Đề thi HSG Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Thanh Thủy – Phú Thọ

Giới thiệu Đề thi HSG Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Thanh Thủy – Phú Thọ

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi HSG Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Thanh Thủy – Phú Thọ.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 8 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi HSG Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Thanh Thủy – Phú Thọ

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 8 tại đây

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 8 THCS NĂM HỌC: 2020-2021 Đề chính thức MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi có: 02 trang I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8 điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng Câu 1. Tổng của ba số a, b, c bằng 9, tổng các bình phương của chúng bằng 53, khi đó giá trị của biểu thức ab + bc + ca là A. 12. B. 13. C. 14. D. 15. 2 Câu 2. Để đa thức f ( x)  10 x  7 x  a chia hết cho đa thức 2x – 3 thì giá trị của a bằng A. 10. B. -12. C. 12. D. -10. 2 Câu 3. Số giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức 2n  3n  3 chia hết cho giá trị của biểu thức 2n – 1 là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. x 2  2 xy Câu 4. Cho 3x – y = 3z và 2x + y = 7z. Giá trị biểu thức: A  2 ( x  0, y  0) là x  y2 A. -2. B. 5 3 C. 3 2 D. 8 13 1  5x có giá trị không nhỏ hơn 1 là x 1 1 5 1 A. x  1. B.  x  1 . C. x  . D. x  hoặc x  1 . 3 5 3 4 2 Câu 6. Giả sử x  2021x  2020 x  2021  ( x 2  Ax  1)( x 2  x  B) , khi đó giá trị của B  A là A. 2018. B. 2019. C. 2020. D. 2021. Câu 7. Một ngày trong năm được gọi là ngày nguyên tố nếu như số chỉ ngày và số chỉ tháng của ngày đó đều là số nguyên tố. Ví dụ, ngày 29/3 được xem là một ngày nguyên tố vì 29 và 3 đều là số nguyên tố, còn 28/3 không là ngày nguyên tố vì 28 là hợp số. Hỏi trong năm 2019 có tổng cộng bao nhiêu ngày nguyên tố? A. 52. B. 51. C. 54. D. 60. Câu 5. Giá trị của x để phân thức Câu 8. Số nghiệm của phương trình x  2019 A. 3. B. 2. 2020  x  2020 C. 1. 2019  1 là D. Vô số nghiệm . 2 Câu 9. Giá trị của m để phương trình  4  m ( x  1) có nghiệm âm là x 1 A. 4  m  6 . B. 4  m  6 . C. 4  m  6 . D. m = 4 hoặc m = 6. Câu 10. Trong tam giác ABC, đường trung tuyến AM, K là một điểm nằm trên AM sao cho AK 1  , BK cắt AC ở N. Biết diện tích tam giác ABC bằng 60cm2, khi đó diện tích tam giác KM 2 AKN là A. 20cm2 . B. 30cm2 . C. 3cm2 . D. 2cm2. Câu 11. Cho tam giác ABC có A  1200 , AB = 3cm, AC = 6cm. Độ dài đường phân giác AD bằng A. 2cm. B. 4cm. C. 3cm. D. 5cm. Câu 12. Một hình thang cân có đường chéo vuông góc với cạnh bên, biết đáy nhỏ bằng 14cm đáy lớn bằng 50cm. Diện tích hình thang đó là A. 766 cm2 . B. 756 cm2 . C. 758cm2 . D. 768cm2. 1 Câu 13. Một đa giác lồi có n cạnh, số đường chéo là n  150 . Số cạnh của đa giác đó là A. n  21 . B. n  13 . C. n  20 . D. n  16 . Câu 14. Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 8cm. Các đường trung tuyến BD và CE vuông góc với nhau. Độ dài BC là A. 3 . 2 B. 2 5 . C. 5 . 2 D. 5 . 3 Câu 15. Cho tam giác ABC vuông tại A; đường cao AH  BC ,  H  BC  . Biết HB = 9cm, HC = 16cm. Độ dài cạnh AB, AC lần lượt là A. 15cm và 20cm. B. 12 cm và 23cm. C. 14cm và 21cm. D. 18cm và 17cm. Câu 16. Một quả bóng đá được khâu từ 32 miếng da. Mỗi miếng ngũ giác màu đen khâu với 5 miếng màu trắng, và mỗi miếng lục giác màu trắng khâu với 3 miếng màu đen, như hình vẽ. Số miếng màu trắng là A. 22 B. 24 C. 20 D. 18 II. PHẦN TỰ LUẬN (12 điểm) Câu 1 (3,0 điểm). a) Tìm tất cả các số tự nhiên n để n3  n 2  7 n  10 là số nguyên tố b) Cho a, b, c là ba số nguyên thỏa mãn a  b  c  (a  b)(b  c)(c  a) . Chứng minh rằng  a  b  b  c   c  a  3 3 3 chia hết cho 81 Câu 2 (3,0 điểm). a) Cho 4a 2  15ab  3b 2  0; b  4a . Tính giá trị của biểu thức: T  b) Giải phương trình: 2x x 5  2  x  x 1 x  x 1 3 5a  b 3b  2a  4a  b 4a  b 2 Câu 3 (4,0 điểm). Cho tam giác ABC nhọn (AB
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top