Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Bàn Cờ

Giới thiệu Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Bàn Cờ

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Bàn Cờ.

Tài liệu môn Toán, hướng dẫn giải các đề thi chi tiết từ cơ bản đến nâng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề tham khảo Giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 Bàn Cờ

Các em học sinh và bạn đọc tiềm kiếm thêm tài liệu Toán 7 tại đây .

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo TRƯỜNG THCS BÀN CỜ GIỮA KÌ I TOÁN 7 Thời gian : 60 phút Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau Câu 1: A. 1 là kết quả của phép tính: 2 1 1 2 B. 8 7  15 15 Câu 2: Kết quả của phép tính A. 1 2 B. C. 5 1  12 12 D. 1  2 C. 5 12 D. 5 2 7 .  6 3 3 8 15 Câu 3: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính A.  1 2 B. 1 4 C. 1 8 Câu 4: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính A. 0 B. 1 16 9 5 3 7 5  .   4 2 4 6 D. 1 16 15 6 2 7 4     19 13 5 13 19 C. 2 5 D.  7 5 C. 3 5 D.  3 5 2 Câu 5: Giá trị của 1 là 3 A. 5 3 B.  5 3 Câu 6: Chọn giá trị x thích hợp để 0,1x  x  1,1 B. x  1 A. x= -1 3 2 Câu 7: Giá trị của   là 3 C. x  11 D. x  11 A. 8 27 B. 2 32 C. 2 3 D. 6 x Câu 8: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x , biết :  A. 42 B. 21 C. A. 3 8 B. 3 8 C. 2 7 1 2 Câu 9: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x , biết : D. 1 1 2 1  x 2 3 4 1 2 Câu 10: Chọn hình biểu diễn cho hai đường thẳng vuông góc A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4 Câu 11: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song Chọn câu trả lời sai A. Hai góc so le trong thì bằng nhau B. Hai góc trong cùng phía thì bằng nhau C. Hai góc đồng vị thì bằng nhau D. Hai góc trong cùng phía thì bù nhau 8 3 D. 1 Câu 12: Cho hình vẽ biết a// b biết A1  120o . Tính B1 ? A. 120o B. 60o D. 0o C. 180o Câu 13: Cho hình vẽ biết a// b và A1  120o . Khi đó B1 là: A. 160o . B. 60o . D. 0o C. 180o . Câu 14: Cho hình vẽ biết a//b và A1  70 . Khi đó 0 B1 sẽ là A. 70o B. 110o C. 170o D. 20o Câu 15: Chọn câu trả lời đúng A. C. ac  a / /b b / /c ab b / /c  a  c B. ab  a / / c b / /c D. a / /c  a  b b / /c Câu 16: Cho tam giác có chu vi là 48cm và độ cài 3 cạnh tĩ lệ 3;4;5. Độ dài 3 cạnh là A.3cm, 4cm,5cm B. 6cm,8cm,10cm C.12cm, 16cm, 20cm D. 5cm,10cm,15cm Câu 17: Một miếng đất hình chữ nhật biết chu vi của nó là 90 m và hai cạnh tỉ lệ với 7 và 8. Khi đó diện tích sẽ là A. 504m2 B. 450m2 C. 540m2 D. 100m 2 Câu 18: Số cây trồng của hai lớp 7A và 7B tỉ lệ với 5; 7. Biết rằng số cây trồng của lớp 7A ít hơn số cây trồng của lớp 7B là 18 cây. Thì số cây trồng được của mỗi lớp là A. 7A: 45; 7B: 63 B. 7A: 63; 7B: 45 C. 7A: 145; 7B: 163 D. 7A: 163; 7B: 145 Câu 19: Chị Ba muốn mua một cái máy giặt có giá niêm yết là 5.000.000 đồng/cái, được khuyến mãi giảm 25% trên giá niêm yết. Nếu mua máy giặt này chị Ba phải trả bao nhiêu tiền ? A. 3.750.000đ C. 3.000.000đ B. 5.000.000đ D. 7000.000đ Câu 20: Chị Hai muốn mua một cái tủ lạnh có giá niêm yết là 7.000.000 đồng/cái, được khuyến mãi giảm 15% trên giá niêm yết. Nếu mua tủ lạnh này chị Hai được giảm bao nhiêu tiền ? A. 1.050.000đ B. 2.000.000đ C. 1.500.000đ D. 5.000.000đ ————Hết ———————–Đáp án 1.C 2.D 3.C 4.C 5.A 6.A 7.A 8.B 9.B 10.A 11.B 12.A 13.B 14.A 15.C 16.C 17.A 18.A 19.A 20.A Đáp án chi tiết Câu 1: 5 1 1   12 12 2 Câu 2: 5 2 7 16 .   6 3 3 9 Câu 3: 5 3  7 5  1  .    4 2 4 6 8 Câu 4: 15 6 2 7 4     19 13 5 13 19 2 2  15 4   6 7  2            1  (1)    5 5  19 19   13 13  5 Câu 5: 1 2 5  3 3 Câu 6: 0,1x  x  1,1 1,1 x= -1,1 x = -1 3 8 2 câu 7:     3  27 câu 8: 6 2  => x=6.7 : (-2)= – 21 x 7 câu 9: 1 2 1  x 2 3 4 2 1 1 x  3 2 4 2 1 x 3 4 1 2 3 x :  4 3 8 câu 10: Hình 1 câu 11: Hai góc trong cùng phía thì bù nhau câu 12: A1  B1  120o ( 2 góc đồng vị) câu 13: B1  60o câu 14: A1  B1  700 ( 2 góc so le trong) câu 15: ab b / /c  a  c câu 16: gọi a,b,c độ dài 3 cạnh ta có a b c   và a + b + c =48 => a=12; b=16; c=20 3 4 5 câu 17: gọi a, b độ dài 2 cạnh honh2 chữ nhật ta có (a+b). 2= 90 và a b  => a=21; b=24 => diện tích 504m2 7 8 câu 18: gọi số cây trồng của đội 7A và 7B lần lượt là a,b ta có a b  và b – a =18 => a=45, b=63 5 7 câu 19: số tiền chị Ba phải trả: 5000000(1 – 25%)=3.750.000đ câu 20 số tiền chị Hai được giảm: 7000000.15%=1050000đ
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top