Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Bàn Cờ

Giới thiệu Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Bàn Cờ

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Bàn Cờ.

Tài liệu môn Toán, hướng dẫn giải các đề thi chi tiết từ cơ bản đến nâng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Bàn Cờ

Các em học sinh và bạn đọc tiềm kiếm thêm tài liệu Toán 6 tại đây .

Text Đề tham khảo giữa kì 1 Toán 6 năm 2021-2022 Bàn Cờ
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Q. 3 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO TRƯỜNG THCS BÀN CỜ GIỮA KÌ I TOÁN 6 Thời gian làm bài : 60 phút , không kể thời gian phát đề Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau : Câu 1: Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4. Chọn viết đúng. A. A= {1;2;3} B. A= [1;2;3] C. A= {0;2;3;1} Câu 2 : Cho A = {7;8;9;10} .Chọn ý đúng A. 7  A    B. 8  A   C. 6  A D. A= [ 0;1;2;3] D. 10  A  Câu 3: Số nào sau đây chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 A.3456 B. 1234 C. 2028 D. 6579 Câu 4 : Số chia hết 2,3,5,9 là A. 1340 B. 1450 Câu 5 : Tổng 42 + 49 chia hết cho A. 2 B. 3 C. 1345 D. 1350 C. 5 D. 7 Câu 6: Viết tập hợp M các số nguyên tố có một chữ số A. M  {3;5;7;9}. B. M  {2;3;5;7}. C. M  {3;5;7}. D. M  {1;2;3;5;7}. Câu 7 . Giá trị của biểu thức 99998 : 99993 là A. 9999. B. 99993 C. 99995 Câu 8: Kết quả của phép tính 612 : 611  2.100 1 là A. 25 B. 8 C. 7 Câu 9 :Nếu 3x + 12 = 27 thì x = ? A. 13 B. 117 D. 999911 D. 28 C. 45 D. 5 C. 45 D. 6 Câu 10: Nếu ( x – 3 ) : 4 = 12 thì x = ? A. 0 B. 51 Câu 11 : Hình bình hành có độ dài một cạnh và chiều cao tương ứng lần lượt là 3 m và 7dm thì có diện tích là ? A. 210 cm2 B. 210 dm C. 210 dm2 D. 210 m2 Câu 12: Một hình thoi có diện tích bằng 24 cm2 .Biết độ dài một cạnh đường chéo bằng 6cm, tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi đó. A. 4 cm B. 8 cm C. 12 cm D. 16 cm Câu 13 :Hình chữ nhật có chiều dài 50cm và chiều rộng 2dm thì chu vi là ? A. 104 cm B. 104 dm C. 14 cm D. 14 dm Câu 14. Cho một hình vuông, hỏi nếu cạnh của hình vuông đã cho tăng gấp 3 lần thì diện tích của nó tăng gấp bao nhiêu lần? A. 3. B. 6. C. 8. D. 9. Câu 15: Hình thang cân có độ dài 2 cạnh đáy là 3 m và 7 m chiều cao là 4 m thì có diện tích là : A. 84 m2 B. 14 m2 C. 40 m2 D. 20 m2 Câu 16:Để chuẩn bị cho học kì 1, bạn Việt mua 3 cây bút bi và 5 quyển tập. Biết rằng giá mỗi cây bút bi là 2000 đồng. Tổng số tiền bạn Việt đã mua là 36000 đồng. Hỏi giá tiền một quyển tập mà bạn Việt đã mua là bao nhiêu ? A. 6000 B. 7000 C.8000 D. 9000 Câu 17: Một người bỏ ra 4000đ tiền vốn để mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 8000đ.Tiền bán rau lãi gấp bao nhiêu lần tiền vốn ? A. 2 lần B. 1 lần C. không lãi D. Lãi 40000đ Câu 18: Bác Hai mua một con cá nặng 2 kg hết 54000 đồng. Bác Ba cũng mua một con cá loại đó có cân nặng 3kg. Hỏi bác Ba phải trả bao nhiêu tiền ? A. 81000 đồng B. 16200 đồng C. 36000 đồng D. 54000 đồng Câu 19: Một bếp ăn chuẩn bị số gạo cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau)? A. 10 ngày B. 20 ngày C. 30 ngày D. 40 ngày Câu 20:Bạn Lan xếp 25 quyển vở thành các chồng bằng nhau sao cho các chồng có cùng số quyển vở và không còn dư quyển nào. Trong các cách chia sau, những cách nào thoả mãn yêu cầu trên? A. 2 chồng sách B. 4 chồng sách C. 5 chồng sách D. 6 chồng sách ĐÁP ÁN 1.C 11.C 2.B 12.B 3.C 13.D 4.D 14.D 5.D 15.D 6.B 16.A 7.C 17.A 8.C 18.A 9.D 19.C 10.B 20.C ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: C. A= {0;2;3;1} Câu 2: B. 8  A Câu 3: 2+ 0 +2+ 8 = 12 chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 => C. 2028 Câu4: D.1350 Câu 5 : 42 ⋮ 7 ;49 ⋮ 7 => 42 + 49 ⋮ 7 Chọn D.7 Câu 6: B. M  {2;3;5;7}. Câu 7: C. 99995 Câu 8: C.7 612 : 611  2.100 1 =6+2.1-1 =7 Câu 9: D.5 3x + 12 = 27 3x = 27 – 12 3x = 15 x = 15 : 3 x=5 Câu 10: B.51 ( x – 3 ) : 4 = 12 x – 3 = 12.4 x – 3 = 48 x = 48 + 3 x = 51 Câu 11: C 3m= 30dm Diên tích hình bình hành là: 30 . 7 = 210 dm2 Câu 12:B độ dài đường chéo còn lại của hình thoi là : 24.2: 6 = 8 ( cm) Câu 13: D 50 cm = 5 dm Chu vi hình chữ nhật là ( 5 + 2 ) . 2 = 14 dm Câu 14: D S= 3a.3a =9 (a.a) Câu 15: D Diện tích hình thang cân là : [(3 + 7).4] : 2 =20 m2 Câu 16:A Số tiền mua bút bi là 3 . 2000 = 6000 ( đồng) Số tiền mua tập là : 36000 – 6000 = 30000 ( đồng ) Số tiền mua một quyển tập là 30000 : 5 = 6000 ( đồng) Câu 17:A Số lần tiền bán rau lãi so với tiền vốn 8000 : 40000 = 2 ( lần ) Câu18 : A Bác Hai mua 1 kg cá thì cần số tiền là : 54000:2 = 27000 ( đồng) Bác Hai mua 3 kg cá thì cần số tiền là: 27000 × 3 = 81000 (đồng) Đáp số : 43200 đồng Câu 19:C 36 người -> 50 ngày. 60 người -> ? ngày 36.50:60= 30 ngày Câu 20:C
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top