Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRƯỜNG THẠNH-Q9 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Giới thiệu Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRƯỜNG THẠNH-Q9 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRƯỜNG THẠNH-Q9 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020..

Tài liệu môn Toán 9 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRƯỜNG THẠNH-Q9 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 9 tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THẠNH ___________________________________________ ĐỀ CHÍNH THỨC Đề kiểm tra có 01 trang ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: TOÁN – LỚP 9 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) _____________________________________________ Bài 1: ( 3 điểm) Giải các phương trình sau: a) x^2+3x+2=0 b) x(2x+12)=-2x-24 c) x^4- 5x^2+6=0 Bài 2: (2 điểm) Cho phương trình: 〖5x〗^2-6x+1=0 a) Chứng minh phương trình trên có nghiệm. b) Giả sử phương trình có hai nghiệm x_1; x_2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức: A= x_1+ x_2 – x_1.x_2 Bài 3:(1,5 điểm) Cho hàm số y= x^2 có đồ thị là (P) và hàm số y=4x-3 có đồ thị là (d). a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ. b) Tìm giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính. Bài 4: ( 1 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 8m.Nếu tăng chiều dài 5m và tăng chiều rộng 3m thì diện tích tăng 151m2.Tính chiều dài và chiều rộng khu vườn. Bài 5: (2,5 điểm) Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. (B,C là tiếp điểm). a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp b) Từ A vẽ cát tuyến ADE với đường tròn (D nằm giữa A và E). Chứng minh 〖AB〗^2=AD.AE c) Trường hợp cát tuyến ADE đi qua tâm. Chứng minh D là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. -Hết- ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THẠNH ___________________________________________ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: TOÁN – LỚP 9 ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1 (3 đ) a) x^2+3x+2=0 ∆=b^2- 4ac= 3^2- 4.1.2=1>0 x_1=(-b-√∆)/2a=….=-2 x_1=(-b+√∆)/2a=….=-1 b) x(2x+12)=-2x-24 2x^2+14x+24=0 ∆=b^2- 4ac= 14^2- 4.24.2=4>0 Pt có 2 nghiệm phân biệt x_1=(-b-√∆)/2a=….=-3 x_1=(-b+√∆)/2a=….=-4 c) x^4- 5x^2+6=0 Đặt t= x^2≥0 Khi đó , phương trình trở thành : t^2-5t+6=0 t= 2 nên x=∓√2 t= 3 nên x=∓√3 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Bài 2 ( 2 điểm) Ta có a=..; b=…’ c=… ∆=b^2- 4ac= 〖(-6)〗^2-4.1.5=16>0 Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt Theo câu a, phương trình có 2 nghiệm nên áp dụng định lý Viete ta có: x_1+ x_2= (-b)/a= 6/5 x_1.x_2 = c/a= 1/5 A= 6/5- 1/5= 1 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25×2 Bài 3 ( 1,5 điểm) – Lập mỗi bảng giá trị đúng – Vẽ mỗi đồ thị đúng được Phương trình hoành độ giao điểm x^2-4x+3=0 x=1 => y = 1 x=3 =>y =9 Vậy toạ độ giao điểm là: (1;1) và (3;9) 0,25×2; 0,25×2 0,25 0,25 Bài 4 (1 điểm) Câu 4: ( 1 điểm) Gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là x, y(m); đk: x, y > 0. Khi đó ta có pt 1: x – y =8 Pt 2 (x+5) (y+3) = xy + 151 Giải hệ pt , ta được x= 22 , y = 14 Vậy chiều dài là 22 m, chiều rộng là 14 m 0,25 0,25 0,25 0,25 Bài 5 2,5 điểm Vẽ hình đúng a) Tứ giác ABOC có ( AB,AC là tiếp tuyến) nên Vậy tứ giac ABOC nt (Tổng 2 góc đối bằng 180) b) Xét ∆ ABD và ∆ABE Có: Â chung (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung chắn cung BD). Suy ra ∆ ABD ∆AEB (gg) => => AB2 =AD. AE c) Trường hợp cát tuyến ADE đi qua tâm O. => AD là phân giác BÂC (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) (1) Ta lại có BÔD= CÔD ( tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) => cung BD = cung CD Mặt khác ( Góc nội tiếp và góc tạo bới tiếp tuyến dây cung chắn cung BD và CD) => CD là tia phân giác góc ACB (2) Từ (1) và (2) suy ra D là giao điểm 2 đường phân giác của ∆ ABC nên D là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top