Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Thăng Long

Giới thiệu Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Thăng Long

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Thăng Long.

Tài liệu môn Toán, hướng dẫn giải các đề thi chi tiết từ cơ bản đến nâng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Thăng Long

Các em học sinh và bạn đọc tiềm kiếm thêm tài liệu Toán 6 tại đây .

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3
TRƯỜNG THCS THĂNG LONG

BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
TOÁN 6
Thời gian làm bài: 30 phút, không kể thời gian phát đề

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Tập hợp A các số tự nhiên bé hơn 5 được viết là
A. A  [0;1;2;3;4]
B. A  [1;2;3;4]
C. A  0;1;2;3;4
D. A  1;2;3;4

Câu 2. Tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 5 và không vượt quá 30 là
A. A  0;5;10;15;20;25;30
B. A  0;5;10;20;30
C. A  0;10;20;30
D. A  0;5;10;15;20;25

Câu 3. Kết quả của phép chia 2351000 : 235500 là:
A. 2352
B. 235500
C. 2351500
D. 12

Câu 4. Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b khác 0) thì:
A. a là bội của b
B. a là ước của b
C. b là số nguyên tố

D. a là hợp số

Câu 5. Trong các số sau, số nào là bội của 3?
A. 155
B. 227
C. 451
D. 618

Câu 6. Biết (152 + x) : 2 =87 thì x bằng:
A. 27
B. 25
C. 22
D. 19

Câu 7. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, 3 nhưng không chia hết cho 5?
A. 180
B. 536
C. 214
D. 432

Câu 8. Trong các số sau, số nào là ước của 630?
A. 100
B. 180
C. 210
D. 330

Câu 9. Trong các tổng sau đây, tổng nào chia hết cho 11?
A. 44  25

B. 11100  110
C. 22  11500
D. 11.950  11.25  8

Câu 10. Số La Mã XXVII có giá trị là mấy?
A. 17
B. 22
C. 27
D. 29

Câu 11. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện
tích mảnh vườn đó là:
A. 60m2
B. 90m2
C. 38m2
D. 900m2

Câu 12. Một con diều hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 4dm và 3dm. Diện tích con diều là:
A. 12m2
B. 6m2
C. 12dm2
D. 600cm2

Câu 13. Trong các hình sau, hình nào là thoi?

A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4

Câu 14. Hình nào KHÔNG có các đặc điểm sau:
– Có 4 đỉnh
– Có 4 cạnh
– Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
A. Hình thang cân
B. Hình bình hành
C. Hình thoi
D. Hình chữ nhật

Câu 15. Diện tích phần màu xanh là:
A. 30cm2
B. 36cm2
C. 42cm2
D. 48cm2

Câu 16. Một người đặt mua 3 kg thịt bò, được cửa hàng giao về tận nhà và tính tiền là 560000
đồng (kể cả phí ship). Biết phí ship là 20000 đồng. Hỏi giá 1 kg thịt bò là bao nhiêu?
A. 165000 đồng
B. 170000 đồng
C. 175000 đồng
D. 180000 đồng

Câu 17. Bạn Hoa đi nhà sách mua 20 quyển vở (cùng loại), 1 hộp bút và 4 cây bút bi (cùng loại).
Bạn đưa cho cô thu ngân 200 nghìn đồng và nhận lại tiền thừa là 8 nghìn đồng. Biết giá mỗi quyển
vở là 7 nghìn đồng, giá hộp bút là 32 nghìn đồng. Hỏi giá mỗi cây bút bi là bao nhiêu?
A. 4500 đồng
B. 5000 đồng
C. 5500 đồng
D. 6000 đồng

Câu 18. Mẹ mua 40 quả quýt và bảo Mai bày ra các đĩa sao cho số lượng quýt ở các đĩa là như
nhau, mỗi đĩa có từ 5 đến 10 quả quýt. Hỏi Mai có mấy cách bày quýt ra đĩa?
A. 3 cách
B. 4 cách
C. 5 cách
D. 6 cách

Câu 19. Bạn Mai có một số bánh ngọt, có thể chia thành 3 phần, 6 phần, 8 phần đều nhau. Biết
rằng số bánh đó là một số tự nhiên lớn hơn 30 và bé hơn 50, em hãy tìm số bánh đó.
A. 24 cái bánh
B. 36 cái bánh
C. 45 cái bánh
D. 48 cái bánh

