Đề thi thử Toán 11 THPTQG 2019 lần 2 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

Giới thiệu Đề thi thử Toán 11 THPTQG 2019 lần 2 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi thử Toán 11 THPTQG 2019 lần 2 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi thử Toán 11 THPTQG 2019 lần 2 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 2 Năm học 2018 – 2019 Bài thi TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 132 Câu 1: Tam giác ABC có AB  2, AC  1 và A  60 . Độ dài cạnh BC bằng A. BC  2. B. BC  1. D. BC  3. C. BC  2. 2 2 Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn  C  :  x  2    y  3  9 , phương trình đường tròn  C  là ảnh của đường tròn  C  qua phép vị tự tâm O tỉ số k  2 là 2 2 B.  C ‘  :  x  4    y  6   9 2 2 D.  C ‘  :  x  2    y  4   36 A.  C ‘  :  x  4    y  6   36 C.  C ‘  :  x  4    y  6   36 Câu 3: Cho lim x   2 2 2 2  x 2  2ax  1  x  1 thì giá trị của a thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây? A. 3;5 . B.  5; 2 . C. 1;3 . D.  2;1 . Câu 4: Cho ba điểm phân biệt A, B, C . Đẳng thức nào sau đây là đúng?             A. BC  BA  CA B. CA  BA  CB C. AB  AC  BC D. CB  CA  AB Câu 5: Một người thợ xây hợp đồng xây dựng một tòa tháp 10 tầng. Biết rằng diện tích mặt sàn tầng dưới cùng là 200 m 2 , diện tích mặt sàn trên bằng 0,8 diện tích mặt sàn dưới liền kề. Người thợ cần tính số lượng gạch men đặc biệt cần mua để lát sàn tầng 10 trên cùng, biết 1 m2 gạch lát loại này giá 500000 Đ. Hỏi giá tiền mua gạch lát này gần nhất với số nào? A. 13, 5 triệu đồng. B. 15, 4 triệu đồng. C. 18, 5 triệu đồng. D. 12 triệu đồng. Câu 6: Cho lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ . Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm cạnh BC , A ‘ C ‘ , B ‘ C ‘ . Mặt phẳng  MNP  song song với mặt phẳng A.  ABB ‘ . Câu 7: Phương trình B.  ACC ‘ . C.  A ‘ BC ‘ . D.  CBB ‘ . 3 sin x  cos x  2 tương đương với phương trình         A. sin  x    1 . B. cos  x    1 C. sin  x    1 D. cos  x    1 6 6 3 6     2x  3 Câu 8: lim có giá trị bằng x  1  4 x 1 1 B. . D.  . A. 1. C. 1. 2 2 Câu 9: Gieo ba con súc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là: 12 1 3 6 A. . B. . C. . D. . 216 216 216 216 Câu 10: Tổng các nghiệm của phương trình cos2 x  sin 2 x  2  0 trên khoảng  0; 2  bằng A. 3 . 4 B. 7 . 8 C. 21 . 8 D. 11 . 4 Câu 11: Hệ số của x 7 trong khai triển của (3  x )9 là Trang 1/7 – Mã đề thi 132 A. C97 . B. 9C97 . 3 4 C. 9C97 . 5 D. C97 . 6 Câu 12: Cho 1  x   1  x   1  x   1  x   a0  a1 x  a2 x 2  …  a6 x 6 . Khi đó hệ số a3 bằng A. C74 . B. C124 C. C64 . D. C136 . 2 x  y  1 Câu 13: Biết hệ phương trình  có nghiệm ( x0 ; y0 ). Giá trị của biểu thức P  x0 . y0 bằng x  y  2 B.  2 D.  3 A. 3 C. 2 Câu 14: Cho cấp số cộng  un  , biết u1  6 và d  1 . Giá trị của u10 bằng A.  5 . B. 6 . C. 3 . Câu 15: Đồ thị được vẽ trong hình dưới đây là của hàm số nào? A. y  cos x B. y  sin x Câu 16: Tìm giới hạn B  lim  x A. 3 . 2 4 D. 4 . C. y  tan x D. y  cot x C.  . D.  . 2 tan x  1 . cot x  1 B. 2 . Câu 17: Giá trị lớn nhất  M  , giá trị nhỏ nhất  m  của hàm số y  3sin x  4 cos x  1 là A. M  5, m  5 . B. M  6, m  4 . C. M  6, m  2 . D. M  8, m  6 . Câu 18: Hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O , M là trung điểm cạnh SC . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? A. OM / /  SAB  . 2019 Câu 19: Biết lim x2 B. OM / /  SAD  . C. SA / /  BDM  . D. SB / /  OMC  . a x  1.2019 2 x  3…2019 2018 x  4035  1 a là phân số tối giản. Tổng a  b  với b x2 b bằng A. 1009 . B. 1010 . C. 2019 . D. 2018 .       Câu 20: Hình hộp ABCD. A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ có AA ‘  a , AB  b, AD  c . Gọi M là trung điểm cạnh D ‘ C ‘ .     Hãy phân tích (biểu thị) vectơ AM qua các vectơ a , b, c .   1    1       1    1   A. AM  a  b  c . B. AM  a  b  c . C. AM  a  b  c . D. AM  a  b  c . 