Đề KSCL Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc FILE WORD.

Giới thiệu Đề KSCL Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc FILE WORD.

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc FILE WORD..

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi FILE WORD từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất. Lưu ý: File xem trước có thể lỗi công thức, nhưng thầy cô cứ tải về là xài bình thường.

Tài liệu Đề KSCL Toán 10 lần 1 năm 2019 – 2020 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc FILE WORD.

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây nhé.

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU MÃ ĐỀ 101 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 – 2020 – MÔN: TOÁN 10 Thời gian làm bài: 90 phút (đề thi gồm 10 câu) Câu 1 (1 điểm). a. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? (I) Hãy đi nhanh lên! (II) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. (III) . (IV) Năm là năm nhuận. b. Cho tập hợp . Liệt kê các phần tử của B. Câu 2 (1 điểm). a. Cho hai tập hợp . Tìm b. Mỗi học sinh của lớp 10A đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông. Biết rằng có 20 em biết chơi đá cầu, 23 em biết chơi cầu lông, 9 em biết chơi cả hai. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh chỉ biết chơi đá cầu? Sĩ số lớp là bao nhiêu? Câu 3 (1 điểm). a. Cho hai tập hợpvà. Tìm các tập hợp và. b. Tìm m để . Câu 4 (1 điểm). a. Tìm tập xác định hàm số . b. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số Câu 5 (1 điểm). a. Cho đường thẳng . Đường thẳng song song với đường thẳng và đi qua điểm . Tính . b. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thuộc đoạn để hàm số nghịch biến trên Câu 6 (1 điểm). Giải phương trình . Câu 7 (1 điểm). Cho phương trình ( là tham số). Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt ; với mọi . Tìm để các nghiệm đó thỏa mãn hệ thức . Câu 8 (1 điểm). Cho tam giác vuông tại , đường cao ( với thuộc cạnh ). Biết . Tính độ dài các đoạn thẳng và. Câu 9 (1 điểm). a. Cho tam giác . Có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm ? b. Tính . Câu 10 (1 điểm). Cho hình vuông cạnh , có tâm . Tính độ dài của các vectơ . ———- HẾT ———- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU MÃ ĐỀ 101 ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019-2020 – MÔN: TOÁN 10 Câu Nội dung Điểm Câu 1 a. . 0,5 b. . 0,25 . 0,25 Câu 2 a. . 0,25 . 0,25 b. Lớp 10A có số học sinh chỉ biết chơi đá cầu là (học sinh). 0,25 Sĩ số của lớp là (học sinh). 0,25 Câu 3 a. . 0,25 . 0,25 b. Để thì . 0,5 Câu 4 a. Hàm số xác định . 0,25 Vậy tập xác định . 0,25 b. Tập xác định D =. . 0,25 Vậy hàm số là hàm số lẻ. 0,25 Câu 5 a. Do nên ta có . 0,25 Do đi qua điểm nên: (thỏa mãn điều kiện ) . Vậy , . Do đó . 0,25 b. Hàm số nghịch biến trên khi và chỉ khi . 0,25 Kết hợp ta có mà nên . Vậy có 2019 số m cần tìm. 0,25 Câu 6 Điều kiện: . 0,25 Phương trình đã cho trở thành: 0,25 0,25 Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm phương trình là . 0,25 Câu 7 Ta có nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt ; với mọi . Ta có: 0,25 0,25 Theo định lí Viet ta có . Khi đó (1) . 0,25 ; nên (2) không xảy ra. Vậy . 0,25 Câu 8 Theo định lí Py-ta-go ta có . 0,25 0,25 CH = BC – BH = 10 – 3,6 = 6,4 (cm). 0,25 0,25 Câu 9 a. Có 6 vectơ (khác) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm 0,25 là . 0,25 b. 0,25 . 0,25 Câu 10 Ta có . 0,25 . 0,25 Gọi E là đỉnh của hình bình hành . Khi đó cũng là hình vuông. 0,25 Ta có 0,25
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top