Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Phan Sào Nam

Giới thiệu Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Phan Sào Nam

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Phan Sào Nam.

Tài liệu môn Toán, hướng dẫn giải các đề thi chi tiết từ cơ bản đến nâng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Phan Sào Nam

Các em học sinh và bạn đọc tiềm kiếm thêm tài liệu Toán 7 tại đây .

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM GIỮA KÌ I TOÁN 7 Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Kết quả phép tính: A. 2 5 2 1 2 là  . 3 3 5 B. 8 15 C. 8 15 D. 2 5 D. 7 11  5  2 5  9 Câu 2: Kết quả của phép tính:              13   11  13  11  A. 38 143 B. Câu 3: Giá trị x thỏa mãn: A. x  5 7 7 11 C. 1 3 7 14  x 5 5 15 B. x  7 5 C. x  21 5 D. x  5 21 Câu 4: Số x12 không bằng số nào trong các số sau đây ? A. x18 : x6  x  0 B. x 4 . x8 Câu 5: Kết quả phép tính: A.0 D.  x3  C. 2 D. 3 4 185.105 là 610.55 B. 1 Câu 6: Tìm x: x  C. x2 . x6 3 1  2 5 2 A. x  31 19 hay x  10 10 B. x  31 19 hay x  10 10 C. x  31 19 hay x  10 10 D. x  31 19 hay x  10 10 Câu 7: Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo, Ngân tỉ lệ với 3; 1; 2 . Số điểm 10 của cả ba bạn đạt được là 24. Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là: A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 8: Biết rằng x : y = 7 : 6 và 2 x  y  120 . Giá trị của x và y bằng: A. x = 105; y = 90 B. x = 103; y = 86 2  1  x    thì: 3  3  2 Câu 9: Cho C. x = 110; y = 100 D. x = 98; y = 84 A. x  1 6 B. x  2 27 C. x   1 6 Câu 10: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x , biết : x  A. x  1 1 hay x = 4 4 C. x   B. x  1 4 D. x  2 27 1 4 1 4 D. 1 Câu 11: Giá xăng A95 vào thời điểm điều tra tại một điểm bán lẻ có giá 22040 (đồng)/lít. Nếu giá xăng tăng lên 5% thì khi đó giá xăng bao nhiêu tiền? A. 11 020 đồng. B. 20 938 đồng. C. 23 142 đồng. D. Một đáp án khác. Câu 12: Thực hiện phép tính 13 : 27 rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là: A. 0,50 B. 0,47 C. 0,49 D. 0,48 Câu 13: Cho hình vẽ dưới đây, BAC và EFC là một cặp góc B. Kề bù D. So le trong A. Trong cùng phía C. Đồng vị Câu 14: Cho hình vẽ sau. Tính số đo góc BAD. A. 950 B. 1050 C. 1150 Câu 15: Đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng AB khi: D. 450 A. d  AB B. d  AB và đi qua trung điểm AB C. d đi qua trung điểm AB D. d  AB hoặc đi qua trung điểm AB Câu 16: Cho các đường thẳng a, b, c như hình bên có a// b. Biết A4  1400 . Kết luận nào sau đây là đúng. A. B1  400 B. A1  1400 C. B3  1400 D. A2  400 Câu 17: Cho hình vẽ biết a//b , phát biểu nào sau đây đúng? A. M 1 = N1 do hai góc trong cùng phía B. M 1 = N1 do hai góc đối đỉnh C. M 1 = N1 do hai góc đồng vị D. M 1 = N1 do hai góc so le trong Câu 18: Hưởng ứng đợt quyên góp giấy vụn tái chế của nhà trường, ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết số giấy vụn của ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được tỉ lệ với 2; 3; 5. Khi đó, số kg giấy vụn lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được lần lượt là: A. 25kg; 30kg; 65kg. B. 36kg; 60kg; 24kg. C. 24kg; 36kg; 60kg. D. 30kg; 65kg; 25kg. Câu 19: Nhân ngày Black Friday, bạn Trâm đem đi mua sắm quần áo ở trung tâm thương mại Aeon. Tại shop thời trang đang có chương trình giảm giá 20%. Bạn Trâm chọn 4 cái áo cùng giá tiền là 150 000 đồng (giá chưa giảm). Hỏi bạn Trâm trả bao nhiêu tiền cho Shop? A. 480 000 đồng B. 600 000 đồng C. 300 000 đồng D. 500 000 đồng Câu 20: Nhân ngày lễ Quốc Khánh 2/9 cửa hàng điện máy giảm giá 20% tất cả các mặt hàng. Bác Nam đi mua một cái tủ lạnh giá 25 000 000 đồng. Vậy Bác Nam phải trả bao nhiêu tiền ? A. 15 000 000đ B. 20 000 000đ C. 25 000.000đ ———–HẾT———- D. 24 000 000đ 1. C 2. C 3. D 4. C ĐÁP ÁN 5. B 6. B 11. C 12.D 13.C 14.A 15.B 16.A 7. C 8. A 9. C 10. A 17.D 18. C 19.A 20.B ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: Kết quả phép tính: 2 1 2 là  . 3 3 5 Giải: 2 1 2 2 2 10 2 8  .      3 3 5 3 15 15 15 15 CHỌN C. 8 15  5  2 5  9 Câu 2: Kết quả của phép tính:              13   11  13  11  Giải:  5  2 5  9         13   11  13  11   5 5   2   9                 .  