Đề thi thử TN THPT 2020 lần 3 môn Toán 10 trường THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang FILE WORD

Giới thiệu Đề thi thử TN THPT 2020 lần 3 môn Toán 10 trường THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang FILE WORD

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi thử TN THPT 2020 lần 3 môn Toán 10 trường THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang FILE WORD.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi FILE WORD từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất. Lưu ý: File xem trước có thể lỗi công thức, nhưng thầy cô cứ tải về là xài bình thường.

Tài liệu Đề thi thử TN THPT 2020 lần 3 môn Toán 10 trường THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang FILE WORD

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây nhé.

SỞ GD & ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ THI THỬ KỲ THI TN THPT LẦN 3 Năm học: 2019 – 2020 Môn: TOÁN HỌC 10 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi: 213 Câu 1: Nếu tam giác có , thì A. B. C. D. Câu 2: Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi A. B. C. . D. Câu 3: Với mọi cung lượng giác ta luôn có A. B. C. D. Câu 4: Cho đường thẳng có phương trình . Một véctơ chỉ phương của là A. B. C. D. Câu 5: Giá trị của bằng A. B. C. D. Câu 6: Bất phương trình có tập nghiệm là A. B. C. D. Câu 7: Các giá trị của để bất phương trình xác định là A. B. C. D. Câu 8: Đường tròn (C) có tâm và bán kính là A. B. C. D. Câu 9: Cho hai điểm . Phương trình đường thẳng là A. B. C. D. Câu 10: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. ta luôn có B. ta luôn có C. ta luôn có D. ta luôn có Câu 11: Hàm số có trục đối xứng là đường thẳng có phương trình A. B. C. D. Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm và đường thẳng . Phương trình tham số của đường thẳng qua và song song với là A. . B. . C. . D. . Câu 13: Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào ? A. B. C. D. Câu 14: Cho tam giác có . là diện tích tam giác . Mệnh đề nào sai ? A. B. C. D. Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng . Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng ? A. . B. . C. . D. . Câu 16: Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình A. B. C. D. Câu 17: Trong tam giác , đặt ta luôn có A. B. C. D. Câu 18: Đường thẳng nào dưới đây đi qua ? A. B. . C. D. Câu 19: Tam thức bậc hai nào dưới đây luôn dương với ? A. B. C. D. Câu 20: Bất phương trình có tập nghiệm là A. B. C. D. Câu 21: Tập nghiệm của bất phương trình là A. B. C. D. Câu 22: Số giá trị nguyên của để hàm số nghịch biến trên A. B. C. D. Câu 23: Cho đường tròn (C) có tâm và tiếp xúc với đường thẳng . Khi đó (C) có bán kính là A. B. C. D. Câu 24: Hệ bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi A. B. C. D. Câu 25: Trong hệ trục cho hình bình hành có tâm . Đường thẳng đi qua hai điểm có phương trình Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm là A. B. C. D. Câu 26: Hàm số nào sau đây là hàm lẻ ? A. B. C. D. Câu 27: Tập nghiệm của hệ bất phương trình là , ta có A. . B. C. . D. Câu 28: Số nghiệm của bất phương trình là A. . B. vô số. C. . D. 0. Câu 29: Cho tam giác có . Độ dài đường trung tuyển kẻ từ đỉnh bằng A. B. C. D. Câu 30: Cho là góc giữa hai đường thẳng và . Giá trị của bằng A. B. C. D. Câu 31: Tập nghiệm của bất phương trình là A. . B. . C. . D. . Câu 32: Phương trình là phương trình của một đường tròn khi và chỉ khi A. B. C. D. Câu 33: Cho hàm số bậc hai có đồ thị như hình vẽ. Giá trị của tham số để bất phương trình đúng với mọi giá trị của thuộc đoạn là A. B. C. D. Câu 34: Cho tam giác có , , . Tích vô hướng bằng A. . B. . C. . D. . Câu 35: Cho 2 véc tơ có . Có bao nhiêu số nguyên thỏa mãn ? A. . B. . C. . D. . Câu 36: Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm , . Đường tròn đường kính có phương trình là A. . B. . C. . D. . Câu 37: Hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng là thì A. B. C. D. Câu 38: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm dung dịch hóa học, mỗi một lít sản phẩm loại I cần 2 lít nguyên liệu, 3 giờ làm và thu lãi 75.000 đồng. Mỗi một lít sản phẩm loại II cần 3 lít nguyên liệu, 5 giờ làm và thu lãi 120.000 đồng. Xưởng có 300 lít nguyên liệu và 480 giờ làm việc. Số tiền lãi lớn nhất có thể đạt được là A. 11.700.000 đồng. B. 11.520.000 đồng. C. 11.250.000 đồng D. 12.000.000 đồng Câu 39: Số các giá trị nguyên thuộc của để hệ bất phương trình có nghiệm là A. B. C. D. Câu 40: Trong hệ trục cho các điểm và đường thẳng . Điểm thuộc đường thẳng sao cho nhỏ nhất. Giá trị của bằng A. 6. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 41: Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng . Một phương trình đường thẳng song song với và cách điểm một khoảng bằng là A. . B. . C. . D. . Câu 42: Gọi là hai nghiệm phương trình . Biết rằng biểu thức đạt giá trị lớn nhất khi . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. B. C. D. Câu 43: Bất phương trình có tập nghiệm là đoạn . Giá trị bằng A. B. C. 3. D. Câu 44: Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình là A. B. C. D. Câu 45: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau Số giá trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm phân biệt ? A. . B. . C. . D. . Câu 46: Trong hệ trục cho hai điểm và đường thẳng Điểm thuộc sao cho nhỏ nhất. Tích bằng A. B. C. D. Câu 47: Cho hàm số là hàm số bậc hai có bảng biến thiên như hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số để phương trình có đúng hai nghiệm là A. B. C. D. Câu 48: Trong hệ trục cho điểm thay đổi trên đường thẳng và hai điểm Khi diện tích tam giác đạt giá trị nhỏ nhất, giá trị của bằng A. 0. B. C. D. Câu 49: Bất phương trình có tập nghiệm dạng tối giản. Tổng bằng A. . B. . C. . D. . Câu 50: Tất cả các giá trị của để phương trình có nghiệm dương là A. B. C. D. ———– HẾT ———- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: …………………………………………….Số báo danh: ………………… Trang 5/5 – Mã đề thi 213
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top