Đề kiểm tra tập trung môn Toán 11 trường THPT Phước Thanh – Tiền Giang lần 2

Giới thiệu Đề kiểm tra tập trung môn Toán 11 trường THPT Phước Thanh – Tiền Giang lần 2

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề kiểm tra tập trung môn Toán 11 trường THPT Phước Thanh – Tiền Giang lần 2 mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề kiểm tra tập trung môn Toán 11 trường THPT Phước Thanh – Tiền Giang lần 2

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD& ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN 2 – HK2 MÔN : TOÁN – Khối 11 Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày kiểm tra: 10/04/2017 ( Đề có 2 trang) Mã đề 132 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:( 7 điểm) Câu 1. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Hàm số y = sinx liên tục trên R B. Hàm số y = 3x  5 liên tục trên R x 1 4 x liên tục trên R D. Hàm số y = x3 + 2×2 – 5x + 7 liên tục trên R x2  1  x 2  ax khi x  1  Câu 2. Cho hàm số f ( x)   x 2  1 . Để hàm số f(x) liên tục tại x = 1 thì a bằng: khi x < 1   x 1 C. Hàm số y = A. 1 B. 3 C. -1 D. 0 Câu 3.Cho hàm số f(x) xác định trên đoạn [a; b].Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Nếu f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b) B. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b) C. Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm trên khoảng (a;b) thì hàm số f(x) phải liên tục trên khoảng (a,b) D. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b) Câu 4. Cho phương trình : x5 – 3×4 + 5x – 2 = 0 (1). Mệnhđề sai là: A. Phương trình (1) có ít nhất ba nghiệm trên khoảng (-2;5) B. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (-1;3) C. Phương trình (1) không có nghiệm trên khoảng ( ; D. Hàm số f(x) = x5 – 3×4 + 5x – 2 liên tục trên R  x 2  9 x  10  Câu 5.Tìm a để hàm số f  x    x 1  ax  6  A.a=2 B.a=3 Câu 6.Kết luận nào sau đây là sai? 11 ) 2 khi x  1 liên tục tại x  1 khi x=1 C.a=4 D.a=5 3x  2 4x  3 gián đoạn tại x = 2 B. Hàm số y  2 gián đoạn tại x = -2 và x = 0 x2 x  2x x2  9 3x  2 y  gián đoạn tại x = -2 D. Hàm số gián đoạn tại x = 2 và x = -2 C. Hàm số y  x2  4 x2 3 2 Câu 7. Hàm số y  x  2 x  4 x  5 có đạo hàm là: A. Hàm số y  2 A. y ‘  3x  4 x  4 . Câu 8. Hàm số y  A. y ‘  5  x  2 2 2 B. y ‘  3x  2 x  4 . 2x 1 có đạo hàm là: x2 5 B. y ‘  2  x  2 Câu 9. Đạo hàm của hàm số y  A. 2x + 1 B. 2 C. y ‘  3x  2 x . C. y ‘  3  x  2 2 2 D. y ‘  3x  4 x  5 D. y ‘  x2  x 1 bằng: x 1 x 2  2 x 1 ( x  1) 2 C. x2  2x ( x  1) 2 D. x 2  2 x 1 x 1 5  x  2 f ‘ (1) 1 . Tính ‘ . g (0) 1 x A. 1 B. 2 C. 0 3 Câu 11. Cho hàm số y  f ( x)  x . Giải phương trình f ‘( x)  3. B. x  1 C. x  1 A. x  1; x  1. 2 Câu 10. Cho hai hàm số f ( x)  x  2; g ( x)  D. 2 D. x  3 Câu 12.Cho hàm số y  f ( x)  mx  x  x  5. Tìm m để f ( x)  0 có hai nghiệm trái dấu. B. m  1 C. m  0 D. m  0 A. m  0 3 2 Câu 13. Một vật rơi tự do theo phương trình s  ‘ 1 2 gt (m), với g = 9,8 (m/s2). Vận tốc tức thời của vật tại thời 2 điểm t= 10(s) là: A. 122,5 (m/s) B. 49 (m/s) C. 10 (m/s) D. 98 (m/s) Câu 14: Cho a, b, c là các đường thẳng trong không gian. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau. A. Nếu a  b và b  c thì a // c. B. Nếu a vuông góc với mặt phẳng () và b // () thì a  b. . C. Nếu a // b và b  c thì c  a. D. Nếu a  b, c  b và a cắt c thì b vuông góc với mặt phẳng (a, c). Câu 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, có cạnh SA = a 2 và SA vuông góc với mp(ABCD). Tính góc giữa đường thẳng SC và mp(ABCD) là: A. 300 B. 450 C. 600 D. 900 Câu 16. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA = a .Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (SBC) là: 2 A. 300 B. 450 C. 600 D. 900 Câu 17: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD ) . Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng BD ? B. (SAB ) . C. (SCD ) . D. (SAC ) . A. (SBD ) . Câu 18.Cho hình chóp đều S . ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = a 3 Tính tan φ, với φ là góc giữa cạnh bên 2 và mặt đáy. A. tan φ  2  2 B. tan φ  2 3. C. tan φ  Câu19.Cho hình chóp đều S . ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = A. 900 B. 300 2. D. tan φ  2 6. a 3 Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy là: 2 C. 600 D. 450 Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD trong đó ABCD là hình chữ nhật,với SA = AB =a, AD = 2a và SA   ABCD  . Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông. A. DSBC B. DSCD C. DSAB D. DSBD II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm) Bài 1.(1,5 điểm)  x3 2 khi x >1  1) Cho hàm số f ( x)   x  1 .Tìm m để hàm số f(x) liên tục tại x = 1. m 2 x + 3m + 1 khi x  1  4 2)Chứng minh phương trình: 2 x 5  x 3  4 x  2  0 có ít nhất 3 nghiệm. Bài 2. (1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCI có đáy ABCI là hình vuông cạnh a, SA vuông góc mặt phẳng (ABCI) và SA = a 2 1) Chứng minh BC  ( SAB). 2)Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCI). SỞ GD& ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH ( Đề có 2 trang) ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN 2 – HK2 MÔN : TOÁN – Khối 11 Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày kiểm tra: 10/04/2017 Mã đề 245 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:( 7 điểm) Câu 1.Cho hàm số f(x) xác định trên đoạn [a; b].Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Nếu f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b) C. Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm trên khoảng (a;b) thì hàm số f(x) phải liên tục trên khoảng (a,b) C. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b). D. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b) Câu 2. Cho phương trình : x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0 (1). Mệnhđề sai là: A. Phương trình (1) có ít nhất ba nghiệm trên khoảng (-2;5) B. Phương trình (1) không có nghiệm trên khoảng ( ; 11 ) 2 C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (-1;3) D. Hàm số f(x) = x5 – 3x4 + 5x – 2 liên tục trên R 3 2 Câu 3. Hàm số y  x  2 x  4 x  5 có đạo hàm là: 2 A. y '  3x  2 x  4 . Câu 4. Hàm số y  A. y '  5  x  2 2 2 B. y '  3x  4 x  4 . 2x 1 có đạo hàm là: x2 3 B. y '  2  x  2 C. y '  2 C. y '  3x  2 x . 5  x  2 2 Câu 5. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Hàm số y = sinx liên tục trên R B. Hàm số y = 2 D. y '  3x  4 x  5 D. y '  5  x  2 3x  5 liên tục trên R x 1 4 x liên tục trên R D. Hàm số y = x3 + 2x2 – 5x + 7 liên tục trên R 2 x 1  x 2  ax khi x  1  Câu 6. Cho hàm số f ( x)   x 2  1 . Để hàm số f(x) liên tục tại x = 1 thì a bằng: khi x < 1   x 1 C. Hàm số y = A. 1 B. 3 Câu 7. Đạo hàm của hàm số y  A. 2x + 1 B. C. 0 D. -1 x  x 1 bằng: x 1 2 x 2  2 x 1 ( x  1) 2 C. x 2  2 x 1 x 1 D. x2  2x ( x  1) 2 1 f ' (1) . Tính ' . 1 x g (0) D. 2 A. 1 B. 0 C. 2 3 Câu 9. Cho hàm số y  f ( x)  x . Giải phương trình f '( x)  3. B. x  1; x  1. D. x  3 A. x  1 C. x  1 2  x  9 x  10 khi x  1  Câu 10.Tìm a để hàm số f  x    liên tục tại x  1 x 1  ax  6 khi x=1  Câu 8. Cho hai hàm số f ( x)  x 2  2; g ( x)  A.a=2 B.a=3 Câu 11.Kết luận nào sau đây là sai? C.a=4 D.a=5 3x  2 gián đoạn tại x = 2 x2 3x  2 gián đoạn tại x = -2 C. Hàm số y  x2 3 2 Câu 12.Cho hàm số y  f ( x)  mx  x  x  5. Tìm B. m  0 A. m  0 1 2 Câu 13. Một vật rơi tự do theo phương trình s  gt 2 A. Hàm số y  4x  3 gián đoạn tại x = -2 và x = 0 x2  2 x x2  9 D. Hàm số y  2 gián đoạn tại x = 2 và x = -2 x 4 ' m để f ( x)  0 có hai nghiệm trái dấu. C. m  1 D. m  0 B. Hàm số y  (m), với g = 9,8 (m/s2). Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t= 10(s) là: A. 122,5 (m/s) B. 98 (m/s) C. 49 (m/s) D. 10 (m/s) Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, có cạnh SA = a 2 và SA vuông góc với mp(ABCD). Tính góc giữa đường thẳng SC và mp(ABCD) là: A. 450 B. 300 C. 600 D. 900 Câu 15. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA = a .Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (SBC) là: 2 A. 450 B . 300 C. 600 D. 900 Câu 16: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD ) . Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng BD ? B. (SAB ) . C (SAC ) . D. (SCD ) . A. (SBD ) . a 3 Tính tan φ, với φ là góc giữa cạnh bên 2 Câu 17.Cho hình chóp đều S . ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = và mặt đáy. A. tan φ  2  2 B. tan φ  2 3. C. tan φ  Câu18.Cho hình chóp đều S . ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = A. 900 B. 300 2. D. tan φ  2 6. a 3 Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy là: 2 C. 600 D. 450 Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD trong đó ABCD là hình chữ nhật,với SA = AB =a, AD = 2a và SA   ABCD  . Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông. A. DSBC B. DSBD C. DSCD D. DSAB Câu 20 Cho a, b, c là các đường thẳng trong không gian. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau. A. Nếu a vuông góc với mặt phẳng () và b // () thì a  b. . B. Nếu a // b và b  c thì c  a. C. Nếu a  b, c  b và a cắt c thì b vuông góc với mặt phẳng (a, c). D. Nếu a  b và b  c thì a // c. II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm) Bài 1.(1,5 điểm)  x3 2 khi x >1  1) Cho hàm số f ( x)   x  1 .Tìm m để hàm số f(x) liên tục tại x = 1. m 2 x + 3m + 1 khi x  1  4 5 3 2)Chứng minh phương trình: 2 x  x  4 x  2  0 có ít nhất 3 nghiệm. Bài 2. (1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCI có đáy ABCI là hình vuông cạnh a, SA vuông góc mặt phẳng (ABCI) và SA = a 2 1) Chứng minh BC  ( SAB). 2)Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCI). SỞ GD& ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN 2 – HK2 MÔN : TOÁN – Khối 11 Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày kiểm tra: 10/04/2017 Mã đề 576 ( Đề có 2 trang) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:( 7 điểm) 3 2 Câu 1. Hàm số y  x  2 x  4 x  5 có đạo hàm là: 2 A. y ‘  3x  2 x  4 . 2 B. y ‘  3x  2 x . 2 C. y ‘  3x  4 x  4 . 2 D. y ‘  3x  4 x  5  x 2  ax khi x  1  Câu 2. Cho hàm số f ( x)   x 2  1 . Để hàm số f(x) liên tục tại x = 1 thì a bằng: khi x < 1   x 1 A. 1 B. -1 C. 3 D. 0 Câu 3.Cho hàm số f(x) xác định trên đoạn [a; b].Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Nếu f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b) B. Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm trên khoảng (a;b) thì hàm số f(x) phải liên tục trên khoảng (a,b) C. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b) D. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b)  x 2  9 x  10  Câu 4.Tìm a để hàm số f  x    x 1  ax  6  khi x  1 liên tục tại x  1 khi x=1 A.a=2 B.a=3 C.a=5 Câu 5. Cho phương trình : x5 – 3×4 + 5x – 2 = 0 (1). Mệnhđề sai là: A. Phương trình (1) có ít nhất ba nghiệm trên khoảng (-2;5) B. Phương trình (1) không có nghiệm trên khoảng ( ; D.a=4 11 ) 2 C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (-1;3) D. Hàm số f(x) = x5 – 3×4 + 5x – 2 liên tục trên R Câu 6.Kết luận nào sau đây là sai? x2  9 3x  2 gián đoạn tại x = 2 B. Hàm số y  2 gián đoạn tại x = 2 và x = -2 x2 x 4 4x  3 3x  2 C. Hàm số y  2 gián đoạn tại x = -2 và x = 0 D. Hàm số y  gián đoạn tại x = -2 x2 x  2x 2x 1 Câu 7. Hàm số y  có đạo hàm là: x2 5 3 5 5 A. y ‘  B. y ‘  D. y ‘  C. y ‘  2 2 2  x  2  x  2  x  2  x  2 A. Hàm số y  Câu 8. Đạo hàm của hàm số y  A. 2x + 1 B. x2  x 1 bằng: x 1 x 2  2 x 1 ( x  1) 2 C. x 2  2 x 1 x 1 D. x2  2x ( x  1) 2 Câu 9. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 3x  5 liên tục trên R x 1 4 x C. Hàm số y = 2 liên tục trên R x 1 A. Hàm số y = 2 Câu 10. Cho hai hàm số f ( x)  x  2; g ( x)  B. Hàm số y = sinx liên tục trên R D. Hàm số y = x3 + 2×2 – 5x + 7 liên tục trên R f ‘ (1) 1 . Tính ‘ . g (0) 1 x D. 2 B. 1 A. 2 C. 0 3 Câu 11. Cho hàm số y  f ( x)  x . Giải phương trình f ‘( x)  3. B. x  1 C. x  3 A. x  1 D. x  1; x  1. Câu 12.Cho hàm số y  f ( x)  mx  x  x  5. Tìm m để f ( x)  0 có hai nghiệm trái dấu. B. m  1 C. m  0 D. m  0 A. m  0 Câu 13: Cho a, b, c là các đường thẳng trong không gian. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau. A. Nếu a vuông góc với mặt phẳng () và b // () thì a  b. . B. Nếu a // b và b  c thì c  a. C. Nếu a  b và b  c thì a // c. D. Nếu a  b, c  b và a cắt c thì b vuông góc với mặt phẳng (a, c). Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, có cạnh SA = a 2 và SA vuông góc với mp(ABCD). Tính góc giữa đường thẳng SC và mp(ABCD) là: A. 300 B. 450 C. 600 D. 900 Câu 15. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và 3 SA = 2 ‘ a .Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (SBC) là: 2 A. 450 B. 600 C. 900 D. 300 Câu16.Cho hình chóp đều S . ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = A. 900 B. 450 C. 300 a 3 Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy là: 2 D. 600 Câu 17. Cho hình chóp S.ABCD trong đó ABCD là hình chữ nhật,với SA = AB =a, AD = 2a và SA   ABCD  . Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông. A. DSBC B. DSCD C. DSBD D. DSAB Câu 18: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD ) . Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng BD ? B. (SAB ) . C. (SCD ) . D. (SAC ) . A. (SBD ) . Câu 19.Cho hình chóp đều S . ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = a 3 Tính tan φ, với φ là góc giữa cạnh bên 2 và mặt đáy. A. tan φ  2 6. B. tan φ  2  2 Câu 20. Một vật rơi tự do theo phương trình s  điểm t= 10(s) là: A. 122,5 (m/s) C. tan φ  2 3. D. tan φ  2. 1 2 gt (m), với g = 9,8 (m/s2). Vận tốc tức thời của vật tại thời 2 B. 49 (m/s) C. 98 (m/s) D. 10 (m/s) II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm) Bài 1.(1,5 điểm)  x3 2 khi x >1  1 x  1) Cho hàm số f ( x)   .Tìm m để hàm số f(x) liên tục tại x = 1. m 2 x + 3m + 1 khi x  1  4 5 3 2)Chứng minh phương trình: 2 x  x  4 x  2  0 có ít nhất 3 nghiệm. Bài 2. (1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCI có đáy ABCI là hình vuông cạnh a, SA vuông góc mặt phẳng (ABCI) và SA = a 2 1) Chứng minh BC  ( SAB). 2)Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCI). SỞ GD& ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN 2 – HK2 MÔN : TOÁN – Khối 11 Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày kiểm tra: 10/04/2017 Mã đề 819 ( Đề có 2 trang) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:( 7 điểm)  x 2  9 x  10  Câu 1.Tìm a để hàm số f  x    x 1  ax  6  A.a=2 B.a=5 Câu 2.Kết luận nào sau đây là sai? khi x  1 khi x=1 C.a=3 D.a=4 x2  9 gián đoạn tại x = 2 và x = -2 x2  4 4x  3 C. Hàm số y  2 gián đoạn tại x = -2 và x = 0 x  2x 3 2 Câu 3. Hàm số y  x  2 x  4 x  5 có đạo hàm là: 3x  2 gián đoạn tại x = 2 x2 3x  2 D. Hàm số y  gián đoạn tại x = -2 x2 A. Hàm số y  2 A. y ‘  3x  2 x  4 . Câu 4. Hàm số y  A. y ‘  5  x  2 2 Câu 5. Đạo hàm của hàm số y  A. 2x + 1 B. Hàm số y  2 B. y ‘  3x  4 x  4 . 