13 13   11   11    1 CHỌN C. 1 Câu 3: Giá trị x thỏa mãn: Giải: 3 7 14  x 5 5 15 7 14 3 x  5 15 5 7 1 x 5 3 x 1 7 : 3 5 x 5 21 3 7 14  x 5 5 15 CHỌN D. x  5 21 Câu 4: Số x12 không bằng số nào trong các số sau đây ? Giải: A. x18 : x6  x12 B. x 4 . x8  x12 C. x 2 . x6  x8 D.  x 3   x12 4 CHỌN C. x 2 . x 6 185.105 Câu 5: Kết quả phép tính: 10 5 là 6 .5 Giải: 2 185.105  2.3  .  2.5  25.310.25.55 210.310.55   10 10 5  10 10 5  1 10 610.55 2 .3 .5 2 .3 .5  2.3 .55 5 5 CHỌN B. 1 Câu 6: Tìm x: x  3 1  2 5 2 Giải: x 3 1  2 5 2 x 3 1  2 5 2 x 3 5  5 2 3 5 3 5  hay x    5 2 5 2 31 19 x hay x   10 10 x CHỌN B. x  31 19 hay x  10 10 Câu 7: Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo, Ngân tỉ lệ với 3; 1; 2. Số điểm 10 của cả ba bạn đạt được là 24. Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là: Giải: Gọi x, y, z lần lượt là số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo, Ngân. Ta có: x y z   và x  y  z  24 3 1 2 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: x y z x  y  z 24     4 3 1 2 3 1 2 6  x  4.3  12    y  4.1  4  z  4.2  8  Vậy bạn Ngân có 8 điểm 10. CHỌN C. 8 Câu 8: Biết rằng x : y = 7 : 6 và 2 x  y  120 . Giá trị của x và y bằng: Giải: Ta có: x y  và 2 x  y  120 . 7 6 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: x y 2 x  y 120     15 7 6 2.7  6 8 .  x  15.7  105   y  15.6  90 CHỌN A. x = 105; y = 90 2  1  Câu 9: Cho x    thì: 3  3  2 A. x  1 6 B. x  2 27 C. x   1 6 D. x  2 27 Giải: 2  1  x  3  3  2 1 x 3 9 1 2 x : 9 3 1 x 6 2 CHỌN C Câu 10: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x , biết : x  CHỌN A. x  1 4 1 1 hay x = 4 4 Câu 11: Giá xăng A95 vào thời điểm điều tra tại một điểm bán lẻ có giá 22040 (đồng)/lít. Nếu giá xăng tăng lên 5% thì khi đó giá xăng bao nhiêu tiền? Giải Giá xăng nếu tăng lên 5% là: 22040.105%  23 142 (đồng) CHỌN C. 23 142 đồng. Câu 12: Thực hiện phép tính 13 : 27 rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là: Giải: 13: 27  0,481481481481…..  0,48 . CHỌN D. 0,48 F C A E B Câu 13: Cho hình vẽ dưới đây, BAC và EFC là một cặp góc CHỌN C. Đồng vị Câu 14: Cho hình vẽ sau. Tính số đo góc BAD. Giải: Ta có: AB// CD (cùng vuông góc với BC). Nên BAD  ADC  1800 (trong cùng phía bù nhau)  BAD  1800  ADC  1800  850  950 . CHỌN A. 950 Câu 15: Đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng AB khi: CHỌN B. d  AB và đi qua trung điểm AB Câu 16: Cho các đường thẳng a, b, c như hình bên có a// b. Biết A4  1400 . Kết luận nào sau đây là đúng. c 1400 b 1 4 a 3 4 3 1 2 B 2 A Giải: Ta có a//b  B4  A4  1400 (đồng vị) Mà B1  B4  1800 (kề bù)  B1  1800  B4  1800  1400  400 . CHỌN A. B1  400 Câu 17: Cho hình vẽ biết a//b , phát biểu nào sau đây đúng? a b 1 N 1 M CHỌN D. M 1 = N1 do hai góc so le trong Câu 18: Hưởng ứng đợt quyên góp giấy vụn tái chế của nhà trường, ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết số giấy vụn của ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được tỉ lệ với 2; 3; 5. Khi đó, số kg giấy vụn lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được lần lượt là: A. 25kg; 30kg; 65kg. B. 36kg; 60kg; 24kg. C. 24kg; 36kg; 60kg. D. 30kg; 65kg; 25kg. Giải: Gọi x, y, z lần lượt là số kg giấy vụn lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được. Ta có x y z   và x + y + z = 120 2 3 5 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: x y z x  y  z 120      12 2 3 5 2  3  5 10 Do đó: x = 24; y =36; z =60 CHỌN C. 24kg; 36kg; 60kg. Câu 19: Nhân ngày Black Friday, bạn Trâm đem đi mua sắm quần áo ở trung tâm thương mại Aeon. Tại shop thời trang đang có chương trình giảm giá 20%. Bạn Trâm chọn 4 cái áo cùng giá tiền là 150 000 đồng (giá chưa giảm). Hỏi bạn Trâm trả bao nhiêu tiền cho Shop? Giải: Bạn Trâm phải trả số tiền cho Shop là: 150000.4 .80%  480000 (đồng) CHỌN A. 480.000 đồng Câu 20: Nhân ngày lễ Quốc Khánh 2/9 của hàng điện máy giảm giá 20% tất cả các mặt hàng. Bác Nam đi mua một cái tủ lạnh giá 25 000 000 đồng. Vậy Bác Nam phải trả bao nhiêu tiền ? Giải: Bác Nam phải trả số tiền là: 25000000.80%  20000000 (đồng) CHỌN B. 20 000 000đ
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top