Đề thi HSG Toán 8 năm 2020 – 2021 trường THCS Trung Nguyên – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề thi HSG Toán 8 năm 2020 – 2021 trường THCS Trung Nguyên – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi HSG Toán 8 năm 2020 – 2021 trường THCS Trung Nguyên – Vĩnh Phúc.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 8 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi HSG Toán 8 năm 2020 – 2021 trường THCS Trung Nguyên – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 8 tại đây

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC TRƯỜNG THCS TRUNG NGUYÊN ĐỀ KSCL ĐT HSG CẤP HUYỆN MÔN: TOÁN 8 NĂM HỌC 2020-2021 (Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề) Ngày khảo sát 30/3/2021 Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay. Câu 1. (3,0 điểm)  x2  2x  1 2  2×2 a) Cho biểu thức A   2  1   2  . Tìm giá trị nguyên của x 2 3   2x  8 8  4x  2x  x   x x  để A có giá trị nguyên. b) Cho x, y, z đôi một khác nhau thỏa mãn x + y + z = 0. Tính giá trị của biểu thức: B= ( xy  2 z 2 )( yz  2 x 2 )( zx  2 y 2 ) . (2 xy 2  2 yz 2  2 zx 2  3 xyz ) 2 Câu 2. (2,5 điểm) a) Giải phương trình nghiệm nguyên: x 2  xy  2014 x  2015 y  2016  0 . b) Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn 2a + b, 2b + c, 2c + a đều là các số chính phương. Biết rằng một trong ba số chính phương trên chia hết cho 3. Chứng minh rằng: P   a  b    b  c    c  a  chia hết cho 81. 3 3 Câu 3. (1,0 điểm) Cho ba số a, b, c thỏa mãn a  Chứng minh rằng: 3 4 4 4 , b  , c  và a + b + c = 6. 3 3 3 a b c 6 + 2 + 2  . a +1 b +1 c +1 5 2 Câu 4. (2,5 điểm) Cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là AB vẽ tia Ax, By cùng vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy điểm C (khác A), qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt tia By tại D. a) Chứng minh AB CA . = 4BD AB b) Kẻ OM vuông góc với CD tại M, từ M kẻ MH vuông góc với AB tại H. Chứng minh BC đi qua trung điểm của MH. c) Tìm vị trí điểm C trên tia Ax để diện tích tứ giác ABDC nhỏ nhất. Câu 5. (1,0 điểm) Năm vận động viên mang số 1; 2; 3; 4 và 5 được chia bằng mọi cách thành hai nhóm. Chứng tỏ rằng ở một trong hai nhóm ta luôn có hai vận động viên mà hiệu các số họ mang trùng với một trong các số mà người của nhóm đó mang. –––––– Hết –––––– Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC TRƯỜNG THCS TRUNG NGUYÊN HDC ĐỀ KSCL ĐT HSG CẤP HUYỆN MÔN: TOÁN 8 NĂM HỌC 2020-2021 Ngày khảo sát 30/3/2021 Hướng dẫn chung : – Hướng dẫn chấm chỉ trình bày những ý cơ bản, nếu học sinh có cách giải khác mà đúng thì Giám khảo vẫn cho điểm nhưng không vượt quá thang điểm của mỗi ý đó. – Câu 4 hình học, học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không chấm điểm. – Tổng điểm toàn bài bằng tổng điểm của các câu không làm tròn. Đáp án và thang điểm. Câu Phần Thang điểm Nội dung x  0 x  2 ĐK:  0,25  x2  2 x  1 2  2 x2  1  2  2 2 3   2x  8 8  4x  2x  x   x x  Ta có A   a.  x2  2 x  x 2  x  2  2×2     2 2 x2  2( x  4) 4(2  x)  x (2  x)    x2  2x   ( x  1)( x  2)   x( x  2) 2  4 x 2   ( x  1)( x  2)  2 x2   2     2 2 x2 x2   2( x  2)( x  4)     2( x  4) ( x  4)(2  x)    x 3  4 x 2  4 x  4 x 2 x  1 x( x 2  4)( x  1) x  1 . 2   2( x 2  4) x 2 x 2 ( x 2  4) 2x Nhận xét : A nguyên khi x+1 chia hết cho 2x => 2x +2 chia hết cho 2x => 2 chia hết cho 2x => 2x là ước của 2 1 1 (loại). 