Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRẦN VĂN ƠN-Q1 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Giới thiệu Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRẦN VĂN ƠN-Q1 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRẦN VĂN ƠN-Q1 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020..

Tài liệu môn Toán 9 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi Học kì 2 Toán 9 TRẦN VĂN ƠN-Q1 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 9 tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN – KHỐI 9 Ngày kiểm tra: 15 tháng 06 năm 2020 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (1,5 điểm) Giải hệ phương trình và phương trình sau: a) b) Bài 2: (1,75 điểm) Cho hàm số có đồ thị là (P) và hàm số có đồ thị là (D). a) Vẽ đồ thị hàm số (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy. b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính. Bài 3: (1,5 điểm) Cho phương trình: có hai nghiệm x1; x2. a) Không giải phương trình, hãy tính S = x1 + x2 và P = x1x2. b) Tính: . Bài 4: (1 điểm) Các kích thước của một vòng bi bằng thép cho như hình 1 (đơn vị là cm). Biết . Tính thể tích của vòng bi (phần thép giữa hai hình trụ). Kết quả làm tròn một chữ số thập phân. Hình 1 Bài 5: (1,25 điểm) Hai vật chuyển động đều trên một đường tròn đường kính 30 cm, xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm. Nếu chuyển động cùng chiều thì cứ 30 giây chúng lại gặp nhau. Nếu chuyển động ngược chiều thì cứ 6 giây chúng lại gặp nhau. Tính vận tốc mỗi vật. Bài 6: (3 điểm) Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R) với OA > 2R, vẽ hai tiếp tuyến AB và AC với (O) ( A, B là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO với BC. a) Chứng minh: Tứ giác ABOC nội tiếp. b) Chứng minh: AOBC tại H. c) Gọi D là trung điểm của AC. BD cắt (O) tại E (EB), AE cắt (O) tại F (FE). Chứng minh AB2 = AE.AF. d) Chứng minh DC2 = DB . DE và FB //AC. —- HẾT—- (Học sinh không được sử dụng tài liệu – Giám thị không giải thích gì thêm) Họ tên học sinh:…………………………… – Số báo danh: …… – Trường: ……………….. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HK2 TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN TOÁN – KHỐI 9 Bài Lời giải Biểu điểm Bài 1: (1,5đ) a) (0,75đ) b) (0,75đ) a) Vậy nghiệm của hệ phương trình là (2; 0) b)  = 17 Phương trình có hai nghiệm phân biệt là 0,25đ x 3 0,25đ 0,25đ x 2 Bài 2: (1,75đ) a) (1đ) b) (0,75đ) a) Vẽ (P): Bảng giá trị đúng + vẽ đúng b) Lập phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) Tìm đúng tọa độ giao điểm của (P) và (D) là: (1; 1) , (2; 4) 0,5đ x 2 0,25đ 0,25đ x 2 Bài 3: (1,5đ) a) (1đ) b) (0,5đ) Áp dụng định lí Vi-ét ta có: a) b) -46/21 0,5đ x 2 0,25đ x 2 Bài 4: (1đ) Thể tích vòng bi (phần giữa hai hình trụ) là: 0,5đ x 2 Bài 5: (1,25đ) Gọi vận tốc của hai vật lần lượt là x(cm/s) và y(cm/s) (ĐK: x>y>0) Khi chuyển động cùng chiều, cứ 30 giây chúng lại gặp nhau nghĩa là quãng đường mà vật đi nhanh hơn đi được trong 30 giây hơn hơn quãng đường vật kia cũng đi được trong 30 giây đúng 1 vòng (30π cm). Ta có PT: 30(x – y)=30π (1) Khi chuyển động ngược chiều,cứ 4 giây chúng lại gặp nhau,nghĩa là tổng quãng đường hai vật đi được trong 6 giây là đúng 1 vòng. Ta có PT: 6(x + y)=30π Do đó ta có hpt <=> x=3π; y=2π (nhận) Kết luận: 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Bài 6: (3đ) a) (1đ) b) (0,5đ) c) (0,5đ) d) (1đ) a) Chứng minh: tứ giác ABOC nội tiếp Xét tứ giác ABOC ta có : (gt) (gt) Tứ giác ABOC nội tiếp ( Tứ giác có tổng hai góc đối bằng 1800 ) b) Chứng minh AOBC tại H. Ta có : OB = OC ( bán kính) AB = AC ( tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) OA là đường trung trực của BC. AO BC tại H. c) Chứng minh AB2 = AE.AF Xét và ta có: chung Và ( cùng chắn ) (gg) d) Chứng minh FB //AC Xét và Ta có: ( chung) và ( cùng chắn ) (gg) Mà , chung (cgc) Mà ( cùng chắn ) ( F, E, A thẳng hàng ) Mà hai góc này ở vị trí so le trong FB // AC 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top