Đề thi Học kì 2 Toán 9 Q12 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Giới thiệu Đề thi Học kì 2 Toán 9 Q12 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi Học kì 2 Toán 9 Q12 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020..

Tài liệu môn Toán 9 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề thi Học kì 2 Toán 9 Q12 Tp Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 9 tại đây

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HKII PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 Năm học: 2019 – 2020 Môn : Toán 9 Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a)x^2-5x+6=0″   ” b/ x^4-8x^2-9=0″   ” c) {█([email protected]+3y=10)┤ Bài 2:(1.5 điểm) Cho hàm số y = 2×2 (P) và đường thẳng y = -x + 3 a) Vẽ đồ thị của 2 hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (P) bằng phép toán . Bài 3 (1.5điểm): Cho phương trình x^2-2(m-1)x+m^2=0 với m là tham số và x là ẩn số. a) Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm. b) Giả sử x_1; x_2 . là 2 nghiệm của phương trình. Tính theo m giá trị của biểu thức 〖x_1〗^2+〖x_2〗^2+3x_1 x_2 Bài 4 :(1 điểm) Một gia đình có 4 người lớn và 3 trẻ em mua vé xiếc hết 370000 đồng. Một gia đình khác có 2 người lớn và 2 trẻ em mua hết 200000 đồng. Hỏi giá vé của mỗi loại vé cho người lớn, trẻ em la bao nhiêu. Biết rằng mỗi người vào xem phải mua 1 vé đúng hạng. Bài 5: (0.5điểm) Một người thuê nhà với giá 3000000 đồng /tháng và người đó phải trả tiền dịch vụ 1000000 đồng (tiền dịch vụ chỉ trả 1 lần ). Gọi x (tháng) là khoảng thời gian người đó thuê nhà. Gọi y (đồng) là số tiền người đó phải trả khi thuê nhà x tháng. a) Em hãy tìm 1 hệ thức liên hệ giữa y và x. b) Tính số tiền người đó phải trả sau 2 tháng, 6 tháng. Bài 6:(0.5 điểm) Lớp 9A có 30 bạn, mỗi bạn dự định đóng mỗi tháng 70000 đồng và sau 3 tháng sẽ đủ tiền mua tặng cho mỗi em ở ” Mái ấm tình thương X” 3 gói quà ( giá trị các món quà đều như nhau).Khi các bạn đóng đủ thì “Mái ấm tình thương X” đã nhận chăm sóc thêm 9 em và giá tiền mỗi món quà lại tăng lên 5% nên chỉ tặng được mỗi em 2 món quà. Hỏi có bao nhiêu em của” Mái ấm tình thương X” được nhận quà? Bài 7:(3 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính BC. Điểm A nằm ngoài đường tròn, AC cắt đường tròn tại F, AB cắt đường tròn tại E. BF và CE cắt nhau tại H, AH cắt BC tại M. a) Chứng minh AM vuông góc với BC. b) chứng minh tứ giác AFMC nội tiếp. c) Chứng minh AF.AB = AE.AC, Chứng minh tứ giác EFMO nội tiếp. HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – LỚP 9 Bài 1. (2 điểm) Giải phương trình sau: a) x^2-5x+6=0(a=1, b=-5, c=6) ∆=b^2-4ac=(-5)^2-4.1.6=25-24=1>0 (0.25) =>√∆=1 ==>Phương trình có 2 nghiệm phân biệt : x_1=(-b+√∆)/2a=(5+1)/2.1=6/2=3(0.25) x_2=(-b-√∆)/2a=(5-1)/2.1=4/2=2(0.25) b) x^4-8x^2-9=0″   ” (1)Đặt x^2=t(t≥0) => (1) □(⇔┴ ) t^4-8t^2-9=0 (2)” ”(a=1;b=-8;c=-9 Ta có a – b +c =0 (0.25) ==>Phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt : t_1=9(nhận) (0.125) t_2=-1(loại) (0.125) Trở về biểu thức x:x^2=t_1=9 〖 x〗_1,2=±3 Vậy S={± 3} (0,25đ) c) {█([email protected]+3y=10)┤ {█([email protected]=12)┤ □(⇔┴ ) {█([email protected]=2)┤ □(⇔┴ ) {█([email protected]=2)┤ (0.25) Vậy hệ phương trình có ngiệm duy nhất ( 2; 2 ) ( 0.25) Bài 2 /(1,5 đ) a/ Lập bảng giá trị đúng ( 0,25 đ x 2) Vẽ đồ thị đúng ( 0,25 đ x 2) x -2 -1 0 1 2 y = 2 x2 8 2 0 2 8 x 0 1 y=-x+3 3 2 =0 b/ Phương trình