Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM

Giới thiệu Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE TỔ TOÁN (Đề kiểm tra có 1 trang) ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: TOÁN KHỐI 11 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề Họ, tên học sinh:……………………………………………………. Số báo danh:………………………………………………………… Bài 1: (5 điểm) Giải các phương trình lượng giác sau: 3 . 2 3 b) tan 3 x  . 5 a) sin x  (1 điểm ) (1 điểm)   3 cos x  cos   x   2  0 . (1,5 điểm) 2  3 d) sin 2 x  sin 2 2 x  sin 2 3 x  . (1,5 điểm) 2 c) Bài 2: (1,5 điểm) Từ các số 0; 1; 2; 3; 4;, 5; 6; 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau? Bài 3: (1 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 24? Bài 4: (1,5 điểm) Một tổ học sinh có 10 bạn gồm 6 bạn nam và 4 bạn nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 7 bạn từ tổ học sinh đó để trực nhật sao cho 1 bạn nam trực thứ hai và 1 bạn nam trực thứ tư, 2 bạn nữ trực thứ sáu và 3 bạn cùng làm vệ sinh lớp ngày thứ bảy (Lưu ý mỗi bạn chỉ trực một lần trong tuần)? Bài 5: (1 điểm) Một trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn có 50 học viên. Biết rằng có 30 học viên học tiếng Hàn, 20 học viên học tiếng Nhật, 15 học viên học cả tiếng Hàn và Nhật; số học viên còn lại chỉ học tiếng Anh. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn học viên từ 50 học viên của trung tâm sao cho mỗi bạn chỉ học một ngoại ngữ? ———– HẾT ———- ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN TOÁN KHỐI 11 Nội dung Điểm 1 điểm 3 2    sin x  sin   3 0.5    x  3  k 2   x  2  k 2  3 b) tan 3 x  0,25×2 3 5 1 điểm 3  3 x  arctan    k 5 1  3  x  arctan    k 3 3 5 0.5 0.5 2  0,5 Lập a: 6 cách 0,5 Lập bc : A62  30 cách 0,25 Theo Quy tắc nhân ta được: 720 số 0,25 Bài 3: 1 điểm Số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 24 là một hoán vị của 3 số 7,8,9. Vậy ta có : 3!  6 số Bài 4: Chọn 2 bạn nam trực thứ 2 và 4: A62  30 cách Chọn 2 bạn nữ trực thứ 4: C 6 2 4 1,5 điểm cách 0,25      sin   x   sin   3  4 0,25    x  12  k 2   x   5  k 2  12  2cos 4 x cos 2 x  cos 4 x  0  cos 4 x  2cos 2 x  1  0  cos 4 x  0   cos 2 x  – 1  2 3 2 1,5 điểm 0,25 0,25 0,25 0,25  1,5 điểm 0,25×2 0,25 C63  20 cách 3600 (cách ) 0,5 0,25×2 1 điểm Số học viên chỉ học tiếng Hàn: 15 0,25 Số học sinh chỉ học tiếng Nhật: 5 0,25 Số học viên chỉ học tiếng Anh ngữ : 15 0,25 Số cách chọn ra 3 bạn học viên trong đó mỗi bạn chỉ học một  cos 2 x  cos 4 x  cos 6 x  0 0,5 0,25 Câu 5: 0,25×2 d) sin 2 x  sin 2 2 x  sin 2 3x  0,5 0,5 2      sin   cos x – cos   sin x  3 3 2        x  8  k 4  ,k   x     k  3 Lập d : 4 cách Theo quy tắc nhân ta có: 3 1 2 cos x  sin x  2 2 2 1,5 điểm Gọi số cần tìm: abcd Chọn 3 bạn làm vệ sinh lớp ngày thứ bảy:  c) 3cosx  cos   x   2  0  Điểm Bài 2: Từ các số 0,1,2,3,4,5,6,7. Lập được bao nhiêu : Bài 1: 5 điểm a) s inx= Nội dung ngoại ngữ là: C353  6545 cách Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau 0,25
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top