Đề thi sát hạch Toán 11 lần 2 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Giới thiệu Đề thi sát hạch Toán 11 lần 2 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi sát hạch Toán 11 lần 2 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi sát hạch Toán 11 lần 2 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ THI SÁT HẠCH LẦN 2 NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÔN: TOÁN 11 ————————————– Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 (1,0 điểm). Tìm tập xác định của hàm số: f  x   3tan x . 2sin x  1 Câu 2 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: f  x   sinx  3 cos x .   Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình: 2sin x  3 .  cos x  1  0 . Câu 4 (0,5 điểm). Giải phương trình: sin 2 x  3 cos 2 x  0 . Câu 5 (0,5 điểm). Tìm m để phương trình 3cos 4 x  4sin 2 x 3sin 4 x  2cos 2 x  m có nghiệm. Câu 6 (0,5 điểm). Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và luôn có mặt chữ số 1. Câu 7 (1,0 điểm). Từ 1 nhóm học sinh của lớp 10A gồm 5 bạn học giỏi môn Toán, 4 bạn học giỏi môn Lý, 3 bạn học giỏi môn Hóa, 2 bạn học giỏi môn Văn (mỗi học sinh chỉ học giỏi đúng 1 môn). Đoàn trường chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để tham gia thi hành trình tri thức. Tính xác suất để chọn được 4 học sinh sao cho có ít nhất 1 bạn học giỏi Toán và ít nhất 1 bạn học giỏi Văn. Câu 8 (0,5 điểm). Tìm hệ số của x10 trong biểu thức P   2 x  3 x 2  . 5 Câu 9 (0,5 điểm). Cho biểu thức : 1  x  x 2  x 3  …..  x 2017  2018  a0  a1 x  a2 x 2  a3 x 3  …..  a4070306 x 4070306 0 1 2 2017 2018 .a2018  C2018 .a2017  C2018 .a2016  …..  C2018 .a1  C2018 .a0 . Hãy rút gọn biểu thức: P  C2018 Câu 10 (0,5 điểm). Tìm số tự nhiên n thỏa mãn: An2  Cn2  28 . u  5 Câu 11 (0,5 điểm). Cho cấp số cộng có  1 . Tính u100 và tổng S50  u1  u2  u3  …..  u50 . d  3 Câu 12 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A  2; 3 và đường thẳng d có phương trình 2 x  y  4  0 . Hãy tìm tọa độ A’ và viết phương trình đường thẳng d’ lần lượt là ảnh của điểm A, đường thẳng d qua phép quay tâm O góc quay 900 . Câu 13 (0,5 điểm). Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x  2 y  6  0  và véc tơ u   2;3 . Hãy viết phương trình đường thẳng  sao cho phép tịnh tiến theo véc tơ  u biến đường thẳng  thành đường thẳng d. Câu 14 (1,0 điểm). Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, gọi M,N lần lượt là trọng tâm của tam giác SBC và SCD. Chứng minh rằng: BD song song với mp(AMN). Câu 15 (0,5 điểm). Cho tứ diện ABCD, lấy điểm M trên cạnh BC, mặt phẳng (P) đi qua M và song song với 2 cạnh AC, BD. Hãy xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(P), thiết diện là hình gì? —————————————Hết————————————–Họ và tên: …………………………………………….. Số báo danh:…………… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM Nội dung Câu 1 2 – cos x  0  Điều kiện  1 sinx  2 – x –   x   k 2  6   x  5  k 2  6 –  5    k 2  TXĐ: T  R   k ;  k 2 ; 6 6 2  – Thiếu 1 điều kiện thì vẫn cho 0,5 điểm. –   Viết được f  x   2sin  x   3  – Nên GTLN bằng 2 tại x  –  3 sinx   2  cos x  1 – x – x  k 2 – Vậy nghiệm x  –   Viết được PT  sin  2 x    0 3  – Giải được x  3 4 5  2 Điểm 0,25  k 0,25 0,25  6 0,25 0,25  k 2 . 