) ∪ C . D ( A ∪ B ) ∩ C = ( A ∪ B ) ∩ ( A ∪ C ). YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 n ¯ ¯ o n ¯ ¯ p o Câu 60. Cho hai tập A = x ∈ Z¯7 x2 + 3 x − 4 = 0 , B = x ∈ N¯3 x + 2 < 15 . Khi đó ¾ 4 B A ∩ B = −1; . 7 ½ A A ∩ B = {1; 0}. C A ∩ B = {1}. D A ∩ B = ∅. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 10 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 61. Cho A là tập hợp các hình thoi, B là tập hợp các hình chữ nhật và C là tập hợp các hình vuông. Khi đó A B A = C . B A ∪ B = C. D A ∩ B = C. C A B = C . YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 62. Cho hai tập hợp: A = {0; 1; 2; 3; 4} và B = {2; 4; 6; 8; 10} . Tập A B bằng A {6; 8; 10} . B {0; 1; 3} . C {2; 4} . D {0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10} . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 63. Cho hai tập hợp M, N, M ⊂ N . Mệnh đề nào sau đây đúng? C M∩N = M . A M∩N = N . B MN =N . D MN =M . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 64. Phần tô đậm trong hình vẽ sau biểu diễn tập hợp nào? A B A. B A B. C A ∩ B. D A ∪ B. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 65. Cho tập A = {1; 2; 4; 5; 7; 9} và B = {1; 2; 3; 4} . Tìm A ∩ B và A B KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 66. Cho hai tập hợp A = {1; 2; 4; 6} , B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8} khi đó tập C B A là A {3; 5; 7; 8}. B {4; 6}. C {2; 6; 7; 8}. D {1; 2; 4; 6}. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 67. Cho các tập hợp : A = {cam, táo, mít, dừa} , B = {táo, cam}, C = {dừa, ổi, cam, táo, xoài} Tập ( A B) ∩ C là : A táo, cam. B mít. C mít, dừa. D dừa. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 11 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 68. Cho A = {2; 4; 6; 9} và B = {1; 2; 3; 4} . Khi đó tập hợp A B là A {1; 3; 6; 9}. B ∅. C {1; 2; 3; 5}. D {6; 9}. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 69. Cho hai tập hợp A = {2; 4; 6; 9} , B = {1; 2; 3; 4} . Tập A B bằng tập hợp nào sau đây? A {2; 4}. B {1; 3}. D {6; 9; 1; 3}. C {6; 9}. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 70. Cho A : "Tập hợp các học sinh khối 10 học giỏi", B : “Tập hợp các học sinh nữ học giỏi”, C : “Tập hợp các học sinh nam khối 10 học giỏi”. Vậy tập hợp C là: A A⊂B . B B A . C A∩B . D AB . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 71. Cho A, B là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây? A A ∪ B. B B A. C A B. D A ∩ B. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 72. Cho các tập hợp A , B, C . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A A ∩ ( B ∪ C ) = A ∪ ( B ∩ C ). B A ∪ (B ∪ C ) = A ∩ (B ∩ C ). C A (B ∩ C ) = ( A B) ∩ ( A C ). D A (B ∪ C ) = ( A B) ∩ ( A C ). THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 73. Cho các tập hợp A, B, C được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình vẽ. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây? 12 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A A∩ B∩ C . B ( A C ) ∪ ( A B) . C ( A ∪ B) C . D ( A ∩ B) C . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 74. Cho A 6= ∅; A ⊂ B . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A A∪B = B . B AB =∅ . D ( A ∪ B) ∩ C B A = B . C ( A ∪ B) ∩ A = B . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu ½75. Cho hai đa thức ¾f ( x) và g( x) . Xét các tập hợp A = { x ∈ R| f ( x) = 0} ; B = { x ∈ R| g( x) + 2018 = 0} f ( x) = 0 . Mệnh đề nào sau đây đúng ? g( x) + 2018 A C = AB . B C =B A . C C = A∩B . ; C = x ∈ R| D C = A∪B . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 76. Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 15 học sinh được xếp loại học lực giỏi, 20 học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, 10 em vừa được xếp loại học lực giỏi , vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực giỏi hoặc xếp loại hạnh kiểm tốt. A 10. B 35. C 25. D 45. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 77. Trong số 50 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 25 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó, lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hay hạnh kiểm tốt. A 20. B 30. C 35. D 25. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 78. Một lớp có 40 học sinh;trong đó có 24 học sinh giỏi Toán;20 học sinh giỏi Văn và 12học sinh giỏi không giỏi môn nào trong hai môn Toán và Văn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn? KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 Câu 79. Đầu năm học, thầy chủ nhiệm phát biểu điều tra sở thích về 3 môn Văn, Sử, Địa. Biết rằng mỗi bạn đều thích ít nhất một trong ba môn đó. Kết quả là: Có 4 bạn thích cả ba môn;có 9 bạn thích Văn và Sử;có 5 bạn thích Sử và Địa;có 11 bạn thích Văn và Địa;có 24 bạn thích Văn;có 19 bạn thích Sử và có 22 bạn thích Địa? Hỏi có bao nhiêu bạn không thích Địa? A 21. B 23. C 24. D 22. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 13 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 80. Người ta phỏng vấn 100 người về ba bộ phim A, B, C đang chiếu thì được kết quả như sau: Bộ phim A: có 28 người đã xem. Bộ phim B: có 26 người đã xem. Bộ phim C: có 14 người đã xem. Có 8 người đã xem hai bộ phim A và B Có 4 người đã xem hai bộ phim B và C Có 3 người đã xem hai bộ phim A và C Có 2 người đã xem cả ba bộ phim A;B và C. Số người không xem bất cứ phim nào trong cả ba bộ phim A;B;C là: A 55. B 45. D 51. C 32. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 14 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 4. Các tập hợp số Câu 81. Cho tập hợp X = (−∞; 2] ∩ (−6; +∞) . Khẳng định nào sau đây đúng ? A X = (−6; 2] . B X = (−6; +∞) . C X = (−∞; +∞) . D X = (−∞; 2] . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 82. Cho A = (−5; 1], B = [3; +∞), C = (−∞; −2) . Câu nào sau đây đúng ? A B∩C =∅ . B A ∪ B = (5; +∞) . D B∪C =R . C B ∩ C = [−5; −2] . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 83. Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào? B (−∞; −2) ∪ [5; +∞) . D (−∞; −2] ∪ [5; +∞) . A (−∞; −2] ∪ (5; +∞) . C (−∞; −2) ∪ (5; +∞) . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 84. Một trong các tập hợp được cho trong bốn phương án A;B;C;D được biểu diễn trên trục số như hình vẽ bên ( phần không gạch chéo). Đó là tập hợp nào? A [−1; 4]. C (−∞; −1) ∪ [4; +∞). B (−∞; −1] ∪ [4; +∞). D (−∞; −1] ∪ (4; +∞). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 85. Tập hợp D = (−∞; 2] ∩ (−6; +∞)là tập nào sau đây? ( hình 1) A (−4; 9]. B (−∞; +∞). C (−6; 2]. D [−6; 2]. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 86. Cho hai tập hợp E = [−5; 2) và F = (−2; 3]. Tập hợp E ∪ F bằng tập nào sau đây? C [−5; 2). A (−2; 2). B [−5; 3]. D [−2; 3]. kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 Câu 87. Cho các tập hợp M = (−∞; 4] và N = [−2; 7). Mệnh đề nào dưới đây đúng? A M ∩ N = (−∞; 7). B M ∩ N = [−2; 7). C M ∩ N = (−2; 4). D M ∩ N = [−2; 4]. 15 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu 88. Cho hai tập A = [−1; 3); B = [a; a + 3]. Với giá trị nào của a thì A ∩ B = ∅. " A a≥3 a < −4 " B . a>3 a < −4 " . C " a≥3 D . a ≤ −4 a>3 a ≤ −4 . YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 89. Cho A = [m + 1; m + 3] và B = (2m − 1; 2 m). Điều kiện của m để A ∩ B 6= ∅ là ” A 1 < m < 4. B 1 < m ≤ 4. D C 1 ≤ m < 4. m>4 m<1 . THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 90. Cho hai tập hợp A = (−7; 3) , B = (−4; 5) . Khẳng định nào đúng? A A ∪ B = (−7; −4) . B A B = (−7; −4] . D A ∩ B = [−4; 3) . C A B = (−7; −4) . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 91. Cho hai tập hợp A = [−1; 3); B = [a; a + 3]. Với giá trị nào của a thì A ∩ B = ∅. " A a≥3 a < −4 " B . a>3 a < −4 " . C a≥3 a ≤ −4 " D . a>3 a ≤ −4 . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 92. Cho số thực a < 0 . Điều kiện cần và đủ để hai khoảng (−∞; 2018a) và ( có giao khác tập rỗng là A a < −1 . B −1 < a < 0 . C a>1 . 2018 ; +∞) a D −1 ≤ a < 0 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 93. Cho A = (−∞; −2]; B = [3; +∞); C = (0; 4). Khi đó ( A ∪ B) ∩ C là A [3; 4). B (−∞; −2) ∪ [3; +∞). D (−∞; −2] ∪ (3; +∞). C [3; 4]. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 94. Cho A = [0; 5], B = (2 a; 3a + 1], a > −1. Với giá trị nào của a thì A ∩ B= ∅. 1 3 5 2 A − ≤a< . 5 a ≥ 2 . B   1 a<− 3 1 3 5 2 C − ≤a≤ . 5 a < 2 . D   1 a≥− 3 YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 95. Cho tập A = [-2;0] và B = { x ∈ R| − 1 < x < 0}. Khi đó A A B = [-2;-1) ∪ {0}. B A B = [-2;-1]. C A B = [-2;-1). D A B = [-2;-1] ∪ {0}. 16 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 96. Cho 3 tập hợp: A = (−∞; 1]; B = [−2; 2] và C = (0; 5). Tính ( A ∩ B) ∪ ( A ∩ C ) =? A [−2; 1]. B (−2; 5). C (0; 1]. D [1; 2]. THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 Câu 97. Cho A = (−∞; m + 1] ;B = (−1; +∞) . Điều kiện để ( A ∪ B) = R là A m > −1. B m ≥ −2. C m ≥ 0. D m > −2. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 98. Cho tập hợp B = (−∞; 10) ∪ [20; 30) và A = [a; a + 5) . Tìm tham số a để B ∩ A 6= ∅ ” A a ≤ 10 15 ≤ a ≤ 30 ” . B a ≤ 30. C 15 ≤ a ≤ 30. D a < 10 15 < a < 30 . THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 99. Cho hai tập hợp A = (−7; 3) , B = (−4; 5). Chọn mệnh đề đúng? C B A = (3; 5). A A ∩ B = [−4; 3). B A ∪ B = (−7; −4). D A B = (−7; −4]. kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 Câu 100. Trong mặt phẳng với hệ trục Ox y, cho 3 điểm A (3; 2),B (4; 3), C (−1; 3). Điểm N nằm trên tia BC . Biết M ( x0 ; y0 )là đỉnh thứ 4 của hình thoi ABN M . Khẳng định nào sau đây đúng? A x0 ∈ (1, 55; 1, 56). B x0 ∈ (1, 56; 1, 57). C x0 ∈ (1, 58; 1, 59). D x0 ∈ (1, 57; 1, 58). kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 Câu 101. Phần bù của [−2; 1) trong R là A (−∞; 1]. C (−∞; −2). B (−∞; −2) ∪ [1; +∞). D (2; +∞). THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 102. Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các số vô tỷ? A Q N∗ . B R Q. C Q Z. D R {0}. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 103. Cho hai tập hợp A = (−∞ ; 1];B = [−2 ; 2]. Tìm A B. A A B = (−∞ ; −2] ∪ [1 ; 2]. B A B = (−∞ ; −2). C A B = [−2 ; 1]. D A B = (1 ; 2]. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 Câu 104. Cho tập A = [2; 7], B = (3; 4). Tập hợp A B là: A [2; 3] ∪ (4; 7]. B [2; 3] ∪ [4; 7]. C [2; 3) ∪ (4; 7]. D [2; 3) ∪ [4; 7]. 17 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 105. Cho tập hợp A = [−2; 3] và B = (1; 5] . Khi đó tập A B là A (−2; 1] . B (−2; −1) . C [−2; 1) . D [−2; 1] . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 106. Cho A = (−1; 3); B = [0; +∞) . Xét các khẳng định sau: • A ∪ B = (−1; +∞) • B A = (3; +∞) • A B = (−1; 0) • A ∩ B = (0; 3] Số khẳng định đúng là: A 2. B 1. C 0. D 3. THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 107. Cho 2 tập hợp CR A = [−9; 8) và CR B = (−∞; −7) ∪ (8; +∞). Chọn khẳng định đúng ? A A ∩ B = R. B A ∩ B = [−9; −7). C A ∩ B = ∅. D A ∩ B = {8}. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 18 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 5. Số gần đúng. Sai số Câu 108. Cho số a = 1754731, trong đó chỉ có chữ số hàng trăm trở lên là đáng tin. Hãy viết chuẩn số gần đúng của a A 17547.102 . B 1754.103 . C 17548.102 . D 1755.102 . YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 109. Cho giá trị gần đúng của A 0, 003. B 0, 002. 8 là 0, 47. Sai số tuyệt đối của số 0, 47 là: 17 D 0, 004. C 0, 001. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 p p Câu 110. Dùng máy tính cầm tay để viết quy tròn số gần đúng 2 + 5 đến hàng phần trăm là A 3, 65 . B 3, 6503 . C 3, 6 . D 3, 66 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 111. Số gần đúng của a = 2, 57656 có ba chữ số đáng tin viết dưới dạng chuẩn là: A 2, 58. B 2, 577. C 2, 57. D 2, 576. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 19 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 6. Hàm số  2( x − 3) nếu − 1 ≤ x ≤ 1 p Câu 112. Cho hàm số f ( x) = p . Giá trị của f (−1); f ( 10) lần lượt là  x2 − 1 nếu x ≥ 1 A 8 và 0. B 0 và 8. C −8 và 3. D 3 và −8 . THPT Nguyễn Quang Phục    − 2 x + 1 khi x ≤ −3 . Biết f ( x0 ) = 5 thì x0 là Câu 113. Cho hàm số f ( x) = x + 7   khi x > −3 2 A −2. B 3. C 0. D 1. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 x+2 . x( x − 1) C M (0; 2). Câu 114. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = A M (2; 2). B M (1; 3). D M (−2; 1). THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019   1 − x khi − 2 < x ≤ 1    Câu 115. Cho hàm số: y = f ( x) = x − 1 khi 1 < x ≤ 2 .    5 − x2 khi 2 < x ≤ 5 Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A f (3) = 2. B f (3) = −2. C f (3) = −4. D f (3) = −1. kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019  3 ( x − 2) khi − 1 ≤ x < 2 Câu 116. Cho hàm số f ( x) = p . Tính giá trị f (3) .  x2 − 4 khix ≥ 2 p A Không xác định. B f (3) = 5 hoặc f (3) = 3. p C f (3) = 5. D f (3) = 3. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019  p   2 x − 2 − 3 khix ≥ 2 x−1 Câu 117. Hàm số f ( x) = . Tính P = f (2) + f (−2).   2 x + 2 khix < 2 7 A P = 3. B P= . C P = 6. 3 D P = 2. THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 118. Đồ thị hàm số y = f ( x) = A (0; −3) . B (3; 6) . ( 2 x + 3 khix ≤ 2 x2 − 3 khix > 2 đi qua điểm có tọa độ C (2; 5) . D (2; 1) . 20 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019  p   2 x + 2 − 3 khi x ≥ 2 x−1 Câu 119. Cho hàm số f ( x) = . Tính P = f (2) + f (−2).   2 x + 1khi x < 2 8 5 A P = 6. B P= . D P = 4. C P= . 3 3 THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 Câu 120. Tổng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = | x − 2| + |4 x + 4| + 3 trên đoạn [−2; 2] là A 24. B 21. D 26. C 23. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 121. Rót chất A vào một ống nghiệm, rồi đổ thêm chất B vào. Khi nồng độ chất B đạt đến một giá trị nhất định thì chất A mới tác dụng với chất B. Khi phản ứng xảy ra, nồng độ cả hai chất đều giảm đến khi chất B được tiêu thụ hoàn hoàn. Đồ thị nồng độ mol theo thời gian nào sau đây thể hiện quá trình của phản ứng? A . B . C . D . THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 122. Tập xác định của hàm số y = A (−∞; 3) . x+2 là ( x − 3)2 C R {3} . B (3; +∞) . D R. YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 123. Tập xác định của hàm số y = A R {−1}. B (1; +∞). x2 + 1 là x−1 C R. D R {1}. 21 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 124. Tập xác định của hàm số y = ½ ¾ 4 A D = R . 3 3 3 C D = (−∞; ) ∪ ( ; +∞). 4 4 2x + 1 là: 4x − 3 1 1 ½ 2 ¾ 2 3 1 D D = R ;− . 4 2 B D = (−∞; − ) ∪ (− ; +∞). THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 125. Tập xác định của hàm số y = A R. 2x + 1 là x−1 B (1; +∞) . C R {1} . D (−∞; 0) . THPT Nguyễn Quang Phục p Câu 126. Tập xác định của hàm số y = 3 x − 1 là A D = (0; +∞). B D = [0; +∞). 1 3 C D = [ ; +∞). 1 3 D D = ( ; +∞). THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 p 1 + x − 1 là x−3 B D = (1 ; +∞) {3}. C D = [1 ; +∞). Câu 127. Tập xác định của hàm số y = A D = (3 ; +∞). D D = [1 ; +∞) {3}. thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 x2 − 1 là x2 + 3 x − 4 B D = R {−1; 4}. C D = R {1; −4}. Câu 128. Tập xác định của hàm số y = A D = R. D D = R {−4}. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 129. Tập xác định của hàm số y = A R {1}. B R {3}. x−3 là 2x − 2 C R {2}. D (1; +∞). kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 p Câu 130. Tìm tập xác định D của hàm số y = A D = R {−2, 3} . C D = [−1; +∞) {3} . x+1 x2 − x − 6 . B D = [−1; +∞) . D D=R . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 p Câu 131. Tập xác định của hàm số y = A R {3} . B [−1; +∞) . x+1 là x−3 C [−1; +∞) {3} . D [1; 3) ∪ (3; +∞) . THPT Nguyễn Quang Phục 22 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa 1 Câu 132. Tập tất cả các giá trị m để hàm số y = p tập rỗng là A (−∞; 3) . − x2 − 2 x + 3 p + x − m có tập xác định khác C (−∞; 1) . B (−3; +∞) . D (−∞; 1] . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 133. Gọi tập xác định của các hàm số f ( x) = D 1 ; D 2 .Hãy tìm D 1 ; D 2 ; D 1 ∩ D 2 ; D 1 ∪ D 2 p p 3x + 4 lần lượt là 5 + x + 5 − x; g ( x) = p x+4 THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 x2 − 2 x + 1 . p ( x + 2) x2 + 1 C D = R {2}. Câu 134. Tìm tập xác định của hàm số y = A D = R. B D = R {−2}. D D = (−1; +∞). YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 135. Tìm tập xác định của hàm số y = p 1 x 4 − x2 A D = (−2; 2) 0. C D = (−2; 2). B D = [−2; 2]. D D = (−∞; −2) ∪ (2; +∞). THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 136. Tập xác định của hàm số y = p 5 A D = ( ; 9] . 2 5 B D = ( ; 9) . 2 1 2x − 5 p + 9 − x là 5 2 C D = [ ; 9) . 5 2 D D = [ ; 9] . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 p x . x−3 B D = (−∞; 1) ∪ (3; +∞). Câu 137. Tìm tập xác định của hàm số y = x2 − 4 x + 3 − A D = (−∞; 1] ∪ (3; +∞). C D = (3; +∞). D D = (1; 3) . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 138. Tập xác định của hàm số y = p 3 x+2−1 A D = [−2 ; +∞) {−1}. C D = [−2 ; +∞). là B D = R {−1}. D D = (1 ; +∞). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 p Câu 139. Tập xác định D của hàm số y = µ ¶ 3 A D = [−4 ; −1) ∪ −1 ; . 2 µ ¸ 3 C D = −∞ ; . 2 x+4 là p ( x + 1) 3 − 2 x· ¶ 3 B D = −4 ; . 2¸ · 3 D D = −4 ; . 2 23 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 p p Câu 140. Tập xác định của hàm·số f ( x¶) = x − 1 + 2 x − 1 là A D = (−∞; 1]. B D= 1 ; +∞ . 2 D D = (1; +∞). C D = [1; +∞). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019    1 ; x≤0 x−1 Câu 141. Cho hàm số y = p . Tập xác định của hàm số đã cho là tập hợp nào   x + 2; x > 0 sau đây? A [−2; +∞). C R {1}. B R. D { x ∈ R x 6= 1 và x ≥ 2}. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 p Câu 142. Tập xác định của hàm số y = x − 1 + p A [1; 4). 