Đề thi HSG huyện Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Yên Thành – Nghệ An

Giới thiệu Đề thi HSG huyện Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Yên Thành – Nghệ An

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi HSG huyện Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Yên Thành – Nghệ An.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 9 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi HSG huyện Toán 9 năm 2019 – 2020 phòng GD&ĐT Yên Thành – Nghệ An

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 9 tại đây

PHÒNG GD-ĐT YÊN THÀNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC: 2019 – 2020 MÔN: TOÁN 9 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1. (3.0 điểm) 1. Tồn tại hay không các số nguyên tố a b  2011  c . 2. Tìm các giá trị nguyên của x ,y thỏa mãn: x2 – 4xy + 5y2 = 2 (x – y). Bài 2. (6.0 điểm) a) Giải phương trình: 10 x 2  3 x  1   6 x  1 x 2  3 . b) Cho a, b, c thỏa mãn 2a + b + c = 0. Chứng minh rằng: 2a 3  b3  c 3  3a  a  b  c  b  . Bài 3. (3.0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng: bc ca ab 1 1 1  2  2    . 2 a  b  c  b  c  a  c  a  b  2a 2b 2c Bài 4. (6.0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC), ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi I là giao điểm EF và AH. Đường thẳng qua I và song song với BC cắt AB, BE lần lượt tại P và Q. a) Chứng minh AEF  ABC . b) Chứng minh IP = IQ. c) Gọi M là trung điểm của AH chứng minh I là trực tâm của tam giác BMC. Bài 5. (2.0 điểm) Trong mặt phẳng cho 6 điểm A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Với ba điểm bất kỳ trong sáu điểm này luôn tìm được hai điểm mà khoảng cách giửa chúng nhỏ hơn 673. Chứng minh rằng trong sáu điểm đã cho luôn tìm được ba điểm là ba đỉnh một tam giác có chu vi nhỏ hơn 2019. ---------- HẾT ---------https://thcs.toanmath.com/ Họ và tên thí sinh: …………………………………………………….…. Số báo danh: …………….
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top