Câu 20. Trong một buổi tiệc, ban tổ chức dự định trao cho tất cả số khách mời mỗi người hai phần
quà. Nhưng vì có 5 khách không đến nên ban tổ chức đã tặng cho mỗi khách tham dự ba phần quà
thì vừa đủ số quà đã chuẩn bị. Hỏi có bao nhiêu khách được mời tham dự buổi tiệc?
A. 15 khách
B. 16 khách
C. 17 khách
D. 18 khách
—HẾT–ĐÁP ÁN
1.C
11. D

2.A
12.D

3.B
13.C

4.A
14.A

5.D
15. D

6. C
16.D

7.D
17. B

8. C
18.A

9. C
19. D

ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Câu 1. Tập hợp A các số tự nhiên bé hơn 5 được viết là A  0;1;2;3;4
Câu 2. Tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 5 và không vượt quá 30 là

A  0;5;10;15;20;25;30

Câu 3. Kết quả của phép chia 2351000 : 235500 = 2351000500  235500
Câu 4. Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b khác 0) thì: a là bội của b
Câu 5. Trong các số sau, số nào là bội của 3 là 618 vì 6+1+8=15 chia hết cho 3
Câu 6. Biết (152 + x) : 2 =87 thì x bằng 87.2 – 152 = 22
Câu 7. Trong các số sau, số chia hết cho 2, 3 nhưng không chia hết cho 5 là 432 vì :

không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5;
có chữ số tận cùng là 2
4+3+2=9 chia hết cho 3

Câu 8. Trong các số sau, số nào là ước của 630: số 210 vì 630 chia hết cho 210
Câu 9. Trong các tổng sau đây, tổng nào chia hết cho 11?

22  11500 chia hết cho 11 vì có 22 11, 11500 11
Câu 10. Số La Mã XXVII có giá trị là 27

10. C
20.A

Câu 11. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng nên
chiều dài là 60m. Diện tích mảnh vườn đó là: 15. 60 = 900m2
Câu 12. Một con diều hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 4dm và 3dm. Diện tích con diều là:
4.3:2=6m2=600cm2
Câu 13. Trong các hình sau, hình nào là thoi?

C. Hình 3
Câu 14. Hình nào KHÔNG có các đặc điểm sau:
– Có 4 đỉnh
– Có 4 cạnh
– Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
A. Hình thang cân
Câu 15.
Nhận xét: 2 tam giác (màu trắng) ghép lại thành 1
hình chữ nhật cạnh là 4cm và 2cm.
Diện tích phần màu xanh là:
8.8 – 2. (4.2) = 48 cm2

Câu 16. Một người đặt mua 3 kg thịt bò, được cửa
hàng giao về tận nhà và tính tiền là 560000 đồng (kể
cả phí ship). Biết phí ship là 20000 đồng. Hỏi giá 1 kg thịt bò là bao nhiêu?
Giá 1 kg thịt bò là: (560 000 – 20 000): 3 = 180000 đồng

Câu 17. Bạn Hoa đi nhà sách mua 20 quyển vở (cùng loại), 1 hộp bút và 4 cây bút bi (cùng loại).
Bạn đưa cho cô thu ngân 200 nghìn đồng và nhận lại tiền thừa là 8 nghìn đồng. Biết giá mỗi quyển
vở là 7 nghìn đồng, giá hộp bút là 32 nghìn đồng. Hỏi giá mỗi cây bút bi là bao nhiêu?
Giá mỗi cây bút bi là: (200 000 – 8000 – 20. 7000 – 32 000):4 = 5000 đồng
Câu 18. Mẹ mua 40 quả quýt và bảo Mai bày ra các đĩa sao cho số lượng quýt ở các đĩa là như
nhau, mỗi đĩa có từ 5 đến 10 quả quýt. Hỏi Mai có mấy cách bày quýt ra đĩa?
3 cách: mỗi đĩa 5 quả / 8 quả / 10 quả

Câu 19. Bạn Mai có một số bánh ngọt, có thể chia thành 3 phần, 6 phần, 8 phần đều nhau. Biết
rằng số bánh đó là một số tự nhiên lớn hơn 30 và bé hơn 50, em hãy tìm số bánh đó.
Số 48 thỏa tất cả điều kiện.
Câu 20. Trong một buổi tiệc, ban tổ chức dự định trao cho tất cả số khách mời mỗi người hai phần
quà. Nhưng vì có 5 khách không đến nên ban tổ chức đã tặng cho mỗi khách tham dự ba phần quà
thì vừa đủ số quà đã chuẩn bị. Hỏi có bao nhiêu khách được mời tham dự buổi tiệc?
5 khách không đến  dư 10 phần quà
Mỗi khách dự có thêm 1 phần quà  10 khách dự
Số khách được mời: 5 + 10 = 15 khách

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top