Đề thi học sinh giỏi Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Gia Viễn – Ninh Bình

Giới thiệu Đề thi học sinh giỏi Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Gia Viễn – Ninh Bình

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi học sinh giỏi Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Gia Viễn – Ninh Bình.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 8 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Gia Viễn – Ninh Bình

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 8 tại đây

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 THCS NĂM HỌC 2016- 2017 Môn: TOÁN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIA VIỄN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 05 câu trong 01 trang Câu 1: (3,0 điểm). 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 3 x 2  10 x  3 b) x 4  2017 x 2  2016 x  2017 2. Tính giá trị của biểu thức: P  x y . Biết x 2  2 y 2  xy và x  y  0; y  0 x y Câu 2: (3,0 điểm)  2  x 4×2 2  x   x2  3x   2  : 2 3   2  x x  4 2  x   2x  x  1. Cho biểu thức: A   a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa rồi rút gọn A b) Tìm x để A > 0 2. Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c ta có: a (b  c)(b  c  a) 2  c( a  b)(a  b  c) 2  b(a  c)(a  c  b) 2 Câu 3: (5,0 điểm) 2 2 2 1 1 1 1 2 1. Giải phương trình: 8  x    4  x 2  2   4  x 2  2   x     x  4  x x x x        2. Tìm tât cả các giá trị nguyên dương của x, y thỏa mãn: x  y 2  2 x  4 y  10  0 2 3. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho n5  1 chia hết cho n3  1 Câu 4: (8,0 điểm) 1. Cho hình vuông ABCD. Qua A vẽ hai đưởng thẳng d và d’ vuông góc với nhau. Biết d cắt BC và CD lần lượt tại R và S, d’ cắt BC và CD ở P và Q. a) Chứng minh các tam giác AQR và tam giác APS là các tam giác cân b) QR cắt PS tại H. Gọi M và N lật lượt là trung điểm của QR và PS. Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật c) Chứng minh MN là đường trung trực của AC 2. Chứng minh rằng trong một hình thang cân, bình phương của đường chéo bằng bình phương của cạnh bên cộng với tích của hai đáy Câu 5: (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M  2010 x  2680 với x  R x2  1 ——————————————–Hết——————————————– Ghi chú: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top