Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc FILE WORD

Giới thiệu Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc FILE WORD

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc FILE WORD.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi FILE WORD từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất. Lưu ý: File xem trước có thể lỗi công thức, nhưng thầy cô cứ tải về là xài bình thường.

Tài liệu Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc FILE WORD

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây nhé.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 MÔN TOÁN 10 – NĂM HỌC 2020 – 2021 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 135 Họ và tên: ………………………………………… Lớp: ………… SBD: ………… Câu 1: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào đúng. A. B. C. D. Câu 2: Cho hàm số .Chọn khẳng định đúng: A. Hàm số là hàm số lẻ B. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ C. Hàm số là hàm số chẵn D. Hàm số không chẵn và không lẻ Câu 3: Tất cả các giá trị của m để đường thẳng song song với đường thẳng là: A. B. C. D. Câu 4: Trong hệ tọa độ Oxy, cho . Tọa độ của vectơ là: A. B. C. D. Câu 5: Cho hàm số có đồ thị là hình bên. Tìm và A. và . B. và . C. và . D. và Câu 6: Cho tứ giác ABCD với . Điểm là giao điểm của AC và BD. Khi đó giá trị của là: A. B. C. D. Câu 7: Lớp 10A có 45 học sinh. Qua khảo sát về sở thích các môn thể thao được biết có 13 học sinh thích đá cầu, 14 học sinh thích bóng chuyền, 15 học sinh thích đá bóng. Có 9 em thích cả đá bóng và đá cầu, 8 em thích cả đá cầu và bóng chuyền, 5 em chỉ thích bóng đá nhưng không thích bóng chuyền. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh không thích cả ba môn nói trên biết có 6 bạn thích cả ba môn thể thao nói trên. A. 23 B. 24 C. 21 D. 18 Câu 8: Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào? A. . B. . C. . D. . Câu 9: Parabol có trục đối xứng là đường thẳng. A. B. C. D. Câu 10: Cho Parobol và đường thẳng . Tổng các giá trị của m để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng là: A. 7 B. -8 C. -1 D. -7 Câu 11: Cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn . Khẳng định nào Sai? A. cùng phương với B. C. cùng hướng với D. ngược hướng với Câu 12: Giao điểm của và đường thẳng là. A. B. C. D. Câu 13: Cho hàm số xác định trên tập thỏa mãn với .Giá trị của là: A. 6 B. C. 2 D. Câu 14: Cho ABCD là hình vuông cạnh a . Đường thẳng d đi qua điểm D và song song với AC. Điểm M di chuyển trên đường thẳng d. Giá trị nhỏ nhất của là: A. B. C. D. Câu 15: Cho .Tập là: A. B. C. D. Câu 16: Đường thẳng đi qua điểm và tạo với hai tia Ox, Oy một tam giác vuông cân. Khi đó giá trị của là: A. -4 B. 6 C. -6 D. 4 Câu 17: Cho Parabol (P): .Tọa độ đỉnh của (P) là:. A. B. C. D. Câu 18: Tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng và là. A. B. C. D. Câu 19: Cho tập hợp .Tập nào không là tập con của tập A: A. B. C. D. Câu 20: Xác định parabol , biết có hoành độ đỉnh bằng 3 và đi qua điểm . A. B. C. D. Câu 21: Trong hệ tọa độ Oxy, cho . Tọa độ điểm K thỏa mãn là: A. B. C. D. Câu 22: Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào? A. . B. . C. . D. . Câu 23: Cho hai điểm phân biệt A, B, số vectơ khác vectơ- không có thể xác định được từ hai điểm trên là: A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 24: Cho hàm số Tập xác định của hàm số là: A. B. C. D. Câu 25: Số giá trị nguyên của m để phương trình: có 4 nghiệm phân biệt là: A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 26: Cho . Tập là: A. B. C. D. Câu 27: Hàm số đồng biến trên khoảng nào? A. B. C. D. Câu 28: Cho hàm số . Có bao nhiêu số tự nhiên m nhỏ hơn 2018 để hàm số đồng biến trên khoảng (2;4): A. 2018 B. 2016 C. 2015 D. 2017 Câu 29: Đồ thị hàm số đi qua điểm nào? A. B. C. D. Câu 30: Cho hàm số .Tập xác định của hàm số là: A. B. C. D. Câu 31: cho hàm số . Số giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng 1 là: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 32: Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số nhận giá trị dương với mọi ? A. 1 B. 0 C. 2 D. 3 Câu 33: Với ba điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây đúng? A. B. C. D. Câu 34: Cho tam giác có trọng tâm G, biết . Tọa độ điểm C là: A. B. C. D. Câu 35: Số giá trị nguyên của m trên để hàm số xác định trên khoảng : A. 20 B. 21 C. 19 D. 23 Câu 36: Trong hệ tọa độ Oxy, cho . Tọa độ trung điểm đoạn AB là: A. B. C. D. Câu 37: Mệnh đề phủ định của mệnh đề: là: A. B. C. D. Câu 38: Cho tam giác ABC, đặt . Cặp vectơ nào sau đây cùng phương A. và B. và C. và D. và Câu 39: Trong hệ tọa độ Oxy, Cho . Giá trị của m để ba điểm A, B, C thẳng hàng là: A. B. C. D. Câu 40: Cho tam giác ABC đều cạnh a . Tính A. B. C. D. Câu 41: Cho 2 tập hợp khác tập : . Số giá trị nguyên của m để là: A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 42: Cho tam giác ABC với H, O, G lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm của tam giác. Khi đó . Giá trị của là: A. B. C. D. Câu 43: Cho parabol đi qua ba điểm và . Tọa độ đỉnh của là: A. B. C. D. Câu 44: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. B. C. D. Câu 45: Cho tam giác có trọng tâm là G . I là trung điểm của BC. M, N lần lượt là các điểm được xác định bởi . P là giao của AC và MN. Tính tỉ số diện tích của tam giác và . A. 4 B. 3 C. D. 2 Câu 46: Cho tam giác và thỏa , Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng? A. B. C. D. Câu 47: Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề? (1) Trời mưa to quá! (2) Bạn có đói không? (3) Con voi to hơn con khỉ (4) A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Câu 48: Cho hai đường thẳng và cắt nhau tại C và cắt trục hoành theo thứ tự tại A và B. Tính diện tích tam giác ABC. A. 4 B. 8 C. 2 D. 6 Câu 49: Hàm số nào đồng biến trên . A. B. C. D. Câu 50: Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn là: A. B. C. D. ———————————————– ———– HẾT ———–
Trang chủ
Trang 5/5 – Mã đề thi 135
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top