Kỹ thuật tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao – Nguyễn Minh Tuấn

Giới thiệu Kỹ thuật tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao – Nguyễn Minh Tuấn

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Kỹ thuật tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao – Nguyễn Minh Tuấn CHƯƠNG SỐ PHỨC.

Kỹ thuật tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao – Nguyễn Minh Tuấn

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Kỹ thuật tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao – Nguyễn Minh Tuấn

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text Kỹ thuật tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao – Nguyễn Minh Tuấn
KỸ THUẬT TẠO SỐ PHỨC LIÊN HỢP NGUYỄN MINH TUẤN – POPEYE NGUYỄN Đây là một kỹ thuật tưởng chừng như đơn giản nhưng nhờ đó ta lại có thể giải quyết được rất nhiều những bài toán vận dụng cao của số phức một cách nhanh chóng. Một số công thức liên can 1. z + z = 2R(z), z=z 2. z = z khi z là số thực 3. z−z = I(z) 2i 4. z ± z0 = z ± z, z.z0 = z.z0 , z z = z0 z0 5. z.z = | z|2 , vậy nếu | z| = 1 thì 1 =z z Câu 1. Cho số phức z 6= 1 thỏa mãn A. | z| = 1 B. | z| = 1 2 z+1 là số thuần ảo. Tìm | z| ? z−1 C. | z| = 2 D. | z| = 4 z+1 z+1 z+1 z+1 + = 0 ⇐⇒ + = 0 = ⇐⇒ 2z.z − 2 = 0 ⇐⇒ | z| = 1. Chọn A. z−1 z−1 z−1 z−1 Câu 2. Cho số phức z thỏa mãn | z| = 5 và iz + 4 là số thuần ảo, tìm số phức nghịch đảo của z ? 3 4 3 4 4 3 4 3 A. z−1 = + i B. z−1 = − i C. z−1 = − i D. z−1 = + i 25 25 25 25 25 25 25 25 GIẢI. Từ giả thiết ta có iz + 4 + iz + 4 = 0 ⇐⇒ iz − iz + 8 = 0 ⇐⇒ 2I(z)i 2 + 8 = 0 ⇐⇒ I(z) = 4 GIẢI. Từ giả thiết ta có Như vậy R(z) = ±3. Trong các đáp án trên thì có B thỏa mãn z−1 là đúng. Câu 3. Cho số phức z 6= 1 và | z| = 1. Tìm phần thực của số phức 1 ? 1− z 1 1 D. 2 2 ¶ µ 1 1 1 1 2− z− z 1 = + = + = = 1. GIẢI. Ta có 2R 1µ− z 1 µ ¶ 1− z ¶ − z 1 − z 1 − z 1 − z − z + z.z 1 1 1 Vậy 2R = 1 ⇐⇒ R = . Chọn đáp án D 1− z 1− z 2 1 Câu 4. Cho z là số phức thực sự và thỏa mãn có phần thực bằng 4. Tính | z| ? | z| − z 1 1 1 A. | z| = B. | z| = C. | z| = 4 D. | z| = 4 8 16 1 1 1 1 2| z| − z − z GIẢI. Từ giả thiết ta có + = 8 ⇐⇒ + = 8 ⇐⇒ = 8 ⇐⇒ 2 | z| − z | z| − z | z| − z | z| − z | z| − | z|(z + z) + z.z 1 1 = 8 ⇐⇒ | z| = . Chọn B | z| 8 Câu 5. Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn | z1 | = | z2 | = 1 và z1 z2 6= 1. Tìm phần ảo của số phức w = z1 + z2 ? 1 + z1 z2 A. 2 B. −2 C. − A. Phần ảo bằng 1 B. Phần ảo bằng -1 C. Phần ảo bằng 0 D. Phần ảo lớn hơn 1 NGUYỄN MINH TUẤN – POPEYE NGUYỄN 1 Trang 1/6 – Mã đề thi 69 1 1 + 1 1 z1 + z2 z1 + z2 z1 + z2 z z2 = = z1 , = z2 . Ta có = 1 = . Vậy w GIẢI. Vì | z1 | = | z2 | = 1 nên 1 1 z1 z2 1 + z1 z2 1 + z1 .z2 1 + z1 z2 1+ . z1 z2 là số thực, chọn C. Câu 6. Cho ba số phức a, b, c thỏa mãn a + b + c = 0 và |a| = |b| = | c| = 1. Đặt w = a2 + b2 + c2 . Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng ? A. w là số thực không âm B. w = 0 C. w là số thuần ảo D. w là số thực dương ¶ 1 1 1 GIẢI. Ta có w = (a + b + c) −2(ab + bc + ca) = −2abc + + = −2abc(a + b + c) = −2abc.a + b + c = 0. a b c µ 2 Vậy chọn B. 1 + z + z2 là số thực. Tìm modulus của số phức z ? 1 − z + z2 p p 1 A. | z| = 2 B. | z| = 3 C. | z| = 1 D. | z| = p 2 2 2 1+ z+ z z z 1− z+ z GIẢI. Ta có = 1+2 . Để nó là số thực thì ∈ R hay ∈ R. Tức là 2 2 2 z 1− z+ z 1− z+ z 1− z+ z Câu 7. Cho z là số phức thực sự và thỏa mãn 1 − z + z2 1 − z + z2 1 − z + z2 1 − z + z2 = ⇐⇒ = ⇐⇒ | z|2 (z − z) = z − z ⇐⇒ | z| = 1 z z z z . Chọn đáp án C Câu 8. Cho số phức z thỏa mãn z6 − z5 + z4 − z3 + z2 − z + 1 = 0. Tìm phần thực của số phức w = z(z2 − z + 1) A. 1 B. 0 C. 1 2 D. 2 z7 + 1 = 0 ⇐⇒ z7 = −1 hay suy ra | z| = 1. Ta lại có từ giả thiết z(z2 − z + z+1 1 1 1)(z3 − 1) + 1 = 0 ⇐⇒ w = . Chú ý rằng | z3 | = 1 theo kết quả câu 3 ta có ngay R(w) = . Chọn 3 2 1− z GIẢI. Từ giả thiết ta có đáp án C. ¯ ¯ ¯ p 1 ¯¯ ¯ Câu 9. Cho số phức z thỏa mãn ¯ z + ¯ = 2 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của | z| ? pz p p p B. max | z| = 1 + 3, min | z| = 2 − 3 A. max | z| = 2 + 3, min | z| = 2 − 3 p p p p C. max | z| = 3 + 3, min | z| = 4 − 3 D. max | z| = 2 + 3, min | z| = 4 − 3 ¯ ¯ µ ¶µ ¶ ¯ 1 | z|4 + (z + z)2 − 2| z|2 + 1 1 ¯¯2 1 | z|4 − 2| z|2 + 1 ¯ z+ = 12 ⇐⇒ = 12 ≥ . GIẢI. Ta có ¯ z + ¯ = 12 ⇐⇒ z + z z z | z |2 | zp |2 p Ta có đánh giá này vì tất cả đều là số thực. Vậy | z|4 −2| z|2 +1 ≤ 12| z|2 ⇐⇒ 7−4 3 ≤ | z|2 ≤ 7+4 3 ⇐⇒ p p 2 − 3 ≤ | z| ≤ 2 + 3. Chọn đáp án A Lời kết: Các bài toán trên đều ở mức vận dụng cao, rất cao. Thông qua kỹ thuật nhỏ trên, tác giả hy vọng các em sẽ vận dụng linh hoạt các công thức biến đổi của số phức để tìm ra lời giải một cách ngắn gọn nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng inbox vào tài khoản Facebook: Popeye Nguyễn. Xin cảm ơn NGUYỄN MINH TUẤN – POPEYE NGUYỄN 2 Trang 2/6 – Mã đề thi 69 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYỄN MINH TUẤN Chuyên đề: Số phức (phần 1) Thời gian làm bài: 100 phút Số 3 Ngách 80/8 Châu Đài, 01687773876 (Đề thi có 51 câu, 6 trang) Mã đề thi 69 Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 1. Cho số phức z = a + bi . Tìm điều kiện của a, b để số phức A.   b = 0 B.   a = 0 C.   a = 0 z+i là số thực dương ? z−i   b = 0    −1 < b < 1  b > 1 ∨ b < −1 −1 < a < 1 µ ¶ 1 − i 2017 Câu 2. Cho z = . Tìm modulus của số phức w = iz. 1+ i p A. |w| = 1 B. |w| = 2 C. |w| = 2 p 53 ? Câu 3. Tìm½ m để số phức z = 2m + 1 + (m − 1)i có modulus bằng ¾ ½ ¾ 17 17 B. m ∈ ; −3 C. m ∈ {−5; 3} A. m ∈ − ; 3 5 5 Câu 4. Đặt f (z) = z + i | z|. Tính | f (3 + 4i)| ? p p A. 3 B. 10 C. 11 D.  a > 1 ∨ a < −1 p D. |w| = ( 2)2017 D. m ∈ {5; −3} p D. 2 3 Câu 5. Cho số phức z thỏa mãn | z| + z = 0. Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. z là số thuần ảo B. z là số thực dương C. z là số thực âm D. z ∈ CR Câu 6. Cho z = x + yi với x, y là hai số thực thỏa mãn (1 − 2i)x + (1 + 2i)y = 1 + i .Tìm modulus của z? p 10 A. | z| = 4 p B. | z| = 10 p 10 5 C. | z| = D. | z| = 2 2 1 + 4i ? Câu 7. Tìm số phức nghịch đảo của số phức z = 3 + 2i 1 11 10 1 10 11 1 11 10 1 11 10 A. = + i B. = + i C. = − i D. = + i z 13 13 z 17 17 z 17 17 z 17 17 Câu 8. Cho số phức z = a + bi thỏa mãn 3z − (4 + 5i)z = −17 + 11i . Tính ab ? A. ab = 3 B. ab = −3 C. ab = −6 Câu 9. Cho số phức z thỏa mãn 2z = i(z + 3). Modulus của z p là ? p 3 5 A. | z| = 5 B. | z| = 5 C. | z| = 4 D. ab = 6 p 3 5 D. | z| = 2 Câu 10. Cho số phức z thỏa mãn | z| = 5 và iz + 4 là số thuần ảo, tìm số phức nghịch đảo của z ? 3 4 4 3 4 3 − i C. z−1 = − i D. z−1 = + i 25 25 25 25 25 25 Câu 11. Cho hai số phức z1 = 2 + 3i, z2 = 1 − 2i . Tính modulus của số phức z1 + z2 p p p p A. 10 B. 26 C. 13 D. 5 A. z−1 = 3 4 + i 25 25 B. z−1 = NGUYỄN MINH TUẤN - POPEYE NGUYỄN 3 Trang 3/6 - Mã đề thi 69 Câu 12. Cho số phức thực sự z. Hỏi số nào sau đây không phải là số thực ? z−z C. w = | z|.z D. w = z2 z − zz2 2i 1 Câu 13. Cho số phức z thỏa mãn z = . Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng ? z A. z là số thực B. z là số thuần ảo B. w = A. w = z + z D. z = z2 C. | z| = 1 Câu 14. Cho số phức z thỏa mãn (3 − 2i)z + (1 + i)z = 11i . Tìm số phức w = iz ? A. w = 3 + 4i B. w = 4 + 3i C. w = −4 + 3i D. w = −3 + 4i C. z = −1 − i D. z = −1 + i Câu 15. Tính z = 1 + i + i 2 + . . . + i 2017 ? A. z = 1 + i B. z = 1 − i Câu 16. Cho số phức z thỏa mãn | z| = 2. Tìm modulus của số phức w = 5 − 12i ? z p 13 17 13 A. |w| = 13 B. |w| = C. |w| = D. |w| = 2 2 2 2 Câu 17. Cho hai số phức z1 = 3 − 2i và z2 = 3 + 4i . Tìm modulus của số phức z1 .z2 . p p p B. 5 C. 13 D. 65 A. 5 13 Câu 18. Với mọi số phức z, ta có | z + 1|2 bằng ? A. | z|2 + 2| z| + 1 B. zz + z + z + 1 C. z.z + 1 D. z + z + 1 Câu 19. Cho số phức z 6= 1 và | z| = 1. Tìm phần thực của số phức A. 2 B. −2 Câu 20. Cho các số thực z, y thỏa mãn A. 14 B. 8 C. − 1 2 1 ? 1− z D. x y + = 2 + 4i . Tính x + y ? 1+ i 2− i C. −2 1 2 D. 6 Câu 21. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1 + i)(z − i) + 2z = 2i . Tìm modulus của số phức w = z − 2z + 1 ? z2 A. 3 B. p 10 C. p 11 p D. 2 3 Câu 22. Cho hai số phức z = a + bi và w = c + di. Tìm phần thực của số phức zw ? A. ac − bd B. ac + bd C. ad − bc Câu 23. Cho a là số thực bất kỳ. Tìm modulus của số phức w = A. 5 . 13 s 2 a +1 2 B. 25 169 C. 5 13 D. ad + bc 3 + 4i 1 − ai . ? 5 − 12i a − i D. 25 . 169 s a2 + 1 2 Câu 24.p Cho số phức z thỏa mãn p (2z − 1)(1 + i) + (z + 1)(1 p− i) = 2 − 2i . Tìm modulus của số phức z ? A. 3 3 B. 2 3 C. Câu 25. Cho số phức z thỏa mãn (1 − 2i)z − z? 1 7 A. M ; 10 10 µ ¶ −1 7 B. M ; 10 10 µ NGUYỄN MINH TUẤN - POPEYE NGUYỄN ¶ 3 2 D. p 3 2− i = (3 − i)z. Tìm tọa độ điểm biểu diễn của số phức 1+ i µ ¶ µ ¶ 1 −7 −1 −7 C. M ; D. M ; 10 10 10 10 4 Trang 4/6 - Mã đề thi 69 p !3 1 + 3i Câu 26. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z = ? 1+ i A. 2 và 2 B. −2 và 2 C. 2 và −2 D. −2 và −2 p a+b ? Câu 27. Cho z = a + bi thỏa mãn 3z + z = (2 + i 3)| z|. Tính S = a−b p p p p A. S = −2 − 3 B. S = 2 + 3 C. S = −2 + 3 D. S = 2 − 3 z+i Câu 28. Cho số phức z = x + yi . Tìm số phức w = ? iz − 1 2 2 2x y y − x −1 2x y y2 − x2 − 1 A. w = − 2 + i B. w = + i x + (y + 1)2 x2 + (y + 1)2 x2 + (y + 1)2 x2 + (y + 1)2 y2 − x2 − 1 2x y y2 − x 2 − 1 2x y C. w = 2 − i D. w = + 2 i 2 2 2 2 2 x + (y + 1) x + (y + 1) x + (y + 1) x + (y + 1)2 à Câu 29. Cho ba số phức z1 , z2 , z3 lần lượt biểu diễn bởi ba điểm A(−1; 3), B(3; 4), C(−5; −2) trên mặt phẳng phức. Tính | z1 + z2 + z3 | ? A. p 34 B. 8 C. p 29 D. p 31 Câu 30. Cho số phức z tùy ý, xét hai số phức α = z2 + z, β = z.z + i(z − z). Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. α là số thực, β là số thuần ảo B. α là số thuần ảo, β là số thực C. Cả hai số đều là số thực D. Cả hai số đều là số thuần ảo p Câu 31. Cho z là số phức thỏa mãn | z − z| = 2 3 và p A. 3 B. 2 z là số thực. Tính | z| ? z2 p 3 C. 2 p 2 D. 2 1 có phần thực bằng 4. Tính | z| ? | z| − z 1 1 1 A. | z| = B. | z| = C. | z| = 4 D. | z| = 4 8 16 2 3 Câu 33. Cho z = 9 + bi với b > 0. Biết phần ảo của z và z bằng nhau, hỏi khẳng định nào sau đây Câu 32. Cho z là số phức thực sự và thỏa mãn là đúng ? A. 12 < b < 14 B. 14 < b < 16 C. 16 < b < 18 Câu 34. Cho số phức z có phần ảo bằng 164 và thỏa mãn A. 694 B. 695 C. 696 D. 18 < b < 20 z = 4i . Tìm n ? z+n D. 697 Câu 35. Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn | z1 | = | z2 | = 1 và z1 z2 6= 1. Tìm phần ảo của số phức w= z1 + z2 ? 1 + z1 z2 A. Phần ảo bằng 1 B. Phần ảo bằng -1 C. Phần ảo bằng 0 D. Phần ảo lớn hơn 1 Câu 36. Cho ba số phức a, b, c thỏa mãn a + b + c = 0 và |a| = | b| = | c| = 1. Đặt w = a2 + b2 + c2 . Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng ? A. w là số thực không âm B. w = 0 C. w là số thuần ảo D. w là số thực dương Câu 37. Cho số phức z = (1 + i)2017 + (1 − i)2017 . Tìm phần thực của số phức z ? A. 21008 B. 21009 NGUYỄN MINH TUẤN - POPEYE NGUYỄN C. −21008 5 D. −21009 Trang 5/6 - Mã đề thi 69 p 1 3 Câu 38. Cho ba số thực a, b, c và xét số phức z = − + i . Tính w = (a + bz + cz2 )(a + bz2 + cz) 2 2 A. w = a2 + b2 + c2 − ab − bc − ca B. w = a2 + b2 + c2 + ab + bc + ca C. w = −(a2 + b2 + c2 − ab − bc − ca) D. w = −(a2 + b2 + c2 + ab + bc + ca) Im(z5 ) Câu 39. Cho số phức thực sự z. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = Im5 z 7 9 A. −3 B. −4 C. − D. − 2 2 5 Câu 40. Cho số phức z thỏa mãn (3 + 4i)| z| = − 1 + i . Mệnh đề nào sau đây là đúng ? z p A. | z| = 1 B. | z| = 5 C. | z| = 5 D. | z| = 25 1 Câu 41. Xét số phức z = a + bi với a, b ∈ R. Tìm phần ảo của số phức ? z b −b a −a A. 2 B. 2 C. 2 D. 2 2 2 2 a +b a +b a +b a + b2 p Câu 42. Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn | z1 | = 6, | z2 | = 9, | z1 − z2 | = 69. Tính | z1 + z2 | ? p p p p A. 4 3 B. 165 C. 2 17 D. 15 1 + z + z2 Câu 43. Cho z là số phức thực sự và thỏa mãn là số thực. Tìm modulus của số phức z ? 1 − z + z2 p p 1 A. | z| = 2 B. | z| = 3 C. | z| = 1 D. | z| = p 2 p 3 1 i . Tính w = (1 + z)(1 + z2 )(1 + z3 ) . . . (1 + z2017 ) ? Câu 44. Cho số phức z = − − 2 2 p p p p A. w = −2671 (1 − i 3) B. w = −2671 (1 + i 3) C. w = 2670 (1 − i 3) D. w = 2671 (1 − i 3) 2 − 3i + z1+−2ii . Tìm phần ảo của z ? Câu 45. Cho số phức z thỏa mãn 3 + i + z1++2ii −19 37 37 19 A. B. − C. − D. − 51 17 51 17 2 3 2016 Câu 46. Tính z = 1 + 2i + 3i + 4i + . . . + 2017i ? A. z = 2017 − 2016i B. z = 2017 + 2016ip Câu 47. Cho số phức z thỏa mãn (1 + 2i)| z| = A. 3 < | z| < 2 2 Câu 48. Tính z = A. z = 1 − i B. | z| > 2 C. z = 1008 − 1009i D. z = 1009 − 1008i 10 − 2 + i . Mệnh đề nào sau đây đúng ? z 1 1 3 C. | z| < D. < | z| < 2 2 2 (1 + i)2017 ? (1 − i)2016 B. z = 1 + i C. z = −1 − i D. z = −1 + i ¯ ¯ ¯ ¯ p 1 Câu 49. Cho số phức z thỏa mãn ¯¯ z + ¯¯ = 2 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của | z| ? p p z p p A. max | z| = 2 + 3, min | z| = 2 − 3 B. max | z| = 1 + 3, min | z| = 2 − 3 p p p p C. max | z| = 3 + 3, min | z| = 4 − 3 D. max | z| = 2 + 3, min | z| = 4 − 3 Câu 50. Cho 4 số phức a, b, c, z thỏa mãn az2 + bz + c = 0 và |a| = |b| = | c| > 0. Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng ? p 1 5−1 A. ≤ | z| ≤ p p p 5−1 5+1 5+1 5 B. ≤ | z| ≤ C. ≤ | z| ≤ 2 D. 2 ≤ | z| ≤ 2 2 2 2 2 2 Câu 51. Cho số phức z thỏa mãn z6 − z5 + z4 − z3 + z2 − z + 1 = 0. Tìm phần thực của số phức w = z(z2 − z + 1) A. 1 B. 0 NGUYỄN MINH TUẤN – POPEYE NGUYỄN C. 6 1 2 D. 2 Trang 6/6 – Mã đề thi 69
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top