1 là 4− x C [1; 4]. B (1; 4]. D (1; 4). KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 x+1 Câu 143. Tìm tập xác định của hàm số y = p A [1; +∞). B R. x−1 C R {1}. D (1; +∞). YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 144. Hàm số nào sau đây có tập xác định là R? p 2 x . x2 + 4 3x . C y= 2 x −4 p B y = x 2 − x 2 + 1 − 3. A y= p D y = x 2 − 2 x − 1 − 3. THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 x+3 Câu 145. Giả sử D = (a; b) là tập xác định của hàm số y = p . Tính S = a2 + b2 2 −x + 3x − 2 . A S=7 . B S=5 . C S=4 . D S=3 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 146. Tìm tập xác định D của hàm số y = 1 2 A D = (− ; +∞) {3}. 1 2 C D = ( ; +∞) {3}. x+1 . p ( x − 3) 2 x − 1 B D = R. 1 2 D D = [ ; +∞) {3}. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 24 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa p Câu 147. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = A −1 ≤ m ≤ 1 . 3 B m ≥ −1 . m+1 3 x2 − 2 x + m C m> có tập xác định D = R . 1 . 3 D m≥ 1 . 3 THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 148. Hàm số y = Q = a3 + b3 − 4ab A Q = 11 . x2 − 7 x + 8 có tập xác định D = R {a; b} ; a 6= b Tính giá trị biểu thức x2 − 3 x + 1 B Q = 14 . C Q = −14 . D Q = 10 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 p 2x − 3 2x − m − 2x Câu 149. Cho hàm số f ( x) = r¯ có tập xác định là D 1 và hàm số g( x) = ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ x¯ + 5 ¯ x − 2¯ − 1 có tập xác định là D 2 . Tìm điều kiện của tham số m để D 2 ⊂ D 1 THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 150. Tập xác định của hàm số y = p p x +2 x −1+ p p 5 − x2 − 2 4 − x2 có dạng [a; b] . Tính a+b A 3. B −1 . C 0. D −3 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 151. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = (−1; 0) ( A m>0 m < −1 ( . C B m ≤ −1 . m≥0 m ≤ −1 . x + 2m + 2 xác định trên x−m D m≥0 . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 r Câu 152. TXĐ của hàm số y = ? A a + b = −8 . 3x + 5 − 4 là (a; b] với a, b là các số thực. Tính tổng a + b x−1 B a + b = −10 . C a+b =8 . D a + b = 10 . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 153. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = D = [0; 5) . A m≥0 . B m≥2 . p 1 x−m+2+ p có tập xác định 5− x C m ≤ −2 . D m=2 . THPT Nguyễn Quang Phục p Câu 154. Tìm điều kiện của m để hàm số y = x2 − x + m có tập xác định D = R A m≥ 1 . 4 B m> 1 . 4 1 4 C m>− . D m≤ 1 . 4 THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 25 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 155. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = [3; 5] A m ≤ 1 hoặc m ≥ 2 . C m > 4 hoặc m < 1 . x+9 xác định trên đoạn x − 2m − 1 B m > 3 hoặc m < 0 . D m > 2 hoặc m < 1 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 156. Cho hàm số y = f ( x) có tập xác định là [−3; 3] và có đồ thị được biểu diễn bởi hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng? A Hàm số y = f ( x) + 2018 đồng biến trên các khoảng (−3; −1) và (1; 3). B Hàm số y = f ( x) + 2018 đồng biến trên các khoảng (−2; 1) và (1; 3). C Hàm số y = f ( x) + 2018 nghịch biến trên các khoảng (−2; −1) và (0; 1). D Hàm số y = f ( x) + 2018 nghịch biến trên khoảng (−3; −2). kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 Câu 157. Chọn khẳng định đúng ? A Hàm số y = f ( x) được gọi là nghịch biến trên K nếu ∀ x1 ; x2 ∈ K, x1 < x2 ⇒ f ( x1 ) < f ( x2 ) . B Hàm số y = f ( x) được gọi là đồng biến trên K nếu ∀ x1 ; x2 ∈ K, x1 < x2 ⇒ f ( x1 ) ≤ f ( x2 ) . C Hàm số y = f ( x) được gọi là đồng biến trên K nếu ∀ x1 ; x2 ∈ K, x1 < x2 ⇒ f ( x1 ) > f ( x2 ) . D Hàm số y = f ( x) được gọi là đồng biến trên K nếu ∀ x1 ; x2 ∈ K, x1 < x2 ⇒ f ( x1 ) < f ( x2 ) . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 158. Cho hàm số có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây là đúng? A Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 3). C Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2). B Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 1). D Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 3). 26 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 159. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên R? A y = x. B y = −2 x. C y = 2 x. 1 2 D y = x. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 160. Cho hàm số y = f ( x) có tập xác định là [−3; 3] và có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng? A Hàm số đồng biến trên khoảng (−3; 1) và (1; 4) . B Hàm số nghịch biến trên khoảng (−2; 1) . C Hàm số đồng biến trên khoảng (−3; −1) và (1; 3) . D Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt. THPT Nguyễn Quang Phục p Câu 161. Hàm số y = (m − 1) x − 2018 − m đồng biến trên khoảng (−∞ ; +∞) khi C 1 < m ≤ 2018 . A m<1 . B m≤2 . D m>1 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 162. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên R ? A y = πx − 2 . B y=2 . C y = −π x + 3 . D y = 2x + 3 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 163. Hàm số f ( x) có tập xác định R và có đồ thị như hình vẽ Mệnh đề nào sau đây đúng ? A Đồ thị hàm số cắt trục hoành theo một dây cung có độ dài bằng 2 . B Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 5) . C Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 3) . p p D f ( 2019) < f ( 2017) . 27 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 164. Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây sai? ¯ ¯ ¯ ¯ A Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f (¯ x¯ + 1) trên [−1; 1] bằng −3 . B Hàm số nghịch biến trên (1; 2) . ¯ ¯ ¯ ¯ C Giá trị lớn nhất của hàm số y = f (¯ x¯ + 1) trên [−1; 1] bằng −2 . ¯ ¯ ¯ ¯ D Hàm số y = f (¯ x¯ + 1) đồng biến trên (−1; 0) . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 165. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ? A y = 3 x2 − x. B y= x2 − x . x−1 4 x C y= . D y = | x |. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 Câu 166. a) Xét tính chẵn;lẻ của hàm số f ( x) = x4 − 3 x2 + 2. b) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = x2 + 2 x − 3. c) Xác định a, b, c để đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c đi qua điểm A (2; 1) và có đỉnh I (1 ; −1) thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 Câu 167. Cho hàm số y = f ( x) xác định trên tập D . Mệnh đề nào sau đây đúng? A Nếu f ( x) không là hàm số lẻ thì f ( x) là hàm số chẵn. B Nếu f (− x) = − f ( x) , ∀ x ∈ D thì f ( x) là hàm số lẻ. C Đồ thị hàm số lẻ nhận trục tung làm trục đối xứng. D Nếu f ( x) là hàm số lẻ thì f (− x) = − f ( x) , ∀ x ∈ D . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 28 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 168. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: p A Hàm số y = x2 + 2 x + 2 xác định trên R. B Hàm số y = x3 là hàm số lẻ. D Hàm số y = x2 + 1 là hàm số chẵn. C Hàm số y = ( x − 1)2 là hàm số chẵn. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 169. Xét tính chẵn;lẻ của hàm số y = x2 + 2 . KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 170. Cho hàm số y = x2 . Chọn mệnh đề đúng. A Hàm số trên là hàm chẵn. B Hàm số trên vừa chẵn vừa lẻ. C Hàm số trên là hàm số lẻ. D Hàm số trên không chẵn không lẻ. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 171. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn ? p p p p A y = 2 − x + 2 + x. B y = x + 2 + x − 2. ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ D y = x4 + x + 1. C y = ¯ x + 2¯ − ¯ x − 2¯. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 172. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn? A y = x2 + C y= 1 . x B y= 1 . 4 x3 x x4 − 2 x2 + 1 . D y = (2 x − 1)2018 + (2 x + 1)2018 . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 173. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ? A y = 2 x. B y = x3 + x2 . C y = x 3 + 1. ¯ ¯ ¯ ¯ D y = ¯ x ¯ + 1. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 ¯ ¯ ¯ ¯ Câu 174. Trong các hàm số y = ¯ x¯, y = x2 + 4 x, y = − x4 + 2 x2 có bao nhiêu hàm số chẵn? A 0. B 1. C 2. D 3. THPT Nguyễn Quang Phục ¯ ¯ ¯ ¯ Câu 175. Trong các hàm số sau đây: y = ¯ x¯, y = x2 + 4 x, y = − x4 + 2 x2 có bao nhiêu hàm số chẵn? A 1. B 3. C 2. D 0. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 176. Cho đồ thị hàm số y = f ( x) như hình dưới đây. Kết luận nào trong các Kết luận sau là đúng? 29 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A Hàm số lẻ trên tập thực. C Hàm số chẵn trên R . B Hàm số vừa chẵn vừa lẻ. D Hàm số đồng biến trên R .. THPT Nguyễn Quang Phục Câu 177. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị¯đối xứng ¯ ¯ qua ¯ trục Oy. ¯ ¯ ¯ ¯ A y = 2 x3 − 3 x . B y = ¯ x + 3¯ + ¯ x − 2¯ . 4 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ D y = ¯ x + 1¯ + ¯ x − 1¯ . 2 C y = 2x − 3x + x . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ Câu 178. Cho hàm số f ( x) = ¯ x + 2¯ − ¯ x − 2¯ và g( x) = − x4 + x2 + 1. Khi đó: A f ( x) và g( x) cùng chẵn. C f ( x) và g( x) cùng lẻ. B f ( x) lẻ , g( x) chẵn. D f ( x)chẵn , g( x) lẻ. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 179. Cho hàm số f ( x) = (m2 + 3m − 4) x2017 + m2 − 7. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số f là hàm số lẻ trên R. Tính tổng các phần tử của S . p p A 0. B −3. D 2 7. C 7. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 180. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ? x3 A f ( x) = 2 . x +1 ¯ ¯ ¯ ¯ B f ( x ) = x − ¯ x ¯. 2 C f ( x ) = x 3 + x + 1. D f ( x) = x . x+1 THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 181. Tìm điều kiện của m để hàm số y = x4 − m(m − 1) x3 + x2 + mx + m2 là hàm số chẵn. A m=0 . B m = 1 hoặc m = 0 . C không tồn tại m. D 0 1. A k < 1. B k < 2. D k > 2. THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 Câu 190. Cho hàm số y = ax + b (a 6= 0). Mệnh đề nào sau đây đúng? b a b a A Hàm số đồng biến khi x < − . B Hàm số đồng biến khi x > − . C Hàm số đồng biến khi a < 0. D Hàm số đồng biến khi a > 0. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 191. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ? ¡ ¢ A y = 2018. B y = µm2 + 1 x − 3. ¶ C y = −3 x + 2. D y= 1 1 − x + 5. 2003 2002 THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 ¯ ¯ ¯ ¯ Câu 192. Tập hợp các giá trị của m để hàm số y = (6 − 2m) x + ¯ m¯ − 1 nghịch biến trên tập R là: A (3; +∞) . B [−1; 1] . C (−1; 1) . D [3; +∞) . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 193. Hàm số f ( x) = (m − 1) x + m + 2 ( với m là tham số thực) nghịch biến trên R khi và chỉ khi A m≥1 . B m < 1. C m > 1. D m≤1 . KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu 194. Tìm tất cả các giá trị của tham sốm để hàm số y = (m − 1) . (− x) + 2m đồng biến trên R . A m > 1. B m ≥ 1. C m < 1. D m ≤ 1. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 195. Tìm tất cả các giá trị m để hàm số y = (2m − 1) x + m − 3 đồng biến trên R? 1 2 A m< . 1 2 B m> . C m < 3. D m>3 . thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 Câu 196. Với giá trị nào của m thì hàm số y = (2 − m) x + 5 m là hàm số bậc nhất? A m<2 . B m>2 . C m 6= 2 . D m=2 . 33 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT Nguyễn Quang Phục Câu 197. Hàm số f ( x) = (m − 1) x + 2 m + 2 là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi A m 6= 1. B m > 1. C m 6= −1. D m 6= 0. THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 198. Đường thẳng đi qua điểm A (1; 2) và song song với đường thẳng y = −2 x + 3 có phương trình là A y = −2 x − 4 . B y = −2 x + 4 . C y = −2 x + 5 . D y = 2x . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 199. Với giá trị nào của a và b thì đồ thị hàm số y = ax+b đi qua hai điểm A (−2; 1), B(1; −2). A a = −2 và b = −1. B a = 2 và b = 1. C a = 1 và b = 1. D a = −1 và b = −1. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 200. Đồ thị hàm số y = ax + b là một đường thẳng đi qua A (3 ; 4) và song song với đường thẳng y = 3 x − 1 thì giá trị của a + b là: A 1. B −3. C −2. D 4. thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 Câu 201. Tìm a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A (1; −2) , B (−3; 5) . 7 4 1 4 A a = ; b = .. 7 4 1 4 B a = − ; b = − .. 1 4 7 4 C a = − ; b = − .. 1 7 4 7 D a = − ; b = − .. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 202. Với giá trị nào của a và b thì đồ thị hàm số y = ax+b đi qua các điểm A (−2; 1) ; B (1; −2) ? A a = 2 và b = 1. B a = −1 và b = −1. C a = −2 và b = −1. D a = 1 và b = 1. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 ¯ ¯ ¯ ¯ Câu 203. Cho hàm số y = x − ¯ x¯. Trên đồ thị của hàm số lấy hai điểm A và B hoành độ lần lượt là−2 và 1. Phương trình đường thẳng ABlà? A y= 3x 3 − . 4 4 B y=− 3x 3 + . 4 4 C y= 4x 4 − . 3 3 D y=− 4x 4 + . 3 3 YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 204. Cho hàm số y = f ( x) = ax + b thoả mãn f (2016) ≤ f (2017); f (2018) ≥ f (2019); f (1) = 1 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau A f (2019) = 1 . B f (2019) = 0 . C f (2019) < 0 . D f (2019) = 2019 . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 34 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 205. Đường thẳng trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A y = 3 − 3 x. B y = −5 x + 3. D y = x + 3. C y = 3 − 2 x. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 x 2 Câu 206. Đồ thị của hàm số y = − + 2 là hình nào? y y 2 4 x −4 x A . B y −2 −4 2 x 4 x C . y −2 . D . khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 207. Cho hàm số y = 2 x + 1, điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số? A (1; 0). B (−3; 5). C (−2; −3). D (−1; 1). THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 208. Đường thẳng y = 3 x − 2 không đi qua điểm A M (−1; −5). B P (0; −2). C Q (1; 1). D N (−2; −4). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 209. Đồ thị hàm số y = x + 1 đi qua điểm nào sau đây ? A (0; 1). B (2; −1). C (0; 2). D (1; 0). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 210. Hàm số nào trong các hàm số dưới đây có đồ thị như hình vẽ? A y = x−3 . B y = 2x − 3 . C y = 4x − 6 . D y = −4 x + 6 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 211. Hình vẽ sau đây là đồ thị hàm số nào? 35 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa ¯ ¯ ¯ ¯ A y = 1 − ¯ x ¯. ¯ ¯ ¯ ¯ B y = ¯ x¯ + 1. ¯ ¯ ¯ ¯ C y = ¯ x ¯ − 1. ¯ ¯ ¯ ¯ D y = ¯ x ¯. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 212. Với giá trị nào của a, b thì đồ thị hàm số y = ax+b đi qua các điểm A (−2; 1), B(1; −2)? A a = 2 và b = 1. B a = −1 và b = −1. C a = −2 và b = −1. D a = 1 và b = 1. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 213. Hàm số y = x − 1 có đồ thị là hình nào trong các hình sau? A . B . C . D . THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 214. Đường thẳng trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 36 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A y = 3 − 3 x. C y = −5 x + 3. B y = 3 − 2 x. D y = x + 3. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 215. Đồ thị hàm số y = 3 x + 2 cắt hai trụcOx, O y lần lượt tại A và B. Tính diện tích tam giác O AB. 2 3 A SO AB = . 1 2 3 2 B SO AB = . C SO AB = . 4 3 D SO AB = . THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 216. Biết đồ thị của hàm số y = ax + b qua hai điểm A (0; −3), B(−1; −5). Giá trị của a, b bằng bao nhiêu? A a = 2; b = −3. B a = −2; b = 3. C a = 2; b = 3. D a = 1; b = −4. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 x 2 Câu 217. Đồ thị của hàm số y = − + 2 là hình nào? A . C . B . D . YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 218. Trong mặt phẳng toạ độ Ox y , đường thẳng d : y = (m − 2) x + 1 ( m 6= 2) cắt hai trục 1 là 4 D m = 0; m = 4 . toạ độ lần lượt tại A, B . Tất cả các giá trị của m để tam giác O AB có diện tích bằng A m ∈ (−2; 0) . B m=0 . C m=4 . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 219. Trong mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng d : y = (m − 3) x + 2m + 4 cắt các trục Ox, O y lần lượt tại A, B . Tổng tất cả các giá trị của m để tam giác O AB vuông cân là A 8. B 2. C 6. D 4. 37 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 220. Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y = x + 1 và x + y − 3 = 0 là. A (−1; −2). B (1; 2). C (1; −2). D (2; 1). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 1 2 Câu 221. Cho hai hàm số y = 2 x + 1 và y = x + 1 . Đồ thị của hai hàm số này sẽ A Song song với nhau. C Trùng nhau. B Cắt nhau. D Vuông góc với nhau. THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 222. Biết rằng đường thẳng d1 : y = −5( x + 1) ; d2 : y = 4 x + 4 ; d3 : y = ax + 3 đồng quy. Giá trị của a bằng C −4 . A 4. B −3 . D 3. THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 223. Tổng tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x − 2 m + 1 cắt hai trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích bằng 12, 5 bằng C 3. A 5. B 1. D −5 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 224. Cho các đường thẳng sau. à p ! p 3 3 3 1 d1 : y = p x − 2 d2 : y = p x + 1 d3 : y = − 1 − x−1 x + 2 d4 : y = 3 3 3 3 Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau? A d2 , d3 , d4 song song với nhau. B d2 và d4 song song với nhau. C d1 và d4 vuông góc với nhau. D d2 và d3 song song với nhau. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 225. Tìm các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = m2 − 3 x + 3m + 1 song song với đường thẳng y = x − 5 . p A m = ±2. B m = ± 2. C m = −2. D m = 2. ¡ ¢ THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 226. Trong mặt phẳng Ox y;cho hai điểm A (1; 4) , B (−4; 2). Tọa độ giao điểm của đường thẳng đi qua hai điểm A, B với trục hoành là A (−9; 0). B (0; 9). C (9; 0). D (0; −9). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu 227. Điều kiện cần và đủ để phương trình | x + 1| + | x − 2| − | x − 3| = m ( với m là tham số thực) có hai nghiệm phân biệt là: A m>2 . B m>1 . C m > −1 . D m > −2 . 38 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu 228. Biết đường thẳng y = (2 m − 2) x + m2 − 2m luôn tiếp xúc với 1 parabol (P ) cố định. Parabol (P ) đi qua điểm nào sau đây A (1; 1) . B (1; 0) . C (0; 1) . D (1; −2) . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 229. Cho hai đường thẳng d1 : y = mx − 4 và d2 : y = −mx − 4 . Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để tam giác tạo thành bởi d1 , d2 và trục hoành có diện tích lớn hơn 8 . Số phần tử của tập S là A 1. B 3. C 2. D 4. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 39 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 8. Hàm số bậc hai Câu 230. Hàm số y = x2 − 4 x + 11 đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây? C (2; +∞). A (−2; +∞). B (−∞; +∞). D (−∞; 2). YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 231. Hàm số sau đây luôn đồng biến trên tập R ? A y = − x2 + x − 1 . B y = 1 − 2x . C y = 2x + 1 . D y = x2 + 2 x + 3 . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 232. Cho hàm số y = x2 + 2 x + 3 . Tìm khẳng định đúng. A Hàm số đồng biến trên (−3; −2) . B Hàm số nghịch biến trên (2; 3) . C Hàm số đồng biến trên (−∞; 0) . D Hàm số nghịch biến trên (−∞; −1) . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 233. Bảng biến thi của hàm số y = −2 x4 + 4 x + 1 là bảng nào sau đây? A . C . B . D . THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 234. Bảng biến thiên của hàm số y = − x2 + 2 x − 1 là: A . B . C . D . THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 Câu 235. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = x2 − 2 x KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 40 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 236. Hàm số f ( x) = x2 − 2 x + 3 đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A (1; +∞). B (−2; +∞). C (−∞; 1). D (3; +∞). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu 237. Hàm số y = x2 − 4 x + 3 đồng biến trên khoảng nào? A (1; 3). B (−∞; 2). C (−∞; +∞). D (2; +∞) . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 238. Cho hàm số y = f ( x) = x2 − 4 x. a)Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = f ( x). b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f ( x) trên đoạn [0 ; 4] KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 2 Câu 239. Hàm biến trên µkhoảng ¶ µ ¶ số y = −3 x +µx − 2 nghịch ¶ 1 1 1 A B −∞; − . C − ; +∞ . ; +∞ . 6 6 6 ¶ 1 D −∞; . 6 µ khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 240. Cho parabol y = f ( x) = ax2 + bx + c ;(a 6= 0) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây Đỉnh của parabol là điểm A I (5; 1). B I (−1; −5). C I (−1; 0). D I (−1; 5). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 241. Cho hàm số y = − x2 + 4 x + 3 . Chọn khẳng định đúng. A Hàm số nghịch biến trên (2; +∞). B Hàm số đồng biến trên R. C Hàm số nghịch biến trên R. D Hàm số đồng biến trên (2; +∞). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 242. Cho hàm số y = x2 − 4 x − 1 . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau? A Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 3). B Hàm số đồng biến trên khoảng (3; +∞). C Hàm số có giá trị nhỏ nhất là−3. D Đồ thị hàm số đi qua điểm A (0; 1). 41 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 243. Trong các hàm số nào sau đây, hàm số nào là hàm số lẻ? p A y = x2018 − 2017 . B y = 2x + 3 . p p ¯ ¯ C y = 3+ x− 3− x . ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ D y = ¯ x + 3¯ + ¯ x − 3¯ . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 244. Tìm hàm số đồng biến trên R ? p A y = 1 − 2x . B y = 3x − 1 . C y = x2 − 2 x + 1 . D y = 2019 . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 245. Tìm m để hàm số y = x2 − 2 x + 2 m + 3 có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [2; 5] bằng −3 A m=0 . B m = −9 . D m = −3 . C m=1 . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 246. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 x2 + x − 3 là A −3 . B −2 . C −21 . 8 D −25 . 8 THPT Nguyễn Quang Phục Câu 247. Tìm tất cả các giá trị của b để hàm số y = x2 + 2( b + 6) x + 4 đồng biến trên khoảng (6; +∞) b ≥ 0 . b = −12 . b ≥ −12 . b ≥ −9 . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 248. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số y = − x2 − 2 x + 2017 . A (−1; +∞) . B (−2; +∞) . C (−∞; −1) . D (−∞; 0) . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 249. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A Hàm số y = 2 x2 − 4 x nghịch biến trên khoảng (−∞; 2) và đồng biến trên khoảng (2; +∞). B Trục đối xứng của parabol y = 2 x2 − 4 x là đường thẳng x = 1 . C Parabol y = 2 x2 − 4 x có bề lõm hướng lên trên. D Hàm số y = 2 x2 − 4 x nghịch biến trên khoảng (−∞; 1) và đồng biến trên khoảng (1; +∞) . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 250. Cho parabol (P ) : y = x2 + 2 x − m . Giá trị của tham số m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [−2; 3] bằng −5 là: A −3 . B 4. C 3. D −4 . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 42 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 251. Hàm số y = x2 − 4 x + 3 đồng biến trên khoảng nào? A (−∞; 2) . B (2; +∞) . C (−∞; +∞) . D (1; 3) . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 252. Cho hàm số y = 2 x2 − 4 x − 1 có đồ thị như hình bên dưới Mệnh đề nào dưới đây sai ? A max y = −1 . B x∈(0;+∞) C max y = −1 . min y = −3 . x∈(0;+∞) D Toạ độ đỉnh I (1; −3) . x∈(0;1) THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 253. Tìm tất cả các giá trị dương của tham số m để hàm số f ( x) = mx2 − 4 x − m2 luôn nghịch biến trên (−1; 2) . A m≤1 . B −2 ≤ m ≤ 1 . C 0 2 . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số khi x ∈ [−1; 4] . Tính M + m . A −14. B −13. C −4. D −9. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 261. Cho các số thực a, b thỏa mãn ab 6= 0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a2 b 2 a b + − − +1 b 2 a2 b a A P =1 . B P =4 . C P =2 . D P =3 . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 262. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x2 + (m − 1) x + 2 m − 1 đồng biến trên khoảng (−2; +∞) . Khi đó tập hợp (−10; 10) ∩ S là tập nào? C (5; 10) . A (−10; 5) . B [5; 10) . D (−10; 5] . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 p Câu 263. Giả sử hàm số y = − x2 + 2 x + 4 (3 − x)( x + 1) + 3 có tập giá trị W = [a; b] . Hãy tính giá trị của biểu thức K = a2 + b2 . A K = 145 . B K = 144 . C K = 143 . D 169 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 44 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 264. Gọi số thực m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ¡ ¢ Khi đó biểu thức P = m2 + 1 có giá trị bằng A 41 . 16 B 2. C p 3 p 3 x4 + 16 x2 + 64 − 3 x2 + 8 + 1 . 1 . 16 D 185 . 16 THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 ¯ ¯ n ¯ ¯ o Câu 265. Cho tập hợp A = x ∈ R|¯ x2 − 25¯ < 15 − 3 x và B là tập giá trị của hàm số y = x2 − 2 x + m trên nửa khoảng [−1; 1) . Tìm m để B ⊂ A A m ∈ [1; 2) . B m ∈ [−7; −5] . C m ∈ (−7; −5) . D m ∈ [−7; −5) . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 266. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f ( x) = 4 x2 − 4mx + m2 − 2m trên [−2; 0] bằng 3. Tính tổng T các phần tử của S . 3 2 A T =− . 3 2 B T= . 1 2 C T= . 9 2 D T= . YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 267. Cho hàm số y = ax2 + bx + c có bảng biến thiên dưới đây. Đáp án nào sau đây là đúng? A y = x 2 + 2 x − 2. . B y = x2 − 2 x − 2. C y = x 2 + 3 x − 2. D y = − x 2 − 2 x − 2. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 268. Bảng biến thiên sau đây là bảng biến thiên của hàm số nào? A y = x2 + 4 x. B y = − x 2 − 4 x − 8. C y = − x2 − 4 x + 8. D y = − x2 − 4 x. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 Câu 269. Đồ thị hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 45 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A y = −2 x2 − 4 x − 1. B y = x2 − 4 x − 1. C y = 2 x 2 − 4 x − 1. D y = 2 x 2 − 4 x + 1. THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 Câu 270. Tìm hàm số f ( x) thỏa mãn f ( x − 1) = x2 + 6 x + 4 . A f ( x) = x2 + 5 x + 2 . B f ( x) = x2 + 4 x . C f ( x) = x2 + 8 x + 11 . D f ( x) = x2 + 6 x − 1 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 271. Cho parabol (P ) : y = ax2 + bx + c có trục đối xứng là đường thẳng x = 1 . Khi đó 4a + 2 b bằng C 1. A −1. B 0. D 2. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 272. Parabol y = ax2 + bx + 2 đi qua hai điểm M (1; 5)và N (−2; 8) có phương trình là? C y = 2 x 2 + 2 x + 2. A y = x 2 + x + 2. B y = 2 x2 + x + 2. D y = x2 + 2 x. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 273. Tìm hàm số bậc hai có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. A y = x2 − 4 x + 5 . B y = x4 − 4 x − 5 . C y = − x2 + 4 x − 3 . D y = x2 − 2 x + 1 . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 274. Cho đồ thị hàm số y = ax2 + bx + 1 có đỉnh là I (2; 5) . Khi đó giá trị của 2a + b bằng A 1. B 2. C 3. D 4. THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 275. Parabol y = ax2 + bx + 2 đi qua hai điểm M (1; 5) và N (−2; 8) có phương trình là A y = x2 + x + 2 . B y = x2 + 2 x + 2 . C y = 2 x2 + x + 2 . D y = 2 x2 + 2 x + 2 . 46 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT Nguyễn Quang Phục Câu 276. Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là của hàm số nào trong các phương án A;B;C;D sau đây? A y = x 2 + 2 x − 1. B y = x2 + 2 x − 2. C y = 2 x 2 − 4 x − 2. D y = x 2 − 2 x − 1. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 277. Cho parabol y = ax2 + bx + 2 biết rằng parabol đi qua hai điểm A (1; 5) và B(−2; 8). Khi đó giá trị của 2a + b bằng C 3. A 2. B 4. D 5. THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 Câu 278. Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây: y 8 7 6 5 4 3 2 1 2 −3 −2 −1 O 1 3 4 5 x −1 −2 Giá trị của tổng T = 4a + 2 b + c là −3 A T = 2. B T = −1. C T = 4. D T = 3. 47 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 279. Tìm hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c biết rằng đồ thị của hàm số là một đường Parabol đi qua điểm A( -1;0) và có đỉnh I(1;2) KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 Câu 280. Cho đường thẳng (d1 ) : y = 3 x − 5 và (d2 ) : y = 4 x − 9 cắt nhau tại điểm M. Tìm hàm số bậc hai y = 3 x2 + bx + c có đồ thị đi qua điểm A (−2; 1) và M. C y = 3 x2 − 5 x − 21. A y = 3 x2 − 14 x − 29. B y = 3 x2 + 5 x − 1. D y = 3 x2 + 15 x + 19. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 281. Hãy xác định parabol (P ) : y = ax2 + bx + c . Biết rằng đồ thị (P ) có điểm thấp nhất là B (−2; 4) và đi qua A (0; 6) KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 282. Xác định hàm số y = ax2 + bx + c biết đồ thị của hàm số đó cắt trục tung tại điểm có tung độ là −3 và giá trị nhỏ nhất của hàm số là − A y = 2 x 2 − x − 3. 1 2 B y = x2 − x + 3. 25 1 tại x = 8 4 C y = −2 x2 + x − 3. D y = 2 x 2 + x − 3. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 283. Cho parabol y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình sau: y O1 x −1 −3 Phương trình của parabol này là: A y = − x2 + x − 1. B y = 2 x 2 + 4 x − 1. C y = x 2 − 2 x − 1. D y = 2 x 2 − 4 x − 1. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 284. Đồ thị dưới đây là của hàm số nào? 48 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A y = 2 x2 − 4 x − 1. B y = x2 − 2 x − 1. C y = − x2 − 2 x − 1. D y = x 2 + 2 x − 1. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 285. Tìm tập hợp điểm biểu diễn điểm L(3 m − 1; m2 − 2 m + 2) x2 − 4 x + 13 . 9 D Đường thẳng 8 y = 3 x + 3 . A Đường thẳng y = 3 x − 1 . B Parabol y = C Parabol y = x2 − 2 x + 2 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 286. Cho hàm số y = ax2 + bx + c, (a 6= 0) có bảng biến thiên trên nửa khoảng [0; +∞) như hình vẽ dưới đây: Xác định dấu của a , b , c . A a < 0, b < 0, c > 0 . B a < 0, b > 0, c > 0 . C a < 0, b > 0, c > 0 . D a < 0, b > 0, c < 0 . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 287. Cho parabol (P ) có phương trình y = 3 x2 − 2 x + 4 . Trục đối xứng của parabol là đường thẳng: A x= 1 . 3 B x= 2 . 3 C x= −2 . 3 D x= −1 . 3 YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 288. Đồ thị của hàm số nào sau đây nhận trục tung làm trục đối xứng? A y = −3 x2 − x + 1 . B y = − x2 + 2 x . C y = x2 − 3 x + 2 . D y = x2 + 4 . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 289. Parabol y = x2 − 2 x + 1 có đỉnh là 1 1 2 4 A I( ; ) . B I (1; 0) . C I (−1; 4) . D I (2; 1) . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 290. Cho parabol (P ) có phương trình y = x2 − 2 x + 4 . Tìm điểm mà parabol đi qua. A Q (4; 2) . B N (−3; 1) . D M (−3; 19) . C P (4; 0) . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 291. Tọa độ đỉnh I của parabol y = 4 x2 − 8 x + 5 là A (1; 1). B (2; 5). C (−1; 17). D (0; 5). 49 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 Câu 292. Nếu hàm số y = ax2 + bx + c có ∆ = b2 − 4ac = 0 thì đồ thị của nó có dạng: A C . . B . D . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 293. Cho parabol (P ) có phương trình y = − x2 − 2 x + 4 Tìm tọa độ đỉnh I của (P ). A I (−2; −4). B I (−1; 1). C I (−1; 5). D I (1; 1). THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 294. Đồ thị nào sau đây là đồ thị của hàm số y = x2 − 2 x − 3 50 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A Hình 4. B Hình 2. C Hình 3. D Hình 1. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 295. Tọa độ đỉnh của parabol y = −2 x2 − 4 x + 6 là A I (−1; 8). B I (1; 0). C I (2; −10). D I (−1; 6). khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 296. Cho hàm số y = ax2 + bx + c, a 6= 0 có bảng biến thiên như sau Trong bốn parabol dưới đây, parabol nào là đồ thị của hàm số trên ? A C . . B . D . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 2( x − 2)2 + 3 Câu 297. Đỉnh của parabol y = là điểm nào sau đây? −4 3 A I (2; 3) . B I (−2; 19) . C I (2; − ) . 4 D I (−2; − 19 ). 4 51 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 298. Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ Khi đó dấu của các hệ số a, b, c là A a > 0, b > 0, c > 0 . B a > 0, b < 0, c > 0 . C a > 0, b > 0, c < 0 . D a > 0, b < 0, c < 0 . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 299. Cho hàm số y = ax2 + bx + c. Có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hỏi mệnh đề nào đúng A a < 0, b > 0, c < 0. B a < 0, b < 0, c > 0. C a < 0, b < 0, c < 0. D a > 0, b > 0, c < 0. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 300. Cho hàm số f ( x) = x2 − 2 x − 1 có đồ thị như hình dưới đây Trên [0; +∞) , hàm số có tập giá trị là A [−1; 0] . B [−1; +∞) . C [−2; −1] . D [−2; +∞) . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 52 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 301. Cho parabol (P ) là đồ thị của hàm số f ( x) = 9 x2 − 12 x + 4 . Khẳng định nào sau đây là đúng ? A Parabol (P ) luôn nằm phía trên trục hoành với ∀ x 6= B Parabol (P ) luôn nằm dưới trục hoành với ∀ x 6= 2 . 3 2 . 3 C Parabol (P ) luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. D Parabol (P ) luôn cắt trục tung tại điểm A (4; 0) . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 302. Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A a < 0, b < 0, c < 0 . B a < 0, b = 0, c < 0 . C a > 0, b > 0, c < 0 . D a < 0, b > 0, c < 0 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 303. Khi tịnh tiến parabol y = 2 x2 sang trái 3 đơn vị, sau đó lên trên 2 đơn vị ta được đồ thị của hàm số C y = 2( x − 3)2 + 2 . A y = 2( x + 3)2 + 2 . B y = 2 x2 + 1 . D y = 2 x2 − 3 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 304. Nếu hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như sau thì dấu các hệ số của nó là A a > 0; b > 0; c > 0. B a > 0; b < 0; c < 0. C a > 0; b < 0; c > 0. D a > 0; b > 0; c < 0. THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 53 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 305. Cho đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng? A a > 0, b = 0, c > 0. B a > 0, b > 0, c > 0. C a > 0, b < 0, c > 0. D a < 0, b > 0, c > 0. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 306. Cho parabol y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A a > 0, b > 0, c > 0. B a < 0, b < 0, c < 0. C a > 0, b > 0, c < 0. D a < 0, b > 0, c < 0. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu 307. Cho hàm số y = ax2 + bx + c có a < 0; b < 0; c > 0 thì đồ thị (P ) của hàm số là hình nào trong các hình dưới đây 54 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A hình (4) . C hình (2) . B hình (3) . D hình (1) . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 308. Cho hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c; (a 6= 0) có đồ thị (P ), đỉnh của (P ) có tọa độ được xác định bởi công thức nào sau đây? b a A I (− ; − ∆ ). 4a B I (− b ∆ ; − ). 2a 2a b ∆ ). a 4a C I( ; D I (− b ∆ ; − ). 2a 4a THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 309. Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng? A a > 0, b > 0, c > 0 . B a > 0, b > 0, c < 0 . D a > 0, b < 0, c > 0 . C a > 0, b < 0, c < 0 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 310. Cho parabol (P ) : y = ax2 + bx + c, (a 6= 0) có đồ thị như hình bên. Khi đó 4a + 2b + c có giá trị là : C −3 . A 3. B 2. D 0. THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 311. Hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào? 2 1 −2 B 1 −1 2 3 4 5 6 7 8 9 −1 A −2 −3 A y = x2 − 2 x.. B y = x2 − 2 x + 1.. C y = − x2 + 2 x − 1.. D y = − x2 + 2 x.. