Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hưng Yên FILE WORD

Giới thiệu Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hưng Yên FILE WORD

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hưng Yên FILE WORD.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi FILE WORD từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất. Lưu ý: File xem trước có thể lỗi công thức, nhưng thầy cô cứ tải về là xài bình thường.

Tài liệu Đề khảo sát chất lượng Toán 10 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hưng Yên FILE WORD

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây nhé.

SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN (Đề có 6 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN TOÁN 10 Thời gian làm bài : 90 phút; (Đề có 50 câu) Họ tên :……………………………………………………… Số báo danh : ………………. Câu 1: Cho tam giác. Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh . Hỏi cặp véctơ nào sau đây cùng hướng? A. và . B. và . C. và . D. và. Câu 2: Cho mệnh đề chứa biến với là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. . B. . C. . D. . Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ , cho, . Tìm tọa độ của véctơ . A. . B. . C. . D. . Câu 4: Cho 4 điểm bất kỳ . Đẳng thức nào sau đây là đúng? A. . B. . C. . D. . Câu 5: Vectơ có điểm đầu điểm cuối được kí hiệu là: A. . B. . C. . D. . Câu 6: Gọilà trọng tâm của tam giác . Đẳng thức nào sau đây đúng? A. . B. . C. . D. . Câu 7: Cho hàm số. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Hàm số đồng biến khi . B. Hàm số đồng biến khi . C. Hàm số đồng biến khi . D. Hàm số đồng biến khi . Câu 8: Cho. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. . B. . C. . D. . Câu 9: Cho là trung điểm đoạn thẳng . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. . B. . C. . D. . Câu 10: Đồ thị nào sau đây là parabol có đỉnh ? A. . B. . C. . D. . Câu 11: Tập xác định của hàm số là: A. . B. . C. . D. . Câu 12: Cho tam giác đều , cạnh . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. . B. . C. cùng hướng với . D. . Câu 13: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Mệnh đề nào sau đây là sai ? A. Hàm số đồng biến trên khoảng. B. Hàm số đồng biến trên . C. Hàm số đồng biến trên khoảng. D. Hàm số nghịch biến trên . Câu 14: Cho , là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây? A. . B. . C. . D. . Câu 15: Chọn khẳng định đúng. A. Vectơ là một đường thẳng có hướng. B. Vectơ là một đoạn thẳng không phân biệt điểm đầu và điểm cuối. C. Vectơ là một đoạn thẳng có hướng. D. Vectơ là một đoạn thẳng. Câu 16: Parabol có phương trình trục đối xứng là: A. . B. . C. . D. . Câu 17: Cho bảng biến thiên của hàm số : Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như trên? A. B. C. D. Câu 18: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ . Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số là hàm số chẵn. B. Hàm số là hàm số không chẵn, không lẻ. C. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. D. Hàm số là hàm số lẻ. Câu 19: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số là hàm số bậc hai ? A. . B. . C. . D. . Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ , cho , . Tọa độ của vec tơ là A. . B. . C. . D. . Câu 21: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng A. . B. . C. . D. . Câu 22: Tìm phương trình parabol biết rằng parabol có trục đối xứng . A. B. C. D. Câu 23: Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ? A. . B. . C. . D. . Câu 24: Cho tam giác . Gọi là trung điểm của . Tìm điểm thỏa mãn hệ thức . A. là trung điểm của . B. là trung điểm của . C. là trung điểm của . D. là điểm trên cạnh sao cho . Câu 25: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề . A. . B. . C. . D. . Câu 26: Cho tam giác có là trọng tâm, biết rằng . Tính . A. . B. . C. . D. . Câu 27: Trong mặt phẳng cho Tìm giá trị để là ba điểm thẳng hàng? A. . B. . C. . D. . Câu 28: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của thuộc đoạn để hàm số đồng biến trên ? A. 3. B. 5. C. 7. D. 4. Câu 29: Cho tam giác đều cạnh , là trung điểm của . Tính . A. . B. . C. . D. . Câu 30: Cho hàm số có bảng biến thiên sau: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng . C. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng . Câu 31: Tìm tất cả các giá trị của tham số để điểm thuộc đồ thị hàm số . A. . B. . C. . D. . Câu 32: Cho hình thoi có . Điểm là trọng tâm tam giác . Tính theo . A. . B. . C. . D. . Câu 33: Cho parabol biết rằng parabol đó đi qua hai điểm và . Phương trình Parabol đó là A. . B. . C. . D. . Câu 34: Cho tập hợp . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau? A. . B. . C. . D. . Câu 35: Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác có và thuộc trục trọng tâm của tam giác nằm trên trục Toạ độ của điểm là A. . B. . C. . D. . Câu 36: Lớp 10 A có 45 học sinh, trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Tiếng Anh, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu? A. 20. B. 11. C. 1. D. 34. Câu 37: Hàm số đồng biến và có đồ thị tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân có chu vi bằng . Đặt Tìm khẳng đúng trong các khẳng định sau: A. . B. . C. . D. . Câu 38: Cho tam giác đều cạnh bằng và điểm di động trên đường thẳng . Tính độ dài nhỏ nhất của vectơ . A. . B. . C. . D. . Câu 39: Cho tập hợp . Tổng các phần tử của tập hợp bằng A. . B. . C. . D. . Câu 40: Cho hàm số . Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên . Khi đó tổng bằng A. . B. . C. . D. . Câu 41: Giả sử có hai lực cùng tác động vào một vật tại điểm Biết cường độ hai lực lần lượt là và Tìm cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật. A. B. C. D. Câu 42: Cho đồ thị hàm số như hình vẽ bên dưới Tất cả các giá trị của để phương trình có nghiệm phân biệt. A. . B. . C. . D. . Câu 43: Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số là hàm số lẻ. A. . B. . C. . D. . Câu 44: Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số nghịch biến trên . A. . B. . C. . D. . Câu 45: Cho tam giác với trọng tâm và là trung điểm của . Gọi là điểm nằm trên đoạn sao cho . Tìm để ba điểm , , thẳng hàng. A. . B. . C. . D. . Câu 46: Cho tam giác là tam giác đều cạnh bằng , là điểm di động trên đường thẳng . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức . A. . B. . C. . D. . Câu 47: Cho hai tập ; , . Với giá trị nào của thì . A. . B. . C. . D. . Câu 48: Tìm số các giá trị nguyên của tham số để phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt trên . A. 3. B. 4. C. 6. D. 2. Câu 49: Cho hàm số xác định trên tập số nguyên và nhận giá trị trong tập số nguyên thỏa mãn , với mọi số nguyên dương . Tính . A. 4080400. B. 2041210. C. 2020. D. 2021. Câu 50: Cho hàm số (là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng 7. A. 1. B. C. 2. D. . —— HẾT —— Trang 6/6 – Mã đề 101
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top