Đề thi HSG huyện Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hà Trung – Thanh Hóa

Giới thiệu Đề thi HSG huyện Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hà Trung – Thanh Hóa

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi HSG huyện Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hà Trung – Thanh Hóa.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 7 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi HSG huyện Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hà Trung – Thanh Hóa

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 7 tại đây

PHÒNG GD&ĐT HÀ TRUNG Số báo danh …………………….. ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020-2021 Môn : TOÁN 7 Ngày thi : 09 tháng 4 năm 2021 Thời gian : 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 06 câu, 01 trang Câu 1(4,0 điểm): Thực hiện phép tính: 7 10 7 9 2 .  .  35 9 19 35 35 5.415.99  4.320.89 b) B  10 19 5.2 .6  7.229.276 1 1 1 1 1  c) C   1    1    1    1   …  1    1.3   2.4   3.5   4.6   98.100  10 5 5 3 3 155      0, 9 7 11 23  5 13 d) D  26 13 13 7 3 403     0,2  7 11 23 91 10 a) A  Câu 2 ( 3,5 điểm) a. Tìm x : 3x  2  4.3x 1  3x 1  66 b. Tìm x,y,z biết : 3 x  2 y 2 z  5 x 5 y  3z và x  y  z  50   5 3 2 Câu 3 (3,0 điểm) a) Cho đa thức : f ( x )  x 8  99 x 7  99 x 6  99 x 5  99 x  25 . Tính f(100) b) Số A được chia thành 3 số tỉ lệ theo 2 3 1 : : . Biết rằng tổng các bình phương 5 4 6 của 3 số đó bằng 24309. Tìm số A. Câu 4 (3,0 điểm): a) Tìm x, y  Z biết : xy+2x-y = 5 b) Cho A  1 1 1 1 . Chứng minh A< 1.  2  2  ...  2 2 3 4 20002 Câu 5 (5,5 điểm): 1) Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC, từ M kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc A, cắt tia này tại N, cắt tia AB tại E và cắt tia Ac tại F. Chứng minh rằng: a) AE = AF b) BE = CF c) AE  AB  AC 2 2) Cho A nằm trong góc xOy nhọn. Tìm điểm B,C lần lượt thuộc Ox, Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất Câu 6 (1,0 điểm): Tìm các số x,y,z nguyên dương thỏa mãn : x + y + z = xyz ---HẾT---
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top