2 2 2 2 Câu 21: Phương trình 2sin 2 x  1  0 có nghiệm là    x  6  k A.   k , l   .  x   7  l  6    x   12  k C.  k, l   .  x  7  l  12 Câu 22: lim x 1    x   12  k 2 B.  k, l   .  x  7  l 2  12    x   6  k D.  k, l   .  x  7  l  6 x3 có giá trị bằng x 1 Trang 2/7 – Mã đề thi 132 A.  . D. 3 . B.  . C. 1. sin 2 x  sin x 2    k 2 | k    ) được rút gọn thành Câu 23: Biểu thức A  ( với x     k ;  3 1  cos x  cos 2 x 2  A. sin x B. tan x C. cos x D. cot x Câu 24: Biết đồ thị của hàm số f ( x)  ax 2  bx  c (a  0) như hình vẽ Khẳng định nào sau đây là sai? A. Đồ thị của hàm số f ( x ) có đỉnh là điểm I (1; 4) B. Hàm số f ( x ) nghịch biến trên khoảng (1;   ) C. Đồ thị của hàm số f ( x ) cắt trục Ox tại 1 điểm D. Đồ thị của hàm số f ( x ) có bề lõm hướng xuống dưới     Câu 25: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho a  (1;  2), b  (3; 2). Khi đó 3a  b bằng D. 3 A. 1 B. 2 C. 4 Câu 26: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho A  2; 1 . Ảnh của A qua phép tịnh tiến theo véctơ  v   1;1 là A  a; b  . Khi đó a  b bằng A. 0 . B. 1 . Câu 27: Số các số tự nhiên n thỏa mãn A22n  2. An2  A. 1. B. 3. C. 1 . 12 3 .Cn  20 là n C. 2 . D. 3 . D. 0. 2 Câu 28: Biết parabol (P) : y  x  bx  c có đỉnh là điểm I (1; 3). Tính S  2b  c. A. S  2 B. S  0 C. S  1 D. S  3 Câu 29: Tứ diện ABCD , M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC , BC ; P thuộc cạnh BD sao cho PB  2 PD , CD cắt mặt phẳng  MNP  tại E . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? A. N , M , E thẳng hàng. B. M , P, E thẳng hàng. C. N , P, E thẳng hàng. D. A, B, E thẳng hàng. Câu 30: Một hộp đựng 6 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ có kích thước và trọng lượng khác nhau. Số cách lấy ra 5 viên bi là A. 455 B. 426 C. 462 D. 545 2cos x  1 Câu 31: Tập xác định của hàm số y  là sin x A. D    k 2  k    B. D    k   k      C. D     k 2   k    2    D. D     k   k    2  Câu 32: Cho hai đường thẳng d : x  2 y  1  0; d ‘ : x  2 y  1  0 . Phép vị tự tâm I 1; 2  biến đường thẳng d thành đường thẳng d ‘ có tỉ số k là Trang 3/7 – Mã đề thi 132 A. 2. D. C. 2 . B. 1 Câu 33: Tứ diện ABCD có trọng tâm G . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?          1 2  A. GA  GB  GC  GD  0 . B. OA  OB  OC  OD  4OG , O  1        C. CG  CB  CA  CD . D. CB  CA  CD  4CG. 3 Câu 34: Hình hộp ABCD. A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ . Gọi M , N lần lượt là trung điểm cạnh AB, AA ‘ . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau         A. AB , AA ‘, AD là ba vectơ đồng phẳng.    C. AB , AC , AC ‘ là ba vectơ đồng phẳng. B. BA, BC , BB ‘ là ba vectơ đồng phẳng.    D. AB , B ‘ C ‘, DC là ba vectơ đồng phẳng. Câu 35: Cho hình chóp S . ABCD , có đáy ABCD là hình thang đáy lớn AD , AD  2 BC . Gọi M là trung điểm cạnh SA . Thiết diện của hình chóp S . ABCD cắt bởi mặt phẳng  MBC  là A. hình vuông. B. hình chữ nhật. C. hình bình hành. D. hình thang. 2  3n Câu 36: Giá trị của C  lim bằng: n 1 A. 3 . C. 0 . D. 3 . B. 2 . Câu 37: Có 8 bạn ngồi cố định xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như nhau (cân đối và đồng chất). Tất cả 8 bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng xu xấp thì ngồi. Xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng là A. 31 . 32 B. 47 . 256 C. 45 . 256 D. 49 . 256 Câu 38: Số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn  10;10 để số vị trí biểu diễn các nghiệm của   phương trình 2sin 2 2 x  3 sin 4 x  m sin  2 x    m  1  0 trên đường tròn lượng giác bằng 6 là 3  A. 7. B. 5. C. 10. D. 12. Câu 39: Có 3 nhóm học sinh. Nhóm A có 3 nữ và 2 nam, Nhóm B có 3 nữ và 3 nam và nhóm C có 4 nữ và 3 nam. Thầy giáo cần chọn ra 1 ban để giám sát các hoạt động của lớp gồm 4 người với yêu cầu có đủ cả nam, nữ và đủ cả ở ba nhóm A, B,C. Biết rằng ai cũng có khả năng được chọn. Số cách lập được ban như thế là A. 71. B. 1557. C. 1575. D. 1404. Câu 40: Tập tất cả các giá trị của m để phương trình 2 cos2 x   2m  1 sin x  m  2  0 có nghiệm trên khoảng  0;  là S   a; b  . Khi đó a  b bằng C. 0 . A. 1 . B. 1 . Câu 41: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho phương trình  D. 2 .  