2x 1 có đạo hàm là: x2 3 B. y ‘  2  x  2 B. liên tục tại x  1 C. y ‘  2 2 C. y ‘  3x  2 x . D. y ‘  3x  4 x  5 5  x  2 D. y ‘  5  x  2 2 x2  x 1 bằng: x 1 x 2  2 x 1 ( x  1) 2 C. x2  2x ( x  1) 2 D. 1 f ‘ (1) . Tính ‘ . 1 x g (0) B. 1 A. 2 C. 0 3 Câu 7. Cho hàm số y  f ( x)  x . Giải phương trình f ‘( x)  3. B. x  1 C. x  1; x  1. A. x  1 x 2  2 x 1 x 1 Câu6. Cho hai hàm số f ( x)  x 2  2; g ( x)  D. 2 D. x  3 Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, có cạnh SA = a 2 và SA vuông góc với mp(ABCD). Tính góc giữa đường thẳng SC và mp(ABCD) là: A. 300 B. 450 C. 600 D. 900 Câu 9. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA = a .Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (SBC) là: 2 A. 450 B. 600 C. 300 D. 900 Câu 10: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD ) . Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng BD ? B. (SAC ) . C. (SAB ) . D. (SCD ) . A. (SBD ) . Câu 11. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 3x  5 liên tục trên R B. Hàm số y = sinx liên tục trên R x 1 4 x C. Hàm số y = 2 liên tục trên R D. Hàm số y = x3 + 2×2 – 5x + 7 liên tục trên R x 1 3 2 ‘ Câu 12.Cho hàm số y  f ( x)  mx  x  x  5. Tìm m để f ( x)  0 có hai nghiệm trái dấu. D. m  0 B. m  1 C. m  0 A. m  0 A. Hàm số y =  x 2  ax khi x  1  Câu 13. Cho hàm số f ( x)   x 2  1 . Để hàm số f(x) liên tục tại x = 1 thì a bằng: khi x < 1   x 1 A. 1 B. 3 C. -1 D. 0 Câu 14.Cho hàm số f(x) xác định trên đoạn [a; b].Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Nếu f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b) B. Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm trên khoảng (a;b) thì hàm số f(x) phải liên tục trên khoảng (a,b) C. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b) D. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b) Câu 15. Cho phương trình : x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0 (1). Mệnhđề sai là: A. Phương trình (1) không có nghiệm trên khoảng ( ; 11 ) 2 B. Phương trình (1) có ít nhất ba nghiệm trên khoảng (-2;5) C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (-1;3) D. Hàm số f(x) = x5 – 3x4 + 5x – 2 liên tục trên R Câu 16.Cho hình chóp đều S . ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = a 3 Tính tan φ, với φ là góc giữa cạnh bên 2 và mặt đáy. A. tan φ  2 3. B. tan φ  2  2 C. tan φ  Câu17.Cho hình chóp đều S . ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = A. 900 B. 300 2. D. tan φ  2 6. a 3 Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy là: 2 C. 450 D. 600 Câu 18. Cho hình chóp S.ABCD trong đó ABCD là hình chữ nhật,với SA = AB =a, AD = 2a và SA   ABCD  . Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông. A. DSBC B. DSCD C. DSAB Câu 93. Một vật rơi tự do theo phương trình s  D. DSBD 1 2 gt (m), với g = 9,8 (m/s2). Vận tốc tức thời của vật tại thời 2 điểm t= 10(s) là: A. 122,5 (m/s) B. 98 (m/s) C. 49 (m/s) D. 10 (m/s) Câu 20: Cho a, b, c là các đường thẳng trong không gian. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau. A. Nếu a vuông góc với mặt phẳng () và b // () thì a  b. . B. Nếu a // b và b  c thì c  a. C. Nếu a  b, c  b và a cắt c thì b vuông góc với mặt phẳng (a, c). D. Nếu a  b và b  c thì a // c. II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm) Bài 1.(1,5 điểm)  x3 2 khi x >1  1 x  1) Cho hàm số f ( x)   .Tìm m để hàm số f(x) liên tục tại x = 1. m 2 x + 3m + 1 khi x  1  4 5 3 2)Chứng minh phương trình: 2 x  x  4 x  2  0 có ít nhất 3 nghiệm. Bài 2. (1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCI có đáy ABCI là hình vuông cạnh a, SA vuông góc mặt phẳng (ABCI) và SA = a 2 1) Chứng minh BC  ( SAB). 2)Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCI).
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top