Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam

Giới thiệu Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 – NH: 2021 – 2022 MÔN TOÁN – KHỐI LỚP 10 Thời gian làm bài : 60 Phút. ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 3 trang) Họ tên : ……………………………………………………… Số báo danh : ………………. A – PHẦN TRẮC NGHIỆM: (21 CÂU 7,0 ĐIỂM) Câu 1: Cho là trung điểm đoạn thẳng và điểm tùy ý. Khẳng định nào sau đây đúng? A. . B. . C. . D. . Câu 2: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề? A. Thời tiết hôm nay lạnh quá!. B. x + 3 = 2. C. Số có phải là số tự nhiên không?. D. Gia Lai là một tỉnh của Việt Nam. Câu 3: Cho hàm số bậc hai có bảng biến thiên như sau: Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên khoảng . C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số đồng biến trên khoảng . Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên . A. . B. . C. . D. . Câu 5: Cho vectơ có độ dài bằng 2. Khi đó vectơ A. có độ dài bằng và cùng hướng với vectơ . B. có độ dài bằng và ngược hướng với vectơ . C. có độ dài bằng 6 và cùng hướng với vectơ . D. có độ dài bằng 6 và ngược hướng với vectơ . Câu 6: Chiều dài của một cái cầu . Hãy viết số quy tròn của số gần đúng . A. B. C. D. Câu 7: Cho 3 điểm tùy ý. Khi đó bằng vectơ nào sau đây? A. . B. . C. . D. . Câu 8: Cho hàm số . Tính A. . B. . C. không xác định. D. . Câu 9: Cho lục giác đều có tâm . Có bao nhiêu vectơ khác vectơ , cùng phương với vectơ mà có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác đều? A. 6. B. 8. C. 4. D. 10. Câu 10: Mệnh đề phủ định của mệnh đề là A. . B. . C. . D. . Câu 11: Điều kiện cần và đủ để hai vectơ bằng nhau là: A. Hai vectơ cùng độ dài. B. Hai vectơ cùng chiều và cùng độ dài. C. Hai vectơ cùng hướng và cùng độ dài. D. Hai vectơ cùng phương và cùng độ dài. Câu 12: Cho hai tập hợp . Khi đó tập là tập nào sau đây? A. B. C. D. Câu 13: Đồ thị hàm số có tọa độ đỉnh là A. . B. . C. . D. . Câu 14: Tìm tập xác định của hàm số . A. . B. . C. . D. . Câu 15: Cho lục giác đều có tâm . Nhóm vectơ nào sau đây bằng vectơ ? . A. . B. . C. . D. . Câu 16: Cho tam giác có trọng tâm . Gọi là trung điểm của . Đẳng thức nào sau đây đúng? A. . B. . C. . D. . Câu 17: Đường thẳng trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào sau đây? A. . B. . C. . D. . Câu 18: Cho hình vuông có tâm , độ dài cạnh bằng 4a. Tính độ dài vectơ . A. . B. . C. . D. . Câu 19: Biết parabol có tọa độ đỉnh . Tính giá trị biểu thức . A. . B. . C. . D. . Câu 20: Cho hai tập hợp . Có bao nhiêu số nguyên để . A. 7. B. 8. C. 5. D. 6. Câu 21: Cho hình bình hành tâm . Gọi là điểm trên cạnh sao cho . Biểu diễn vectơ theo hai vectơ và . A. . B. . C. . D. . B – PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 ĐIỂM) Bài 1: (1,0 điểm) a) Cho hai tập hợp . Tìm b) Tìm tập xác định của hàm số . Bài 2: (1,0 điểm) Tìm các giá trị của tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa . Bài 3: (1,0 điểm) Cho tam giác có trọng tâm . Gọi là điểm thỏa . Gọi là điểm trên đường thẳng sao cho ba điểm thẳng hàng. Tính tỉ số . —— HẾT —— SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 – NH: 2021 – 2022 MÔN TOÁN – KHỐI LỚP 10 Thời gian làm bài : 60 Phút. MÃ ĐỀ 101,103,105,107 A – PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 ĐIỂM) STT Mã đề/ Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 101 B D C A D D C B A C C C C B C D D C C D C 2 103 C D D C A D C B B B B D D B A C A C C A C 3 105 D A A B C B D B A A B D C B B A C C B A C 4 107 C A A C A A C C B C A C B B A D D B B D A B – PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 ĐIỂM) Bài 1a) Cho hai tập hợp . Tìm b) Tìm tập xác định của hàm số . Bài Hướng dẫn chấm Điểm Ghi chú 1a 0.25 0.25 1b + Điều kiện và giải đúng: + KL đúng 0.25 0.25 Bài 2.Tìm các giá trị của tham số để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa . Bài Hướng dẫn chấm Điểm Ghi chú 2 + Lập luận và biến đổi về PT: 0.25 + HS nêu đúng đk, ko giải đk có 2 nghiệm phân biệt mà giải kết quả đúng (có thử lại) cho điểm tối đa. Nếu ko giải đk, ko ghi thỏa đk thì trừ 0,25. + Ko lập luận có 2 nghiệm pb mà giải được m=-3 (ko thử lại trừ 0,25) + Lập luận và giải đúng m < 6 0.25 + Áp dụng ĐL Viet thay vào đúng: 0.25 + Giải và KL đúng m = -3 0.25 Bài 3.Cho tam giác có trọng tâm . Gọi là điểm thỏa . Gọi là điểm trên đường thẳng sao cho ba điểm thẳng hàng. Tính tỉ số . Bài Hướng dẫn chấm Điểm Ghi chú 3 Giả sử + Biến đổi được: 0.25 + Ko có bước giả sử vẫn cho 0.25 + Biến đổi được: 0.25 + Biến đổi được: 0.25 + Lập luận: ba điểm thẳng hàng và giải đúng và 0.25 Trang 4/4 - Mã đề 101
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top