Đề KSCL Toán 11 ôn thi THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề KSCL Toán 11 ôn thi THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL Toán 11 ôn thi THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL Toán 11 ôn thi THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN ĐỀ KSCL ÔN THI THPTQG LẦN 2 Môn: Toán – Lớp 11 50 câu trắc nghiệm ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi Họ và tên: …………………………………… Lớp: …………… SBD: …………… 132  M thành M ‘ . Mệnh đề nào sau đây là đúng? Câu 1. Cho phép tịnh tiến vectơ v biến A thành A ‘ và      AM = A ‘ M ‘. AM = 2 ‘ M ‘. A.  B.  A   C. AM = − A ‘ M ‘. D. 3 AM = 2 A ‘ M ‘. Câu 2. Phép vị tự tâm I tỉ số 3 biến điểm M thành điểm M’. Khẳng định nào đúng?      1   1  A. IM = IM ‘ B. IM ‘ = 3IM C. IM = 3IM ‘ D. IM ‘ = IM 2 2 Câu 3. Cho n, k  , k  n . Trong các công thức sau đây công thức nào sai? P A. Ank  n! k! P B. Pn  n ! C. C nk  C nn k D. C nk  n! k ! n  k  ! Câu 4. Một bộ đề thi toán học sinh giỏi lớp 12, mỗi đề gồm 5 câu kh¸c nhau,được chọn từ một ngân hàng câu hỏi gồm 15 câu dễ, 10 câu trung bình và 5 câu khó. Một đề thi được gọi là “tốt” nếu trong đề thi có cả ba loại câu dễ, trung bình và khó, đồng thời số câu dễ không ít hơn 2. Lấy ngẫu nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Tính xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi tốt. A. 526 . 1655 B. 625 . 1656 C. Câu 5. Phương trình nào sau đây vô nghiệm? A. 3 cos ( x 2 ) + 1 =0 . 526 . 1566 D. 625 . 1566 0. B. 3 sin (π x ) − 2 = x   2 Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C ) : ( x − 1) 2 + ( y − 2) 2 = 4 . Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 và phép đối xứng trục d : x − y + 4 = 0 x 0. C. 3cos   − 5 = 0. D. 2sin   − 3 = 3 biến đường tròn (C) thành đường tròn (C’) có phương trình là: A. (C ‘) : x 2 + y 2 − 10 x − 2 y + 10 = B. (C ‘) : x 2 + y 2 + 16 x + 4 y + 64 = 0 0 2 2 2 2 D. (C ‘) : x + y + 16 x − 4 y + 52 = C. (C ‘) : x + y − 10 x − 2 y + 22 = 0 0 Câu 7. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình : ( x − 2 ) + ( y − 2 ) = 4 . Phép đồng 2 dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 1 và phép quay tâm O góc 90o 2 P P sẽ biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn sau? 2 2 2 2 1 A. ( x – 2 ) + ( y – 2 ) = 1 B. ( x + 1) + ( y –1) = 1 1 C. ( x + 2 ) + ( y –1) = D. ( x –1) + ( y –1) = Câu 8. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có năm chữ số. Lấy ngẫu nhiên hai số từ tập X. Xác suất để lấy được ít nhất một số chia hết cho 4 gần nhất với số nào dưới đây? A. 0,56 B. 0,44 C. 0,23 D. 0,12 n S S  9  99  999  …  999…9 9 Câu 9. Gọi ( số ) thì nhận giá trị nào sau đây? 2 A. 10n 1 . S  10  9  2 2 B. 2 10n 1   n. S  10  9  Trang 1/5 – Mã đề thi 132  10n − 1  = S 10   + n. D.  9  10n 1 S . 9 C. Câu 10. Tập hợp các giá trị x thỏa mãn x, 2x, x + 3 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là: C. { 1} D. {0} A. {0; 1} B. φ Câu 11. Lớp 11A1 có 42 học sinh gồm 25 nam và 17 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 bạn đi dự đại hội đoàn trường. Tính xác suất để có ít nhất 1 bạn trong 3 bạn là nữ. A. 459 574 B. 115 574 C. 1 294 Câu 12. Cho hình bình hành ABCD. Tìm mệnh đề đúng?  (C ) = B  (A) = B  (C ) = B A. TCD B. T C. T AB DA Câu 13. Giá trị của n ∈  bằng bao nhiêu, biết A. n = 4 B. n = 2 hoặc n = 4 Câu 14. Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn A. y = cot 5 x B. y = tan 4 x D. 179 294 D. T (C ) = B AD 5 2 14 . − n = n C5 C6 C7n C. n = 5 D. n = 3 C. y = sin 2 x D. y = cos 3x  Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, Cho v(2; −1) và đường thẳng ∆ :3x − y + 2 = 0 . Ảnh của đường  thẳng ∆ qua phép tịnh tiến theo vecto v có phương trình là: A. x − 3 y + 5 = B. 3 x − y − 9 = C. 3 x + y − 10 = D. 3 x − y − 5 = 0 0 0 0 Câu 16. Cho cấp số cộng ( un ) có u1 = −2 và công sai d = 3 . Tìm số hạng u10 . B. u10 = −2.39 . C. u10 = −29 . D. u10 = 25 . A. u10 = 28 . Câu 17. An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có bốn con đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường? A. 16 B. 36 C. 10 D. 24 Câu 18. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O và M là trung điểm của OD. Gọi (α ) là mặt phẳng đi qua điểm M và song song với SO, AD. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (α ) với hình chóp S.ABCD là hình gì? A. Ngũ giác B. Hình bình hành C. Tam giác D. Hình thang Câu 19. Cho cấp số cộng ( un ) xác định bởi u3 = −2 và un += un + 3, ∀n ∈ Ν * . Số hạng tổng quát của 1 cấp số cộng đó là: A. u= B. un= n − 11 C. u= D. u= 2n − 8 3n − 8 3n − 11 n n n Câu 20. Gọi M = {1,2,3,4,5,6}. Lấy ngẫu nhiên một số từ M . Tìm xác suất để số lấy là số chẵn. 1 7 C. D. 2 12 Câu 21. Cho phương trình (2sin x − 1)( 3.tanx + 2sin x) = 3 − 4 cos 2 x . Gọi T thuộc đoạn [0; 20π ] của phương trình trên. Tính tổng các phần tử của T. 880 1150 570 A. B. C. D. π π π 3 3 3 A. 5 12 B. 2 3 là tập hợp các nghiệm 875 π 3 Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1; 3). Ảnh của A qua phép đối xứng qua trục Oy là điểm: A. A’(1; 3) B. A’(-1; -3) C. A’(3; -1) D. A’(-3; 1) Câu 23. Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm trùng tập nghiệm của phương trình s inx = 0 B. tan x = 0 C. cos x = −1 D. cos x = 1 A. cot x = 1 Câu 24. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm= số y 2sin x + 3 . B. max y = 5, min y = 2 5 . A. max y = 5, min y = 1 . C. max y = 5, min y = 3 . Trang 2/5 – Mã đề thi 132 D. max y = 5, min y = 2 . Câu 25. Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm? B. un = 2n . A. un = n 2 . x ) ( 5 x − 1) Câu 26. Khai triển đa thức P (= Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. 7 .57. a2000 = −C2007 C. un = 2007 2n + 1 . n −1 D. u= n3 − n . n P ( x ) a2007 x 2007 + a2006 x 2006 + … + a1 x + a0 . ta được = B. 7 .57. a2000 = C2007 = −C 2000 .52000. 2007 C. 2000 D. a2000 = C2007 5 Câu 27. Cho tập hợp A = x ∈ R | ( x 2 − 1)( x 2 + 2 ) = 0 . Tập hợp A là: a 7 { 2000 } A. A = {−1} B. A = {1} C. A = {−1;1} D. A =− 2; −1;1; 2 { } Câu 28. Cho bốn số a, b, c, d theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết tổng ba số hạng đầu bằng 148 , đồng thời theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám 9 của một cấp số cộng. Tính giá trị biểu thức T = a – b + c – d A. T = 100 . 27 B. T = − 100 . 27 C. T = − 101 . 27 Câu 29. Cho hàm số y = f ( x) liên tục trên R và có đồ thị như hình bên. D. T = 101 . 27 Phương trình f (2sin x) = m có đúng ba nghiệm phân biệt thuộc đoạn [-π ; π ] khi và chỉ khi A. m ∈ (−3;1) B. m ∈ (−3;1] C. m ∈ [ − 3;1) D. m ∈ { − 3;1} Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SB, SC, SD .Khẳng định nào sau đây là đúng? A. NP // SD B. MN và PQ chéo nhau C. MP và AC cắt nhau D. NQ // BD Câu 31. