Đề KSCL đầu năm lớp 11 năm học 2017 – 2018 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề KSCL đầu năm lớp 11 năm học 2017 – 2018 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề KSCL đầu năm lớp 11 năm học 2017 – 2018 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề KSCL đầu năm lớp 11 năm học 2017 – 2018 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GDĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH 1 ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT KHỐI 11 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………… SBD: ……………………….. Câu 1: Cho đường tròn (C ) : x 2  y 2  8 x  2 y  8  0 và A( 1; 0). Gọi T1, T2 là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ A đến (C ). Phương trình đường thẳng T1T2 là: B. 2 x  10 y  15  0 C. 10 x  2 y  17  0 D. x  5 y  6  0 A. 5 x  y  4  0 Câu 2: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? a) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. d) 2  3  0. b) Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. e) Bạn có chăm học không? c) Tổng hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba. f) Hãy trả lời câu hỏi này! A. 4 B. 3 C. 2 D. 6 Câu 3: Bác An làm một cái cửa sổ mà phía trên là hình bán nguyệt, phía dưới là hình chữ nhật. Tìm diện tích lớn nhất của cửa sổ biết chu vi của nó là 2( m ). A. 1 4 B. 1   2 C. 1  1  Câu 4: Cho parabol ( P) : y  ax 2  4 x  c có đỉnh I  ; 2  . Khi đó: 2  1 A. a  4; c  1 B. a  4; c  1 C. a  2; c   2 D. 2 4 D. a  2; c  1 2  x3  y3  6 y 2  2( x  7 y )  12 Câu 5: Biết rằng hệ phương trình  có nghiệm duy nhất ( x; y ). 2 2 3  x  y  3  x  y  10 x  5 y  22  Giá trị của biểu thức P  x  y là: A. 8 B. 6 C. 7 D. 11 Câu 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có hai kích thước là 40m và 60m. Cần tạo ra một lối đi xung quanh mảnh vườn có chiều rộng như nhau sao cho diện tích còn lại trong vườn là 2125 m 2 (hình vẽ). Chiều rộng của lối đi xấp xỉ bằng: Lối đi Trang 1/6 – Mã đề thi 132 A. 5,2m B. 4,8m C. 6,3m D. 1,4m Câu 7: Với giá trị nào của m thì hàm số f ( x)  (m  1) x 2  2(m  1) x  1 có tập xác định là R? A. 1  m  2 B. m  1 C. 1  m  2 D. m  2 Câu 8: Biết phương trình x  2 x  11  0 có 1 nghiệm x  a  b 3. Tính ab. A. 2 B. 2 C.  1 D. 1 x2 y 2   1. Tìm M  ( E ) sao cho M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông và 16 7 hoành độ điểm M dương. 117 4 2 117 4 2 7 4 2 7 4 2 A. M ( B. M ( ; ; ), M ( ; ) ), M ( ;  ) 9 3 9 3 3 3 3 3 4 2 117 4 2 117 4 2 7 4 2 7 C. M ( ; ), M ( ; ) D. M ( ; ), M ( ; ) 3 9 3 9 3 3 3 3 Câu 10: Để lắp đường dây cao thế từ vị trí A đến vị trí B phải tránh một ngọn núi, do đó người ta Câu 9: Cho elip ( E ) : phải nối thẳng đường dây từ vị trí A đến vị trí C dài 10km, rồi nối từ vị trí C đến vị trí B dài 8km. Biết góc tạo bời 2 đoạn dây AC và CB là 850. Hỏi so với việc nối thẳng từ A đến B phải tốn thêm khoảng bao nhiêu mét dây? A. 5,75 B. 575 C. 5750 D. 12,25 1 là: x 1 A.  ;7  1 B.  ; 7 1 C. R 1; 7 D. R 1  Câu 12: Cho đường thẳng d có vectơ pháp tuyến n  (a; b). Tìm mệnh đề SAI?  A. Vectơ u1  (b; a ) là một vectơ chỉ phương của d  B. Vectơ u2  (b; a) là một vectơ chỉ phương của d a C. Đường thẳng d có hệ số góc k   (b  0) b  D. Vectơ n1  (ka; kb) (k  R) là một vectơ pháp tuyến của d Câu 11: Tập xác định của hàm số y  7  x  Câu 13: Trục đối xứng của parabol y  2 x 2  2 x  1 là đường thẳng: 1 A. x  1 B. x  C. x  1 2 D. x   1 2 Câu 14: Một đường tròn có đường kính 40cm. Tìm độ dài của cung trên đường tròn đó có số đo (tính gần đúng đến hàng phần trăm) là: A. 8,38cm B. 2,18cm Câu 15: Đây là đồ thị của hàm số nào? C. 4,19cm  15 D. 3,18cm Trang 2/6 – Mã đề thi 132 A. y  | x | 1 B. y  | x | C. y  1 | x | D. y  | x | 1 Câu 16: Phương trình tham số của đường thẳng  : x  3 y  1  0 là: x  1 t  x  1  3t x  1 t A.  