2 1 TH2: 2x = -1 => x =- (loại). 2 0,25 0,25 0,5 0,25 TH1: 2x = 1 => x = b. TH3: 2x = 2 => x = 1 (thỏa mãn). TH4: 2x = -2 => x =-1 (thỏa mãn). KL: Vậy x =  1 thì A có giá trị nguyên . Ta có: x + y + z = 0 => x + y = -z. Do đó: xy  2 z 2 = xy  z 2  z ( x  y ) = (z – x)(z – y) Tương tự : yz  2 x 2 =(x – y)(x – z) zx  2 y 2 =(y – z)(y – x) => Tử số của B là : – ( x  y ) 2 ( y  z ) 2 ( z  x)2 Hs cm được : 2 xy 2  2 yz 2  2 zx 2  3xyz =(x-y)(y-z)(z-x) => mẫu số của B là :  ( x  y )( y  z )( z  x)  2 Vậy B = -1. 0,5 0,5 0,25 0,25 a. 2 x 2  xy  2014 x  2015 y  2016  0  x 2  xy  x  2015 x  2015 y  2015  1  x( x  y  1)  2013( x  y  1)  1  ( x  2015)( x  y  1)  1  x  2015  1  x  2016 )   ; x  y  1  1  y  2016  x  2015  1  x  2014 )   .  x  y  1  1  y  2016  x  2016  x  2014 KL : Vậy phương trình có nghiệm là :  ; .  y  2016  y  2016 -Vì 3 số 2a+b, 2b+c, 2c+a đều là các số chính phương nên 3 số này chia 3 chỉ có thể dư 0 hoặc 1. – Chứng minh nếu x+y+z=0 thì x3+y3+z3=3xyz b. Vì trong 3 số trên có 1 số chia hết cho 3 và (2a+b)+(2b+c)+(2c+a)=3(a+b+c)  3 nên suy ra 3 số cùng chia hết cho 3. Mặt khác : 2a+b=3a-(a-b)  a-b  3. Tương tự chứng minh được b-c, c-a đều chia hết cho 3. Suy ra: (a-b)(b-c)(c-a)  27 Vì: (a-b)+(b-c)+(c-a)=0 nên P=(a-b)3+(b-c)3+(c-a)3 =3(a-b)(b-c)(c-a)  3.27  81. 4  (3a  4)(a  2) 2  0 3  3a 3  16a 2  28a  16  0  25a  16a 2  16  3a 3  3a  25a  (a 2  1)(16  3a) (*) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Vì a  0,5 a 16  3a  a 1 25 b 16  3b c 16  3c Tương tự ta có : 2  ; 2  b 1 25 c 1 25 a b c 48  3(a  b  c) 30 6 Do đó : 2  2  2    a 1 b 1 c 1 25 25 5 Dấu “=” xảy ra  a=b=c=2. a b c 6 Vậy 2  2  2  . a 1 b 1 c 1 5 Chia cả hai vế của (*) cho 25( a 2  1 ) ta được 3. 2 y x D I M 4 C A K H O B 0,25 0,25 Chứng minh: ΔOAC∽ΔDBO (g-g) a. 0,5 OA AC  OA.OB  AC.BD DB OB AB AB AB CA (đpcm)  .  AC.BD   2 2 4BD AB  0,25 0,25 Theo câu a ta có: ΔOAC∽ΔDBO (g-g)  OC  AC OD OB Mà OA  OB OC  AC  OC  OD OD OA AC OA 0,25 +) Chứng minh: ΔOAC∽ΔDOC (c-g-c) ACO OCM 0,25 +) Chứng minh: ΔOAC=ΔOMC (ch -gn)  AC  MC Ta có ΔOAC=ΔOMC OA  OM; CA  CM OC là trung trực của AM b. OC  AM, Mặc khác OA = OM = OB ∆AMB vuông tại M OC // BM (vì cùng vuông góc AM) hay OC // BI +) Xét ∆ABI có OM đi qua trung điểm AB, song song BI suy ra OM đi qua trung điểm AI  IC = AC 0,25 +) MH // AI theo hệ quả định lý Ta-lét ta có:  MK  BK  KH IC BC AC Mà IC = AC  MK = HK BC đi qua trung điểm MH (đpcm) 0,25 Tứ giác ABDC là hình thang vuông 1 SABDC  (AC  BD).AB 2 Ta thấy AC, BD > 0, nên theo BĐT Cô-si ta có c. 5 AB 1  AB SABDC  AB2 4 2 Dấu “=” xảy ra  AC  BD  AB  OA 2 AC  BD  2 AC.BD  2. 0,25 2 Vậy C thuộc tia Ax và cách điểm A một đoạn bằng OA thì diện tích tứ giác ABDC nhỏ nhất. Ta chia các số 1; 2; 3; 4; 5 thành hai nhóm sao cho trong một nhóm hiệu hai số không trùng với một số nào trong nhóm. Ta có hai số 2 và 4 không thể ở trong cùng một nhóm vì 4-2=2. Số 1 cũng không thể ở trong cùng một nhóm với số 2 vì 2-1=1 Như vậy số 1 phải ở cùng một nhóm với số 4. Số 4-1=3 phải ở cùng nhóm với số 2. Ta có hai số 1 và 4 cùng nhóm; hai số 2 và 3 cùng một nhóm còn lại. Nhưng còn lại số 5, số này không thể ở trong bất cứ nhóm nào vì 5-1=4 và 5-2=3(Mâu thuẫn).Từ đó suy ra điều phải chứng minh. Hết 0,25 0,5 0,5
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top