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Hai đường thẳng không cùng nằm trên một mặt phẳng thì chéo nhau. B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song. C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. D. Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song. Câu 32. Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình ( m + 3) sin x + ( 2m − 4 ) cos x = m+5 vô nghiệm là: A. 8 B. 7 C. 10 D. 9 u1 1,= q 2 . Hỏi số 1024 là số hạng thứ mấy? Câu 33. Cho cấp số nhân ( un ) : = A. 10 B. 11 . C. 9 D. 8 1 15 A15 A152 A15 được kết quả là: Câu 34. Tính tổng A + + + ⋅⋅⋅ + 1! 2! 15! 0 15 Trang 3/5 – Mã đề thi 132 A. 215 + 1 B. 215 C. 215 − 1 D. 214 Câu 35. Tìm nghiệm dương nhỏ nhất x0 của 3sin 3x − 3 cos 9 x = 1 + 4sin 3 3 x. π π x0 = A. x0 = 24 π . B. x0 = 54 π x0 = . . . 18 2 C. D. Câu 36. Một người gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng gửi 1 triệu đồng, với lãi suất 1% trên tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Hỏi người đó lĩnh bao nhiêu tiền sau hai năm ba tháng, nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền và lãi suất không đổi? A. 101[(1, 01) 27 − 1] triệu đồng B. 101[(1, 01) 26 − 1] triệu đồng D. 100[(1, 01) 27 − 1] triệu đồng C. 100[(1, 01) 26 − 1] triệu đồng Câu 37. Đa giác đều có 10 cạnh. Chọn ngẫu nhiên một đường chéo của đa giác. Tính xác xuất để chọn được đường chéo qua tâm của đa giác đó. 2 9 Câu 38. Gọi S là tổng tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x 4 − mx 2 + m − 1 cắt trục A. 2 7 B. 7 9 C. 1 7 D. hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ ( theo thứ tự) tạo thành cấp số cộng. Khi đó S bằng: A. S = 100 9 B. Không có giá trị của S. C. S = 10 D. S = − 10 9 Câu 39. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm cạnh BC, N là 11 1 2 2 điểm trên cạnh CD sao cho CN = 2 ND. Giả sử M ( ; ) và đường thẳng AN có phương trình 2x − y − 3 = 0 . Khi đó tổng tất cả các giá trị hoành độ và tung độ của điểm A bằng: A. -11 B. -9 C. 11 D. 9 Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Lấy M, N theo thứ tự lần lượt là trung điểm của SC, OB. Gọi I là giao điểm của SD với mặt phẳng (AMN). Khi đó tỉ số bằng: A. 1 2 B. 2 3 C. 2 5 D. 3 5 SI SD Câu 41. Một lớp có 45 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra một lớp trưởng, một lớp phó, một thủ quỹ (mỗi em một nhiệm vụ). Hỏi có bao nhiêu cách chọn? B. 3! A453 C. A453 D. 45! A. C453 Câu 42. Cho tam giác ABC với các kí hiệu thông thường. Khẳng định nào sau đây là sai? 1 2 b2 + c2 − a 2 C. cos A = 2bc A. S∆ABC = bc sin A B. a 2 + 2bc cos B = b2 + c2 a sin A D. = b c = sin B sin C Câu 43. Tìm mệnh đề Sai. Phép vị tự tỉ số k biến A. Đường tròn thành đường tròn bằng nó B. Tam giác thành tam giác đồng dạng với nó C. Đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó D. Đoạn thẳng thành đoạn thẳng, tia thành tia Câu 44. Phương án nào sau đây là sai? A. cosx =−1 ⇔ x =π + k 2π . B. cosx =1 ⇔ x =k 2π . Trang 4/5 – Mã đề thi 132 C. cosx = 0 ⇔ x = π 2 + k 2π . D. cosx = 0 ⇔ x = π 2 + kπ . Câu 45. Nghiệm của phương trình tanx+ 3 = 0 là π π π A. x = B. x= C. x = + kπ − + kπ − + kπ π + k 2π 3 6 6 Câu 46. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép quay tâm O biến điểm A (1;0 ) thành điểm A ‘ ( 0;1) . 