Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Kiến Thiết

Giới thiệu Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Kiến Thiết

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Kiến Thiết.

Tài liệu môn Toán, hướng dẫn giải các đề thi chi tiết từ cơ bản đến nâng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Kiến Thiết

Các em học sinh và bạn đọc tiềm kiếm thêm tài liệu Toán 6 tại đây .

Text Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Kiến Thiết
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3 KHẢO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM TRƯỜNG THCS KIẾN THIẾT GIỮA KÌ I TOÁN 6 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: Câu 1. Lựa chọn định nghĩa đúng: A. Tập hợp các số tự nhiên được ký hiệu là N và N = {1 ; 2; 3; 4; …} B. Tập hợp các số tự nhiên được ký hiệu là N và N = {0; 1 ; 2; 3; 4; …} C. Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được ký hiệu là N* và N* = {0; 1 ; 2; 3; 4; …} D. Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được ký hiệu là N và N = {1 ; 2; 3; 4; …} Câu 2. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc là : A. ( ) => { } => { } B. [ ] => { } => ( ) C. ( ) => [ ] => { } D. { } => [ ] => ( ) Câu 3. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và không vượt quá 14. A. A = {9; 10; 11; 12; 13} B. A = {8; 9; 10; 11; 12; 13; 14} C. {9; 10; 11; 12; 13; 14} D. A = {9; 10; 11; 12; 13; 14} Câu 4. Cho A = {5 ; 8 ; a ; c ; e}. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. 5  A B. a  A C. 0  A D. 8  A Câu 5. Viết kết quả phép tính 85 . 60 dưới dạng một lũy thừa A. 85 C. 485 B. 1 D. 196608 Câu 6. Kết quả của phép toán 24 – 50 : 25 + 13 . 7 là: A. 100 B. 95 C. 105 D.80 Câu 7. Giá trị của biểu thức 2 . [(195 + 35 : 7) : 8 + 195] – 400 bằng A. 140 B. 60 C. 80 D. 40 Câu 8: Phân tích 24 ra thừa số nguyên tố – Cách dùng đúng là: A. 24 = 4 . 6 = 22 . 6 = 2 x 12 B. 24 = 23 . 3 C. 24 = 24 . 1 D. 24 C. 22 D. 30 C. 24 D. 8 Câu 9: Trong các số sau, số nào là bội của 8? A. 36 B. 64 Câu 10: Trong các số sau, số nào là ước của 12? A. 6 B. 0 Câu 11. Hình bình hành có độ dài một cạnh và chiều cao tương ứng lần lượt là 70 dm và 50 dm có diện tích là: A. 35 m2. B. 3 500 m2. C. 17,5 m2. D. 350 m2. Câu 12. Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy và chiều cao lần lượt là 40 m, 30 m và 25 m, có diện tích là: A. 1 750 m2. B. 175 m2. C. 875 m2. D. 8 750 m2. Câu 13. Một hình thoi có diện tích bằng 24cm2. Biết độ dài đường chéo bằng 6cm, tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi đó. A. 4 cm B. 8 cm C. 12 cm D. 16 cm Câu 14. Cho hình lục giác đều ABCDEF. Hãy kiểm tra và cho biết có bao nhiêu hình thang cân có trong hình vẽ. A. 8 B. 4 C. 2 D. 6 Câu 15. Hình vuông có cạnh 10 cm thì chu vi của nó là: A. 100 cm2 B. 40 cm C. 40 cm2 D. 80 cm Câu 16. Một tàu hoả cần chở 923 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang, mỗi khoang có 6 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất mấy toa để chở hết khách du lịch? A. 16 toa B. 154 toa C. 15 toa D. 93 toa Câu 17. Cô An dùng 1 000 000 đồng để mua trà sữa tổ chức liên hoan cho lớp 6A. Biết một ly trà sữa có giá 45 000 đồng. Cô An có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu ly trà sữa? A. 22 ly B. 10 ly C. 23 ly D. 21 ly Câu 18. Một người đi xe đạp vòng quanh một hồ bơi. Thời gian đi hết 1 vòng là 62 giây. Hỏi nếu đạp xe liên tục trong 31 phút với tốc độ không đổi thì người đó đạp được bao nhiêu vòng hồ? A. 0,5 vòng B. 30 vòng C. 2 vòng D. 31 vòng Câu 19. Một siêu thị cần treo đèn trang trí xung quanh mép một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều rộng 5 m, chiều dài 10 m. Hỏi siêu thị đó phải mua bao nhiêu mét dây đèn? A. 50 m B. 30 m C. 15 m D. 30 m2 Câu 20. Năm abcd , Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo tổng kết thắng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng ab là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn cd gấp đôi ab . Năm abcd là: A. 1248 B. 1842 C. 1824 ———–HẾT———- D. 1428 ĐÁP ÁN 1. B 11. A 2. C 12. C 3. D 13. B 4. A 14. D 5. A 15. C 6. C 16. A 7. D 17. A 8. B 18. B 9. B 19. B 10. A 20. D
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top