Đề KTCL Toán 10 lần 1 ôn thi THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc FILE WORD

Giới thiệu Đề KTCL Toán 10 lần 1 ôn thi THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc FILE WORD

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KTCL Toán 10 lần 1 ôn thi THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc FILE WORD.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi FILE WORD từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất. Lưu ý: File xem trước có thể lỗi công thức, nhưng thầy cô cứ tải về là xài bình thường.

Tài liệu Đề KTCL Toán 10 lần 1 ôn thi THPTQG 2019 – 2020 trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc FILE WORD

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây nhé.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN LẦN 1 – NĂM HỌC: 2019-2020 MÔN: TOÁN – LỚP 10 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………………… Lớp: ………………. Câu 1: Tính tổng các giá trị của tham số để hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng 3. A. B. C. D. 5 Câu 2: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? A. B. C. D. Câu 3: Hàm số đồng biến trên khoảng khi: A. B. . C. . D. . Câu 4: Chọn khẳng định đúng A. Hai vec tơ cùng phương thì cùng hướng. B. Hai véc tơ cùng hướng thì cùng phương. C. Hai véc tơ cùng phương thì có giá song song nhau. D. Hai vec tơ cùng hướng thì có giá trùng nhau. Câu 5: Cho hàm số có đồ thị là đường thẳng . Khẳng định nào sau đây là sai? A. ∆ cắt trục tung tại điểm . B. Hàm số đồng biến trên . C. Hệ số góc của bằng . D. ∆ cắt trục hoành tại điểm Câu 6: Cho tam giác , biết . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Tam giác vuông tại B. Tam giác vuông tại C. Tam giác vuông tại D. Tam giác cân tại Câu 7: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn? A. B. C. D. Câu 8: Cho , số tập con khác rỗng của là: A. 29 B. 31 C. 0 D. 32 Câu 9: Gọi là giao điểm của đồ thị hàm số với trục .Khi đó Tích bằng A. 4 B. 0 C. 5 D. 2 Câu 10: Điều kiện xác định của phương trình là: A. B. C. D. Câu 11: Phương trình có bao nhiêu nghiệm? A. B. C. D. Câu 12: Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. Câu 13: Mệnh đề nào sau đây sai? A. B. C. D. Câu 14: Cho tam giác Vị trí của điểm sao cho là A. trùng B. là đỉnh thứ tư của hình bình hành C. trùng D. là đỉnh thứ tư của hình bình hành Câu 15: Lớp 10A có 15 em giỏi môn Toán ,14 em học giỏi môn Lý, 12 em học giỏi môn Anh .Biết rằng có 8 em vừa giỏi Toán và Lý, 5 em vừa giỏi Lý và Anh ,7 em vừa giỏi Toán và Anh , trong đó có đúng 11 em giỏi 2 môn , 15 em không giỏi môn nào .Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh. A. 39 B. 38 C. 40 D. 41 Câu 16: Đường thẳng song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây? A. B. C. D. Câu 17: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây Đúng ? A. Hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên . B. Hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên . C. Hàm số nghịch biến trên và đồng biến trên . D. Hàm số nghịch biến trên và đồng biến trên . Câu 18: Đồ thị hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. B. C. D. Câu 19: Cho Tìm A. B. C. D. Câu 20: Giao điểm của parabol và đường thẳng là: A. ; . B. ; . C. ; . D. ; . Câu 21: Vectơ hiệu là: A. B. C. . D. . Câu 22: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để phương trình có 2 nghiệm phân biệt trên đoạn . A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 23: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số trên đoạn để phương trình có 3 nghiệm phân biệt. A. 5 B. 7 C. 6 D. 8 Câu 24: Cho là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ. Phần không bị gạch trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây ? A. B. C. D. Câu 25: Tính tổng các giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng . A. 6 B. 8 C. 5 D. 3 Câu 26: Cho hai tập hợp và . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để A. B. C. D. Câu 27: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số xác định trên A. B. C. D. Câu 28: Một gia đình sản xuất cà phê nguyên chất. Do điều kiện nhà xưởng nên mỗi đợt gia đình đó sản xuất được cà phê . Nếu gia đình đó bán sỉ thì giá mỗi được xác định bởi công thức (nghìn đồng) và chi phí để sản xuất cà phê được xác định bởi công thức (nghìn đồng). Để đạt được lợi nhuận tối đa ,mỗi đợt gia đình đó nên sản xuất bao nhiêu cà phê? A. B. C. D. Câu 29: Đồ thị sau là của hàm số nào? A. B. C. D. Câu 30: Cho mệnh đề . Phủ định của mệnh đề là: A. B. C. D. Câu 31: Giả sử và là hai nghiệm của phương trình:. Tính tổng bằng: A. . B. . C. . D. Câu 32: Biết đồ thị hàm số cắt hai trục lần lượt tại Tính độ dài đường cao kẻ từ của ( là gốc tọa độ). A. B. C. D. Câu 33: Gọi là số các giá trị của tham số để phương trình có nghiệm duy nhất. Khi đó bằng: A. 2 B. 1 C. 0 D. 3 Câu 34: Cho hình vuông có cạnh bằng . Khi đó bằng: A. . B. . C. . D. . Câu 35: Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào? A. B. C. D. Câu 36: Cho hình bình hành các vectơ đối của vectơ là: A. . B. . C. . D. . Câu 37: Cho tam giác , có bao nhiêu điểm thỏa ? A. . B. . C. vô số. D. Không có điểm nào. Câu 38: Cho hình vuông Khẳng định nào sau đây đúng? A. B. C. D. Hai vectơ cùng hướng. Câu 39: Cho hình bình hành điểm thoả mãn: . Khi đó là trung điểm của: A. . B. . C. . D. . Câu 40: Biết rằng hai vec tơ và không cùng phương nhưng hai vec tơ và cùng phương. Khi đó giá trị của là: A. . B. . C. . D. . Câu 41: Tìm tập xác định của hàm số . A. B. C. D. Câu 42: Cho tam giác có là trung điểm của là trọng tâm của tam giác Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. Câu 43: Cho hàm số đồ thị như hình bên dưới. Hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm? A. 3 B. 1 C. 4 D. 2 Câu 44: Cho ba lực , , cùng tác động vào một vật tại điểm và vật đứng yên. Cho biết cường độ của bằng cường độ của bằng và hai lực , có phương vuông góc với nhau. Khi đó cường độ lực của là : A. . B. . C. D. . Câu 45: Cho tam giác , điểm I thoả mãn:. Nếu thì cặp số bằng: A. . B. . C. . D. . Câu 46: Cho tam giác trên cạnh lấy điểm sao cho . Trên cạnh lấy điểm sao cho . Gọi là trung điểm của . Tia cắt tại . Tỉ số có giá trị là: A. . B. . C. . D. . Câu 47: Cho tam giác gọi M là điểm thuộc cạnh AB, N là điểm thuộc cạnh AC sao cho . Gọi O là giao điểm của CM và BN. Trên đường thẳng BC lấy E . Đặt Tìm để thẳng hàng. A. B. C. D. Câu 48: Cho hàm số có đồ thị (P). Tọa độ đỉnh của (P) là: A. B. C. D. Câu 49: Cho hàm số . Biết thì bằng: A. 3 B. C. 1 D. Câu 50: Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình ? A. B. C. D. ———– HẾT ———- Trang 1/1 – Mã đề thi 132 – https://toanmath.com/
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top