B.  (t  R ) (t  R) C.  (t  R)  y  3t y  t  y  3t  x  1  3t D.  (t  R)  y  t Câu 17: Mặt Trăng và các vệ tinh của Trái Đất chuyển động theo quỹ đạo là các đường elip mà tâm Trái Đất là một tiêu điểm. Biết độ dài trục lớn và độ dài trục bé của quỹ đạo Mặt Trăng là 768796km và 767726 km. Tính khoảng cách lớn nhất và khoảng cách bé nhất giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng (kết quả làm tròn đến phần nguyên). A. 404672 và 364124 B. 363589 và 404137 C. 406472 và 364142 D. 363598và 404164 Câu 18: Cho M ( x0 ; y0 ) và Δ : ax  by  c  0 (a 2  b 2  0). Công thức tính khoảng cách từ M đến  là: ax  by0  c A. d ( M ,  )  | ax0  by0  c | B. d (M , )  0 a 2  b2 | ax0  by0  c | C. d ( M ,  )  ax0  by0  c D. d (M ,  )  a 2  b2 Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình x 2  2 x  3  x  1 là: 1 1 A. R B. [  ;  ) C. ;  ] D. [1; ) 2 2 Câu 20: Cho ABC có A(1;0), trực tâm H ( 2;3), tâm đường tròn ngoại tiếp I ( 1;1). Xác định tọa độ của điểm B biết tung độ của B nhỏ hơn 3. A. B( 2; 2) B. B ( 3  1; 2  1) C. B (3; 2) D. B (0; 1) Câu 21: Số nghiệm của phương trình  x  3 10  x 2  x 2  x  12 là: A. 3 B. 1 C. 2 Câu 22: Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng?          A. AC  BD  2 DC B. AC  BC  AB C. AC  BD  2BC D. 0    D. AC  AD  CD Câu 23: Cho hàm số y   x 2  2 x  1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;   B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;   C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 2  Câu 24: Tập nghiệm của bất phương trình A. (–3;–1)  [1;+) x 1 2 x  4x  3 B. (–;–3)  (–1;1]  0 là: C. (–;1] D. (–3;1]   Câu 25: Cho hình chữ nhật ABCD có AB  5, BC  2. Khi độ dài của vectơ AB + AD là: A. 29 B. 2 29 C. 7 Câu 26: Cho các mệnh đề sau: i) Hàm số y  | x | là hàm số chẵn ii) Đường thẳng y  m là đường thẳng song song với trục hoành iii) Hàm số y  ax  b là hàm số bậc nhất iv) Nếu a  0 thì hàm số y  ax  b đồng biến trên R D. 3 v) Hàm số y  ax 2  bx  c cắt trục tung tại điểm có tọa độ (0; c) Số mệnh đề đúng là: A. 4 B. 3 C. 2 Câu 27: Đường tròn (C ) : 3x 2  3 y 2  18 x  24 y  1  0 có tâm là: A. I ( 3; 4) B. I (3; 4) C. I ( 9;12) D. 1 D. I (9; 12) Trang 3/6 – Mã đề thi 132 Câu 28: Cho ABC có B (2; 7), C (4; 1). Điểm M và N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Tọa độ của  vectơ MN là: A. (2; 8) B. (1; 4) C. (10; 6) D. (5;3) Câu 29: Với giá trị nào của m thì phương trình ( x  1)[x 2  2(m  3) x  4m  12]  0 có 3 nghiệm phân biệt lớn hơn 1? 7 7 19 A.   m  2 và m   B.  m  3 2 6 2 7 19 C.   m  3 và m   D. m  2 2 6 Câu 30: Tập nghiệm của bất phương trình x  3  2 là: A. [5;+ ) B. (-;2] C. (-;2]  [5;+ ) D. [1;5]  Câu 31: Hình bình hành ABCD có AB  a, BC  2a và BAD  450. Khi đó hình bình hành có diện tích bằng: A. 2a 2 B. a 2 2 C. a 2 3 D. 2 a 2 2 Câu 32: Cặp điểm nào dưới đây nằm khác phía so với đường thẳng  : x  y  2  0 ? 2 2 2 A. M (1;1), P ( 1; ) B. N (2; 0), Q ( 2; ) C. M (1;1), N (2; 0) D. N (2; 0), P ( 1; ) 3 3 3 Câu 33: Hàm số y  2 x 3  3x là: A. Hàm số chẵn C. Hàm số không chẵn cũng không lẻ B. Hàm số lẻ D. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 34: Cho phương trình: x 2   2m  3 x  m2  4  0. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn tổng bình phương của hai nghiệm nhỏ hơn 17? 