Đề thi HSG huyện Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hà Trung – Thanh Hóa

Giới thiệu Đề thi HSG huyện Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hà Trung – Thanh Hóa

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi HSG huyện Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hà Trung – Thanh Hóa.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 8 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi HSG huyện Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hà Trung – Thanh Hóa

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 8 tại đây

PHÒNG GD&ĐT HÀ TRUNG Số báo danh …………………….. ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020-2021 Môn : TOÁN 8 Ngày thi : 09 tháng 4 năm 2021 Thời gian : 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 06 câu, 01 trang Câu 1(4,0 điểm): Cho biểu thức:   x  12 1  4 x  2 x 2 1  x3  4 x P 2   : x3 1 x  1 4 x 2  x  x  1  a) Rút gọn biểu thức P b) Tính giá trị của biểu thức P biết : x  2  3  0 c) Tìm giá trị của x để biểu thức P đạt giá trị lớn nhất Câu 2 ( 4,0 điểm) 1)Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x 3  7 x  6 b) a3  b3  c 3  3abc 2) Xác định đa thức f(x) biết : f(x) chia cho x-1 dư 4; chia cho x+2 dư 1 và chia cho x 2  x  2 được thương là 5×2 Câu 3 (5,0 điểm) 1)Tìm số tự nhiên k để 2k  2 4  27 là số chính phương 2) Tìm nghiệm nguyên của phương trình : y 2  1  x  x 2  x 3  x 4   2 2 2  x 3  x 3  7 x 9 3) Giải phương trình:    6  x  2   x2  4  0  x2   Câu 4 (6,0 điểm): Cho tam giác đều ABC. Gọi O là trung điểm của BC .Trên cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm di động M và N sao cho  MON = 600. Chứng minh rằng: 1)  OMB đồng dạng với  ONC từ đó suy ra tích BM.CN không đổi. 2) Các tia MO, NO lần lượt là tia phân giác của góc BMN và CNM. 3) Chu vi tam giác AMN không đổi Câu 5 (1,0 điểm): 1) Cho a, b là các số không âm. Chứng minh rằng : a  b  2 ab 2) Cho các số x, y thỏa mãn : x  y  0 Chứng minh rằng : x  4 3 ( x  y)( y  1) —HẾT—
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top