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 55 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 312. Tọa độ giao điểm của parabol (P ) : y = x2 − 4 x với đường thẳng d : y = − x − 2 là: A M (−1; −1) , N (−2; 0) . B M (1; −3) , N (2; −4) . D M (−3; 1) , N (3; −5). C M (0; −2) , N (2; −4) . thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 Câu 313. Giao điểm của parabol (P ) : y = x2 − 4 x với đường thẳng y = − x − 2 là A M (4; 4) , N (4; 0). B M (2; 4) , N (4; −4). D M (1; −3) , N (2; −4). C M (4; 4) , N (2; −4). thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 Câu 314. Tọa độ giao điểm của đường thẳng d : y = − x + 4 và parabol (P ) : y = x2 − 7 x + 12 là C (2; 2) và (4; 8) . A (−2; 6) và (−4; 8) . B (2; −2) và (4; 0) . D (2; 2) và (4; 0) . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 315. Tổng tung độ hai giao điểm của parabol (P ) : y = x2 − 5 x + 6 và đường thẳng (d ) : y = 2 x − 2 bằng p p C 2 17 − 4 . A 7 + 2 17 . B 12 . D 10 . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 316. Giao điểm của parabol (P ) : y = x2 − 3 x + 2 với đường thẳng y = x − 1 là A (1; 0); (3; 2). B (0; −1); (−2; −3). C (−1; 2); (2; 1). D (2; 1); (0; −1). THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 317. Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = | f ( x)| cắt đường y = m + 1 trên cùng một hệ trục tọa độ tại 4 điểm phân biệt là A −3 < m < 0. B 0 < m < 3. C 1 < m < 4. D −1 < m < 2. kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 56 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 318. Cho hàm số y = 2 x2 − 3 x − 5(1). a) Lập bảng biến thiên của hàm số (1). b) Dựa vào bảng biến thiên của hàm số (1), hãy tìm các giá trị của tham số m để phương trình 2 x2 − 3 x − 5 = 3m + 1 có hai nghiệm phân biệt. c) Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y = 4 x + m tại hai điểm phân biệt A ( x1 ; y1 ), B ( x2 ; x2 ) thỏa mãn 2 x12 + 2 x22 = 3 x1 x2 + 7 kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 Câu 319. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đường thẳng y = mx − 3 không có điểm chung với Parabol y = x2 + 1 ? A 6. B 9. C 7. D 8. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 320. Cho parabol (P ) : y = x2 − 3 x + 2 và đường thẳng (d ) : y = x − 1 . Biết (d ) và (P ) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B . Tính khoảng cách AB . p A AB = 8. B AB = 4. C AB = 2. D AB = 2 2. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 321. Cho hàm số y = x2 − 4 x + 3có đồ thị như hình vẽ dưới đây Đặt f ( x) = x2 − 4 | x| + 3;gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để phương trình | f ( x)| = m có 8 nghiệm phân biệt. Số phần tử của S bằng A 0. B 1. C 2. D 4. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu 322. Cho hàm số y = x2 + 3 x có đồ thị (P ) . Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y = x + m2 cắt đồ thị (P ) tại hai điểm phân biệt A;B sao cho trung điểm I của đoạn AB nằm trên đường thẳng d 0 : y = 2 x + 3 . Tổng bình phương các phần tử của S là A 6. B 4. C 2. D 1. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 57 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 323. Cho hàm số f ( x) xác định trên R có đồ thị như hình vẽ Phương trình 2 f ( x) − 1 = 0 có bao nhiêu nghiệm?. A 1. B 3. C 2. D 4. Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 324. Cho hàm số f ( x) = ax2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ. ¯ ¯ ¯ ¯ Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình ¯ax2 − bx + c¯ = m có đúng 4 nghiệm phân biệt. A 00 . C m > −1 . D m=2 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 326. Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau: Với giá trị nào của m thì phương trình | f ( x) − 1| = m có bốn nghiệm phân biệt. A m = 1. B 1 < m < 3. C 0 < m < 1. D m ≥ 3. Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 327. Cho hàm số f ( x) xác định trên R có đồ thị như hình vẽ Phương trình 2 f ( x) − 1 = 0 có bao nhiêu nghiệm? A 1. B 3. C 2. D 4. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 328. Hàm số y = x2 + 4 x − 1¯ có bảng biến ¯ thiên như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị ¯ ¯ nguyên của m để phương trình ¯ − x2 − 4 x + 1¯ = m có 4 nghiệm phân biệt. 59 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A 3. B Vô số. C 4. D 0. THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 329. Gọi S là tập hợp các giá trị thực của tham số m sao cho parabol (P ) : y = x2 − 4 x + m cắt Ox tại hai điểm phân biệt A ,B thỏa mãn O A = 3OB. Tính tổng các phần tử của S . A 3 . 2 B T = −15. C T = 3. D T = −9. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 330. Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f 2 (| x|) + f (| x|) − 2 = 0 có bao nhiêu nghiệm? A 2. B 6. C 8. D 7. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 331. Cho Parabol (P ) y = x2 − 4 x + 3 và đường thẳng (d ) : y = mx + 3 . Tìm tất cả các giá trị thực của m để (d ) cắt (P ) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác O AB 9 . 2 A m = −7. bằng B m = −1. C m = 7. D m = −1, m = −7. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 332. Cho đồ thị hàm số f ( x) = ax2 + bx + ¯ c như hình¯ bên. Hỏi có bao nhiêu giá trị m ¯ ¯ nguyên trong đoạn [0; 2018] để phương trình ¯ax2 + b| x| + c¯ − m = 0 có hai nghiệm phân biệt? 60 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A 2016 . B 2015 . D 2017 . C 2018 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 333. Cho hàm số f ( x) = ax2 + bx + c có bảng biến thiên như sau: ¯ ¯ ¯ ¯ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình ¯ f (2017 x − 2018) − 2¯ = m có đúng ba nghiệm. A m=1 . B m=3 . C m=2 . D không tồn tại m . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 334. Cho hàm số f ( x) = ax2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f (− x) + m − 2019 = 0 có duy nhất một nghiệm. 61 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A m = 2015 . B m = 2016 . C m = 2017 . D m = 2019 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 335. Cho hàm số y = x2 −2 x −2 có đồ thị (P ) và đường thẳng (d ) có phương trình y = x + m . Giả sử (d ) cắt (P ) tại hai điểm phân biệt A, B . Tìm giá trị nhỏ nhất của P = O A 2 + OB2 . A 225 . 2 B 10. C 5 . 2 D 27 . 2 THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 336. Cho hàm số f ( x) =¯ ax2 + ¯ bx + c đồ thị như hình đưới đây. Tìm tất cả các giá trị của ¯ ¯ tham số m để phương trình ¯ f ( x)¯ = m có đúng 4 nghiệm phân biệt. A −1 < m < 0. B m > 3. C m = −1, m = 3. D 0 < m < 1. THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 2 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ Câu 337. Biết tập giá trị của m là (a; b) ∪ ( c; d ) để phương trình ¯ x − 2¯ x¯ − 3¯ − ¯ m + 2¯ = 0 có 6 nghiệm phân biệt. Khi đó a2 + b2 + c2 + d 2 bằng A 30 . B 66 . C 13 . D 54 . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 338. Cho hàm số y = f ( x) = ax2 + bx + c có đồ thị (C ) (như hình vẽ): 62 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa y 8 3 2 −1 O 1 3 x −1 Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình f 2 (| x|) + (m − 2) f (| x|) + m − 3 = 0 có 6 nghiệm phân biệt? C 3. A 1. B 4. D 2. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 339. Một cửa hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 USD. Cửa hàng ước tính nếu đôi giày được bán với giá x USD thì mỗi tháng khách sẽ phải mua 120 − x đôi. Hỏi cửa hàng bán một đôi với giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất? A 80 USD. B 160 USD. C 40 USD. D 240 USD. THPT Nguyễn Quang Phục Câu 340. Cổng Arch tại thành phố St.Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol (hình vẽ). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 162 m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43 m so với mặt đất (điểm M), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông góc với mặt đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 10 m. Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng Arch (tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của cổng). 63 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A 175, 6 m. B 197, 5 m. C 210 m. D 185, 6 m. THPT Nguyễn Quang Phục Câu 341. Công ty A chuyên sản suất một loại sản phẩm, bộ phận sản xuất ước tính rằng với q sản phẩm được sản xuất một tháng thì tổng chi phí sẽ là C ( q) = 3 q2 + 72 q − 9789 (đơn vị tiền tệ). Gíá của mỗi sản phẩm được công ty bán với giá R ( q) = 180 − 3 q . Hãy xác định số sản phẩm công ty A cần sản xuất trong 1 tháng (giả sử công ty này bán được hết số sản phẩm mình đã làm ra) để thu về lợi nhuận cao nhất. A 8 sản phẩm. B 11 sản phẩm. C 9 sản phẩm. D 10 sản phẩm. THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 342. Dây truyền đỡ trên cầu treo có dạng Parabol ACB như hình vẽ. Đầu cuối của dây được gắn vào các điểm A , B trên mỗi trục A A 0 , BB0 với độ cao 30 m. Chiều dài đoạn A 0 B0 trên nền cầu bằng 200 m. Độ dài ngắn nhất của dây truyền trên cầu là OC = 5 m. Gọi Q 0 ,P 0 , H 0 , O , I 0 , J 0 ,K 0 là các điểm chia đoạn A 0 B0 thành các phần bằng nhau. Các thanh đứng nối nền cầu với đáy dây truyền: QQ 0 , PP 0 , HH 0 , OC , I I 0 , J J 0 ,K K 0 gọi là các dây cáp treo. Tính tổng đồ dài của các dây cáp treo? A 73, 75 m. B 78, 75m. C Đáp án khác. D 36, 87m. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 343. Một quả bóng cầu thủ sút lên rồi rơi xuống theo quỹ đạo là parabol. Biết rằng ban đầu quả bóng được sút lên từ độ cao 1m;sau đó 1 giây nó đạt độ cao 10 m và 3,5 giây nó ở độ cao 6,25m. Hỏi độ cao cao nhất mà quả bóng đạt được là bao nhiêu mét? 64 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 344. Cô Tình có 60m lưới muốn rào một mảng vườn hình chữ nhật để trồng rau, biết rằng một cạnh là tường, cô Tình chỉ cần rào 3 cạnh còn lại của hình chữ nhật để làm vườn. Em hãy tính hộ diện tích lớn nhất mà cô Tình có thể rào được? C 350m2 . A 400 m2 . B 450 m2 . D 425 m2 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 345. Khi một quả bóng được đá lên;nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng tọa độ Oth ;có phương trình h = at2 + bt + c ;(a < 0) ;trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên;h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1, 2 m và sau 1 giây thì nó đạt độ cao 8, 5 m ;sau 2 giây nó đạt độ cao 6 m Tính tổng a + b + c . A a + b + c = 18, 3. B a + b + c = 6, 1. C a + b + c = 8, 5. D a + b + c = −15, 9. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 1 2 Câu 346. Một chiếc cổng hình parabol dạng y = − x2 có chiều rộng d = 8m. Hãy tính chiều cao h của cổng (xem hình minh họa bên cạnh) A h = 9 m. B h = 7 m. C h = 8 m. D h = 5 m. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 65 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 9. Các định nghĩa Câu 347. Cho ngũ giác ABCDE . Từ các đỉnh của ngũ giác đã cho có thể lập được bao nhiêu #» véc tơ (khác 0 ) có điểm cuối là điểm A A 4. B 3. C 5. D 6. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 348. Trên đường thẳng d1 cho 10 điểm phân biệt, d2 cho 10 điểm phân biệt. Hỏi có #» bao nhiêu véctơ khác 0 có điểm đầu trên đường thẳng d1 và điểm cuối trên đường thẳng d 2 , biết rằng d 1 // d 2 ? A 100 . B 200 . C 180 . D 90 . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 349. Từ 10 điểm phân biệt, lập được tất cả bao nhiêu véctơ khác véctơ-không có điểm đầu, điểm cuối là 2 trong 10 điểm đã cho? C 45 . A 99 . B 90 . D 100 . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 350. Cho 3 điểm A , B, C phân biệt. Có thể xác định bao nhiêu vectơ ( khác vectơ – không ) mà có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh A , B, C ? C 3. A 2. B 4. D 6. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 351. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau ? A Hai vectơ ngược hướng với vectơ thứ ba khác vectơ không thì ngược hướng. B Hai vectơ cùng hướng với vectơ thứ ba khác vectơ không thì cùng hướng. C Hai vectơ cùng hướng với vectơ thứ ba thì cùng hướng. D Hai vectơ ngược hướng với vectơ thứ ba thì ngược hướng. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 352. Phát biểu nào sau đây sai? A Hai vecto cùng hướng thì cùng phương. B Độ dài của vecto là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vecto đó. C Hai vecto cùng phương thì cùng hướng. D Vecto là đoạn thẳng có hướng. THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 353. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? A Có duy nhất một véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. B Có vô số véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. C Có ít nhất hai véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. D Không tồn tại véc-tơ cùng phương với mọi véc-tơ khác. 66 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 # » Câu 354. Cho hình tam giác đều p ABC cạnh bằng a. Độ dài véc tơ AB bằng. p a 3 a . A #» B . C a 2. D a. 2 THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 # » Câu 355. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12 (cm), BC = 5 (cm). Độ dài của véctơ AC là A 8. B 6. D 4. C 13. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 356. Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD của hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức sai? # » # » # » # » # » # » # » # » A OB = DO . B O A = OC . C CB = D A . D AB = DC . YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 # » Câu 357. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O . Ba vectơ bằng vectơ BA là # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » C FO , CO , DE . A CO , FO , ED . B OC , OF , DE . D DE , CO , OF . THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 358. Cho hình chữ nhật ABCD . Mệnh đề nào dưới đây SAI? # » # » A Độ dài hai véc tơ AC và BD bằng nhau. # » # » B Hai véc tơ AB và DC bằng nhau. # » # » C Hai véc tơ AB và AC cùng chiều. # » # » D Hai véc tơ AC và BD không cùng phương. THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 359. Cho tam giác ABC đều cạnh a. Gọi M là trung điểm BC . Khẳng định nào sau đây đúng? p ¯ # »¯ ap3 # » a 3 # » # » # » ¯ ¯ . . A AM = B MB = MC . C ¯ AM ¯ = D AM = a. 2 2 THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 Câu 360. Cho tập hợp X = {1; 2; 3; 4; 5};Y = {−1; 0; 4};tập hợp X ∪ Y có bao nhiêu phần tử. A 7. B 6. C 8. D 1. thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 Câu 361. Cho hình bình hành ABCD ;vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình # » bình hành bằng với vectơ AB là: # » # » # » # » A DC . B BA . C CD . D AC . thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 Câu 362. Cho hình thoi ABCD tâm O , cạnh bằng a, và góc A bằng 60◦ . Kết luận nào đúng? ¯ # »¯ ¯ # »¯ ap3 ¯ # »¯ ap2 ¯ # »¯ ¯ # »¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ A ¯O A ¯ = a . B ¯O A ¯ = . C ¯O A ¯ = . D ¯O A ¯ = ¯OB¯. 2 2 YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 67 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 10. Tổng và hiệu của hai véc-tơ # » # » # » Câu 363. Cho vectơ #» u = DC + AB + BD với 4 điểm A, B, C, D bất kỳ. chọn khẳng định đúng? # » # » # » #» u = 0. u = 2DC . C #» u = AC . u = BC . A #» B #» D #» THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 364. Chọn khẳng định sai? # » #» # » A Nếu I là trung điểm đoạn AB thì AI + IB = AB. # » # » #» B Nếu I là trung điểm đoạn AB thì I A + BI = 0 . # » # » #» C Nếu I là trung điểm đoạn AB thì AI + BI = 0 . # » # » #» D Nếu I là trung điểm đoạn AB thì I A + IB = 0 .. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 365. Khẳng định nào sau đây là đúng ? # » # » # » # » # » # » A A A + BB = AB. B MP + N M = NP . # » # » # » C C A + BA = CB. # » # » # » D AB + AC = BC . THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 # » # » # » Câu 366. Cho hình bình hành ABCD , G là trọng tâm ∆ ACD . Tổng của vectơ G A + GB + GC bằng # » # » # » # » C DB. A AD . B BD . D CD . THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 # » # » # » # » Câu 367. Cho bốn điểm A, B, C, D phân biệt. Khi đó AB − DC + BC − AD bằng vectơ nào sau đây? # » # » # » #» A 0. B AC . C BD . D 2DC . YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 # » # » Câu 368. Cho hình bình hành ABCD tâm O . Khi đó O A + BO bằng # » # » # » # » A OC + OB . B AB . C CD . # » # » D OC + DO . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 # » # » # » Câu 369. Cho #» u = DC + AB + BD với 4 điểm bất kì A, B, C, D . Khẳng định nào sau là đúng? # » # » # » #» u = 0. u = BC . u = AC . u = 2DC . A #» B #» C #» D #» THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 370. Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Đẳng thức nào sau đây đúng? # » 1# » # » # » #» # » # » #» # » #» A I A = AB . B I A − IB = 0 . C I A + IB = 0 . D I A = IB . 2 68 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT Nguyễn Quang Phục Câu 371. Cho ba điểm A , B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức sai? # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » C C A + AB = BC . A BA + AC = BC . B AB + BC = AC . D AB − AC = CB. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 372. Gọi O là tâm hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây sai? # » # » # » # » # » # » # » A AB − AD = DB . B BC − BA = DC − D A . # » # » # » # » # » # » # » C O A − OB = CD . D OB − OC = OD − O A . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 373. # » # » # » # » a) Cho tứ giác ABCD ;chứng minh: AB + CD = AD + CB. #» b) Trong mặt phẳng Ox y;cho các véc tơ #» a = (2; −1); b = (0; 4) và #» c = (3; 3). Tìm hai số thực #» m và n sao cho #» c = m #» a −nb. c) Cho tam giác ABC ;gọi I, J lần lượt là trung điểm các cạnh ABvà AC . Điểm M nằm # » #» # » trên cạnh BC sao cho MC = 2 MB. Hãy Phân tích vectơ AM theo hai vectơ AI và A J thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 Câu 374. Cho ba điểm M, N, P bất kì. Mệnh đề nào sau đây là đúng ? # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » C MP + P N = MN . A MP + MN = P N . B MP − P N = MN . D MP − MN = P N . THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 375. Cho hình bình hành ABCD . Mệnh đề nào sau đây đúng? # » # » # » # » # » # » # » # » # » A AB − AD = AC . B AB + AC = AD . C AB + AD = AC . # » # » # » D AC + AD = AB. