Đề thi Học kì 2 Toán 9 TÂN BÌNH-TÂN BÌNH Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020

Giới thiệu Đề thi Học kì 2 Toán 9 TÂN BÌNH-TÂN BÌNH Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi Học kì 2 Toán 9 TÂN BÌNH-TÂN BÌNH Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Tài liệu môn Toán 9 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi Học kì 2 Toán 9 TÂN BÌNH-TÂN BÌNH Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 9 tại đây

UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN TOÁN – LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau : a) 2×2 + 3x – 9 = 0 b) x4 + 2×2 = 24 Bài 2: (1,5 điểm) Cho parabol (P): và đường thẳng (d): a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy . b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính. Bài 3: (1 điểm) Cho phương trình: x2 + (m – 1)x – m = 0 (m là tham số). a) Chứng tỏ phương trình trên luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa x12 + x22 = 10 Bài 4: (1 điểm) Tại một cửa hàng tạp hóa khi bán ra thùng nước suối lời 15% còn thùng mì tôm lời 10% (tính trên giá vốn). Chị Lan mua 1 thùng nước suối và 1 thùng mì tôm tại cửa hàng tạp hóa đó hết 247 000 đồng. Biết rằng giá vốn 1 thùng nước suối là 100 000 đồng. Vậy giá vốn 1 thùng mì tôm là bao nhiêu ? Bài 5: (1 điểm) Hai lớp 9A và 9B cùng nhau đóng góp tập trắng tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Biết 3 lần số lượng tập đóng góp của lớp 9A ít hơn 4 lần số lượng tập đóng góp của lớp 9B là 40 quyển và lớp 9A đóng góp số tập nhiều hơn lớp 9B là 20 quyển tập. Hỏi tổng số tập đóng góp của cả hai lớp 9A và 9B để tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn là bao nhiêu quyển tập? Bài 6: (1 điểm) Một hộp sữa Ông Thọ hình trụ có chiều cao 12cm và đáy là hình tròn có đường kính 8cm. Tính thể tích hộp sữa. ( Biết thể tích hình trụ: V =  R2 h;   3,14; R là bán kính đáy; h là chiều cao hình trụ. Kết quả tính theo đơn vị cm3 và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ) Bài 7: (3 điểm) Cho MEF nhọn (ME < MF) nội tiếp đường tròn (O), các đường cao EA và FB của MEF cắt nhau tại H. a) Chứng minh: tứ giác MBHA và ABEF là các tứ giác nội tiếp. b) Chứng minh: AB  OM c) Gọi C là giao điểm của AB và EF. Từ C vẽ tiếp tuyến CD với đường tròn (O) (D là tiếp điểm, D thuộc cung nhỏ EF). Vẽ DB cắt đường tròn (O) tại P; vẽ dây PQ của đường tròn (O) song song với AB. Chứng minh: ba điểm D, A, Q thẳng hàng. Hết UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN TOÁN - LỚP 9 Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau : a) 2x2 + 3x - 9 = 0 (a = 2; b = 3 ; c = - 9)  = b2 - 4ac = 32 - 4.(2).( - 9) = 81 > 0 (0,25đ) = 9 Vì  > 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt : ; (0,25đ) (0,25đ) b) x4 + 2×2 = 24  x4 + 2×2 – 24 = 0 (1) Đặt Từ (1) ta có phương trình sau : t2 + 2t – 24 = 0 (a = 1; b’ = 1 ; c = – 24) ’ = b’2 – ac = ( 1)2 – (1).