Đề thi HSG Toán 8 cấp huyện năm 2015 – 2016 phòng GD&ĐT Nam Trực – Nam Định

Giới thiệu Đề thi HSG Toán 8 cấp huyện năm 2015 – 2016 phòng GD&ĐT Nam Trực – Nam Định

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi HSG Toán 8 cấp huyện năm 2015 – 2016 phòng GD&ĐT Nam Trực – Nam Định.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 8 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi HSG Toán 8 cấp huyện năm 2015 – 2016 phòng GD&ĐT Nam Trực – Nam Định

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 8 tại đây

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Toán Thời gian làm bài 120 phút (Đề thi gồm 01 trang) Bài 1: (4,0 điểm) Cho biểu thức B =  1 – x3  1 – x2 x : (với x  1)   2 3 1-x  1-x-x +x 1) Rút gọn biểu thức B. 2) Tìm giá trị của x để B < 0. 3) Tính giá trị của biểu thức B với x thỏa mãn: x - 4 = 5 Bài 2: (4,0 điểm) 4 3 2 1) Giải phương trình: x + 3x + 4x + 3x + 1 = 0 2) Giải phương trình nghiệm nguyên: 2x2 + 3xy – 2y2 = 7 Bài 3: (2,0 điểm) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn thức: Q = 2x 2 + 4 5 + 2  9 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 2 x y 6 8 + 3y2 + 2 2 x y Bài 4: (4,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM, đường thẳng này cắt tia BM tại D, cắt tia BA tại E. 1) Chứng minh: EA.EB = ED.EC. 2) Chứng minh rằng khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng BM.BD+CM.CA có giá trị không đổi. 3) Kẻ DH  BC  H  BC  . Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, DH. Chứng minh CQ  PD . Bài 5: (4,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA’, BB’, CC’ và H là trực tâm HA' HB' HC' 1) Tính tổng + + AA' BB' CC' 2) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM và IN theo thứ tự là phân giác của  . Chứng minh : AN.BI.CM = BN.IC.AM  AIC và AIB Bài 6: (2,0 điểm) Cần dùng ít nhất bao nhiêu tấm bìa hình tròn có bán kính bằng 1 để phủ kín một tam giác đều có cạnh bằng 3, với giả thiết không được cắt tấm bìa. PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC Bài HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Toán Nội dung chính 1) Với x  1 thì:  A = 1+x+x x 2 = x 2 -x  : 1 + x  1 - x  1 + x  1 - x + x  - x 1 + x  0,5 2 1 - x  1 + x   1 + x  1 - 2 x + x   1,0 1 -x  1 - x   1 - x  0,5 2) Với x  1 thì B < 0 khi và chỉ khi  x 2 +1 1-x   0 (1) 0,25 0,5 Vậy B < 0 khi và chỉ khi x > 1 0,25 0,5 0,25 0,25 1 (4,0đ) = 2 Điểm +1 : +1 : 2   2 = x 2 +1 Vì  x 2 +1  0 với mọi x nên (1) xảy ra khi và chỉ khi 1  x  0  x  1 3) Với x – 4 = 5 <=> x = -1; x = 9 Tại x = -1 không thỏa mãn điều kiện x  1 Tại x = 9 thỏa mãn điều kiện x  1 . Tính được B = – 656 4 3 2 1) x + 3x + 4x + 3x + 1 = 0 Ta thấy x = 0 không là nghiệm của PT. Chia cả hai vế của phương trình cho x 2  0, ta được x 2 + 3x + 4 +  3 x + 1 x2 0,5 = 0 1  1  2   x  2   3 x    4  0 x  x   0,5 1 1 = y thì x 2  2 = y2 – 2, ta được PT: y2 + 3y + 2 = 0 (*) x x Giải (*) được y1= -1 ; y2 = -2 1 Với y1= -1 ta có x  = -1 nên x2 + x + 1 = 0. PT vô nghiệm x 2 1 (4,0đ) Với y1= -2 ta có x  = -2 nên  x+12  0 , do đó x = -1 x Vậy S= 1 0,5 Đặt x  0,25 0,25 2) Ta có 2×2 + 3xy – 2y2 = 7  2 x 2  4 xy  xy  2 y 2  7  2 x( x  2 y )  y ( x  2 y )  7 0,5  (2 x  y )( x  2 y )  7 Vì x, y nguyên nên 2x-y, x+2y nguyên và là ước của 7 Mà 7 = 1.7 = (-1).