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 376. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng ? # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » A BA + AD = AC . B AB + AD = AC . C AB + AD = C A . D AB + AC = BC . THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 Câu 377. Cho hình vuông ABCD với O là giao điểm hai đường chéo BD và AC , M là điểm # » # » # » thỏa mãn MO = DC + OB. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A M đối xứng với C qua B. B M là trung điểm của AD . C M đối xứng với C qua D . D M đối xứng với A qua B. THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ ¯ Câu 378. Cho hình chữ nhật ABCD , AB = 3, AD = 4. Tính ¯ AB + AD ¯. A 8. B 7. C 6. D 5. 69 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 # » # » Câu 379. Cho tam giác ABC đều p cạnh a.Độ dài AB + BC bằng: A a. B a 3 . 2 C 2 a. p D a 3. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 380. Cho hình vuông ABCD tâm O . Đẳng thức nào sau đây là sai? ¯ ¯ # » # » # » # » # » # » # » # » ¯ # » # »¯ C AB = DC . A D A + OC = OB. B AO + DO = CD . D ¯BO − DO ¯ = AC . KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ # » # »¯ ¯ ¯ ¯ ¯ Câu 381. Cho tam giác ABC , ¯BA + BC ¯ = ¯BA − BC ¯. Mệnh đề nào sau đây đúng ? A Tam giác ABC cân tại B. C Tam giác ABC vuông tại C . B Tam giác ABC vuông tại B. D Tam giác ABC vuông tại A . THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ ¯ Câu 382. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3 , BC = 4 . Khi đó ¯BC − BA ¯ bằng A p 7. B p 5. C 5. D 4. THPT Nguyễn Quang Phục ¯ # » # » # »¯ ¯ ¯ Câu 383. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính ¯ AB + AC + AD ¯. p A 2 a 2. p B a 2. C 2 a. D 3 a. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 # » # » Câu 384. Cho hình vuông ABCD cạnh a , tâm O . Tính độ dài của vectơ O A + OB . a A 2 a. B . C a. D 3 a. 2 khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 385. Cho tam giác đều ¯ABC đây đúng? ¯ . Phát ¯ ¯ biểu nào sau # » # » #» # » # » ¯ # »¯ ¯ # » ¯ A AB − BC = 0 . B ¯ AB¯ = ¯ AC ¯. C AB = AC . # » # » # » D AB + BC = C A . THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 386. Cho tam giác vuông ABC có trọng tâm G và cạnh huyền BC = 3a. Tính độ dài # » # » vectơ GB + GC . 3a 3a A . B . C 2 a. D a. 2 4 THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 # » # » Câu 387. p Cho hình vuông ABCD tâm O cạnh 2a. Khi đó độ dài vectơ D A + DO là A a 10 . 2 p B a 10. C 3a . 2 p D a 5. 70 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 #» #» Câu 388. Một vật nặng (Đ) được kéo bởi hai lực F1 và F2 . Xác định hướng di chuyển của #» #» #» #» (Đ) và tính độ dài lực tổng hợp của F1 và F2 biết F1 = F2 = 50 N và góc giữa F1 và F2 bằng 60◦ . # » #» # » #» Bước 1. Đặt O A = F1 và OB = F2 . Vẽ hình bình hành O ACB . # » # » # » #» #» Ta có OC = O A + OB = F1 + F2 Vậy vật (Đ) di chuyển từ O đến C Bước 2. Vì O ACB là hình bình hành và O A = OB nên O ACB là hình thoi. ⇒ƒ AOC = ƒ BOC = 300 O AC là p nửa tam giác đều cạnh O A = 50 N p 50 3 =25 3 (N) OC = 2 p #» #» Bước 3. Cường độ lực tổng hợp của F1 và F2 là OC = 25 3 (N). Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào? C Sai từ bước 2. A Đúng. B Sai từ bước 1. D Sai ở bước 3. THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ ¯ Câu 389. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính ¯ AB − D A ¯ là: ¯ # » # »¯ ¯ # » # »¯ ¯ # » # »¯ p ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ A ¯ AB − D A ¯ = 2a. B ¯ AB − D A ¯ = 0. C ¯ AB − D A ¯ = a 2. ¯ # » # »¯ ¯ ¯ D ¯ AB − D A ¯ = a. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 #» #» Câu 390. Cho hai lực F1 , F2 đều có cường độ bẳng 100 N và có cùng điểm đặt tại một điểm. #» #» #» #» Góc hợp bởi F1 và F2 bằng 90◦ . Khi đó cường độ lực tổng hợp của F1 và F2 bằng p p A 190 N . B 50 3 N . C 100 2 N . D 200 N . kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 #» # » #» # » #» # » Câu 391. Cho ba lực F1 = M A , F2 = MB , F3 = MC cùng tác động vào một vật tại điểm M #» #» ƒ = 120◦ . Khi đó cường và vật đứng yên. Cho biết cường độ F1 , F2 cùng bằng 50 N và góc AMB #» độ lực F3 là A 25 N . B 50 N . p C 25 3 N . p D 100 3 N . THPT Nguyễn Quang Phục 71 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa ƒ = 600 . Gọi E, F lần lượt là Câu 392. Cho hình bình hành ABCD có AB = a, AB ⊥ BD, BAD # » # » trung điểm p của BD, AD Độ dàipvectơ BE + AF là p A a 13 . 2 B a 10 . 2 C a 7 . 2 D 2 a. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 393. Cho hai lực F1 = F2 = 100 N có điểm đặt tại O và tạo với nhau góc 60o . Cường độ lực tổng hợp của hai lực đó bằng p p p p A 100 3 N . B 50 3 N . C 100 5 N . D 50 5 N . THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 72 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 11. Tích của véc-tơ với một số Câu 394. Cho C nằm giữa A và B sao cho AC = 3CB. Mệnh đề nào sau đây đúng? # » # » # » 4# » # » # » # » −3 # » AB. A AB = 4BC . B AB = BC . C AC = −3BC . D AC = 3 4 THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 395. Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A, D ; AB ∥ CD ; AB = 2a ; AD = DC = a . O # » # » là trung điểm của AD . Độ dài vecto tổng OB + OC bằng A a . 2 B 3a . 2 C a. D 3 a. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 396. Trên đường thẳng cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C , với AB = 2a , AC = 6a . Đẳng thức nào sau đây đúng ? # » # » # » # » # » # » # » # » C BC = 4 AB. A BC = −2BA . B BC = −2 AB. D BC = AB. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 397. Cho các điểm A , B , C , D và số thực k . Mệnh đề nào sau đây đúng? # » # » # » # » A AB = | k| CD ⇒ AB = kCD . B AB = kCD ⇒ AB = kCD . # » # » # » # » C AB = kCD ⇒ AB = | k| CD . D AB = kCD ⇒ AB = kCD . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 398. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Mệnh đề nào sau đây đúng? # » # » # » # » # » # » # » # » A M A = MB. B AM = BM . C 2 M A = AB. D 2BM = BA . KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 Câu 399. Cho đoạn thẳng AB. Gọi M là một điểm trên đoạn thẳng AB sao cho AM = 1 AB.Khẳng định nào sau đây là sai? 4 # » # » # » 3# » A MB = −3 M A . B BM = BA . 4 # » 1# » C M A = MB. 3 # » 1# » D AM = AB. 4 THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 # » # » Câu 400. Trên đường thẳng MN lấy các điểm P sao cho MN = −4 NP . Điểm P được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây: 73 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa A Hình 2. B Hình 3. C Hình 1. D Hình 4. thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 ¯# » # »¯¯ ¯ Câu 401. Cho hình vuông ABCD , AB = 6. Giá trị ¯ AB − 2 AD ¯ là: p A 6. B 5 6. C 18. p D 6 5. THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 Câu 402. Cho hình thoi ABCD tâm O cạnh a, ƒ ABC = 600 . # » # » # » # » #» a) Chứng minh rằng O A + OB + OC + OD = 0 . # » # » b) Tính | AB − D A |. # » # » # » # » #» c) Cho điểm M thỏa mãn M A − MB + MC + MD = 0 . Tính AM ? THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ ¯ Câu 403. Cho tam giác ABC vuông tại A ;có AB = 2, AC = 4. Giá trị của ¯2 AB + AC ¯ bằng A 8. p p C 4. B 8 2. D 4 2. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 6 cm;gọi I là trung điểm cạnh AD . Ta có ¯ # » 404. # »¯¯ ¯ ¯2 AB + BI ¯ bằng p A 3 5 cm. ¡ p ¢ B 12 + 3 5 cm. p ¢ ¡ C 12 − 3 5 cm. p D 5 3 cm. thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ ¯ Câu 405. Cho hình thoi ABCD có AC = 2a và BD = aGiá trị ¯ AC + BD ¯bằng p A a 3. B 5 a. p C a 5. D 3 a. THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 406. Cho tam giác ABC Gọi M và N lần lượt là trung điểm của ABvà AC Mệnh đề nào sau đây sai ? 1# » # » # » # » # » # » # » # » A AB = 2 AM . B BC = −2 MN . C AC = 2 NC . D CN = − AC . 2 THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ ¯ Câu 407. Cho tam giác O AB vuông cân tại O ;cạnh O A = 4 . Tính ¯2O A − OB¯ ¯ # » # »¯ ¯ # » # »¯ ¯ ¯ ¯ ¯ A ¯2O A − OB¯ = 4. B ¯2O A − OB¯ = 2. ¯ # » # »¯ ¯ # » # »¯ p ¯ ¯ ¯ ¯ C ¯2O A − OB¯ = 12. D ¯2O A − OB¯ = 4 5. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 # » # » Câu 408. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, AB = a. Tính độ dài vectơ AB + 4 AC. p p A 20a. B 5 a. C 17a. D 17a. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 74 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 409. tam giác¯ đều ABC cạnh a . ¯biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng ¯ # » Cho # »¯ ¯¯ # » # » # »¯ # » ¯ thức ¯ M A + 3 MB + 4 MC ¯ = ¯ M A + MB − 2 MC ¯ là đường tròn cố định bán kính R . Tính bán kính R theopa . p A R= a 3 . 16 B R= a . 9 C R= a . 8 D R= a 3 . 8 THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ ¯ Câu 410. Cho tam giác O AB vuông cân tại O , cạnh O A = a . Tính ¯2O A + OB¯ . p p p a 5 A a. B . C a 5. D 2a 2 . 2 THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 # » # » # » Câu 411. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3a, BC = 8a. Độ dài của véc tơ #» u = CD + AD − AB bằng p p C 10a. A 2a 73. B a 73. D 5 a. THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ ¯ Câu 412. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính S = ¯2 AD + DB¯? p p C S = a 2. A S = a. B S = a 3. p D S = a 5. thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 Câu 413. Cho hình thang ABCD vuông tại ,D có AB = AD = a và CD = 2a ; Gọi M , N lần ¯# A # »¯¯ ¯ » # » lượt là trung điểm của AD và DC ; khi đó¯ M A + MC + 2 MN ¯ bằng: p A a 17 . B 3a . p a 5 C . 2 D 2a . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 414. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O . Gọi H ,G là trực tâm, trọng tâm của tam giác ABC . Trong khẳng định sau khẳng định nào đúng? # » # » # » # » # » # » # » # » A 3OH = OG . B OH = 3OG . C OH = 2OG . D OH = 4OG . YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 415. Cho E là trung điểm đoạn thẳng PQ và điểm M bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây là đúng ? # » # » # » # » #» # » # » # » # » # » A EP = EQ . B PQ = 2QE . C MP + MQ = ME . D EQ + EP = 0 . THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 416. Chọn khẳng định đúng: # » # » # » #» A Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì G A + GB + CG = 0 . # » # » # » #» B Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì G A + BG + GC = 0 . # » # » # » #» C Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì G A + AG + GC = 0 . # » # » # » #» D Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì G A + GB + GC = 0 . 75 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 417. Cho hình bình hành ABCD có M là giao điểm của hai đường chéo. Mệnh đề nào sau đây sai ? # » # » # » # » # » # » A AB + BC = AC . B AB + AD = AC . # » # » # » # » # » # » # » C BA + BC = 2 BM . D M A + MB = MC + MD . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 418. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, đẳng thức đúng là # » 1 # » # » # » 1 # » # » A AG = ( AB + AC ) . B AG = ( AB + AC ) . 2 3 1 # » # » # » # » 2 # » # » D AG = ( AB + AC ) . C AG = − ( AB + AC ) . 3 3 THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 419. Cho G là trọng tâm tam giác ABC , gọi I là trung điểm của BC . Đẳng thức nào sau đây đúng? # » #» # » −1 # » # » # » #» # » # » # » C GB + GC = 2G I . A G A = 2G I . B IG = IA . D GB + GC = G A . 3 THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 420. Cho tam giác ABC , với M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, C A, AB . Khẳng định nào sau đây sai? # » # » # » #» # » # » # » A . MN + NP + P M = 0 . B PB + MC = P M . # » # » # » #» # » # » # » #» C AB + BC + AC = 0 . D AP + BM + CN = 0 . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 421. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì đẳng thức nào sau đây đúng ? # » # » # » # » # » AB + AC # » AB + AC A AG = . B AG = . # 2» # » # 3» # » # » 3( AB + AC ) # » 2( AB + AC ) C AG = . D AG = . 2 3 THPT Nguyễn Quang Phục Câu 422. Cho tam giác ABC , có trung tuyến AM và trọng tâm G . Khẳng định nào sau đây là đúng? # » 1 # » # » # » # » 2 # » # » A MG = ( AM + BM + CM ) . B AG = ( AB + AC ) . # » 3# » # » 3# » # » C AM = 3GM . D AM = AB + AC . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 423. Cho tam giác ABC , gọi M là trung điểm của đoạn AC . Khẳng định nào sau đây đúng ? # » # » # » # » # » # » A BA + BC = BM . B M A + MB = CB . # » # » # » # » # » # » C MB + MC = 2 M A Toán. D MB + MC = 2BC . 76 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 424. Cho tam giác ABC và I là trung điểm của cạnh BC . Điểm G có tính chất nào sau đây là điều kiện cần và đủ để G là trọng tâm tam giác ABC ? # » # » # » #» A AG + BG + CG = 0 . B I A = 3G I . # » # » #» D G A = 2G I . C GB + GC = 2G I . KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 425. Cho tam giác ABC với H , O , G lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm của tam giác. Hệ thức đúng là # » 3# » # » # » # » 1# » # » # » A OH = OG . B OH = 3GO . C OG = GH . D 2GO = −3OH . 2 2 THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 #» # » # » #» Câu 426. Cho điểm I thoả mãn I A + 2 IB − IC = 0 ? ¯# » # » # »¯¯ # » ¯ A ¯ M A + 2 MB − MC ¯ = 2 M I . B ¯# » ¯ # » # »¯ # » ¯ C ¯ M A + 2 MB − MC ¯ = 4 M I . D với M tuỳ ý. Mệnh đề nào sau đây đúng ¯# » # » # »¯¯ ¯ ¯ M A + 2 MB − MC ¯ = 2 M I . ¯# » # » # »¯¯ ¯ ¯ M A + 2 MB − MC ¯ = 0. THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 427. Mệnh đề nào sau đây sai? # » # » # » #» A G là trọng tâm tam giác ABC thì G A + GB + GC = 0 . # » # » # » B Ba điểm A, B, C bất kì thì AC = AB + BC . # » # » # » C I là trung điểm AB thì M I = M A + MB với mọi điểm M . # » # » # » D ABCD là hình bình hành thì AC = AB + AD . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 # » 1# » 1# » Câu 428. Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Chứng minh rằng AG = AB + AC 3 3 KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 429. Gọi M là trung điểm của đọan AB. Khẳng định nào sau đây là sai? 1# » # » # » #» # » # » # » # » # » C M A = MB. A M A + MB = 0 . B M A = − AB. D AB = 2 MB. 2 YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 430. Cho tứ giác ABCD và điểm M tùy ý. Gọi I , J là trung điểm của AC , BC . Khi đó # » # » # » #» u = M A − 4 MB + 3 MC bằng #» # » # » # » # » # » #» A #» u = 3 AI + A J . B #» u = 2BI . C #» u = 3 AC + AB. D #» u = BA + 3BC . khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 431. Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Mệnh đề nào sau đây sai? # » # » # » # » # » # » # » #» A M A + MB + MC = 3 MG ;với mọi điểm M . B G A + GB + GC = 0 . # » # » # » # » # » # » C G A + GB = 2G A . D 3 AG = AB + AC . 77 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 432. Cho tam giác ABC có trọng tâm G và trung tuyến AM . Khẳng định nào sau đây sai: # » # » # » #» # » # » #» A G A + GB + GC = 0 . B G A + 2GM = 0 . # » # » # » # » # » # » C AM = −2 MG . D O A + OB + OC = 3OG ,với mọi điểm O . khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 433. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC , I là trung điểm của AM . Mệnh đề nào sau đây đúng? # » # » #» # » #» #» #» #» A IB + 2 IC + I A = 0 . B IB + IC + 2 I A = 0 . #» #» #» # » # » # » #» C IB + IC + 2 I A = 0. D 2 IB + IC + I A = 0 . THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 434. Cho hình bình hành MNPQ tâm O . Mệnh đề nào dưới đây sai ? # » # » # » # » #» # » # » # » A MO + NO + PO + OQ = 0 . B MP + NQ = 2 NP . # » # » # » # » # » # » D QM + QP = QN . C MN + QM = 2ON . THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 435. Cho hai tam giác ABC và MNP có trọng tâm lần lượt là G và K . Mệnh đề nào dưới đây sai? # » # » # » # » # » # » # » # » A AN + BP + CM = 3GK . B AM + BN + CP = 3KG . # » # » # » # » # » # » # » # » C AP + BM + CN = 3GK . D M A + NC + PB = 3KG . KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu 436. Cho tam giác ABC và một điểm M tuỳ ý. Hãy chọn hệ thức đúng. # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » A 3 M A + MB − 4 MC = 3C A + CB . B 3 M A + MB − 4 MC = 3 AC + CB . # » # » # » # » # » # » # » # » # » # » C M A + 3 MB − 4 MC = C A + 3CB . D M A + 3 MB − 4 MC = AC + 3 AB . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 437. Cho M ABC có AB = 7 , BC = 5 , C A = 8 . Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp M ABC , x+ y #» # » #» #» ba số x, y, z thỏa mãn x. I A + y. IB + z. IC = 0 . Khi đó, tỉ số T = có giá trị bằng: A 3. 3 . B 2 13 . C 7 z D 7 . 2 THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 438. Cho hai điểm A và B phân biệt. Điều kiện cần và đủ để I là trung điểm AB là # » #» #» # » #» #» A I A = IB . B I A = − IB . C AI = BI . D AI = BI . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 78 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa # » # » # » #» Câu 439. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn MB − M A + MC = 0 Vị trí điểm M là A M đối xứng với A qua BC . B M là trực tâm của tam giác ABC . C M là trọng tâm của tam giác ABC . D M là điểm thứ tư của hình bình hànhBACM . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 # » # » Câu 440. Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho MN = −3 MP . Điểm P được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây? A Hình 3. B Hình 1. C Hình 2. D Hình 4. YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 # » #» # » # » #» # » Câu 441. Cho tam giác ABC, hai điểm M, N thỏa mãn MB − 2 MC = 0 ; N A + 2 NC = 0 , có # » # » P là trung điểm của AB, P là điểm thuộc MN sao cho MN = k MP . Giá trị của k bằng A −2 . 