Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh FILE WORD

Giới thiệu Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh FILE WORD

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh FILE WORD.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi FILE WORD từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất. Lưu ý: File xem trước có thể lỗi công thức, nhưng thầy cô cứ tải về là xài bình thường.

Tài liệu Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh FILE WORD

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây nhé.

SỞ GD-ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 ————— ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2020-2021 BÀI THI MÔN: TOÁN 10 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề gồm có 06 trang, 50 câu Mã đề: 101 Câu 1: Hàm số có tập giá trị là A. B. C. D. Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Đường thẳng d đi qua cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho tam giác OAB có . Hãy cho biết có mấy đường thẳng d thỏa mãn . A. B. C. D. Câu 3: Cho tam giác . Tìm quỹ tích điểm M thỏa mãn: . A. Quỹ tích của M là đường trung trục của đoạn AB. B. Quỹ tích của M là trung điểm của đoạn AB. C. Quỹ tích của M là đường tròn bán kính . D. Quỹ tích của M là đường tròn bán kính . Câu 4: Cho parabol . Biết đi qua , cắt tia tại và sao cho có diện tích bằng đồng thời hoành độ điểm nhỏ hơn . Khi đó bằng A. . B. . C. . D. . Câu 5: Tính Với là điểm cố định của đồ thị hàm số A. 60 B. 80 . C. 0. D. 70. Câu 6: Hàm sốnghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. . B. . C. . D. . Câu 7: Cho hàm số Và các mệnh đề sau ? Hỏi số mệnh đề đúng ? (I) hàm số đồng biến trong khoảng (II). Số nghiệm phương trình là 3 (III). Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 3 A. . B. . C. . D. . Câu 8: Cho parabol .Tìm tổng các giá trị của để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt sao cho trung điểm của đoạn thẳng nằm trên đường thẳng A. . B. . C. . D. . Câu 9: Cho tam giác. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của . Chọn khẳng định đúng A. . B. C. D. . Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho Tọa độ điểm D thỏa mãn , là: A. B. C. D. Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy . Cho hàm số có đồ thị . Tọa độ đỉnh của là A. B. C. D. Câu 12: Cho 4 hàm số sau: 1) . 2) 3) 4) Có bao nhiêu hàm số xác định với mọi giá trị thực của ? A. . B. . C. . D. . Câu 13: Hoành độ giao điểm của đường thẳng với là A. B. C. D. Câu 14: Cho. Giao của tập hợp và tập hợp là tập hợp nào dưới đây? A. . B. . C. . D. . Câu 15: Cho hàm số Hỏi tập giá trị của hàm số có bao nhiêu phần tử nguyên A. . B. . C. . D. . Câu 16: Cho tam giác . Gọi là điểm trên cạnh kéo dài sao cho . Hỏi A. . B. . C. . D. . Câu 17: Cho tam giác đều cạnh . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. . B. C. . D. . Câu 18: Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm có hoành độ Tính A. . B. . C. . D. . Câu 19: Cho 2 tập khác rỗng . Tìm m để A. . B. . C. . D. . Câu 20: Một Lớp có n học sinh trong đó : Có 16 học sinh học giỏi toán , 10 học sinh giỏi lý, 15 học sinh giỏi hóa,5 học sinh giỏi cả toán và lý, 6 học sinh giỏi cả lý và hóa, 4 học sinh giỏi toán và hóa, 6 học sinh không giỏi môn nào trong 3 môn toán lý hóa và có 8 học sinh giỏi cả 3 môn toán lý hóa . Tìm số học sinh trong lớp ? A. 49 B. 40 C. 34 D. 41. Câu 21: Cho 2 tập hợp và . Chọn khẳng định đúng nhất? A. B. . C. D. Câu 22: Cho tam giác có trọng tâm và là trung điểm Khẳng định nào sau đây là sai? A. B. C. D. Câu 23: Cho hình thoi có . Tính . A. . B. . C. . D. . Câu 24: Cho tập hợp ;. Khẳng định nào sai? A. . B. . C. . D. . Câu 25: Hàm số thỏa hệ thức . Hàm số có công thức là A. B. C. D. Câu 26: Cho hình vuông và tâm của nó. Đẳng thức nào sau đây sai? A. . B. . C. . D. . Câu 27: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số đồng biến trên . B. Hàm số đồng biến trên . C. Hàm số nghịch biến trên . D. Hàm số đồng biến trên . Câu 28: Cho hình bình hành có là giao điểm của và .Tìm đáp án sai? A. B. C. D. Câu 29: Tập xác định của hàm số có mấy giá trị nguyên ? A. B. C. D. Câu 30: Hàm số có đồ thị là hình nào trong các hình sau? Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 A. Hình 2 B. Hình 1. C. Hình 3. D. Hình 4. Câu 31: Trong hệ tọa độ , cho Tìm tọa độ của vectơ A. B. C. D. Câu 32: Cho đồ thị hàm số như hình bên. (i).Có 2018 giá trị nguyên trong đoạn để phương trình có đúng hai nghiệm ? (II) Phương trình có đúng ba nghiệm. (III).Có 2 giá trị nguyên dương của tham số để phương trình có nghiệm phân biệt? (iV). Hàm số đồng biến trên (1;8) Số mệnh đề đúng là p số mệnh đề sai là q hỏi 2p+3q có bao nhiêu ước nguyên ? A. . B. . C. . D. . Câu 33: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số trên tập xác định của nó. A. Hàm số chẵn. B. Hàm số lẻ. C. Hàm số không chẵn và không lẻ. D. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ. Câu 34: Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng và là A. . B. . C. . D. Câu 35: Một gia đình có ba người lớn và hai trẻ nhỏ đi xem xiếc mua vé hết đồng. Một gia đình khác có hai người lớn và một trẻ nhỏ cũng đi xem xiếc và mua vé hết đồng.Hỏi giá một vé của trẻ nhỏ bao nhiêu tiền ? A. đồng B. đồng C. đồng D. đồng Câu 36: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho , . Tọa độ điểm để gốc tọa độ là trọng tâm tam giác là A. . B. . C. . D. . Câu 37: Cho hàm số , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số? A. B. C. . D. . Câu 38: Trong mặt phẳng Oxy. Cho và . Tìm m để hai vecto cùng phương. A. và B. và C. và D. và Câu 39: Cho là tâm hình bình hành . Hỏi vectơ bằng vectơ nào? A. . B. . C. D. . Câu 40: Cho tam giác nhọn nội tiếp đường tròn . Tìm điểm thuộc để biểu thức đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Một học sinh giải như sau ? Bước 1: Gọi là điểm thỏa mãn . Dễ thấy cố định. Bước 2: Khi đó: . Suy ra . Bước 3. Gọi lần lượt là giao điểm của với . Bước 4. Từ đó ta có; . Lời giải trên A. Lời giải đúng B. sai từ bước 4 C. sai từ bước 3. D. Sai từ bước 1 Câu 41: Giả sử phương trình bậc hai ẩn ( là tham số): có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện . Tìm tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức sau: A. -128 B. 16 C. 129 D. -144 Câu 42: Cho hàm số . Hàm số có công thức là A. B. C. D. Câu 43: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ sau, chọn khẳng định đúng A. Hàm số nghịch biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên khoảng . C. Trục đối xứng của hàm số là . D. Giá trị lớn nhất của hàm số là . Câu 44: Xác định , biết có hoành độ đỉnh bằng và đi qua điểm . A. . B. . C. . D. . Câu 45: Đường thẳng đi qua điểm và vuông góc với đường thẳng có phương trình là A. . B. . C. D. . Câu 46: Đồ thị hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. B. C. D. Câu 47: Cho , . Tính . A. . B. . C. . D. . Câu 48: Tính tổng các giá trị mà hàm số sau xác định y= A. B. C. D. Câu 49: Biết tất cả các giá trị thực của tham số hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ thuộc . A. . B. . C. . D. . Câu 50: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm và . Tọa độ trung điểm I của đoạn AB là A. B. C. D. ————– HẾT ————–
Trang chủ
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm./. ———————————————– Trang 3/6 – Mã đề thi 101
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top