Đề kiểm định chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề kiểm định chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề kiểm định chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề kiểm định chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD-ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 KÌ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018 MÔN THI: TOÁN HỌC 11 (Thời gian làm bài: 90 phút) Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… SBD: …………………………………………. 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm) Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy, xét phép quay tâm O(0; 0), góc quay 900 , biến điểm M (−3; 0) thành điểm M ‘. Tìm tọa độ điểm M ‘. A. M ‘(−3;0). B. M ‘(3; 0). C. M ‘(0; −3). D. M ‘(0;3). Câu 2. Phép vị tự tâm I tỉ số −3 biến điểm M thành điểm M ‘, biến điểm N thành điểm N ‘. Khẳng định nào sau đây đúng? B. M ‘ N ‘ = 3.MN. C. M ‘ N ‘ = −3.MN. D. M ‘ N ‘ = 3.MN. A. IM = −3.IM ‘. Câu 3. Đặt t = tan x với t ≠ 0 thì phương trình 2.tan x − 3. cot x = 1 trở thành phương trình nào sau đây? A. 2t 2 − 3t = 1. B. 2t 2 − t − 3 = 0. Câu 4. Hàm số nào sau đây là hàm chẵn trên ℝ ? A. y = x.sin 3 x. B. y = cos( x − 1). C. 2t − 3 = t 2 . D. 2 − 3t 2 = 1. C. y = x + sin 3 x. D. y = x. cos . x 2 Câu 5. Trên mặt phẳng cho 10 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu tam giác mà 3 đỉnh được lấy từ 10 điểm đã cho? A. 10. B. P3 . 3 C. A10 . 3 D. C10 . Câu 6. Tìm số nguyên dương n thỏa mãn An1 + Cn2 = P3 . A. n = 5. B. n = 2. C. n = 4. D. n = 3. 2. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 7. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(4;5), vectơ v = (1; −2) và đường thẳng d : 2 x − y − 3 = 0. a) Tìm tọa độ điểm A ‘ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơ v . b) Viết phương trình đường thẳng d ‘ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ v . Câu 8. (2,0 điểm) Giải các phương trình lượng giác sau đây. a) 2 sin x − 2 = 0. b) cos 2 x + cos x = 0. Câu 9. (2,0 điểm) Trên giá sách có 10 quyển sách khác nhau, gồm 3 quyển sách Toán, 3 quyển sách Ngữ văn, 4 quyển sách Tiếng Anh. a) Có bao nhiêu cách lấy ra 3 quyển sách thuộc 3 môn khác nhau từ 10 quyển sách đó? b) Có bao nhiêu cách lấy ra 2 quyển sách thuộc 2 môn khác nhau từ 10 quyển sách đó? Câu 10. (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sin x + 5 − 4 sin x . ================= HẾT ================= SỞ GD-ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Câu 1 C Câu 7 Câu 2 B ĐÁP ÁN THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Toán học – Lớp 11 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 B A D D Mỗi câu trắc nghiệm khách quan, trả lời đúng được 0,5 điểm a) A ‘(5;3). 1,0 điểm b) d ‘ : 2 x − y − 7 = 0. 1,0 điểm a) x = π 4 + k 2π , x = 3π + k 2π , k ∈ ℤ. 4 1,0 điểm b) Đặt t = cos x (−1 ≤ t ≤ 1) ta được phương trình 2t 2 + t − 1 = 0 ⇔ t = −1 Câu 8 hoặc t = 1 (thỏa mãn −1 ≤ t ≤ 1). 0,5 điểm 2 Với t = −1 thì cos x = −1 ⇔ x = π + k 2π , k ∈ ℤ. 1 1 π thì cos x = ⇔ x = ± + k 2π , k ∈ ℤ. 2 2 3 a) 3.3.4 = 36 cách. 1,0 điểm b) 3.3 + 3.4 + 4.3 = 33 cách. 1,0 điểm Với t = Câu 9 0,5 điểm Đặt t = 5 − 4 sin x , khi x chạy khắp ℝ thì t chạy khắp [1;3] . Ta có sin x = 5 − t2 . Bài toán chuyển về tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất 4 1 4 của y = f (t ) = − t 2 + t + 5 trên đoạn [1;3] . 4 0,5 điểm Bảng biến thiên của f (t ) t Câu 10 1 2 3 9 4 f (t ) 2 2 Vậy • min y = min f (t ) = 2, đạt được khi t = 1 hoặc t = 3 hay x = x∈ℝ t∈[1;3] π 2 + kπ , k ∈ ℤ. 9 1 • max y = max f (t ) = , đạt được khi t = 2 hay x = (−1)k .arcsin + kπ , k ∈ℤ. x∈ℝ t∈[1;3] 4 4 ================= HẾT ================= 0,5 điểm
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top