Đề thi thử Toán 11 THPTQG 2018 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh lần 2

Giới thiệu Đề thi thử Toán 11 THPTQG 2018 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh lần 2

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi thử Toán 11 THPTQG 2018 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh lần 2 mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi thử Toán 11 THPTQG 2018 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh lần 2

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT YÊN PHONG 1 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II TỔ TOÁN NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: Toán – Lớp 11 – Chương trình chuẩn ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 178 Họ và tên:………………………………….Lớp:……………… SBD:……..……… a a  3x  2  x  3  x3  3x  1 có tập nghiệm là S   ; c  ,với a , b, c  N * và tối b b  giản. Tính giá trị: a  b  c ? A. 6 B. 5 C. 7 D. 9 Câu 1. Bất phương trình: Câu 2. Cho hình lăng trụ đều ABC . A ‘ B ‘ C ‘ có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng a 3 . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AA ‘ và BB ‘ . Tính góc giữa hai mặt phẳng  C ‘ MN  và  ABC  A. 600 B. 450 C. 300 D. 900  Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho v   2; 1 và điểm M  3;2  . Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến  theo vectơ v là điểm có tọa độ nào ? B.  1;1 . C. 1; 1 . D.  5;3 . A. 1;1 . Câu 4. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A , biết độ dài cạnh BC , đường cao AH và cạnh AB theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội là q . Khi đó q2 bằng A. 1 2 2 B. 2 1 2 C. 2 2 2 D. 2 2 2 Câu 5. Cho hàm số y  3 x  2 có đồ thị là  C  . Tìm hệ số góc k của tiếp tuyến của  C  tại điểm có hoành độ x0  1 ? A. 3 2 C. k  B. k  1 2 3 D. k  1 2   1 1 a  2  là một phân số tối giản  b  0  . b  3 x  4 x  4 x  12 x  20  Câu 6. Giới hạn lim  x2 2 Khi đó giá trị của b  a bằng: A. 15 B. 16 C. 18 D. 17 Câu 7. Chọn đẳng thức đúng:             A. AB  AC  BC B. AM  BM  AB C. PM  PN  NM D. AA  BB  AB Câu 8. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình sau đây có nghiệm: x 2  2mx  2m2  16  0 ? A. 16 B. 5 Câu 9. Số nghiệm của phương trình:  D. 4 C. 3 D. 0 x  4  1  x 2  7 x  6   0 là ? B. 2 A. 1 Câu 10. Hàm số nào sau đây liên tục trên tập R A. f ( x )  tan x  C. 9 B. f ( x )  x 3  2 x  sin x Trang 1/6 – Mã đề thi 178 C. f ( x )  x2 x D. f ( x )  x 2  3 x  2 Câu 11. Cho đường tròn  O; R  . Xét các mệnh đề dưới đây là:  (I): Phép tịnh tiến theo véc tơ 0 biến  O; R  thành chính nó. (II): Có hai phép vị tự biến  O; R  thành chính nó. (III): Với 0    2 . Nếu Q  O ;  biến  O; R  thành chính nó thì có duy nhất 1 góc  thỏa mãn là   . (IV): Phép đồng dạng luôn biến đường tròn (O; R) thành chính nó Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng? A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 12. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau A. Nếu a song song với   và b song song với a thì b song song với   B. Nếu a song song với   và b vuông góc với a thì b song song với   C. Nếu a song song với   và b vuông góc với   thì b vuông góc với a D. Nếu a song song với   và b vuông góc với a thì b vuông góc với   Câu 13. Tìm nghiệm của phương trình cos2 x  cos x  0 với điều kiện x   0;   . A. x  0 B. x   C. x  1 D. x  A. 9 B. 10 C. 7 D. 8  2 Câu 14. Một đa giác đều có n đỉnh, n  N , n  3 . Tìm n biết đa giác đã cho có 27 đường chéo. Câu 15. Chọn ngẫu nhiên ba số phân biệt là a, b, c từ tập hợp X  1;2;3;…;19;20 . Biết xác suất để ba số tìm được thỏa mãn a 2  b2  c 2 chia hết cho 3 bằng m m , với tối giản và m, n  Z  . n n Tính giá trị của biểu thức S  n  2m ? A. 0 B. 127 C. 63 D. 31 2 Câu 16. Cho parabol  P  : y  x  bx  c có đỉnh của  P  là I  2; 1 . Tính giá trị y  1 ? B. 8 C. 0 D. -2 A. 3 Câu 17. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau A. Nếu một đường thẳng song song với một trong hai mặt phẳng song song thì nó sóng song với mặt phẳng còn lai B. Nếu một đường thẳng nằm trên một trong hai mặt phẳng song song thì nó song song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng còn lại C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau Câu 18. Cho hình chóp S . ABC có đáy là tam giác vuông tại B , AB  BC  6 cm và SB vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC . B. 3 2cm C. 6 2cm D. 3cm A. 6cm Câu 19. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình bình hành tâm O . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA và CD . Khi đó  OMN  song song với mặt phẳng nào sau đây. Trang 2/6 – Mã đề thi 178 A.  SAD  B.  SAC  C.  SBC  D.  SAB  Câu 20. Khoảng cách lớn nhất giữa hai đỉnh của một hình lập phương cạnh a bằng bao nhiêu? B. a 3 C. a A. a 2 Câu 21. Hàm số y  sin x  cos x tăng trong khoảng nào? ( k  Z ) D. 2a    3   3  B.  A.   k 2 ;  k 2   k ;  k  4 4  4   4          C.  D.   k 2 ;  k 2   k  ;  k  2 2 2 2     Câu 22. Cho hàm số y  sin 2 x . Chọn câu đúng ? A. 4 y  y ”  0 B. y  y ‘.tan 2 x C. y 2   y ‘   4 2 D. 4 y  y ”  0 x2  x  2 2x 1 1 và J  lim . Tính I  J ? x 0 x 1 x 1 x A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 x x Câu 24. Tổng các nghiệm thuộc khoảng  0;2018  của phương trình: sin 4  cos4  1  2sin x là 2 2 A. 206403 B. 207046 C. 204603 D. 205761 Câu 23. Cho hai giới hạn I  lim Câu 25. Một chiếc hộp đựng 9 quả cầu gồm 4 quả màu xanh, 3 quả màu đỏ và 2 quả màu vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 3 quả từ hộp đó. Tính xác suất để trong 3 quả lấy ra có ít nhất 1 quả màu đỏ ? 16 19 1 17 B. C. D. A. 21 28 3 42     Câu 26. Cho hai tam giác ABC và A ‘ B ‘ C ‘ có AA ‘  BB ‘  CC ‘  0 . Chọn mệnh đề đúng nhất? A. Hai tam giác có cùng trực tâm B. Hai tam giác có cùng tâm đường tròn nội tiếp C. Hai tam giác có cùng trọng tâm D. Hai tam giác có cùng tâm đường tròn ngoại tiếp Câu 27. Cho hình hộp ABCD. A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ có AB  AA ‘  a và AC ‘  3a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB ‘ và CD ‘ ? A. a 5 B. a 3 C. 2a D. a 7 1 3 t  6t 2  201810 với t (giây) là khoảng thời gian từ khi vật 2 bắt đầu chuyển động và s ( mét) là quãng đường vật di chuyển trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 6 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất mà vật đạt được bằng bao nhiêu ? B. 18  m / s  C. 24  m / s  D. 108  m / s  A. 64  m / s  Câu 28. Một vật chuyển động theo qui luật s  Câu 29. Cho tập X  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 . Hỏi có bao nhiêu tập con của X có số phần tử là số lẻ A. 512 B. 1024 C. 5 D. 215 Câu 30. Cho hình chóp S . ABC có các cạnh bên cùng tạo với đáy các góc bằng nhau. Khi đó hình chiếu vuông góc của điểm S trên mặt phẳng  ABC  là: B. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC A. Trực tâm tam giác ABC C. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC D. Trọng tâm tam giác ABC Câu 31. Cho hình chóp tứ giác đều S . ABCD , đáy có tâm là O . Biết cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a . Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng  SAD  theo a ? a a B. 2 2 Câu 32. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi x ? A. C. a 6 D. a Trang 3/6 – Mã đề thi 178 A. tan x.cot x  1 C. sin 2 x  B. sin 2 x  2sin x 1  cos2 x 2 D. sin 2 x  cos3 x  1   Câu 33. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình sin 2 x  2 sin  x    m  0 có nghiệm ? 4  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 34. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng là d1 : 3x  4 y  2018  0 và  x  2  mt . Tính tích các giá trị của m để góc giữa hai đường thẳng đã cho bằng 450 ? d2 :   y  1  2t A. 4 B. 4 C. 6 D. 10 Câu 35. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của m sao cho đường thẳng d : y  mx  m  3 cắt đồ thị  C  : y  2 x 3  3 x 2  2 tại ba điểm phân biệt A, B , I 1; 3 mà tiếp tuyến của  C  tại A, B vuông góc với nhau. Tính tổng các phần tử của S. A. 2 B. 5 C. 1 D. 1 Câu 36. Cho tam giác ABC . Xét 4 đường thẳng phân biệt cùng song song với AB , 6 đường thẳng phân biệt cùng song song với BC và 5 đường thẳng phân biệt cùng song song với AC. Hỏi có bao nhiêu hình thang được tạo thành ( Không kể hình bình hành) ? A. 210 B. 120 C. 900 D. 720 Câu 37. Cho hàm số đa thức f ( x ) thỏa mãn lim x 2 f ( x)  1  a và lim x2 x2 f ( x)  2 x  1  x b x2  4 Với a, b hữu hạn. Khi đó chọn đẳng thức đúng? a 2 a 2 a 2 B. b  C. b  16 8 16 Câu 38. Đâu là dãy số tăng trong các dãy số  un  sau A. b   1  n D. b  a 2 8 n3 D. un  n 2  2n n 1 3     Câu 39. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho véc tơ a  3 j  2i . Khi đó tọa độ của a là     B. a (3; 2) C. a ( 2;3) D. a ( 3;2) A. a (2; 3) A. un n B. un  n 3n C. un   x2  4 khi x  2  Câu 40. Cho f ( x )   x  2 . Tìm m để hàm số liên tục tại x0  2 ?  m  4 khi x  2 A. m  2 B. m  8 C. m  4 D. m  0 Câu 41. Cho hàm số y  4 9 a  với 0  x  1 . Biết hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x  b x 1 x a tối giản). Tính 5a  3b ? b A. 19 B. 25 C. 31 Câu 42. Hàm số nào sau đây có tập xác định là R? 1 B. y  3  2 C. y  2 x 2  3 x  1 A. y  cot 2 x x ( a , b  Z  , phân số D. 11 D. y  3 x  2 x  3 Câu 43. Cho dãy số  xn  có: x1  1 và xn 1  xn ( xn  1)( xn  2)( xn  3)  1 với n  1,2,… . Trang 4/6 – Mã đề thi 178 n Đặt yn   i 1 a a 1 , biết lim yn  với tối giản và a, b nguyên dương. Khi đó điểm M  b; a  nằm trên xi  2 b b đường tròn nào dưới đây? A.  x  1   y  2   4 B.  x  1   y  1  4 C.  x  1   y  1  10 D.  x  1  y 2  10 2 2 2 2 2 2 2 Câu 44. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A  2;2  và cách điểm B  3;0  một khoảng lớn nhất. Khi đó khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d là: A. 3 5 3 5 B. C. 2 5 D. 2 5 Câu 45. Cho các mệnh đề sau: I. Hàm số y  sin 2 x là hàm số chẵn II. Hàm số y  tan x là hàm số lẻ III. Hàm số y  x là hàm số chẵn IV. Hàm số y  x 3  3x  1 là hàm số lẻ Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 46. Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ cạnh a . Diện tích của thiết diện của hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ cắt bởi  BDB ‘  bằng A. 2.a 2 B. 2 2 .a 2 C. a 2 D. 2a 2 Câu 47. Biết khai triển 1  2 x   a0  a1 x  …  a6 x 6 . Tìm hệ số a4 ? 6 A. C54 .2 4 B. C65 C. 16C64 D. 8C64 Câu 48. Hai tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A , đi theo hai hướng tạo với nhau một góc 1200 . Tàu thứ nhất chạy với vận tôc 20 hải lý một giờ, tàu thứ hai chạy với vận tốc 15 hải lý một giờ. Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lý ? ( Biết 1 hải lý sấp sỉ 1,852 km). A. 58,3 B. 36 C. 43,6 D. 60,8 Câu 49. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O , biết SA vuông góc với đáy. Khi đó góc giữa SA và  SBD  là:  A.  ASD B. SAB C.  ASB Câu 50. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P  2sin x  sin 2 x ? A. 2 B. 3 3 4 C. 3 2 4  D. ASO D. 3 ———- HẾT ———- Trang 5/6 – Mã đề thi 178 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 178. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A B B A A D C D B B C C D A D B D B C B A A B A A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D C A C C C C B C D A D A B B D D D A A C D D B Trang 6/6 – Mã đề thi 178
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top