Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRUNG LẬP-CỦ CHI Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020

Giới thiệu Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRUNG LẬP-CỦ CHI Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRUNG LẬP-CỦ CHI Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Tài liệu môn Toán 9 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRUNG LẬP-CỦ CHI Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 9 tại đây

UBND HUYỆN CỦ CHI TRƯỜNG THCS TRUNG LẬP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN: TOÁN – LỚP 9 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: ( 1,0đ) Giải các phương trình sau: a/ x2 + 5x + 4 = 0 b/ Câu 2:( 1,5đ) Cho ( P): và đường thẳng ( D): a/ Vẽ đồ thị của hai đồ thị hàm số trên cùng hệ trục tọa độ. b/ Tìm tọa độ giao điểm của ( P) và ( D) bằng phép toán. Câu 3: ( 1,5đ) Cho phương trình: x2 + 7x – 2 = 0 a/ Không giải phương trình. Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt b/ Tính giá trị của: ; ; Câu 4: (1đ) Hôm qua mẹ của An đi chợ mua năm quả trứng gà và năm quả trứng vịt hết 10 000 đồng. Hôm nay mẹ An mua ba quả trứng gà và bảy quả trứng vịt hết 9 600 đồng. Hỏi giá một quả trứng mỗi loại là bao nhiêu? Câu 5: (1đ) Ông hai vay 300 triệu đồng của ngân hàng trong thời hạn 2 năm. Theo hợp đồng vay vốn, lãi suất vay trong 1 năm là 10%. Sau 1 năm, tiền lãi của năm đầu sẽ được cộng vào vốn vay của năm sau. Sau 2 năm, ông hai phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc và lãi là bao nhiêu? Câu 6: ( 0,75đ) Bạn Bình mua 3 đôi giày với hình thức khuyến mãi như sau: Nếu mua một đôi giày với mức giá thông thường, sẽ được giá giảm 30% khi mua đôi thứ hai, và mua một đôi thứ ba với một nửa giá ban đầu. Bạn Bình đã trả tổng cộng 1 320 000 đồng cho 3 đôi giày. Hỏi giá ban đầu của một đôi giày là bao nhiêu? Câu 7: (0,75đ) Lớp 9A làm một cái lều trại có dạng hình chóp có đáy là hình vuông BCDE cạnh dài 4m. Ở chính giữa lều có cắm một cây trụ AO cao 5m. Để cho trụ cố định và thẳng đứng so với mặt đất, các bạn đóng ở 4 góc lều 4 cây cọc và căng 4 sợi dây thừng từ 4 cọc lên đỉnh trụ. Hỏi các bạn cần bao nhiêu mét dây thừng? (Làm tròn đến hàng đơn vị). Biết độ dài phần dây cần để buột vào các cọc và đỉnh trụ khoảng 3m. Câu 8 🙁 2,5đ) Cho tam giác ABC nhọn ( AB < AC ) nội tiếp đường tròn (O). Kẻ hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. a/ Chứng minh: tứ giác AFHE và BFEC nội tiếp được. b/ Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh: AH // OI. c/ Chứng minh AO vuông góc EF. -------- Hết ------- UBND HUYỆN CỦ CHI TRƯỜNG THCS TRUNG LẬP ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 MÔN: TOÁN - LỚP 9 Câu 1: 1 điểm a/ x2 + 5x + 4 = 0 Ta có: a - b + c = 1 - 5 + 4 = 0 0,25đ Vậy phương trình có 2 nghiệm x1 =-1 ; x2 = 0,25đ b/ Ta có: = b2 - 4ac = (-10)2 - 4.1.25 = 0 0,25đ Vậy pt có nghiệm kép: x1 = x2 = 0,25đ Câu 2: 1,5đ a/ Cho ( P): và đường thẳng ( D): Lập bảng giá trị đúng mỗi bảng 2 x 0,25đ Vẽ đúng mỗi đồ thị 2 x 0,25đ b/ Tìm tọa độ giao điểm của ( P) và ( D) bằng phép toán phương trình hoành độ giao điểm: <=> x2 + 2x – 3=0 0,25đ Giải phương trình ta được: x1 = 1, x2 = -3 Với x = 1 => y =-1; Với x = -3 => y = -9 Vậy tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên là: ( 1;-1) ; ( -3;-9) 0,25đ Câu 3: ( 1,5đ) a/ x2 + 7x – 2 = 0 Ta có a = 1 và c = -2 trái dấu 0,5đ => Phương trình có 2 có hai nghiệm phân biệt 0,25đ b/ Theo Vi-et ta có: S = x1 + x2 = -7 0,25đ P = x1. x2 = -2 0,25đ Ta có = ( x1 + x2)2 – 2 x1. x2 = (-7)2 – 2.(-2) = 53 0,25đ Câu 4: (1đ) Gọi x (đồng) là giá của một quả trứng gà (x>0) Gọi y (đồng) là giá của một quả trứng vịt (y>0) (0,25đ) Vì mua năm quả trứng gà và năm quả trứng vịt hết 10 000 đồng Nên ta có phương trình: 5x + 5y = 10 000 (0,25đ) Vì mua ba quả trứng gà và bảy quả trứng vịt hết 9 600 đồng Nên ta có phương trình: 3x + 7y = 9 600 Ta có hệ phương trình: 5x + 5y = 10 000 3x + 7y = 9 600 (0,25đ) Giải hệ phương trình ta được x = 1 100 y = 900 Trả lời đúng (0,25đ) Câu 5: ( 1đ) Số tiền cả vốn lẫn lãi sau một năm là 110% . 300 000 000 = 330 000 000 đồng 0.5đ Tổng số tiền bà An phải trả cho ngân hàng sau hai năm là 110% . 330 000 000 = 363 000 000 đồng 0,5 đ Câu 6: (0,75đ) Gọi x(đồng) giá ban đầu của đôi giày (x>0) 0.25đ Thì: – Giá đôi giày thứ hai : 70%x (đ) – Giá đôi giày thứ hai : 50%x (đ) Ta có phương trình: 0.25đ (thỏa đk ) Vậy giá lúc đầu của đôi giày là 600000 đồng 0.25đ Câu 7: (0,75đ) BD = =m 0.25đ BO = BD : 2 = m AB =  5,7m 0.25đ Độ dài dây cần là : 5,7.4 + 3  26m 0.25đ Câu 8 🙁 2,5đ) a/ Chứng minh: tứ giác AFHE và BFEC nội tiếp được. Ta có: = 900 (BE, CF là 2 đường cao) 0.25đ mà 2 đỉnh E và F cùng nhìn cạnh BC Vậy tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn đường 0.25đ Ta có: = 900 (BE, CF là 2 đường cao) 0.25đ và = 900 + 900 = 1800. Vậy tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn đường 0.25đ b/ Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh: AH // OI. Cm AH là đường cao thứ 3 0.25đ OI vuông góc BC 0.25đ Vậy AH // IO 0.25đ c/ Chứng minh AO vuông góc EF. Kẻ tiếp tuyến Ax tại A của (O) Cm: => 0.25đ Mà ở vị trí so le trong => Ax // EF 0.25đ và Ax  OA Vậy AO  EF 0.25đ Ghi chú: Học sinh giải cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm. —— Hết ——-
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top