Đề khảo sát Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh FILE WORD

Giới thiệu Đề khảo sát Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh FILE WORD

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh FILE WORD.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi FILE WORD từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất. Lưu ý: File xem trước có thể lỗi công thức, nhưng thầy cô cứ tải về là xài bình thường.

Tài liệu Đề khảo sát Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh FILE WORD

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây nhé.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 Đề gồm 03 trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 10 LẦN 1 NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (25 câu hỏi trắc nghiệm và 6 câu hỏi tự luận) Mã đề thi 102 Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh: ……………………….. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Câu 1: Trục đối xứng của parabol là đường thẳng nào sau đây? A. B. C. D. Câu 2: Điều kiện của tham số để phương trình có nghiệm duy nhất là A. B. và C. D. Câu 3: Đồ thị hàm số nào sau đây đi qua điểm ? A. B. C. D. Câu 4: Cho hàm số nghịch biến trên khoảng và hai số cùng thuộc khoảng . Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Nếu thì B. Nếu thì C. Nếu thì D. Nếu thì Câu 5: Nửa khoảng bằng tập hợp nào sau đây? A. B. C. D. Câu 6: Với là các mệnh đề và có một định lý được phát biểu dưới dạng “Nếu thì “. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. là điều kiện cần để có . B. không là điều kiện cần để có . C. là điều kiện đủ để có . D. là điều kiện đủ để có . Câu 7: Hình nào sau đây minh họa tập là tập con của tập ? A. B. C. D. Câu 8: Cho hai tập hợp và Kết quả nào sau đây là đúng? A. B. C. D. Câu 9: Cho hình vuông có . Khi đó bằng : A. B. C. D. Câu 10: Nghiệm của hệ phương trình là A. B. C. D. Câu 11: Nếu đặt thì phương trình trở thành phương trình nào sau đây? A. B. C. D. Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Tính độ dài đoạn thẳng ? A. B. C. D. Câu 13: Trên đoạn thẳng lấy điểm sao cho (như hình vẽ) : Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. Câu 14: Cho hai tập hợp và Tìm ? A. B. C. D. Câu 15: Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình ? A. B. C. D. Câu 16: Cho tam giác vuông tại có . Góc giữa hai véctơ và bằng : A. B. C. D. Câu 17: Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. Câu 18: Với hai điểm phân biệt bất kì. Khẳng định nào sau đây sai ? A. B. C. D. Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ , điểm nào sau đây là hình chiếu vuông góc của điểm trên trục tung ? A. B. C. D. Câu 20: Đồ thị hàm số nào sau đây không phải là một đường thẳng? A. B. C. D. Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác có trọng tâm . Tìm tọa độ điểm biết ? A. B. C. D. Câu 22: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thuộc khoảng để phương trình có hai nghiệm cùng dấu? A. B. C. D. Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Giá trị của để vuông góc với là : A. B. C. D. Câu 24: Cho hai véctơ , ngược hướng nhau và đều khác . Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. Câu 25: Cho hàm số có và có bảng biến thiên như hình vẽ Kết quả nào sau đây là đúng? A. B. C. D. II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) Câu 26: (1,0 điểm) Giải các phương trình sau: a) b) Câu 27: (1,0 điểm) Cho hàm số có đồ thị là parabol . Tìm biết parabol đi qua điểm và có đỉnh . Câu 28: (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho 2 điểm , . a) Tìm tọa độ của điểm thỏa mãn b) Tìm tọa độ của điểm thuộc trục tung sao cho có trực tâm là điểm thuộc trục hoành. Câu 29: (1,0 điểm) Cho parabol : và đường thẳng : . a) Tìm tất cả các giá trị của sao cho parabol cắt đường thẳng tại hai điểm , phân biệt. b) Gọi lần lượt là hoành độ của hai giao điểm , . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: Câu 30: (0,5 điểm) Cho hình vuông có cạnh bằng . Gọi điểm là trung điểm của cạnh . Gọi điểm thỏa mãn . Chứng minh rằng: . Câu 31: (0,5 điểm) Cho phương trình với tham số . Tìm tất cả các giá trị của tham số để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn . ———– HẾT ———- Trang 1/1 – Mã đề thi 102
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top