25 25 A. 0  m  6 B. 0  m  C. m  12 12 D. m  0 Câu 35: Với giá trị nào của m thì hàm số y  x 2  4 x  m2  3m  8 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2? A. m  1; m  2 B. m  1; m  2 C. m  1; m  2 D. m  1; m  2  4 x  my  m  1 Câu 36: Với giá trị nào của m thì hệ phương trình  có nghiệm duy nhất?  m  6  x  2 y  3  m A. m  4 B. m  2 C. m  4 và m  2 D. m  6 sin 4 x  sin 5 x  sin 6 x Câu 37: Rút gọn biểu thức P  ta được: cos 4 x  cos 5 x  cos 6 x A. P  tan 6 x B. P  tan 5x C. P  tan 4 x D. P  tan 4 x  tan 5 x  tan 6 x Câu 38: Tập nghiệm của phương trình 2 x  x 2  6 x 2  12 x  7  0 là:  A. S  1  2 2;1  2 2  C. S  1  B. S  1  2 2;1;1  2 2  D. S  {1  2 2}  x  y  xy  m  2 Câu 39: Cho hệ phương trình  2 . Với điều kiện nào của m thì hệ có nghiệm ( x; y ) 2  x y  xy  2m thỏa mãn x  0 và y  0 ? A. Không có m thỏa mãn C. 0  m  1 hoặc m  2 2 B. m  2 2 D. 0  m  1 Trang 4/6 – Mã đề thi 132 Câu 40: Cho ABC có BC  a, góc A bằng  và hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau. Diện tích ABC là: A. 2a 2 tan  B. a 2 tan  C. 2 a 2 sin  D. a 2 sin  Câu 41: Nếu hàm số y  ax 2  bx  c có đồ thị như hình vẽ thì dấu các hệ số của nó là: y O A. a  0, b  0, c  0 C. a  0, b  0, c  0 x B. a  0, b  0, c  0 D. a  0, b  0, c  0 Câu 42: Cho phương trình x 4  1  2m  x 2  m 2  1  0. Với giá trị nào của m thì phương trình trên vô nghiệm? 5 A. m  B. m  1 4 5 C. Không có m thỏa mãn D. m  1 hoặc m  4 Câu 43: Cho bốn điểm A(1;1), B (2; 1), C (4;3), D (3;5). Hãy chọn mệnh đề đúng.   5 A. G (2; ) là trọng tâm của BCD B. AC và AD cùng phương 3   C. Tứ giác ABCD là hình bình hành D. AB  CD 1 1 1 Câu 44: Rút gọn biểu thức S  (với 2 n 1  k ) ta được:   …  s in sin 2 sin 2n 1  A. Đáp án khác B. S  cot  cot 2 n 1 2   C. S  sin  sin 2 n 1 D. S  tan  tan 2n 1 2 2 Câu 45: Trong các công thức sau, công thức nào SAI? 1 1 A. cos a.cos b   cos( a  b)  cos( a  b )  B. sin a.sin b   cos(a  b)  cos( a  b)  2 2 1 1 C. sin a.cos b   sin( a  b)  sin( a  b)  D. sin a.cos b   sin( a  b)  sin( a  b )  2 2 12 Câu 46: Cho cos a  và 0  a   . Tính sin 2a. 13 120 120 120 119 A. B.  C.  D. 169 169 169 169 1 Câu 47: Tính tan x biết 0  x   và sin x  cos x  . 5 4 3 A.  B.  3 4 4 C.  D. Không đủ điều kiện để giải 3 Trang 5/6 – Mã đề thi 132 Câu 48: Điểm A( a; b) thuộc đường thẳng d : x  y  3  0 và cách  : 2 x  y  1  0 một khoảng bằng 5. Tính P  ab biết a  0. A. 2 B. 4 C. 4 D. 2 x  2y  0  Câu 49: Giá trị lớn nhất của biểu thức P  x  3 y với x , y thỏa mãn hệ bất phương trình  x  3 y  2 x  0  là: 2 5 A. B. 0 C. D. 2 5 2     Câu 50: Cho a  ( 4; 3), b  (1; 7). Góc giữa hai vectơ a và b là: A. 1350 B. 600 C. 450 D. 300 ———————————————– ———– HẾT ———- Trang 6/6 – Mã đề thi 132 Đáp án môn toán 11 – Khảo sát đầu năm học 2017 – 2018 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Mã đề 132 A A D B B D C A D C B D D C C D A D A C B A D B A D B B C C B B B B C C B C C B D D C Mã đề 209 B C B B A D C C C A A B A B A C C B D D C B B B B A C D C D D A D D C A D C C A D C B Mã đề 357 D B A C B B D B C D B D A A D B C A C D B A B B D C C D C D A A D C A C C C D B C B C Mã đề 485 C A C B A D D C C B B D B C D C A C A C C B D D C B B B B A A D D D D A C A A C D C A Mã đề 570 A C D A D B B D C C B C A B C D C A D C B A D C B B C A A A A D D D A C A A C B B D C Page 1 Mã đề 628 A B C D A D D C C D D B A C B C D D A A B A D B C B A A C B D A B A B D B C B A C B D Mã đề 743 D A A C A D B C C C A C B A B C A A A D C C B C D A B D D C B C D C D B D B A B A D B Mã đề 896 B D B B C A C B A C C A A B C C C D D D B D C C A B B A A B C A B D D D C D B A B B A Toán 11 44 45 46 47 48 49 50 B D A A A D A A A B B D B B A C D B A B D A D B D D B B Page 2 D B C D B A B B C C B A C B C B B D B A B B C D B A C A
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top