x 2  3 x  3  3  x 3  2 x 2  2 x  1  m x 2  x  1 có nghiệm, tổng giá trị tất cả các phân tử của tập S bằng A. 23 B. 21 C. 22 D. 20 B. x  2 C. x  1 D. x  2       Câu 42: Lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ . Gọi M , N là điểm xác định bởi AM  2 AB  AC , A ‘ N  A ‘ B ‘  x A ‘ C ‘ .    Tìm x để AB ‘, BC ‘, MN đồng phẳng. A. x  1 Câu 43: Gọi x1 , x2 là các nghiệm của phương trình x 2  3 x  A  0 , x3 , x4 là các nghiệm của phương trình x 2  12 x  B  0 . Biết x1 , x2 , x3 , x4 lập thành một cấp số nhân tăng. Khi đó A.B bằng A. 32 . B. 64 . C. 62 . D. 30 . Trang 4/7 – Mã đề thi 132 Câu 44: Khi ký hợp đồng dài hạn ( 10 năm) với các kỹ sư được tuyển dụng, công ty A đề xuất 4 phương án trả lương để người lao động chọn như sau: Phương án 1: Người lao động sẽ nhận 72000000 đồng cho năm làm việc đầu tiên và kể từ năm thứ hai, mức lương sẽ tăng thêm 5000000 đồng mỗi năm. Phương án 2: Người lao động sẽ nhận mức lương 18000000 đồng cho quí làm việc đầu và kể từ quí thứ hai mức lương sẽ tăng thêm 1000000 đồng cho mỗi quí. Phương án 3: Người lao động sẽ nhận mức lương 4000000 đồng cho 1 tháng làm việc đầu và kể từ tháng thứ hai mức lương sẽ tăng thêm 100000 đồng so với tháng trước đó. Phương án 4: Người lao động sẽ nhận 80000000 đồng cho năm làm việc đầu tiên và kể từ năm thứ hai, mức lương sẽ tăng thêm 10% so với năm trước đó. Ta nên chọn cách nhận lương theo phương án nào để được hưởng lương cao nhất? A. Phương án 2 . B. Phương án 1. C. Phương án 3. D. Phương án 4 . Câu 45: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai Elip  E1  và  E2  lần lượt có phương trình là: x2 y2 x2 y2   1 và   1 . Khi đó  E2  là ảnh của  E1  qua phép đồng dạng tỉ số k bằng: 5 9 9 5 5 9 A. k  1 C. D. B. k  1 9 5 Câu 46: Tam giác ABC đều, gọi M là điểm thuộc miền trong tam giác ABC sao cho  là MA2  MB 2  MC 2 . Số đo góc BMC A. 150 0 . B. 120 0 . C. 1350 . D. 900 . Câu 47: Cho lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ . Gọi M là trung điểm cạnh AB . Mặt phẳng   qua điểm M , song song với AB ‘, BC . Biết tam giác AB ‘ C ‘ là tam giác đều cạnh a . Thiết diện của lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ cắt bởi mặt phẳng   có diện tích bằng A. 3a 2 3 . 16 B. 3a 2 3 . 8 C. 3a 2 3 . 4 D. a2 3 . 4 Câu 48: Biết đồ thị của hàm số y  f ( x) như hình vẽ Số nghiệm của phương trình f 2  x   f  x   2  0 là: A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 49: Tứ diện ABCD , O là điểm bất kì thuộc miền trong tam giác BCD . Từ O kẻ các đường thẳng song song với AB, AC , AD lần lượt cắt các mặt phẳng  ACD  ,  ABD  ,  ABC  tương ứng tại M , N , P . OM 1 ON 1 OP  ,  khi đó là AB 3 AC 2 AD 2 1 A. . B. . 3 6 Biết C. 5 . 6 D. 3 . 4 Trang 5/7 – Mã đề thi 132 Câu 50: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn có phương trình 2 2 5  13  65   x     y    . Gọi BD, CE là các đường cao của tam giác ABC , tọa độ hai điểm 2  6  18   13 19  D (2; 1), E  ;  . Biết điểm A có tung độ là số nguyên và B ( xB ; yB ). Giá trị của biểu thức  10 10  T  xB  yB bằng A.  3 B. 3 C.  2 D. 2 ———————————————– ———– HẾT ———Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……………………………………………. Số báo danh: …………………….. Trang 6/7 – Mã đề thi 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C D D A A A D D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A D C A A B D B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B B C C B C B C C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A C D C A B A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B B A A A A D B C Trang 7/7 – Mã đề thi 132
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top