Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Úc Châu

Giới thiệu Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Úc Châu

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Úc Châu.

Tài liệu môn Toán, hướng dẫn giải các đề thi chi tiết từ cơ bản đến nâng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Úc Châu

Các em học sinh và bạn đọc tiềm kiếm thêm tài liệu Toán 7 tại đây .

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3 TRƯỜNG THCS ÚC CHÂU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO GIỮA KÌ I TOÁN 7 Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian phát đề Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: Câu 1 : Em hãy chọn biểu thức so sánh đúng A . 0, 4   B . 3, 4  3 C. 0 D.  1 2 2 5 8 7 21 7  3 3 Câu 2 : Kết quả của phép tính là A. B. C. D. Câu 3 : là A. B. C. D. Câu 4 :Kết quả của phép tính A.0 là B. C. D. Câu 5: Tìm x biết A. x 1 2 B. x C. x 1 2 1 1 hay x   2 2 D . Không tìm được x Câu 6 : Tìm x biết A. x 13 17 hay x   10 10 B. x 11 19 hayx  10 10 C. x 11 10 D. x  17 10 Câu 7 : Tìm x biết A.6 B.4 C . 10 D . 16 Câu 8 : Biết x y  và x + y = 55 ,vậy x; y bằng 4 7 A . x = 20 ; y = 35 B . x = 9 ; y = 12 C . x = 220 ; y = 385 D . x = -20 ; y = – 35 Câu 9 : Biết 3x + 2y = 84 và 3x = 5y ,vậy x ; y bằng A . x = – 20 ; y = – 12 B . x = 20 ; y = 12 C.x= 105 4 D.x=- ;y= 63 4 105 63 ;y=4 4 Câu 10 : Tìm câu đúng A.4 Q B . 0,8  N C. 2 Z 3 D . 0  N* Câu 11 : Cho ba đường thẳng phân biệt a ; b ; c, biết a  c ; b  c thì A . b //c B . a b C . a // b D . a //c Câu 12 :Chọn phát biểu thể hiện đúng nội dung tiên đề Ơ-Clit A . Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a,có vô số đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng a. B . Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a,có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng a. C . Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a,có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng a. D . Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước. Câu 13 : Khẳng định nào đúng A . Hai góc có chung đỉnh thì bằng nhau. B . Hai góc đối đỉnh là hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia. C . Hai góc bằng nhau có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh. D . Hai góc đối đỉnh thì không bằng nhau. Câu 14 : Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau: A . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường cắt đoạn thẳng tại một điểm. B . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng . C . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường cắt đoạn thẳng tại trung điểm. D . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó . Câu 15 :Cho hình vẽ và biết AB //CD ; HGD  450 thì góc GHB bằng A . 1800 B . 1350 C . 450 D . 1250 Câu 16 :Mẹ Nam năm nay 39 tuổi , Nam 13 tuổi.Vậy tỉ số giữa tuổi Nam và tuổi mẹ Nam là : A. 3 B. 1 3 C . 26 D. 52 Câu 17 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 28 m và hai cạnh tỉ lệ với 3;4 .Vậy diện tích mảnh đất hình chữ nhật là : A . 48m2 B . 