(- 24) = 25 > 0 (0.25đ) = 5 Vì  > 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt : (nhận) (loại) (0,25đ Với t = 6 ta có : x2 = 4  x =  Vậy phương trình ban đầu có 2 nghiệm: x =  2 a) (P) : y = Lập bảng giá trị đúng (0.25đ) (d) y = x – 3 Lập bảng giá trị đúng (0.25đ) Vẽ đúng (P) và (d) (0.25đ + 0.25đ) b) Phương trình hoành độ giao điểm giữa (P) và (d) là: x2 = x – 3 (0.25đ)  x2 + 4x – 12 = 0 Giải ra ta tìm được tọa độ giao điểm của (P) và (d) : (2; – 1) và (- 6 ; – 9) (0.25đ) Bài 3: Cho phương trình: x2 + (m – 1)x – m = 0 (m là tham số). a) Chứng tỏ phương trình trên luôn có 2 nghiệm x1, x2 với mọi giá trị của m. x2 + (m – 1)x – m = 0 (a = 1; b = m – 1 ; c = – m )  = b2 – 4ac = (m – 1)2 – 4(1).(- m ) (0.25đ) = m2 – 2m + 1 + 4m = (m + 1)2 ≥ 0 với mọi m (0.25đ) Vậy phương trình trên luôn có 2 nghiệm với mọi giá trị của m. b) Tìm m để x12 + x22 = 10. Áp dụng Hệ thức Vi-ét ta có: (0.25đ) Ta có: x12 + x22 = 10  (x1 + x2)2 – 2 x1 x2 = 10  (m – 1)2 – 2( – m) = 10  m2 – 2m + 1 + 2m = 10 Giải phương trình ta được m1 = 3; m2 = – 3 (0.25đ) Bài 4: Tại cửa hàng tạp hóa: Giá bán ra 1 thùng nước suối: 100 000 . (100% + 15%) = 115 000đ (0,5đ) Giá bán ra 1 thùng mì tôm: 247 000 – 115 000 = 132 000đ (0,25đ) Vậy giá vốn 1 thùng mì tôm: 132 000 : (100% + 10%) = 120 000đ (0,25đ) Bài 5: (1 điểm) Hai lớp 9A và 9B cùng nhau đóng góp tập trắng tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Biết 3 lần số lượng tập đóng góp của lớp 9A ít hơn 4 lần số lượng tập đóng góp của lớp 9B là 40 quyển và lớp 9A đóng góp số tập nhiều hơn lớp 9B là 20 quyển tập. Hỏi tổng số tập đóng góp của cả hai lớp 9A và 9B để tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn là bao nhiêu quyển tập? Gọi số tập đóng góp của lớp 9A là : x (quyển tập) (x  N*) (0.25đ) Số tập đóng góp của lớp 9B là : x – 20 (quyển tập) Vì 3 lần số lượng tập đóng góp của lớp 9A ít hơn 4 lần số lượng tập đóng góp của lớp 9B là 40 quyển nên ta có phương trình: 4( x – 20) – 3x = 40 (0.5đ)  x = 120 (nhận) Vậy số tập đóng góp của lớp 9A là : 120 quyển tập số tập đóng góp của lớp 9B là : 120 – 20 = 100 (quyển tập) (0.25đ) Bài 6: Bán kính đáy hộp sữa Ông Thọ: 8 : 2 = 4(cm) Thể tích hộp sữa Ông Thọ: V =  R2 h =  . 42 . 12 (0.5đ) = 192  603,2 (cm3) (0.5đ) Bài 7: (ký hiệu góc) a) Xét tứ giác MBHA có: ( FB là đường cao ABC) (0.25đ) ( EA là đường cao ABC) (0.25đ) ==> Tứ giác MBHA nội tiếp ( tứ giác có tổng 2 góc đối bằng 1800 ) (0.25đ) Xét tứ giác ABEF có: ( FB là đường cao ABC) (0.25đ) ( EA là đường cao ABC) (0.25đ) ==> Tứ giác ABEF nội tiếp (tứ giác có 2 đỉnh A, B kề nhau cùng nhìn cạnh EF dưới góc bằng nhau ) (0.25đ) b) Chứng minh: OA  AB Vẽ tiếp tuyến Mx của đường tròn (O) . Ta có : (tứ giác ABEF nội tiếp) (0.25đ) ( góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn cung MF) ==> Mx // AB (2 góc so le trong bằng nhau) Mà Mx  OM ( Ax là tiếp tuyến của (O) tại A) Nên AB  OM c) Chứng minh được : CD2 = CE.CF (1) Chứng minh được : CE. CF = CB . CA (2) Từ (1) và (2) : ==> CD2 = CB . CA Chứng minh: CDB ~ CAD (0.25đ) Vẽ DA cắt (O) tại Q’ Chứng minh: ==> PQ’// AB (2 góc đồng vị bằng nhau) (0.25đ) Mà PQ // AB (gt) Nên ba điểm D, A, Q thẳng hàng
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top