Đề thi HSG Toán 9 cấp quận năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Ba Đình – Hà Nội

Giới thiệu Đề thi HSG Toán 9 cấp quận năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Ba Đình – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi HSG Toán 9 cấp quận năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Ba Đình – Hà Nội.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 9 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi HSG Toán 9 cấp quận năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Ba Đình – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 9 tại đây

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP QUẬN QUẬN BA ĐÌNH NĂM HỌC: 2019 – 2020 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN (Đề thi gồm 01 trang) Ngày thi: 07/11/2019 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1. (4,0 điểm) Cho các biểu thức: A  2, 4  5, 4  15   2, 4  5, 4  15 . B 3 1 .3 2 1 3 3 . 2 1 Chứng minh rằng A và B là các số nguyên. Bài 2. (4,0 điểm) a) Giải phương trình: x  5 x  4  2 x  1. b) Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn a  ab 1 .  1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T  2 a  b2 b Bài 3. (4,0 điểm) a) Tìm số tự nhiên a biết a + 20 và a – 69 đều là số chính phương. b) Cho A là một tập hợp gồm ba số tự nhiên có tính chất: tổng hai phần tử tùy ý của A là một số chính phương. Chứng minh rằng: trong tập hợp A có không quá một số lẻ. Bài 4. (4,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) và đường cao AH. a) Cho biết AH = 12 cm và BC = 25 cm. Tính tổng AB + AC. b) Đường thẳng đi qua trọng tâm G của tam giác ABC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại M và N. Chứng 1 1 9   . minh rằng: 2 2 AM AN BC 2 Bài 5. (4,0 điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, dây CD (C thuộc cung AD), gọi M là chân đường vuông góc kẻ từ A đến CD, trên tia đối của tia DC lấy điểm N sao cho CM = DN. a) Chứng minh BN vuông góc với CD. b) Gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh: S AIB  SAMC  SCID  S DNB . ---------- HẾT ---------- https://thcs.toanmath.com/ Họ và tên thi sinh: ……………………………………………………. Số báo danh: ……………
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top