Đề thi sát hạch Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Giới thiệu Đề thi sát hạch Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi sát hạch Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề thi sát hạch Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI SÁT HẠCH LẦN 1 NĂM 2019 – 2020 Môn: TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (15 câu trắc nghiệm và phần tự luận) Mã đề thi 132 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh: ……………………….. Phần 1 (4.5 điểm): Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Trong các công thức sau, công thức nào sai? A. cos 2a = cos 2 a – sin 2 a. B. cos = 2a cos 2 a + sin 2 a. C. cos 2a = 2 cos 2 a –1. D. cos 2a = 1 – 2sin 2 a. Câu 2: Cho A và A là hai biến cố đối nhau. Chọn câu đúng. ( ) ( ) A. P ( A ) + P A = B. P ( A ) = P A . 0. Câu 3: Rút gọn biểu thức A = ( ) C. P ( A ) = 1 + P A . ( ) D. P ( A ) = 1 − P A . sin x + sin 2 x + sin 3 x cos x + cos 2 x + cos 3 x A. A = tan 6 x. B. A = tan 3 x. D. A =tan x + tan 2 x + tan 3 x. C. A = tan 2 x. Câu 4: Cho tập hợp T có 20 phần tử, số tập con có hai phần tử của T là: A. 2A202 . B. C202 . C. 2C202 . D. A202 . Câu 5: Tập hợp các giá trị m làm cho biểu thức f ( x ) = x 2 + 4 x + m − 5 luôn dương với mọi x ∈ R là A. m < 9 . B. m ≥ 9 . C. m > 9 . D. m ∈∅ . Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A(3; −6) và có vectơ chỉ  phương = u (4; −2) là:  x= 3 + 2t  x =−2 + 4t  x =−6 + 4t  x= 4 + 3t B.  C.  D.  A.   y =−6 − t  y = 1 − 2t  y= 3 − 2t  y =−2 − 6t Câu 7: Từ các chữ số 1 ; 2 ; 3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một? A. 6 . B. 3 . C. 9 . D. 8 . Câu 8: Trong khai triển ( x − 2 ) 100 A. 1293600 . = a0 + a1 x + … + a100 x100 . Hệ số a97 là 98 B. −298.C100 . 97 D. −23.C100 . C. −1293600 . Câu 9: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có bốn con đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường? A. 24 B. 16 C. 36 D. 10 Câu 10: Trong khai triển nhị thức ( a + 2 ) , ( n ∈  ) . Có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng: n A. 16 . B. 11. D. 17 . C. 12 . Câu 11: Trong khai triển ( 2 x − 1) , hệ số của số hạng chứa x8 là 10 A. 256 . B. 11520 . C. −11520 . D. 45 . Câu 12: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì f ( x= ) x ( 5 x + 2 ) − x ( x + 6 ) không dương? 2 A. ( −∞;1] ∪ [ 4; +∞ ) . B. [1; 4] . C. (1; 4 ) . D. [ 0;1] ∪ [ 4; +∞ ) Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(2;6), B (0;3), C (4;0) . Phương trình đường cao AH của ∆ABC là: Trang 1/2 – Mã đề thi 132 A. 4 x − 3 y + 10 = 0. B. 3 x + 4 y − 30 = 0. C. 4 x − 3 y − 10 = 0. D. 3 x − 4 y + 18 = 0. Câu 14: Biết rằng hệ số của x 4 trong khai triển nhị thức Newton ( 2 − x ) , ( n ∈ * ) bằng 60 . Tìm n . n A. n = 5 . B. n = 8 . C. n = 6 . D. n = 7 . Câu 15: Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là: 6 3 1 1 A. . B. . C. . D. . 3 10 5 15 Phần 2 (5.5 điểm): Bài tập tự luận. Câu 1 (2 điểm): a) Có bao nhiêu cách xếp 6 người thành 1 hàng dọc. b) Giải bóng đá V-LEAGUE 2019 có tất cả 14 đội bóng tham gia, các đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt . Hỏi giải đấu có tất cả bao nhiêu trận đấu? Câu 2 (1 điểm): Cho khai triển (1 + 2 x ) = a0 + a1 x + a2 x 2 + … + an x n , trong đó n ∈ * và các hệ số thỏa n a a1 4096 . Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển đó? + … + nn = 2 2 Câu 3 (1.5 điểm): Đội văn nghệ của trường THPT Đoàn Thượng có 5 nam và 7 nữ. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 đoàn trường cần chọn 5 bạn để tham gia biểu diễn. Tính xác suất để 5 bạn được chọn : a) Có 2 bạn nam và 3 bạn nữ. b) Có ít nhất 1 bạn nữ. mãn hệ thức a0 + Câu 4 (1 điểm): Một người làm vườn có 12 cây giống gồm 6 cây xoài, 4 cây mít và 2 cây ổi. Người đó muốn chọn ra 6 cây giống để trồng. Tính xác suất để 6 cây được chọn, mỗi loại có đúng 2 cây. ———– HẾT ———- Trang 2/2 – Mã đề thi 132 made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cautron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dapan B D C B C B A D A A B D A C B made 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 cautron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dapan A B A D C A C A D C D B B A B made 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 cautron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dapan A A B C C D D B B D B B C A D made 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 cautron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dapan A D C D B B A B C B B C A D B
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top