Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Lê Quý Đôn

Giới thiệu Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Lê Quý Đôn

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Lê Quý Đôn.

Tài liệu môn Toán, hướng dẫn giải các đề thi chi tiết từ cơ bản đến nâng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Lê Quý Đôn

Các em học sinh và bạn đọc tiềm kiếm thêm tài liệu Toán 6 tại đây .

Text Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Lê Quý Đôn
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TK TOÁN 6 GIỮA KÌ I _ 2021-2022 Chọn đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1: Cho tập hợp M =  x  N *  x < 5 . Chọn cách viết đúng khác của tập hợp M trong các cách sau: A. M =  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4  B. M =  1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5  C. M =  1 ; 2 ; 3 ; 4  D. M = [1 ; 2 ; 3 ; 4 ] Câu 2: : Kết quả của phép tính A.5 52021 : 52020.52 B. 52 viết dưới dạng một lũy thừa là: C. 53 D. 54 Câu 3: Cho tập hợp E gồm các chữ cái trong từ “ TOÁN HỌC “. Cách viết nào đúng? A. E = { T ; A ; N ; H ; O ; C } B. E = [ T ; O ; A ; N ; H ; C ] C. E = ( T ; O ; A ; N ; H ; C ) D. E = { T ; O ; A ; N ; H ; O ; C } Câu 4: Tính giá trị của biểu thức H, biết H A.H = 12 B. H = 600 60 :[7.(112 20.6) C.H =720 5] D. H = 5 Câu 5: Kết quả đúng của phép tính 2025 –   2021  10  3 là:   A.2021 B. 0 C.2020 D. 2022 C.x = 1 D. x = 408 Câu 6: Tìm x biết 2021  5  x  4   12022 A.x = 0 B. x = 400 Câu 7: Điền chữ số vào dấu * để 2021* chia hết cho cả 2 và 5 A.* = 10 B. * = 0 C.* = 2 D. * = 5 C.2; 3; 4; 5 D. 2; 3; 5; 7 Câu 8: Số nguyên tố có một chữ số là: A. 3; 5; 7; 9 B. 1; 2; 3; 5 Câu 9: Tìm số tự nhiên x, biết : x  Ư(30) và 3 < x < 6 A.4 B. 5 C.6 D. 10 Câu 10: Tìm số tự nhiên x, biết : ( x2 10) : 5 3 A.x = 10 C. x = 5 B. x = 25 D. x = 20 Câu 11: Năm nay Khôi 12 tuổi, còn bà ngoại Khôi 60 tuổi. Hỏi số tuổi của bà ngoại Khôi gấp mấy lần số tuổi của Khôi ? A. 5 lần B. 4 lần C. 3 lần D. 6 lần Câu 12: Bố Linh mang 200 000 đồng vào siêu thị. Bố Linh đã mua 5 gói mì, 2kg cam và 2 hộp sữa.Giá mỗi gói mì là 6 500 đồng, mỗi ki-lo-gam cam là 38 000 đồng và mỗi hộp sữa là 31 000 đồng. Hỏi bố Linh còn lại bao nhiêu tiền ? A. 26 500 đồng đồng B. 27 500 đồng C. 28 500 đồng D. 29 500 Câu 13: Tính diện tích của hình thang có độ dài hai đáy là 9 cm và 5 cm, chiều cao là 4 cm. A. 56 cm cm2 B. 28 cm2 C. 28 cm D. 56 Câu 14: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 50 m và 60 m thì có diện tích là : A.300 m2 B. 3 000 m2 C.1 500 m2 D. 150 m2 Câu 15: Hãy đọc bảng thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 6A và cho biết lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh ? Xếp hoại học lực Đạt Giỏi Xuất sắc Số học sinh 13 11 6 A.13 B. 11 C.6 D. 30 Câu 16: Một lục giác đều có chu vi là 12 cm. Độ dài mỗi cạnh của hình lục giác đều ấy là: A.6 cm B.4 cm C.2 cm D. 1 cm Câu 17: Tìm thông tin không hợp lý của bảng dữ liệu sau đây: Số học sinh biết chơi các môn thể thao trong lớp 6A (sỉ số 40 học sinh) như sau Môn thể thao Bóng rổ Bóng đá Bơi lội Bóng chuyền Cầu lông Số học sinh 4 10 20 5 50 A.4 và 5 B.20 C.10 D. 50 Câu 18: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 1000 m2, chiều dài là 40 m thì chu vi của khu vườn đó là: A.25 m B.65 m C.130 m D. 130 m2 Câu 19: Có 20 người cần đi thang máy lên tầng 5. Nhưng thang máy chỉ chứa được 8 người mỗi lượt. Hỏi nhóm người đó cần đi ít nhất mấy lượt ? A.3 lượt B.20 lượt C.5 lượt D. 8 lượt Câu 20: Kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố của số 360 là : A. 22.32.5 B. 23.32.5 C. 22.3 .5 D. 23.3 .52 HẾT ĐÁP ÁN 1.C 6.B 11.A 16.C 2.C 7.B 12.D 17.D 3.A 8.D 13.B 18.D 4.D 9.B 14.C 19.A 5.A 10.C 15.D 20.B
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top