3 B 3 . 2 C 2 . 3 D 1 . 2 THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 # » # » # » #» Câu 442. Cho ∆ ABC . Tìm điểm M thỏa mãn M A + MB + 2 MC = 0 . A M là đỉnh của hình bình hành MC AB. B M trùng với đỉnh C của ∆ ABC . C M là trọng tâm của tam giác ABC . D M là trung điểm cạnh IC , với I là trung điểm của cạnh AB. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 # » # » Câu 443. Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho MN = −3 MP . Điểm P được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây? A C . . B D . . THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 # » # » # » Câu 444. Cho tam giác ABC . Vectơ AB được Phân tích theo hai vectơ AC và BC bằng # » # » # » # » # » # » # » # » A AC + BC . B AC − BC . C AC − 2BC . D − AC + BC . YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 79 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa # » # » # » Câu 445. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm;biết rằng AG = x AB + y AC, ( x; y ∈ R). Giá trị của tổng x + y bằng A 4 . 3 B 2 . 3 C 1 . 3 D 2. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu 446. Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Khẳng định³ nào sau´đây đúng ?. # » # » # » # » # » # » A AG = AB + AC . B AG = 2 AB + AC . # » 1 ³ # » # »´ # » 2 ³ # » # »´ C AG = AB + AC . D AG = AB + AC . 3 3 Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 447. Cho tứ giác ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tìm giá trị # » # » # » của k thích hợp điển vào đẳng thức vec tơ MN = k( AD + BC ) . A k=3 . B k= 1 . 2 1 3 D k= . . C k = 2. . THPT Nguyễn Quang Phục #» # » #» #» Câu 448. Cho tam giác ABC . Gọi I là điểm thỏa mãn điều kiện I A + 2 IB + 3 IC = 0 . Biểu #» # » # » thị AI theo hai vectơ AB và AC là 1# » 1# » # » 1# » 1# » #» A AI = AB + AC . B AI = − AB − AC . 3 2 3 2 1# » 1# » # » 1# » 1# » #» C AI = AB − AC . D AI = − AB + AC . 3 2 3 2 THPT Nguyễn Quang Phục # » # » #» # » Câu 449. Cho tam giác ABC với G là trọng tâm . Đặt C A = #» a ; CB = b . Khi đó AG được biểu #» diễn theo véc tơ #» a ; b là 1 #» 2 1 #» 1 #» 2 #» # » 2 # » # » 2 # » 1 A AG = #» a − b. B AG = − #» a + b. C AG = #» a + b. D AG = #» a − b. 3 3 3 3 3 3 3 3 YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 Câu 450. Cho tam giác ABC có K là trung điểm của BC , H là trung điểm của AK , mệnh đề nào sau đây là đúng ? # » 1 # » # » # » 1 # » # » A AH = ( AB − AC ). B AH = ( AB + AC ). 2 4 # » 1 # » # » # » 1# » 1# » C AH = ( AB + AC ) . D AH = AB − AC . 2 4 2 THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 451. Cho tam giác ABC ;E là điểm trên cạnh BC sao cho BC = 4BE . Hãy chọn đẳng thức đúng. # » 3# » 1# » # » # » # » A AE = AB + AC . B AE = 3 AB + 4 AC . 4 4 # » 1# » 1# » # » 1# » 1# » C AE = AB − AC . D AE = AB + AC . 3 5 4 4 KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 80 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa #» #» Câu 452. Cho tam giác ABC . Điểm I thỏa mãn I A = −3 IC , K là trung điểm của BI . Mệnh đề nào dưới đây đúng? # » 1# » 1# » # » 1# » 1# » A CK = AB − AC . B CK = AB + AC . 8 2 8 2 # » 5# » 1# » # » 1# » 5# » C CK = AB − AC . D CK = AB − AC . 8 2 2 8 THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 # » 1# » Câu 453. Cho ∆ ABC ; N là một điểm định bởi hệ thức CN = BC ;G là trọng tâm tam giác 2 # » # » # » ∆ ABC . Hệ thức tính AC theo AG và AN là # » 3# » 1# » # » 2# » 1# » A AC = AG + AN . B AC = AG + AN . 4 2 3 2 # » 4# » 1# » # » 3# » 1# » C AC = AG − AN . D AC = AG − AN . 3 2 4 2 KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 # » Câu 454. Cho hình bình hành ABCD có G là trọng tâm tam giác ABC . Hãy Phân tích AG # » # » theo hai vec tơ AB và AD # » 2# » 1# » # » 1# » 2# » A AG = AB − AD . B AG = AB + AD . 3 3 3 3 # » # » # » # » 2# » 1# » C AG = 2 AB + AD . D AG = AB + AD . 3 3 THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 455. Cho tam giác ABC , điểm I là trung điểm của AB, N là một điểm trên cạnh AC sao 1 cho N A = NC . Gọi M là trung điểm của I N , mệnh đề nào sau đây là đúng ? 2 # » 1# » 1# » # » 1# » 1# » A AM = C A + AB. B AM = AC + AB. 2 4 6 4 # » 1# » 1# » # » 1# » 1# » C AM = C A + AB. D AM = AB − AC . 6 4 6 4 THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 456. Cho tam giác ABC có AB = 8 , AC = 9 , BC = 11 . M là trung điểm của cạnh BC , N là điểm trên đoạn AC sao cho AN = x (0 < x < 9) . Hệ thức nào sau đây đúng? # » 1 x # » 1# » # » x 1 # » 1# » A MN = ( − ) AC + AB . B MN = ( − )C A + BA . 2 9 2 9 2 2 # » x 1 # » 1# » # » x 1 # » 1# » C MN = ( + ) AC − AB . D MN = ( − ) AC − AB . 9 2 2 9 2 2 THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 457. Cho hình chữ nhật ABCD tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của O A và # » # » # » CD . Biết MN = a AB + b AD . Tính a + b . 3 1 1 A a + b = 1. B a+b = . C a+b = . D a+b = . 2 4 4 Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 #» # » #» # » #» # » Câu 458. Cho ba lực F1 = M A, F2 = MB, F3 = MC cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên (như hình vẽ). 81 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa #» #» #» ƒ = 900 . Khi đó cường độ của lực F Cho biết cường độ của F1 , F2 đều bằng 100 N và góc AMB 3 là: p p p p C 50 2 N . A 50 3 N . B 100 3 N . D 100 2 N . THPT Trấn Biên Đồng Nai 2018-2019 Câu 459. Với 3 điểm A, B, C thẳng hàng và điểm I không nằm trên đường thẳng chứa 3 #» #» #» điểm A, B, C thỏa mãn: I A = (2a + 1) IB + (a2 + 1) IC thì ta có: A a=1 . B B nằm giữa A và C . D C là trung điểm đoạn AB . C A là trung điểm đoạn BC . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 1 Câu 460. Cho tam giác ABC , M thuộc cạnh AB , N thuộc cạnh AC sao cho AM = AB , 4 2 # » 1# » AN = AC và đểm B thoả mãn CP = BC . Chứng minh : 3 5 # » 2# » 1# » a) MN = AC − AB . 3 4 b) Ba điểm M , N , P thẳng hàng kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 # » # » #» # » # » #» # » Câu 461. Cho ∆ ABC . Gọi M, N là các điểm thỏa mãn M A + MB = O, 2 N A + 3 NC = O, BC = # » k.BP . Tim k để 3 điểm M, N, P thẳng hàng. 1 3 A k= . B k = 3. 2 3 C k= . D k= 3 . 5 Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 # »# » # » # » Câu 462. Cho tam giác ABC ;các điểm M ; N thỏa mãn MB = −2 M A ; N A = −2 NC . Đường # » # » thẳng MN căt BC tại P . Biết PB = k PC ;khi đó giá trị của k bẳng: A k = 3. B k = 4. C k = 2. D k = 5. thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 Câu 463. Cho tam giác ABC . Gọi M, N là các điểm thỏa mãn 82 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa # » # » #» # » # » #» # » # » M A + MB = 0 ; 2 N A + 3 NC = 0 ; BC = k BP . Tìm k để ba điểm M, N, P thẳng hàng. A k= 2 . 3 B k= 3 . 5 C k= 1 . 3 D k=3 . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 Câu 464. Cho ba dây cung song song A A 1 , BB1 , CC1 của đường tròn tâm (O ) . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? A Tâm đường tròn ngoại tiếp của 3 tam giác ABC1 , BC A 1 , C AB1 là 3 điểm phân biệt. B Trọng tâm của 3 tam giác ABC1 , BC A 1 , C AB1 cùng nằm trên một đường tròn. C Tâm đường tròn nội tiếp của 3 tam giác ABC1 , BC A 1 , C AB1 cùng nằm trên một đường thẳng. D Trực tâm của 3 tam giác ABC1 , BC A 1 , C AB1 cùng nằm trên một đường thẳng. THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 1# » 3# » S ∆ ABM # » là Câu 465. Cho tam giác ABC có AM = − AB + AC . Tỉ số diện tích 2 3 A . 4 1 B . 4 S ∆ ACM 2 1 C . 3 D 3. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 466. Cho chữ nhật ABCD và số thực k > 0 . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn ¯ # » hình # » # » # »¯¯ ¯ đẳng thức ¯ M A + MB + MC + MD ¯ = k A Một đường thẳng. C Một điểm. B Một đường tròn. D Một đoạn thẳng. YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ ¯ Câu 467. Cho tam giác ABC , I là trung điểm của BC và điểm M sao cho ¯ MB + MC ¯ = ¯ # » # »¯ ¯ ¯ 2¯ AB − AC ¯. Khi đó tập hợp điểm M là: A Đường trung trực của BC . C Đường tròn tâm C , bán kính IB. B Đường tròn tâm B, bán kính IC . D Đường tròn tâm I , bán kính BC . THPT VIỆT ĐỨC 2018-2019 ¯ # » # » # »¯ ¯ # » # »¯ ¯ ¯ ¯ ¯ Câu 468. Cho tam giác ABC . Tập hợp điểm M thỏa mãn ¯ M A + MB + MC ¯ = ¯ M A − MB¯ . 1 3 B Là đường tròn tâm A ,bán kính R = BA . A Là đường tròn tâm G , bán kính R = BA . C Là đường trung trực cạnh AB . D Là đường trung trực cạnh GM . THPT Nguyễn Quang Phục 83 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 469. Cho hai điểm cố định A ; B phân biệt. Tìm tập hợp các điểm M thoả mãn điều kiện # » # » # » # » | M A + MB| = | M A − MB| KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 ¯ # » # » # »¯ ¯ # » # »¯ ¯ ¯ ¯ ¯ Câu 470. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn 2¯ M A + MB + MC ¯ = 3¯ MB + MC ¯ . Tập hợp các điểm M là A một đường tròn. C một đoạn thẳng. B một đường thẳng. D nửa đường thẳng. THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 # » 1# » # » 2# » Câu 471. Cho bốn điểm A, B, C, D sao cho AC = AB; AD = AB. Tập hợp điểm M thỏa 3 3 ¯ # » # »¯ ¯ # » # »¯¯ ¯ ¯ ¯ mãn ¯2 M A + MB¯ = ¯ M A + 2 MB¯ là A đường trung trực của đoạn thẳng CD . C đường trung trực của đoạn thẳng CB. B đường trung trực của đoạn thẳng AD . D đường trung trực của đoạn thẳng AC . THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 472. Cho hình vuông ABCD tâm O, cạnh a . Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức2 M A 2 + MB2 + 2 MC 2 + MD 2 = 9a2 là một đường tròn có bán kính R .Tính R theo a . p C R = a. A R = 2 a. B R = 3 a. D R = a 2. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 473. Cho tam giác ABC cân tại C . Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức ¯ # » # »¯ ¯ # »¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ M A + MB¯ = 2 ¯ MC ¯ là: A Đường thẳng song song với AB. C Một điểm. B Đường thẳng vuông góc với AB. D Một đường tròn. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 # » # » # » # » Câu 474. Cho hình bình hành ABCD . Tập hợp các điểm M thỏa mãn M A + MB − MC = MD là A Một đường tròn. B Một tập rỗng. C Một đường thẳng. D Một đoạn thẳng. THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ # » # »¯ ¯ ¯ ¯ ¯ Câu 475. Cho tam giác ABC quỹ tích điểm M thỏa mãn ¯ M A + MB¯ = ¯C A − CB¯ là đường tròn có tâm và bán kính R lần lượt là A Điểm A, R = CB. C Trung điểm đoạnCB, R = B Trung điểm đoạn AB, R = CB . 2 AB . 2 D Điểm B, R = AB. 84 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 476. Cho hai điểm A, B phân và cố¯ định, với I là ¯ # biệt ¯ ¯ trung điểm của AB . Tìm tập hợp ¯ » # »¯ ¯ # » # »¯ các điểm M thoả mãn đẳng thức ¯ M A + MB¯ = ¯ M A − MB¯ AB . 2 C Đường trung trực của đoạn thẳng AB . A Đường tròn tâm I , đường kính B Đường tròn đường kính AB . D Đường trung trực của đoạn thẳng I A . YÊN PHONG BẮC NINH 2018-2019 ¯# » # » ¯ Câu 477. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, quỹ tích điểm M thỏa mãn ¯ M A + MB − # »¯¯ ¯¯ # » # »¯¯ 4CM ¯ = ¯G A − GB¯ là đường tròn có tâm và đường kính d lần lượt là. AB . 3 CB . C Trung điểm đoạnCB; d = 3 A Trung điểm đoạnCG ; d = AB . 6 AB D Trung điểm đoạnBG ; d = . 6 B Trung điểm đoạn AG ; d = THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 # » # » # » #» Câu 478. Cho ∆ ABC và đường thẳng d Gọi O là điểm thỏa mãn hệ thức O A + OB + 2OC = 0 # » # » # » Tìm điểm M trên đường thẳng d sao cho #» v = M A + MB + 2 MC có độ dài nhỏ nhất. A Điểm M là hình chiếu của O trên đường thẳng d . B Điểm M là hình chiếu của B trên đường thẳng d . C Điểm M là hình chiếu của A trên đường thẳng d . D Điểm M là giao điểm của AB và d . YÊN LẠC VĨNH PHÚC 2018-2019 ¯# » ¯ Câu 479. Cho lục giác đều ABCDEF có cạnh bằng 3, M là một điểm tùy ý. Khi đó, ¯ M A + # » # »¯¯ ¯¯ # » # » # »¯¯ MB + MC ¯ + ¯ MD + ME + MF ¯ đạt giá trị nhỏ nhất là A 6. B 9. C 15. D 12. THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 480. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y , cho ba¯ điểm A (−1; −2) ¯, B (3; 2) , C (4; −1) . Biết điểm # » # »¯ ¯ # » E (a; b) di động trên đường thẳng AB sao cho ¯2E A + 3EB − EC ¯ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính a2 − b 2 ? 2 3 A a 2 − b 2 = 2. B a 2 − b 2 = 1. C a2 − b 2 = . D a2 − b 2 = . 3 2 khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 85 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 12. Hệ trục toạ độ Câu 481. Trong hệ tọa độ Ox y , cho A (2; 1) ; B(−4; −3) , tọa độ trung điểm đoạn thẳng AB là: A A (2; 1) . B B(−2; −2) . C C (−1; −1) . D D (1; 2) . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 # » Câu 482. Cho hai điểm A (2; −3) , B(−1; 4) . Tọa độ của véc –tơ AB là A (1; 1) . B (−3; 7) . C (3; −7) . D (−3; −7) . THPT Nguyễn Quang Phục #» #» #» = 2 #» Câu 483. Cho #» a = (1; 2) và b = (3; 4). Vectơ m a + 3 b có toạ độ là #» = (11; 16) . #» = (10; 12) . #» = (12; 15) . C m A m B m #» = (13; 14) . D m THPT Nguyễn Quang Phục #» #» Câu 484. Trong hệ tọa độ Ox y cho #» a = (2; −4); b = (3; −1) , tọa độ #» a+b A (1; 5) . B (5; −5) . C (1; −5) . D (5; −3) . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 485. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y cho các điểm A (1; 2) , B(3; −1) , C (0; 1) . Tìm # » # » tọa độ của véctơ #» u = 2 AB + BC là: A #» B #» D #» u (2; 2). u (−4; 1). u (1; −4). u (−1; 4) . C #» Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 ³ #» #»´ Câu 486. Trong mặt phẳng O ; i ; j cho các vectơ #» u = (−2; 3) , #» v = (6; 1) . Khi đó #» #» x = 2 #» u − 3 #» v+ j có tọa độ bằng: A (−22; 4). B (14; 10). C (−21; 3). D (4; −22). thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 #» #» Câu 487. Trong hệ tọa độ Ox y ;cho #» u = i + 3 j ; #» v = (2 ; −1) . Tính biểu thức tọa độ của #» u . #» v p u . #» v = −1. u . #» v = 1. u . #» v = (2; −3). u . #» v = 5 2. A #» B #» C #» D #» THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 488. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y ;cho tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm # » # » của AB, AC và MN = (−3 ; 2) . Tìm tọa độ vectơ BC . µ ¶ 3 # » # » # » A BC = (−6 ; 4). B BC = (6 ; −4). C BC = − ; 1 . D Không tìm được. 2 86 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 489. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Ox y, cho điểm A (1; 3) và B (0; 6). Khẳng định nào sau đây đúng? # » # » # » # » A AB = (5; −3). B AB = (1; −3). C AB = (3; −5). D AB = (−1; 3). kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 1 #» #» Câu 490. Trong hệ tọa độ Ox y cho #» u = i − 5 j Tọa độ của vecto #» u là 1 A #» u = ;5 . ¶ µ 2 ¶2 1 B #» u = ; −5 . µ 2 C #» u = (−1; 10). D #» u = (1; −10). khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 # » Câu 491. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y;cho M (−1; 5) và N (2; 4). Tọa độ vectơ MN là: A (3; −1). B (−3; 1). C (1; 1). D (1; 9). thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 #» #» Câu 492. Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y cho vectơ #» u = 3 i − 4 j . Tọa độ của vectơ #» u là C #» A #» u = (3; −4). B #» u = (3; 4). u = (−3; −4). D #» u = (−3; 4). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 ³ #» #»´ #» #» Câu 493. Trong hệ trục tọa độ O ; i , j , tọa độ của véc tơ 2 i + 3 j là: A (2; 3). B (0; 1). C (1; 0). D (3; 2). kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 Câu 494. Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y cho hai điểm A (1; 3);B (2; 5). Tìm tọa độ của # » vectơ AB. # » # » # » # » A AB = (−1; −2). B AB = (1; 2). C AB = (3; 5). D AB = (1; −2). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 ³ #» #»´ #» #» Câu 495. Trong hệ trục tọa độ O ; i , j ;cho véc tơ #» u = 3 j − 4 i . Tọa độ của véc tơ #» u là u = (−4; 3). u = (4; 3). C #» u = (3; −4). u = (3; 4). A #» B #» D #» KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 # » Câu 496. Cho tam giác ABC có A (1; 4) , B (−2; 2) , C (4; 0) . Tìm tọa độ vectơ AM với M là trung điểm củaBC # » # » # » # » A AM = (−3; 0). B AM = (0; 3). C AM = (0; −3). D AM = (3; 0). khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 87 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa 497. Trong hệ trục Ox y;cho hai điểm A (2; 3);B (−1; 4). Với M bất kì;tìm tọa độ của ³Câu # » # »´ M A − MB ? A (1; 7). B (3; −1). C (−3; 1). D 10. thi học kỳ 1 Nhân Chính2018-2019 #» #» Câu 498. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y, #» a = (5; 2), b = (10; 6 − 2 x) . Tìm x để #» a ; b cùng phương? A 1. B −1. C 2. D −2. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 499. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A (1; 2), B(−2; −3) và G (−1; −1) . Tìm tọa độ điểm C sao cho G là trọng tâm tam giác ABC? A (−2; −2) . B (−1; 1) . D (2; −2) . C (1; −1) . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 500. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y , cho B(5 ; −4) , C (3 ; 7) . Tọa độ trung điểm I của BC là 11 3 11 2 A I (1 ; − ) . B I (4 ; ) . C I (−1 ; ) . D I ( ; 4) . 2 2 2 3 THPT Nguyễn Quang Phục Câu 501. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y, cho các điểm A (1; 2), B(3; −1), C (0; 1). Tọa độ # » # » của véctơ #» u = 2 AB + BC là u = (1; −4). u = (2; 2). u = (−4; 1). u = (−1; 4). C #» A #» B #» D #» THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 # » Câu 502. Trên mặt phẳng toạ độ Ox y, cho A (−2; 5), B(1; −1). Tìm toạ độ M sao cho M A = # » −2 MB. A M (0; 1). B M (0; −1). C M (1; 0). D M (−1; 0). THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 503. Trong hệ tọa độ Ox y ;cho tam giác ABC có A (3 ; 5) ;B (1 ; 2) ,C (5 ; 2) .Tìm tọa độ của trọng tâm G của tam giác ABC ¡p ¢ A G 2; 3 . B G (3 ; 3). C G (4 ; 0). D G (−3 ; 4). THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 #» #» #» #» #» Câu 504. Trên mặt phẳng tọa độ Ox y cho hai vectơ #» a = 2 i − 3 j , b = i + 2 j . Khi đó tọa độ #» vectơ #» a − b là A (2; −1). B (1; 2). C (2; −3). D (1; −5). THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 88 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 505. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y, cho∆ ABC biết A (2; −3), B(4; 7), C (1; 5). Tọa độ trọng tâm G của ∆ ABC là 7 7 A (7; 15). B ( ; 5). D ( ; 3). C (7; 9). 3 3 THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 506. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y, cho hình bình hành ABCD có A (−2; 3), B(0; 4), C (5; −4). Tọa độ đỉnh D là p p A (3; 2). B (3; 7). C ( 7; 2). D (3; −5). THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 507. Trong mặt phẳng Ox ym cho tam giác ABC có A (1; 3);B (−1; 2) và C (3; −5). Trọng tâm G của tam giác ABC có toạ độ là: A G (0; 1). B G (1; 0). D G (−1; 0). C G (3; 0). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu 508. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y, cho A (2; −3), B(4; 7). Tìm tọa độ trung điểm I của AB. C (6; 4). A (3; 2). B (2; 10). D (8; −21). THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 #» #» #» Câu 509. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y hãy tìm tọa độ vectơ #» u biết #» u + b = 0 , b = (2; 3)? A #» B #» D #» u (2; −3). u (−2; 3). C #» u (−2; −3). u (2; 3). THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 Câu 510. Trong mặt phẳng Ox y, tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A (1; 2) lên trục tung là A (2; 0). B (1; 0). C (0; 1). D (0; 2). THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 511. Trong mặt phẳng Ox y , cho các điểm A (1; −2), B(−1; −5), C (3; 4) Tọa độ của điểm # » # » #» # » M thỏa mãn M A + 2 MB − 4 MC = 0 là 11 1 A M (−3; −1) . B M (13; 28) . C M( ; ) . D M (2; 3) . 7 2 THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 512. Cho #» A #» a + b và #» C #» a − b và #» #» a = (1; 2); b = (2; 3); #» c = (−6; −10) . Chọn khẳng định đúng. #» #» #» c cùng hướng. B #» a + b và #» a − b cùng phương. #» #» c cùng hướng. D #» a + b và #» c ngược hướng. THPT Nguyễn Quang Phục 89 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 513. Tam giác ABC có trọng tâm G (0; 7) , đỉnh A (−1; 4) , B(2; 5) thì đỉnh C có tọa độ là A (1; 12) . B (−1; 12) . D (2; 12) . C (12; −1) . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 514. Cho hình bình hành ABDC có A (2; −5), B(−3; 3), C (4; 1) Tọa độ đỉnh D là A (−1; 9) . B (−9; 7) . C (9; −7) . D (1; −9) . THPT Nguyễn Quang Phục Câu 515. Trong hệ tọa độ Ox y , cho A (1; 1) , B(3; 2) , C (6; 5) , tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành A D (4; 4) . B D (5; 3) . D D (3; 4) . C D (4; 6) . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 # » # » Câu 516. Trong hệ toạ độ Ox y , cho A (1; 3); B(4; 0) . Toạ độ của điểm M thoả mãn M A + AB = #» 0 . C (5; 3) . A (4; 0) . B (1; 1) . D (0; 4) . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 517. Trong mặt phẳng với hệ tọa độOx y ,cho tam giác ABC có đỉnh A (2; 2) và trung # » # » # » #» điểm của BC là I (−1; −2) . Điểm M (a; b) thỏa mãn 2 M A + MB + MC = 0 . Tính S = a + b . A 1 . 2 B 3 . 2 1 2 C − . D 1. THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 518. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y;cho các điểm A (1 ; 1);B (−5 ; 2);C (−4 ; 7). Biết điểm # » # » #» # » M (a ; b) thỏa mãn M A + 3 MB − 2 MC = 0 . Tổng a + 2 b bằng A −10. B 10. C − 19 . 2 D − 13 . 2 KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 # » Câu 519. Trong hệ tọa độ Ox y, cho A (2; 5), B(1; 1), C (3; 3). Tìm tọa độ đỉểm E sao cho AE = # » # » 3 AB − 2 AC . A (−3; −3). B (−2; −3). C (3; −3). D (−3; 3). THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 Câu 520. Trong mặt phẳng Ox y, cho ba điểm A (1; 3), B(−3; 4), G (0; 3). Tọa độ của điểm C sao cho G là trọng tâm tam giác ABC là A (2; 2). B (2; 0). C (0; 2). D (2; −2). THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 90 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 521. Trong mặt phẳng Ox y, cho các điểm A (2; −3), B(−2; 1). Điểm C nằm trên trục hoành sao cho A, B, C thẳng hàng. Tọa độ của điểm C là A (−1; 0). B (0; −1). D (0; 5). C (5; 0). THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 522. Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai điểm A (1; 1); B(2; 4). Tìm tọa độ điểm M để tứ giác OBM A là một hình bình hành KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2018-2019 Câu 523. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y, cho điểm M ( x; y). Tìm tọa độ của điểm M1 đối xứng với M qua trục hoành? A M1 ( x; y). B M1 ( x; − y). D M1 (− x; − y). C M1 (− x; y). THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 524. Trong mặt phẳng Ox y ;cho hai điểm A (−1; 2) , B (1; − 3) . Tìm tọa độ điểm D sao cho B là trung điểm của AD. C D (−3; 8). A D (3; − 8). B D (−1; 4). D D (3; − 4). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 525. Cho M (3; −4) . Kẻ MM1 vuông góc với Ox , MM2 vuông góc với O y . Khẳng định nào sau đây là đúng? # » A M1 M2 có tọa độ (3; −4) . B OM1 = −3 . # » # » C OM2 = −4 . D OM1 − OM2 có tọa độ (−3; −4) . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 526. Cho 3 điểm A (4; 0), B(5; 0), C (3; 0). Tìm điểm M trên trục Ox sao cho # » # » # » #» M A + MB + MC = 0 A (2; 0). B (4; 0). C (2; 0). D (5; 0). THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 # » # » # » #» Câu 527. Cho A (2; −1), B(0; 3), C (4; 2) . Một điểm D có tọa độ thỏa mãn 2 AD + 3BD − 4CD = 0 . Tọa độ của D là: A (1; 12) . B (12; 1) . D (−12; −1) . C (12; −1) . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 528. Trong hệ tọa độ Ox y, cho tam giác ABC có A (6; 1), B(−3; 5) và trọng tâm G (−1; 1) . Tìm tọa độ đỉnh C ? A C (6; −3) . B C (−6; 3) . C C (−6; −3) . D C (−3; 6) . 91 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 529. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y, cho A (−1; 1) , B(1; 3) , C (5; 2). Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. A (3; 0). B (5; 0). C (7; 0). D (5; −2). THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 530. Cho M (1; 4) , N (−1; 3) , P (0; 6) . Gọi Q (a; b) là điểm thoả mãn NP MQ là hình bình hành. Tổng a + b bằng A −1. B 0. C 2. D 1. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 531. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y, cho A (3; 3), B(−1; −9), C (5; −1). Gọi I là trung điểm 1#» # » của AB. Tìm tọa độ M sao cho AM = − CI . 2 A (5; 4). B (1; 2). C (−6; −1). D (2; 1). THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 532. Trong hệ tọa độ Ox y;cho điểm G (1; −2) . Tìm tọa độ điểm A ∈ Ox;B ∈ O y sao cho G là trọng tâm ∆O AB. C A (2; 0), B(0; −4). A A (3; 0), B(−6; 0) . B A (3; 0), B(0; −6). D A (0; 3), B(0; −6). thi học kỳ 1 Nhân Chính2018-2019 Câu 533. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y cho tam giác ABC có A (3; 4) , B (2; 1) , C (−1; −2) . Cho M ( x; y) trên đoạn thẳng BC sao cho S ABC = 4S ABM . Khi đó x2 − y2 bằng A 13 . 8 B 3 . 2 3 2 C − . D 5 . 2 THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 534. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y , cho tam giác ABC có đỉnh A (2; 1) , B(2; −3) ,C (−2; −1) . Trực tâm H của tam giác ABC có tọa độ (a; b) . Biểu thức S = 3a + 2b bằng bao nhiêu? A 0. B 1. C 5. D −1 . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 535. Trong mặt Ox y , cho ¯hai điểm A (1; 0) , B(0; 3) , C (−3; −5) . Điểm M thuộc ¯ #phẳng » # »¯ # » ¯ trục hoành sao cho ¯2 M A − 3 MB + 2 MC ¯ nhỏ nhất. Khi đó, hoành độ của điểm M là A 4. B −4 . C 19 . D −19 . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 92 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 536. Trong hệ tọa độ Ox y cho A (1; −2) ; B(−1; 3) . Giao điểm M của đường thẳng AB và trục tung là 5 2 A M (0; ) . 1 2 1 2 B M (0; ) . C M ( ; 0) . D M (0; −1 ). 2 THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 537. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y , cho hai điểm B(−2; 3) và C (3; −2) . Điểm # » 2# » I (a; b) thuộc BC sao cho với mọi điểm M không nằm trên đường thẳng BC thì M I = MB + 5 3# » 2 2 MC . Tính S = a + b . 5 A 1. B 0. D 4. C 5. THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 538. Trong mặt phẳng với ¯hệ tọa độ Ox y cho ¯các điểm A (1; 3), B(−2; 3), C (−2; 1) . Điểm # »¯ ¯# » # » M ( a ; b ) thuộc trục Oy sao cho: ¯ M A + 2 MB + 3 MC ¯ nhỏ nhất, khi đó a + b bằng? A 3. B 2. C 1. D 12 . THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 Câu 539. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox tam giác ABC có đỉnh A (2; 2) , B(1; −3) , ¯ # y», cho # » # »¯¯ ¯ C (−2; 2) . Điểm M thuộc trục tung sao cho ¯ M A + MB + MC ¯ nhỏ nhất có tung độ là? A 1. B 1 . 3 1 3 C − . D 1 . 2 THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 #» #» Câu 540. Cho #» a = (2; −2); b = (1; 4); #» c = (5; 0) thỏa mãn #» c = h #» a + k b . Tìm h; k. C h = 1; k = 2. A h = −2; k = −1. B h = 2; k = 1. D h = 3; k = −2. THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 Câu 541. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y, véc tơ #» a = (−4; 0)được Phân tích theo hai véc tơ đơn vị như thế nào? #» #» #» #» #» #» A #» a = −4 i + j . B #» a = − i +4 j . C #» a = −4 j . D #» a = −4 i . THPT NHỮ VĂN LANG HẢI PHÒNG 2018-2019 #» Câu 542. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y cho #» a = (2; 1), b = (3; 4), #» c = (7; 2) . Cho biết #» c = #» #» m a + n b khi đó. A m= 22 3 ;n = . 5 5 B m=− 22 3 ;n = − . 5 5 1 5 C m = ;n = −3 . 5 D m= 22 −3 ;n = . 5 5 THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 543. Cho tam giác ABC, AB = 8, AC = 9, BC = 11 M là trung điểm của BC, N thuộc cạnh AC sao cho AN µ = x¶(0 < x < 9) . Hệ thức nào sau đây là đúng? µ ¶ x 1 # » 1# » 1 x # » 1# » # » # » A MN = − AC − AB. B MN = − AC + AB. 2 µ9 2¶ x 1 # » 1# » C MN = − C A + BA . 2 2 2 # » 2 µ2 9¶ x 1 # » 1# » D MN = + AC − AB. 9 2 2 # » 93 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 544. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho A (1; −2); B(0; 3); C (−3; 4); D (−1; 8) . Ba trong bốn điểm nói trên không phải là ba đỉnh của một tam giác A A, B, D . B A, C, D . C B, C, D . D A, B, C . THPT NGÔ SỸ LIÊN 2018-2019 Câu 545. Trong mặt phẳng Ox y , cho hai điểm A (2; −3) và B(3; 4) . Toạ độ điểm M nằm trên trục hoành sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là A M (1; 0) . B M (4; 0) . 5 3 1 3 C M (− ; − ) . D M( 17 ; 0) . 7 THPT Nguyễn Quang Phục Câu 546. Trong mặt phẳng Ox y, cho các điểm M (1; −2), N (0; 3), P (−3; 4),Q (−1; 8). Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho thẳng hàng ? A M, P,Q . B N, P,Q . C M, N,Q . D M, N, P . THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG 2018-2019 Câu 547. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y cho 2 điểm A (−2; −3), B(4; 7). Tìm điểm M ∈ O y sao cho ba điểm M, A, B thẳng hàng? A M (0; 4 ). 3 B M (0; 1 ). 3 C M (0; 1). 1 3 D M (0; − ). THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 94 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 13. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 1800 Câu 548. Cho α là góc tù. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau? A tan α < 0 . B cot α > 0 . C sin α < 0 . D cos α > 0 . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 549. Cho góc α ∈ (90◦ ; 180◦ ) Khẳng định nào sau đây đúng? A sin α và cotα cùng dấu. B Tích sin α. cot α mang dấu âm. C Tích sin α.cosα mang dấu dương. D sin α và tanα Cùng dấu. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 550. Cho α là góc tù. Khẳng định nào sau đây đúng? A cos α > 0. B sin α < 0. C cot α > 0. D tan α < 0. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 551. Tính giá trị của biểu thức P = sin 30◦ cos 60◦ + sin60◦ cos30◦ p C P = 3. A P = 1. B P = 0. p D P = − 3. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 ³ # » # »´ ³ # » # »´ Câu 552. Cho tam giác ABC đều. Tính giá trị của biểu thức P = cos AB, BC + cos BC, C A + ³ # » # »´ cos C A, AB ? 3 A P= . 2 p 3 3 C P =− . 2 3 B P =− . 2 p 3 3 . D P= 2 khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 4 5 Câu 553. Chosin α = , với 90◦ ≤ α ≤ 180◦ . Tính giá trị của M = A M= 25 . 27 B M= 175 . 27 C M= 35 . 27 sin α + cos α cos3 α D M=− 25 . 27 THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 4 5 Câu 554. Cho α là góc tù và sin α = . Giá trị của biểu thức A = 2 sin α − cos α bằng: A −7 . 5 B 7 . 5 C 1. D 11 . 5 thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 Câu 555. Biết cot α = −a, a > 0. Tính cos α A cos α = p a 1 + a2 . B cos α = p 1 1 + a2 . C cos α = − p 1 1 + a2 . D cos α = − p a 1 + a2 . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 95 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 556. Rút gọn biểu thức sau A = A A = 4. B A = 2. cot2 x − cos2 x cot2 x sin x. cos x cot x C A = 1. + D A = 3. thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 # » # » Câu 557. Cho ∆ ABC đều cạnh a . Góc giữa hai véc tơ AB và BC là: A 1200 . B 600 . C 450 . D 1350 . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 558. Gọi góc giữa hai đường thẳng AB và CD . Mệnh sau đây đúng? ¯ α ³là ³ # »đề# nào »´ # » # »´¯¯ ¯ A cos α = ¯cos AB, CD ¯. B cos α = cos AB, CD . ¯ ¯ ³ # » # »´¯ ³ # » # »´¯ ¯ ¯ ¯ ¯ C cos α = ¯sin AB, CD ¯. D cos α = − ¯cos AB, CD ¯. Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 #» #» Câu 559. Cho hai véctơ #» a và b đều khác véctơ 0 . Khẳng định nào sau đây ¯ ¯ ³ #» ´ đúng? #» ¯¯ #»¯¯ ¯ #»¯ #» ¯¯ #»¯¯ ¯¯ #»¯¯ #» #» #» A a . b = a . ¯ b ¯. B a . b = a . ¯ b ¯ . cos a , b . ¯ ¯ ³ ´ ³ #»´ #» #» ¯ #» #»¯ #» ¯¯ #»¯¯ ¯¯ #»¯¯ #» #» #» C a . b = ¯ a . b ¯ . cos a , b . a, b . D a . b = a . ¯ b ¯ .sin #» THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 ¯ ¯¯ #»¯¯ #» #» 1 ¯ #» a ¯ . ¯ b ¯ . Khi đó góc giữa Câu 560. Cho hai vectơ #» a , b khác vectơ 0 thỏa mãn #» a . b = ¯− #» 2 #» hai vectơ #» a , b là A 60◦ . B 120◦ . C 150◦ . D 30◦ . KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 ¯ ¯ ¯ #»¯ #» #» ¯ ¯¯ ¯ #» #» Câu 561. Cho hai véctơ a , b khác véctơ-không thỏa mãn a . b = −¯ #» a ¯.¯ b ¯ . Khi đó góc giữa #» hai vectơ #» a , b bằng #» #» #» #» #» A ( a ; b ) = 450 . B ( #» a ; b ) = 00 . C ( #» a ; b ) = 1800 . D ( #» a ; b ) = 900 . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 p # » Câu 562. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2, AD = 1 . Số đo góc giữa hai vectơ AC và # » BD gần bằng A 89◦ . B 109◦ . C 91◦ . D 92◦ . KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 Câu 563. Trong hệ trục Ox y;cho tam giác ABC có A (2; 1);B (−1; 3);C (−2; −3). Tính cos A ? A 0. 1 B −p 26 . 1 C p 26 . 1 D p 13 . thi học kỳ 1 Nhân Chính2018-2019 96 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa ¯ ¯ p ¯ #»¯ #» #» #» ¯ ¯ ¯ ¯ #» Câu 564. Cho hai vecto a , b sao cho ¯ #» a ¯ = 2 , ¯ b ¯ = 2 và hai véc tơ #» x = #» a + b , #» y = 2 #» a−b #» vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai véc tơ #» a và b . A 120◦ . B 60◦ . C 90◦ . D 30◦ . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 565. Cho sin α = 2 A cos α = . 3 1 ;với 90◦ < α < 180◦ .Tính cos α 3 p 2 2 2 B cos α = − . . C cos α = 3 3 p 2 2 D cos α = − . 3 THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 566. Cho ∆ ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng? ¶ A+B C B sin = cos . 2 2 D tan ( A + B) = tan C . A sin ( A + B) = − sin C . C cos ( A + B) = cos C . µ Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 567. Cho 0o < α < 90o . Khẳng định nào sau đây đúng? A cot (90o − α) = − tan α. B cos (90o − α) = sin α. C sin (90o − α) = − cos α. D tan (90o − α) = − cot α. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 568. Tính giá trị của biểu thức P = cos0◦ + cos20◦ + cos40◦ + ... + cos160◦ + cos180◦ . A P = −1. B P = 0. C P = 1. D P ≈ 0, 77. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 569. Cho góc lượng giác α . Mệnh đề nào sau đây³ sai? ´ π A tan (α + π) = tan α. B sin (α + π) = sin α. C sin − α = cos α. 2 D sin (−α) = − sin α . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 570. Biểu thức A = cos 20◦ + cos 40◦ + cos 60◦ + ... + cos 160◦ + cos 180◦ có giá trị bằng A 1. B −1. C 2. D −2. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 ¶ 2017π Câu 571. Rút gọn biểu thức S = sin x + + 2 sin2 ( x − π) + cos ( x + 2019π) + cos 2 x ta được: 2 µ A S = cos 2 x. C S = −1. B S = 1. D S = sin x + cos x . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 572. Cho các góc α, β thỏa mãn: p 2 + 2 10 A sin(α + β) = − . 9p p 5−4 2 C sin(α + β) = . 9 π 1 2 < α, β < π, sin α = , cos β= − . Tính sin(α + β). 2 3 p 3 2 10 − 2 B sin(α + β) = . p 9 p 5+4 2 D sin(α + β) = . 9 97 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 573. Cho sin x + cos x = m . Tính theo m giá trị của M = sin x. cos x A m 2 − 1. B m2 − 1 . 2 C m2 + 1 . 2 D m2 + 1. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 574. Nếu biết sin α = m, (−1 ≤ m ≤ 1) thì giá trị của |sin 2α| là: p A |sin 2α| = 2 m. B |sin 2α| = 2 | m| 1 − m2 . p p D |sin 2α| = | m| 1 − m2 . C |sin 2α| = 2 m 1 − m2 . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 98 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 14. Tích vô hướng Câu 575. Cho hai vectơ #» u = (2; −1) , #» v = (−3; 4) . Tích #» u . #» v là A 11. B −10. C 5. D −2. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 #» #» Câu 576. Trong hệ tọa độ Ox y ;cho #» u = i + 3 j và p A #» u . #» v = 5 2. B #» u . #» v = 1. C #» v = (2; −1) . Tính #» u . #» v. #» #» u . v = −1. D #» u . #» v = (2; −3). KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẠC LIÊU NĂM HỌC 2018-2019 # »# » Câu 577. Cho A (0; 3) , B (4; 0) , C (−2; −5) . Tính AB.BC . A 16. B 9. C −10. D −9. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 # » # » Câu 578. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 4a.Tích vô hướng của hai vectơ AB và AC là p p A 8 a2 . B 8 a. C 8 3 a2 . D 8 3 a. thi học kỳ 1 Bà Rịa Vũng Tàu 2018-2019 Câu 579. Cho hình thang ABCD vuông tại A và D ; AB = AD = a, CD = 2a. Khi đó tích vô # »# » hướng AC.BD bằng: A − a2 . C B 0. 3 a2 . 2 D − a2 . 2 thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 # »# » Câu 580. Cho ∆ ABC đều cạnh a . Giá trị của tích vô hướng AB. AC là: A 2 a. B 1 2 a . 2 C a2 . 1 2 D − a2 . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 581. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y cho hai điểm A (1; 2);B (−1; 1). Điểm M thuộc trục O y thỏa mãn tam giác M AB cân tại M . Khi đó độ dài đoạn OM bằng: A 5 . 2 B 3 . 2 C 1 . 2 D 7 . 2 thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 ¯ #»¯ p ¯ ³ #»´ ¯ ¯ #»¯¯ #» ¯ ¯ ¯ a , b = 300 . Tính ¯ #» a + b¯ Câu 582. Cho hai vectơ #» a và b . Biết ¯ #» a ¯ = 2, ¯ b ¯ = 3 và #» A p 11. B p 13. C p 12. D p 14. thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 p # »# » Câu 583. Cho tam giác ABC vuông tại B ;BC = a 3 . p Tính AC.CB p − a2 3 a2 3 . . A 3 a2 . B C 2 2 D −3a2 . 99 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 # »# » Câu 584. Cho ∆ ABC đều, AB = 6 và M là trung điểm của BC . Tích vô hướng AB. M A bằng A −18. B 27. C 18. D −27. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 b = 90◦ có AB = AD = 2a;DC = 6a. Với N là Câu 585. Cho hình thang vuông ABCD ;góc Ab = D # »# » trung điểm của BC ;tính tích vô hướng AB.DN ? C 12a2 . A 8 a2 . B 0. D 4 a2 . thi học kỳ 1 Nhân Chính2018-2019 #» Câu 586. Cho các véc tơ #» a , b và #» c thỏa mãn các điều kiện #» #» #» #» #» #» #» #» #» #» a + b + 3 c = 0 . Tính A = a . b + b . c + c . a . A A= 3 x2 − z2 + y2 . 2 B A= 3 z2 − x2 − y2 . 2 C A= ¯ ¯ ¯ #»¯ ¯ ¯ a ¯ = x, ¯¯ #» b ¯ = y và 3 y2 − x2 − z2 . 2 D A= ¯ #»¯ ¯ z ¯ = c và 3 z2 + x2 + y2 . 2 khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 p Câu 587. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = a; AC = a 3 và AM là trung tuyến. Tính # »# » tích vô hướng BA. AM A a2 . 2 B a2 . C − a2 . D − a2 . 2 khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 588. Cho tam giác ABC vuông tại A có Bb = 30◦ , AC = 2 . Gọi M là trung điểm của BC . # » # » Tính giá trị của biểu thứcP = AM. BM . p p A P = −2 . B P =2 3 . C P =2 . D P = −2 3 . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 ƒ = 60◦ . Điểm K thuộc AD Câu 589. Cho hình bình hành ABCD có AB = 2a, AD = 3a, BAD # » # » # »# » thỏa mãn AK = −2DK . Tính tích vô hướng BK. AC A 3 a2 . B 6 a2 . D a2 . C 0. THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 590. Trong hệ trục Ox y, cho tam giác ABC có A (−8; 3) , B (4; 12) , C (4; −13). a) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành. b) Tìm tọa độ điểm E trên trục hoành sao cho tam giác ABE vuông tại A . c) Tìm tọa độ điểm I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC thi học kỳ 1 Nhân Chính2018-2019 100 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa ¯ # »¯ # » ¯ ¯ Câu 591. Trong mp (Ox y) ;cho AB = (6; 2) . Tính ¯ AB¯ ? ¯ # »¯ ¯ ¯ p p ¯ ¯ # »¯ ¯ A ¯ AB¯ = 2 10. B ¯ AB¯ = 20. C AB = 4 10. p # » D AB = 2 10. THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 Câu 592. Cho hai điểm A (1; 0) và B (−3; 3) . Tính độ dài đoạn thẳng AB . p p A AB = 13. B AB = 3 2. D AB = 5. C AB = 4. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 ¯ # »¯ ¯ ¯ Câu 593. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y , cho ba điểm A (3; 2), B(−2; −3) . Khi đó ¯ AB¯ bằng A 5. p B 5 2. D C 10 . p 2. THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 594. Trong mặt phẳng với hệ trục Ox y, cho tam giác ABC biết điểm A (2; 4), B(−3; −6), C (5; −2). Gọi D (a; b) là chân đường phân giác trong của góc A của tam giác ABC . Khi đó tổng a + b bằng: A 21. 3 2 B − . C 11. D − 11 . 2 kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 Câu 595. Cho A (3 ; 4) , B (−2 ; 1) , C (0 ; 5) . Tính độ dài trung tuyến AM của tam giác ABC. p p A 13. B 5. C 4. D 17. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 596. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y cho các điểm A (1; −17) ;B(−11; −25). # » a) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB và tọa độ của vec tơ BA p b) Tìm tọa độ điểm C thuộc tia BA sao cho BC = 13 KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC 2018-2019 Câu 597. Trong hệ tọa độ Ox y, cho bốn điểm A (2; 1), B(2; −1), C (−2; −3), D (−2; −1). Xét ba mệnh đề: • ( I ) ABCD là hình thoi. • ( I I ) ABCD là hình bình hành. • ( I I I ) AC cắt BD tại M (0; −1) Chọn khẳng định đúng A Chỉ ( I ) đúng. C Chỉ ( I I ) và ( I I I ) đúng. B Chỉ ( I I ) đúng. D Cả ba đều đúng. THPT LẠNG GIANG SỐ 1 BẮC GIANG 2018-2019 101 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa ¯ ¯ #»¯ ¯ ¯ ¯ #»¯¯ #»¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ Câu 598. Cho ¯ #» a + b ¯ = 4 , ¯ #» a ¯ = 2 , ¯ b ¯ = 3 . Tính ¯ #» a − b¯ . A 3. B p 10. C p 12. D 2. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 599. Cho tam giác ABC có A (1; −1), B(3; 2), C (5; −5) . Toạ độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là A ( 47 13 ;− ) . 10 10 B ( 47 13 ; ). 10 10 C (− 47 13 ;− ) . 10 10 D (− 47 13 ; ). 10 10 THPT GIA BÌNH SỐ 1 BẮC NINH 2018-2019 ¯ # » # »¯ ¯ ¯ Câu 600. Cho tam giác vuông cân ABC với AB = AC = a . Khi đó ¯2 AB + AC ¯ bằng p p A a 3. B a 5. C 5a . D 2a . THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 #» #» Câu 601. Cho các vec tơ #» a ; b khác 0 . Khẳng định nào sau đây SAI? #» #» ¯¯ #»¯¯ ¯¯ #»¯¯ #» #» A a ; b cùng hướng khi và chỉ khi a . b = a . ¯ b ¯. ¯ ¯ ¯¯ #»¯¯ #» #» B #» a ; b ngược hướng khi và chỉ khi #» a . b = − ¯ #» a ¯ . ¯ b ¯. #» #» C #» a ⊥ b khi và chỉ khi #» a . b = 0. #» #» a ; b cùng phương khi và chỉ khi #» a . b = 1. D #» thi học kỳ 1 Nhân Chính2018-2019 Câu 602. Cho tam giác ABC có A (−1; 2) , B (0; 3) , C (5; −2) . Tìm tọa độ chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC . A (0; 3). B (0; −3). D (−3; 0). C (3; 0). KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 603. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y cho tam giác ABC Biết A (3; −1) , B (−1; 2) và I (1; −1) là trọng tâm tam giác ABC Trực tâm H của tam giác ABC có tọa độ (a; b) Tính a + 3b 2 3 A a + 3b = . 4 3 B a + 3b = − . C a + 3b = 1. D a + 3b = −2. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 604. Trong mặt phẳng tọa độ (Ox y) cho tam giác ABC có A (1; 0);B (−1; 1);C (5; −1). Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là C H (−2; 5). A H (−1; −9). B H (−8; −27). D H (3; 14). thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 Câu 605. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y ;cho ∆ ABC có A (−1 ; 4) ,B (2 ; 5) ,C (−2 ; 7) . Hỏi tọa độ điểm I tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC là cặp số nào? A (−2 ; 6). B (0 ; 6). C (0 ; 12). D (2 ; 6). THI KHẢO SÁT LẦN 2 THPT TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019 102 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Câu 606. Cho tam giác ABC đều cạnh a . Lấy M, N, P lần lượt nằm trên ba cạnh BC, C A, AB sao choBM = 2 MC, AC = 3 AN, AP = x, x > 0 . Tìm x để AM vuông góc với NP . A x= 5a . 12 B x= a . 2 C x= 4a . 5 D x= 7a . 12 THPT Lương Thế Vinh 2018-2019 Câu 607. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y cho điểm M (3 ; 1) . Giả sử A (a ; 0) và B (0 ; b) (với a, b là các số thực không âm) là hai điểm sao cho tam giác M AB vuông tại M và có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức T = a2 + b2 . A T = 10. B T = 9. C T = 5. D T = 17. khảo sát chất lượng THPT chuyên Vĩnh Phúc 2018-2019 Câu 608. Cho hình vuông ABCD tâm O cạnh a . Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn 2 M A 2 + MB2 + 2 MC 2 + MD 2 = 9a2 là một đường tròn. Bán kính của đường tròn đó là: p C R = a. A R = 2 a. B R = 3 a. D R=a 2 . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 609. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y, cho 3 điểm A (2; 3) , B (3; 4) và C (3; −1) a) Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của 1 tam giác. b) Xác định tọa độ trực tâm H của tam giác ABC . c) Tìm tọa độ điểm M trên đường phân giác góc phần tư thứ nhất sao cho biểu thức P = M A 2 + MB2 + MC 2 đạt giá trị nhỏ nhất kiểm tra học kì 1 Phan Đình Tùng Hà Nội 2018-2019 Câu 610. Trong mặt phẳng Ox y, cho các điểm A (4; 2) , B (−2; 1) , C (0; 3) , M (−3; 7). # » # » # » a) Hãy biểu diễn vectơ AM theo hai vectơ AB, AC. b) Tìm điểm tọa độ điểm N thuộc trục hoành để N A + NB nhỏ nhất. KIỂM TRA HỌC KỲ I SỞ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019 Câu 611. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M thỏa mãn OM = 3R . Một đường kính AB thay đổi trên đường tròn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = M A + MB là: A min S = 6R . B min S = 4R . C min S = 2R . D min S = R . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 103 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa | Chủ đề 15. Các hệ thức lượng trong tam giác Câu 612. Cho ∆ ABC có AB = 5 , Ab = 40◦ , Bb = 60◦ . Độ dài BC gần nhất với kết quả nào ? A 3, 7. B 3, 3. C 3, 5. D 3, 1. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 613. Tính diện tích tam giác ABC biết AB = 3, BC = 5, C A = 6 . p p A 56. B 48. C 6. D 8. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 p Câu 614. Cho tam giác ABC có AB = 3, BC = 5 và độ dài đường trung tuyến BM = 13 . Tính độ dài AC . A p 11. B 4. 9 . 2 C D p 10. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 615. Cho ∆ ABC vuông ở A, biết Cb = 30◦ , AB = 3 Tính độ dài trung tuyến AM ? A 3. B 4. 5 . 2 C D 7 . 2 KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 4 5 Câu 616. Cho tam giác ABC có b = 7; c = 5;cos A = . Tính độ dài của a. p A 3 2. p 7 2 B . 2 C 23 . 8 D 6. thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 Câu 617. Cho ∆ ABC có AB = 9 , BC = 8 , Bb = 600 . Tính độ dài AC . p p C 8. A 73. B 217. D p 113. KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 618. Trong mặt phẳng tọa độ Ox y;cho hình bình hành ABCD có A (0; 3);B (1; 5);C (−2; 2). a) Tìm tọa độ đỉnh D của hình bình hành ABCD và trọng tâm G của tam giác ABC . # »# » ƒ;S ABC b) Tính AB. AC ;cos BAC thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 0 ƒ Câu 619. Cho tròn ngoại tiếp ∆ ABC là: p ∆ ABC có BC = a, BAC = 120 . Bán kính đường p A R= a 3 . 2 a 2 B R= . C R= a 3 . 3 D R=a . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 104 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa p ƒ = 120◦ và BD = a 3 . Tính AC Câu 620. Cho tứ giác lồi ABCD có ƒ ABC = ƒ ADC = 90◦ , BAD . p p A AC = 2a. B AC = a 3. D AC = a 5 . C AC = a. Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 # » # » Câu 621. Cho tam giác đều ABC, gọi D là điểm thỏa mãn DC = 2BD . Gọi R và r lần lượt R . r p 7+5 7 . D 9 là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác ADC. Tính tỉ số 5 A . 2 p 5+7 7 . B 9 p 7+5 5 . C 9 KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 622. Cho ∆ ABC có AB = 2 , AC = 3 , Ab = 600 . Tính độ dài đường phân giác trong góc A của tam giác ABC p p 12 6 2 6 3 6 C A . B . . D . 5 5 5 5 KIỂM TRA HỌC KỲ I THPT LƯƠNG THẾ VINH 2018-2019 Câu 623. Cho tam giác ABC có BC = a, C A = b, AB = c . Mệnh đề nào sau đây đúng? A a2 = b2 + c2 − bc. cos A . B a2 = b2 + c2 − 2 bc. C a. sin A = b. sin B = c. sin C . D cos A = b 2 + c 2 − a2 . 2 bc Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 624. Cho a; b; c là độ dài 3cạnh của một tam giác. Mệnh đề nào sau đây không đúng? A a2 < ab + ac. B a2 + c2 < b2 + 2ac. C b2 + c2 > a2 + 2bc. D ab + bc > b2 . thi học kỳ 1 chuyên Bắc Giang 2018-2019 ( Câu 625. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Ox y cho đường thẳng ∆ : véctơ chỉ phương của đường thẳng ∆ là: A #» u = (4; 2). B #» u = (1; 2). C #» u = (4; −2). x = 1 − 2t y = 2 + 4t . ( t ∈ R) . Một D #» u = (1; −2) . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 626. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Ox y cho tam giác ABC có A (1; 2) , B (4; −2) , C (−3; 5) . Một véc tơ chỉ phương của đường phân giác trong của góc A là: u (2; 1). u (1; −1). u (1; 2) . A #» B #» C #» u (1; 1). D #» Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 627. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y , cho hai điểm A (0; −1) , B (3; 0) . Phương trình đường thẳng AB là: A x − 3 y + 1 = 0. B x + 3 y + 3 = 0. C x − 3 y − 3 = 0. D 3x + y + 1 = 0 . 105 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 628. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường thẳng d : x − 2 y + 1 = 0 và điểm M (2; 3) . Phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d là: C 2 x − y − 1 = 0. A x + 2 y − 8 = 0. B x − 2 y + 4 = 0. D 2x + y − 7 = 0 . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 629. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y , cho đường thẳng ∆ : x − 2 y + 1 = 0 và điểm M (2; 3) . Khoảng p cách từ điểm M đến đường thẳng ∆ là. p A d ( M ; ∆) = 3 5 . 5 B d ( M ; ∆) = 5 . 5 3 5 C d ( M ; ∆) = . p D d ( M ; ∆) = 5 . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 630. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y , cho hình chữ nhật ABCD biết AD = 2 AB , đường thẳng AC có phương trình x + 2 y + 2 = 0 , D (1; 1) và A (a;b) (a, b ∈ R, a > 0) . Tính a + b . A a + b = −4. B a + b = −3. C a + b = 4. D a + b = 1. Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 631. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y cho đường thẳng ∆ : x − 2 y − 5 = 0 và các điểm A (1 ; 2) ; B (−2 ; 3) ; C (−2 ; 1) . Viết phương trình đường ¯thẳng d biết d đi qua gốc tọa độ và ¯# » # » # »¯ ¯ cắt đường thẳng ∆ tại điểm M sao cho ¯ M A + MB + MC ¯ nhỏ nhất. A x + y = 0. B x − 3 y = 0. C 2 x − 3 y = 0. D 2x + y = 0 . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 Câu 632. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y cho đường tròn (C ) có phương trình x2 + y2 − 2 x + 4 y − 4 = 0. Tâm I và bán kính R của (C ) lần lượt là A I (1; 2) , R = 1. B I (1; −2) , R = 3. C I (1; −2) , R = 9. D I (2; −4) , R = 9 . Giữa học kỳ 1 THPT Lương Tài Bắc Ninh 2018-2019 106 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa ĐÁP ÁN 1. C 11. A 24. B 34. B 45. C 56. C 67. D 77. B 89. A 100.C 110.A 120.B 130.C 141.B 152.D 163.A 175.C 185.B 195.B 205.C 216.A 227.C 239.A 251.B 261.A 271.B 283.D 293.C 303.A 313.D 324.D 334.C 346.C 357.D 367.A 378.D 388.C 398.D 409.D 419.C 431.C 441.C 2. B 12. C 25. C 35. C 46. D 57. D 68. D 80. B 90. B 101.B 111.C 121.B 131.C 142.A 153.D 164.B 176.C 186.B 196.C 206.C 217.C 228.D 240.B 252.A 262.B 272.B 284.B 294.D 304.D 314.D 325.A 335.D 347.A 358.C 368.C 379.A 389.C 399.C 410.C 420.C 432.C 442.D 3. B 13. B 26. C 36. B 47. A 58. D 69. C 81. A 91. A 102.B 112.C 122.C 132.C 143.D 154.A 165.C 177.D 187.D 197.A 207.C 218.D 229.A 241.A 253.C 263.B 273.A 285.B 295.A 305.C 315.D 326.B 336.D 348.A 359.C 369.C 380.B 390.C 400.D 411.C 421.B 433.B 443.C 4. B 14. D 27. A 38. A 48. C 59. A 70. D 82. A 92. B 103.B 113.B 123.D 134.B 144.B 156.A 167.D 178.B 188.C 198.B 208.D 219.C 230.C 242.B 254.C 264.B 274.B 286.D 296.D 306.D 316.A 327.B 337.B 349.B 360.A 370.C 381.B 391.B 401.D 412.C 423.B 434.A 444.B 5. C 16. A 28. B 39. D 49. B 60. D 71. D 83. D 93. A 104.B 114.A 124.C 135.A 145.B 157.D 168.C 179.A 189.A 199.D 209.A 220.B 231.C 243.C 255.D 265.D 275.C 287.A 297.C 307.C 317.D 328.C 338.C 350.D 361.A 371.C 382.C 392.A 403.D 413.A 424.A 435.B 445.B 6. D 18. B 29. A 40. B 51. D 61. D 72. D 84. D 95. D 105.D 115.C 125.C 136.A 146.C 158.C 170.A 180.A 190.D 200.C 211.A 221.B 232.D 244.B 256.C 266.B 276.D 288.D 298.A 308.D 319.C 329.D 339.A 351.B 362.B 372.D 383.A 393.A 404.A 414.B 425.C 436.A 446.C 7. C 19. C 30. C 41. C 52. B 62. B 73. D 85. C 96. A 106.A 116.C 126.C 137.A 147.C 159.B 171.A 181.A 191.B 201.B 212.B 223.B 233.C 245.D 257.A 267.A 277.D 289.B 299.A 309.B 320.D 330.B 340.D 352.C 363.C 374.C 384.C 394.C 405.C 415.D 426.B 437.C 447.B 8. D 20. A 31. D 42. D 53. D 63. C 74. C 86. B 97. B 107.D 117.A 127.D 138.A 148.B 160.C 172.D 182.C 192.A 202.B 213.D 224.B 234.A 248.A 258.A 268.B 278.B 290.D 300.D 310.A 321.A 331.D 341.C 354.D 364.B 375.C 385.B 395.D 406.B 416.D 427.C 438.B 448.A 9. D 21. D 32. C 43. D 54. D 64. A 75. A 87. D 98. D 108.A 118.B 128.C 139.A 150.A 161.C 173.A 183.B 193.B 203.C 214.B 225.D 236.A 249.A 259.A 269.C 280.C 291.A 301.A 311.C 322.B 332.A 342.C 355.C 365.B 376.B 386.D 396.A 407.D 417.D 429.C 439.D 449.B 10. C 23. A 33. C 44. C 55. C 66. A 76. C 88. A 99. D 109.C 119.A 129.A 140.C 151.C 162.C 174.C 184.D 194.C 204.A 215.A 226.A 237.D 250.B 260.B 270.C 282.A 292.C 302.D 312.B 323.B 333.B 345.C 356.B 366.C 377.C 387.B 397.C 408.D 418.B 430.D 440.A 450.B 107 Sản phẩm của tập thể giáo viên nhóm strong team toán vd -vdc Vũ Ngọc Thành Latex hóa 451.A 462.B 473.A 483.A 493.A 503.B 513.B 525.C 536.B 547.B 557.A 567.B 577.D 587.D 599.A 611.A 622.C 632.B 452.D 463.C 474.B 484.B 494.B 504.D 514.A 526.A 537.A 548.A 558.A 568.B 578.A 588.A 600.B 612.B 623.D 453.A 464.D 475.B 485.C 495.A 505.D 516.A 527.D 538.B 549.B 559.B 569.B 579.A 589.D 601.D 613.A 624.C 454.D 465.D 476.B 486.A 496.C 506.D 517.A 528.C 539.B 550.D 560.A 570.B 580.B 591.A 602.A 614.B 625.D 455.B 466.B 477.A 487.A 497.B 507.B 518.A 529.A 540.B 551.A 561.C 571.B 581.B 592.D 603.A 615.A 626.C 456.D 467.D 478.A 488.A 498.A 508.A 519.A 530.D 541.D 552.B 562.B 572.A 582.B 593.B 604.B 616.A 627.C 457.A 468.A 479.D 489.D 499.A 509.B 520.A 531.A 542.D 553.D 563.C 573.B 583.D 594.B 605.B 617.A 628.D 458.D 470.B 480.D 490.B 500.B 510.D 521.A 532.B 543.A 554.D 564.C 574.B 584.D 595.D 606.A 619.C 629.A 459.D 471.A 481.C 491.A 501.A 511.B 523.B 533.B 544.A 555.D 565.D 575.B 585.A 597.C 607.A 620.A 630.D 461.A 472.C 482.B 492.A 502.A 512.D 524.A 534.B 545.D 556.C 566.B 576.C 586.B 598.B 608.C 621.D 631.D 108
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top