(-7) = 7.1 = (-7).(-1) Ta có bảng sau: 2x-y 1 -1 x+2y 7 -7 x 1,8(loại) -1,8(loại) y 2,6(loại) -2,6(loại) 0,5 7 1 3 -1 -7 -1 -3 1 0,75 Vậy nghiệm của phương trình là ( x, y )  (3; 1); (3;1) Ta có Q = 2x 2 + = 2x 2 + 6 8 + 3y2 + 2 2 x y 2 x 2 + 3y2 + 3 y 2 + 4 5 + x 2 y2 1   1   4 5   = 2  x 2 + 2  +3  y2 + 2  +  2 + 2  x   y  x y   3 ( 2đ ) 0,25 Ta có 1   2  x 2 + 2   2.2  4 Dấu “=” xảy ra khi x 2 =1  x =1 ( Vì x > 0) x    1  3  y 2 + 2   3.2  6 . Dấu “=” xảy ra khi y 2 =1  y =1 ( Vì y > 0) y   4 5 + 2  9 (gt). Khi x =1 ; y =1 thì dấu “=” xảy ra 2 x y => Q  4  6  9 = 19 Vậy giá trị nhỏ nhất của Q là 19 khi x  y =1 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 E D A M Q B P I H C 1) Chứng minh EA.EB = ED.EC – Chứng minh  EBD đồng dạng với  ECA (g-g) 4 EB ED (4,0đ) – Từ đó suy ra EC  EA  EA.EB  ED.EC 2) Kẻ MI vuông góc với BC ( I  BC ) . Ta có BM BI    BM .BD  BI .BC (1) BC BD  BIM đồng dạng với  BDC (g-g) CM CI Tương tự:  ACB đồng dạng với  ICM (g-g)    CM .CA  CI .BC (2) BC CA Từ (1) và (2) suy ra BM .BD  CM .CA  BI .BC  CI .BC  BC ( BI  CI )  BC 2 (không đổi) 3) Chứng minh  BHD đồng dạng với  DHC (g-g)  BH BD 2 BP BD BP BD      DH DC 2 DQ DC DQ DC   DCQ  – Chứng minh  DPB đồng dạng với  CQD (c-g-c)  BDP   PDC   90o  CQ  PD   PDC   90o  DCQ mà BDP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 1 HA ‘ .BC S HBC 2 HA ‘ 1)   1 S ABC AA ‘ AA ‘ .BC 2 S HAB HC S HAC HB ‘ tương tự:  ;  S ABC CC ‘ S ABC BB ‘ Suy ra: 5 ( 4đ ) HA ‘ HB ‘ HC ‘ S HBC S HAB S HAC      1 AA ‘ BB ‘ CC ‘ S ABC S ABC S ABC 2) Áp dụng tính chất đường phân giác vào các tam giác: ABC; ABI; AIC BI AB AN AI CM IC ; ;    IC AC NB BI MA AI BI AN CM AB AI IC AB IC Suy ra: . .  . .  . 1 IC NB MA AC BI AI AC BI  BI . AN .CM  IC.NB.MA J 6 (2đ) 0.5 0.75 1 0,25 các điểm chia bởi các đoạn thẳng song song với các cạnh, tam giác ABC được chia thành 9 tam giác đều K I 1. Giả sử ABC là tam giác đều có cạnh bằng 3. Chia mỗi cạnh của tam giác ABC thành ba phần bằng nhau. Nối A B 0.5 C có cạnh bằng 1. Gọi I, J, K lần lượt là 3 điểm trên các cạnh BC, CA 0,75 và AB sao cho IC = JA = KB =1. Ba đường tròn bán kính bằng 1, tâm tương ứng là I, J, K sẽ phủ kín được tam giác ABC (mỗi hình tròn phủ được 3 tam giác nhỏ). Như vậy dùng 3 tấm bìa sẽ phủ kín được tam giác ABC. Số tấm bìa ít nhất phải dùng cũng là 3, bởi vì nếu ngược lại sẽ phải có hai trong ba đỉnh của tam giác ABC thuộc một hình tròn bán kính 1. Điều này không thể xảy ra bởi vì cạnh của tam giác ABC bằng 3. 0,75 0,5 Nếu học sinh có cách giải khác đáp án mà đúng thì cho điểm tương đương
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top