192m2 C. 84m2 D .112m2 Câu 18 : Trong phong trào quyên góp sách cũ ,ba lớp 7A , 7B ,7C đã quyên góp được số sách lần lượt tỉ lệ với 3;4;5 và biết số sách của lớp 7C nhiều hơn lớp 7A là 22 quyển.Vậy tổng số sách của ba lớp góp được là : A .34 quyển B . 132 quyển C . 264 quyển D . Một đáp án khác Câu 19 :Nhà Bác học người Bỉ đã đưa ra chỉ số BMI để đo độ gầy hay béo của cơ thể như sau : BMI = W H 2 với W là khối lượng của người tính bằng kg , H là chiều cao của người đo bằng mét . Nếu BMI < 18,5 là gầy ; 18,5  BMI < 25 là bình thường ; 25  BMI  30 là dư cân ; BMI > 30 là béo phì .Bạn Minh có cân nặng 58kg và chiều cao 150 cm ,vậy cơ thể Minh thuộc dạng nào ? A . Gầy B . Bình thường C . Dư cân D . Béo phì Câu 20 : Khi nói đến ti vi 21 in- sơ ,ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài 21 in-sơ.(in-sơ kí hiệu là” in” là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh,Mỹ, 1 in  2,54 cm).Nếu ti vi có độ dài đường chéo là 81,28 cm thì ti vi đó thuộc loại bao nhiêu in ? A . 19 in B . 32 in C . 40 cm D . 50 in …………………HẾT……………….. ĐÁP ÁN 1. A 11. C 2. C 12.C 3. A 13. B 4. D 14. D 5.C 15. B 6.A 16. B 7.D 17. A 8.A 18. B 9. B 19.C 10.A 20. B ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1 : Vì – 0,4 = – 4 1 5 ;- =10 2 10 Mà – 4 > – 5 ; 10 > 0 nên Câu 2 : = 4 5 1 >hay – 0,4 > 10 10 2 1 3 + =2 2 2 Câu 3 : 12 1 + =1 13 13 = Câu 4 :  1 1   3 8   2   3  3    11  11   . 2021     = = ( 1) . 2 2021 = 2 2021 Câu 5 : hay Câu 6 : x 1 3 1 3  hayx    5 2 5 2 x 3 1 3 1  hayx    2 5 2 5 x 13 17 hay x   10 10 Câu 7 : x 16  1   1       3  3 x = 16 Câu 8 : x y x  y 55  =  5 4 7 4  7 11 x  5  x  20 4 y  5  y  35 7 Câu 9 : Biết 3x + 2y = 84 và 3x = 5y ,vậy x ; y bằng 3x = 5y hay x y  5 3 x y 3 x 2 y 3 x  2 y 84      4 5 3 15 6 15  6 21 x  4  x  20 5 y  4  y  12 3 Câu 10 : Tìm câu đúng A.4 Q Câu 11 : Cho ba đường thẳng phân biệt a ; b ; c, biết a  c ; b  c thì C . Vì a  c ; b  c nên a // b Câu 12 :Chọn phát biểu thể hiện đúng nội dung tiên đề Ơ-Clit C . Qua 1 điểm M nằm ngoài đường thẳng a,có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng a. Câu 13 : Khẳng định đúng B . Hai góc đối đỉnh là hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia. Câu 14 : Khẳng định đúng D . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó . Câu 15 : Vì AB // CD nên GHB  HGD = 1800 ( Hai góc trong cùng phía ) GHB + 450 = 1800 GHB = 1800 –450 = 1350 Câu 16 :Mẹ Nam năm nay 39 tuổi , Nam 13 tuổi.Vậy tỉ số giữa tuổi Nam và tuổi mẹ Nam là : B. 1 3 Câu 17 : Gọi x là chiều rộng ; y là chiều dài (x;y >0) Chu vi là 28 nên x+y = 14 Hai cạnh tỉ lệ 3 ; 4 có x y x  y 14    2 3 4 3 4 7 x 2 x6 3 y 2 y 8 4 Diện tích mảnh đất 6.8 = 48 (m2) Câu 18 : Gọi x,y,z Lần lượt là số hs 7A;7B;7C (x,y,z>0) Có x y z   và z – x = 22 3 4 5 x y z z  x 22      11 3 4 5 53 2 x  11  x  33 3 y  11  y  44 4 z  11  z  55 5 Vậy tổng số sách cả ba lớp quyên góp là 33+44+55=132 ( quyển ) Câu 19 : . BMI  W H 2  58 1,5 2  25,8 Vì 25  BMI  30 là dư cân Vậy Minh thuộc dạng người dư cân. Câu 20 : 81,28 : 2,54 = 32 Nếu ti vi có độ dài đường chéo 81,28 cm thì ti vi đó thuộc loại 32 in .
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top