hoành độ giao điểm: 2×2 = -x+3 (0,25 đ) ↔ 2×2+x-3=0 ( a= 2 ,b=1, c = -3) Ta có a+b+c =0 nên x_1=1, x_2=(-3)/2 〖 x〗_1=1 => y_1=2 x_2=(-3)/2=>=9/2 Vậy tọa độ giao điểm của (P ) và (d ) là (1;2) và ( (-3)/2; 9/2 ) (0,25 đ) Bài 3 ( 1,5 đ) a, x^2-2(m-1)x+m^2=0 (a=1;b=-2(m-1);c=m^2 ) ∆=b^2-4ac=[-2(m-1)]^2-4.1.m^2 =4〖(m-1)〗^2-4m^2 =4〖(m〗^2-2m+1)-4m^2 =4m^2-8m+4-4m^2 ∆ =-8m+4 (0.5) Để phương trình có nghiệm ∆≥0 ⇔-8m+4≥0 ⇔ -8m ≥-4 ⇔ m≤1/2 Vậy với m≤1/2 thì phương trình có nghiệm (0.25) 〖b)*x〗_1+x_2=(-b)/2a=2(m-1) (0.25) 〖 *x〗_1.x_2=m^2 (0.25) A= 〖x_1〗^2+〖x_2〗^2+3x_1 x_2 =〖〖(x〗_1+x_2)〗^2-2x_1 x_2+3x_1 x_2 =〖〖(x〗_1+x_2)〗^2+x_1 x_2 =[2(m-1)]^2+m^2 =4(m^2-2m+1)+m^2 =5m^2-8m+4 (0.25) Bài 4 (1 điểm) Gọi giá vé người lớn là x (x>0),đồng) Gọi giá vé trẻ em là y (y>0),đồng ) Gia đình có 4 người lớn và 3 trẻ em hết 370000 đồng =>PT: 4x+3y =370000(0.25) Gia đình khác Có 2 người lớn và 2 trẻ em mua hết 200000 đồng => PT 2x +2y =200000(0.25) Theo đề bài ta có hệ phương trình ⇔{█([email protected]+2y=200000)┤ ⇔{█(x=70000(N)@y=30000(N))┤(0.5) Vậy giá vé người lớn là 70000 đồng, trẻ em là :30000 đồng Bài 5( 0.5 điểm ) a) Gọi x (tháng) là khoảng thời gian người đó thuê nhà. Gọi y (đồng) là số tiền người đó phải trả khi thuê nhà x tháng. Hệ thức liên hệ giữa y và x là: y= 3000000x + 1000000 (0.25) b)Số tiền phải trả sau 2 tháng là : y= 3000000.2 + 1000000= 7000000(đồng ) Số tiền phải trả sau 6 tháng là : y = 3000000.6 + 1000000 = 19000000(đồng).(0.25) Bài 6( 0.5 điểm ) Gọi giá tiền mỗi món quà lúc đầu là x ( x>0, đồng) . Gọi số em ban đầu của “Mái ấm tình thương X” là y (y>0, em) Số tiền mua quà theo dự trù là 3xy (đồng) Giá tiền mỗi món quà sau khi tăng thêm 5% là 1.05x. Số em lúc sau của “Mái ấm tình thương X là”là y+9 (em) Số tiền thực tế mua quà là: 1.05x.(y+9)2 =2,1x(y+9) (đồng) Theo đề bài Số tiền mua quà theo dự trù và số tiền mua quà thực tế bằng nhau nên ta có phương trình: 3xy = 2,1x(y+9) ⇔y=21(N) (0.25) Vậy số em ban đầu của “Mái ấm tình thương X ” là; 21em Số em của “Mái ấm tình thương X” được nhận quà là: 21+9=30 em (0.25) Bài 7:(3 điểm) a/C/m AM vuông góc BC (1 điểm ) Xét (O)* (BEC) ̂ =90^0(Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) -=>BE vuông góc AC-=> BE là đường cao.( 0.25) * (BFC) ̂ =90^0(Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) =>CF vuông góc AB=> CF là đường cao .(0.25) Xét ∆ABC có BE và CF là 2 đường cao cắt nhau tại ==>H là trực tâm(0.25) ==>AH là đường cao thứ 3 ==>AH vuông góc BC => AM vuông góc BC (0.25) b) C/m tứ giác AFMC nội tiếp (1 điểm) Xét tứ giác AFMC Có : (AFC) ̂=90°(cmt)(0.25) (AMC) ̂=90°(cmt)(0.25) →(AFC) ̂=(AMC) ̂=90°(0.25) → Tứ giác AFMC nội tiếp (tgiác có 2 đỉnh liên tiếp cùng nhìn 1 cạnh dưới 1 góc không đổi) (0.25) c) C /m: AF.AB = AE.AC Xét ∆AFC và ∆AEB có: (BAC) ̂ là góc chung (AFC) ̂=(AEB) ̂=90°(cmt) Vậy ∆AFC ᔕ ∆AEB(g-g)(0.25) →AF/AE=AC/AB hay AF.AB=AE.AC (0.25) c) C/m: EFMO nội tiếp Xét tứ giác EFMO {█(→(A_1 ) ̂=(F_1 ) ̂(cùng chắn cung HE, do tứ giác AEHF nội tiếp)@→(A_1 ) ̂=(F_2 ) ̂(cùng chắn cung MC, do tứ giác AEMC nội tiếp) )┤ →(F_1 ) ̂=(F_2 ) ̂ (1)(0.25) *(F_1 ) ̂=1/2 (EOC) ̂ (2)(góc nội tiếp=1/2 góc ở tâm)( Cùng chắn cung EC) Từ (1) và (2) =>(F_1 ) ̂+(F_2 ) ̂=(EOC) ̂ (EFM) ̂=(EOC) ̂ (0.25) => Tứ giác EFMO nội tiếp (góc ngoài bằng góc đối trong) LƯU Ý : HỌC SINH LÀM CÁCH KHÁC VẪN CHO ĐIỂM TỐI ĐA .
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top