Đề thi giữa học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Giới thiệu Đề thi giữa học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề thi giữa học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán, hướng dẫn giải các đề thi chi tiết từ cơ bản đến nâng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề thi giữa học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tiềm kiếm thêm tài liệu Toán 7 tại đây .

TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 7 Năm học 2021 – 2022 Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) 3 a)    4  2 2 1  1   1  :    9.    1 2  4   9  3 b) 1  1  0, 25.(3)  :  81  3  b) x y y z  ,  và x  y  z  49 2 3 5 4 3 Câu 2: (2 điểm) Tìm x, y, z biết: a) 1 81 5 x  2 16 2 Câu 3: (2,5 điểm) Ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường THCS cùng tham gia hưởng ứng tết trồng cây. Số cây ba lớp trồng được lần lượt tỉ lệ với các số 5; 7; 8. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết rằng tổng số cây cả ba lớp trồng được là 180 cây. Câu 4: (3 điểm) (Yêu cầu học sinh viết giả thiết, kết luận) Cho góc vuông xOy , điểm A thuộc tia Ox. Kẻ tia Az vuông góc với Ox sao cho tia Az nằm trong góc xOy. a) Chứng minh Oy // Az? b) Gọi An là tia phân giác của góc xAz, Om là tia phân giác của góc xOy. Chứng minh Om // An. c) Kẻ AH vuông góc với Om (H thuộc Om). Tính số đo góc OAH? Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C = x  2021 với x  0 . x  2022 — Hết — Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi. Cán bộ trông thi không giải thích gì thêm – HƯỚNG DẪN CHẤM Nội dung Điểm a) 2 2 1  3   1   1    :    9.    1 2  4   4   9  9 1 3  : 1  16 16 2 9 3  .16  1  16 2 3  9 1  2 19  2 Bài 1 (2 đ) 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ b) 1  1  0, 25.(3)  :  81  3  3 3 1  1   0,5.( 27)  :   9  27  1 1  .( 27)  .  27  2 9 1 1  (27).    2 9 7  27. 18 21  2 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25đ a) Bài 2 (2 đ) 1 81 5 x  2 16 2 1 9 5  x  2 4 2 1 5 9  x  2 2 4 1 1  x 2 4 1 1  x : 4 2 1  x 2 1 x 4 0,25 đ 0,25 đ 0, 25đ 0, 25đ Nội dung Điểm 0,25 đ x y x y    (1) 2 3 10 15 y z y z    (2) 5 4 15 12 x y z Từ (1) và (2)    10 15 12 c) 0,25 đ Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: x y z x y z 49      7 10 15 12 10  15  12 7  x  70; y  105; z  84 0, 25đ 0, 25đ Gọi số cây ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là x; y; z (cây) (x, y, z  N*) 0,25 đ – Vì số cây ba lớp trồng được tỉ lệ với 5, 7, 8 nên ta có: Bài 3 (2,5 đ) x y z   5 7 8 – Tổng số cây cả ba lớp trồng được là 180 cây, nên ta có: x + y + z = 180 – Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: x y z x  y  z 180     9 5 7 8 5  7  8 20 x y z Có  9  x  45 (TM);  9  y  63 (TM);  9  z  72 5 7 8 0,25 đ 0,25 đ 1đ 0,5 đ (TM) – Vậy số cây ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là 45, 63, 72 0,25 đ (cây). – Vẽ hình, viết GT, KL đúng đến câu a 0,5 đ a) Vì xOy  90  Ox  Oy Oy  Ox  Oy / /Ox (quan hệ giữa tính vuông góc với tính  Az  Ox Ta có:  0,75 đ Bài 4 song song) 0,25 đ (3,0 đ) b) Vẽ hình đúng câu b – Lập luận, tính được xAn  45, xOm  45 , 0,75 đ  xAn  xOm mà chúng lại ở vị trí đồng vị  An // Om (dhnb) c) Sử dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác, tính được góc 0, 75 đ OAH  45 x  2022  1 1  1 x  2022 x  2022 1 C đạt GTNN khi đạt GTLN hay x  2022 đạt GTNN x  2022 Ta có: x  0, x  0 C= x  2021  x  2022 Bài 5 (0,5 đ)  x  2022  2022, x  0 Dấu “=” xảy ra khi x  0  x  0 Vậy GTNN của x  2022 = 2022 khi x = 0 Hay GTNN của C = 1  1 2021  khi x = 0 2022 2022 0,25 đ Nội dung Vậy GTNN của C = 2021 khi x = 0 2022 * Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đáp án và đúng vẫn cho điểm tối đa. Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN 7 https://thcs.toanmath.com/de-thi-giua-hk1-toan-7 Điểm 0,25 đ
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top