3 D. x= Khi đó nó biến điểm M (1; −1) thành điểm A. M ‘ ( −1; −1) . C. B. M ‘ ( −1;1) . D. M ‘ (1;1) . M ‘ (1;0 ) .  u1 = −1 với n ≥ 1 . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là: u u = + 3 n  n+1 Câu 47. Cho dãy số ( un ) , biết  A. -1; 2; 5 B. -1; 3; 7 C. 2; 5; 8 D. 4; 7; 10 2 Câu 48. Biết parabol ( P) = ax + bx + 2 có tọa độ đỉnh I(2; -2). Khi đó 4a+b bằng: A. 0 B. -2 C. 9 D. 2 Câu 49. Tìm tập xác định của hàm số y  1  sin x ? π A. D = R B. D = R { + kπ , k ∈ Z } 2 D. D = [ − 1; +∞) C. D = (−∞; −1]  x 12 − y + y (12 − x 2 ) = 12 Câu 50. Tìm số nghiệm của hệ phương trình  3 1 2 y−2  x − 8 x −= A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 ————- HẾT ————- Trang 5/5 – Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ ———————–Mã đề [132] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B A D B D B B B C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 C C B D D A C B B C 11 A 36 A 12 C 37 C 13 D 38 A 14 D 39 D 15 D 40 C 16 D 41 C 17 D 42 B 18 D 43 A 19 D 44 C 20 B 45 A 21 D 46 B 22 A 47 A 23 B 48 A 24 A 49 A 25 C 50 B Mã đề [209] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A D A D D C B B D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 B D B C A A D C B D 11 C 36 B 12 B 37 B 13 A 38 A 14 D 39 C 15 B 40 C 16 D 41 C 17 B 42 A 18 A 43 D 19 D 44 B 20 B 45 C 21 A 46 C 22 D 47 A 23 C 48 A 24 B 49 C 25 C 50 A Mã đề [357] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A C B A D A C A B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 A B B B D B A D A B 11 C 36 D 12 A 37 C 13 C 38 C 14 B 39 C 15 C 40 D 16 A 41 B 17 D 42 A 18 D 43 C 19 C 44 B 20 B 45 D 21 D 46 D 22 A 47 C 23 D 48 A 24 D 49 B 25 A 50 C Mã đề [485] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B D D C A D D B C B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 A D B D A A B D A A 11 B 36 C 12 B 37 D 13 A 38 D 14 A 39 A 15 B 40 C 16 C 41 B 17 C 42 C 18 C 43 B 19 C 44 B 20 B 45 D 21 C 46 D 22 A 47 C 23 A 48 D 24 A 49 D 25 A 50 B Mã đề [570] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B D A D D C A C B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 D C C B D A D B D A 11 A 36 D 12 D 37 C 13 B 38 A 14 D 39 C 15 C 40 D 16 A 41 D 17 C 42 B 18 A 43 C 19 A 44 A 20 B 45 B 21 B 46 B 22 D 47 B 23 A 48 C 24 C 49 B 25 C 50 B Mã đề [628] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C A C A B C A C A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 B D B C B A D C B D 11 A 36 D 12 B 37 A 13 A 38 B 14 D 39 C 15 B 40 A 16 C 41 B 17 D 42 C 18 D 43 D 19 C 44 B 20 D 45 B 21 A 46 D 22 B 47 D 23 C 48 C 24 A 49 D 25 A 50 D Mã đề [743] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B D D A A A C B C A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 D A B B D A C C B B 11 A 36 A 12 A 37 B 13 A 38 C 14 D 39 D 15 A 40 B 16 C 41 B 17 D 42 C 18 D 43 D 19 B 44 D 20 A 45 D 21 B 46 D 22 B 47 D 23 C 48 C 24 C 49 A 25 C 50 C Mã đề [896] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B C A A D B D B A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 C B A D B A B A D D 11 B 36 D 12 A 37 C 13 B 38 A 14 C 39 D 15 D 40 B 16 C 41 C 17 C 42 C 18 D 43 A 19 D 44 A 20 A 45 B 21 B 46 A 22 A 47 B 23 C 48 C 24 D 49 C 25 D 50 D
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top