KẾT NỐI TRI THỨC – BÀI TẬP TỰ NHIÊN XÃ HỘI 1

KẾT NỐI TRI THỨC BÀI TẬP TỰ NHIÊN XÃ HỘI 1

Bộ Sách giáo khoa lớp 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn gồm môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh lớp 1.Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế, cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam.

Bài viết tương tự

Scroll to Top