0,25 0,25  2  k 2 ; 3 3 0,25 0,25  6  2  k 2 ; x  k 2 . ; 3 3  0,25 k 2 Đặt t  cos 2 x , Điều kiện t   0,1 ,PT  m  0,25 0,25 3t 2  4t  4 3t 2  4t  3 0,25  m 1 1 3t  4t  3 2  3t 2  4t  3  1 m 1 . 1  GTLN của HS trên  0,1 m 1 5 1 4 8 4 8    3   m  . Vậy  m  . 3 5 3 5 3 m 1 Yêu cầu bài toán  GTNN  6 7 – 0,25 Từ 6 chữ số đó lập ngẫu nhiên được A64  360 số gồm 4 chữ số khác nhau. 0,25 – Xét trường hợp không có chữ số 1 lập được A54  120 số. – Nên lập được 360  120  240 số thỏa mãn ycbt. 0,25 – Số phần tử không gian mẫu n     C144  1001 . 0,25 – Gọi biến cố A:’’có ít nhất 1 HS giỏi toán, 1 HS giỏi văn’’. – Xảy ra các TH:+ 1 giỏi Toán, 1 giỏi Văn và 2 còn lại. + 1 giỏi Toán, 2 giỏi văn và 1 còn lại. 0,25 + 2 giỏi Toán, 1 giỏi văn và 1 còn lại. + 2 giỏi Toán, 2 giỏi văn. + 3 giỏi Toán, 1 giỏi văn. 8 9 – Tính được n  A   415 . – Xác suất P  – Số hạng tổng quát Ck5 25 k  3 x 5 k . – Cho 5  k  10  k  5 , nên hệ số của x10 là C55 20  3  243 . 0,25 415 . 1001 0,25 k 0,25 5 Xét 1  x 2018  1  x  2018 2018 2018  1  x   1  x  2018 2018 . 1  x  x 2  x 3  …..  x 2017  2018 .  a0  a1 x  a2 x  a3 x  …..  a4070306 x 2 3 0,25 4070306  0,25 1 VT có hệ số của x 2018 là C2018  2018 . VP có hệ cố của x 2018 là biểu thức P. 0 1 2 2017 2018 Nên C2018 .a2018  C2018 .a2017  C2018 .a2016  …..  C2018 .a1  C2018 .a0  2018 0,25 10 11 12 13 n! n!   28  n  2 ! 2!. n  2 ! – An2  Cn2  28  DK : n  N ; n  2 – Giải được n  8 . 0,25 – u100  u1  99d  302 . 0,25 – S50   2u1  49d  – Dùng hình vẽ có Q O;900 : A  2; 3  A ‘  3;2  0,25 – Lấy M  0; 4   d ; Q O;900 : M  0; 4   N  4;0  . 0,25 – Ta có: Đường thẳng d’ đi qua N và vuông góc với đường thẳng d. – Nên phương trình d’ là 1 x  4   2  y  0   0 . 0,25 – Phương trình d’: x  2 y  4  0 . 0,25 – Lấy điểm M  0;3  d : x  2 y  6  0 và điểm A thuộc  sao cho 50  3925 . 2  0,25    Tu  2;3 : A  M ta tìm được A  2;0  . – Đường thẳng  đi qua A và song song(hoặc trùng) với d nên phương trình  :1 x  2   2 y  0  x  2 y  2  0 . 14 0,25 0,25 0,25 S M B A 0,25 N H D K C – SM cắt BC tại H, SN cắt CD tại K thì H là trung điểm BC, K là trung điểm CD. HK là đường trung bình của BCD nên BD / / HK . – Mà SM SN 2    MN / / HK  MN / / BD . SH SK 3 0,25 - – (Học sinh có thể gọi I là trung điểm SC để chứng minh được MN//BD ngay)  BD   AMN   BD / /  AMN    BD / / MN 15 0,25 0,25 A P Q 0,25 C B M N A D – Trình bày được cách dựng thiết diện là tứ giác MNPQ. – Chứng minh được thiết diện là hình bình hành. 0,25
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top