Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Kiến Thiết

Giới thiệu Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Kiến Thiết

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Kiến Thiết.

Tài liệu môn Toán, hướng dẫn giải các đề thi chi tiết từ cơ bản đến nâng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Kiến Thiết

Các em học sinh và bạn đọc tiềm kiếm thêm tài liệu Toán 7 tại đây .

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 TRƯỜNG THCS KIẾN THIẾT ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 7 Câu 1. cho a / / b và c  a khi đó A. b / / c . C. c  b . B. a/ /c . D. a  b . Câu 2. Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba lớp 7A1,7A2,7A3 đã thu được tổng cộng 126 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 6 : 7 : 8 . Hỏi lớp 7A2 và 7A3 thu được bao nhiêu kg giấy? A.100kg B.21 kg Câu 3. Kết quả của phép toán A. 1 Câu 4. Từ A. 1 4 C.125 kg 5 1 6 .  .(8)  2 là: 7 35 49 B.  1 5 3 x suy ra 4 2 B. D.90kg C.  3 D. 3 x bằng : 11 4 C. 11 4 Câu 5. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng d có A.Có hai đường vuông góc với đường thẳng d B.Có duy nhất một đường vuông góc với đường thẳng d C.Có ít nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng d D.Có vô số thẳng vuông góc với đường thẳng d  2  Câu 6. Kết quả của phép tính   bằng  3  2 D. 1 4 A. 2 3 Câu 7. Cho B. 2 9 C. 4 9 D. 4 9 x 1  thì x bằng 6 2 A. 2 B. 3 Câu 8. Tìm n N, biết 3n.2n = 216, kết quả là: A. n = 6 B. n = 4 Câu 9. C. 2 D. 3 C. n = 2 D. n = 3 A. B. C. D. Câu 10. Viết dưới dạng lũy thừa cơ số 10 của 256.84 là : A. 108 B. 1012 C. 1010 Câu 11. Giá trị của x trong đẳng thức A. B. Câu 12. Kết quả của phép tính D. 1010 là: C. D. là: A. B. C. D. Câu 13. Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo, Ngân tỉ lệ với 3; 1; 2. Số điểm 10 của cả ba bạn đạt được là 24. Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 14. Nếu đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì A. xy vuông góc với AB tại trung điểm của AB B. xy vuông góc với AB tại đầu A hoặc B C. xy đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và không vuông góc với AB D. xy vuông góc với AB nhưng không đi qua trung điểm của AB Câu 15. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì A. hai đường thẳng a và b song song nhau B. hai đường thẳng a và b cắt nhau C. hai đường thẳng a và b vuông góc nhau D. đường thẳng a trùng với đường thẳng b Câu 16.Cho hình vẽ, hai góc A1 và B3 là hai góc: a b c 3 A2 4 1 3 B 4 4 1 A.Soletrong C.Trong cùng phía B.Đồng vị D.Đối đỉnh Câu 17.Cho hình vẽ, biết góc B1 = 135°. Hỏi số đo góc A1? 4 3 4 A.45° B 1 3 1 A 2 2 B.135° C.55° D.35° Câu 18.Câu nào đúng? A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. B. Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau. C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. D. Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng 180°. Câu 19. Kết quả phép tính nào sau đây không phải là x12? A. x18 : x6 B. x4.x³ C. x4.x8 Câu 20. Kết quả phép tính A. B. C. D. [(x³)²]² D. ĐÁP ÁN 1.C 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.B 8.D 9.B 10.B 11.B 12.D 13.C 14.A 15.A 16.A 17.B 18.C 19.B 20.B
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top