Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Duy Tân – Kon Tum.

Giới thiệu Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Duy Tân – Kon Tum.

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Duy Tân – Kon Tum..

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Duy Tân – Kon Tum.

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây

SỞ GD & ĐT KON TUM TRƯỜNG THPT DUY TÂN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I. NĂM HỌC 2021-2022 Môn: Toán. Lớp: 10. Thời gian: 90 phút(không kể thời gian phát đề) (Đề có 02 trang) Họ và tên thí sinh:………………………………………MÃ ĐỀ 178 Số báo danh:…………………………………………… I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(7 điểm) C(c)u 1 : Cho hình bình hành. Tìm vectơ đối của véc tơ A. B. C. D. C(c)u 2 : Trong các câu sau, câu nào khôngphải là mệnh đề chứa biến ? A. 2 là số nguyên tố. B. . C. . D. chia hết cho 3. C(c)u 3 : Cho tập hợp . Tập là tập hợp nào sau đây? A. . B. C. . D. . C(c)u 4 : Cho số . Số quy tròn đến hàng trăm của là A. B. C. D. C(c)u 5 : Gọi là giao điểm của hai đường chéo hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây sai? A. . B. . C. . D. . C(c)u 6 : Cho bốn điểm phân biệt. Vectơ tổng bằng A. . B. . C. . D. C(c)u 7 : Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề ? A. Bạn tên gì ? B. Mệt quá ! C. Kon Tum là một tỉnh của Việt Nam. D. Mấy giờ rồi ? C(c)u 8 : Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “10 là một số tự nhiên”? A. B. . C. . D. . C(c)u 9 : Xác định biết . A. B. C. D. C(c)u 10 : Cho mệnh đề . Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề . A. . B. C. D. . C(c)u 11 : Cho tập hợp .Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. B. . C. . D. . C(c)u 12 : Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. B. C. D. C(c)u 13 : Cho tam giác có trọng tâm Độ dài của vectơ bằng A. B. C. D. C(c)u 14 : Chiều cao của một tòa nhà là . Số quy tròn của số gần đúng 46,5569 là A. 46,557. B. 46,55. C. 46,56. D. 46,556. C(c)u 15 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai ? A. là số nguyên. B. 4 chia hết cho 2 . C. 10 chia hết cho 5 . D. 30 là một số chẵn. C(c)u 16 : Vectơ có điểm đầu là E, điểm cuối là D được kí hiệu là : A. B. C. D. C(c)u 17 : Cho hình bình hành Vectơ nào trong các vectơ dưới đây cùng hướng với véc tơ ? A. . B. . C. . D. . C(c)u 18 : Cho tập hợp Có bao nhiêu tập con có hai phần tử của ? A. B. C. D. C(c)u 19 : Cho tập hợp . Khẳng định nào sau đây đúng? A. B. C. D. C(c)u 20 : Cho tam giác đềucó cạnh bằng Độ dài của vectơ bằng A. B. C. D. C(c)u 21 : Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng? A. 5 là số tự nhiên lẻ. B. 5 là số nguyên âm. C. 5 là số tự nhiên chẵn. D. 5 là số chia hết cho C(c)u 22 : Với ba điểm và tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. B. C. D. C(c)u 23 : Cho ≠và một điểm có bao nhiêu điểm thỏa mãn: ? A. 0. B. 2. C. Vô số. D. 1. C(c)u 24 : Cho tập hợp . Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê các phần tử. A. . B. . C. . D. . C(c)u 25 : Cho hai tập hợp Khi đó là tập hợp nào dưới đây ? A. B. C. D. C(c)u 26 : Cho hình chữ nhật có Độ dài của vectơ bằng A. B. C. D. C(c)u 27 : Hình nào sau đây minh họa tập B là con của tập A? A. B. C. D. C(c)u 28 : Hãy liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp . A. B. C. D. II. PHẦN TỰ LUẬN(3 điểm) Câu 1(1 điểm).Cho 2 tập hợp. Tìm Câu 2(1 điểm).Cho hình bình hành ABCD tâm O. a) Chứng minh: b)Trên đoạn AC lấy điểm I sao cho: . Chứng minh: . Câu 3(1điểm). Cho hai tập hợp . Tìm các giá trị của tham số m sao cho:. ——–Hết———- 1
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top